Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Ontdek het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod 2018-2019
►  Move across borders
►  Vacatures
►  Like Lincka!
Bestuurders & directies
►  Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Muzisch creatief met media: Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen 8 mei 2018
►  Taal
►  Doe-Aan-Sport-Beurs
►  100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog
Gewoon secundair onderwijs
►  CLIL – Deadline aanvragen CLIL-dossier
►  Duits - Vragenlijst - Nascholingen Duits 2018-2019
►  Frans – Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding)
►  Geschiedenis
►  GOK - Wanneer weten de scholen wat ze aan ondersteuning zullen krijgen?
►  Klassieke talen
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands - Informatie - Hoe kunnen we het schrijfonderwijs versterken? Deel 3
►  OKAN
►  PAV - VITAMINE P+ actualiteit verwerken met smartphone - nieuwe datum donderdag 17 mei 2018 13.30 - 16.30
►  Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
►  SWeTe
►  Taal
Buitengewoon onderwijs
►  GOK - Wanneer weten de scholen wat ze aan ondersteuning zullen krijgen?
►  Buitengewoon Onderwijs - Coaching van leerkrachten 1 juni 2018
►  Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
►  Taal
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Ontdek het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod 2018-2019
 
Vlaanderenbreed nascholingsaanbod   Ontdek ons heerlijk nascholingsaanbod voor het schooljaar 2018-2019 via de verschillende honingraten per onderwijsniveau of doelgroep. Je kunt dat doen door op de verschillende raten te klikken, waar je een inhoudelijk voorproevertje vindt bij elke nascholing.
 
Vanaf 14 mei 2018 kan er dan online ingeschreven worden door iedereen.  
 
Het regionale nascholingsaanbod volgt snel. Ben je al ingeschreven op onze nieuwsbrief? Dan verneem je als eerste wanneer je kan inschrijven voor onze regionale initiatieven.
 
Voor iedereen
 
 
 
Move across borders
 
 
Move Across Borders is een initiatief van de Groep Lerarenopleiding waarbij toekomstige leraren:
 
 
► 
 
met een brede en constructieve kijk naar de wereld leren kijken
 
► 
 
werken aan de samenleving van morgen door verantwoordelijkheid op te nemen en te bouwen aan een meer verbonden en rechtvaardige samenleving
 
► 
 
in hun klas- en schoolpraktijk handelen vanuit een growth mindset
 
► 
 
zelf ondervinden  dat geloven in de groeikansen van alle kinderen resulteert in goed onderwijs voor iedereen
 
Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert Move Across Borders de derde editie van het congres 'From Global Citizen to Global Teacher', een inspiratiedag voor studenten, docenten, leraren en partners uit het onderwijs en de welzijnssector. Meer info op de website van UCLL.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Regio Limburg
 
Vacatures  
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt:
 
► 
 
Halftijds begeleider identiteitsontwikkeling en pastoraal regio Limburg
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider wetenschappen
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider maatschappij en welzijn
 
► 
 
Vacature schoolbegeleider secundair onderwijs
 
Voor iedereen
 
 
 
Like Lincka!
 
Like Lincka  
 
Wist je dat je ons ook op Facebook kon vinden?
 
Like ons op Facebook en verneem als eerste wanneer het regionale nascholingsaanbod gelanceerd wordt!
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
 
De data voor het volgende directiecongres secundair onderwijs van regio Limburg zijn geprikt: 7 en 8 februari 2019. Heb je weet van interessante inhouden of trajecten voor dit directiecongres, laat dan zeker niet na om het met ons te delen. Specifiek zijn wij op zoek naar een school met een grafische afdeling die met ons het volgende directiecongres in beeld wil brengen. Reacties mag je sturen naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Muzisch creatief met media: Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen 8 mei 2018
 
Zill  
 
Op een speelse manier maak je kennis met het muzisch-creatieve aspect van media in de basisschool. Zo belanden we al gauw bij ‘foto’, ‘video’ en ‘audio’! Vanuit concrete en haalbare voorbeelden ontdek je wat de audiovisuele werkvormen en bouwstenen zijn en hoe je kinderen daarmee creatief aan de slag kunt zetten. Je krijgt de tijd om zelf eenvoudige mediaopdrachten te verzinnen. Aangepast aan leerplanconcept Zill! Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Meer informatie!
 
De inschrijvingen zijn afgesloten, maar je kan nog een plaats bemachtigen via kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen. Tot morgen!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Taal - Lessenpakket thema Gamen   VAD ontwikkelde kant-en-klaar lespakketten om je leerlingen te helpen op een verantwoorde manier te gamen en hen aan het denken te zetten over hun vrijetijdsbesteding. De pakketten zijn de ideale manier om begrijpend lezen te combineren met andere vaardigheden zoals gesprekken voeren (bv. de ouders interviewen, een klasgesprek) en schrijven. Daarnaast bieden ze de gelegenheid om op een interactieve manier aan de slag te gaan met werkvormen als hoekenwerk, een bordspel, rollenspel, enz.
 
 
Workshop  
 
Op maandag 28 mei van 9.30 uur tot 12 uur haalt het Educatief Centrum Foyer vzw naar Limburg voor een interactieve workshop over voorlezen in andere talen.
 
Tijdens de workshop door Patrizia Civetta maak je kennis met de digitale kamishibai en krijg je inzicht over het belang van meertalig voorlezen. De digitale kamishibai zal vanaf juni 2018 ter beschikking gesteld worden via het Educatief Centrum. Schrijf je in via  onderwijs.limburg.beNieuwsgierig naar de digitale vertelkiosk? Neem een kijkje.
 
 
UCLL organiseert op 29 mei een studiedag rond thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. Magda Deckers, actief als procesbegeleider van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Genk, houdt in de voormiddag een keynote over taal en kansenbeleid. In de namiddag geven docenten Tine Bos en Karolien Gielen toelichting bij hoe je een taalbeleid vorm kunt geven. Joke Claesen en Petra Exelmans tonen dan weer de mogelijkheden van de toolbox om een gedragen taalbeleid uit te werken. Inschrijven kan voor een hele of halve dag en kost maximaal 40 euro. 
 
 
Taal  
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. Inschrijven voor dit nascholingstraject kan vanaf 14 mei via www.nascholing.be
 
 
App - poeziewoordenschatkist  
 
Poëzie woordenschatkist is een spel om gedichten in elkaar te knutselen. De opdracht luidt: breng weer kleur in de wereld door een gedicht te puzzelen.
 
Zo stimuleer je de woordenschat, hun creativiteit en laat je hen tegelijk begrijpend lezen! Studio Louter en Lucas Hirsch ontwikkelden de game in samenwerking met het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ontdek de app via je appstore!
 
 
Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen zo veel mogelijk taal verwerven? Klasse publiceerde een aantal praktische tips:
 
 
► 
 
Hoe rijk is de taal die jij gebruikt in je klas? Doe de zelfscan die tot stand kwam binnen het project Kleine Kinderen Grote Kansen. Want een rijk taalaanbod met veel spreekkansen en feedback is cruciaal. Doe de test alleen of samen met een collega!
 
► 
 
Organiseer meertalige voorleesmomenten samen met de ouders van je leerlingen.
 
► 
 
Creëer een krachtig taalklimaat met voldoende interactiekansenveel taalaanbod is en gepaste feedback.
 
Of hoe jij het verschil kunt maken voor de kwetsbare kinderen in je klas!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Doe-Aan-Sport-Beurs
 
DAS-beurs  
 
We kunnen terugblikken op een schitterende editie van onze afgelopen DAS-beurs voor leerkrachten. Meer dan 165 leerkrachten en 20 directies hebben de mogelijkheid gehad om zich bij te scholen in een aantal sportdomeinen. Sfeerbeelden kan je online bekijken.
 
Wil je de presentaties nog eens nalezen? Dat kan op onze website bij de leermaterialen.
 
Noteer nu alvast donderdag 9 mei 2019 een volgende editie van de Doe-Aan-Sportbeurs.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog
 
100 jaar einde van de eerste wereldoorlog   In het kader van de herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het War Heritage Institute (WHI) het project ‘Onze Vergeten Helden’. Wilde je als school altijd al iets doen over de gesneuvelde Belgische militairen van de Eerste Wereldoorlog en geef je les in een lagere school? Op de website vind je een gratis lessenpakket voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
CLIL – Deadline aanvragen CLIL-dossier
 
Het lijkt nog veraf – 15 december, de deadline voor het aanvragen van een CLIL-traject – maar niets is minder waar. Want vooraleer je een dossier kan indienen, doorloop je met je schoolteam best de volgende stappen:
 
 
► 
 
Maak een analyse van de beginsituatie.
 
► 
 
Leg de visie en de doelstellingen voor het CLIL-traject vast.
 
► 
 
Werk een communicatiestrategie uit.
 
► 
 
Maak de visie operationeel via een actieplan.
 
Hoe je dat aanpakt, lees je in de Kwaliteitsstandaard CLIL-traject.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits - Vragenlijst - Nascholingen Duits 2018-2019
 
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver, maar we zijn volop bezig met het inplannen van de nascholingen voor volgend schooljaar. We willen graag weten waar jouw prioriteiten liggen, waar jij graag extra navorming over wilt volgen. Mogen we daarom 2 minuten van jouw tijd om deze vragenlijst in te vullen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans – Informatie – Oproep netwerk Frans (uitbreiding)
Volgend schooljaar wensen we een netwerk Frans 1e graad op te starten. Het bestaande netwerk Frans 2e -3e graad blijft verder doorlopen.
 
Wens je deel te nemen aan één van deze netwerken volgend schooljaar? Mail alvast de verantwoordelijke begeleider via marlene.rasir@katholiekonderwijs.vlaanderen. Agenda, datum en uur worden in de volgende nieuwsbrieven aangekondigd.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
Cena medievalis   In 2014 organiseerden wij een Cena Romana in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren. In 2016 organiseerden wij een Cena Celtica in het Archeologisch domein van Aubechies. Vele mensen die toen een van deze topavonden bijwoonden of er helaas niet konden bij zijn, stelden ons achteraf de vraag of er in 2018 een nieuwe Cena zou worden georganiseerd. Zou het opnieuw een groots Romeins feest worden? Of keerden we terug naar Aubechies? 
 
 
Meerstemmig erfgoed   In het project Meerstemmig erfgoed hebben de onderwijs- en de erfgoedsector hun handen in elkaar geslagen. Verschillende partners droegen hun steentje bij. Het resultaat is een studiedag op vrijdag 25 mei, van 9.00 tot 15.30 uur. Locatie: PXL-CONGRESS, Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt.
 
 
Geschiedenis   Voor leerkrachten geschiedenis, Nederlands, informatiekunde, project algemene vakken, pedagogisch begeleiders. Zowel tweede als derde graad.
 
 
Zomerschool   Historisch denken neemt een centrale positie in het Vlaamse geschiedenisonderwijs in. Tijdens deze zomerschool onderzoeken we op welke manieren we het historisch denken van jongeren concreet kunnen aanscherpen in de lessen geschiedenis.
 
Info: VEFO (Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs)
 
 
► 
 
Er is een scholierenwedstrijd rond Dominique Moïsi, invloedrijke Frans-Joodse politicoloog.
 
► 
 
Op de website kan je ook gratis lesbrieven vinden over filosofen. Dit schooljaar is er een lesbrief over de Tsjechische filosoof Jan Patocka en Vacláv Havel. Andere lesbrieven gaan over H. Arendt, Spinoza, Rousseau en Kant.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK - Wanneer weten de scholen wat ze aan ondersteuning zullen krijgen?
 
Minister Crevits in het Vlaams Parlement op 19 april 2018
 
“Bij de berekening van de GOK-uren moet het Agentschap voor Onderwijsdiensten zich onder meer baseren op het aantal leerlingen met een schooltoelage. De regelgeving bepaalt dat daarvoor de toestand op 15 juni moet worden genomen. De berekening zal dus kort na 15 juni 2018 gebeuren. Dat betekent dat scholen ten laatste vóór 30 juni zullen weten op hoeveel GOK-middelen ze de volgende drie schooljaren zullen kunnen rekenen.”
 
De telling voor de andere GOK-indicatoren is overigens op 1 februari van dit schooljaar gebeurd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
Cena medievalis   In 2014 organiseerden wij een Cena Romana in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren. In 2016 organiseerden wij een Cena Celtica in het Archeologisch domein van Aubechies. Vele mensen die toen een van deze topavonden bijwoonden of er helaas niet konden bij zijn, stelden ons achteraf de vraag of er in 2018 een nieuwe Cena zou worden georganiseerd. Zou het opnieuw een groots Romeins feest worden? Of keerden we terug naar Aubechies? 

 
 
Klassieke talen  
 
Onlangs verscheen Het visioen van Constantijn van historicus Jona Lendering en classicus Vincent Hunink. Het boek gaat over de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote. Zij presenteren een bekende oudheidkundige puzzel: hoe kon een heidens visioen veranderen in een christelijke legende?
 
 
Vertaalwedstrijd Ovidius 2000
 
Naar aanleiding van het project Ovidius 2000 organiseert het Nederlands Klassiek Verbond Oost-Vlaanderen een vertaalwedstrijd voor scholieren. Die bestaat uit een klassikale vertaling van een fragment uit de Metamorphoses. De uiterste inzenddatum is 13 oktober 2018. De prijzen en diploma’s worden uitgereikt op het Ovidius 2000-event op 3 november 2018. Het wedstrijdreglement en de opgave vind je hier.
 
Artikel in De Morgen
 
Naar aanleiding van de Dag van het Grieks, georganiseerd op 2 mei 2018 door de pedagogische begeleiding klassieke talen, vzw VicOG – nascholingsdienst PEDIC, KU Leuven en UGent, verscheen er volgend artikel in De Morgen ‘Red het Grieks op school’.
 
Nieuwsbrief klassieken.nu
 
Vanuit Classica Vlaanderen wordt er gevraagd om in te tekenen op de nieuwsbrief van klassieken.nu en dit om hun onderlinge samenwerking te bestendigen. De inschrijving gebeurt via http://klassieken.nu/. In het midden van de webpagina vind je de link ‘aanmelden nieuwsbrief’.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
Leraren MVT en Nederlands geven veel schrijfopdrachten en dat brengt nogal wat verbeterwerk met zich mee. Hoe kun je dit correctiewerk enigszins beheersbaar houden? Als leerkracht proberen we elke leerling op hetzelfde moment en voor hetzelfde werk te evalueren. Dit is echter bij momenten en bij bepaalde taken niet altijd haalbaar. Bepaalde traditionele gewoontes moeten we durven loslaten om onze eigen werkdruk te verlagen en het werk haalbaar te houden. Valide evaluatie betekent niet ‘nog meer’ evalueren, ‘nog meer’ taken geven. Als leerkracht voel je een grote werk-en verbeterdruk maar ook de leerlingen voelen de druk. Is deze manier van evalueren dan nog gezond? Bereik ik met mijn evaluaties wat ik wil?
 
 
Nieuwsgierig naar het huidige ERK-niveau van je leerlingen? Laat hen een gratis taaltest maken via https://www.wep.be/nl/test-gratis-jetaalniveau of https://dialangweb.lancaster.ac.uk. Voor de laatste test moet je kiezen tussen een aantal tests: luisteren, lezen, schrijven, structuren en woordenschat. Afhankelijk van de test en het ingeschatte beginniveau zal de duur van de test verschillen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands - Informatie - Hoe kunnen we het schrijfonderwijs versterken? Deel 3
 
 
► 
 
Doorloop telkens de OVUR-stappen met de leerlingen. Oriënteren op de taak kan door met hen te brainstormen over ideeën. Tijdens de voorbereidingsfase kun je gezamenlijk een aantal zinnen proberen te formuleren om hen op weg te helpen. Dat laatste hoeft niet per se met de hele klas te gebeuren, maar kun je doen met een groepje dat het moeilijk heeft, terwijl sterke leerlingen deze stap overslaan en aan de schijftaak beginnen. Op die manier werk je aan differentiatie in je les. Wijs de leerlingen telkens op de schrijffase waarin ze op een gegeven moment zitten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
 
Op 25 mei a.s. zal de terugkomdag “(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs” plaatsvinden: hét moment om je verder te professionaliseren, expertise te delen en te netwerken met collega’s uit Vlaanderen. De specifieke thema’s die aan bod zullen komen zijn o.m. taalverwervingsprocessen, flexibele leerwegen, ondersteuning en begeleiding van analfabete en/of semi-gealfabetiseerde leerlingen, screening en intake in het basisonderwijs, materiaalontwikkeling en zoveel meer.
 
 
OKAN  
 
Wil je je leerlingen helpen om de Vlaamse spreektaal beter te begrijpen? Immers, het Nederlands op school komt niet altijd overeen met dat in de omgangstaal. Het werkboekje “Wa zegt ge?” van Sofie Begine zal hen helpen om de Vlaamse spreektaal van elke dag te leren kennen!
 
 
 
OKAN  
 
In het Wablieft-boek “Zondag dus: samen sterke verhalen vertellen” lezen je leerlingen 8 korte verhalen in een duidelijke taal.
 
De auteurs zijn niet van de minste, o.a. Diane Broeckhoven, Fikry El Azzouzi, Siska Goeminne, Emy Koopman, Ruth Lasters, David Troch, Louis van Dievel en Erik Vlaminck. Zij schreven spannende, boeiende en grappige teksten. Na elk verhaal volgt een mooi gedicht.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - VITAMINE P+ actualiteit verwerken met smartphone - nieuwe datum donderdag 17 mei 2018 13.30 - 16.30
 
Vitamine P  
 
De smartphone wordt meer en meer geïntegreerd in het onderwijs. Ook voor de vakken (P)AV en mavo zijn er tal van mogelijkheden. Als leraar wordt er verwacht dat je veel rond actualiteit werkt, wat niet altijd gemakkelijk is. In deze ‘workshop’ leer je actualiteit te integreren via gebruik van de smartphone door de jongere zelf in de klas.
 
Lesgever: Anouk Mannaerts, leraar PAV
 
Gelieve eigen smartphone mee te brengen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
 
Nu Pasen voorbij is beginnen we stilaan vooruit te kijken naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs). Waarom en van waaruit dit Bijbelverhaal en het jaarthema werden gekozen zal ons duidelijk gemaakt worden tijdens de jaarplanningsnamiddagen, die vanuit het Vicariaat Onderwijs en de Dienst Schoolpastoraal worden georganiseerd voor de voorzitters en/of secretarissen en andere geïnteresseerde leden van de PAG/PDG-en. Deze namiddagen vinden plaats in de DOd, Tulpinstraat 75 Hasselt op dinsdag 5 en woensdag 6 juni, telkens van 13u30ot 16u30.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe
 
SWeTe  
 
 
We bespreken beschikbare vakspecifieke informatie, delen van informatie, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn BM).
 
 
Op donderdag 17 mei gaat de netwerkvergadering TA Elektriciteit door van 13u00 tot 16u00 in het gebouw van Limtec+ te Diepenbeek (onthaal vanaf 12u30).
 
 
Op dinsdag 22 mei gaat de netwerkvergadering IW 3e graad door van 13u00 tot 16u00 in de UHasselt te Diepenbeek (onthaal vanaf 12u30). Tijdens dit netwerkoverleg gaat speciale aandacht uit naar bouwfysica in het kader van leerplandoelstelling TW25.
 
 
Dit is een basisopleiding CNC draaien, die enkel gaat over uitwendig draaien, schroefdraad snijden, centeren, boren, afsteken. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Taal - Lessenpakket thema Gamen   VAD ontwikkelde kant-en-klaar lespakketten om je leerlingen te helpen op een verantwoorde manier te gamen en hen aan het denken te zetten over hun vrijetijdsbesteding. De pakketten zijn de ideale manier om begrijpend lezen te combineren met andere vaardigheden zoals gesprekken voeren (bv. de ouders interviewen, een klasgesprek) en schrijven. Daarnaast bieden ze de gelegenheid om op een interactieve manier aan de slag te gaan met werkvormen als hoekenwerk, een bordspel, rollenspel, enz.

 
 
UCLL organiseert op 29 mei een studiedag rond thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. Magda Deckers, actief als procesbegeleider van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Genk, houdt in de voormiddag een keynote over taal en kansenbeleid. In de namiddag geven docenten Tine Bos en Karolien Gielen toelichting bij hoe je een taalbeleid vorm kunt geven. Joke Claesen en Petra Exelmans tonen dan weer de mogelijkheden van de toolbox om een gedragen taalbeleid uit te werken. Inschrijven kan voor een hele of halve dag en kost maximaal 40 euro. 
 
 
Taal  
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. Inschrijven voor dit nascholingstraject kan vanaf 14 mei via www.nascholing.be
 
 
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.
 
Je pedagogisch begeleider taal heeft zelf ook instrumenten in de aanbieding om niet alleen je team, maar ook het ondersteunend personeel én de leerlingen zelf te bevragen. Contacteer haar via bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze helpt je graag op weg om de bevraging op maat van jouw school te maken en om daarna op basis van de resultaten prioritaire doelen te stellen en acties op te zetten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
GOK - Wanneer weten de scholen wat ze aan ondersteuning zullen krijgen?
 
Minister Crevits in het Vlaams Parlement op 19 april 2018
 
“Bij de berekening van de GOK-uren moet het Agentschap voor Onderwijsdiensten zich onder meer baseren op het aantal leerlingen met een schooltoelage. De regelgeving bepaalt dat daarvoor de toestand op 15 juni moet worden genomen. De berekening zal dus kort na 15 juni 2018 gebeuren. Dat betekent dat scholen ten laatste vóór 30 juni zullen weten op hoeveel GOK-middelen ze de volgende drie schooljaren zullen kunnen rekenen.”
 
De telling voor de andere GOK-indicatoren is overigens op 1 februari van dit schooljaar gebeurd.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Buitengewoon Onderwijs - Coaching van leerkrachten 1 juni 2018
Buitengewoon Onderwijs  
Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert de pedagogische begeleiding regio Limburg een nascholing voor pedagogen en psychologen in het coachen van personeelsleden in het buitengewoon onderwijs. Deze wordt gegeven door de heer Peter Knapen.
 
In deze sessie vertrek je van de waarde van het professioneel coachen. Je staat stil bij de doelen en de zin van coaching, bij de noodzakelijke coaching-voorwaarden en bij een aantal wezenlijke houdingen en coaching-vaardigheden.
Verder verken je  een of meerdere coaching-modellen die bijdragen tot ‘beweging’. Je krijgt tijdens de sessie ook oefenkansen in coaching.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
 
Nu Pasen voorbij is beginnen we stilaan vooruit te kijken naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs). Waarom en van waaruit dit Bijbelverhaal en het jaarthema werden gekozen zal ons duidelijk gemaakt worden tijdens de jaarplanningsnamiddagen, die vanuit het Vicariaat Onderwijs en de Dienst Schoolpastoraal worden georganiseerd voor de voorzitters en/of secretarissen en andere geïnteresseerde leden van de PAG/PDG-en. Deze namiddagen vinden plaats in de DOd, Tulpinstraat 75 Hasselt op dinsdag 5 en woensdag 6 juni, telkens van 13u30ot 16u30.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Taal - Lessenpakket thema Gamen   VAD ontwikkelde kant-en-klaar lespakketten om je leerlingen te helpen op een verantwoorde manier te gamen en hen aan het denken te zetten over hun vrijetijdsbesteding. De pakketten zijn de ideale manier om begrijpend lezen te combineren met andere vaardigheden zoals gesprekken voeren (bv. de ouders interviewen, een klasgesprek) en schrijven. Daarnaast bieden ze de gelegenheid om op een interactieve manier aan de slag te gaan met werkvormen als hoekenwerk, een bordspel, rollenspel, enz.

 
 
Workshop  
 
Op maandag 28 mei van 9.30 uur tot 12 uur haalt het Educatief Centrum Foyer vzw naar Limburg voor een interactieve workshop over voorlezen in andere talen.
 
Tijdens de workshop door Patrizia Civetta maak je kennis met de digitale kamishibai en krijg je inzicht over het belang van meertalig voorlezen. De digitale kamishibai zal vanaf juni 2018 ter beschikking gesteld worden via het Educatief Centrum. Schrijf je in via  onderwijs.limburg.beNieuwsgierig naar de digitale vertelkiosk? Neem een kijkje.
 
 
UCLL organiseert op 29 mei een studiedag rond thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. Magda Deckers, actief als procesbegeleider van het flankerend onderwijsbeleid van de stad Genk, houdt in de voormiddag een keynote over taal en kansenbeleid. In de namiddag geven docenten Tine Bos en Karolien Gielen toelichting bij hoe je een taalbeleid vorm kunt geven. Joke Claesen en Petra Exelmans tonen dan weer de mogelijkheden van de toolbox om een gedragen taalbeleid uit te werken. Inschrijven kan voor een hele of halve dag en kost maximaal 40 euro. 
 
 
Taal  
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou. Inschrijven voor dit nascholingstraject kan vanaf 14 mei via www.nascholing.be
 
 
 
 
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.
 
Je pedagogisch begeleider taal heeft zelf ook instrumenten in de aanbieding om niet alleen je team, maar ook het ondersteunend personeel én de leerlingen zelf te bevragen. Contacteer haar via bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ze helpt je graag op weg om de bevraging op maat van jouw school te maken en om daarna op basis van de resultaten prioritaire doelen te stellen en acties op te zetten.
 
 
App - poeziewoordenschatkist  
 
Poëzie woordenschatkist is een spel om gedichten in elkaar te knutselen. De opdracht luidt: breng weer kleur in de wereld door een gedicht te puzzelen.
 
Zo stimuleer je de woordenschat, hun creativiteit en laat je hen tegelijk begrijpend lezen! Studio Louter en Lucas Hirsch ontwikkelden de game in samenwerking met het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ontdek de app via je appstore!
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook