Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Uitkijken naar lancering nieuwe website en nieuwsbrieven
►  Q-traject datageletterdheid
►  Gedragsoplossingen voor de moeilijk groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het basisonderwijs. 13/11/2020
►  Webinar: “Motivatie als sleutel”, door Prof. Maarten Vansteenkiste
►  Opname infosessie opstart schooljaar
►  Verrassend vreugdevolle materialen start schooljaar 2020-2021
►  Vacature halftijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniek Talent in samenwerking met de provincie Limburg
Bestuurders & directies
►  Q-traject datageletterdheid
►  Start@work voor nieuwe leidinggevenden – donderdag 24 september 2020
►  Kick Off – 24 november 2020
Gewoon basisonderwijs
►  Van kop tot teen - 21 september - Relaxed voor de klas, onderwijs en lichaamstaal
►  Aanbod voor zorgcoördinatoren
►  Bewegingsopvoeding
►  Hoogbegaafdheid
►  Taal
►  Traject GOL(L)D - Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (10 sessies)
►  Traject kwaliteitsontwikkeling basisonderwijs
►  Lerend netwerk Wetenschap & Techniek - netwerkmoment 1
Gewoon secundair onderwijs
►  Verruim je inzichten, leer meer ...
►  Ondersteunend personeel - Omgaan met conflictsituaties 16 september 2020
►  Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad - 21 september 2020
►  Thema-netwerk ondersteunend personeel - 5 oktober 2020
►  Start to teach – dagen voor beginnende leraren - dag 1 op 16 oktober 2020
►  Evaluatiecongres. Inspiratie voor evaluatie – 2 oktober 2020
►  Lerend netwerk leerlingenbegeleiders - 19 oktober 2020
►  Dag van het Middenkader – MOdern MOvement so – leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs – 10 november 2020
►  Dag van de Talen 11 februari 2021
►  Initiatieven m.b.t. modernisering so 2de-3de graad
►  Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen eerste graad basisvorming
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Beeld
►  Economie & organisatie
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Hoogbegaafdheid
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  MAVO/PAV
►  Maatschappij & welzijn
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek
►  Nederlands
►  OKAN
►  Personenzorg
►  STEM
►  SWete-vakken
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Lerend netwerk Wetenschap & Techniek bubao 01/10/2020
►  Lerend netwerk speelleerklas 29/09/2020
►  Inspiratiemoment ‘Zill in buo’ 16/10/2020
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Uitkijken naar lancering nieuwe website en nieuwsbrieven
 
Dit najaar vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één geïntegreerde website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven … kunt terugvinden. Daarnaast vernieuwen we ook onze nieuwsbrieven, die je volledig op jouw maat zult kunnen samenstellen.
Meer informatie in onze volgende en vermoedelijk laatste nieuwsbrief in het huidige format.
 
Voor iedereen
 
 
 
Q-traject datageletterdheid
Dit schooljaar voorzien we een Q-traject voor leidinggevenden. Wil jij ondergedompeld worden in data en samen bekijken waarom data belangrijk zijn in je school, welke data er allemaal zijn en hoe je data gericht kunt verzamelen en lezen? Dan is dit een aanbod op maat voor jou. 
Q-traject
 
 
► 
 
24 september 2020 – Maarten Penninckx, stafmedewerker kwaliteitsontwikkeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen - « Data, data, data »… waarom eigenlijk ? Eerste verkenning van bronnen. 
Datageletterdheid is het nieuwe ‘hot topic’ binnen kwaliteitszorg in scholen. Maar als we inzetten op datagebruik, worden we daar wel beter van ? En welke data zijn er beschikbaar – waar moet ik beginnen zoeken ?  
Tijdens deze sessie beantwoorden we de vraag naar de meerwaarde van datagebruik. We geven ook een introductie in de meest gebruikelijke data die voor elke school beschikbaar zijn. We zullen vaststellen dat niet elke databron voor iedere school even relevant is. We reflecteren over hoe we die data maximaal kunnen inzetten voor de ontwikkeling van onze school. 
Doelgroep: leidinggevenden, coördinatoren, leraren so en bao 
 
► 
 
24 november 2020 – Bart Debbaut, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs 
Via Mijn onderwijs stelt de overheid boeiende gegevens ter beschikking van de school. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de Schoolportretten voor de school bij de onderwijsinspectie op te vragen. Misschien ontbreekt de tijd om deze rijke informatie te analyseren en op zoek te gaan naar kansen om het schoolbeleid te ondersteunen door krachtige informatie. We bieden de kans om samen de informatie over uw school door te nemen. Binnen kwaliteitszorg vormt informatie een krachtige hefboom om een helder zicht te krijgen op de beginsituatie en de resultaten van het beleid. Dit kan helpen om energie doelgericht en systematisch te stoppen in die zaken die er echt toe doen (die onze kwaliteit uitmaken). 
Doelgroep:  In de voormiddag: leidinggevenden, coördinatoren, leraren so, in het bijzonder de (adjunct-)directie, TA(C), kwaliteitscoördinatoren, leerkrachten, mensen ondersteunend personeel die met dataverwerking bezig zijn (bv. Leerlingenadministratie) - Deze sessie maakt deel uit van de Kick Off voor het directiecongres. In de namiddag: leidinggevenden en leraren bao, ondersteunend personeel bezig met dataverwerking 
 
► 
 
12 januari 2021 - Maarten Penninckx, stafmedewerker kwaliteitsontwikkeling Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord! 
Doelgroep: leidinggevenden, leraren BaO 
 
► 
 
25 & 26 februari 2021 - de volgende 2 sessies maken momenteel deel uit van het directiecongres so, op dit moment herbekijken wij het directiecongres in functie van het coronaproof maken 
| Bart Debbaut, Aan de slag met gegevens van Mijn onderwijs en de onderwijsinspectie 

Na de sessie van 24 november leerde je de gegevens van Mijn onderwijs en de schoolportretten lezen. Het is natuurlijk zaak om deze rijke informatie gericht in te zetten om het schoolbeleid krachtiger te maken. We gaan op zoek naar knipperlichten die de informatie aangeven en reflecteren samen hoe we aan de slag kunnen om deze gegevens positief te beïnvloeden. 
Doelgroep: leidinggevenden so (deelname aan sessie Kickoff is verplicht) 
| Maarten Penninckx, Gericht betrouwbare en valide data verzamelen voor de ontwikkeling van je school 
Een bevraging afnemen is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We geven daarom in deze sessie ook inzicht in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare, valide én gebruiksvriendelijke informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan: niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord! 
Doelgroep: leidinggevenden so 
 
Q   Schrijf je hier in. 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Gedragsoplossingen voor de moeilijk groep. Hoe begeleid je uitdagende klassen in het basisonderwijs. 13/11/2020
Kees van Overveld, komt op 13 november terug naar Hasselt! - schrijf snel in, de plaatsen zijn beperkt
 
Kees van Overveld  
Kees is schrijver van talloze praktische boeken rond gedrag, verkent samen met de deelnemers praktische tips, adviezen en slimme oplossingen om van een moeilijke groep een plezierige groep te maken. Zijn nieuw boek is de rode draad voor de lezing. Hij bouwt zijn verhaal op aan de hand van concrete voorbeelden waarmee je de volgende dag aan de slag kan. 
 
Het doel van zijn verhaal is “klein probleemgedrag voorkomen en aanpakken” zodat iedereen in de klas optimaal kan ontwikkelen en leren in een sfeer van verbodenheid.
 
Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Webinar: “Motivatie als sleutel”, door Prof. Maarten Vansteenkiste
 
Inzetten op motivatie is in deze coronatijden cruciaal in onze lesaanpak!  
 
Prof. Maarten Vansteenkiste zal stilstaan bij volgende vragen:  
 
► 
 
Wat is motivatie en welke rol speelt motivatie in ons functioneren als leerling, leraar, schooldirectie?  
 
► 
 
Wat is de motor van motivatie?  
 
► 
 
Hoe kan je hier als leraar en schooldirectie op een positieve manier op inspelen en inzetten op duurzame motivatie van leerling en leraar?  
 
► 
 
Wat doet de corona crisis met ons motivationeel functioneren en wat kunnen we hier als leraar en directie uit leren?  
 
► 
 
Hoe grijpen we deze crisis eerder aan als een opportuniteit en kunnen we het nieuwe schooljaar net aanvatten met meer goesting in school?  
 
Voor iedereen
 
 
 
Opname infosessie opstart schooljaar
 
De infosessie over de opstart van het schooljaar 2020-2021 van vrijdag 28 augustus 2020 staat online (aanmelden noodzakelijk). Dirk Vanstappen, directeur van Dienst Bestuur & organisatie, belichtte diverse aspecten in een Zoom-sessie voor collega’s die regelmatig vragen krijgen zoals: Wat betekent code geel precies? Waar moeten scholen rekening mee houden? Wat kan, wat kan niet en waarom?
 
Voor iedereen
 
 
 
Verrassend vreugdevolle materialen start schooljaar 2020-2021
Na een schooljaar vol 'handen vol hoop' kijken we uit naar een 'verrassend vreugdevol' schooljaar.
Voor wie hiermee aan de slag wilt gaan, hebben we de volgende materialen klaargezet:
Verrassend vreugdevol  
 
► 
 
VERRASSEND VREUGDEVOLLE IMPULSEN voor de maand augustus en september (de rest van de impulsen volgen na het festival van de hoop!)
Hier gaan we een schooljaar lang aan de slag met het evangelieverhaal Lc 15,8-10.
 
► 
 
VERRASSEND VREUGDEVOL Leeftocht
Iedere maand een nieuw verrassend vreugdevol thema
 
► 
 
VERRASSEND VREUGDEVOL IMPULSEN aan de hand van het materiaal van Leeftocht vanuit bisdom Brugge en Mechelen-Brussel
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature halftijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniek Talent in samenwerking met de provincie Limburg
 
Ben jij gebeten door de techniekmicrobe en heb je voeling met het basisonderwijs? Wil je graag meedraaien in een dynamisch team? Dan is deze vacature iets voor jou.
 
OTT  
 
We zoeken een gedreven collega om in het project Ontdek Techniek Talent aan de slag te gaan als
 
Halftijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniek Talent in samenwerking met de provincie Limburg  
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Q-traject datageletterdheid
Dit schooljaar voorzien we een Q-traject voor leidinggevenden. Wil jij ondergedompeld worden in data en samen bekijken waarom data belangrijk zijn in je school, welke data er allemaal zijn en hoe je data gericht kunt verzamelen en lezen? Dan is dit een aanbod op maat voor jou. 
Q-traject
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Start@work voor nieuwe leidinggevenden – donderdag 24 september 2020
 
Ben je minder dan een jaar geleden (adjunct-)directeur of coördinator dbso geworden? Wil je graag weten waarvoor je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen terecht kan in je nieuwe functie? Wissel je graag ervaringen uit met collega’s? Dan ben je van harte welkom in de Tulpinstraat 75 in Hasselt.  
 
Tijdens dit overleg maken wij je wegwijs in onze organisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We geven je een beeld waar de pedagogische begeleidingsdienst van de regio voor staat en hoe je ons kan bereiken. We geven ook ruimte aan overleg met elkaar. 
 
We brengen je actuele informatie rond een aantal thema’s zoals modernisering so en willen je inspireren met enkele hands-on ideeën om met je nieuwe functie in je school om te gaan. 
 
Doelgroep: Nieuwe directieleden so / coördinatoren dbso (maximum 1 jaar in dienst in een directiefunctie) 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kick Off – 24 november 2020
 
Voor leidinggevenden in het secundair onderwijs … directieleden, coördinatoren dbso, beleidsmedewerkers … 

Kick Off met keuze uit 4 sessies - 23 en 24 november 2020 

 
Je kan kiezen voor 1 of meer sessies. 
Op 23 november bieden wij 2 online sessies aan in de namiddag: 
 
► 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel en de feedbacktool 
 
► 
 
Focus op leercompetenties, Riet Berben en Christel Mercken 
Op 24 november bieden wij 2 live sessies aan: 
 
► 
 
Informatiegestuurd schoolbeleid op basis van gegevens van Mijn onderwijs, Bart Debbaut (voormiddag) 
 
► 
 
Evaluatiebeleid, Ellen Huybrechts, vervolgsessies hierop kan je volgen op het directiecongres, dat we momenteel herbekijken in het kader van coronaproof werken 
 
Doelgroep: leidinggevenden so, voor elke sessie kan de leidinggevende collega’s meebrengen die op school nauw betrokken zijn bij een of meer van de thema’s. 
 
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Van kop tot teen - 21 september - Relaxed voor de klas, onderwijs en lichaamstaal
 
Sessie 1: 21 september 2020 - Schrijf in
 
Je hebt al wel eens iets gehoord over lichaamstaal. Armen over elkaar wil meestal iets anders zeggen dan met handen open staan. Toch gebruiken we nog heel veel verbaal terwijl we dit perfect non verbaal kunnen oplossen. Hoe zeg je dat de andere het woord heeft, het tijd is voor iets leuks of dat er een uitdagende oefening komt zonder het eigenlijk te zeggen? In deze training leer je van kop tot teen je onderwijslichaam kennen. Je kan aan de voeten van je leerlingen zien hoeveel zin ze erin hebben en jij kan met je wenkbrauwen tonen dat het tijd is voor een leerling om iets te zeggen. De energie die je dit binnen één les of op een heel jaar kan oplevert, is de moeite om deze luchtige training te volgen boordevol tips in een zoektocht naar de leukste geheimen over lichaamstaal in onderwijs.
 
Wat kan deze training voor je doen?
 
 
► 
 
Je bent bewust van het effect van je eigen lichaamstaal
 
► 
 
Je kan binnen je les en tussen lessen leerlingen iets duidelijk maken zonder iets te zeggen.
 
► 
 
Je leest lichaamstaal van je leerlingen beter waardoor je sneller kan inspelen op een situatie
 
► 
 
Je weet lichaamstaal van leerlingen met een andere cultuur beter te interpreteren
 
Stefaan Vanparys is trainer en auteur van Relaxed voor de klas met meer dan tien jaar praktijkervaring en ondersteunt al enkele jaren mentoren die startende leerkrachten begeleiden. Zijn doel is spanning in een klas om te buigen in positieve energie die leerkracht en leerling nog jarenlang met zich meenemen.
 
 
► 
 
De eerste sessie is een sessie van 2 uren online via ZOOM op 21 september. Je ontvangt een week voor datum de zoomlink toegestuurd. De groep bestaat uit maximum 9 personen zodat er voldoende ruimte is voor interactie. Je kan kiezen voor- of namiddag.
 
► 
 
De 2de sessie van 3 uren, waarbij beide online groepen worden samengevoegd, zal plaatsvinden live in het 2de trimester. Hiervan zal de datum later bekend worden gemaakt.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod voor zorgcoördinatoren
 
Voor komend schooljaar is een volledig programma uitgewerkt voor zorgcoördinatoren. Dit programma kan op maat samengesteld worden.
 
 
► 
 
Als beginnende zorgcoördinator promoten we het volledige traject van 7 sessies.
 
► 
 
Ervaren zorgcoördinatoren kunnen ervoor kiezen zich in één of meer onderwerpen verder te bekwamen.
 
► 
 
Zij die nood hebben aan verdiepende sessies rond thema's als verbindend mailen, differentiatie enz ... vinden ook hun gading in ons gamma.
 
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Bewegingsopvoeding

Nascholingen lichamelijke opvoeding 2020-2021 

Relaties bouwen, versterken, herstellen... voorwaarde voor een sterker leerproces. 
 
Maria Beerten is een ex-leerkracht LO die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Deze vorming is een herneming, omwille van het succes van vorig jaar. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
 
 23 oktober 2020, 13 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
Wanneer cultuur de les L.O. verdeelt: Hoe pak ik moeilijke situaties met leerlingen en hun migratieroots aan? 
 
Wat als leerlingen niet mogen deelnemen aan de zwemlessen, als ze willen vasten of schijnbaar vanuit religieuze overtuigingen weigeren mee te doen? 
 
Hoe krijgen we te pakken wat er echt speelt? Hoe bereiken we onze leerplandoelstellingen? 
 
Chris Wyns en Dieter Hoedeki zijn op dat vlak ervaringsdeskundigen en verkennen samen met ons hoe we kunnen omgaan met gedrag van leerlingen wiens waarde- en normenpatroon helemaal anders is dan dat van ons. Schrijf je hier in
 
► 
 
 
17 november 202013 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Hoogbegaafdheid

Projectoproep

 
Schooldirect kondigt aan dat scholen subsidies kunnen aanvragen voor het project 'voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen'. Scholen kunnen zich tot uiterlijk 27 september kandidaat stellen.  
 
Heeft jouw school een zorgbeleid met specifieke aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen? Stel je dan kandidaat als voorbeeldschool. Je pedagogisch begeleider, Bregje Beckers, helpt je graag bij het opstellen van de projectaanvraag.  
 
Je school wordt wetenschappelijk ondersteund om een evidence-based beleid uit te bouwen. Via wetenschappelijke analyse worden goede praktijken, maatregelen en materialen geïdentificeerd. De bedoeling van het project is o.m. om deze te verspreiden naar andere scholen met hulp van de voorbeeldscholen die zich kandidaat stelden. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal

Taalscreening voor kleuters

 
Volgend schooljaar moet elke kleuter (5-jarigen) gescreend worden op taal. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (Faculteit Letteren KU Leuven) werkt aan een gebruiksvriendelijk instrument om de luistervaardigheid van 5-jarige kleuters te screenen. 
 
Kris Van den Branden, de promotor van het project, geeft in zijn blog ‘Duurzaam onderwijs’ meer tekst en uitleg bij de taalscreening. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Traject GOL(L)D - Gericht Ondersteunen van Leerkrachten in het Leren omgaan met Diversiteit (10 sessies)
 
Diversiteit vraagt extra inspanningen omtrent het uitbouwen van een zorgbeleid. Hoe ga je als zorgcoördinator om met deze evoluties in de zorg? 
 
GOL(L)D  
 
Dit traject bestaat uit vorming en begeleide intervisie. Je krijgt een duidelijk theoretisch concept aangereikt dat je kan aanpassen aan je individuele schoolcontext. We vertrekken hierbij vanuit het boek van Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer (2018):  Leren omgaan met diversiteit in de klas, Het GOL(L)D-concept in de praktijk. Uitgeverij Lannoo. 
 
Inge Van de Putte, één van de schrijvers van het boek, neemt je mee op weg in je eigen veranderende positie als zc.. Tijdens het traject leer je leerkrachten activerend ondersteunen vanuit een duidelijke visie op diversiteit. Het is belangrijk dat je de leerkracht de klasregie in handen laat houden zodat deze kan groeien in zijn eigen competenties. Je leert leerkrachten ondersteunen zodat deze handelingsbekwamer worden in het omgaan met de steeds toenemende diversiteit van een klasgroep. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Traject kwaliteitsontwikkeling basisonderwijs
 
De dag van kwaliteit 29 oktober is geannuleerd gegeven de huidige Corona maatregelen. Weliswaar bieden we de werkwinkels verspreid over het schooljaar gedurende een halve dagsessie. Dit geeft de mogelijkheid dieper in te gaan op de onderwerpen en op deze wijze jullie onder te dompelen in een heus kwaliteitstraject.
 
We hebben al enkele data en voor enkelen kan je reeds inschrijven:
 
 
► 
 
IDP, aan de slag ermee’: wordt gegeven door Marijke De Meyst donderdag 3 december van 09.00 tot 12.00
 
► 
 
Wat je moet weten over (R )OK’: wordt gegeven door Maarten Penninckx op donderdag 25 februari van 10.00 tot 13.00 uur
 
► 
 
‘De GPS-tool: wat van tel is op de kaart zetten’ : wordt gegeven door Graziela Dekeyser op donderdag 11 maart van 09.00 tot 12.00 uur
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lerend netwerk Wetenschap & Techniek - netwerkmoment 1
 
 
► 
 
Ben jij een gemotiveerde leraar die op school het Wetenschaps- & techniekbeleid wil vorm geven of heb je hier reeds ervaring hiermee? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Wil je weten hoe je onderzoekend en ontwerpend aan de slag kan gaan?  
 
► 
 
Wat betekent dit vanuit de ZILL-bril?  
 
► 
 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig hoe Wetenschap & Techniek in andere scholen wordt beleefd?
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Verruim je inzichten, leer meer ...
 
Ons nascholingsaanbod staat online. Hieronder vind je per vak/studiegebied verschillende linken naar de nascholingsflyers. 
 
Ook per doelgroep bieden we een flyer aan om een overzicht te behouden:
 
 
► 
 
Leidinggevenden
 
► 
 
Middenkader
 
Wil je aan de slag met modernisering so? Je verdiepen in de modernisering? Ook van deze vormingen kan je de flyer downloaden.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Ondersteunend personeel - Omgaan met conflictsituaties 16 september 2020
 
Als lid van het ondersteunend personeel ben je voortdurend in communicatie met leerlingen, ouders en collega’s en kan je weleens verzeild raken in een conflictsituatie. Je gesprekspartner kan verbaal aanvallend uit de hoek komen, zijn frustratie uiten of dreigen met erger. In deze situatie loop je het risico dat de onenigheid escaleert.
 
In deze sessie leer je om hiermee om te gaan.
 
Rishi  
 
► 
 
Lesgever: Rishi Panchasara
 
► 
 
Doelgroep: Ondersteunend personeel secundair onderwijs
 
► 
 
Datum: 16 september 2020 - PB Regio Limburg Hasselt
 
► 
 
Schrijf je in
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad - 21 september 2020
 
De modernisering so loopt ondertussen in de eerste graad en de scholen werken met de nieuwe gemeenschappelijke leerplannen: het GFL en het Gemeenschappelijk leerplan ICT. In deze eerste samenkomst willen we verkennen waar de noden van de groep liggen, wat het GFL betreft. Aan de hand van een werkvorm zullen we bekijken wat goed loopt m.b.t. het GFL en waar er nog uitdagingen liggen voor jouw school.  
We bieden de mogelijkheid om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en we voorzien de nodige input. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Thema-netwerk ondersteunend personeel - 5 oktober 2020
 
Tijdens dit thema-netwerk bepaal je samen met collega’s de thema’s voor nascholingen die je achteraf in het netwerk vertaalt naar de eigen schoolcontext. Je wisselt ervaring en ideeën uit en wordt inhoudelijk ondersteund om stappen te zetten die jij nodig hebt in jouw schoolcontext.  
 
Het eerste thema dat vorig schooljaar weerhouden is in het netwerk en dat ook aansluit bij de nascholing van 16 september rond conflicthantering, is groepsdynamica. We willen samen bekijken welke processen zich afspelen in een groep en hoe je daar als lid van het ondersteunend personeel mee kunt omgaan of erop anticiperen. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Start to teach – dagen voor beginnende leraren - dag 1 op 16 oktober 2020
 
Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen een enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider. Deze laatste helpt je te focussen op je kerntaken als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal.   
 
Er worden twee dagen voorzien. Tijdens de eerste halve dag maak je kennis met de werking van de pedagogische begeleidingsdienst en ga je een eerste keer aan de slag met de vakbegeleider. De invulling van dag 2 gebeurt op basis van de behoeften/noden die we tijdens dag 1 van jullie ontvangen (bijv. werkwinkels rond verschillende thema’s met interne en externe sprekers) en ga je voor een tweede keer aan de slag met de vakbegeleider. 
 
WANNEER?  
 
► 
 
DAG 1: vrijdag 16 oktober 2020 van 13 tot 16.30 uur. (wijziging owv Covid-19) 
 
► 
 
DAG 2: donderdag 21 januari 2021 van 9 tot 15.30 uur. 
 
De nascholing heeft betrekking op 2 dagen. Door je in te schrijven voor de 1ste dag, engageer je je eveneens voor de 2de dag (indien je op dat moment nog steeds in dezelfde school of scholengemeenschap tewerkgesteld bent). 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Evaluatiecongres. Inspiratie voor evaluatie – 2 oktober 2020
Evalueren of kijken hoe leerlingen evolueren? Hoe kunnen wij ontwikkelingsgericht evalueren? Op welke verschillende manieren kan je evalueren zowel bij algemene vakken als bij praktijkvakken? En hoe kan je dat haalbaar en praktisch aanpakken? Ben jij een leraar die met soortgelijke vragen zit …? 
 
Het evaluatiecongres wil jou in de eerste plaats inspireren om breder, meer ontwikkelingsgericht en misschien ook anders naar evaluatie te kijken. 
 
De keynote en een aantal sessies geven je inzicht in breed evalueren, manieren om ontwikkelingsgericht te evalueren. 
 
Daarnaast kan je ook kiezen voor sessies die je inspireren vanuit de praktijk: doel is om je praktische handvatten of tools te geven of tonen om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. 
 
We richten ons in de eerste plaats op leraren, maar ook als lid van het middenkader of directie ben je welkom. Naast algemeen aanbod voor alle leraren is er ook specifiek aanbod voor o.a. leraren economie & organisatie, geschiedenis, klassieke talen, lichamelijke opvoeding, MaVo/PAV, maatschappij & welzijn, moderne vreemde talen, Nederlands en wetenschappen. 
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerend netwerk leerlingenbegeleiders - 19 oktober 2020
 
Ben jij leerlingenbegeleider en wil je samen met je collega’s inzichten verwerven en op zoek gaan naar methodieken die je helpen bij het uitvoeren van je job? Dan is het lerend netwerk iets voor jou. We willen samenkomen om te leren van en met elkaar. De deelnemers bepalen zelf de inhoud en het aantal sessies.  
 
In deze eerste samenkomst willen we focussen op het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de inhoud hiervan.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Dag van het Middenkader – MOdern MOvement so – leerlingen oriënteren in het vernieuwde onderwijs – 10 november 2020
 
Elke leerling op de juiste plek in een school, dromen wij hier niet allemaal van? Als lid van het middenkader speel je hierin een rol. Een duidelijk zicht op het karakteristieke van elk studiedomein, de rol die een klassenraad kan spelen, leerlingen waarderend coachen op weg naar een studiekeuze … 
 
Op deze Dag van het Middenkader staan vernieuwd onderwijs en leerlingenoriëntatie centraal. Wil je graag leren waarderend coachen? Wil je een duidelijker zicht op het vernieuwde secundair onderwijs van de toekomst? Wil je graag ideeën om leerlingen te oriënteren? MOdern MOvement so wil je inspireren en prikkelen om als lid van het middenkader hierin een rol op te nemen in je school. 
 
Leerlingen goed leren kiezen is een uitdaging, we starten met een keynote die je meteen meeneemt in de belangrijke facetten van leerlingenoriëntatie. 
 
Na deze start heb je de keuze tussen een aantal sessies. Je kan kiezen om je verder te verdiepen in enkele belangrijke studierichtingsprofielen van de toekomst. Of je kiest om ondergedompeld te worden in het waarderend coachen: hoe kan je deze methodiek benutten in het begeleiden van leerling bij hun studiekeuze? Misschien word je graag geïnspireerd door praktijkvoorbeelden, ook dan kan je je gading vinden op deze dag van het middenkader. Bovendien bieden wij je een sessie aan over breinontwikkeling bij jongeren, ook een belangrijk facet bij keuzevaardigheden. 
 
Je ontvangt binnenkort een link naar het volledige programma. Kom jij ook? 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Dag van de Talen 11 februari 2021
 
 
► 
 
Ben je als leraar op zoek naar frisse inzichten en inspiratie voor spreken, schrijven, luisteren?
 
► 
 
Heb je een gids nodig in de wirwar van evaluatie, formatief versus summatief?
 
► 
 
Ben je de sleutels tot goed begrijpend lezen kwijt?
 
Boek dan nu je ticket voor de vijfde Dag van de talen. Kies uit ons overzicht drie workshops en … relax. Onze boeiende sprekers maken je wegwijs in de nieuwste ontwikkelingen. Met hun ervaring, materialen en ideeën in je boekentas kun je zelfverzekerd de juiste keuzes maken voor jouw leerlingen.  
 
De Dag van de talen: jouw vertrouwde kompas voor sterk talenonderwijs!
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL, Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, OKAN, PAV - MAVO, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Initiatieven m.b.t. modernisering so 2de-3de graad
De modernisering so van de 2de en de 3de graad is een veelzijdig verhaal en betreft zowel een vernieuwing van structuur als inhoud. In aanloop naar de start van de modernisering in de 2de graad op 1 september 2021 voorzien we verschillende initiatieven ter ondersteuning van schoolbesturen, directies en leraren:
 
► 
 
Filmpjes
 
► 
 
Vraag- en antwoordsessies
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen eerste graad basisvorming
 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Het gaat meer concreet om de leerplannen voor Aardrijkskunde, Lichamelijke opvoeding, Natuur, ruimte & techniek, Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde voor de A-stroom en om de leerplannen voor Lichamelijke opvoeding, Maatschappelijke vorming, Natuur en ruimte, Natuur, ruimte & techniek, Techniek en Wiskunde voor de B-stroom.
 
In de digitale leerplantool vind je de geactualiseerde versies van de leerplannen terug. In de pdf-versies van de leerplannen werden alle wijzigingen geel gearceerd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Start schooljaar 

 
Beste collega  
 
Hopelijk heb je kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Het voorbije schooljaar heeft ongetwijfeld heel wat energie van je gevraagd en je misschien wel uit je comfortzone gehaald. Covid-19 heeft ons immers verplicht om na te denken over andere manieren van lesgeven.  
We starten het schooljaar in ‘code geel’, wat wil zeggen dat we nog niet terugkeren naar het ‘normale’. De kans is zelfs reëel dat we dit gedurende het hele schooljaar niet zullen kunnen. Het zal dan ook belangrijk zijn om nieuw verworven (digitale) vaardigheden verder te ontwikkelen. Vanuit de begeleiding zullen we proberen om jou en je vakgroep daarbij zo goed als mogelijk te ondersteunen.   
 
Bij de start van dit schooljaar zal het, nog meer dan anders, belangrijk zijn om de beginsituatie van de leerlingen vast te stellen. Het feit dat een leerplan volledig gezien werd, betekent in de huidige context niet dat alle leerlingen de leerstof op verwerkt én begrepen hebben. Sommigen zullen ongetwijfeld een achterstand opgebouwd hebben. Het komt er dus op neer om die leerlingen én hun noden zo snel als mogelijk te detecteren, zodat een (aan)gepaste remediëring kan opgestart worden. Het opstellen van een beginsituatieanalyse gebeurt best binnen de schoot van de vakwerkgroep. Dit schooljaar wordt er ongetwijfeld één met bijzondere aandacht voor binnenklasdifferentiatie.  
 
Het wordt ook weer een druk leerplanjaar: het 2de jaar van de 1ste graad start met het nieuwe leerplan en achter de schermen wordt druk gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de 2de graad. Als alles vlot verloopt, dan zullen deze tegen het einde van dit jaar klaar zijn en worden in het voorjaar de info-sessies hierover gegeven.  
 
Zoals de voorbije jaren, mag je ook dit jaar heel wat info verwachten via dit kanaal. Daarnaast kan je ook heel wat nuttige informatie verzamelen via de website van de V.L.A.  en via de facebookpagina van Aardrijkskunde SO 
 
Hopelijk heb je er zin in om terug van start te gaan. Ik wens je alvast een vlotte start en een succesvol schooljaar. Net als de voorbije jaren sta ik ook dit schooljaar weer klaar om jou en je vakgroep te ondersteunen!  
 
Hartelijke groet  
Patrick  
 
 

Verruim je inzichten, leer meer ... bekijk onze online folder met het nascholingsaanbod voor leraren aardrijkskunde

 

Webinar: “Motivatie als sleutel”, door Prof. Maarten Vansteenkiste

 
Inzetten op motivatie is in deze coronatijden cruciaal in onze lesaanpak!  
 
Prof. Maarten Vansteenkiste zal stilstaan bij volgende vragen:  
 
► 
 
Wat is motivatie en welke rol speelt motivatie in ons functioneren als leerling, leraar, schooldirectie?  
 
► 
 
Wat is de motor van motivatie?  
 
► 
 
Hoe kan je hier als leraar en schooldirectie op een positieve manier op inspelen en inzetten op duurzame motivatie van leerling en leraar?  
 
► 
 
Wat doet de corona crisis met ons motivationeel functioneren en wat kunnen we hier als leraar en directie uit leren?  
 
► 
 
Hoe grijpen we deze crisis eerder aan als een opportuniteit en kunnen we het nieuwe schooljaar net aanvatten met meer goesting in school?  

Het vaklokaal in tijden van Corona - verneem er alles over in het nieuwsitem. 

 

Vlaamse Geografie Olympiade 

 
De Vlaamse Geografie-Olympiade gaat zijn 26ste jaargang in. Bijgevoegde poster zal je bezorgd worden door het wedstrijdsecretariaat van de Vlaamse Olympiades voor natuurwetenschappen.
 
We hopen alvast dat hij een bijzondere plek in je vaklokaal krijgt. Misschien bezorg je zelfs aan al je leerlingen een flyer – en zet je leerlingen nog meer aan het denken… 
vgo  
 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de derde graad SO is de Vlaamse Geografie Olympiade een vaste waarde. Het is niet louter een geo-quiz met prijzenpot voor de best presterende leerling en dito school, maar eerder een manier om leerlingen te laten exploreren in de veelzijdige wetenschap die aardrijkskunde is. Leerlingen koppelen deze ervaring terug naar de klaspraktijk, in welk onderwijsnet dan ook, wat de waarde van de aardrijkskundelessen sterk opvijzelt.  
 
Startdatum: maandag 12 oktober 2020 
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

VLA Congres "Ruimtebewust in de aardrijkskundeles. Eindtermen inspireren" 

 
Met het voorjaarscongres VLA in 2020 koppelen we weerom een actueel geografisch thema aan mogelijke didactische uitvoering in de klas. Het congres heeft hierdoor voor VLA-leden een sterke professionele meerwaarde, een dag waar niet alleen de inhoudelijk-wetenschappelijke en didactische nascholing centraal staat maar ook contacten tussen leerkrachten aardrijkskunde versterkt worden. Lees meer ...
 
 

Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  

 
Voorstelling leerplan aardrijkskunde 1ste graad – 2de jaar  
 
Eind mei vorig schooljaar organiseerden de collega’s van Oost- en West-Vlaanderen een online sessie waarin werd ingezoomd op het 2de jaar van het nieuwe leerplan 1ste graad.  
 
Ook de filmpjes die in de presentatie gebruikt werden kun je afzonderlijk bekijken.  
 
Opgelet: als je de link opent in dezelfde browser waarin al een account van Office 365 geopend is, krijg je een conflictmelding. Je opent deze link best in een andere browser, of zorg dat je bent uitgelogd.  
 
 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3),  in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van  14h-17h.  

Wegwijzers voor aardrijkskunde 

 
Elk jaar nemen in de derde graad leraren de job aan als leraar aardrijkskunde zonder zelf geograaf te zijn. Deze “niet-vakgeschoolden” maken zich de eerste jaren zo goed en zo kwaad het kan de specifieke vakinhouden en bijhorende didactiek eigen en zoeken zich een weg in het geografisch bronmateriaal. Net als alle andere beginnende leraren  ondervinden ze  dat sommige onderdelen uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad niet evident uit te leggen zijn.  
 
Om hen te ondersteunen organiseren we in schooljaar 20-21 een nascholing  zodat zij beter gewapend voor de klas staan.  De nascholing richt zich ook tot  (her)startende leraren aardrijkskunde 3de graad met geografische vorming. Leraren 3de graad  met ervaring - maar die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten kunnen – kunnen ook aansluiten. 
 
We richten 7 vormingssessies in, gespreid over 3,5 vormingsdagen in het eerste en tweede semester. Er komen zes thema’s aan bod, telkens  één thema per halve dag, én er is een halve dag-sessie rond de specifieke vakdidactiek voor aardrijkskunde in het SO. Elk van deze halve dagen wordt gegeven door ervaren collega’s leraren aardrijkskunde die voor elk thema de grote inhoudelijke structuur en hun methodiek voorstellen en willen delen met de aanwezigen. Deze navorming kan op die manier aanzien worden als een inhoudelijke opfrissing/verdieping  én als een didactisch-pedagogische ideeënbank.  
 
Elke sessie gaat tweemaal door: éénmaal in Leuven (KULeuven) en éénmaal in Kortrijk. De planning ziet er als volgt uit: 
 

Junior college KU Leuven 

kuleuven  
 
Junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmoduleswaar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de leerlingen samen met hun leerkrachten aan de universiteit colleges kunnen bijwonen over een brede waaier van wetenschapsdomeinen.
 
 

Aanbod UGent 

 
De UGent biedt een brede waaier aan nascholingen aan voor leraars aardrijkskunde. Dit gaat van online pakketten (zoals Fietsbarometer, Planeet Aarde …) via doe-activiteiten voor leerlingen (zoals een telescoop maken, gesteenten en mineralen) tot nascholingen en voordrachten. 
Activiteiten voor leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs: academiejaar 2020-2021

 

(Kleine) wijzigingen in de leerplannen 1ste graad  

 
De aandachtige lezer zal misschien opgemerkt hebben dat er enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de leerplannen die momenteel op de site van KathOndVla te vinden zijn. Het gaat niet om fundamentele ingrepen, maar we zetten toch even graag de spreekwoordelijke puntjes op de i.  

Excursies in tijden van Corona 

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Start schooljaar

 
Hopelijk hebben jullie een deugddoende vakantie achter de rug en zijn de batterijen weer wat opgeladen.  Het startsein voor het nieuwe schooljaar is immers gegeven.  Eindelijk kunnen we alle leerlingen ontvangen in onze klaslokalen, rekening houdend met een aantal maatregelen. 
 
Een aantal maatregelen, die ook voor onze vakken gevolgen hebben. Om door het bos de bomen te zien, hebben we als begeleiders documenten opgesteld die een overzicht bieden van de maatregelen die gelden voor muzisch-creatieve vakken en voor kso. Houd er wel steeds rekening mee dat er binnen jouw school of regio andere regels kunnen gelden. 
 
Bij vragen kan je steeds bij mij terecht. 
 
Laat je niet ontmoedigen en maak er een mooie start van! 
 
Wendy 
 
 

Verruim je inzichten, leer meer ... download de nascholingsfolder

 

Lerend netwerk Artistieke vorming

 
Artistieke vorming is voor heel wat leraren een heel nieuw gegeven.  Niet zo verwonderlijk dat elke leraar behoefte heeft aan uitwisselen van ideeën en gedachten omtrent opdrachten, evalueren, aanpak...  
 
Vanuit dit idee starten we met een lerend netwerk Artistieke Vorming.  Het eerste overlegmoment werd vastgelegd op donderdag 10 december 2020 van 13 tot 16 uur. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be: lerend netwerk Artistieke Vorming
 
Tot dan! 
 
 

Webinar Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen 

 
De leerplannen Artistieke Vorming en Kunst & Creatie impliceren dat er met de vijf expressievormen gewerkt dient te worden, waaronder woord/drama. 
 
Om jullie hierbij te ondersteunen, organiseren we de nascholing: ‘Bruikbare tools, tips and tricks om het onderdeel "Drama" binnen de basisvorming kunst en creatie te ondersteunen.’ Deze webinar gaat door op donderdag 10 november van 19 tot 20.30 uur. 
 
Eve Van Avermaet, Master drama met ervaring in het onderwijs, reikt jullie werkvormen rond woord/drama aan. 
 
Tot dan! 
 
 

Webinar ‘Dans je weg doorheen de leerplannen’ 

 
Geef je les in Artistieke Vorming of de basisoptie Kunst & Creatie en ondervind je moeilijkheden met de  expressievorm bewegingschrijf je dan in voor de nascholing: ‘Dans je weg doorheen de leerplannen! op donderdag 8 oktober van 19 tot 20.30 uur. 
 
Tijdens deze webinar neemt Maud Tielemans, docent dans en expert Cultuur in de Spiegel, jullie mee op sleeptouw. Er worden concrete praktijkvoorbeelden en stappenplannen aangereikt om dans te integreren in de schoolwerking, er is mogelijkheid tot vragen stellen en je kan zelf aan de slag. 
 
We kijken er alvast naar uit om jullie online te ontmoeten! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Beeld

Start schooljaar

 
Hopelijk hebben jullie een deugddoende vakantie achter de rug en zijn de batterijen weer wat opgeladen.  Het startsein voor het nieuwe schooljaar is immers gegeven.  Eindelijk kunnen we alle leerlingen ontvangen in onze klaslokalen, rekening houdend met een aantal maatregelen. 
 
Een aantal maatregelen, die ook voor onze vakken gevolgen hebben. Om door het bos de bomen te zien, hebben we als begeleiders documenten opgesteld die een overzicht bieden van de maatregelen die gelden voor muzisch-creatieve vakken en voor kso. Houd er wel steeds rekening mee dat er binnen jouw school of regio andere regels kunnen gelden. 
 
Bij vragen kan je steeds bij mij terecht. 
 
Laat je niet ontmoedigen en maak er een mooie start van! 
 
Wendy 
 
 

Verruim je inzichten, leer meer ... download de nascholingsfolder

Lerend netwerk Beeld/ P.O. 

 
Elke leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om een degelijk evaluatiesysteem uit werken... Maar wat als jij de enige leraar Beeld, P.O. bent op jouw school of de vakgroep bestaat uit een beperkt aantal leden? Dan mis je een klankbord voor de inhoud van jouw vak.  
 
Een lerend netwerk kan die leemte invullen, vandaar dat we er dit schooljaar mee van start gaan op donderdag 14 oktober van 09:00 tot 12:00. Inschrijven kan steeds via ‘lerend netwerk Beeld/P.O. 
 
Een volgend overlegmoment wordt in samenspraak met de aanwezige leraren vastgelegd. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Esthetica, Expressie, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Economie & organisatie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Geschiedenis
 
Beste collega’s 
 
Aan de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar stel ik dit eerste maandbericht samen: op 1 september starten de gouden weken! Als jullie dit lezen is de kop eraf, is er een begin gemaakt. Benieuwd naar wat dit schooljaar voor ons in petto heeft?! 
 
Over de gouden weken (een term dat uit het gelijknamige boek van schrijver Boaz Bijleveld komt) kom je meer te weten in dit artikel in Klasse van pedagogisch begeleider Alain Noëz“De eerste weken van een schooljaar leg je een fundering. Je vergaart info over je klas om je pedagogisch-didactische aanpak uit te tekenen…”  
 
Ook vakinhoudelijk is het interessant om de beginsituatie van je leerlingen te kunnen inschatten. Hoe doe je dat het best? Meer info hierover vind je verder in dit maandbericht. Evenals nieuws over nascholingen en andere varia. Als pedagogische begeleiding staan wij paraat om te ondersteunen waar nodig.  
 
Ik hoop dat we 2020-2021 vooral in de klas kunnen doorbrengen en minder online! En ik wens jullie veel inspiratie en energie voor dit nieuwe schooljaar! 
 
Hartelijke groeten 
Nadia De Rose 
nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497/486229
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK

Gelijke Onderwijskansen - Verruim je inzichten, leer meer ... bekijk de nascholingsfolder

Het Gok-team: Kom binnen!

 
Beste Gok-coördinator
 
GOK  
 
Ook dit schooljaar bieden we graag kwaliteitsvolle ondersteuning om jullie Gok-beleid uit te bouwen. We organiseren twee netwerksessies waarbij je:
 
► 
 
input krijgt over o.m. doelen formuleren, effecten meten
 
► 
 
reflecteert op je eigen werking
 
► 
 
samen kunt leren met en van je collega’s uit andere scholen
 
► 
 
ideeën uitwisselt.
 
Sessie 1 vindt plaats in Lincka op 24 november van 13.30 tot 16 uur.
 
Sessie 2 vindt plaats in Lincka op 4 maart van 9.30 tot 12 uur.
 
Schrijf je in via nascholing.be
 
Nieuw dit schooljaar zijn de zitdagen waar je in een 1-op-1- gesprek met een begeleider je specifieke vragen kunt stellen. Wil je deelnemen aan een zitdag, schrijf je dan in via nascholing.be en noteer je vragen in het formulier dat je ontvangt na inschrijving.
 
Graag tot dan en KOM BINNEN!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Hoogbegaafdheid

Projectoproep

 
Schooldirect kondigt aan dat scholen subsidies kunnen aanvragen voor het project 'voorbeeldscholen voor de begeleiding van cognitief sterk functionerende leerlingen'. Scholen kunnen zich tot uiterlijk 27 september kandidaat stellen.  
 
Heeft jouw school een zorgbeleid met specifieke aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen? Stel je dan kandidaat als voorbeeldschool. Je pedagogisch begeleider, Bregje Beckers, helpt je graag bij het opstellen van de projectaanvraag.  
 
Je school wordt wetenschappelijk ondersteund om een evidence-based beleid uit te bouwen. Via wetenschappelijke analyse worden goede praktijken, maatregelen en materialen geïdentificeerd. De bedoeling van het project is o.m. om deze te verspreiden naar andere scholen met hulp van de voorbeeldscholen die zich kandidaat stelden. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Klassieke talen
 
Beste collega’s 
 
Aan de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar stel ik dit eerste maandbericht samen: op 1 september starten de gouden weken! Als jullie dit lezen is de kop eraf, is er een begin gemaakt. Benieuwd naar wat dit schooljaar voor ons in petto heeft?! 
 
Over de gouden weken (een term dat uit het gelijknamige boek van schrijver Boaz Bijleveld komt) kom je meer te weten in dit artikel in Klasse van pedagogisch begeleider Alain Noëz“De eerste weken van een schooljaar leg je een fundering. Je vergaart info over je klas om je pedagogisch-didactische aanpak uit te tekenen…”  
 
Ook vakinhoudelijk is het interessant om de beginsituatie van je leerlingen te kunnen inschatten. Hoe doe je dat het best? Meer info hierover vind je verder in dit maandbericht. Evenals nieuws over nascholingen en andere varia. Als pedagogische begeleiding staan wij paraat om te ondersteunen waar nodig.  
 
Ik hoop dat we 2020-2021 vooral in de klas kunnen doorbrengen en minder online! En ik wens jullie veel inspiratie en energie voor dit nieuwe schooljaar! 
 
Hartelijke groeten
Nadia De Rose 
nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497/486229 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholingen lichamelijke opvoeding 2020-2021 - Verruim je inzichten, leer meer ... download de folder

Relaties bouwen, versterken, herstellen... voorwaarde voor een sterker leerproces. 
 
Maria Beerten is een ex-leerkracht LO die zich vanuit haar ervaringen in een concentratieschool professioneel is gaan bezighouden met een heel bijzondere aanpak om constructief met jongeren om te gaan. Deze vorming is een herneming, omwille van het succes van vorig jaar. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
 
 23 oktober 2020, 13 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
Wanneer cultuur de les L.O. verdeelt: Hoe pak ik moeilijke situaties met leerlingen en hun migratieroots aan? 
 
Wat als leerlingen niet mogen deelnemen aan de zwemlessen, als ze willen vasten of schijnbaar vanuit religieuze overtuigingen weigeren mee te doen? 
 
Hoe krijgen we te pakken wat er echt speelt? Hoe bereiken we onze leerplandoelstellingen? 
 
Chris Wyns en Dieter Hoedeki zijn op dat vlak ervaringsdeskundigen en verkennen samen met ons hoe we kunnen omgaan met gedrag van leerlingen wiens waarde- en normenpatroon helemaal anders is dan dat van ons. Schrijf je hier in
 
► 
 
 
17 november 202013 – 16 uur: Tulpinstraat 75 - Hasselt 
Het evaluatiecongres (digitaal)
 
Stelt je vakgroep ook soms jullie evaluatiepraktijk in vraag? Misschien kan dit congres je helpen om je visie te verruimen en je op ideeën te brengen om je evaluaties aan te passen. Het congres wordt online georganiseerd en is Vlaanderenbreed toegankelijk. Het voormiddag-gedeelte is algemeen en dus voor alle vakken, terwijl na de middag vakspecifieke workshops worden aangeboden. Je kan voor een hele of een halve dag inschrijven. De twee vakspecifieke workshops zijn: 
 
► 
 
Het digitale Sportfolio via een betalende app door Sjors Elsinghorst en Kathleen Hermans 
 
► 
 
Rubrics in LO en artistieke vakken: planlast? door Wendy Ameys en Anke Van Roey  
 
Hier vind je meer informatie en kan je inschrijven. 
 
► 
 
 
2/10/2020: de nodige zoom-links krijg je na inschrijving. 
De nieuwe leerplannen L.O. voor de tweede graad zullen in de loop van volgend schooljaar toegelicht worden, vanaf januari 2021.  
Dagen voor beginnende leraren
 
Misschien krijg jij er volgend jaar een nieuwe collega L.O. bij. Dan kan je hem/haar de ‘dagen voor beginnende leraren’ aanbevelen, een must om een goeie start te maken in het onderwijs. Schrijf je hier in. 
 
► 
 
 
16 oktober 2020 en 21 januari 2021: Tulpinstraat 75 - Hasselt.  
Nascholingen voor leraren L.O.
 
In de week van 7 december zullen er nascholingen voor leraren L.O. plaatsvinden in Herentals en Merksem, telkens in de namiddag. Inschrijven kan je binnenkort. Meer nieuws volgt. Hier een opsomming van de workshops: Ontdek de data ...
 
Ben jij de vakcoördinator en wil je graag meer leren over hoe je deze functie goed kan uitvoeren? Dan is de vorming voor vakcoördinatoren interessant voor jou. Deze vorming werd uitgesteld wegens corona naar: 
 
► 
 
 
 Vrijdag 19 maart 2021: DSKO, Noorderlaan 108, Antwerpen 
 
Bij het organiseren van de nascholingen houden we rekening met de corona-maatregelen. Het aantal mogelijke inschrijvingen is afgetoetst aan de grootte van de zalen en dus beperkter.
 
 

Leerplanrealisatie in tijden van corona 

 
Onze leerplannen LO zijn graadleerplannen. De meeste vakgroepen kiezen ervoor om de leerplandoelen LO van elke graad ook in elk leerjaar van de graad aan bod te laten komen. 
 
Door het wegvallen van heel wat lessen vorig schooljaar is een goede beginsituatieanalyse misschien nog belangrijker dan anders. Voor klassen in het tweede leerjaar van een graad houd je best rekening met welke bewegings- en persoonsdoelen vorig schooljaar niet meer aan bod kwamen. Geef daar dit schooljaar de voorkeur aan. Omdat we dit schooljaar starten onder code ‘geel’ is dit niet altijd haalbaar. We raden je aan om bij te houden welke leerplandoelen of leerinhouden ook dit schooljaar wegvallen zodat de vakgroep het overzicht over het raamplan blijft bewaren.   
 
Deze vragen kunnen je helpen om gericht keuzes te maken: 
 
► 
 
Aan welke leerinhouden hebben mijn leerlingen na de voorbije periode meest nood? Op emotioneel vlak? Op fysiek vlak? 
 
► 
 
Welke leerinhouden hebben leerlingen vorig schooljaar gemist? Zijn deze leerinhouden noodzakelijk om op verder te bouwen? Kan ik met deze leerinhouden mijn leerlingen extra motiveren? 
 
► 
 
Zet ik eerst in op leerinhouden die leerlingen de voorbije periode gemist hebben of maak ik er eerst werk van om leerlingen bij eventueel afstandsonderwijs vlugger op weg te helpen? 
 
► 
 
Zijn mijn leerinhouden voldoende ‘corona-proof’? Zoek alternatieve leerinhouden indien nodig! 
 
Zwemmen mag opnieuw (in code geel en oranje), maar het organiseren voor klassen secundair onderwijs zal bv. voor de meeste scholen niet eenvoudig zijn, want de capaciteit van zwembaden is door de huidige richtlijnen zeer beperkt. Welke alternatieve accommodatie heb je als school beschikbaar? 
 
In code oranje zullen voor de 2de en 3de graad slechts de helft van de lestijden op school doorgaan. Zo zal er minder tijd overblijven om alle leerinhouden aan bod te laten komen. Welke keuzes ga je dan maken? Laat je accommodatieverdeling binnen de vakgroep dit ook toe? 
 
 

Heropstart lichamelijke opvoeding

 
Alle leerlingen mogen vanaf 1 september weer naar school. Wat een bijzonder nieuws toch… dit voelt heel anders aan dan gewoonlijk.  
 
De meest recente informatie vind je in de draaiboeken van de Vlaamse Overheid. Zie ook de veelgestelde vragen en de uitgangspunten voor de pandemische niveaus.. 
 
Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op overleg binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Mogelijke bijkomende maatregelen voor code oranje/rood zullen later gecommuniceerd worden, mocht dit nodig zijn. 
 
Andere instellingen gingen hiermee verder aan de slag: het is dus best mogelijk dat de suggesties bij de ene instelling (bv. Sport Vlaanderen) wat ‘veiliger’ geformuleerd zijn dan bij de andere. Neem dus zeker contact op met jouw lokale sportdienst/ zwembad om hun richtlijnen op te vragen en durf aanpassingen te doen wanneer jouw context dat vraagt. Dit doe je best in overleg met je preventie-adviseur en je directie. 
 
Er komt dus best wat voorbereidend werk aan te pas: overleg met je vakgroep cruciale vragen zoals wat met het omkleden, wat met de helpersfunctie, … Hopelijk kunnen beide documenten je hierin wat ondersteunen 
 
Tot slot nog dit: eens de afspraken duidelijk zijn, bespreek je die best (opnieuw) met je preventieadviseur en directie. Overloop ze ook met je leerlingen bij de start van het schooljaar. Onze leerlingen spelen een belangrijke rol bij de controle van de verspreiding van het virus, daag hen dus uit om hun verantwoordelijkheid op te nemen… 
 
 
 

Reanimatie zonder beademing in tijden van corona 

 
De Belgische Reanimatieraad heeft het advies uitgevaardigd om in tijden van corona niet langer de mond-op-mondbeademing te laten oefenen op de reanimatiepop. Rede hiervoor is dat men na het beademen wel de mond (binnen en buiten) en de neus van de pop kan ontsmetten maar dat het virus zich ook kan nestelen in de longen van de pop. Het is wel belangrijk dat de lesgever zeer duidelijk toont hoe de kinlift moet gebeuren, om zo de luchtweg vrij te maken, vooraleer over te gaan tot beademen. Leerlingen mogen de kinlift ook oefenen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO/PAV

Verruim je inzichten, leer meer ... Ontdek ons nascholingsaanbod

Online Evaluatiecongres 

 
Online Evaluatiecongres pedagogische dienst Limburg  
 
Ons eerste evaluatiecongres focust op breed en ontwikkelingsgericht evalueren in verschillende facetten. We starten met een keynote om je te inspireren en je blik te verbreden.  
 
In het aanbod van werkwinkels zitten er zeker enkele boeiende online sessies gericht op MaVo/PAV: o.a. differentiëren en uniform evalueren, puntenvrij evalueren, ….  
 
Ga dus zeker een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/werkwinkels en schrijf je in. 
 
► 
 
Vrijdag 2 oktober 2020 
 
► 
 
Tijdstip: 8.30 – 16 uur 
 
 

Aanpassingen leerplannen eerste graad MaVo

 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Zeker niet ingrijpend hoor. Het gaat meer concreet om de leerplannen voor Aardrijkskunde, Lichamelijke opvoeding, Natuur, ruimte & techniek, Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde voor de A-stroom en om de leerplannen voor Lichamelijke opvoeding, Maatschappelijke vorming, Natuur en ruimte, Natuur, ruimte & techniek, Techniek en Wiskunde voor de B-stroom.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Maatschappij & welzijn
 
Ons eerste evaluatiecongres focust op breed en ontwikkelingsgericht evalueren in verschillende facetten. We starten met een keynote om je te inspireren en je blik te verbreden. Daarna volgt een aanbod van werkwinkels met boeiende online sessies 
 
Tussen de werkwinkels  kan je ook kiezen voor een sessie specifiek gericht op evalueren binnen de basisoptie Maatschappij en welzijn. 
 
Ga dus zeker een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/werkwinkels en schrijf je in.  
 
► 
 
Vrijdag 2 oktober 2020  
 
► 
 
Tijdstip: 8:30 – 16 uur 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Moderne vreemde talen

#tousensemble #alltogether #allezusammen ... bekijk onze nascholingsfolder voor leraren Moderne vreemde talen

Aanbod 2020-2021 

 
Beste collega’s
 
Wij hopen dat de vakantie deugd gedaan heeft. Deze was meer dan ooit verdiend!
 
Aanbod  
 
Op naar het nieuwe schooljaar…
 
In het onderstaand overzicht vinden jullie de geplande nascholingen voor Duits, Engels en Frans bij jullie pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Hasselt.
 
 
Wij wensen jullie een fijn schooljaar en zien jullie graag op één of meerdere van deze nascholingen.
 
Groetjes
David en Marlène

 

Lesgeven op school en op afstand: enkele tips. 

 
Beste collega’s  
 
Afstandsonderwijs; we werden erin gegooid en hebbeonze plan goed getrokken. We onthouden de sterke punten, leren uit de ervaring en zetten nieuwe stappen in dit nieuwe normaal. Een combinatie van afstandsonderwijs en live lessen zal hier voor sommige leerkrachten bij horen. 
 
Tussen 17 en 25 juni werden 555 leerlingen van alle leerjaren, hoofdzakelijk uit het aso (65%) bevraagd over welke lessen zij trokken uit de periode van afstandsonderwijs.  
 
Hun antwoorden waren de volgende: 
 
► 
 
72% van de scholieren wil regelmatig tijdens de schooluren van thuis uit voor school werken  
 
► 
 
79% van de scholieren wil zelfstandig hun werk inplannen  
 
► 
 
82% van de scholieren wil mee kunnen beslissen over de dagindeling  
 
► 
 
74% van de scholieren wil minder dan 32u per week naar school 
 
► 
 
69% van de scholieren wil meer digitaal werken in de klas 
 
► 
 
90% van de scholieren wil meer persoonlijke feedback van leerkrachten 
 
► 
 
70% van de scholieren wil minder toetsen en examens 
 
 

Waar staat de leerling? Startvragen voor een goed gesprek. 

 
In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. Toch haal je hieruit heel wat nuttige informatie. Hoe gaat het met hen, hoe hebben zij het einde van het schooljaar beleefd, zijn ze klaar voor een nieuw schooljaar binnen het nieuwe normaal? Hebben de vakantietaken hen verder op weg geholpen of hebben zij deelgenomen aan een zomerschool? Hoe staat het met hun leervorderingen voor jouw vak? Waar staan zij op hun groeilijn? 
 
Om jullie hierbij te helpen, geven we enkele startvragen die een gesprek op gang kunnen brengen. Deze kunnen in het algemeen gebruikt worden voor je vak of je kan de focus al bij de start op een vaardigheid leggen. Met deze vragen peil je naar de leermotivatie van de leerlingen, leg je de verantwoordelijkheid ook in hun handen en werk je samen aan een feedbackcultuur. 
Hoe gaat het met jou?  
 
Hoe heb je je gevoeld vorig schooljaar / deze eerste weken / dit trimester. 
Wat vind je (niet) leuk om te doen in de taalles? Kan je een voorbeeld geven van een activiteit dat vlot verlopen is? Wat kan je ondertussen al erg goed in deze taal? Welke oefeningen vind je moeilijk om te doen? 
Wat vind je zelf van je taalvorderingen tot nu toe?  
Plaats een kruisje op deze groeipijl. Hoe meer naar rechts, hoe taalvaardiger jij je voelt. 
Beschrijf je antwoord concreet. Geef eens een voorbeeld. Wat bedoel je precies?
Pijl
Waar zou jou nog in willen groeien?
Groeien  
 
Wat zou je anders willen? Wat zou je tevreden maken? Op welk vlak kan of wil je groeien?
Wat zou je graag leren? Stel jij jezelf een doel?
Waar wil je op … (tijdstip, einde van dit gesprek) staan op het vlak van …?
 
► 
 
Beschrijf dit eens concreet?
 
► 
 
Wat maakt dat je het zo belangrijk vindt om aan dat doel te werken?
 
► 
 
Wanneer zou je tevreden zijn?
 
► 
 
Waaraan zal je merken dat je je doel hebt bereikt?
 
Wat zou jou nog meer uitgedagen?
Wat is jouw droom voor dit schooljaar, voor de toekomst?
Wat zie je zitten?
 
Wat zie je zitten? Wat zou je morgen / deze week / deze vakantie al kunnen doen?
 
Welke concrete acties ga je ondernemen?
 
Wat heb je al eens uitgeprobeerd?
 
Als je het lastig vindt wat zorgt ervoor dat je doorzet?
 
  Zie je zitten
 
Wat heb je nodig om jouw taaldoelen te kunnen bereiken?
Taaldoelen  
 
Wie of wat zou je kunnen helpen om de eerste stap te zetten?
 
► 
 
Wanneer zou je beroep willen doen op deze hulp?
 
► 
 
Wat verwacht je van deze hulp?
 
► 
 
Waar of bij wie kan je inspiratie opdoen?
 
Dit document is opgesteld met als inspiratiebron “het leerlingcontact-groeifiche”; een samenwerking tussen het Atlas College School & Werk en onderzoekers aan de Hogeschool PXL- Education.
 
 

Beginsituatieanalyse: waar staan mijn leerlingen?

Een beginsituatieanalyse geeft zicht op het talig profiel van de leerlingen bij de start van het schooljaar.
De bedoeling is in kaart te brengen
 
► 
 
wat leerlingen kunnen, hoever ze staan in hun communicatieve vaardigheden en in welke mate ze de talige bouwstenen die ze hiervoor nodig hebben, beheersen. (Woordenschat en grammatica zijn ondergeschikt aan de vaardigheden.)
 
► 
 
hoe leerlingen staan tegenover Engels/Frans en hoe gemotiveerd ze zijn om de taal te leren.
  Beginsituatie
 

Online activerende didaktiek – enkele tips 

Met een starter in verbinding gaan.
Starter  
 
Het doel is om alle leerlingen bij de start te betrekken.
 
In één woord
 
► 
 
Via de chatfunctie of een mentimeter, een padlet, … vragen dat leerlingen 1 woord ingeven over:
| hun weekend
| hun kamer
| hun huiswerk
| hun gevoel
| …
 
► 
 
Als de gekozen tool het toelaat, kan je in een tweede fase vragen dat leerlingen het ingestuurde woord liken als dat voor hun ook van toepassing is.
 
► 
 
Ga in gesprek met enkelen over hun antwoorden, hun likes, bv. de populairste.
 
Een poll organiseren
 
Bv. wie doet zelden, wie doet soms, wie doet veel …  gekoppeld aan een kort plenumgesprek.
 
Opfrissing van de vorige les
 
Noteer in de chat 3 dingen die je van de vorige les onthouden hebt.
 
Hieruit vertrek je om de nieuwe les aan te koppelen.
Lesverloop
 
Tegelijk een antwoord geven
 
Lesverloop
 
► 
 
De leerkracht stelt een vraag.
 
► 
 
De leerkracht geeft de leerlingen even bedenktijd.
 
► 
 
De leerlingen geven hun antwoord in de chat in maar sturen het nog niet door.
 
► 
 
Pas op het moment dat de leerkracht het aangeeft, geeft iedereen tegelijk zijn antwoord in.
 
Wie later is met zijn antwoord, of telkens de laatste, daar heb je dan misschien een bedenking bij en kan je eventueel op doorvragen (of voor jezelf meenemen als dat meermaals het geval is en koppelen aan een persoonlijk gesprek).
 
Lezen en schrijven via een wall
 
Wall
 
► 
 
Laat je leerlingen een tekst lezen. (Je kan hen vragen deze tekst een eerste keer als voorbereidend werk door te nemen om je klasactiviteit heel actief te houden).
 
► 
 
Als de leerlingen hiermee klaar zijn, zetten ze hun scherm aan (of geven ze een duimpje of een ander symbool). Hieraan ziet de leerkracht hoe ver de leerlingen zijn.
 
► 
 
Vervolgens vullen zij een antwoord aan op een Padletwall.
 
► 
 
Als alle leerlingen een antwoord hebben geformuleerd, overloopt de leerkracht de verschillende walls (want er waren er 3). De klas was in 3 groepen verdeeld. Elke leerling zag slechts 1 wall.
 
► 
 
Leerlingen vergelijken de antwoorden en zien of er verschillen zijn over de 3 muren. Hierover gaat de leerkracht in gesprek met hen.
 
Omdat er gewerkt werd met meerdere muren (meerdere padletlinken) en de leerlingen slechts toegang hadden tot één muur, werden er meerdere verschillende antwoorden gegeven dan wat je soms bekomt op 1 muur.
 
Lezen en luisteren beknopt
 
Laat leerlingen in de chat hoofdzaken opnoemen van de gelezen of beluisterde tekst.
 
Bewegen en spreken
 
Beweging is belangrijk, ook tijdens een online les.
 
► 
 
Vraag je leerlingen een voorwerp te kiezen uit hun kamer / huis dat ze voor 2 verschillende dingen kunnen gebruiken.
 
► 
 
Vraag je leerlingen hun scherm aan te zetten en het voorwerp te tonen of een foto hiervan in te sturen op een platform of app.
 
► 
 
Leerlingen zijn benieuwd naar elkaars antwoord.
 
► 
 
Laat je leerlingen individueel of in kleine groepjes werken aan één van de volgende opdracht naar keuze:
| Stel het product voor.
| Verkoop je product en het multifunctionele van dit product.
|…
 
► 
 
Kies enkele leerlingen om in plenum hun voorstelling te geven.
  Bewegen en spreken
 
Schrijven en vergelijken
 
► 
 
Start met een brainstorm over een bepaald onderwerp of voorwerp. Je kan de antwoorden zelf ingeven en je eigen scherm delen of via een tool (bv. mentimeter) de woordenwolk delen. De leerlingen geven via menti.com hun antwoorden in.
Voorbeeld: je laat een foto zien van een voorwerp dat iedereen kent. Welke 3 woorden link je hieraan?
 
► 
 
Deel deze woordenwolk als hij klaar is. Dit is een stevig houvast voor je leerlingen.
 
► 
 
Vraag je leerlingen om dit voorwerk in het kort te omschrijven en waar dit voor dient of hoe je het kan gebruiken.
 
► 
 
Als iedereen zijn tekst heeft ingestuurd, worden de antwoorden gelezen en vergeleken. Dit kan eventueel eerst in kleinere groepen (aparte rooms) of in plenum.
 
► 
 
Vraag je leerlingen om een top 3 te maken van de beste teksten.
 
► 
 
Vraag je leerlingen heel concreet te vertellen waarom ze deze tekst zo goed vinden. (= succescriteria eruit halen).
 
► 
 
Noteer deze succescriteria, deel deze aan je leerlingen en laat hen hun eigen tekst per twee verbeteren / pimpen.
 
► 
 
De 3 beste teksten mogen de anderen helpen of een foto zoeken die het beste past bij hun tekst.
Slot
 
Leerlingen aan het woord – feedback voor de leerkracht
Woord  
 
Laat leerlingen ingeven :
 
► 
 
in één woord hoe ze de les ervaren hebben.
 
► 
 
wat ze gemakkelijk én wat ze moeilijk vonden.
 
► 
 
wat ze meer willen.
 
► 
 
welke vraag ze nog hebben.
 
► 
 
hoe ze de volgende les willen starten.
 
► 
 
 
Enkele aandachtpunten:
 
► 
 
Vooraf moeten de spelregels heel duidelijk zijn. Bv. je geluid uit, scherm aan als je rond bent, etc.
 
► 
 
Aandacht om met elkaar te verbinden
 
► 
 
Het doel van de opdracht, van de instructies moeten heel duidelijk zijn.
 
► 
 
Regelmatig checken of het begrepen is, is nodig omdat je minder lichaamstaal kan observeren.
 
► 
 
Varieer in opdrachten zoals in de klas; soms individueel, soms in groepjes, soms in plenum, soms kort doceren, etc.
 
► 
 
Doe ook eens iets geks, iets creatiefs, betrek de leefwereld van de deelnemers.
 
► 
 
Sorteer grondig de opdrachten die je tijdens het klasmoment wil doen en opdrachten die evengoed erbuiten, zonder jou, gemaakt kunnen worden.
  Slot
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muziek

Tips voor muziek tijdens corona

 
Omwille van de coronamaatregelen zijn er heel wat vragen over het realiseren van de leerplandoelen. Zijn alle leerplandoelen nog even gemakkelijk te bereiken? Is zingen nog toegestaan? Wat als je niet in je vaklokaal terecht kan?  
 
In het document ‘Muziek in coronatijden' vind je tips en suggesties om je lessen vorm te geven in deze periode.  
 
Maak er een veilig én muzikaal schooljaar van! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Lerend netwerk evaluatie voor vakcoördinatoren

 
We starten dit schooljaar met een lerend netwerk over evaluatie binnen het vak Nederlands:  
 
► 
 
naar een evaluatiesystematiek: hoe kun je meer inzetten op evalueren om te leren? Hoe maak je de leerlingen meer meester van hun eigen leerproces. We gaan dieper in op formatief handelen en evalueren.  
 
► 
 
naar een evaluatiesysteem: past het systeem bij de huidige noden van leerlingen en de (nieuwe) leerplannen? Is de scheiding tussen kennis – vaardigheden nog wel relevant? 
 
Tijdens dit lerend netwerk reflecteer je op de evaluatiepraktijk die jouw vakgroep hanteert. We gaan dieper in op formatief handelen en evalueren en je krijgt werkvormen en methodieken aangereikt die je op school kunt toepassen. Om je rol als vakcoördinator te versterken krijg je opdrachten mee die je uitvoert bij je eigen vakgroep, al dan niet onder begeleiding van de vakbegeleider. Zo ontwikkel je een gedragen visie op evaluatie en maak je een beknopt actieplan om deze visie te vertalen naar de klaspraktijk. 
 
Houd de volgende data alvast vrij in je agenda: 
 
► 
 
donderdag 22 oktober 2020 van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
donderdag 14 januari 2021 van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
woensdag 10 maart 2021 van 9 tot 12 uur 
 
Schrijf je nu in voor dit lerend netwerk. De plaatsen zijn beperkt. 
 
 

Nascholingen basisoptie Moderne talen – Wetenschappen, focus Moderne talen

 
Geef je dit schooljaar les in de kersverse basisoptie Moderne talen – Wetenschappen en ben je taalleraar? Dan ondersteunen wij je graag met de volgende initiatieven: 
 
► 
 
op vrijdag 25 september 2020 van 9.30 tot 12 uur herhalen we de leerplanvoorstelling van deze basisoptie voor alle leraren die de krachtlijnen en de leerplandoelen willen leren kennen 
 
► 
 
op vrijdagnamiddag 25 september 2020 van 13 tot 16 uur vindt de eerste sessie van het lerend netwerk plaats, gevolgd door een tweede sessie op vrijdag 20 november 2020 van 13 tot 16 uur. In dit netwerk ga je concreet aan de slag met het leerplan voor de basisoptie Moderne talen-Wetenschappen, focus Moderne talen. Je leert de krachtlijnen en de doelen van het leerplan van de basisoptie interpreteren om samen met collega’s zelf lesmateriaal te ontwerpen. Het netwerk biedt je tevens de gelegenheid om ervaringen en voorbeelden uit te wisselen. Er is ook ruimte om te reflecteren op het ontwikkelde materiaal en jullie vragen. En natuurlijk willen we tijdens dit netwerk plezier beleven aan het werken rond taal! Schrijf je in via nascholing.be 
 
 

Lezen, lezen en nog eens lezen 

 
Hoe vaak doe jij het?  
En met wie? 
En waar dan? En hoe? 
 
Dit schooljaar staat in het teken van lezen! Lees verder ...
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
OKAN

Netwerk coördinatoren en vervolgschoolcoaches

 
We vliegen er weer in voor wat hopelijk een fijn, leerrijk en coronavrij schooljaar zal worden! 
 
De pedagogisch begeleiders ondersteunen jullie graag bij jullie OKAN-werking. Hieronder vinden jullie de initiatieven waarvoor jullie (binnenkort) kunnen inschrijven: 
 
► 
 
netwerk coördinatoren: 22/10/2020, 4/3/2021 en 6/5/2021, telkens dus digitaal van 9.30 uur tot 12.30 uur: geef je naam door aan nathalie.vandenameele@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
► 
 
werkgroepen coördinatoren: wie nog graag wilt deelnemen, mag zijn/haar naam doorgeven aan nathalie.vandenameele@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
► 
 
de OKAN-dag op 18 november zal worden uitgesteld naar het 2de semester (nog geen exacte datum). Je verneemt er meer over in onze volgende nieuwsbrieven 
 
► 
 
netwerk vervolgschoolcoaches regio Limburg: 7 oktober, 19 januari en 20 april, telkens van 9.30 tot 12 uurlive in de TulpinstraatSchrijf je in via nascholing.be 
 
 

ex-OKAN – nieuws

Proef- en oriëntatietijd 
 
Vraag: mag de proef- en oriëntatietijd nog ingericht worden?  
 
Antwoord: de stages worden beschouwd als extramurosactiviteit en die mogen voorlopig in fase geel en oranje niet doorgaan. Voorlopig kunnen dus geen stages georganiseerd plaatsvinden, enkel als die stage binnen de school zelf kan doorgaan en uiteraard na risicoanalyse.  
Aanwezigheid op toelatingsklassenraden 
 
Vraag: mag je als vervolgschoolcoach wel aanwezig zijn op de vervolgschool voor een toelatingsklassenraad en bij uitbreiding voor de ondersteuning van de ex-OKAN-leerling? 
 
Antwoord: Elke school kan de lijst van essentiële derden uitbreiden na risicoanalyse. De vervolgschoolcoaches kunnen op die manier aan die lijst toegevoegd worden.  
 
Bovendien vermeldt Codex S.O., art. 115/1:  
 
In het geval het een overstap betreft van het onthaaljaar naar vervolgonderwijs als vermeld in artikel 146, § 4, moet in de toelatingsklassenraad raadgevend de persoon worden opgenomen die, op basis van daartoe specifiek toegekende uren-leraar, belast is met de ondersteuning, opvolging en begeleiding van gewezen anderstalige nieuwkomers in de scholengemeenschap waarbinnen de betrokken leerling het onthaaljaar heeft gevolgd. 
 
Als jullie nog prangende vragen hebben, stel ze gerust. Ik wens jullie een vlotte en fijne start van het schooljaar toe! 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Personenzorg

Opleiding uitbreiding zorgkundige handelingen KB 78

 
Vorig schooljaar werd de wetgeving rond het uitvoeren van zorgkundige handelingen uitgebreid. Er werden toen op verschillende locaties nascholingen georganiseerd voor leraren en stagebegeleiders die instaan voor het aanleren van de bijkomende zorgkundige handelingen in de opleidingen Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (so), verzorgende/zorgkundige (dbso), zorgkundige (vo). 
 
Op woensdag 7 oktober 2020 vindt in IVV Sint Vincentius in Gent een herhaling van die sessies plaats van 9 tot 16 uur. 
 
We doen een aanbod tot opfrissing van je kennis (evidence-based) en vaardigheden (procedures) met betrekking tot de bijkomende zorgkundige handelingen.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
STEM

Workshop 'paper planes' 16 september

 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. De leerkrachten worden sterker in het lesgeven, vanuit een visie, doelgericht met oog voor resultaat. We streven naar het ontwikkelen van regionaal kwalitatief didactisch materiaal. In dit netwerk wordt pedagogische-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wordt er van gedachte gewisseld en worden voorbeelden van good practices met elkaar gedeeld. 
 
Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een klassituatie de klemtonen zichtbaar maken van beide basisopties en gaan we na welke leerinhouden een match hebben met beide leerplannen. Deze workshop is hands-on. 
 
 
Na de workshop/het netwerkmoment kan je onder begeleiding de belevingsruimte ‘Techville” op T2 campus ontdekken. Je ontdekt er zelf de mogelijkheden van Techville en wat deze eventueel voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen. Dit actief gebeuren neemt ongeveer een uurtje in beslag. Bij inschrijving, kan je aangeven of je deelneemt aan het bezoek aan Techville.
 
 

Regionaal netwerk basisoptie STEM-Technieken B-stroom

 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht voor de basisoptie STEM-Technieken in de B-stroom zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Op basis van de noden, geformuleerd in de eerste sessie, zal je in de tweede en derde sessie thema’s inhoudelijk kunnen uitdiepen, inspiratie opdoen, enz. Suggestie voor de eerste sessie: het leerplan van naderbij bekeken. 
 
Meer info en inschrijven bekom je via het inschrijfformulier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWete-vakken

Start schooljaar en Online Ondersteunend Onderwijs (OOO) 

 
Beste collega
Hopelijk heb je een welverdiende en rustbrengende vakantie achter de rug. 

Het voorbije schooljaar heeft heel wat aanpassingen gevraagd en een nieuw, speciaal schooljaar kondigt zich aan. 
Online onderwijsactiviteiten hebben een plaats ingenomen in het onderwijs. 
Deze online praktijken hebben veel gevergd van de leerkrachten maar hebben ook hun meerwaarde.  
 
Laat ze niet verloren gaan en wend ze aan om je eigen onderwijspraktijk te verrijken! 
 
De pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseren enkele online sessies rond Online Ondersteunend Onderwijs (OOO). Daarbij vormen we een Vlaanderenbreed lerend netwerk voor SWeTe-leerkrachten met een digitaal uitwisselplatform waar ideeën, informatie en materiaal uitgewisseld wordt onder de leerkrachten. 
 
De sessies die reeds voorbij zijn, kunnen herbeluisterd worden via het uitwisselplatform, voor leerkrachten die lid zijn van het lerend netwerk. 
 
Daarnaast kun je vrijblijvend de sessies volgen op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Ze zijn vrij toegankelijk. Op het einde van elke sessie is er een mogelijkheid tot vragen stellen en info doorgeven. Check de data
 
In hetzelfde kader geven we hieronder nog een opgenomen webinar mee van Tim Surma over lesgeven op afstand of in de klas. Tim is mede-auteur van het gratis boek “Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek”. 
 
Hij schenkt vooral aandacht aan het leren van de leerling. 
 
Inzicht hierin kun je gebruiken om jouw lessen efficiënter te maken, zowel in de klas als in afstandsonderwijs (en combinatie).  
 
 

Nascholingen en lerende netwerken 

 
Beste collega  
 
Online vind je de nascholingen en lerende netwerken die in het eerste trimester doorgaan. Er worden nog flyers verspreid met de nascholingen en lerende netwerken van het hele schooljaar. Klik op de nascholing of het lerend netwerk om meer informatie te krijgen en je in te schrijven of bekijk onze online folders per doelgroep LERAREN BGV DEELTIJDS ONDERWIJS - TECHNISCH ADVISEURS SWETELERAREN SWETE TECHNISCHE RICHTINGEN
 
 

Nascholing IOT 

 
Vanuit regio West-Vlaanderen worden volgende gratis nascholingen aangeboden voor leerkrachten IW/EE/industriële ICT 2e  en 3e  graad. 
 
De lesgever is zelf een heel gedreven leerkracht die graag zijn leermateriaal deelt met leerkrachten die geïnteresseerd zijn om samen te werken.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Nascholing taalcoördinatoren 

 
Een nieuw schooljaar, nieuwe kansen, en dus ook een hernieuwde aandacht voor het taalbeleid op school?  
 
Laat deze professionele leergemeenschap een veilige haven zijn waar je als taalcoördinator je positieve ervaringen en zorgen delen kunt samen met gelijkgezinden. Dit platform biedt je tevens de kans om inspiratie op te doen voor je taalbeleid en om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in taalgericht onderwijs.  
 
Tijdens de eerste sessie:  
 
► 
 
bepalen we gezamenlijk de noden en verwachtingen op het vlak van taalbeleid  
 
► 
 
wissel je ervaringen en ontwikkelde materialen uit met de groep  
 
► 
 
reflecteer je over je eigen taalbeleidspraktijk  
 
► 
 
word je versterkt in je rol als taalcoördinator  
 
► 
 
kun je dieper ingaan op thema’s als:  
| welke opportuniteiten de coronacrisis gebracht heeft voor taalgericht onderwijs
| de 5 didactische sleutels voor begrijpend lezen en het uitbouwen van een leesbeleid  
|de aanpak van dyslexie  
| de ondersteuning van ex-OKAN-leerlingen   
 
► 
 
enzovoort 
 
Een eerste datum werd al geprikt: woensdag 30 september 2020 van 09:00 tot 12:00 De andere data zijn in overleg te bepalen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Techniek

Een vlotte start van het schooljaar. 

 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik jou een fantastisch werkjaar toewensen, met heel wat mooie momenten met je leerlingen, met veel voldoening in je werk, met aangename uitdagingen voor jezelf. 
 
Kortom een vlotte start en een deugddoend schooljaar gewenst! 
 
 
 

Regionaal netwerk Techniek

 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht Techniek zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een recent leerplan, nieuwe inzichten, denk maar aan het stellen van een eenvoudige onderzoeksvraag. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Op basis van de noden, geformuleerd in de eerste sessie, zal je in de tweede en derde sessie thema’s inhoudelijk kunnen uitdiepen, inspiratie opdoen, enz. Suggestie voor de eerste sessie: Techniek in tijden van Corona. 
 
Meer info en inschrijven bekom je via het inschrijfformulier. 
 
 

Workshop 'paper planes' 16 september

 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. De leerkrachten worden sterker in het lesgeven, vanuit een visie, doelgericht met oog voor resultaat. We streven naar het ontwikkelen van regionaal kwalitatief didactisch materiaal. In dit netwerk wordt pedagogische-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wordt er van gedachte gewisseld en worden voorbeelden van good practices met elkaar gedeeld. 
 
Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een klassituatie de klemtonen zichtbaar maken van beide basisopties en gaan we na welke leerinhouden een match hebben met beide leerplannen. Deze workshop is hands-on. 
 
 
Na de workshop/het netwerkmoment kan je onder begeleiding de belevingsruimte ‘Techville” op T2 campus ontdekken. Je ontdekt er zelf de mogelijkheden van Techville en wat deze eventueel voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen. Dit actief gebeuren neemt ongeveer een uurtje in beslag. Bij inschrijving, kan je aangeven of je deelneemt aan het bezoek aan Techville.
 
 

Corona-richtlijnen voor het Technieklokaal. Lees verder ...

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Techniek
 
 
 
Toerisme

Buitenlandse excursies in tijden van Corona

Mogen excursies nog georganiseerd worden? 
 
Indien er leerplandoelstellingen zijn waarbij een excursie noodzakelijk is om ze te realiseren dan mag de excursie doorgaan (in code GEEL). Bij code oranje of rood niet meer. 
 
Een excursie wordt niet beschouwd als een extra muros activiteit want het is een noodzaak om les te kunnen geven. 
 
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappen

Nascholingen september 

Verruim je inzichten, leer meer ... Ontdek ons nascholingsaanbod
Online lerend netwerk Moderne talen en Wetenschappen 
 
In dit online lerend netwerk zal je als leerkracht ideeën, kennis en ervaringen uitwisselen. Een eerste aanzet is gegeven tijdens onze eerste samenkomst waarbij wij reflecteerden over de implementatie van het leerplan voor deze basisoptie. Je kan echter nog steeds aansluiten. Op basis van de noden, geformuleerd in de sessie van september, zullen mogelijke opvolgsessies gepland worden. 
 
► 
 
Woensdag 9 september 2020 
 
► 
 
Tijdstip: 13.30 – 15.30 uur 
 
► 
 
Inschrijven kan via https://modernetalen&wetenschappen 
Workshop 'paper planes' 16 september
 
De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. De leerkrachten worden sterker in het lesgeven, vanuit een visie, doelgericht met oog voor resultaat. We streven naar het ontwikkelen van regionaal kwalitatief didactisch materiaal. In dit netwerk wordt pedagogische-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wordt er van gedachte gewisseld en worden voorbeelden van good practices met elkaar gedeeld. 
 
Tijdens de workshop gaan we aan de hand van een klassituatie de klemtonen zichtbaar maken van beide basisopties en gaan we na welke leerinhouden een match hebben met beide leerplannen. Deze workshop is hands-on. 
 
 
Na de workshop/het netwerkmoment kan je onder begeleiding de belevingsruimte ‘Techville” op T2 campus ontdekken. Je ontdekt er zelf de mogelijkheden van Techville en wat deze eventueel voor jouw klaspraktijk kunnen betekenen. Dit actief gebeuren neemt ongeveer een uurtje in beslag. Bij inschrijving, kan je aangeven of je deelneemt aan het bezoek aan Techville. 
 
 

Online Evaluatiecongres - 2 oktober 2020 

 
Ons eerste evaluatiecongres focust op breed en ontwikkelingsgericht evalueren in verschillende facetten. We starten met een keynote om je te inspireren en je blik te verbreden. In het aanbod van werkwinkels zitten er zeker enkele boeiende online sessies gericht op wetenschappers: o.a. beheersingsniveaus toepassen op de doelstellingen van de basisopties en het formatief evalueren met Usolv-it. Ga dus zeker een kijkje nemen op https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiecongres en schrijf je in. 
 
► 
 
Vrijdag 2 oktober 2020 
 
► 
 
Tijdstip: 08:30 – 16:00 
 
 

Kleine aanpassingen leerplannen eerste graad basisvorming: natuurwetenschappen A-stroom en Natuur & ruimte B-stroom

 
We hopen dat jullie tijdens de vakantie de batterijen weer hebben kunnen opladen. Het belooft van bij de start een pittig schooljaar te worden vol uitdagingen maar ook met veel mogelijkheden om onze grenzen te verleggen en nieuwe wegen te bewandelen. Onze scholen en lessen coronaveilig maken wordt een hele uitdaging nu de scholen op 1 september 2020 weer alle leerlingen mogen verwelkomen. Laat er ons met z’n allen een veilig, leerrijk en boeiend schooljaar van maken. Wij zijn er om jullie hierin te begeleiden en te ondersteunen.  
 
We geven jullie graag mee dat er enkele kleine aanpassingen werden doorgevoerd in de leerplannen van de eerste graad basisvorming. In het bericht onderaan lees je hieromtrent de details. 
 
We wens jullie een goede start van het nieuwe schooljaar. 
 
Wendy Vancluysen
Johanna Lowist 
 
Kleine aanpassingen nieuwe leerplannen eerste graad basisvorming  
 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Het gaat meer concreet om de leerplannen voor Aardrijkskunde, Lichamelijke opvoeding, Natuur, ruimte & techniek, Natuurwetenschappen, Techniek en Wiskunde voor de A-stroom en om de leerplannen voor Lichamelijke opvoeding, Maatschappelijke vorming, Natuur en ruimte, Natuur, ruimte & techniek, Techniek en Wiskunde voor de B-stroom. In de digitale leerplantool vind je de geactualiseerde versies van de leerplannen terug. In de pdf-versies van de leerplannen werden alle wijzigingen geel gearceerd. Het gaat hier over enkele kleine wijzigingen, zoals het beheersingsniveau of een woord dat werd aangepast. Geen al te ingrijpende zaken maar het loont toch wel de moeite om die wijzigingen voor jouw leerplannen even door te nemen en daar rekening mee te houden bij het voorbereiden van je lessen, het opstellen van je toetsen of examens. Bij vragen of twijfel aarzel dan niet om ons te contacteren.  
 
 

Webinar: veilig organiseren van biotoopstudie en practica in coronatijd.

 
De start van het nieuwe schooljaar is anders dan de voorbije jaren.  De gezondheid van onze leerlingen, hun familie, onze gezondheid en die van onze familie staan voorop bij deze ‘gele’ start. 
 
Uit de mails die wij als begeleiders wetenschappen ontvangen, leiden we af dat het veilig organiseren van practica en buitenschoolse activiteiten in het kader van leerplanrealisatie vele vragen oproept. 
 
In overleg met de preventieadviseur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen werd een document opgesteld met een aantal richtlijnen en aanbevelingen.  
 
Dit document zal toegelicht worden in een Webinar op woensdag 9 september 2020 op 3 verschillende tijdstippen. 
 
Tijdstip:  
 
► 
 
10:00 - 11:30 
 
► 
 
14:00 – 15:30  
 
► 
 
19:00 – 20:30 
 
Inschrijven kan via veiligheid in coronatijd 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Verruim je inzichten, leer meer ... aanbod leraren wiskunde eerste trimester 2020-2021

Webinar voorstelling nieuw leerplan wiskunde 7 bso 

 
Geef je wiskunde in het 7de jaar bso en heb je vragen of bedenkingen bij dit nieuwe leerplan? Dan kan je ze hier alvast stellen.
 
Op 29 september nodigen de pedagogisch begeleiders je van 17.15 uur tot 18.30 uur graag uit voor een webinar waar we dit leerplan bespreken en krijg je antwoorden op je vragen bij dit nieuwe leerplan. De link en toegangscode voor dit webinar ontvang je door je mailadres te bezorgen.
 
 

Webinar - 5 effectieve leerstrategieën die je kan toepassen in de klas, bij afstandsonderwijs of blended in combinatie. 

 
We starten het schooljaar in code geel en dat betekent dat we contactonderwijs aanbieden aan al onze leerlingen.Corona is echter onvoorspelbaar en dat betekent dat we best nu al rekening houden met mogelijk afstandsonderwijs. In deze webinar van Tim Surma (55 minuten) worden 5 effectieve leerstrategieën besproken die je kan toepassen in de klas, in afstandsonderwijs of in combinatie.  
 
Volgende leerstrategieën worden toegelicht: Lees verder ...
 
 

Lerend netwerk wiskunde 1ste graad – 14 oktober 2020 

 
Het lerend netwerk wiskunde 1ste graad werd vorig schooljaar opgestart. De volgende netwerkdag is vastgelegd op woensdag 14 oktober 2020 van 13.30 tot 16uur. Hopelijk kan deze opnieuw doorgaan in de gebouwen van de pedagogische begeleiding regio Limburg in Hasselt. We volgen de evolutie i.v.m. corona heelkort op en communiceren over de gevolgen en mogelijkheden voor dit lerend netwerk.  
Dit netwerk is een gesloten netwerk met vaste deelnemers uit talrijke scholen. Toch wens ik de vakgroepen wiskunde uit elke school de kans te geven alsnog aan te sluiten. Laat je interesse weten via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderenHalf september krijg je als deelnemer een link waarmee je jezelf kan inschrijven.  
 
De pedagogisch begeleider brengt zelf een inleiding tot formatief handelen en de mogelijkheden in het vak wiskunde. Dit is een voorbereiding op een geplande nascholing rond formatief handelen in de lessen wiskunde waarin we de stap zetten van ‘toetsen van het leren’ naar ‘leren van het toetsen’. Later meer hierover. Verder is er voldoende ruimte voor onderling overleg.  
 
 

Wiskundeolympiades schooljaar 2020-2021 

 
De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO bieden leerlingen de kans om op een creatieve wijze om te springen met allerhande wiskundevragen. Probeer je leerlingen te enthousiasmeren voor deelname aan degelijke initiatieven. Laat hen tijdens de les af en toe al eens 'proeven' van enkele probleempjes uit de voorbije olympiades of verwijs hen naar de website. 
De eerste ronde (in de school) vindt dit schooljaar plaats op woensdag 13 januari 2021. De tweede ronde wordt georganiseerd op 3 maart en de finale is voorzien op 21 april 2021.  
Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Coöperatief leren d.m.v. Kagan-structuren voor leraren wiskunde secundair onderwijs – interessepeiling schooljaar 2020-2021 

 
3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR - interessepeiling schooljaar 2020-2021 
 
Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. De nieuwe leerplannen in de eerste graad en weldra in de leerjaren van de bovenbouw vragen een grote mate van differentiëren en samenwerken. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 
 
Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 
 
Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Tijdens deze opleiding leer je:  lees verder ...
 
 

Aanpassingen leerplan wiskunde 1ste graad A- en B-stroom 

 
In opvolging van de leerplanadvisering door de onderwijsinspectie gebeurde er een aantal kleine wijzigingen aan de leerplannen basisvorming van de eerste graad. Ook de leerplannen wiskunde 1ste graad A- en B-stroom werden aangepast.  
 
In de digitale leerplantool LLinkid vind je de geactualiseerde versies van de leerplannen terug. In de pdf-versie van de leerplannen werden alle wijzigingen geel gearceerd. 

Aanbod online navormingen 2020-2021 voor leerkrachten wiskunde via Mathelo. 

 
Mathelo leeromgeving voor wiskunde 
 
Online interactieve wiskunde en nascholingen GeoGebra 
 
 

Kangoeroewedstrijd 2020-2021 

 
Dit schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021Komt deze periode ongelegen voor je school, maak dan gebruik van de uitwijkperiode die loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Leermateriaal-Geogebraboek (Update) 

 
Collega Karel Appeltans van Virga Jessecollege Hasselt ontwikkelde een Geogebraboek met een schat aan bruikbare en gratis toegankelijke geogebra-bestanden over een brede waaier aan wiskundeonderwerpen voor de tweede en de derde graad. Naast grafische geogebra-bestanden bevat het boek ook talrijke oefeningen samen met de bijhorende oplossingsmethodes en correcte antwoorden. 
Het voorbije schooljaar werden foutjes eruitgehaald, verbeteringen aangebracht aan bestaande applets en nieuwe applets toegevoegd (oa vlakke meetkunde, de cirkel) Je vind het boek via deze link.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Lerend netwerk Wetenschap & Techniek bubao 01/10/2020
 
 
► 
 
Ben jij een gemotiveerde leraar die op school het Wetenschaps- & techniekbeleid wil vorm geven of heb je hier reeds ervaring hiermee? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Wil je weten hoe je onderzoekend en ontwerpend aan de slag kan gaan?
 
► 
 
Wat betekent dit vanuit de ZILL-bril? 
 
► 
 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig hoe Wetenschap & Techniek in andere scholen wordt beleefd? Sluit je dan aan bij het lerend netwerk Wetenschap & Techniek in jouw school! 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lerend netwerk speelleerklas 29/09/2020
 
 
► 
 
Ben jij een gemotiveerde leerkracht die les geeft in de speelleerklas? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën of wil je het nieuwe leerplan ZILL integreren in jouw werking? 
 
► 
 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig naar de werking van andere collega’s?  
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Inspiratiemoment ‘Zill in buo’ 16/10/2020
 
 
► 
 
Wil je weten hoe andere scholen met Zill aan de slag gaan? 
 
► 
 
Ben je op zoek naar nieuwe ideeën om ZILL te integreren in jouw werking?  
 
► 
 
Wil je graag jouw ervaringen delen en ben je bovendien nieuwsgierig naar de werking van andere collega’s?  
 
► 
 
Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen?  
 
► 
 
Ben je als school op zoek naar de meerwaarde die Zill kan bieden, dan zal dit moment zeker de nodige inspiratie bieden! 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook