Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Ken je Lincka?
►  Nascholingen ICT: met het oog op de toekomst
►  Nascholingsaanbod ‘Kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’
Bestuurders & directies
►  Informatie rond het ondersteuningsmodel
►  Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het basisonderwijs – 09:00 – 12:00
►  Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 13:30 – 17:00
Gewoon basisonderwijs
►  Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs staat online!
►  De scholengemeenschap Vrije basisscholen Maasmechelen Noord werft aan een ICT-coördinator (m/v)
►  Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
►  Formaprim: nascholingsnamiddagen “Spelenderwijs Frans leren!”
►  De eendjesrace zal op 27 mei 2018 doorgaan!
►  Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
Gewoon secundair onderwijs
►  Examencommissie zoekt examinatoren cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, geschiedenis, (toegepaste) psychologie en opvoedkunde
►  CLIL
►  Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
►  Nascholing - Slim leren omgaan met geld
►  Uitnodiging studiedag 'Met z'n allen de fiets op' op vrijdag 16 juni in Oudenaarde
►  Nascholing - 21 september 2017 Tegenwind. Armoede in België sinds 1800
►  Interessante uitstapjes voor de klassieke cultuurliefhebber!
►  Informatie - connecTTEam
►  Instaptoets voor Engels in de eerste graad 'a flying start' - jouw expertise telt!
►  Leermateriaal Frans: geschikte luisterfragmenten zijn soms moeilijk te vinden.
►  Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
►  Interessante artikels klassieke talen: 'Laten we de klassieke talen levend houden!'
►  Informatie Nederlands: 'Iedereen taalcompetent'
►  PAV - MAVO
Buitengewoon onderwijs
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs staat online!
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Ken je Lincka?
 
Lincka      
 
Lincka staat voor: "Limburgs Nascholingscentrum van het Katholiek Onderwijs". 
 
Lincka organiseert en verzamelt alle nascholingsinitiatieven georganiseerd door de Pedagogische begeleidingsdienst van Regio Limburg. Onze begeleiders kennen het reilen en zeilen van hun scholen en leraren en kunnen dan ook de vinger aan de pols houden. Zij "Linken met leraars".
 
Onze begeleiders dragen de woorden verbondenheid, vakmanschap en vertrouwen hoog in het vaandel, vandaar de drie "V's". Lincka vormt de link tussen een bron van expertise/ondersteuning en de dagelijkse klaspraktijk van alle leraren. Leraren mogen er thuiskomen met hun vragen en noden opdat ze zich beter thuis zouden voelen in hun vak.
 
 
► 
 
Het nascholingsaanbod van het (buitengewoon) basisonderwijs staat online.
 
► 
 
Hou je mailbox in de gaten voor de publicatie van de nascholingen van (buitengewoon) secundair onderwijs.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingen ICT: met het oog op de toekomst
 
Zoals elk jaar biedt Nascholingen ICT van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een ruim pakket van nascholingen over het gebruik van ICT en Informatica in de les en de coördinatie van het computerpark. Wij proberen hierbij steeds de nieuwe en toekomstige evoluties op de voet te volgen zodat de leerkracht voorbereid voor de klas staat.
 
Voor meer informatie i.v.m. het nascholingsaanbod van Nascholingen ICT verwijzen we naar:
 
 
► 
 
Aanbod voor secundair onderwijs
 
► 
 
Aanbod voor basisonderwijs
 
► 
 
Aanbod voor buitengewoon onderwijs
 
Het volledige aanbod kun je steeds vinden op ict.nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod ‘Kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’
 
     
 
Iedereen wil graag kwaliteitsvol onderwijs bieden en deze kwaliteit verder ontwikkelen. Het nascholingsaanbod ‘kwaliteitsontwikkeling door en voor scholen’ staat open voor alle onderwijsniveaus.
 
Heb je nog geen idee welke module rond kwaliteitsontwikkeling het best aan de noden van je school beantwoordt? Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan door te mailen naar jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Informatie rond het ondersteuningsmodel
 
De presentatie die de overheid gebruikt tijdens de Ronde van Vlaanderen en ook de informatie zoals verspreid tijdens het infomoment op 25 april, vind je terug op de website onder de rubriek "directies".
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert de ondersteuningsnetwerken netgebonden, maar voorziet tegelijk maximaal in mogelijkheden tot samenwerking met scholen van andere netten. Lees meer: "Groei naar ondersteuningsnetwerken komt op gang".
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het basisonderwijs – 09:00 – 12:00
 
Tijdens deze inforonde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het (buitengewoon) basisonderwijs. Concrete informatie over onze ronde op 16 juni en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
We starten om 09:00 in de lokalen van Dod Hasselt, Tulpinstraat 75, met een korte voorstelling van nieuwigheden in ons aanbod.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 13:30 – 17:00
 
Tijdens deze inforonde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het (buitengewoon) secundair onderwijs. Deze ronde gaat uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is ruimer dan de informatieronde van het departement op 6 juni. Concrete informatie over onze ronde op 16 juni en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
We starten om 13:30 in de lokalen van Dod Hasselt, Tulpinstraat 75, met een korte voorstelling van nieuwigheden in ons aanbod.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs staat online!
 
Lincka      
 
In het schooljaar 2017-2018 bieden we heel wat vormingen en ondersteuning aan, waarbij de rubricering gebaseerd is op Zin in Leren! Zin in Leven!
 
► 
 
Zin in Leren! Zin in Leven!
 
► 
 
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
 
► 
 
Cultuurgebonden ontwikkelvelden
 
► 
 
Schoolleiding
 
► 
 
Andere
 
Limburgse scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs krijgen een gedrukt exemplaar via hun scholengemeenschap. Je kan de brochure ook online lezen. Vanaf 1 juni kan je inschrijven via nascholing.be/limburg
Hoe inschrijven voor een nascholing?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De scholengemeenschap Vrije basisscholen Maasmechelen Noord werft aan een ICT-coördinator (m/v)
 
De scholengemeenschap Vrije basisscholen Maasmechelen Noord werft aan een ICT-coördinator (m/v) voor een halftijdse opdracht met indiensttreding op 1 september 2017.
 
Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door het indienen van een curriculum vitae samen met een motivatiebrief. De kandidaturen worden uiterlijk op 7 juni 2017.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
 
Vesperanza      
 
Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen.
 
Misschien is deze nascholing iets voor jouw school. Neem gerust contact op met Annemie Verstraete, projectleider en pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Meer informatie en inschrijven voor basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap    
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden. Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!
 
Brede basiszorg      
 
De nascholingen “Brede basiszorg & ZILL = dezelfde bril!” bouwen aan de zorgvisie en het zorgbeleid van de basisschool. Het uitgangspunt is een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht van schoolteams, waar Zin in Leren! zin in Leven! uitgaat van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. 
 
Meer informatie over de verschillende keuzetrajecten en inschrijven op nascholing.be.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Formaprim: nascholingsnamiddagen “Spelenderwijs Frans leren!”
 
Formaprint      
 
Zijn er in jouw schoolteam leraren die de nood voelen of gewoon zin hebben om te werken aan hun eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan zijn ze van harte welkom bij Formaprim. 
 
We werken in het schooljaar 2017-2018 rond het thema 'Spelenderwijs Frans leren!'. 
 
Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen we je graag naar het nascholingsprogramma Frans voor onderwijzers Formaprim 2017-2018.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De eendjesrace zal op 27 mei 2018 doorgaan!
 
Eendjesrace      
 
We hopen uiteraard ook voor deze editie opnieuw op u te kunnen rekenen, want ook de school wint!
 
Bent u bereid de schouders onder dit mooie project te zetten of heeft u nog vragen of suggesties? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via info@ehvl.be 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
 
Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept?
In de werkvormfiche ‘Raad je Zill-plaatje’ vind je inspiratie.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Examencommissie zoekt examinatoren cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, geschiedenis, (toegepaste) psychologie en opvoedkunde
 
De examencommissie secundair onderwijs is op zoek naar leraren die examens cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, geschiedenis, (toegepaste) psychologie en opvoedkunde willen verbeteren en/of opstellen. Meer informatie daarover vind je op de pagina van de examencommissie secundair onderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL
 
 
► 
 
Posterbeurs, lezingen en debat: ‘Klaar voor CLIL’ (UCLL) 19 juni 2017 Op 19 juni 2017 kun je aan het UCLL te Heverlee nieuwe ideeën opdoen voor je CLIL-lessen. Studenten vertellen er aan de hand van posters over hun onderzoek en je kunt deelnemen aan het afsluitende debat over CLIL-onderwijs. Lees meer ...
 
► 
 
Save the date: CLIL-studiedag op 4 oktober 2017 ‘Kiezen voor & starten met CLIL’ Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum en vorming, organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur een studiedag 'Kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Prioritaire nascholing M-decreet V-eSperAnZa
 
Vesperanza      
 
Het M-decreet plaatst alle onderwijspartners voor boeiende uitdagingen. Omgaan met die groeikansen is niet voor alle betrokkenen evident. De prioritaire nascholing V-eSperAnZa voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs kan een antwoord bieden op de uitdagingen.
 
Misschien is deze nascholing iets voor jouw school. Neem gerust contact op met Annemie Verstraete, projectleider en pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Meer informatie en inschrijven voor secundair onderwijs.
 
 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing - Slim leren omgaan met geld
 
Wat doet een bank precies? Hoe werkt een lening? Wat als je later een eigen zaak wilt? Zelf je weg vinden in de financiële wereld, da’s allesbehalve evident als jongere. Toch is het een essentiële vaardigheid. Daarom ontwikkelde KBC Get-A-Teacher.
 
Met deze gratis lessen leren jongeren praktisch met geld omgaan en kritisch nadenken over bijvoorbeeld kredieten en verzekeringen. 
 
Meer info over Get-A-Teacher.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Uitnodiging studiedag 'Met z'n allen de fiets op' op vrijdag 16 juni in Oudenaarde
 
     
 
In Vlaanderen vind je meer dan 12.000 km fietsplezier! Het fietsroutenetwerk, in het midden van de jaren negentig geïntroduceerd in de provincie Limburg, kent een groot succes. Lees meer ...
 
► 
 
Wanneer? Vrijdag 16 juni van 10u00 tot 16u30. Welkom vanaf 9u30. In de Paterbergzaal van Het Centrum Ronde Van Vlaanderen, Markt 43, 9700 Oudenaarde. Meer info over bereikbaarheid hier.
 
► 
 
Wat? We voorzien een broodjeslunch. De volledige studiedag kost 50€ per persoon met een maximum van 100€ per school. 
 
► 
 
Inschrijven? Ten laatste maandag 12 juni via greet@vvta.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing - 21 september 2017 Tegenwind. Armoede in België sinds 1800
 
Deze studiedag, georganiseerd door de Specifieke Lerarenopleiding Geschiedenis van de KU Leuven, is gekoppeld aan een gelijknamige tentoonstelling en wordt geflankeerd door een kant-en-klaar pedagogisch dossier. Er zijn twee aparte dossiers: één voor leraren geschiedenis en cultuurwetenschappen, en één voor leraren PAV, waarin we – geheel naar het opzet van het vak – verschillende disciplines betrekken, in een geïntegreerd perspectief: geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, natuurwetenschappen, burgerschapsvormende component.
 
 
► 
 
Doelgroep: Studiedag voor leraren en lerarenopleiders geschiedenis, cultuurwetenschappen en PAV
 
► 
 
Wanneer: donderdag 21 september 2017, 9:30 - 15:30
 
► 
 
Meer informatie en inschrijven via de website van KU Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Interessante uitstapjes voor de klassieke cultuurliefhebber!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie - connecTTEam
 
Connectteam      
 
Team nijverheid heet vanaf volgend schooljaar connecTTEam.
 
Alle praktijkleraren nijverheidsvakken kunnen op dit connecTTEam een beroep doen. Patricia Sicora, Jurgen Tombal en Eddy Vanhove helpen je graag verder.
 
Het volledige logo bevat de jullie vertrouwde opleidingen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Instaptoets voor Engels in de eerste graad 'a flying start' - jouw expertise telt!
 
Vanessa De Wilde, Pedro De Bruyckere en Katrijn De Waele van de Arteveldehogeschool in Gent ontwikkelen een oriëntatietoets voor de eerste graad van het secundair onderwijs.  Om deze toets zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het onderwijs, doen ze een beroep op jouw expertise. Ze zoeken zo veel mogelijk leraren uit de eerste graad die een vragenlijst willen invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. Vul de vragenlijst nu in.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leermateriaal Frans: geschikte luisterfragmenten zijn soms moeilijk te vinden.
 
Geschikte luisterfragmenten zijn soms moeilijk te vinden.
“Un jour, une question” biedt korte fragmenten aan, op ludieke wijze voorgesteld. Beoordeel zelf maar.
 
Voorbeeld: Pourquoi les Champs Elysées sont-ils si connus?
 
 
► 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nRZb7h5EafM
 
► 
 
http://education.francetv.fr/matiere/ce1/actualite/dossier/1-jour-1-ques...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer
 
In het kader van de vernieuwingen van de leerplannen Toegepaste Informatica in Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer worden er nascholingen ingericht. Volgend schooljaar is normaal gezien het laatste jaar dat deze nascholingen doorgaan. Indien je nog een nascholing uit deze reeks wilt volgen, schrijf je je best vlug in. Inschrijven kan op de website www.nascholing.be/ict.
 
Er is tevens lesmateriaal ontwikkeld. Hieronder vind je een overzicht van het lesmateriaal met de cursusnummers. Dit lesmateriaal is te bestellen op leerboek.nascholing.be vanaf 12 juni
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Interessante artikels klassieke talen: 'Laten we de klassieke talen levend houden!'
 
Volgende artikels behandelen allen het belang van de klassieke talen in onze veranderende maatschappij:
 
 
► 
 
Kleio (27 april 2017) ‘Latijn als hefboom voor anderstaligen’
 
► 
 
Campuskrant (KU Leuven, 3 mei 2017): ‘Leven na Leuven: Heidi Van Tielen, radiopresentatrice en classica’
 
► 
 
Website Patrick Lateur (14 mei 2017):‘Tom Lanoye over Grieks en Latijn’
 
Over de landsgrenzen heen zijn ze ook bezorgd over de toekomst van de klassieke talen. De volgende artikels zijn in het Italiaans:
 
 
► 
 
Oproep om na de Brexit het Engels te vervangen door het Latijn: ‘Il latino e l’inglese la sfida impossibile’. Aldo Cazzullo, 9 mei 2017
 
► 
 
Boekbespreking 16 mei 2017: ‘A che servono i Greci e i Romani’, Maurizio Bettini
 
► 
 
‘Abolire il latino? Anzi, va insegnato molto bene’. Claudio Giunta, 25 mei 2017
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie Nederlands: 'Iedereen taalcompetent'
 
Hoe moet het verder met het vak Nederlands in de 21ste eeuw? In de visietekst 'Iedereen taalcompetent' buigt de Nederlandse Taalunie zich over de rol en positie van het onderwijs Nederlands en pleit ervoor om iedereen een basisaanbod taalcompetentie mee te geven, zodat élke leerling volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en voldoende bagage heeft om zich verder te ontplooien.
 
De volledige tekst vind je op de website van de Nederlandse Taalunie
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - MAVO
 
 
► 
 
De interregionale studiedag ‘VITAMINE P’ van 11 mei 2017 … is zeer goed verlopen met heel wat positieve reacties. Bedankt aan de 22 deelnemers uit Limburg die ingeschrevenen waren! Op basis van deze studiedag zijn drie nascholingen weerhouden voor 2017-2018. Deze nascholingen gaan telkens door in Hasselt en inschrijving gebeurt via www.nascholing.be/limburg. Noteer alvast de data in je agenda ...
 
► 
 
Vanaf de opstartdatum van de nieuwe website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg wordt er per vak een map ‘LEERMATERIAAL’ voorzien.
Bedoeling is om hier bruikbare materialen onder te brengen die nieuw zijn of vernieuwd worden op basis van mijn regelmatig overleg met vakgroepen. Ook voor juni is er nieuw materiaal toegevoegd ...
 
► 
 
Smartschool
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap    
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs staat online!
 
Lincka      
 
In het schooljaar 2017-2018 bieden we heel wat vormingen en ondersteuning aan, waarbij de rubricering gebaseerd is op Zin in Leren! Zin in Leven!
 
► 
 
Zin in Leren! Zin in Leven!
 
► 
 
Persoonsgebonden ontwikkelvelden
 
► 
 
Cultuurgebonden ontwikkelvelden
 
► 
 
Schoolleiding
 
► 
 
Andere
 
Limburgse scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs krijgen een gedrukt exemplaar via hun scholengemeenschap. Je kan de brochure ook online lezen. Vanaf 1 juni kan je inschrijven via nascholing.be/limburg
Hoe inschrijven voor een nascholing?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook