Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Stap ook jij mee?
►  Startavonden Jaarthema 19 & 20 september
►  Studienamiddag HandelingsGericht Werken “samenwerken aan schoolsucces” met de expert HGW, Noëlle Pameijer - Save the date! Vrijdag 14 september 2018
►  Kleur bekennen – Projectoproep voor wereldburgerschap – inschrijven tot 16 september 2018
►  Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? - start 3 oktober
►  Decreet leerlingenbegeleiding - 5 oktober 2018 - Save the date!
►  Kick-off/ inspiratiemoment gedrag door Kees van Overveld: Waarom doe je dit nu? - wegens succes extra datum 12 oktober!
►  Crisis op school: hoe voorkom je erger? - 24 oktober 2018
►  Taal
►  Aangepaste inschrijvingsregels voor nascholingen
►  Vacatures:
Bestuurders & directies
►  Kwaliteitstools voor leidinggevenden – 24 september 2018
►  Beginnende directieleden so – 9 oktober 2018
►  Startdag netwerken directies so – 8 november 2018
►  Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
►  Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tus-sen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
Gewoon basisonderwijs
►  Taal bao – info
►  Nascholingen Ontdek Techniektalent online
Gewoon secundair onderwijs
►  Start-to-teach voor beginnende personeelsleden – 10 oktober 2018 & 23 januari 2019
►  Middenkadercongres so. ‘Je veilig voelen als leerling’ – 11 oktober 2018
►  Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
►  Aardrijkskunde
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie
►  CLIL
►  Economie/Handel
►  Expressie
►  Frans – Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding) – 18/10/2018
►  Geschiedenis
►  GOK - Nascholing – Van strategische naar operationele doelen – 19 september 2018
►  Klassieke talen
►  Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
►  Muzikale opvoeding en esthetica - Informatie
►  Moderne vreemde talen - Informatie - nascholingsaanbod
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  OKAN
►  Ondernemend project – Nascholing - Inspirerend netwerk – 15 oktober 2018
►  Personenzorg
►  PO-Esthetica - Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
►  STEM
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Techniek
►  Toerisme – Nascholing – Studiedag toerisme - 13 september 2018 in Mechelen
►  Wiskunde
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen buitengewoon onderwijs
►  Nascholingen Ontdek Techniektalent online
►  Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
►  Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
►  Economie/Handel – Nascholing - VLEW-studiedag – Hoe eco is onze economie? – 15 november 2018
►  Personenzorg – Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
►  SWete-praktijkvakken
►  Taal – info – digitale kamishibai
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Stap ook jij mee?
 
Stap je mee  
 
Het nieuwe schooljaar is gestart en straks trekt ook het nieuwe academiejaar zich op gang.
 
Een boeiend gebeuren vol dromen, verwachtingen en volgehouden inzet.
 
De uitdagingen zijn groot, de idealen ook. De praktijk is vaak weerbarstig.
 
Maar laat dit juist het spanningsveld zijn waarin we samen aan de slag gaan, elk vanuit onze taken en verantwoordelijkheden en  vanuit ons gezamenlijk engagement voor goed onderwijs.
 
Stap ook jij mee?  
 
Ik wens alle leerlingen, leerkrachten, begeleiders, directies en bestuurders een boeiend nieuw schooljaar toe! Ook Hij stapt met ons mee.
 
Francis Loyens
Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Startavonden Jaarthema 19 & 20 september
 
De diocesane startavonden van het jaarthema 2018-2019, vinden plaats op woensdag 19 en donderdag 20 september om 19 uur in de Limburghal te Genk. Er wordt gezorgd voor een binnen- en een buiten(wandel)programma met een gemeenschappelijke afsluiting.
 
De deelnameprijs bedraagt € 6,00 en inschrijven is verplicht. Je kan deze bijdrage storten op rekeningnummer BE27-2350-0125-7473 op naar van Boisdom Hasselt vzw met vermelding van je inschrijvingsnummer.
 
 
We hopen je op één van deze avonden te mogen ontmoeten.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Studienamiddag HandelingsGericht Werken “samenwerken aan schoolsucces” met de expert HGW, Noëlle Pameijer - Save the date! Vrijdag 14 september 2018
 
 
► 
 
Vrijdagvoormiddag 14 september van 9.30u tot 12.00u
 
► 
 
Voor leerkrachten van basis- en secundair onderwijs, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, CLB-begeleid(st)ers, hulpverleners en directies met voorkennis van en ervaring met HGW.
 
► 
 
Voorstelling van de nieuwste publicatie en antwoorden op al je HGW-vragen.
 
► 
 
Eventuele vragen mag je op voorhand doorgeven via de inschrijving.
 
► 
 
Inschrijven via de website: www.elisa.be
 
► 
 
Deelnameprijs: € 25 (inclusief documentatiemap en deelnamecertificaat)
 
► 
 
Bijkomende informatie wordt via de website verder bekendgemaakt.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Kleur bekennen – Projectoproep voor wereldburgerschap – inschrijven tot 16 september 2018
 
  Kleur Bekennen lanceert voor het schooljaar 2018-2019 haar projectoproep voor wereldburgerschap. Net als vorig jaar focussen we op initiatieven van schoolteams die expliciet aandacht hebben voor het versterken van leerlingenparticipatie in het kader van hun werking omtrent wereldburgerschapseducatie. 
 
Bij selectie biedt Kleur Bekennen in de eerste plaats inhoudelijke ondersteuning aan. Deze ondersteuning, verspreid over het hele schooljaar, bevat minstens 3 contactmomenten met advies en ondersteuning op maat. Daarnaast kan jullie school rekenen op een financiële ondersteuning voor bepaalde kostensoorten gerelateerd aan het initiatief. Lees aandachtig de volledige handleiding en dien jullie dossier ten laatste op 16 september 2018 23u59 in via kleurbekennen@limburg.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? - start 3 oktober
 
Onze nascholingscursus Van talent naar geestdrift: wat bezielt mij in het onderwijs? is gericht op leerkrachten in basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. Zij voelen zich misschien overvraagd door alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Jonge mensen opvoeden en vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit. Daaraan wil onze cursus een bijdrage leveren in vier sessies. 
 
Voor verdere informatie en praktische gegevens zie:
 
 
► 
 
https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=2&ID=3750
 
► 
 
https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=3&ID=3755
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Decreet leerlingenbegeleiding - 5 oktober 2018 - Save the date!
 
De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed. Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering een aantal knelpunten in de leerlingenbegeleiding wegwerken door de rollen en taken tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Het decreet gaat in op 1 september 2018.
 
Naar aanleiding van diverse vragen van scholen organiseren we in de Tulpinstraat een sessie voor alle onderwijsniveaus waar we eerst het kader nog even kort toelichten en vervolgens per onderniveau in aparte groepen praktische toelichting geven bij het decreet op een aantal punten. 
 
 
► 
 
Wanneer? 5 oktober 2018 - 09.30
 
► 
 
Waar? Tulpinstraat 75 te Hasselt
 
► 
 
Doelgroep? Directieteam, middenkader, leerlingenbegeleiders van alle onderwijsniveaus.
 
► 
 
Inschrijven? Hou de website in het oog - de week van 3 september publiceren we de inschrijflink
 
Voor iedereen
 
 
 
Kick-off/ inspiratiemoment gedrag door Kees van Overveld: Waarom doe je dit nu? - wegens succes extra datum 12 oktober!
 
 
 
Het lijkt wel of scholen ‘bezwijken’ onder de vele leerlingen die ongewenst gedrag vertonen en daardoor het lesgeven en les volgen belemmeren. Wat is er dan zo anders? De aanpak van weleer lijkt niet meer te werken… Wor-den er nieuwe, andere betekenissen gegeven aan gewenst en ongewenst gedrag? Zijn we minder tolerant? Hebben we minder gezag? Aanvaarden onze jongeren minder gezag?... Kortom het thema gedrag houdt ieder van ons bezig en vraagt om inzicht, ervaren en concrete toepassing.
 
Bron afbeelding: www.hgmr.nl
 
Kees van Overveld, een gedragsdeskundige met een brede expertise, geeft tijdens een kick-off op 12 oktober het startsein van onze nascholing gedrag. ‘Waarom doe je dit nu? is een boeiend verhaal over inzichten van probleemgedrag, preventie en aanpak. In de daarop volgende arrange-menten ga je in workshops aan de slag. Eens je door de ‘gedrag’ microbe gebeten wordt, is er geen weg terug. Schrijf je tijdig in!
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Crisis op school: hoe voorkom je erger? - 24 oktober 2018
 
De berichten over geweld en ongevallen op en rond de school die ons via allerlei kanalen geregeld bereiken, tonen aan dat het schoolleven plotseling verstoord kan worden door een schokkende gebeurtenis: een steekpartij tussen twee leerlingen, diefstal met geweld, een busongeval met dodelijke afloop, verkrachting, zelfmoord… Zelfs wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de schoolmuren plaats vindt, is de impact ervan soms onvermijdelijk.
 
Vaak worden er van directeurs en personeelsleden op zo’n moment inspanningen verwacht die van een totaal andere orde zijn dan het dagelijkse schoolwerk. 
 
Wanneer vooraf duidelijk is wie welke taak uitvoert bij een crisis, zullen de interventie en de communicatie echter veel efficiënter en doelbewuster verlopen. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Algemeen
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Studiedag dyslexie – 1 oktober 2018
De vraag waarop we tijdens de studiedag een antwoord zoeken, luidt dus: “Hoe ga je (nog beter) om met leerlingen met dyslexie?”
De competentiebegeleiders trappen de studiedag af door jullie een brede bril aan te meten om te kijken naar leerlingen met al hun beperkingen en talenten.
1 oktober 2018 van 9.00 u. tot 16.00 u. Schrijf je snel in via www.nascholing.be - Lees meer ...
 
► 
 
Vernieuwde website ‘Iedereen leest’
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Aangepaste inschrijvingsregels voor nascholingen
 
Lincka  
 
Elke deelnemer kan zichzelf inschrijven via www.nascholing.be/limburg. Dat is de standaardinstelling. Dat lukt enkel als leraren en andere medewerkers gekoppeld zijn aan een team. De contactpersoon binnen de school of organisatie ontvangt een bevestigingsmail en kan indien nodig het personeelslid uitschrijven.
 
De directeur of nascholingsverantwoordelijke kan uiteraard wel de standaardinstelling ook aanpassen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures:
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Kwaliteitstools voor leidinggevenden – 24 september 2018
 
Ben je op zoek naar goede tools om kwaliteitsontwikkelend aan de slag te gaan in je school? In deze nascholing worden verschillende tools aangereikt om op meerdere niveaus in je organisatie te implementeren. Van beleids- tot uitvoeringsniveau.
 
Voor directies secundair onderwijs en hun middenkader
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Beginnende directieleden so – 9 oktober 2018
 
Op 9 oktober ontvangen wij jou graag als beginnend directielid so. Wij belichten het aanbod en de werking van de pedagogische begeleidingsdienst en zorgen voor een getuigenis van een collega die net iets langer directeur is, we brengen je info over modernisering so en staan even stil bij thema ’s waar onze begeleidingsdienst de volgende 3 jaar op wil inzetten.
 
Nieuwe directieleden in het secundair onderwijs ontvangen binnenkort een mail met de mogelijkheid om in te schrijven voor dit initiatief.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Startdag netwerken directies so – 8 november 2018
 
Op 8 november 2018 voorzien wij in de namiddag een startmoment voor onze regionale netwerken directies.
 
Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
 
Tijd nodig om even uit de drukte van alledag samen met collega-directeurs te luisteren en te netwerken? Houd dan zeker deze datum vrij: 4 december 2018. Sint-Martinus Herk-de-Stad voorziet een warm welkom voor jullie!
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so – 7 & 8 februari 2019 – ‘Kwaliteit door identiteit – een wisselwerking tus-sen/een onderwijs voor hart, hoofd en handen’ Hotel Van der Valk Eindhoven
 
Houd 7 & 8 februari al zeker vrij in je agenda … We lichten al enkele tipjes van de sluier op …
 
 
► 
 
Saskia Van Uffelen, CEO België en Luxemburg bij Ericsson – Als leidinggevende omgaan met diversiteit …
 
► 
 
Groeigericht evalueren met Vlajo
 
► 
 
Met modernisering so aan de slag – voor wie niet persoonlijk deelneemt aan het voorscholingstraject
 
► 
 
Praktijkvoorbeelden van bij ons o.a. de P-units campus de Helix
 
► 
 
Met goesting aan het werk dankzij Sonja Reckers
 
► 
 
Virtual reality aan de PXL
 
Inspirerend, praktisch, verdiepend of verbredend … Volg de informatie over het directiecongres zeker in onze volgende regionale nieuwsbrieven.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Taal bao – info
 
1 Opgelet: verplichte afname taalscreening!
 
Heb je eraan gedacht om een taalscreening af te nemen? Deze is nl. verplicht voor alle kinderen die voor het eerst instromen in het lager onderwijs!
 
We zetten hier alle aandachtspunten op een rijtje:
 
 
► 
 
Wat: elke school is verplicht een taalscreening af te nemen, de SALTO-toets wordt hiervoor het meest gebruikt
 
► 
 
Voor wie: alle kinderen van het eerste leerjaar (uitgezonderd anderstalige nieuwkomers en zittenblijvers)
 
► 
 
Wanneer: afname periode eind september – begin oktober (in groepjes van 8 à 10 kinderen)
 
► 
 
Hoe: de analyse van de resultaten moet gebeuren op kind-, klas- en doelenniveau waarna een een handelingsgerichte werking opgestart kan worden
 
Dankzij de Salto-toets kun je resultaatsgericht werken binnen onderwijskwaliteit en aan effectmeting doen.                                           
 
Wens je meer uitleg over de analyse van de resultaten of opvolging? Contacteer dan marjon.goethals@ katholiekonderwijs.vlaanderen
 
2 Digitale kamishibai
 
Foyer ontwierp een digitale vertelkiosk in de vorm van een  kamishibai-theatertje met touchscreen bovenop een boekenkast. Kinderen kunnen zo op een snelle en makkelijke manier een verhaal in een taal naar keuze kiezen en laten afspelen waarbij ze zowel der voorlezer als de prenten zien.
 
De digitale vertelkiosk bevat een schat aan verhalen in maar liefst 21 verschillende talen. Wil je een meertalig voorleesmoment organiseren en heb je niet zo meteen een voorlezer in een andere taal bij de hand, dan biedt deze vertelkiosk een mooi alternatief!
 
Je vindt de digitale kamishibai in je plaatselijke bibliotheek of je kunt hem uitlenen bij het Provinciaal Educatief Centrum.
 
Meer info vind je via vzw Foyer.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen Ontdek Techniektalent online
 
 
 
Wetenschap & techniek is niet meer weg te denken uit het onderwijs van de 21ste eeuw.  De vormingen van Ontdek Techniektalent staan online!
 
Na de nascholing, ga je naar huis met een boeiende en vooral ZiLL-ige les wetenschap & techniek die je  onmiddellijk kan toepassen in de klas.  
 
Bekijk het aanbod en schrijf snel in of lees meer over het project Ontdek Techniektalent ism de provincie Limburg op onze website
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Start-to-teach voor beginnende personeelsleden – 10 oktober 2018 & 23 januari 2019
 
Je bent onlangs (of enkele maanden geleden) het onderwijs ingestapt. We wensen je alvast heel veel vreugde toe in je onderwijsloopbaan. Om je te ondersteunen in deze beginperiode willen de Pedagogische Begeleiding van regio Limburg alle beginnende personeelsleden samen-brengen tijdens twee woensdagen, telkens van 9u15 tot 16 uur. Die dagen vormen de eerste stap in het ruimere concept van loopbaanbegeleiding van onderwijsmensen en zijn complementair aan de opvang en de begeleiding in de eigen school.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Middenkadercongres so. ‘Je veilig voelen als leerling’ – 11 oktober 2018
 
Ben je leerlingenbegeleider of graadcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit congres. Dit jaar staat deze dag in het teken van welbevinden in de ruime zin van het woord. We bieden kaders en praktische handvaten om aandacht te schenken aan het welbevinden van leerlingen, van aandacht voor zorg voor leerlingen tot algemeen welbevinden op school, van verbinding zoeken met leerlingen tot omgaan met klachten en conflicten. Hoe kan jij als lid van het mid-denkader hiermee omgaan en ondersteuning bieden, met aandacht voor je eigen welbevinden in je job?
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
 
Wil je weten hoe je met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling aan de slag kan binnen je vak? Deze vorming biedt je een korte intro in kwaliteitsontwikkeling én geeft je de mogelijkheid om te werken met 1 tool naar keuze.
 
Voor leraren secundair onderwijs
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
 
► 
 
Vanaf 1 september 2019 gaan de nieuwe leerplannen voor de 1ste graad in voege. Voor aardrijkskunde heeft men de keuze tussen een apart leerplan of een clusterleerplan (met natuurwetenschappen en techniek). In deze sessie nemen we enkel het aparte leerplan onder de loep en kijken we op welke manier we hiermee aan de slag kunnen. Daarnaast wordt ook de nieuwe leerplantool voorgesteld. Er worden 2 momenten in februari voorzien, waarop het leerplan en de tool zullen voorgesteld worden. Afhankelijk van de noodzaak kunnen er nadien verdiepende sessies voorzien worden.
 
 
 
► 
 
Kennismaking met een project waarbij leerlingen de chemische en ecologische waterkwaliteit onderzoeken van een stilstaand water (vijver of poel).
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) biedt Stille Waters Doorgronden (SWD) aan vanuit haar centra in Genk, De Wissen en Nieuwenhoven maar ook overal elders in de provincie Limburg. Je kan dus zelf een stilstaand water kiezen in de buurt van je eigen school en het PNC zorgt voor begeleiding en materialen ter plaatse! Je kan als leerkracht ook opteren om het project zelf te begeleiden. Lees meer ...
 
Nascholing - Aanbod IPBV, UGent 
 
 
► 
 
Werken met WEBGIS: een leerlijn georuimtelijk denken (vr 5/10 en vr 12/10/18)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema bodemkunde (wo 20/03/19)
 
► 
 
Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema draagkracht (wo 8/5/19)
 
Boek -  “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”
 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose. Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Op 6 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering principieel beslist om de vestigingsvoorwaarden ook af te schaffen voor de resterende elf gereglementeerde commerciële beroepen: installateur-frigorist; ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten; plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; elektrotechnische activiteiten; algemene aannemingsactiviteiten. Indien de verdere besluitvorming verloopt zoals voorzien, gaat die afschaffing in op 1 januari 2019.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Bedrijfseconomie
 
1 Nascholing - Seminarie Nationale Bank – 10 oktober 2018
 
Op 10 oktober 2018 organiseert de Nationale Bank van België haar jaarlijks seminarie voor leraren economie. Dit jaar is het thema ‘De financiële crisis, 10 jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?’
 
Het seminarie gaat door om 13 uur in het Auditorium van de NBB, Warmoesbert 61 in Brussel. De toegang is gratis.
 
Voor meer info en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier.
 
2 Informatie -  Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
CLIL
 
 
► 
 
Starten met CLIL en CLIL-boekenbeurs – 3 oktober 2018 - lees meer ...
Wens je te starten met CLIL? Of ben je als gevorderde CLIL-leraar op zoek naar nieuwe boeken? Houd dan zeker 3 oktober 2018 vrij in je agenda! 
Raadpleeg het volledige programma.
 
► 
 
Nascholing – C1-niveau
Om te mogen starten als CLIL-leraar moet je een C1-certificaat kunnen voorleggen aan de adviescommissie die zich over je CLIL-aanvraagdossier buigt. Onder meer de volgende instellingen bieden een opleiding aan:
Qrioshttp://www.qrios.be/opleidingen/talen
Centrum voor Levende Talenhttps://www.clt.be/CLTSite2016/index.php
Provinciaal Centrum voor Moderne Vreemde Talenhttp://www.modernetalen.be/nl/talen/clil-frans-engels
Om het C1-certificaat te behalen dien je te slagen voor een certificeringsproef aan een erkend centrum. Deze centra vind je hier terug: https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Cur-20170308-27
 
► 
 
Dag van de talen – 14 maart 2018
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taalkunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers uit Limburg aan het woord te laten.
Tijdens deze tweede editie willen we niet alleen talenleraren, maar ook OKAN-leraren en taalcoördinatoren welkom heten.
Als jij er graag bij bent, noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
► 
 
eTwinning
eTwinning is de ideale smaakmaker als je team graag wilt starten met een heus CLIL-traject. Dankzij eTwinning komen je leerlingen in contact met leeftijdgenoten uit een ander Europees land. Zo leren ze al doende en op een projectmatige manier de doeltaal. Op woensdagnamiddag 19 september kun je kennismaken met eTwinning in het Atlascollege te Genk. Volg de link.
 
► 
 
3-daagse opleiding CLIL-methodologie (POV)
Ga je dit schooljaar van start als CLIL-leraar of heb je plannen om volgend schooljaar in een CLIL-traject te stappen? Heb je een coördinerende functie en wil je graag te weten komen wat CLIL precies inhoudt? In de basisopleiding aan het POV verneem je alles over: hoe je een CLIL-les opbouwt, welke activerende werkvormen je kan inzetten, op welke manier je kan evalueren, en zoveel meer.
De opleiding vindt onder meer plaats in Leuven (februari) en Antwerpen (november). Meer info verkrijg je hier of via kaat.van.hoecke@pov.be
 
► 
 
Internationale CLIL-conferentie (POV)
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) organiseert een internationale CLIL-conferentie. Doorheen verschillende workshops naar keuze maak je kennis met ict-toepassingen die je lessen aantrekkelijker en efficiënter maken. Daarnaast heb je de kans om andere leraren uit Europa te ontmoeten en je netwerk uit te breiden. De conferentie verloopt geheel in het Engels.
Dit evenement vindt plaats op drie momenten: dit schooljaar is dat op 8, 9 en 10 mei. Je kunt je inschrijven voor de drie volledige dagen of enkel voor de laatste dag.
Het volledige programma en alle workshops vind je hier.
 
Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Economie/Handel
 
Nascholing - Seminarie Nationale Bank – 10 oktober 2018
 
Op 10 oktober 2018 organiseert de Nationale Bank van België haar jaarlijks seminarie voor leraren economie. Dit jaar is het thema ‘De financiële crisis, 10 jaar later. Zijn er lessen uit getrokken?’
Het seminarie gaat door om 13 uur in het Auditorium van de NBB, Warmoesbert 61 in Brussel. De toegang is gratis.
Voor meer info en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier.
 
Nascholing -  VLEW-studiedag – Hoe eco is onze economie? – 15 november 2018
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema "Hoe eco is onze economie?". De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.
Begin september zal je op de website www.vlew.be meer informatie over de concrete invulling en de inschrijvingsmodule kunnen vinden.
 
Vlajo Ondernemers voor de Klas 2019 – van 14 januari tot 1 maart 2019
 
Vlajo organiseert van 14 januari tot 1 maart 2019 een nieuwe editie Ondernemers voor de Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.
Editie 2019 gaat van start met een onderneemster van formaat. Dominique LeroyCEO van Proximus, zal op maandag 14 januari 2019 Ondernemers voor de Klas op gang trekken. 700 scholen, hogescholen en universiteiten namen afgelopen editie 2018 deel aan dit unieke project. Lees verder …
De leerkracht of docent die voor het eerst deelneemt, stuurt een mail naar projectcoördinator wendy.smets@vlajo.org de mogelijkheid tot inschrijven eind september 2018 te ontvangen.
De leerkracht of docent die in het verleden al heeft deelgenomen (en waarvan het mailadres niet gewijzigd is) ontvangt automatisch een mail eind september 2018 om in te schrijven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Expressie
 
1 Nascholing - Het ABC-huis – 20 november en 11 december 2018
 
Op dinsdag 20 november en 11 december 2018 organiseren we een dag voor leraren expressie in het ABC-huis in Brussel. Inschrijvingen kan via nascholing.be.
 
2 Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. De vorming zal plaats vinden in Mechelen op maandag 26 november van 9 tot 12 uur en in Hasselt op woensdag 28 november van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Frans – Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding) – 18/10/2018
 
Hoe werkt gespreide evaluatie bij jullie op school? Geven jullie nog examens? Op welke manier gebruiken jullie een taalportfolio? Hebben jullie ervaring met co-teaching? Welke criteria gebruiken jullie bij schrijf-en spreekopdrachten? Hoe differentiëren jullie? Welke werkvormen en leerstrategieën werken bij jullie het best?
 
Dit schooljaar wensen we de netwerken uit te breiden en een netwerk Frans 1e graad op te starten. Het bestaande netwerk Frans 2e -3e graad blijft verder doorlopen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis
 
Beste collega’s
 
Bij het begin van een nieuw schooljaar laten we de zonovergoten zomervakantie achter ons.
 
Laten we bij de nieuwe start vooruitkijken. Het zijn boeiende tijden. Er staat een onderwijshervorming op het menu. Het hoofdgerecht wordt geserveerd met nieuwe leerplannen.
 
Het zijn boeiende tijden en jullie zijn professionals. Gebruik jullie ervaring en expertise om beginnende leerkrachten in het zadel te krijgen. Of gebruik als beginnende leerkracht jouw vaardigheden (ICT?) om andere leerkrachten te ondersteunen.
 
Het zijn boeiende tijden en wij zijn er bij. Ik wens jullie een actieve en creatieve start. Hopelijk zien wij elkaar op school of hier op de begeleidingsdienst tijdens de nascholingen.
 
Met vriendelijke groeten
Nadia De Rose
0497/486229
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019
 
 
► 
 
Netwerk breed evalueren geschiedenis – sessie 1: donderdag 13 september 2018, 09.30 tot 12.30 uur - schrijf je in
In het schooljaar 2017-2018 werd met de sessies over breed evalueren in de geschiedenis het startschot gegeven voor een lerend netwerk op langere termijn. Als leerkracht geschiedenis zal je er in het volgend schooljaar thema’s inhoudelijk kunnen uitdiepen, inspiratie opdoen, ideeën en leservaringen uitwisselen, lesmateriaal samenstellen en delen.
 
► 
 
Netwerk geschiedenis eerste graad (1) – sessie 1 donderdag 20 september 2018, 13.30 tot 16 uur - schrijf je in
 
► 
 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht geschiedenis van de eerste graad zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
► 
 
Multiperspectiviteit in het erfgoedonderwijs – vrijdag 19 oktober 2018, 9-12 uur - schrijf je in
In navolging van het project Meerstemmig Erfgoed en de gelijknamige studiedag op 25 mei 2018 zullen we op 19 oktober 2018 een nascholing houden over dit thema. Hier zal de visie in verband met multiperspectiviteit in erfgoedonderwijs en de uitgewerkte versie voor de eerste en tweede graad toegelicht worden. Hou zeker de nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor meer nieuws hierover.
 
► 
 
Nieuw leerplan geschiedenis eerste graad – woensdag 27 februari 2019, 13.30-16 uur - schrijf je in
 
► 
 
De modernisering so gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de geschiedenis zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.
 
Varia
 
 
► 
 
VVLG:
Word lid van de Vlaamse Vereniging Leerkrachten Geschiedenis & cultuurwetenschappen. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus en kost €25. Hiervoor krijg je toegang tot de website (en dus ook het archief). Je ontvangt regelmatig een nieuwsbrief. Het tijdschrift Hermes verschijnt tweemaal per jaar. Hierin worden vakdidactische en -inhoudelijke vernieuwingen en evoluties in de geschiedeniswereld uiteengezet.
 
► 
 
Verkiezingen 14 oktober 2018: Waar vind je nuttig en bruikbaar materiaal over de verkiezingen?
www.debattle.be: op deze website (aantrekkelijk voor jongeren) kunnen de leerlingen zelf aan de slag met informatie over gemeenteverkiezingen. Ze worden ook uitgedaagd om actie te ondernemen en deel te nemen aan het debattleweekend eind september.
www.dekrachtvanjestem.be: hier vind je educatief materiaal over verkiezingen, burgerzin, politiek en zoveel meer.
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/802081: op deze pagina van Het archief voor onderwijs (waarvoor je je moet registreren) vind je een nuttige collectie fragmenten over de organisatie van het politieke veld en meer bepaald de verkiezingen, samengesteld door Bart Laureys voor de derde graad.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
GOK - Nascholing – Van strategische naar operationele doelen – 19 september 2018
 
 
► 
 
De deelnemers denken samen na over het formuleren van operationele doelen.
 
► 
 
De deelnemers bekijken de mogelijkheden om thema’s te herformuleren tot bruikbare subthema’s waarmee ze aan de slag kunnen binnen het lerarenteam.
 
► 
 
De deelnemers maken kennis met mogelijke toepassingen en proberen ze zelf uit.
 
► 
 
De deelnemers delen ervaringen uit en leren van elkaar.
 
Inschrijven kan enkel via www.nascholing.be > so > zorgbreed en kansenrijk onderwijs > GOK.
 
Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Klassieke talen
 
Beste collega’s
 
Bij het begin van een nieuw schooljaar laten we de zonovergoten zomervakantie achter ons. Misschien hebben jullie genoten van de klassieke oudheid ergens in Europa of misschien eerder van een staycation, misschien zelfs ver van de klassieken (kan dat?).
 
Laten we bij de nieuwe start vooruitkijken. Het zijn boeiende tijden. Er staat een onderwijshervorming op het menu. Het hoofdgerecht wordt geserveerd met nieuwe leerplannen.
 
Het zijn boeiende tijden. Hoe staan we voor de klas? De vorm verschilt misschien van hoe wij zelf les gekregen hebben. Hoe brengen wij de leerlingen een verhoogd leestempo, leesplezier en tekstbegrip bij? Gaan we voluit voor coöperatieve leerstrategieën (Kagan)? Of voor andere differentiatievormen? Hoe overtuigen we onze leerlingen van het nut van de klassieke talen? Hoe bestendigen we hun keuze?
 
Het zijn boeiende tijden en jullie zijn professionals. Gebruik jullie ervaring en expertise om beginnende leerkrachten in het zadel te krijgen. Of gebruik als beginnende leerkracht jouw vaardigheden (ICT?) om andere leerkrachten te ondersteunen.
 
Het zijn boeiende tijden en wij zijn er bij. Ik wens jullie een actieve en creatieve start. Hopelijk zien wij elkaar op school of op de begeleidingsdienst tijdens de nascholingen.
 
Met vriendelijke groeten
Nadia De Rose
0497/486229
 
Nascholingen regio Limburg 2018-2019
 
 
► 
 
Lerend netwerk Latijn (Grieks) eerste graad – dinsdag 16 oktober 2018, 13.30-16.00 uur - schrijf je in
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht klassieke talen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten (denk aan de colometrische leesmethode of levend Latijn) en de gewijzigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer.
 
 
► 
 
Flipping the classroom – donderdag 25 oktober, 9.30-12.30 uur - schrijf je in
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken! Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de sessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector Latijn en flipped learning trainer, tonen hoe je aan de slag kan met Flipped Videos.
 
 
► 
 
Dag van de talen – donderdag 14 maart 2019, 09.00 tot 16.00 uur - weldra meer info
Het volledige dagprogramma wordt later meegedeeld. Wij hebben alvast een bevestiging gekregen van Christian Laes (levend Latijn), Katja de Herdt (geïntegreerde toetsing), Kristien Hulstaert (colometrische leesmethode) en Wim Cool (nieuw-Grieks). Hou zeker de regionale nieuwsbrief en nascholing.be in de gaten voor extra nieuws.
 
 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019, 9.00-12.00 uur - schrijf je in
De modernisering SO gaat van start in september 2019 mét nieuwe leerplannen. Ook voor de basisoptie Latijn (Grieks) zal er een nieuw graadleerplan zijn. Alle nieuwigheden worden in deze sessie toegelicht, alsook de nieuwe digitale leerplantool.
 
Nascholingen buiten regio Limburg
 
 
► 
 
De positionele leesmethode bij poëzie – maandag 17 september 2018, 9.30 – 12.30 uur, Leuven
Kristien Hulstaert werkte de voorbije jaren de positionele en colometrische leesmethode uit bij proza. In deze nascholing wordt er stilgestaan bij de dactylische poëzie van Ovidius en Vergilius.
Doelgroep: leerkrachten klassieke talen uit de tweede en derde graad
Info en inschrijven.
 
► 
 
Tools voor leraren in het so - Een studiedag over werkvormen – donderdag 27 september 2018, 8.45 – 15.30 uur, Antwerpen
Doelgroep: alle leerkrachten secundair onderwijs
Meer info en inschrijven.
 
 
 
► 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen kondigt aan dat op woensdag 24 oktober de jaarlijkse nascholing wordt georganiseerd. Het thema is de taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen. De sprekers zullen prof. Christian Laes en dr. Evelien Bracke zijn. Je kan inschrijven tot uiterlijk 30 september 2018.
Meer info en inschrijven kan via www.vlot-vzw.be/nascholing
 
► 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. Hij telt 8 pagina's (A5-formaat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Bestellen kan tot uiterlijk 31 oktober 2018. 
Een inkijkexemplaar van de folder en het bestelformulier staan op de VLOT-website: www.vlot-vzw.be/folder
 
► 
 
Van de Kleio-redactie ontvingen we een overzicht van de inhoud van de nummers 47-3 en 47-4​
 
Oproep juryleden Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks
 
Het Certaminacomité doet wederom een beroep op je bereidheid om deel uit te maken van een of meer jury’s van de vier vertaalwedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks. Alle informatie over deze wedstrijden vind je op de website www.certamina.be. Voor de Cicerowedstrijd zijn juryleden nodig voor de tweede ronde. Lees verder ...
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding en esthetica - Informatie
 
Vakvergadering
 
Samenwerken in een dynamische vakgroep moet voor allen een prioriteit zijn. Een vakgroep is het belangrijkste forum om vanuit een collegiale spirit werk te maken van leerplanstudie.
 
Vakvergaderingen kunnen aangevraagd worden op niveau van regio, scholengemeenschap, school of individueel.
De vakgroep of individuele leraar kan me steeds uitnodigen voor ondersteuning.
 
Lerend netwerk muzikale opvoeding en esthetica – voorstelling nieuw leerplan
 
Leraren die hetzelfde leerplan onderwijzen samenbrengen om van elkaar te leren door werkvormen, didactisch materiaal, ideeën, inzichten … uit te wisselen. 
Voorstelling nieuw leerplan voor alle vakleraren van de eerste graad A- en B-stroom. Leerplandoelen, eindtermen, visie, krachtlijnen, vormingscomponenten ... 
We gaan in op veranderingen en vernieuwingen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen. Er wordt gepolst naar noden en ondersteuning en begeleiding bij de realisatie van de nieuwe leerplannen. 
We zullen via informatie, activerende en interactieve werkvormen kennismaken met de visie en leerplandoelen van het nieuw leerplan.
In dit lerend netwerk maak je je het nieuwe leerplan eigen en maak je kennis met de nieuwe digitale leerplantool. We brengen in deze vorming leraren bijeen om samen te leren en te leren van elkaar.
 
Eerste overleg: november 2018 (info over nieuwe leerplannen vanaf trimester 2)
 
De nieuwe leerplantool eerste graad – Aan de slag met de nieuwe leerplannen eerste graad
 
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Voorstelling nieuw leerplan voor alle vakleraren van de eerste graad A- en B-stroom. We gaan in op veranderingen en vernieuwingen naar aanleiding ven de nieuwe eindtermen. Er wordt gepolst naar noden en ondersteuning en begeleiding bij de realisatie van de nieuwe leerplannen.
 
Wil je goed op de hoogte zijn van de nieuwe leerplannen Muzikale opvoeding voor de eerste graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega‘s.
 
Je kan een keuze maken uit deze data:
 
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 13 tot 15 uur
 
► 
 
dinsdag 29 januari 2019 van 16 tot 18 uur
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 10 tot 12 uur
 
► 
 
woensdag 13 februari 2019 van 13 tot 15 uur
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Moderne vreemde talen - Informatie - nascholingsaanbod
 
 
 
Beste collega’s
 
Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van een fijne, ontspannende, zonnige vakantie.
 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben we alvast verschillende navormingen gepland.
 
Alvast veel werkplezier gewenst dit schooljaar!
Veerle en Marlène
 
 
► 
 
Via de volgende link vinden jullie heel ons aanbod voor moderne vreemde talen (Duits, Engels en Frans) en kan je je inschrijven. 
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Frans kan je steeds raadplegen
 
► 
 
Voor Engels
 
► 
 
Voor Duits
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
► 
 
Nascholing - Flipping the classroom – 25 oktober 2018
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken. Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de successessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector en flipped learning trainer, tonen hoe je concreet aan de slag kan met Flipped Videos. Info en inschrijven.
 
► 
 
Nascholing - The Future Classroom: interactieve workshop - 15 november 2018
Je gelooft in het inzetten van digitale tools als meerwaarde voor je lespraktijk. Je merkt echter dat je nog onvoldoende kennis hebt van de mogelijkheden of je bent nieuwsgierig naar nieuwe toepassingen. Dan is deze praktische sessie geschikt voor jou. Twee gedreven ervaringsdeskundigen hebben voldoende concrete toepassingen en voorbeelden om zowel dummies als leerkrachten met meer IT-vaardigheden te inspireren. Meer info en inschrijven.
 
► 
 
Informatie – Interessante website voor activerende werkvormen en ICT-tools 
Ben jij op zoek naar activerende werkvormen of kan een ICT-tool je les wat pimpen? Dan is de volgende website zeker een aanrader: https://activeerjeles.nlLees meer ...
 
► 
 
Informatie – De klik maken met je leerlingen.
Een nieuw schooljaar, nieuwe klassen, andere leerlingen … toch wel best spannend voor leerkrachten!
Hoe win je het vertrouwen van je leerlingen? Hoe maak je de klik in de klas? Welke aanpak is de juiste?
Deze vragen en meer werden in onderstaand artikel in Klasse gesteld aan hoogleraar Elke Struyf (Universiteit Antwerpen) en directeur Wim Danschutter (OLVI Gent).
Alvast veel leesplezier.
https://www.klasse.be/137137/klasmanagement-leerlingen-willen-leraar-met-een-x-factor/
 
► 
 
Dag van de talen – 14 maart 2018
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taalkunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers uit Limburg aan het woord te laten.
Tijdens deze tweede editie willen we niet alleen talenleraren, maar ook OKAN-leraren en taalcoördinatoren welkom heten.
Als jij er graag bij bent, noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
► 
 
Leermateriaal – Leerstrategieën
Wil je dit schooljaar extra aandacht geven aan effectieve leerstrategieën verwerkt in je lessen? De posters van The Learning Scientists helpen jullie alvast verder.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands
 
 
► 
 
Nascholing – Dag van de B-stroom – 12 oktober 2018
Ben je leraar Nederlands in de B-stroom? Wil je je laten inspireren over hoe je in 1B en BVL je leerlingen kan stimuleren? Dan is deze vormingsdag zeker iets voor jou! Als leraar zetten we in onze lespraktijk immers dagelijks in op leesvaardigheid en leesbegrip. We proberen ook het leesplezier bij onze leerlingen te stimuleren. Hoe beter en liever onze leerlingen lezen, hoe meer kansen ze hebben op studiesucces. Vanaf 10 september kun je je inschrijven voor deze dag. Dat gebeurt via de website www.pedic.bePraktische informatie en dagprogramma.
 
► 
 
Nascholing – Hoe leer je leerlingen beter schrijven? – 16 oktober 2018
Goed kunnen schrijven is belangrijk, maar het leren is lastig. Hoe organiseer je de lessen zo dat leerlingen niet alleen maar veel schrijven, maar ondertussen ook echt werken aan hun schrijfvaardigheid? Hoe breng je er een leerlijn in? Hoe beoordeel je het? Hoe kan je leerlingen ervoor motiveren? En, niet onbelangrijk, hoe hou je de verbeterlast binnen de perken? Meer informatie en inschrijven.
 
► 
 
Nascholing - Flipping the classroom – 25 oktober 2018
Voeg een extra dimensie toe aan je lessen door Flipped Videos te gebruiken. Dit kan helpen om te activeren en te differentiëren. In navolging van de successessies op de eerste Dag van de talen in februari 2018 komt David Stienaers, lector en flipped learning trainer, tonen hoe je concreet aan de slag kan met Flipped Videos. Meer informatie en inschrijven.
 
► 
 
Nascholing – De digitale revolutie in je werk als leraar – 7 november 2018
De wereld rondom ons verandert heel snel, digitalisering speelt daarin een grote rol. Vinden we die digitale wereld ook in onze scholen terug? Zetten we de nieuwe technologie in bij onze lesvoorbereidingen, in de klas of bij het evalueren van onze leerlingen? Of ontbreken daarvoor voorlopig nog de middelen? Of missen we als leerkracht de digitale vaardigheden? In deze workshop reiken we tools aan om de nieuwe technologie slim in te zetten in het onderwijs van vandaag. Meer informatie en inschrijven.
 
► 
 
Dag van de talen – 14 maart 2018
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taalkunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers uit Limburg aan het woord te laten.
Tijdens deze tweede editie willen we niet alleen talenleraren, maar ook OKAN-leraren en taalcoördinatoren welkom heten.
Als jij er graag bij bent, noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
OKAN
 
Nascholing – Alfadag in Brussel – 25 september 2018
 
 
► 
 
Op dinsdag 25 september organiseert Ann Devos (Dienst Lerenden) in samenwerking met alle regionale pedagogische begeleiders OKAN en ex-OKAN een studiedag rond alfabetisering in Brussel. Deze Alfadag vindt plaats in het PB Regio Mechelen-Brussel, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen van 9.30 uur tot 16 uur. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar ann.devos@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Nascholing - Werkgroep OKAN
 
 
► 
 
Ook dit schooljaar kun je weer deelnemen aan de werkgroep OKAN. Deze staat open voor alle OKAN-coördinatoren of voor een teamlid dat met het onderwerp van de vergaderingen bezig is. Lees meer ...
 
Nieuw! Netwerk voor leraren OKAN – Start: 9 oktober 2018
 
 
► 
 
Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
Je geeft met hart en ziel les aan je OKAN-leerlingen. Toch vind je hun prestaties evalueren nog moeilijk?
Sluit je dan aan bij het netwerk voor OKAN-leraren op: 9 oktober, 20 november en 22 januari!
 
Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN – Start: 9 oktober 2018
 
 
► 
 
Als vervolgschoolcoach sta je vaak in een moeilijke spreidstand tussen je OKAN-leerling aan de ene kant en de vervolgschool aan de andere kant. Dit lerende netwerk biedt je de gelegenheid om je vragen en bezorgdheden voor te leggen aan andere coaches. Daarnaast deel je materialen met elkaar, geef je feedback en verwerf je nieuwe inzichten in hoe je een leraar in de vervolgschool nog beter kunt ondersteunen. Ook blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het OKAN-landschap. Startdag: 9 oktober van 13.00 u. – 16.00 u. Meer info vind je binnenkort op www.nascholing.be
 
Dag van de talen – 14 maart 2018
 
 
► 
 
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taalkunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers uit Limburg aan het woord te laten.
Tijdens deze tweede editie willen we niet alleen talenleraren, maar ook OKAN-leraren en taalcoördinatoren welkom heten.
Als jij er graag bij bent, noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
Vertellingen – Volkssprookjes in Villa Verbeelding
 
 
► 
 
Sprookjes zijn van alle tijden, voor alle leeftijden en … van alle landen! Door hun heldere opbouw en beperkte lengte zijn ze ideaal om mee te werken in de OKAN-klas. Bezoek met je leerlingen de tentoonstelling in Villa Verbeelding te Hasselt. Ze ontdekken er sprookjes uit alle continenten. Een gids leidt je leerlingen rond en dompelt hen nadien onder in een creatieve workshop.
Via www.villaverbeelding.be lees je meer info. Een groepsbezoek reserveren aan een voordeliger tarief. Ga je graag eerst zelf een kijkje nemen, dan kun je op 9 september in de Villa terecht. Marita De Sterck zal er ook zijn!
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Ondernemend project – Nascholing - Inspirerend netwerk – 15 oktober 2018
 
Op 15 oktober organiseren we samen met Miranda Geusens (OVAM) en Pieter Vandekerkhof een nascholing voor de leraren ondernemend project.
 
Tijdens de nascholing maken de leraren kennis met:
 
 
► 
 
het BMC-model: een methodiek om een ondernemingsplan uit te werken
 
► 
 
de tools EHO-kit en OVAM SIS Toolkituit die ze kunnen gebruiken om duurzaamheid te integreren binnen het ondernemend project.
 
Nadien krijgen de leraren nog de kans om te netwerken en ideeën uit te wisselen.
 
De nascholing gaat door in de lokalen van de begeleidingsdienst (Tulpinstraat 75, Kiewit). We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Personenzorg
 
 
► 
 
Leerplanrealisatie voor leraren bso: VV en VZ en specialisatiejaren - 20 september 2018 in de voormiddag.
Via interactieve toelichting nemen we je mee in de visie en de opbouw van het leerplan. We gaan na wat het leerplandoel inhoudelijk en op taxonomisch niveau vraagt en maken vertrekkende vanuit je concrete vraag concrete oefeningen.
Schrijf online in.
 
► 
 
Leerplanrealisatie voor leraren STW 2e en 3e graad: IO (SW, NW, voeding en expressie) - 20 september 2018 in de namiddag.
Werken met het leerplan: opbouw, visie en taxonomie: wat betekent dit in de praktijk? Wat moet je als leraar weten, kennen en kunnen om het leerplan te realiseren? Welke tricks en tools ondersteunen je hierbij in je dagelijkse lespraktijk?
Schrijf online in.
 
► 
 
Verderzetting lerend netwerk voor leraren G&W 3e graad GWW - 8 oktober 2018 voormiddag
Na het uitwerken van criteria tijdens de laatste sessie gaan we verder aan de slag met de vragen als ‘Hoe onze leerlingen van GWW motiveren (les en stage)? Hoe de verantwoordelijkheid voor hun leerproces in eigen handen geven?’ Vanuit de concrete praktijksituaties kijken we hoe bestaande tools (POP, architect van mijn leerloopbaan ….) kunnen worden aangewend.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is. Lees meer en schrijf in!
 
► 
 
Nascholing - STW voor 2e en 3e graad
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 24 oktober in de voormiddag (de volgende data worden samen vastgelegd) - Inschrijving volgt
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 17 oktober en 23 november 2018, 13 februari, 2 april en 23 mei 2019, telkens om 9 uur in de Tulpinstraat in Hasselt - Vergeet niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven.
 
► 
 
Nascholing - Kinderbegeleiding, op maat van elk kind – 22 & 23 oktober 2018 in Ter Dennen in Malle - Lees meer
Ben jij nieuwsgierig naar de manier waarop we het pedagogisch raamwerk kunnen implementeren in de 3e graad? Wil je graag aan de slag gaan met dit raamwerk in je lessen en tijdens de stage? Is het voorbereiden van je leerlingen om te werken in ‘gezonde’ kinderdagverblijven een uitdaging voor jou? 
 
► 
 
Stagecoördinatoren – Informatie vaccinatie Hepatitis voor leerlingen in studiereichtingen met stage in de zorg 
Nieuw vanaf juni 2018: terugbetaling van vaccins door Fedris is eenvoudiger geworden.
Voor meer info best contact opnemen met de geneeskundige dienst van je school om nieuwe afspraken te maken.
Je kan een kijkje nemen op de website van Fedris voor meer informatie.
 
► 
 
Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les! - Lees meer
Ook dit schooljaar organiseren de regio’s verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs.
Steve Dapont gaat aan de slag met de strategieën, laat de deelnemers voelen wat de impact is en toont via deze weg heel concreet wat dit voor het lesgeven kan betekenen. De sessie verziet in de terugkoppeling naar de eigen leerplandoelen toont hoe ze bijdragen tot de realisatie van integratie binnen vz en IO.
 
► 
 
In Antwerpen:  sessie 1: ma. 12 november 2018, sessie 2: di. 12 februari 2019, sessie 3: vr. 3 mei 2019
 
► 
 
In Gent: sessie 4: ma. 19 november 2018, sessie 5: di. 5 februari 2019 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PO-Esthetica - Nascholing - Vorming door het Archief van Onderwijs – 26 november 2018 In Mechelen, 28 november in Hasselt
 
Verschillende leerplandoelstellingen zijn gelinkt aan kunstinitiatie, kunstbeschouwing en impressie. Het Archief voor Onderwijs bevat diverse collecties met goede lesimpulsen, interessante interviews, allerhande (audio)visueel materiaal dat ter ondersteuning van de lessen kan worden gebruikt. De site biedt ook de mogelijkheid om zelf collecties samen te stellen. Tijdens deze vorming maken we zowel kennis met de mogelijkheden van de bestaande collecties als gaan we aan de slag om zelf collecties samen te stellen. De vorming zal plaats vinden in Mechelen op maandag 26 november van 9 tot 12 uur en in Hasselt op woensdag 28 november van 13 tot 16 uur. Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
STEM
 
 
► 
 
Nascholing - Symposium T3 Vlaanderen – 6 oktober 2018
Op zaterdag 6 oktober gaat het 21e symposium door in Brussel (Crowne Plaza, Ginestestraat 3) met als thema Algoritmisch denken in de klas - Onderwijzen met STEM.
Alle informatie (programma, workshops en inschrijving) kun je hier terugvinden.
 
► 
 
Nascholing - Arduino voor beginners: de programmeerbare regendruppel – 24 oktober 2018
Tijdens deze workshop starten we met het maken van een programmeerbare regendruppel, die bestaat uit LED’s, een batterij, een lichtsensor en een Arduino Nano, die je kan programmeren zoals je zelf wil. Als inleiding wordt er kort getoond hoe de voor- en achterkant getekend wordt in QCAD en vervolgens gelaserd wordt. Ook tonen we hoe de binnenkant van de regendruppel wordt uitgesneden met een geprogrameerde isomosnijder (FiloCAD). Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag. De LED’s, lichtsensor en schakelaar moeten aan elkaar gesoldeerd worden en de Arduino NANO moet aangesloten worden. Als laatste wordt de regendruppel voorzien van een batterij en volledig klaargemaakt om te programmeren.
Meer info en inschrijvenSnel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
 
► 
 
Nascholing - Junior college STEM KU Leuven
Het Junior College STEM biedt uitdagende en diepgaande lespakketten in Science - Technology - Engineering - Mathematics voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Men wil de leerlingen hierdoor een andere en ruimere blik bieden op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan. Ze komen in contact met actueel onderzoek in deze disciplines. Zie hier voor het aanbod en meer informatie schooljaar 2018-2019.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken
 
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering BM 2e graad - 9 oktober 2018 - Meer info
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering MT 2e graad - 9 oktober 2018 - Meer info
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Elektriciteit - 11 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing - Netwerkvergadering TA Mechanica - 11 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …). Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Hout-Bouw - 19 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering Hout bso 2e graad - 25 oktober 2018 - Meer info
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering Hout bso 3e graad - 25 oktober 2018 - Meer info
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
Schrijf je online in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
► 
 
Nascholingstraject – Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! – Start: 2 oktober 2018
 
► 
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. Lees meer ...
 
► 
 
Nascholing – Lerend netwerk begrijpend lezen - start 4 oktober - Lees meer ...
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Alle taalbegeleiders slaan de handen in elkaar om het leesonderwijs een boost te geven. Zo starten we in elke regio met een lerend netwerk begrijpend lezen.
 
► 
 
Merk je als zaakvakleraar ook dat je leerlingen steeds meer moeite hebben met het lezen van een – in jouw ogen eenvoudige – tekst?
 
► 
 
Wil je als lid van het taalbeleidsteam graag collega’s coachen om beter begrijpend lezen in de klas te stimuleren?
 
► 
 
Nascholing – Lerend netwerk praktijkonderzoek - start 18 oktober - Lees meer ...
 
► 
 
Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
 
► 
 
Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
 
► 
 
De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?
 
► 
 
Dag van de talen – 14 maart 2018
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen kunnen jij en je talencollega’s je weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag. Kris Van den Branden, professor taalkunde aan de KU Leuven en auteur van het succesvolle boek ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’ heeft alvast present gegeven! En dat er in Limburg talent zit, bewijzen we maar wat graag door verschillende lesgevers uit Limburg aan het woord te laten.
Tijdens deze tweede editie willen we niet alleen talenleraren, maar ook OKAN-leraren en taalcoördinatoren welkom heten.
Als jij er graag bij bent, noteer dan 14 maart 2019 met een lachende smiley in je agenda! Meer info over de verschillende werkwinkels verneem je binnenkort op nascholing.be.
 
► 
 
Nieuwe GOK-cyclus van start
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.
Je pedagogisch begeleider taal heeft zelf ook instrumenten in de aanbieding om niet alleen je team, maar ook het ondersteunend personeel én de leerlingen zelf te bevragen. Contacteer haar via bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze helpt je graag op weg om de bevraging op maat van jouw school te maken en om daarna op basis van de resultaten prioritaire doelen te stellen en acties op te zetten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal & cultuur
 
 
 
Techniek
 
 
► 
 
Een goede start gewenst!
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik jou een fantastisch werkjaar toewensen, met heel wat mooie momenten met je leerlingen, met veel voldoening in je werk, met aangename uitdagingen voor jezelf.
 
Tevens wil ik jou alvast van harte uitnodigen op de nascholingen Techniek/STEM die de komende tijd zullen worden aangeboden. Vanaf de periode december/januari zal het voorstellen van het nieuwe leerplan Techniek centraal staan. De eerst komende maanden richten we ons vooral op onderwijsinnovatie door praktijkvoorbeelden rond Arduino, energie e.a.te bespreken. Ook het lerend netwerk Techniek zal dit jaar een belangrijke plaats innemen.
 
Voor meer info verwijs ik graag naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod.
 
Graag tot binnenkort!
Peter Bogaerts
 
► 
 
Nascholing -  Samenkomst lerend netwerk Techniek – 26 september 2018
Het doel van het lerend netwerk techniek is leerkrachten techniek eerste graad op geregelde tijdstippen samen te brengen om praktijkgerichte informatie, kennis en ervaring uit te wisselen. Ook jij bent van harte welkom om aan te sluiten bij dit netwerk. Voor meer info of om je aan te sluiten doe je een bericht aan Swa Cremers (Swa.cremers@tism.eu)
Plaats en data voor een volgende bijeenkomst van het netwerk zijn: Technicum St-Truiden – woensdagnamiddag 26 september van 13u30 tot 16u.
 
► 
 
Nascholing - Een innoverend technieklokaal dat kansen biedt … een blik achter de schermen – 9 oktober 2018
Een goed uitgerust technieklokaal is vandaag de dag meer dan enkele werkbanken en wat hand-gereedschappen verzameld in een lokaal. Innoverend aan de slag gaan rond het vak techniek vraagt meer dan enkel de uit het leerplan techniek opgesomde minimale vereisten. Tijdens deze vorming ontdekken we samen de mogelijkheden en kansen van enkele innovaties op maat van een eerste graad so techniek/STEM. 
Voor meer info en inschrijven ga naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod. Snel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 
► 
 
Nascholing - Arduino voor beginners: de programmeerbare regendruppel – 24 oktober 2018
Tijdens deze workshop starten we met het maken van een programmeerbare regendruppel, die bestaat uit LED’s, een batterij, een lichtsensor en een Arduino Nano, die je kan programmeren zoals je zelf wil. Als inleiding wordt er kort getoond hoe de voor- en achterkant getekend wordt in QCAD en vervolgens gelaserd wordt. Ook tonen we hoe de binnenkant van de regendruppel wordt uitgesneden met een geprogrameerde isomosnijder (FiloCAD). Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag. De LED’s, lichtsensor en schakelaar moeten aan elkaar gesoldeerd worden en de Arduino NANO moet aangesloten worden. Als laatste wordt de regendruppel voorzien van een batterij en volledig klaargemaakt om te programmeren.
Voor meer info en inschrijven ga naar www.nascholing.be => secundair - vakgebonden aanbod. Snel zijn is de boodschap wat het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
 
► 
 
Nascholing – Waarom hebben windmolens vandaag de dag maar drie wieken? – 29 november 2018
Wanneer we spreken over groene energie, zijn windmolens niet langer onbespreekbaar. Al te vaak blijft de theorie over het belang van vormen en aantal wieken onbesproken. Tijdens deze vorming gaan we proefondervindelijk op onderzoek uit. We doen dit met behulp van haalbare experimenten op maat van de doelgroep eerste graad so.
Inschrijven kan via nascholing.be – secundair – vakgebonden aanbod. Snel zijn is de boodschap want het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme – Nascholing – Studiedag toerisme - 13 september 2018 in Mechelen
 
 
► 
 
Datum: 13 september 2018
 
► 
 
Locatie: COLOMAPlus Mechelen Tervuursesteenweg 2 Mechelen (vlakbij station Mechelen)
 
► 
 
Deelname: 60 EUR/pers
 
► 
 
Inschrijven via www.nascholing.be
 
► 
 
Download het volledige programma
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Wiskunde
 
 
► 
 
Nascholingsaanbod wiskunde schooljaar 2018 - 2019
 
► 
 
Via deze link krijg je een overzicht van de nascholingsinitiatieven wiskunde in regio Limburg georganiseerd door de eigen pedagogisch begeleiders.
 
► 
 
Via deze link wordt dit aanbod uitgebreid naar professionaliseringen in wiskunde over de regio’s heen via nascholing.be.
 
► 
 
Nascholing - VVWL informeert leerkrachten wiskunde over de vernieuwde eindtermen wiskunde eerste graad A-stroom en B-stroom – 19 september 2018
VVWL-infonamiddag over de vernieuwde eindtermen wiskunde
De Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL) zat intensief mee aan de onderhandelingstafel bij de uitwerking van de eindtermen van de wiskundige competentie voor de A-stroom, B-stroom en de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid wiskunde. Daarom nodigen we alle geïnteresseerden uit op een infonamiddag om alles te ontdekken over deze nieuwe eindtermen, hoe deze tot stand zijn gekomen, welke verticale leerlijn er is opgezet als voorbereiding voor de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad en hoe de onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Gemeenschapsonderwijs en het OVSG) deze eindtermen gaan omzetten in leerplannen.
Datum: woensdag 19 september vanaf 14 uur, Stadscampus Universiteit Antwerpen. Meer info over het programma en inschrijven via de website www.vvwl.be
 
► 
 
Nascholing - Symposium T3 Vlaanderen – 6 oktober 2018
Op zaterdag 6 oktober gaat het 21e symposium door in Brussel (Crowne Plaza, Ginestestraat 3) met als thema Algoritmisch denken in de klas - Onderwijzen met STEM.
Alle informatie (programma, workshops en inschrijving) kun je hier terugvinden.
 
► 
 
Nascholing - Het aanpakken van problemen in wiskunde – 14 november 2018
Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde?
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde aso en tso uit alle graden en is gratis.
Datum: woensdag 14 november 2018 (14-17 uur).
Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D - 3590 Diepenbeek.
Meer informatie kun je vinden op de website.
 
► 
 
Nascholing - B-dag – 16 november 2018
De jaarlijkse wiskunde B-dag (Freudenthalinstituut, Nederland) vindt dit schooljaar plaats op vrijdag 16 november. Dit initiatief biedt leerlingen met zes of meer lestijden de kans om in team een ganse dag aan een open onderzoeksopdracht te werken.
Meer informatie (met ondermeer een archief van opdrachten van voorbije schooljaren) is te vinden op hun website wiskunde B-dag.
 
► 
 
Nascholing - Modernisering secundair onderwijs met focus op wiskunde
1 september 2019 is de startdatum van de modernisering van het secundair onderwijs, dit met focus op de eerste graad. Dit schooljaar zal de pedagogische begeleiding ondermeer in het teken staan van de implementatie van de verschillende aspecten uit deze modernisering.
Momenteel worden de nieuwe leerplannen wiskunde a-stroom en b-stroom eerste graad ontwikkeld. Ook voor alle andere vakken worden er gelijktijdig nieuwe leerplannen met eenzelfde nieuwe leerplanvisie geschreven steunend op de nieuwe eindtermen eerste graad. Eind oktober kunnen we deze nieuwe leerplannen verwachten. Vanaf het begin van het tweede semester (januari – maart) worden er in regio Limburg infosessies georganiseerd, specifiek voor wiskunde. Meer informatie hierover volgt in de latere maandberichten.
 
► 
 
Leermateriaal - Lesmateriaal probleemoplossende vaardigheid
 
► 
 
De vragen die gesteld worden op de ijkingstoetsen zijn uitstekend bruikbaar in onze lessen wiskunde. Vragen https://www.ijkingstoets.be/content/feedback_docs/9-in.pdf  en verbetersleutel https://www.ijkingstoets.be/content/feedback_docs/9-in-antwoordsleutel.pdf
 
► 
 
Ook de gestelde vragen uit het toelatingsexamen arts en tandarts kunnen een bron van inspiratie vormen. Link: https://toelatingsexamenartstandarts.be/voorbereiding/examenvragen
 
► 
 
Wiskunnend Wiske wedstrijd
Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de finale op pi-dag. Wie zei dat wiskunde saai was?
Schrijf je hier in voor de voorronde die uit 3 opdrachten bestaat die in klasverband worden opgelost. De 3 hersenbrekers worden tussen september en januari toegestuurd. Elke klas krijgt vervolgens drie weken om deze opdrachten op te lossen. De klassen die over alle drie de opdrachten knappe resultaten halen worden geselecteerd voor de spannende finale op donderdag 14 maart 2019 op onze campus Etterbeek. Voor de finale vaardigt elke klas maximaal 12 leerlingen af.
Alle informatie op de website wiskunnendwiske
 
► 
 
Nascholing - Mathelo leerplatform Geogebra
Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de integratie van GeoGebra in de dagdagelijkse lespraktijk worden via het Mathelo leerplatform een aantal nascholingscursussen georganiseerd. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wetenschappen
 
 
► 
 
Nascholing - LIMNET-nascholing “Stille Waters Doorgronden” so - 9 oktober 2018
Kennismaking met een project waarbij leerlingen de chemische en ecologische waterkwaliteit onderzoeken van een stilstaand water (vijver of poel).
Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) biedt Stille Waters Doorgronden (SWD) aan vanuit haar centra in Genk, De Wissen en Nieuwenhoven maar ook overal elders in de provincie Limburg. Je kan dus zelf een stilstaand water kiezen in de buurt van je eigen school en het PNC zorgt voor begeleiding en materialen ter plaatse! Je kan als leerkracht ook opteren om het project zelf te begeleiden. Lees meer ...
 
► 
 
Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen – 17 november 2018
Ook dit schooljaar zal het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen weer georganiseerd wor-den. Dit is het ideale moment om lezingen over actuele wetenschappelijke thema’s bij te wonen, om ideeën met collega leraren uit te wisselen, om deel te nemen aan workshops omtrent practica wetenschappen … Het zal plaatsvinden op zaterdag 17 november 2018 op Campus Arenberg III te Leuven. Vanaf 1 september kan je het programma terugvinden op de website (https://www.congreswetenschappen.be/). Inschrijven kan vanaf 5 september via de website.
 
► 
 
Dag van de wetenschap – 25 november 2018
Kun jij nog zonder wetenschap?
 
Zonder wetenschap sta je in je blootje! Snel even douchen, een koffietje drinken, de kinderen met de auto naar school brengen, je e-mails lezen ... Dat wordt lastig zonder wetenschap. Tijdens De Dag van de Wetenschap op zondag 25 november 2018 ontdek je hoe wetenschap en technologie je dagelijks leven bepalen.
 
Enthousiaste wetenschappers uit tal van bedrijven, universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten en onderzoeksinstellingen bewijzen het je graag aan de hand van verrassende demonstraties, boeiende verhalen én leuke experimenten. Want niet alleen is alles wetenschap, iedereen is ook wetenschapper. Zeker op de Dag van de Wetenschap!
 
Voor dit evenement moet je niet inschrijven (enkel de deelnemende bedrijven dienen nu in te schrijven omdat ze mogelijk activiteiten organiseren). Houd zeker de website (https://www.dagvandewetenschap.be/) in het oog om op de hoogte te blijven van alle activiteiten." 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Nascholingen buitengewoon onderwijs
 
 
 
Met de start van het schooljaar stellen we jullie graag de nascholingen buitengewoon onderwijs aan jullie voor.
 
Scholen van het buitengewoon onderwijs kunnen zich ook inschrijven voor initiatieven van het basisonderwijs en het secundair onderwijs indien zij tot de doelgroep behoren.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nascholingen Ontdek Techniektalent online
 
 
 
Wetenschap & techniek is niet meer weg te denken uit het onderwijs van de 21ste eeuw.  De vormingen van Ontdek Techniektalent staan online!
 
Na de nascholing, ga je naar huis met een boeiende en vooral ZiLL-ige les wetenschap & techniek die je  onmiddellijk kan toepassen in de klas.  
 
Bekijk het aanbod en schrijf snel in of lees meer over het project Ontdek Techniektalent ism de provincie Limburg op onze website
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer – Informatie - Stand van zaken afschaffing vestigingswet
 
Met ingang van 1 januari 2018 was het niet langer nodig om je beroepsbekwaamheid aan te tonen (hetzij via een specifiek studiebewijs of via praktijkervaring) om je als zelfstandige in het Vlaams Gewest te vestigen in één van volgende beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, garagist, koetswerker en fietsenmaker.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Bedrijfseconomie – Informatie - Handleiding en training in verband met het ERP-pakket ODOO
 
Het nieuwe boek ‘Kennismaking met Odoo versie 11 ’ is vanaf 24 augustus verkrijgbaar! Dit zelfstudieboek vormt de perfecte handleiding om te werken met ODOO. Stap voor stap leer je alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd in de software.
 
Het boek kost 19,95 euro. Bestellen kan via  de volgende link:  https://www.webwerkt.be/cebes/boek-kennismaking-met-odoo/
 
In het najaar wordt opnieuw een korte training georganiseerd voor leerkrachten die nog niet met ODOO hebben gewerkt. In een volgende nieuwsbrief kan je lezen waar en wanneer de training zal doorgaan.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Economie/Handel – Nascholing - VLEW-studiedag – Hoe eco is onze economie? – 15 november 2018
 
Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VLEW een studiedag rond het centrale thema "Hoe eco is onze economie?". De studiedag gaat door op de campus Proximus in Heverlee.
 
Begin september zal je op de website www.vlew.be meer informatie over de concrete invulling en de inschrijvingsmodule kunnen vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Personenzorg – Humane wetenschappen – Nascholing - Moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas: onwil of onkunde? – Katelijne Van Lommel - 18 oktober 2018
 
“Ben jij nu weeral je taak vergeten? Hoe vaak moet ik dit nog herhalen? Kan jij niet gewoon doen wat ik vraag? Is dit een manier om te reageren? Ik wil dat je respect toont!” 
Hoe kunnen we op een vernieuwende manier met moeilijk hanteerbaar gedrag in de klas en op school omgaan?
Liever dan een bestraffende aanpak kiezen we voor een preventieve, ondersteunende aanpak die moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk overbodig maakt. Aan de hand van eigen, ingestuurde, pedagogische systemen (beloningssystemen, strafsystemen, gedragskaarten, andere maatregelen) kijken we hoe we best met moeilijk hanteerbaar gedrag omgaan. Indien nodig voorzien we deze systemen van een "make-over" zodat de winst van onze inspanningen zo groot mogelijk is.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWete-praktijkvakken
 
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering BM 2e graad - 9 oktober 2018 - Meer info
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering MT 2e graad - 9 oktober 2018 - Meer info
Een veelterugkerende vraag van de deelnemers is om referentiecursussen uit te werken. Enkele scholen hebben voorbeeldcursussen ter beschikking gesteld. Deze zullen in groepjes getoetst en eventueel aangevuld worden om als voorbeeld te dienen voor andere cursussen. Deze groepjes zullen ter plaatse samengesteld worden op basis van overeenkomsten met de bedoeling om elkaar te versterken. Daarna worden de voorbeeldcursussen onder de verschillende groepjes besproken en uitgewisseld.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Elektriciteit - 11 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing - Netwerkvergadering TA Mechanica - 11 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …). Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering TA Hout-Bouw - 19 oktober 2018 - Meer info
Op basis van een vraaggestuurde werking, bespreken de technische adviseurs samen met de pedagogische begeleiders beschikbare vakspecifieke informatie en delen ze informatie en expertise over pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerlijnen, evaluatie …).
Ze delen ook andere relevante informatie (groepsaankopen, opleidingsaanbod …).
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering Hout bso 2e graad - 25 oktober 2018 - Meer info
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
Schrijf je online in.
 
► 
 
Nascholing – Netwerkvergadering Hout bso 3e graad - 25 oktober 2018 - Meer info
Het is de bedoeling om een lerend netwerk op te starten waarbij de onderlinge kennis en inzicht in de leerplannen versterkt worden en didactisch materiaal onderling ontwikkeld en verbeterd wordt.
Schrijf je online in.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal – info – digitale kamishibai
 
Foyer ontwierp een digitale vertelkiosk in de vorm van een  kamishibai-theatertje met touchscreen bovenop een boekenkast. Kinderen kunnen zo op een snelle en makkelijke manier een verhaal in een taal naar keuze kiezen en laten afspelen waarbij ze zowel der voorlezer als de prenten zien.
 
De digitale vertelkiosk bevat een schat aan verhalen in maar liefst 21 verschillende talen. Wil je een meertalig voorleesmoment organiseren en heb je niet zo meteen een voorlezer in een andere taal bij de hand, dan biedt deze vertelkiosk een mooi alternatief!
 
Je vindt de digitale kamishibai in je plaatselijke bibliotheek of je kunt hem uitlenen bij het Provinciaal Educatief Centrum.
 
Meer info vind je via vzw Foyer.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook