Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Algemeen – informatie – leerlingen motiveren
►  Film 'Inclusief': Een must voor ondersteuners, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ...
►  Hoe inschrijven voor een nascholing?
►  Hoogbegaafdheid – info - Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
►  HUMAN
►  Informatie - Crisis op school: hoe voorkom je erger?
►  Leeftocht december 2018: kwetsbaarheid, op kousenvoeten
►  Nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
►  Nieuwsbrief 3: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Ontwerpleerplannen algemene vorming eerste graad so
►  Taal – ‘Inspiratiedag Limburgs talent in onderwijs’ – 14 december in het Provinciehuis
►  Train the Trainer opleiding Eerste hulp
►  Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
►  Workshop "Let's meet a Jew" - gratis voor leerlingen van basis en secundair onderwijs
Bestuurders & directies
►  Presentaties inforondes beschikbaar
►  Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
►  Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!
►  Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018 - Er zijn nog plaatsen in de namiddag!
►  Evalueren en groeigericht rapporteren! 24 januari 2019
►  Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
►  Activiteiten ontwerpen vanuit Zill: de Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit 26 april 2019
►  Projecten ontwerpen vanuit Zill: Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten. 17 mei 2019
►  Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
►  Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
►  STEM
►  Taal
Gewoon secundair onderwijs
►  Het Educatief Centrum en Kleur Bekennen organiseren op woensdag 16 januari 2019 van 13 tot 16 u. een spelmoment voor leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.
►  Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
►  Regionaal netwerk Coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso
►  Aardrijkskunde
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
►  Biologie/natuurwetenschappen – nascholingen en netwerkmomenten: natuur en milieu
►  CLIL - Dag van de talen - 14 maart 2019
►  Duits
►  Engels - Nascholing – Leerplannen 1e graad
►  Frans – Nascholing
►  Geschiedenis
►  GWW: start lerend netwerk PEPSY SAVE THE DATE 13 februari 2019
►  Klassieke talen
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
►  Lichamelijke opvoeding - nascholingen december 2018
►  Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
►  MAVO - Implementatie nieuwe leerplan mavo B-stroom
►  Mens en samenleving: leerplanvoorstelling 31 januari 2019
►  Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
►  MVT – Informatie
►  MVT – nascholingen – overzicht aanbod
►  Nederlands – Informatie - Tien tips om je schrijfonderwijs op een hoger niveau te tillen.
►  Nederlands
►  OKAN
►  Personenzorg
►  STEM
►  SweTe-praktijkvakken – netwerkvergaderingen
►  SWeTe-praktijkvakken – Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
►  Taal
►  Wetenschappen: biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen – Nascholingen
►  Wiskunde
►  Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
Buitengewoon onderwijs
►  Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018 - Er zijn nog plaatsen in de namiddag!
►  Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!
►  Overleg met inspectie in verband met Zill in het buitengewoon basisonderwijs
►  Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
►  Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
►  L.O. - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
►  L.O. - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
►  Lichamelijke opvoeding - nascholingen december 2018
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Mens en samenleving: leerplanvoorstelling 31 januari 2019
►  Personenzorg - Lerend netwerk sociale wetenschappen 2de graad - 16 januari 2019 van 9 tot 12 uur
►  SweTe-praktijkvakken – netwerkvergaderingen
►  SWeTe-praktijkvakken – Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
►  Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Algemeen – informatie – leerlingen motiveren
 
Algemeen – informatie – leerlingen motiveren  
 
Elke leerling uit “zijn put” krijgen.
 
Het is aan de leraar om de leerlingen vragen te stellen hoe ze eruit kunnen; leerlingen voldoende uitdagen met denkvragen die te maken hebben met het denkproces.
Samen elkaar helpen; per leerling/ per leerlinggroep nagaan wat hij/zij nodig heeft, waar hij/zij zit en wat nodig is om eruit te geraken.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Film 'Inclusief': Een must voor ondersteuners, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ...
 
Film 'Inclusief': Een must voor ondersteuners, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ...  
 
De film “inclusief” is in première gegaan in Gent. Een must voor ondersteuners, directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, pedagogisch begeleiders, …. Kortom voor iedereen die met inclusie aan de slag is.
 
Voor Limburg is er een vertoning dinsdag 4 december in de Roxy te Koersel. Prof. dr. Katrien Struyven zal de film inleiden. - http://theroxytheatre.be/portfolio-item/inclusiefdocpoppiesinl-dokter-verwacht/
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoe inschrijven voor een nascholing?
 
Hoe inschrijven voor een nascholing?  
 
Om jezelf te kunnen inschrijven, moet je aan de juiste school verbonden zijn in het systeem. Met de vele nascholingen die nu georganiseerd worden rond modernisering so, merken we dat niet alle leerkrachten in de toepassing zitten of aan de juiste school verbonden. Dit zorgt voor problemen bij inschrijven.
 
Concreet we vragen aan jou als directie of nascholinsgverantwoordelijke jouw schoolteam na te kijken! Meld je daarvoor aan op www.nascholing.be en kies rechts voor "deelnemers wijzigen" of "deelnemers toevoegen".
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoogbegaafdheid – info - Hoogvliegers: kwetsbare vogels binnen het zorgbeleid!
 
Je kreeg ongetwijfeld al te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: van dyslexie, ASS tot gehoorgestoord. Maar wist je dat ook hoogbegaafde leerlingen zorg nodig hebben? Gemiddeld zit er zo om de twee schooljaren één hoogvlieger op de schoolbank van je klas. Niets doen betekent de spreekwoordelijke kooi voor deze bijzondere vogels. 
 
Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerling op grote hoogte te laten vliegen? In deze regionale nieuwsbrief zullen we je elke maand een verhelderend kader of inzicht bieden dat je kan helpen om hoogbegaafde leerlingen optimaal te ondersteunen. In de nieuwsbrief van deze maand kan je het tweede deel lezen. 
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
HUMAN
HUMAN  
 
Wat maakt ons menselijk? 
 

Dat is de hoofdvraag van filmmaker Yann Arthus-Bertrand in de film Human. Om het antwoord hier op de te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen, waarin thema's als liefde, oorlog, seksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan.
 
Een kijk op de hedendaagse samenleving afgewisseld met prachtige beelden van onze planeet.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Informatie - Crisis op school: hoe voorkom je erger?
 
Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, zullen de interventie en de communicatie echter veel efficiënter en doelbewuster verlopen. Daarom zou elke school een crisisdraaiboek en een communicatieplan moeten hebben die waar het mogelijk is, onderdeel zijn van het globale communicatieplan van de school. Die zullen ertoe bijdragen dat de focus blijft liggen op de veiligheid van alle betrokkenen, dat men de gevolgen van de crisis tot een minimum probeert te beperken en dat er geen energie verloren gaat aan het beantwoorden van een schuldvraag.
 
Heb je de nascholing gemist op 24 oktober 2018?
Wens je meer informatie?
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht december 2018: kwetsbaarheid, op kousenvoeten
 
Leeftocht december 2018: kwetsbaarheid, op kousenvoeten  
Een blik, een handdruk, ogen met een verhaal vol kwetsbaar verlangen … Op kousenvoeten stappen we de advent en elkaars wereld binnen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwe engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
 
Sinds 1994 krijgen personeelsleden in het katholiek onderwijs bij hun contract de ‘Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs in Vlaanderen’. De opdrachtverklaring van 1994 werd geschreven in de toenmalige Algemene Raad van het Katholiek Onderwijs (ARKO). Een forum dat in opdracht van de bisschoppenconferentie werd samengeroepen en alle spelers op het christelijke middenveld verenigde.
 
Bijna een kwarteeuw later profileert dat katholiek onderwijs zich in een grondig gewijzigde context vanuit het project van de katholieke dialoogschool. Er was dan ook nood aan nieuwe tekst. Begin 2018 nodigde Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom de representatieve organisaties van personeel, ouders en CLB’s uit. Uit de samenwerking van leden-bestuurders van onze netwerkvereniging, en vertegenwoordigers van de christelijke partnerorganisaties (VCOV, COV, COC en het Vrij CLB Netwerk) ontstond de ‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs: Samen werken aan katholieke dialoogscholen in Vlaanderen’. De tekst werd ook besproken met en goedgekeurd door vertegenwoordigers van de leerlingenorganisatie VSK.
 
Op het congres van 22 januari 2019 wordt de engagementsverklaring officieel voorgesteld. Vanaf 1 september wordt ze een nieuwe bijlage bij het schoolreglement en de arbeidsovereenkomst.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 3: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Ontwerpleerplannen algemene vorming eerste graad so
 
14 november publiceerden we de ontwerpleerplannen voor de algemene vorming van de eerste graad secundair onderwijs. De leerplannen zijn in ontwerp om diverse redenen. Het Vlaams parlement heeft de eindtermen voor de algemene vorming van de eerste graad nog niet gestemd. De Vlaamse regering moet daarna nog de netoverschrijdende curriculumdossiers voor de A- en de B-stroom goedkeuren. Tenslotte volgt nog de procedure bij de onderwijsinspectie. Voordien moet ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen de leerplannen algemene vorming nog definitief goedkeuren. Dat betekent dat er in de opbouw en inhoudelijk nog beperkt wijzigingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld op basis van initiële feedback op de ontwerpleerplannen.
 
In de rubriek concordantie geven we aan welke leerplandoelen gerelateerd zijn aan welke eindtermen. We hebben ons daarvoor gebaseerd op het Voorontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs dat een eerste keer principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2018.
 
Op vrijdag 9 november gaf de Vlaamse Regering een tweede principiële goedkeuring aan de eindtermen eerste graad. De eindtermen werden niet inhoudelijk gewijzigd, wel werd de volgorde van de sleutelcompetenties gewijzigd. Die nieuwe volgorde vind je nog niet terug in de concordantie van de ontwerpleerplannen. We zullen de nieuwe verwijzingen samen met eventuele andere wijzigingen uiteraard wel aanpassen in de definitieve leerplannen. Hieronder vind je ter ondersteuning alvast een overzicht van de wijzigingen in de volgorde van de sleutelcompetenties in functie waarvan de eindtermen ontwikkeld zijn.
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal – ‘Inspiratiedag Limburgs talent in onderwijs’ – 14 december in het Provinciehuis
 
De Limburgse Integratieraad organiseert, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, op vrijdag 14 december vanaf 9 uur een inspiratiedag met het thema 'Limburgs Talent in Onderwijs'. Tijdens deze studiedag kan je genieten van een lezing van Dirk Geldof over 'superdiversiteit en talent in het onderwijs’.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Taal
 
 
 
Train the Trainer opleiding Eerste hulp
 
Train the Trainer opleiding Eerste hulp  
 
Vind jij het ook belangrijk dat jouw leerlingen eerste hulp leren maar weet je niet goed hoe hier aan te beginnen? Dan biedt Rode Kruis-Vlaanderen jou de oplossing!
 
Tijdens de 5-daagse praktijkgerichte Train the Traineropleiding leren we je alles om jouw leerlingen eerste hulp aan te leren.
 
Als je slaagt voor het examen, word je Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs!
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen regio Limburg
 
Collega gezocht  
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Limburgse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met onmiddellijke ingang een halftijds pedagogisch begeleider wetenschappen aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.
 
Voor iedereen
 
 
 
Workshop "Let's meet a Jew" - gratis voor leerlingen van basis en secundair onderwijs
Workshop "Let's meet a Jew" - gratis voor leerlingen van basis en secundair onderwijs  
Het Joods Museum van België wil met dit initiatief een bijdrage leveren aan de ontmoeting met de andere.
DE WORKSHOPS bestaan uit interactieve en ludieke opdrachten aangepast aan de leeftijd en de voorkennis van de leerlingen. De leerlingen maken kennis met verschillende facetten van de joodse cultuur en ze ontwikkelen de competentie om bij zichzelf en anderen vooroordelen te herkennen. Ze leren weerstand bieden aan vooroordelen en discriminatie en ze leren bijdragen aan een omgeving die culturele verschillen en gelijkheid respecteert met de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid.
De workshops duren één of twee uur naar keuze waaronder ook een kort, geleid bezoek aan een deel van de permanente collectie ‘Tradities’.
Meer informatie vind je in de flyers "Freed contact" - "Overgansrituelen" - "Let's meet a jew" in bijlage.
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Presentaties inforondes beschikbaar
 
De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia. We bezorgen je de presentaties voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019
 
Een onderwijs voor hart, hoofd en handen
 
 
Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’
 
Directiecongres so ‘Kwaliteit door identiteit’ 7 en 8 februari 2019  
 
Dit directiecongres wil inspirerende, theoretische en praktische handvatten geven om ons onderwijs nog kwaliteitsvoller te maken vertrekkende van de eigenheid van elke school of scholengemeenschap, even uniek als onze vingerafdruk, met aandacht voor hart, hoofd en handen.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 
 
Daarom organiseren we in de tweede week van januari in de verschillende regio’s nascholingsdagen gericht op directies, zorgcoördinatoren en leraren (buiten)gewoon basisonderwijs. In de nascholing focussen we op de vernieuwde structuur en organisatie van de eerste graad, visie op vorming en leerplannen, visie op de observerende en oriënterende eerste graad met aandacht voor de overgang bao–so.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!
 
Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!  
 
Uit het Vlaamse beweegrapport dat op dinsdag 27 november 2018 door onderzoekers van de KU Leuven en de UGent werd opgesteld bleek “dat slechts een kleine minderheid van de Vlaamse kinderen en jongeren de  beweegnorm haalt. Nochtans is voldoende beweging essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen, en dat niet alleen op fysiek vlak, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling.”
 
Daarom deze clip voor een bewegingstussendoortje bij het thema Sint. Het stimuleert de kinderen om te bewegen en om mee te dansen met de Spaanse dans.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018 - Er zijn nog plaatsen in de namiddag!
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
Voor leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.
Meer info en inschrijven via nascholing.be - Enkel in de namiddag zijn nog plaatsen vrij.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Evalueren en groeigericht rapporteren! 24 januari 2019
 
De eerste sessie van "Evalueren en groeigericht rapporteren" was komen te vervallen wegens te weinig deelnemers. In samenspraak met Vlajo is beslist deze op 24 januari alsnog aan te bieden. 
 
Waarom is deze vorming interessant? Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. Op een haalbare en visuele manier gaan we aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes in kaart te brengen. De ‘growth mindset’ en ‘eigenaarschap van leerlingen’ staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer. De individuele groeikaarten zijn meteen ook bruikbaar als rapportering.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
 
Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs(link is external), programma secundair onderwijs(link is external), inschrijven(link is external). 
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Activiteiten ontwerpen vanuit Zill: de Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit 26 april 2019
 
Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun activiteiten.
 
ACTIVITEITEN ONTWERPEN VANUIT ZILL: de Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit 26 april 2019  
 
Deze sessie biedt je inzicht en houvast om concrete verbanden te leggen tussen de visie van Zill en (het aanpassen van) methodegebonden of zelf ontworpen activiteiten. Welke vragen kun je jezelf stellen om een les vanuit een Zill-bril bv. harmonischer te maken, meer op maat of dichter betrokken op de werkelijkheid? Met de verschillende ontwerptips kun je achteraf verder aan de slag om te groeien als Zill-ontwerper.
 
We passen deze ontwerp-bril toe op Wereldoriëntatie of Muzische Vorming. De school bepaalt op voorhand mee welk perspectief het best aansluit bij haar Zill-implementatietraject. Een combinatie van beide perspectieven is ook mogelijk.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Projecten ontwerpen vanuit Zill: Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten. 17 mei 2019
 
Projecten ontwerpen vanuit Zill: Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten. 17 mei 2019  
 
Zin in Leren, Zin in Leven! is een motor voor klas- of schoolprojecten. In deze sessie ontdek je wat de aanleiding kan zijn voor een project, hoe je een project mee vanuit Zill uitdenkt en ontwerpt (met de kinderen). Je werkt vanuit een samenhangende context en koppelt er betekenisvolle inhouden aan: een kunstproject, een project rond duurzaamheid, sociale vaardigheden …
 
Ideaal voor leerkrachten of teams die klas- of schoolbrede projecten willen opzetten waarin Zill een inspirerende rol speelt.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
 
Beste  collega 
 
Het schooljaar draait al op volle kracht. De bladeren tonen ons dat de herfst al over zijn hoogtepunt is ... en toch heb ik wat nieuws te melden  
 
Ik ben Anke Van Roey en mag in de voetsporen van Mieke Everaert treden als vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding. Ik begon in september in regio Antwerpen en word nu ook begeleider voor regio Limburg. Ik ga mijn uiterste best doen om de missie van Mieke zo gedreven mogelijk verder te zetten. Ik wil haar langs deze weg heel erg bedanken voor al het geleverde werk en wens haar ontzettend veel geluk in het nieuwe hoofdstuk van haar leven. 
 
Ik hoop van harte op een fijne samenwerking met jou en je vakgroep en hopelijk kunnen we elkaar spoedig ontmoeten. Met plezier wil ik jou en je vakgroep helpen en ondersteunen, waar het kan. Je kan me contacteren op anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
 
► 
 
Speelplaats en sport: de leraar LO kan ook hier een belangrijke rol spelen!  
In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stellen 1 000 000 euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel. 
Misschien kan jouw school de subsidie opstrijken!
Meer infomatie vind je hier.
 
► 
 
Evalueren zonder quoteren. 
In het BVLO-tijdschrift van juni 2018 staat een boeiend artikel over Evalueren zonder Quoteren  in de lessen lichamelijke opvoeding. Via deze link kan je het artikel lezen over waarom en hoe een paar bevlogen leraren L.O. in het SMC Lede evalueren zonder punten te geven.  
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
STEM
 
 
► 
 
Nascholing - Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019
Universiteit Hasselt en PXL-Education willen samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om de integratie van STEM op de klasvloer te versterken. 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je omgaat met de nieuwe eindtermen STEM en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.  
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. 
Het volledige programma vind je hier. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Weblink: https://www.uhasselt.be/steminspiratiedag2019
 
► 
 
Wetenschappen – workshop: Shells@School
Wil je schelpen en inktvissen bekijken in de klas? Heb je een projectdag op school? Dan zijn deze hands-on workshops zeker iets voor jouw school!
Shells@school werd opgericht met als doel leerlingen van verschillende niveaus kennis te laten maken met de fascinerende diergroep van de weekdieren (Mollusca).  
In samenspraak met de leerkracht kunnen bepaalde delen extra benadrukt worden of andere delen wat minder in de verf gezet worden. 
De lesgever is leraar in het secundair onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek naar weekdieren 
Info: www.shellsatschool.beinfo@shellsatschool.be
Facebook: shells@school
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Animatieclips over meertaligheid 
Het basisonderwijs heeft een belangrijke rol in de realisatie van het levenslang leren van talen. Op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen gemakkelijk een positieve attitude ten opzichte van andere talen en andere culturen, een attitude die ook de basis vormt voor het leren van talen op latere leeftijd. 
Om die positieve grondhouding aan te wakkeren, kun je met deze drie animatieclips over meertaligheid aan de slag. Ze bevatten tevens enkele opdrachten ter naverwerking. Met dank aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
► 
 
Leermateriaal - tijdschrift Fons
De leesweek ligt weer achter ons. Wat bladert de tijd toch snel … 0m je leesbeleid warm te houden, kruip jij toch gewoon met Fons onder de wol? In het zesde nummer van dit tijdschrift lees je over een duurzaam leesbeleid op school, de ‘Samen lezen’-methodiek, onderzoek naar leesgedrag en andere thema’s zoals meertaligheid. Genoeg tips om de winter mee door te komen! 
Wie nog niet beschikt over een papieren exemplaar, kan Fons ook digitaal bewonderen.
 
► 
 
Postgraduaat leescoach – Odissee
Goed kunnen lezen is van onschatbare waarde voor alle leerlingen én in alle vakken. 0nze Vlaamse leerlingen doen het echter steeds minder goed op toetsen voor begrijpend lezen. 
Daarom biedt 0dissee een postgraduaat tot leescoach aan. Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je ontdekt de meest effectieve leesstrategieën en krijgt handvaten om elk kind te begeleiden in zijn leesproces.  
De opleiding bestaat uit 15 sessies op woensdagnamiddag van januari 2019 t.e.m. december 2019. 
Meer info en inschrijven: https://www.odisee.be/nl/leescoach
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Het Educatief Centrum en Kleur Bekennen organiseren op woensdag 16 januari 2019 van 13 tot 16 u. een spelmoment voor leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.
 
Hoe duurzaam gaan we om met onze enige aarde?
 
Wat kun je doen om minder energie te verbruiken, je consumptie te beperken, voor minder afval te zorgen, ...?
 
Het Educatief Centrum en Kleur Bekennen organiseren op woensdag 16 januari 2019 van 13 tot 16 u. een spelmoment voor leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.  
 
Het Educatief Centrum en Kleur Bekennen organiseren op woensdag 16 januari 2019 van 13 tot 16 u. een spelmoment voor leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.
 
Samen met de spelontwikkelaar de "Aanstokerij" speel je het spel, en leer je hoe je zelf met "Missie 2030" aan de slag kunt in je klas. Het doel is jongeren vanaf 16 jaar te betrekken bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (17 SDG's of Sustainable Development Goals).
 
Inschrijven is verplicht en kan tot maandag 14 januari 2019.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
 
Graag willen we je uitnodigen voor de tweede dag voor beginnende leraren, die plaats vindt op woensdag 23 januari 2019 van 09.00 u. tot 15.30 uur.
 
Tijdens deze dag gaan we dieper in op de kerntaak van elke leraar, nl. hoe kunnen we het leertraject van elke leerling optimaal begeleiden en ondersteunen. Om die doelstelling te realiseren hebben we, naast het contact met de vakbegeleider(s), opnieuw een beroep gedaan op enkele boeiende sprekers.
 
Dagindeling:
 
 
► 
 
09.00 – 09.15     Onthaal
 
► 
 
09.15 – 11.15    “Leerstrategieën” door Tim Surma
 
► 
 
11.15 – 11.30    Pauze 
 
► 
 
11.30 – 12.15    “Katholieke dialoogschool” door Jan Vander Velpen 
 
► 
 
12.15 – 13.00    Middagpauze 
 
► 
 
13.00 – 15.30    Contact met vakbegeleider
 
De vormings- en ontmoetingsdag  vindt ook nu weer plaats in de aula en de  lokalen van de DOd (Diocesane Onderwijsdiensten) Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Parking en ingang via de achterzijde van gebouw (volg “onderwijs”).
 
Indien je op de eerste vormingsdag (10 oktober) aanwezig was, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor de 2de dag, maar wel je keuze vakbegeleider door te geven.
 
Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je dit alsnog doen via deze link.
 
Heb je specifieke vragen, dan kan je die via mail bezorgen aan je vakbegeleider voor 18 januari 2019. Het mailadres van je vakbegeleider kan je hier terugvinden.
Na deze sessie wordt de afrekening en het aanwezigheidsattest naar de school gestuurd.
 
Indien je reeds ingeschreven bent en door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, gelieve ons (en jouw directie) dan te verwittigen voor vrijdag 18 januari 2019. In het andere geval zal je school toch een rekening ontvangen voor gemaakte kosten.
 
We kijken er alvast naar uit om je op 23 januari te mogen begroeten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Regionaal netwerk Coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso
 
Tijdens dit netwerk wissel je informatie uit, leer je van en met elkaar. Je versterkt je eigen werking en formuleert samen met collega’s coördinatoren vragen of bedenkingen voor het coördinatoren overleg Vlaanderen Breed.
 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. Ieder CLW wordt inhoudelijk sterker. Er ontstaat een gemeenschappelijke visie over het aanbieden van het deeltijds onderwijs en  duaal leren conform de regelgeving maar met accenten in de eigen context.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
► 
 
Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan aardrijkskunde 1e graad + leerplantool
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden. De sessie is paperless! Gelieve een laptop of tablet mee te brengen.
 
► 
 
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Nascholing - Vakdidactiek: leraar worden en zijn. – 12/01/2019 of 16/01/2019
Tijdens de nascholing wordt stilgestaan bij de opbouw van lessen aardrijkskunde, zowel in de klas als op het terrein. Vooral de theoretische principes worden tijdens de nascholing behan-deld, waarbij ook een aantal voorbeelden kort worden aangehaald. In het bijhorende boek (zie bovenaan) worden deze meer in detail uitgewerkt. Ook enkele maatschappelijke evoluties wor-den aangehaald met impact op het vak aardrijkskunde.
 
► 
 
Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
► 
 
Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
Bestellen: https://www.pelckmanspro.be/vakdidactiek-aardrijkskunde.html
 
► 
 
Informatie - GI Learner project
 
 
Het project GI Learner probeert een antwoord te geven op de nood voor ruimtelijk denken in het onderwijs. Dit project is afgerond met een leerlijn rond (geo)ruimtelijk denken met bijhorende doelstellingen en lessen.
 
Meer info vind je op www.gilearner.eu(link is external).
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Biologie/natuurwetenschappen – nascholingen en netwerkmomenten: natuur en milieu
 
LIMNET en MOS organiseren op regelmatige basis nascholingen en netwerkmomenten voor leerkrachten die op de hoogte willen blijven van de nieuwste trends in natuur- en milieueducatie in het onderwijs. Ze tonen je wat nieuw is op de markt en leggen uitgebreid uit hoe je deze leermiddelen, projecten en themabundels toepast in je klas. 
 
Deze nascholingen en netwerkmomenten zijn altijd gratis en worden vaak in samenwerking met andere educatieve partners zoals Kleur Bekennen georganiseerd. 
 
Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven kun je tijdig terugvinden via de kalender. 
Via deze kalender ben je op de hoogte van de MOS-actiedagen. De vormingen "PNC in dialoog" van het Provinciaal Natuurcentrum worden ook vermeld. Je kunt ook de flyer "MOS - Nascholingen en netwerkmomenten SO" downloaden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
CLIL - Dag van de talen - 14 maart 2019
 
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taal-kunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! Heb jij ook een hart voor sterk talenonderwijs? Noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda!
 
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits
 
 
► 
 
Informatie – tso - nieuw servicedocument bij de leerplannen
Leraren Duits in tso-richtingen moeten helaas wat langer wachten op een update van het leerplan en zullen merken dat er in het leerplan aso toch wel wat andere accenten liggen. Ter ondersteuning van de leraren tso ontwikkelden de pedagogisch begeleiders een servicedocument waarin de visie op het onderwijs van moderne vreemde talen geduid wordt. Naast de visie vind je in het document ook een aantal mogelijk inspirerende voorbeelden. Nieuwsgierig, kijk dan op onze regionale website bij het leermateriaal Duits: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leermateriaal-duits
 
► 
 
Nascholing – Deutschlehrertag i.s.m. UCLL – 31 januari 2019
Graag nodig ik leerkrachten Duits uit op de Deutschlehrertag in samenwerking met UCLL en BDGV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband) op donderdag 31 januari 2019. Het programma en praktische informatie vind je via https://www.ucll.be/activiteiten/studiedag-duits-2019-0 .
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Taal & cultuur
 
 
 
Engels - Nascholing – Leerplannen 1e graad
 
Beste directies
Beste collega’s van de eerste graad
beste vakcoördinatoren
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad voor Engels en Frans? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019?
 
Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen gepland bij de pedagogische begeleidings-dienst in Hasselt.
 
 
► 
 
2 mei of 24 mei : leerplannen 1e graad A-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520508
 
► 
 
7 juni: leerplannen 1e graad B-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2866280
 
► 
 
Alle geplande nascholingen MVT vind je via: https://nascholing.be/2018-2019/in-dex.aspx?type=44&ID=3706
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels, Taal & cultuur
 
 
 
Frans – Nascholing
 
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad voor Engels en Frans? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019?
 
Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen gepland bij de pedagogische begeleidings-dienst in Hasselt.
 
 
► 
 
2 mei of 24 mei : leerplannen 1e graad A-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520508
 
► 
 
7 juni: leerplannen 1e graad B-stroom https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2866280
 
► 
 
Alle geplande nascholingen MVT vind je via: https://nascholing.be/2018-2019/in-dex.aspx?type=44&ID=3706
 
 
Comment optimiser la compréhension orale à l’aide de documents audiovisuels? De la théorie à la pratique.
 
La compréhension orale a souvent été décrite comme l'une des compétences les plus difficiles à développer en langue étrangère. Ceci n’a rien de surprenant étant donné la complexité de cette compétence: on doit segmenter et déchiffrer la chaîne parlée, tout en tentant d’interpré-ter et de comprendre le message. Dans cette session, nous tenterons de répondre aux questions suivantes: Comment peut-on aider les apprenants à améliorer leur compréhension orale en français et quel est le rôle des documents audiovisuels dans ce processus?
 
 
► 
 
Door wie? Maribel Montero Perez, Karla Daras, Barbara De Graeve, Joëlle De Pessemier
 
► 
 
Wanneer? 21 februari 2019 (10-13 uur)
 
► 
 
Waar? KU Leuven, Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, Leuven
 
► 
 
Inschrijven via www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen/fr34.
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019 
 
► 
 
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
Meer informatie en inschrijven

 
► 
 
Multiperspectiviteit in erfgoed – vrijdag 15 februari 2019, 9 - 12 uur, Museum De Mindere, Sint-Truiden door Els Vinckx, lector geschiedenis PXL 
In de nieuwe eindtermen geschiedenis voor de eerste graad lezen we: de leerlingen kunnen tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven. Wat bedoelt men met vanuit verschillende perspectieven? Hoe kunnen we die verschillende perspectieven concreet invullen?  
In het eerste - meer theoretisch deel - van deze sessie proberen we hierop een antwoord te bieden. We gebruiken hiervoor het onderzoeksproject: Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie.  
In het tweede deel van de sessie passen we de theorie concreet toe op het museumspel: van de hel naar de hemel. Voor vele jongeren is de katholieke kerk een ver-van-mijn-bed-show. Weinig jongeren zijn nog katholiek opgevoed, ze hebben een andere religie of geen. Hoe leg je deze jongeren dan uit dat de katholieke kerk in onze gewesten allesoverheersend was? Via een museumspel willen we jongeren inzicht laten krijgen in de periode van de middeleeuwen en de rol van de katholieke kerk erin. Deze inzichten willen we ook graag doortrekken naar en verankeren in het eigen, hedendaags leven. 
Doelgroep: Leerkrachten geschiedenis eerste en tweede graad 
Info en inschrijven
 
► 
 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30 - 16 uur –  EXTRA  DATUM: DONDERDAG 17 JANUARI 2019, 13.30 - 16 uur. 
Sinds midden november kan je het nieuwe ontwerpleerplan geschiedenis voor de eerste graad raadplegenHet is een ontwerpversie omdat de nieuwe eindtermen nog moeten goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement. Dat proces loopt maar zal nog enige tijd vragen. Aangezien we op 1 september 2019 moeten starten met de onderwijshervorming, heeft onze koepel toch beslist om naar buiten te komen met de ontwerpleerplannen. Zoals altijd bij dergelijke vernieuwingen is er continuïteit maar ook verandering.  
Op donderdag 17 januari 2019 en woensdag 27 februari 2019 van 13.30 - 16 uur staan er infosessies gepland (deze 2 sessies zijn identiek). In de sessies zal ik de visie voorstellen, toelichting geven en inspiratie aanreiken om de doelen in de praktijk te realiseren. Afhankelijk van de vraag na deze eerste sessies zal er een tweede verdiepende sessie volgen. Houd de nieuwsberichten in de gaten voor meer nieuws hierover.  
DoelgroepDe sessies zullen openstaan voor alle geïnteresseerden: in de eerste plaats proberen we zo veel mogelijk leerkrachten geschiedenis van de eerste graad te bereiken, maar ook collega’s uit de tweede en derde graad zijn welkom.  

Inschrijven kan hier 
 
Activiteiten regio Limburg december 2018 - Lezingen
 
► 
 
De Geschiedenis van Ruslandlezing door Jef Abbeel – donderdag 13 december 201819.15-21.30 uur, GC De Rietbron, Halen.  
 
► 
 
Romeinen in Gingelom: lezing door archeoloog Tim Vanderbeken – donderdag 13 december 2018, 19.30 – 22 uur, Gemeentelijke bibliotheek CLIM, Gingelom. Info vind je hier 
 
► 
 
De Noordzeebodem, een dichtbevolkt rivierenlandschap uit de prehistorielezing Spraakwater door dr.Tine Missiaen (UGent) donderdag 20 december  2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. Info via hier.
 
Tentoonstellingen
 
► 
 
Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren
In deze nieuwe, tijdelijke tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum worden er via recent archeologisch onderzoek boeiende feiten en verrassende inzichten getoond over het bouwwerk Stonehenge. Info vind je hier.  
 
► 
 
Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon – van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019, Landcommanderij Alden Biesen.  
Bijna 400 objecten uit binnen- en buitenlandse musea en interactieve toepassingen laten de leerlingen kennismaken met het belangrijke politieke, religieuze en culturele verleden van onze streek zonder het dagelijkse leven in de stad en op het platteland te vergeten. Leerlingen uit de tweede graad vinden hier ongetwijfeld aanknopingspunten voor omgevingsonderwijs. Voor de derde graad kunnen de inhouden en de aanpak een illustratie van deze periode betekenen. Een uitgebreid didactisch programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL. Voor de gratis te downloaden lesmappen en alle informatie over het project verwijzen we graag naar de website: http://1000jaarloon.be/ .  
 
► 
 
Brussel, november 1918. VAN OORLOG NAAR VREDE ? - van woensdag 26 september 2018 t/m zondag 6 januari 2019, gratis toegang. 
Op het einde van WO I staat Brussel voor grote uitdagingen. Via archieffilms historische foto’s en voorwerpen worden we ondergedompeld in het Brussel van 1918. Meer info vind je hier 
 
► 
 
VZW Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen brengt naast het reguliere aanbod ook een aantal activiteiten ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand (’14-’18). Ontdek het programma hier.   
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis, Taal & cultuur
 
 
 
GWW: start lerend netwerk PEPSY SAVE THE DATE 13 februari 2019
 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie. In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Klassieke talen
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019
 
► 
 
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten. Lees meer ...
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 9 tot 16 uur 
Het volledige dagprogramma wordt later meegedeeld. Kristien Hulstaert komt haar onderzoek over de colometrische leesmethode bij poëzie toelichten en Wim Cool zal het hebben over taalverwerving in het nieuw-Grieks. Houd zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen, MVT en Nederlands uit alle graden 
Info en inschrijvenweldra hier. 
 
► 
 
Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het eerste jaar -  vrijdag 22 februari 2019
Aan de hand van goede praktijkvoorbeelden overlopen we de voordelen en valkuilen van het geïntegreerd evalueren, waarin (lees)vaardigheid centraal staat.  
Lesgever: prof. dr. Katja de Herdt  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad (en tweede graad) 
Inschrijven: hier 
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019, 9 -12 uur 
EXTRA DATUM: vrijdag 22 februari 2019, 13.30-16 uur. 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.  
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de eerste graad 
Inschrijven: weldra hier. 
 
 
 
Euroclassica-conferentie, Antwerpen, 30 augustus 2019
 
Beste leraren/docenten klassieke talen en antieke cultuur uit Nederland en Vlaanderen: Salvete omnes 
Op vrijdag 30 augustus 2019 verenigen classici uit de Lage Landen zich voor een unieke dag op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Rodestraat).  
Die dagen wordt immers het jaarlijkse Euroclassica congres in Antwerpen gehouden. Voor jullie betekent die vrijdag een nascholing met een aantal plenaire lezingen, seminars in de namiddag, een lunch en receptie en vooral … veel contacten met collega’s uit zowat twintig verschillende Europese landen.  
Voor wie dichterbij woont, of een langer weekendje Antwerpen wil, is er ook nog een receptie op donderdagavond 29 augustus, georganiseerd door de stad Antwerpen.  
Begin januari 2019 volgt een nieuwe brief met info over inschrijvingsgeld, onderwerpen van de lezingen, praktische informatie – maar met deze brief kan je alvast de dagen vrijhouden en vooral je directies overtuigen van het belang van jullie aanwezigheid op dit bijzondere evenement. Nascholingsattesten zullen uiteraard worden uitgereikt.  
Wij kijken alvast uit, 
Namens Classica Vlaanderen,  
Prof. Christian Laes (Universiteit Antwerpen, University of Manchester)  
christian.laes@uantwerpen.be
 
 
 
Euroclassica examens
 
Beste leraren klassieke talen, 
We gaan weer van start voor de inmiddels reeds welbekende Euroclassica examens! Maar tegelijkertijd is er een nieuwigheid ingevoerd, in de vorm van een hoger niveau: 
 
► 
 
EGEX Ianua : voor onze vierdejaars Grieks. 
 
► 
 
ELEX Ianua: voor onze vierdejaars Latijn. 
 
Voor het overige: de bekende formule, EGEX Vestibulum voor derdejaars Grieks; ELEX Vestibulum voor tweede- en derdejaars Latijn. 
Voor elk examens vinden jullie ook de oplossingen in de bijlages* (steeds de documenten met KEYS in de naam).  
Ik verwacht enkel de resultaten van de leerlingen die in aanmerking komen voor medailles, ingevuld op het document "Formulier" dat jullie in de bijlage vinden. Dit formulier moet mij ten laatste op 31 januari 2019 bereiken. Gebruik aub. geen opmaak, en verander niets aan de lay-out van de tabellen, ook al zijn die nu heel primitief gemaakt. Veel dank hiervoor! 
Zorgen jullie er mee voor dat Vlaanderen opnieuw schittert als regio qua deelnames en medailles? Zie http://www.classicavlaanderen.be/  
En ... nogmaals welkom voor het Euroclassica-congres in Antwerpen, op vrijdag 30 augustus 2019, waarvoor u reeds via ditzelfde kanaal een uitnodiging ontving. 
Hartelijke groet en reeds op voorhand dank voor jullie enthousiasme, 
Prof. Christian Laes, 
namens Classica Vlaanderen. 
De bijlages kunnen jullie bekomen door een mail te sturen naar de pedagogisch begeleider nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 
 
Flipped learning:  Wat als je leerling goed voorbereid naar je les komt? 
 
Zin om samen met onderzoekers van UC Leuven-Limburg mee te werken aan een Flipped Learning project voor het middelbaar taalonderwijs (Latijn, Frans of Engels)? Wil je je gratis professionaliseren met je vakgroep in Flipped Learning? Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan in je lessen? Kijk snel voor meer info op www.ucll.be/flippedlearning. Inschrijven kan tot 18 januari 2019.  Lees meer ... 
 
 
 
Activiteiten regio Limburg december 2018 - Lezingen 
 
► 
 
Romeinen in Gingelom: lezing door archeoloog Tim Vanderbeken – donderdag 13 december 2018, 19.30 – 22 uur, Gemeentelijke bibliotheek CLIM, Gingelom. Info vind je hier 
 
► 
 
De Noordzeebodem, een dichtbevolkt rivierenlandschap uit de prehistorie:  lezing Spraakwater door dr.Tine Missiaen (UGent)  donderdag 20 december  2018, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  Info via hier
 
 
 
Activiteiten buiten de regio – december 2018
 
Lezing 
 
► 
 
Xerxes in Babylon: van Herodotus tot de film “300”lezing door Prof. Caroline Waerzeggers – woensdag 12 december 2018, 20 uur, in lokaal 01.28 van het Mgr. Sencie Instituut, Erasmusplein 2, Leuven. Meer info vind je hier. 
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
Alex. De kunst van Jacques Martin - vrijdag 14 september 2018 tot zondag 6 januari 2019, KMKG Brussel  Een tentoonstelling over de stripheld Alex en het historische stripverhaal door de triptekenaar Jacques Martin. Meer info vind je hier.  
 
Nascholingen 
 
► 
 
NKV-themadag Let’s get physical: lichamelijkheid in de oudheid – zaterdag 8 december 2018, Erasmushuis, Justus Lipsiuszaal 08.16.  
Ook in de oudheid was iedereen met het lichaam in de weer. De schoonheidsidealen die de Griekse en Romeinse sculpturen en schilderingen uitdragen: ze zijn ons allen welbekend, door onze bezoekjes aan de musea én aan de bioscoop. Maar wie in de oudheid beantwoordde werkelijk aan die idealen? En stemmen de beelden uit de populaire media overeen met de klassieke realiteit? Was er in de antieke samenlevingen plaats voor wie niet perfect was? En hoe om te gaan met discrete lichaamsgedragingen? Op deze themadag verkennen we het menselijk lichaam door een antieke lens. Het wordt dus een dag over Grieks-Romeinse six-packs naast bijzondere wezens, over kermende pijnen naast zinnelijk en zindelijk genot 
De toegang tot de lezingen is gratis, maar men vraagt om op voorhand in te schrijven via mail (nico.dogaer@kuleuven.be). Over de middag lunchen we samen met de sprekers in Alma p. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/(link is external)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
 
Beste  collega 
 
Het schooljaar draait al op volle kracht. De bladeren tonen ons dat de herfst al over zijn hoogtepunt is ... en toch heb ik wat nieuws te melden  
 
Ik ben Anke Van Roey en mag in de voetsporen van Mieke Everaert treden als vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding. Ik begon in september in regio Antwerpen en word nu ook begeleider voor regio Limburg. Ik ga mijn uiterste best doen om de missie van Mieke zo gedreven mogelijk verder te zetten. Ik wil haar langs deze weg heel erg bedanken voor al het geleverde werk en wens haar ontzettend veel geluk in het nieuwe hoofdstuk van haar leven. 
 
Ik hoop van harte op een fijne samenwerking met jou en je vakgroep en hopelijk kunnen we elkaar spoedig ontmoeten. Met plezier wil ik jou en je vakgroep helpen en ondersteunen, waar het kan. Je kan me contacteren op anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - nascholingen december 2018
 
Nascholing Lichamelijke opvoeding 2018: overzicht
 
 
► 
 
11/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Volleybal: leuke spelsituaties die aansluiten bij de realiteit op school. Jos Rutten - Sportzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
11/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Creatieve, laagdrempelige dansvormen (1ste en 2de graad). Raf Van Puymbroeck - Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
12/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Mindful Run: "Lopen en genieten in de les LO". Hannes Geyskens - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
12/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Fysieke weerbaarheidstraining (een andere vorm van contact en verdediging in de tweede en derde graad). Jimmy Geudens  -Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
13/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Clipdance (2de en 3de graad). Marit en Jorien Torfs - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
13/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Het gebruik van de tablet en de beste apps in de les LO. Jeroen Caers - Thomas More Kempen Campus Blairon 800 2300 Turnhout
 
► 
 
14/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Sport-specifieke warming up, geïnspireerd op atletiek en gymnastiek. Lieve Van Mechelen - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
14/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Kickboksen: een leuke conditietraining op school! Bart Vissers - Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
 
 
► 
 
Speelplaats en sport: de leraar LO kan ook hier een belangrijke rol spelen!  
In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stellen 1 000 000 euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel. 
Misschien kan jouw school de subsidie opstrijken! 
Meer infomatie vind je hier.
 
► 
 
Evalueren zonder quoteren. 
In het BVLO-tijdschrift van juni 2018 staat een boeiend artikel over Evalueren zonder Quoteren  in de lessen lichamelijke opvoeding. Via deze link kan je het artikel lezen over waarom en hoe een paar bevlogen leraren L.O. in het SMC Lede evalueren zonder punten te geven.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
MAVO - Implementatie nieuwe leerplan mavo B-stroom
 
De leerplanvoorstellingen MAVO vinden plaats:
 
 
► 
 
31 januari (voor- of namiddag)
 
► 
 
28 maart
 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Mens en samenleving: leerplanvoorstelling 31 januari 2019
 
Schrijf je in op do. 31/01/2019 - 9-12 uur of do. 31/01/2019 - 13-16 uur
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Muzikale Opvoeding – Nascholing - Voorstelling nieuw leerplan Muziek
 
Wil je goed op de hoogte zijn van de nieuwe leerplannen Muzikale opvoeding voor de 1e graasecundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega s. In deze vorming maaje je het nieuwe leerplan eigen en oefen je de nieuwe digitale leerplantool in. We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren.
 
Plaats en Data, kies één datum 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 13 tot 15 uur 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 201van 16 tot 18 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 10 tot 12 uur 
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 13 tot 15 uur ​
 
Meer info en inschrijven via nascholing.be of klik hier 
 
Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
MVT – Informatie
 
 
► 
 
Kijk-en luistermateriaal
Ben je nog op zoek naar authentiek kijk-en luistermateriaal? Misschien kunnen de volgende linken je verder helpen
 
► 
 
Flipped learning:  Wat als je leerling goed voorbereid naar je les komt?
Zin om samen met onderzoekers van UC Leuven-Limburg mee te werken aan een Flipped Learning project voor het middelbaar taalonderwijs (Latijn, Frans of Engels)? Wil je je gratis professionaliseren met je vakgroep in Flipped Learning? Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan in je lessen? Kijk snel voor meer info op www.ucll.be/flippedlearning. Inschrijven kan tot 18 januari 2019.
 
► 
 
Sterke leerling 3de graad uitdagen voor MVT
Hoe kan ik een sterke leerling uit de derde graad overtuigen om nog een stapje verder te gaan en zijn taalkennis nog te verfijnen, verbreden en verdiepen? Misschien kan een talenwedstijd op niveau of een officieel certificaat dat steuntje zijn. De faculteit Letteren campus Brussel van de KU Leuven organiseert jaarlijks een taalwedstrijd. De volgende editie staat gepland op 6 februari 2019. Inschrijven kan via https://www.kuleuven.be/campus/campusbrussel/taalwedstrijd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
MVT – nascholingen – overzicht aanbod
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt.
 
 
► 
 
Dag van de Talen
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen ’18 kunnen jij en je talencollega’s zich weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag’19. Wie graag bijblijft met de nieuwste ontwikkelingen in het talenonderwijs zoals differentiatie en evaluatie reserveert dus best al een plaatsje in de agenda!
Datum: 14 maart 2019 van 9 tot 16 uur
Meer info: https://www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2514211
 
► 
 
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019
 
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
 
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
 
 
► 
 
MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
Datum: donderdag 2 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur of vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur.
Meer info: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520508
 
 
► 
 
MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur
Meer info: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2866280
 
► 
 
Lerend netwerk Frans 1e graad (sessie 2)
Hoe werkt het op een andere school, hoe pakt een andere vakgroep bepaalde onderwerpen aan, hoe ver zitten andere leerkrachten? Het netwerk wil je de nodige ondersteuning bieden in je dagelijkse klaspraktijk, je tools geven om concreet aan de slag te gaan en je nóg meer plezier in de taal doen beleven.
Datum: woensdag 9 januari 2019 van 9 tot 12 uur
Meer info: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2522677 of via mail naar marlene.rasir@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Lerend netwerk Frans 2e/3e graad (sessie 2)
Datum: donderdag 21 februari 2019 van 13 tot 16 uur
Meer info: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2522678 of via mail naar marlene.rasir@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
Netwerk Duits: Deutschlehrer treffen sich wieder 
De bedoeling van het netwerk is om je de nodige tools aan te reiken om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. We bespreken nieuwe inzichten, bezorgdheden, succeservaringen en valkuilen. Samen creëren we ook nieuw materiaal dat we in onze klassen kunnen gebruiken.
Datum: dinsdag 2 april 2019 van 19 tot 21 uur
Meer info: https://www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=2520719 of via mail naar veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/145
 
► 
 
Voor Frans: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/239
 
► 
 
Voor Duits: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/node/143
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands – Informatie - Tien tips om je schrijfonderwijs op een hoger niveau te tillen.
 
Hoe maak je van je leerlingen betere schrijvers?  
 
1. 
 
Zorg voor een levensechte schrijfopdracht en voor een authentiek publiek.  
 
2. 
 
Neem de tijd om te brainstormen over het onderwerp en samen met hen de criteria op te stellen waarop de schrijfoefening beoordeeld wordt. 
 
3. 
 
Laat leerlingen samenwerken. Samenwerkend schrijven is volgens Graham en Perin een van de meest effectieve methodes om de schrijfkwaliteit te verhogen.  
 
4. 
 
Neem voldoende tijd om te schrijven in de klas. Het volstaat niet om tijdens de laatste 10 minuten van een les een schrijftaak op te geven en vervolgens de leerlingen de wildernis in te sturen met de opdracht binnen een week het resultaat in te leveren. Het is belangrijk dat leerlingen in de klas feedback krijgen tijdens het schrijven. Dat heeft het grote voordeel dat je als leraar de leerlingen meteen op zinsbouw- en spellingfouten kan wijzen en er eventueel een taalbeschouwingsles aan kan koppelen.  
 
5. 
 
Ondersteun zwakke schrijvers met een schrijfkader in de vorm van een T-schema. Links op het blad geef je aan waarop de leerlingen moeten letten, rechts schrijven ze hun poging neer. Daarnaast kun je ook schrijfkaders gebruiken met aanzetten van zinnen 
 
6. 
 
Geef leerlingen de mogelijkheid om eerst hun gedachten te verwoorden vooraleer ze die op papier zetten. 
 
7. 
 
Laat leerlingen zoveel mogelijk de tekstverwerker gebruiken, ook in de klas. Maak gebruik van de website www.destandaard.be/schrijfassistent. Meteen krijgen je leerlingen feedback over hun spelling en zinsbouw.  
 
8. 
 
Werk met voorbeeldteksten. Leerlingen krijgen 5 teksten en moeten er de beste en slechtste uithalen. Bijvoorbeeld een tekst waarin ze zichzelf voorstellen (1ste graad). Gebruik daarvoor geanonimiseerde voorbeelden van een vorig schooljaar. Ze stellen in kleine groepjes criteria op waarom ze een tekst goed en slecht vinden. 
 
9. 
 
Bespreek een of meerdere teksten in de klas aan de hand van de opgegeven criteria. Laat leerlingen elkaar feedback geven op zinsbouw, structuur en/of inhoud.  
 
10. 
 
Pas een beloningsstrategie toe. Wie jouw feedback in zijn verbetering toepast, krijgt een bonuspunt. Zeker als hij dit ook bij een volgende opdracht doet.
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands
 
 
► 
 
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren 31 januari 2019
Ben jij op zoek naar methodes om ervoor te zorgen dat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger kennen en langer onthouden? Wil je graag tips om je lespraktijk aan te passen in deze richting? Deze vorming geeft je enkele praktische handvatten.
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe onze leerlingen bijleren én deze kennis langer onthouden. Een aantal effectieve en efficiënte strategieën kunnen immers de effectiviteit en efficiëntie van het leren van onze leerlingen drastisch verhogen. Deze ‘science of learning’ is ondertussen vertaald naar instructiemethoden die effectief zijn, breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en leerinhouden heen. Doorheen deze vorming wordt de transfer van de cognitieve theorie concreet gemaakt naar de praktijk. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen kennis, vaardigheden en competenties beter aanleren én langer onthouden? 
Na de pauze ga je zelf aan de slag om dit te vertalen naar je eigen lespraktijk. De betrokken vakbegeleiders ondersteunen je hierin om de eerste inzichten in de praktijk om te zetten.
Meer informatie en inschrijven
 
► 
 
Dag van de talen 14 maart 2019
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taal-kunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! Heb jij ook een hart voor sterk talenonderwijs? Noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN
 
 
► 
 
Lesmateriaal – interactieve werkvormen 
Interactief werken biedt gegarandeerd een meerwaarde voor je leerlingen. Raakt je inspiratie op? Neem dan een kijkje op de website van Klasse. Peter Vervaet, NT2-docent, vertelt er welke werkvormen hij toepast en welke meerwaarde ze bieden. Waar wacht je nog op? Sprokkel die nieuwe ideeën om de donkere dagen door te komen!
 
► 
 
Leermateriaal – De kracht van het beeld
Fotografe Karin Hanskens heeft schitterend materiaal ontworpen dat het leerproces van OKAN-leerlingen kan versterken door visuele ondersteuning. Je vindt het terug op https://www.facebook.com/spellen.met.woordbeelden/.
 
► 
 
Nascholing – Werken aan uitspraak en verstaanbaarheid (Tenz) – 17 januari en 28 maart 2019
Hoe werk jij aan verstaanbaarheid in het Nederlands? Is laten naspreken jouw eerste en enige strategie? Tenz (Thomas More, Campus Blairon, Turnhout) biedt een vorming aan om in elke les te werken aan een goede uitspraak. 
https://www.tenz.be/vormingen/basisvorming-uitspraak-en-verstaanbaarheid-in-de-nt2-klas
 
► 
 
Netwerkvoormiddag OKAN – kennismaken met CBE, CVO, VDAB, Agentschap Inburgering & Integratie – 20 februari 2019 
Je bent van harte uitgenodigd op de netwerkvoormiddag voor onderwijsorganisaties die anderstaligen begeleiden. Dit netwerk vindt plaats op woensdag 20 februari 2019 van 9.30 u. tot 12.30 u. Je wordt verwacht in het Provinciehuis te Hasselt (Kempenzaal in de A-blok, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt). Tijdens dit netwerk maak je kennis met collega’s uit OKAN, CBE, CVO, VDAB, Agentschap Inburgering en Integratie. 
Het doel is samenwerkingsverbanden stimuleren om anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun leerloopbaan. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg
 
Lerend netwerk sociale wetenschappen 2de graad - 16 januari 2019 van 9 tot 12 uur
 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie? In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal. 
 
Tijdens de startsessie op 16 januari 2019 nemen we tijd om kennis te maken met elkaar, afspraken en verwachtingen te formuleren en noden te inventariseren. In de daaropvolgende 3 sessies staan de gekozen thema’s centraal. Deze data worden samen met de groep bepaald. Deelname aan elke sessie is vereist. 
 
Stagecoördinatoren – Informatie vaccinatie Hepatitis voor leerlingen in studiereichtingen met stage in de zorg 
 
Nieuw vanaf juni 2018: terugbetaling van vaccins door Fedris is eenvoudiger geworden.
Voor meer info best contact opnemen met de geneeskundige dienst van je school om nieuwe afspraken te maken.
Je kan een kijkje nemen op de website van Fedris voor meer informatie.
https://www.fedris.be/nl/werkgever/beroepsziekten-privesector/preventie/terugbetaling-van-vaccins
 
Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
STEM
 
► 
 
Nascholing - Inspiratiedag STEM – 19 januari 2019 (techniek – natuurwetenschappen – biologie – chemie – fysica)
Universiteit Hasselt en PXL-Education willen samen met collega-leerkrachten en pedagogische begeleiders jou en andere leerkrachten inspireren en vooral enthousiasmeren om de integratie van STEM op de klasvloer te versterken. 
Ontdek op deze dag een mogelijk kader voor je STEM-projecten, hoe je omgaat met de nieuwe eindtermen STEM en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan.  
Er zijn werkwinkels voor leerkrachten kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. 
Het volledige programma vind je hier. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Weblink: https://www.uhasselt.be/steminspiratiedag2019
 
► 
 
Wetenschappen – workshop: Shells@School
Wil je schelpen en inktvissen bekijken in de klas? Heb je een projectdag op school? Dan zijn deze hands-on workshops zeker iets voor jouw school!
Shells@school werd opgericht met als doel leerlingen van verschillende niveaus kennis te laten maken met de fascinerende diergroep van de weekdieren (Mollusca).  
In samenspraak met de leerkracht kunnen bepaalde delen extra benadrukt worden of andere delen wat minder in de verf gezet worden. 
De lesgever is leraar in het secundair onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek naar weekdieren 
Info: www.shellsatschool.beinfo@shellsatschool.be
Facebook: shells@school
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
SweTe-praktijkvakken – netwerkvergaderingen
 
 
► 
 
MT 2 de graad 4 december 2018
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …).
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
BM 2 de graad 4 december 2018 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine BM-groepjes 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
CV/Lassen 7 december 2018
Werk schooloverschrijdend samen in CV/ Sanitair en Lassen 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de kennis en het inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal ontwikkeld en verbeterd wordt. 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding.
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding.
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding. 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout bso 3 de graad 14 februari 2019
Verbeter schooloverschrijdend je leerplanrealisatie hout 3e graad bso 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout bso 2 de graad 14 februari 2019
Verbeter schooloverschrijdend je leerplanrealisatie hout 2e graad bso 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
 
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven.
 
De dag start om 9 uur met drie keynotes, waarvan twee uit het onderwijsveld al werden bevestigd:
 
 
► 
 
Steven Ronsijn, over ICT-beleid en diverse ICT- en STEAM-projecten op school Directeur Sint-Lievenscollege Gent
 
► 
 
Carl Boel, over de mogelijkheden van VR in de klas Onderzoeker rond VR en leren
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Leermateriaal - tijdschrift Fons
De leesweek ligt weer achter ons. Wat bladert de tijd toch snel … 0m je leesbeleid warm te houden, kruip jij toch gewoon met Fons onder de wol? In het zesde nummer van dit tijdschrift lees je over een duurzaam leesbeleid op school, de ‘Samen lezen’-methodiek, onderzoek naar leesgedrag en andere thema’s zoals meertaligheid. Genoeg tips om de winter mee door te komen! 
Wie nog niet beschikt over een papieren exemplaar, kan Fons ook digitaal bewonderen.
 
► 
 
Dag van de talen - 14 maart 2019
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taal-kunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! Heb jij ook een hart voor sterk talenonderwijs? Noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! 
Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
► 
 
 
Postgraduaat leescoach – Odissee
Goed kunnen lezen is van onschatbare waarde voor alle leerlingen én in alle vakken. 0nze Vlaamse leerlingen doen het echter steeds minder goed op toetsen voor begrijpend lezen. 
 
Daarom biedt 0dissee een postgraduaat tot leescoach aan. Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je ontdekt de meest effectieve leesstrategieën en krijgt handvaten om elk kind te begeleiden in zijn leesproces.  
De opleiding bestaat uit 15 sessies op woensdagnamiddag van januari 2019 t.e.m. december 2019. 
 
Meer info en inschrijven: https://www.odisee.be/nl/leescoach
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wetenschappen: biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen – Nascholingen
 
Ben je als wetenschapsleerkracht nog op zoek naar vakgebonden nascholingen voor de vakken biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen? Neem dan zeker een kijkje op de website van Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Wiskunde
 
 
► 
 
Nascholing - De wetenschap van het leren bij effectief wiskundeonderwijs – 31 januari 2018
Elke wiskundeleraar in het secundair onderwijs herkent dit vast wel: leerlingen vergeten steeds de rekenregels voor machten, kunnen geen eenvoudige bewerkingen met breuken maken, en maken kortom vaak fouten tegen parate kennis’. Ergerlijk, zeker omdat wiskunde hét vak is waar men steeds verder bouwt op de parate (voor)kennis van leerlingen. Hoe kunnen we als leraren met eenvoudige en makkelijk toepasbare technieken zorgen dat onze leerlingen wiskundige begrippen, procedures en vakgebonden vaardigheden beter aanleren én langer onthouden? 
Tijdens een presentatie wordt een overzicht geboden van de evidence-base van cognitieve wetenschap, onmiddellijk gelinkt aan praktische voorbeelden binnen het vak wiskunde. Deelnemers hebben nadien de kans om dit concreet aan de eigen praktijk te linken.  
Deze vorming wordt gegeven door Tim Surma, leraar wiskunde in de Berkenboom Humaniora in Sint-Niklaas.Hij rondt zijn MSc Learning Sciences af aan het Welteninstituut, Open Universiteit, Heerlen. Hij onderzoekt het voorkomen van cognitieve leerstrategieën en dus een expert in deze materie.  
Interesse? Schrijf je snel in via nascholing.be
 
► 
 
Nascholing - Bijkomende sessies leerplanvoorstelling wiskunde eerste graad A-stroom en B-stroom
Vanaf januari 2019 worden er een drietal nascholingen voorzien waarin de nieuwe leerplannen van de eerste graad A-stroom en B-stroom worden voorgesteld.  Deze sessies krijgen veel aandacht en intussen wordt ook een wachtlijst aangelegd. We zorgen ervoor dat iedere geïnteresseerde leerkracht wiskunde een voorstelling van de nieuwe leerplannen kan bijwonen. Schrijf je dus in op de wachtlijst (A-stroom - B-stroom) van de geplande sessies zodat we zicht krijgen op de aantallen om zo meer sessies te voorzien. Het is ook mogelijk om vanaf januari een dergelijke vorming aan te vragen voor je school of scholengemeenschap via de directeur of coördinerend directeur. Je kan hiervoor rechtstreeks mailen naar nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen om verdere afspraken te maken. 
 
► 
 
Leermateriaal - Geogebraboek
Collega Karel Appeltans van Uhasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruik-bare en gratis toegankelijke geogebrabestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. Je vind het boek via deze link. https://www.geogebra.org/m/QtdpYKT3
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 
Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
 
Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs(link is external), programma secundair onderwijs(link is external), inschrijven(link is external). 
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Collegiale consultaties bewegingsopvoeding - 18 december 2018 - Er zijn nog plaatsen in de namiddag!
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
Voor leerkrachten die bewegingsopvoeding geven in het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs en bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding.
Meer info en inschrijven via nascholing.be - Enkel in de namiddag zijn nog plaatsen vrij.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!
 
Dans en beweeg mee met de favoriete dans van Sinterklaas!  
 
Uit het Vlaamse beweegrapport dat op dinsdag 27 november 2018 door onderzoekers van de KU Leuven en de UGent werd opgesteld bleek “dat slechts een kleine minderheid van de Vlaamse kinderen en jongeren de  beweegnorm haalt. Nochtans is voldoende beweging essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen, en dat niet alleen op fysiek vlak, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling.”
 
Daarom deze clip voor een bewegingstussendoortje bij het thema Sint. Het stimuleert de kinderen om te bewegen en om mee te dansen met de Spaanse dans.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Overleg met inspectie in verband met Zill in het buitengewoon basisonderwijs
 
Op vraag van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond een gesprek plaats met de onderwijsinspectie basisonderwijs. De inspectie bevestigde nadrukkelijk dat de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) in het buitengewoon basisonderwijs onverkort blijven gelden. Dat wil dus zeggen dat de scholen bubao het ordeningskader van Zill binnen het cyclisch proces van handelingsplanning mogen gebruiken.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nascholing modernisering so voor (buiten)gewoon basisonderwijs
 
Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 
 
Daarom organiseren we in de tweede week van januari in de verschillende regio’s nascholingsdagen gericht op directies, zorgcoördinatoren en leraren (buiten)gewoon basisonderwijs. In de nascholing focussen we op de vernieuwde structuur en organisatie van de eerste graad, visie op vorming en leerplannen, visie op de observerende en oriënterende eerste graad met aandacht voor de overgang bao–so.  
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Start-to-teach voor beginnende leraren secundair onderwijs – 23 januari 2019
 
Graag willen we je uitnodigen voor de tweede dag voor beginnende leraren, die plaats vindt op woensdag 23 januari 2019 van 09.00 u. tot 15.30 uur.
 
Tijdens deze dag gaan we dieper in op de kerntaak van elke leraar, nl. hoe kunnen we het leertraject van elke leerling optimaal begeleiden en ondersteunen. Om die doelstelling te realiseren hebben we, naast het contact met de vakbegeleider(s), opnieuw een beroep gedaan op enkele boeiende sprekers.
 
Dagindeling:
 
 
► 
 
09.00 – 09.15     Onthaal
 
► 
 
09.15 – 11.15    “Leerstrategieën” door Tim Surma
 
► 
 
11.15 – 11.30    Pauze 
 
► 
 
11.30 – 12.15    “Katholieke dialoogschool” door Jan Vander Velpen 
 
► 
 
12.15 – 13.00    Middagpauze 
 
► 
 
13.00 – 15.30    Contact met vakbegeleider
 
De vormings- en ontmoetingsdag  vindt ook nu weer plaats in de aula en de  lokalen van de DOd (Diocesane Onderwijsdiensten) Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. Parking en ingang via de achterzijde van gebouw (volg “onderwijs”).
 
Indien je op de eerste vormingsdag (10 oktober) aanwezig was, dan hoef je je niet opnieuw in te schrijven voor de 2de dag, maar wel je keuze vakbegeleider door te geven.
 
Ben je nog niet ingeschreven, dan kan je dit alsnog doen via deze link.
 
Heb je specifieke vragen, dan kan je die via mail bezorgen aan je vakbegeleider voor 18 januari 2019. Het mailadres van je vakbegeleider kan je hier terugvinden.
Na deze sessie wordt de afrekening en het aanwezigheidsattest naar de school gestuurd.
 
Indien je reeds ingeschreven bent en door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn, gelieve ons (en jouw directie) dan te verwittigen voor vrijdag 18 januari 2019. In het andere geval zal je school toch een rekening ontvangen voor gemaakte kosten.
 
We kijken er alvast naar uit om je op 23 januari te mogen begroeten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
L.O. - Anke Van Roey, nieuwe vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding
 
Beste  collega 
 
Het schooljaar draait al op volle kracht. De bladeren tonen ons dat de herfst al over zijn hoogtepunt is ... en toch heb ik wat nieuws te melden  
 
Ik ben Anke Van Roey en mag in de voetsporen van Mieke Everaert treden als vakbegeleider voor lichamelijke opvoeding en bewegingsopvoeding. Ik begon in september in regio Antwerpen en word nu ook begeleider voor regio Limburg. Ik ga mijn uiterste best doen om de missie van Mieke zo gedreven mogelijk verder te zetten. Ik wil haar langs deze weg heel erg bedanken voor al het geleverde werk en wens haar ontzettend veel geluk in het nieuwe hoofdstuk van haar leven. 
 
Ik hoop van harte op een fijne samenwerking met jou en je vakgroep en hopelijk kunnen we elkaar spoedig ontmoeten. Met plezier wil ik jou en je vakgroep helpen en ondersteunen, waar het kan. Je kan me contacteren op anke.vanroey@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
L.O. - Informatie - Speelplaats en sport: de leraar L.O. kan ook hier een belangrijke rol spelen! Evalueren zonder quoteren.
 
 
► 
 
Speelplaats en sport: de leraar LO kan ook hier een belangrijke rol spelen!  
In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceren de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stellen 1 000 000 euro ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel. 
Misschien kan jouw school de subsidie opstrijken! 
Meer infomatie vind je hier.
 
► 
 
Evalueren zonder quoteren. 
In het BVLO-tijdschrift van juni 2018 staat een boeiend artikel over Evalueren zonder Quoteren  in de lessen lichamelijke opvoeding. Via deze link kan je het artikel lezen over waarom en hoe een paar bevlogen leraren L.O. in het SMC Lede evalueren zonder punten te geven.  
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - nascholingen december 2018
 
Nascholing Lichamelijke opvoeding 2018: overzicht
 
 
► 
 
11/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Volleybal: leuke spelsituaties die aansluiten bij de realiteit op school. Jos Rutten - Sportzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
11/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Creatieve, laagdrempelige dansvormen (1ste en 2de graad). Raf Van Puymbroeck - Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
12/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Mindful Run: "Lopen en genieten in de les LO". Hannes Geyskens - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
12/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Fysieke weerbaarheidstraining (een andere vorm van contact en verdediging in de tweede en derde graad). Jimmy Geudens  -Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
► 
 
13/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Clipdance (2de en 3de graad). Marit en Jorien Torfs - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
13/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Het gebruik van de tablet en de beste apps in de les LO. Jeroen Caers - Thomas More Kempen Campus Blairon 800 2300 Turnhout
 
► 
 
14/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Sport-specifieke warming up, geïnspireerd op atletiek en gymnastiek. Lieve Van Mechelen - Sint Eduardus Broeder Frederikstr. 3 2170 Merksem
 
► 
 
14/12/2017 - 13.30 uur – 16.00 uur - Kickboksen: een leuke conditietraining op school! Bart Vissers - Turnzaal KOSH Ieperstraat 5 2200 Herentals
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek. Onder “Aanvullende Activiteiten” zie je dat LITC haar aanbod aan bedrijfsbezoeken bij Nike ook aangepast hebben: 
 
 
► 
 
een magazijnbezoek is een aanrader voor de 3e graad bso Administratie-Retail en voor het 7e jaar bso Logistiek
 
► 
 
voor tso Handel, aso Economie en STEM raden we dan weer een overzichtspresentatie aan met sprekende filmpjes, gevolgd door een rondleiding in de duurzame Nike campus en eventueel een greep uit de interactieve expo “Innovaties in Duurzame Logistiek”.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/(link is external)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Mens en samenleving: leerplanvoorstelling 31 januari 2019
 
Schrijf je in op do. 31/01/2019 - 9-12 uur of do. 31/01/2019 - 13-16 uur
 
 
 
 
Personenzorg - Lerend netwerk sociale wetenschappen 2de graad - 16 januari 2019 van 9 tot 12 uur
 
Wil je samen materiaal ontwerpen of uitwisselen? Valkuilen en successen met elkaar bespreken? Of heb je eerder nood aan het delen van ideeën over werkvormen, leerstrategieën, evaluatie? In dit lerend netwerk staan de noden die jullie ervaren in het vak sociale wetenschappen centraal. 
 
Tijdens de startsessie op 16 januari 2019 nemen we tijd om kennis te maken met elkaar, afspraken en verwachtingen te formuleren en noden te inventariseren. In de daaropvolgende 3 sessies staan de gekozen thema’s centraal. Deze data worden samen met de groep bepaald. Deelname aan elke sessie is vereist. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
SweTe-praktijkvakken – netwerkvergaderingen
 
 
► 
 
MT 2 de graad 4 december 2018
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …).
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
BM 2 de graad 4 december 2018 
Specialiseer je samen met je collega's in kleine BM-groepjes 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
CV/Lassen 7 december 2018
Werk schooloverschrijdend samen in CV/ Sanitair en Lassen 
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de kennis en het inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal ontwikkeld en verbeterd wordt. 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA mechanica - 17 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding.
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA elektriciteit - 17 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding.
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA hout/bouw - 31 januari 2019
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, evaluatie …). We delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …) en combineren dit met een rondleiding. 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout bso 3 de graad 14 februari 2019
Verbeter schooloverschrijdend je leerplanrealisatie hout 3e graad bso 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
Hout bso 2 de graad 14 februari 2019
Verbeter schooloverschrijdend je leerplanrealisatie hout 2e graad bso 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen…). 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – Nascholing - ICT-praktijkdag - 4 februari 2019
 
Op maandag 4 februari 2019 gaat de 34e editie van de ICT-praktijkdag door in de UCLL campus Proximus te Leuven.
 
De dag start om 9 uur met drie keynotes, waarvan twee uit het onderwijsveld al werden bevestigd:
 
 
► 
 
Steven Ronsijn, over ICT-beleid en diverse ICT- en STEAM-projecten op school Directeur Sint-Lievenscollege Gent
 
► 
 
Carl Boel, over de mogelijkheden van VR in de klas Onderzoeker rond VR en leren
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Workshops, georganiseerd door MOEV, o.a. op 7 februari in Hasselt
 
Moev   Om scholen in beweging te zetten, biedt MOEV twee interactieve workshops aan die mooi kaderen binnen het actieplan ‘Sport beweegt je school 2.0.’. Deze vormingen zijn in samenwerking met Vlaams Instituut Leven en de Vlaamse Scholierenkoepel. Alle info en inschrijven: programma basisonderwijs(link is external), programma secundair onderwijs(link is external), inschrijven(link is external). 
 
Meer bewegen, sporten en lang stilzitten onderbreken op school. Hoe? Start vanuit de bewegingsdriehoek.  
Extra bewegingsmomenten dragen bij tot een positieve schoolcultuur.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook