Bij het begin van 2017 willen wij jou en jouw naasten in de eerste plaats een gezond en voorspoedig nieuw jaar toewensen, een jaar ook met mooie ontmoetingen met kinderen, jongeren en volwassenen en met veel werkvreugde elke dag.
 
Je leest momenteel onze nieuwe Regionale Nieuwsbrief Limburg, bestemd voor alle personeelsleden van elke instelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Mogen wij je vragen om de volgende link zo veel mogelijk te verspreiden, zodat velen deze nieuwsbrief kunnen ontvangen. Iedereen kan inschrijven.
 
Gelukkig nieuwjaar      
 
Een jaar dat weer naar vrede vraagt
en stil geluk graag wil behoeden
een jaar dat o zo graag vertraagt,
geloven doet en licht vermoeden.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Bij het begin van 2017 willen wij jou en jouw naasten in de eerste plaats een gezond en voorspoedig nieuw jaar toewensen, een jaar ook met mooie ontmoetingen met kinderen, jongeren en volwassenen en met veel werkvreugde elke dag.
 
Je leest momenteel onze nieuwe Regionale Nieuwsbrief Limburg, bestemd voor alle personeelsleden van elke instelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Mogen wij je vragen om de volgende link zo veel mogelijk te verspreiden, zodat velen deze nieuwsbrief kunnen ontvangen. Iedereen kan inschrijven.
 
Gelukkig nieuwjaar      
 
Een jaar dat weer naar vrede vraagt
en stil geluk graag wil behoeden
een jaar dat o zo graag vertraagt,
geloven doet en licht vermoeden.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Interview met onderwijsvicaris Jaak Janssen
►  Competentieontwikkeling
►  Lerend netwerk: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
►  17/01/2017 - Studievoormiddag rond ‘Omgaan met leerlingen met grensoverschrijdend gedrag’
►  Vacatures pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg
Gewoon basisonderwijs
►  Zin in … IDP 2017? Inschrijven!
►  Inspirator voor muzische opvoeding
►  Breder en anders evalueren. Hoe? Zo!
►  Zin in leren! Zin in leven! Het leerplanconcept individugericht toegelicht. (Bilzen)
►  Pastoraal in het basisonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
►  Directiecongres secundair onderwijs - 16 & 17 februari 2017
►  Save the date
►  Aardrijkskunde
►  Biologie
►  CLIL-didactiek
►  Studiedag communicatie en media (OPR)
►  Duits
►  Engels
►  Esthetica
►  Fysica
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Klassieke talen
►  Muzikale opvoeding
►  Natuurwetenschappen
►  Nederlands
►  PAV - MAVO
►  Personenzorg
►  Plastische opvoeding
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme
►  Wetenschappelijk werk
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Platform type 9
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Interview met onderwijsvicaris Jaak Janssen
 
Vicaris Janssen       Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van ons bisdom verscheen in het laatste nummer van Wij-Stenen een interview met onderwijsvicaris Jaak Janssen.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Competentieontwikkeling
 
 
 
► 
 
Omgaan met leerlingen met grensoverschrijdend gedrag
 
► 
 
Lerend netwerk: leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte (sob)
 
Voor iedereen
 
 
 
Lerend netwerk: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 
Lerend netwerk leerlingen met SOB is een kans om veelvoorkomende vragen over dit thema, aan bod te laten komen. Denk hierbij aan redelijke aanpassingen, compenseren, dispenseren, hoe hier in een grote klas mee aan de slag gaan,...
 
Lerend netwerk leerlingen met SOB heeft als doel de onderwijskwaliteit voor élke leerling te verhogen en daarbij ook oog hebben voor de leerkracht die er toe doet.
 
Data:
 
 
► 
 
maandag 13 februari 2017 van 13.30 tot 16.00 uur
 
► 
 
vrijdag 21 april 2017 van 09.00 tot 12.00 uur
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
17/01/2017 - Studievoormiddag rond ‘Omgaan met leerlingen met grensoverschrijdend gedrag’
 
 
Leerlingen verschillen van elkaar, dat is een gegeven. Leerkrachten zijn bereid om te zoeken naar wat leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Maar soms zitten leerkrachten met de handen in het haar of maken ze zich zorgen over hoe ze kunnen omgaan met leerlingen die grenzen overschrijden, die een risico vormen voor zichzelf, medeleerlingen, de omgeving.
Deze vorming en intervisie biedt een algemeen kader voor het omgaan met agressief gedrag. Een aantal vragen komen hierbij aan bod. 
 
 
► 
 
Hoe ga je om met leerlingen die impulsief exploderen? 
 
► 
 
Hoe ga je om met leerlingen die het moeilijk hebben om hun emoties te kanaliseren? 
 
► 
 
Hoe ga je om met leerlingen die veranderingen en overgangen moeilijk vinden? 
 
► 
 
Hoe leer je kinderen op een constructieve manier omgaan met hun emoties?
 
Meer info in het maandbericht competentieontwikkeling. Je vindt er ook info over een lerend netwerk ‘leerlingen met speciale onderwijsbehoeften’ (13/2 en 21/4).
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vacatures pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg
 
Collega gezocht!       Op donderdag 15 december 2016 verschenen in de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2 nieuwe vacatures voor de pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg. We zijn op zoek naar een halftijdse begeleider competentieontwikkeling en een halftijdse begeleider nijverheid
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zin in … IDP 2017? Inschrijven!
 
Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt hen al vanaf 1 december inschrijven. Dat doe je in onze toetsomgeving. We bezorgen je het stappenplan ‘Hoe schrijf ik in voor IDP?’ dat je door de inschrijvingsmodule loodst. Je vindt de laatste versie steeds terug in de toetsomgeving onder Materiaal > ‘Hoe schrijf ik in voor IDP?’. Zodra je inschrijving in orde is, ontvang je een bevestigingsmail.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inspirator voor muzische opvoeding
 
Inspirator voor muzische vorming      
 
In een team is het fijn dat collega’s elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die anderen op muzisch vlak wil prikkelen?
Tijdens dit traject bieden we je een onderbouwd praktijkgericht didactisch kader en ontdek je de mogelijkheden om je collega’s te ondersteunen. Naast het versterken van je eigen praktijk is er ruimte om na te gaan hoe jij een muzische inspirator kan zijn op school.
 
Datums: 12/01 + 13/01 + 13/02 + 13/03 telkens van 09.00 tot 16.00 uur
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Breder en anders evalueren. Hoe? Zo!
 
Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren. Heel wat vaardigheden en attitudes kunnen we ‘gelukkig maar’ niet beoordelen met punten. Toch behoort het tot één van onze taken om deze bij kinderen te ontwikkelen en de ontwikkeling ervan ook verder op te volgen.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven! Het leerplanconcept individugericht toegelicht. (Bilzen)
 
Zin in leren! Zin in leven!      
 
De komst van het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leren! laat niemand onverschillig. In functie van een krachtige implementatie is een eerste enthousiasmerende kennismaking uit eerste hand onontbeerlijk. Tijdens deze interactieve presentatie maken de deelnemers kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformaat en het gebruik ervan in de praktijk.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Pastoraal in het basisonderwijs
 
Pastoraal in het basisonderwijs       We starten het nieuwe jaar graag met wensen en dromen.
Misschien dromen we wel van een land waar ruimte is voor iedereen om vrij te kunnen leven?
 
Op onze website kan je bij impuls 3 enkele korte werkvormen vinden om hier samen met het team of met de kinderen in de klas even bij stil te staan.
 
Foto’s van jullie droomland ontvangen we daarna graag via mail naar pastoraal.basisschool@dodhasselt.be!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Directiecongres secundair onderwijs - 16 & 17 februari 2017
 
Directiecongres secundair onderwijs      
 
Op de vertrouwde locatie in Stein in een nieuwe setting nodigen wij alle directieleden graag uit op ons directiecongres.
 
Op donderdag stellen wij leiderschap in de focus, op vrijdag houden de workshops verband met de thema ’s van de Limburgse Staten-Generaal. Je wordt vertrouwd gemaakt met de encycliek Laudato si door Johan De Tavernier, Karel Van Eetvelt sluit de donderdag af, het laatste woord op vrijdag is voor Lieven Boeve.
 
Een inkijk in de werkwinkels vind je in het document ‘werkwinkels directiecongres’.
 
Inschrijven kan vanaf half januari via de website.
 
Je vindt daar op dat moment het volledige programma met dagindeling. Je kunt op donderdag 16/2 en op vrijdag 17/2 telkens voor 1 werkwinkel kiezen
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Save the date
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
 
► 
 
Toelichting leerplannen aardrijkskunde 3de graad tso/kso
 
► 
 
Leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen 3de graad kso/tso – voorscholingstraject
 
► 
 
Nascholingen PB (i.s.m. VLA-Limburg)
 
► 
 
AVL-nascholingen (KULeuven)
 
► 
 
IPVW (UGent)
 
► 
 
VLA-studiereis: het westen van de VS
 
► 
 
Nascholing “Pimp je excursies: nu ook met échte terreinvaardigheden!”
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie
 
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Didactisch materiaal en links
 
► 
 
Activiteiten
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL-didactiek
 
CLIL      
 
Om de kosten voor deelnemers te drukken zal de nascholingssessie door Liesbeth Martens niet – zoals eerder aangekondigd -​ zowel in Mol als in Mechelen plaatsvinden, maar enkel in Mechelen.​
 
Geïnteresseerden van de regio’s Antwerpen, Limburg en Oost-​Vlaanderen kunnen aansluiten bij de Vlaanderenbrede sessie over CLIL-​didactiek door Liesbeth Martens te Mechelen – 19 april 2017
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag communicatie en media (OPR)
 
Datum: 2017-03-15
 
Plaats:  Sint-Lodewijk - Lombardenvest 52 - 2000 Antwerpen
 
Meer info volgt    
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
 
► 
 
Info rond nieuwe leerplannen Duits op Smartschool
 
► 
 
Deutschlehrer treffen sich
 
► 
 
Studiedag Duits in Diepenbeek
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
 
► 
 
apps en websites om luisteren en lezen te verbeteren
 
► 
 
feedback
 
► 
 
professionalisering
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Esthetica
 
Professionalisering: Het nieuwe luisteren - Door Paul Craenen, directeur Musica, donderdag 9 februari 2017
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Fysica
 
 
 
► 
 
Het leerplan fysica in aso Sportwetenschappen is ondertussen goedgekeurd door de inspectie.
 
► 
 
Eigen aanbod
 
► 
 
Extern aanbod
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
 
► 
 
Nieuwe begeleider geschiedenis vanaf januari 2017
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 – 2017 in de Tulpinstraat in Hasselt
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK
 
 
 
► 
 
Het GOK-dossier – samenstelling
 
► 
 
Netwerkdag 14 februari van 9.30 – 12.00 uur in Kiewit-Hasselt
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 Tulpinstraat Hasselt
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017 buiten onze regio
 
► 
 
Euroclassica examens
 
► 
 
Romeins kamp  -  10 - 14 april 2017
 
► 
 
Europees festival voor Latijn en Grieks  -  24 maart 2017
 
► 
 
Agon Armonias 2017
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding
 
Studiedag In de maat op maat: Impulsdag voor muziek ‘Muzische injectie’Donderdag 9 februari 2016 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Natuurwetenschappen
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Didactisch materiaal en links
 
► 
 
Activiteiten
 
 
 
► 
 
Nieuwe leerplannen
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Didactisch materiaal en links
 
► 
 
Activiteiten
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
 
 
► 
 
Geïntegreerde opdrachten versus taaltaken
 
► 
 
Een voorbeeld van een geïntegreerde opdracht 
 
► 
 
Taaltip 
 
► 
 
Website in de kijker
 
► 
 
Vraag van een studente om mee te werken aan haar onderzoek
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - MAVO
 
 
 
► 
 
Professionalisering 2de semester 2016 - 2017
 
► 
 
Vakgroepwerking in PAV en mavo: een aanzet 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
 
 
► 
 
Professionalisering schooljaar 2016 - 2017
 
► 
 
‘Feel my love’ voor leraren beroepsgericht vakken 3de graad VZ en 7TBZ op 22 februari (hele dag)
 
► 
 
Nieuwe procedure voor de registratie als zorgkundige  (maart 2016)
 
► 
 
Nieuwe leerplannen en lessentabellen secundair onderwijs
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische opvoeding
 
 
 
► 
 
Professionalisering vast aanbod
 
► 
 
Professionalisering aanbod door externe
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
Graag informeer ik jou over de visie van de Dienst Lerenden over de mogelijkheid tot taalzorg binnen niet-taalvakken. Het gaat in deze niet om specifieke vak-termen en notaties die bij een vak horen, omdat dit tot de bevoegdheid van de vakgroep zelf behoort, maar wel om het aftrekken van punten voor taalfouten, niet eigen aan het vak zelf zoals daar zijn: correcte schrijfwijze, formulering, zinsbouw, gebruik hoofdletters, leestekens, enz.’ 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek
 
 
 
► 
 
Stuurgroep/klankbordgroep/lerend netwerk Techniek A- en B-stroom 
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad b-stroom: Spelen met maten en gewichten in de keuken. 
 
► 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad b-stroom: de kleefbandhouder doelpubliek 2BVL
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme
 
 
 
► 
 
Millennials versus babyboomers, hospitality … en zoveel meer! Maandag 16 januari 2017
 
► 
 
Houd alvast volgende data vrij!: 2017-​03-​07 Atypisch Antwerpen! (Antwerpen) -​ 2017-​06-​16 Met z’n allen de fiets op! (Oudenaarde)
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wetenschappelijk werk
 
 
 
► 
 
Nascholingen
 
► 
 
Didactisch materiaal en links
 
► 
 
Activiteiten
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
 
► 
 
Professionalisering : eigen aanbod
 
► 
 
Kangoeroe : eerste graad
 
► 
 
Aanvangsbegeleiding : dag 2
 
► 
 
Stuurgroep wiskunde
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Platform type 9
 
Het platform type 9 voor BuBaO en BuSO heeft als doel om te leren van elkaar en te groeien in het onderwijs type 9. 
 
Tijdens sessie 1 maken we kennis met elkaar, met de ondersteuningsvragen uit de praktijk alsook de type 9 prioriteiten dit schooljaar.
Doorheen de volgende sessies leren we van elkaar door middel van ervaringsuitwisseling, intervisie, goede praktijkvoorbeelden, creëren we samen kaders voor de praktijk, … . Hierbij staat het engagement van de groep centraal.
In de laatste sessie kijken we terug op het leereffect voor ieder van ons en blikken we vooruit naar de wijze waarop we verdere vragen die leven, samen vorm kunnen geven.
 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar veerle.ponet@katholiekonderwijs.vlaanderen of ilse.simons@katholiekonderwijs.vlaanderen .
 
Data:
 
 
► 
 
Vrijdag 13 januari 2017 van 09.00 tot -12uur
 
► 
 
Vrijdag 10 februari 2017 van 09.00 tot -12uur
 
► 
 
Vrijdag 28 april 2017 van 09.00 tot -12uur
 
► 
 
Vrijdag 19 mei 2017 van 09.00 tot -12uur
 
► 
 
Vrijdag 2 mei 2017 van 09.00 tot -12uur
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook