We nemen afscheid van onze regionale nieuwsbrief ... Nieuwe website en nieuwsbrieven na de krokusvakantie
 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
 
Daarnaast is dit ook de laatste nieuwsbrief die je in dit format zult ontvangen. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 
Stel je voorkeuren voor de nieuwe nieuwsbrief nu al in.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
We nemen afscheid van onze regionale nieuwsbrief ... Nieuwe website en nieuwsbrieven na de krokusvakantie
 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
 
Daarnaast is dit ook de laatste nieuwsbrief die je in dit format zult ontvangen. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Vacatures
►  Verbinding met je klas, met je leerlingen
►  Dit is onze laatste regionale nieuwsbrief
Bestuurders & directies
►  Directiecongres so regio Limburg: Ev@lueren - applaudisseren & evolueren - schrijf nu in!
Gewoon basisonderwijs
►  Lerend netwerk ‘Wetenschap & Techniek’ - Basisonderwijs
►  RADIO CORONIALS
►  Vormingen basisonderwijs in de kijker
►  Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
Gewoon secundair onderwijs
►  Ondersteuning bij de nieuwe leerplannen tweede graad
►  Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Communicatie en media
►  Economie
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  Informatica
►  Klassieke talen
►  Land- en tuinbouw
►  Lichaamsverzorging
►  Lichamelijke opvoeding
►  Maatschappij & welzijn
►  Mode
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding
►  Nederlands
►  Ondersteunend personeel
►  Onthaal en Recreatie
►  PAV-MAVO
►  Personenzorg
►  Stem
►  SWeTe-vakken
►  Toerisme
►  Voeding-hotel
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 
Verbinding met je klas, met je leerlingen
 
Hoe kan je in deze moeilijke tijden zorgen voor een warm contact met je leerlingenLees hier een aantal tips. 

Hou je leerlingen vast, laat ze niet los 

 
Op het Youtubekanaal Blijven Leren van Shauna vind je allerlei filmpjes met digitale en andere didactische tips. Onlangs postte ze een filmpje over de tool Wonder.me om online bijeenkomsten socialer te maken. Probeer het eens uit!  

Zet in op veerkracht 

 
In dit artikel van Klasse lees je over de kracht van Positive education. 

Bied je leerlingen perspectief 

 
Het zijn vreemde tijden en moeilijke omstandigheden. Geef onze leerlingen een stem en bied ze perspectief. Hier vind je enkele tips (Klasse).  

Welbevinden = mooie resultaten?  

 
Hoe belangrijk is het om te werken aan het welbevinden van je leerlingen? Twee onderwijsexperten buigen zich over een aantal stellingen in dit artikel van Klasse.  

Geef ze een stem, toon begrip 

 
In dit artikel van Knack kan je lezen hoe vanuit het Vlaamse kinderrechtencommissariaat de oproep komt om begrip te tonen voor onze jongeren en ze als kwetsbare groep te beschouwen in deze crisis.  
 
Voor iedereen
 
 
 
Dit is onze laatste regionale nieuwsbrief

We nemen afscheid van onze regionale nieuwsbrief ... Nieuwe website en nieuwsbrieven na de krokusvakantie

 
Na de krokusvakantie vernieuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn online dienstverlening. Dat betekent onder meer dat we naar één website gaan, waar je als onderwijsprofessional alle nodige informatie, professionaliseringsinitiatieven, contactgegevens én je regionale informatie … kunt terugvinden.
Daarnaast is dit ook de laatste nieuwsbrief die je in dit format zult ontvangen. Onze nieuwe nieuwsbrief zul je op maat kunnen samenstellen op basis van je onderwijsniveau, regio, functie en interesses. Er is ook een vakkennieuwsbrief voor het secundair onderwijs, waarbij je je kunt inschrijven op de vakken die jij geeft.
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres so regio Limburg: Ev@lueren - applaudisseren & evolueren - schrijf nu in!
 
Directiecongres so regio Limburg: Ev@lueren - applaudisseren & evolueren - schrijf nu in!  
 
Directiecongres so regio Limburg goes online. Op donderdagvoormiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kan je genieten van een online event met tal van boeiende workshops en mogelijkheden om digitaal te netwerken.
 
Een inhoudelijke focus op evaluatie in de brede zin van het woord 
 
Met tal van sprekers 
 
Nieuwsgierig naar het aanbod? Surf snel naar https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/directiecongres-so-regio-limburg en schrijf je in. 
 
Met mogelijkheden om digitaal te netwerken 
 
Tijdens de pauzes kan je in digitale kamers rondwandelen om te netwerken of om een gesprek te voeren in themakamers. 
 
Gezien de omstandigheden hebben wij besloten om het voorziene live event op 12 mei niet te laten doorgaan. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Lerend netwerk ‘Wetenschap & Techniek’ - Basisonderwijs
 
Ben jij een gemotiveerde leraar die op school het Wetenschaps- & techniekbeleid wil vormgeven? Heb je vragen over leerinhouden of leerlijnen? Wil je weten hoe je onderzoekend en ontwerpend aan de slag kan gaan of hoe Wetenschap & Techniek in andere scholen wordt vormgegeven? Sluit je dan aan bij het lerend netwerk Wetenschap & Techniek voor het basisonderwijs!
 
Tijdens dit netwerkmoment zullen we op een interactieve manier aan de slag gaan met de noden die jullie ervaren tijdens de lessen ‘Wetenschap & Techniek. De inhoud van deze intervisie zullen jullie zelf kunnen bepalen. De onderwerpen die besproken worden, kunnen inspirerend zijn, tot nieuwe inzichten leiden en hebben als doel een krachtige pedagogische-didactische expertise te ontwikkelen. Deze expertise kan je dan toepassen in je toekomstige lessen of visie. Door de eigen praktijkcase te bespreken met anderen en door er afstand van te nemen, zijn we immers beter in staat om er kritisch over na te denken. Schrijf je hier in
 
► 
 
Datum:  10 februari 2021 9u – 12u 
 
► 
 
Locatie: Deze sessie zal online doorgaan indien de huidige covid-maatregelen nog gelden.  
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
RADIO CORONIALS
 
Radio coronials   Hoe ga je met kinderen in gesprek over een complex thema als het coronavirus? Hoe steek je hen een hart onder de riem in een periode waarin een onzichtbare vijand ook hun leven op zijn kop zet? 
 
Met Radio Coronials ontwikkelden de vrijwilligers van Mobile School een 'prettig' online lespakket waarmee de organisatie leerkrachten en leerlingen de kans geven om stil te staan bij de topprestatie die ze aan het leveren zijn. In 5 video’s, met bijbehorend lesmateriaal, snijden radiosterren van dienst Els en Joachim evenveel relevante thema’s aan, gelinkt aan de coronaperikelen. Er wordt gekeken naar de eigen leefwereld van de kinderen, maar ook naar die van straatkinderen. En samen gaan we op zoek naar de kansen die ook deze crisis ongetwijfeld weer meebrengt. Want alles komt goed, daarvan zijn we overtuigd. Zeker de moeite waard om te gebruiken in de klas! Bekijk de video's en download het lespakket hier.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Vormingen basisonderwijs in de kijker

   

Alles wat je moet weten over (R)OK

 
Het Referentiekader Onderwijskwaliteit ((R-)OK), “Inspectie 2.0” en haar “toezichtskader”, scholen die zichzelf meer en meer moeten evalueren…. Het Vlaamse onderwijsbeleid zet duidelijk sterk in op een vernieuwd kwaliteitsbeleid.
 
Deze sessie is voornamelijk een opfrissing van de kwaliteitskaders van de Vlaamse overheid, met focus op het (R-)OK.
 
Deze sessie omvat:
 
 
► 
 
Een blik achter die schermen: hoe komen die beleidsevoluties tot stand? Waarom is het (R-)OK belangrijk?
 
► 
 
Een reflectie over de kansen en valkuilen van het (R-)OK voor de kwaliteitsontwikkeling van scholen: hoe kan ik met het (R-)OK aan de slag?
 
► 
 
Een verkenning van enkele aanverwante beleidsontwikkelingen: hoe is het (R-)OK verwant met inspectie 2.0, gestandaardiseerde toetsen….? Daarbij spelen we zoveel als mogelijk in op de onderwijsactualiteit.
 
 
► 
 
donderdag 25 februari 2021 van 10:00 tot 13:00

 

Het Burgerschapskompas – Breng de stem van je leerlingen binnen in je kwaliteitsontwikkeling

 
Vanuit de schooleigen visie geef je richting, bepaal je nieuwe prioriteiten, projecten en acties. Soms merk je dat leerlingen niet zo betrokken zijn bij die acties als je gehoopt had. Hoe komt dat? Hoe wordt je school ervaren door je leerlingen? Hoe voelen ze zich op school? Veel van ons bewuste gedrag wordt immers gestuurd door onbewuste gevoelens en percepties. En het is net op dat onbewuste waar we soms moeilijk de vinger op kunnen leggen.
 
Tijdens deze werkwinkel doorlopen we het Burgerschapskompastraject. Het Burgerschapskompas, een gestandaardiseerde leerlingbevraging werd ontwikkeld door KathOndVla om scholen te ondersteunen in het concreet maken van impliciete attitudes en percepties van leerlingen inzake burgerschapsvorming en het pedagogisch project van de school. Via ondersteunende materialen worden deelnemers begeleid in interpreteren en evalueren van de resultaten o.b.v. de eigen voorafbepaalde prioriteiten en ambities.
 
 
► 
 
donderdag 11 maart 2021 van 09:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Verbindend mailen met leerkrachten en ouders - lezing

 
Wat kan deze training voor je doen?
 
 
► 
 
Je kan terugvallen op een kapstok om mails samen te stellen
 
► 
 
Je kan belangrijke mails een ‘finishing touch’ geven en met vertrouwen verzenden
 
► 
 
Je weet wanneer je nee kan zeggen en hoe je dit best doet
 
► 
 
Je kent de meeste efficiëntietips die je veel tijd en energie besparen
 
► 
 
Je krijgt een steeds beter gevoel voor wat verbindend werkt en wat niet
 
► 
 
Je voelt je meer gewapend om met moeilijke mails om te gaan
 
In tegenstelling tot de sessie van 22 september, is dit geen interactieve online sessie met terugkomdag, maar een lezing. De inhoud is gelijk, de werkvorm verschilt hier.
 
 
 
► 
 
donderdag 18 maart 2021 van 10:00 tot 12:00
 

Verdieping zorgcoördinatoren: Effectieve feedback in het onderwijs

 
 
► 
 
Feedback is één van de belangrijkste factoren die het leren beïnvloeden. Wat is effectieve feedback en wat zijn de belangrijkste ingrediënten? Met welke randvoorwaarden houd je best rekening?
 
► 
 
Hoe komt het dat feedback de ene keer voor enorme leerwinst zorgt, maar de andere keer het leren net afremt?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen heel vaak feedback krijgen, en andere heel weinig?
 
► 
 
Hoe komt het dat sommige leerlingen bereid zijn uit feedback te leren, terwijl anderen er defensief op reageren?
 
 
 
► 
 
dinsdag 20 april 2021 van 09:00 tot 12:00

 

Trip trap naar duurzaamheid in de kleuterklas

 
We prikkelen je om je klaswerking eens vanuit een duurzame bril te bekijken. Hoe dagen figuren als Gloob & Teo de kleuters uit om verder te denken, zich uit te drukken en op onderzoek te gaan?
 
Je gaat aan de slag met o.a. verhalen, pictogrammen en voorwerpen en ervaart hoe je vanuit de belangstellingscentra de brug naar duurzaamheid kan maken. Na deze sessie keer je terug naar je klas met een heleboel kant-en-klare ideeën en inspiratie om bij dagelijkse klasthema’s de kleuters uit te dagen om:
 
 
► 
 
handelingen te ontdekken die goed zijn voor mens en natuur
 
► 
 
op onderzoek te gaan rond thema’s die (on)rechtstreeks te maken hebben met de zorg voor mens en natuur
 
► 
 
kritische vragen te stellen die aanzetten tot nadenken over de zorg voor mens en natuur.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
 
Voel je je geroepen om ons te informeren over waarop wij volgens jou moeten inzetten? Of ken je collega’s in jouw schoolteam die hierover graag met ons mee nadenken? Alleszins een warme oproep om dit bericht ook in jouw lerarenteam te verspreiden! 
 
In februari organiseert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen veertien online focusgroepen waarin we de noden van het werkveld willen beluisteren om zo de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader op het spoor te komen. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024). Voel je je geroepen om ons te informeren over waarop wij volgens jou moeten inzetten? Of ken je collega’s in jouw schoolteam die hierover graag met ons mee nadenken? Alleszins een warme oproep om dit bericht ook in jouw lerarenteam te verspreiden! Stel je vóór 4 februari via deze link kandidaat voor één van onze focusgroepen. Wij nemen dan zo snel mogelijk met jou contact op. 
 
Noot: deze oproep richt zich enkel tot personeelsleden in regulier basisonderwijs en secundair onderwijs. Voor buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs organiseren we een andere bevraging. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Ondersteuning bij de nieuwe leerplannen tweede graad
 
Om scholen en leraren te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen tweede graad voorzien we een ondersteuningstraject in drie fasen. Een filmpje met een generieke introductie kun je terugvinden op de leerplanpagina en op de themapagina Modernisering so.
 
Vanaf 28 januari vind je voor elk leerplan een professionaliseringstraject dat bestaat uit een basissessie en een verdiepende sessie. In dit document reiken we je een aantal concrete suggesties aan over hoe je de voorbereiding van de start van de modernisering so in de tweede graad in jouw school kunt coördineren en faciliteren. Hierbij vind je alvast een overzicht met alle reeds beschikbare data van de basissessies.
 
De basissessie is vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je meer in de nieuwsbrief van 17 december
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Waarin moet de pedagogische begeleiding jullie ondersteunen?
 
Voel je je geroepen om ons te informeren over waarop wij volgens jou moeten inzetten? Of ken je collega’s in jouw schoolteam die hierover graag met ons mee nadenken? Alleszins een warme oproep om dit bericht ook in jouw lerarenteam te verspreiden! 
 
In februari organiseert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen veertien online focusgroepen waarin we de noden van het werkveld willen beluisteren om zo de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader op het spoor te komen. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024). Voel je je geroepen om ons te informeren over waarop wij volgens jou moeten inzetten? Of ken je collega’s in jouw schoolteam die hierover graag met ons mee nadenken? Alleszins een warme oproep om dit bericht ook in jouw lerarenteam te verspreiden! Stel je vóór 4 februari via deze link kandidaat voor één van onze focusgroepen. Wij nemen dan zo snel mogelijk met jou contact op. 
 
Noot: deze oproep richt zich enkel tot personeelsleden in regulier basisonderwijs en secundair onderwijs. Voor buitengewoon onderwijs en volwassenenonderwijs organiseren we een andere bevraging. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Professionaliseringstraject voor de uitrol van de nieuwe leerplannen aardrijkskunde 2de graad  

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het derde leerjaar (1ste jaar van de 2de graad) aan de slag met nieuwe leerplannen. Voor aardrijkskunde gaat dit over 2 leerplannen, die je beide vindt op de Pro-website van Katholiek Onderwijs: een leerplan voor de richtingen in de D-finaliteit en een ander voor de D/A-finaliteit (wachtwoord voor beide docs: “ontwerpleerplan”) 
 
Beide leerplannen verschillen inhoudelijk niet zo heel veel, maar de complexiteit van een aantal doelstellingen vraagt toch een andere manier van aanpak.  
 
Wie een blik werpt op deze leerplannen, merkt vrij snel de toch wel drastische veranderingen in vergelijking met de inhouden van de huidige tweede graad.  Op het eerste zicht komen sommige thema’s terug (landbouw, industrie, demografie…), andere thema’s zijn helemaal nieuw (systeem aarde en de koolstofcyclus, ontginning van grondstoffen, planetaire grenzen, klimaatverandering, transitie naar duurzaamheid…). Wat alleszins nieuw is, is het achterliggend verhaal dat als een rode draad doorheen alle thema’s loopt: recente evoluties in demografie en in economische activiteiten hebben een zware impact op het systeem aarde, dat zwaar onder druk komt te staan.  
 
We zijn er écht van overtuigd dat aardrijkskunde met deze leerplannen maatschappelijk relevant(er) en actueler wordt. We hopen leerlingen inzicht te verschaffen in de verwevenheid van menselijke activiteiten met “het systeem aarde” en hoe dit geleid heeft tot de situatie waarin onze planeet zich momenteel bevindt. Een planeet onder druk… klimaatverandering is één van de uitingen daarvan.  We willen geenszins een apocalyptisch toekomstbeeld schetsen, want dit leerplan voorziet ruimte om met de leerlingen mogelijke oplossingspistes te verkennen.  
 
Eigenlijk waren we zeer graag fysiek naar je toe gekomen om deze benadering in het algemeen, en de doelstellingen in het bijzonder, toe te lichten. Met deze pandemie is dit echter niet aangewezen en daarom hebben we een digitaal “voorscholingstraject” uitgewerkt, waarbij je stapsgewijs en op je eigen tempo de leerplannen kunt leren kennen (dit geldt trouwens niet alleen voor aardrijkskunde).  
 
We denken dat het goed zou zijn om (de onderdelen van) dit traject samen met je vakgroep te volgen.   
 
De leerpaden staan online op https://leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen/ (klik op professionaliseringstrajecten).  

1ste stap “Generieke sessie  

 
De generieke sessie neemt je mee naar een algemene kennismaking met de nieuwe leerplannen 2de graad van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De visie, de algemene principes en de opbouw worden hierin uitgelegd. Deze sessie geeft geen vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen.  
 
Misschien is het interessant om na de generieke sessie (facultatief) de “tussensessie” te bekijken. Je vindt ze bij ‘verwerking’. Leraren die in de 2de graad staan en niet in de 1ste graad, kunnen in dit filmpje (van ongeveer 30 minuten) kennismaken met het leerplan van de eerste graad (nieuw sedert 2019). Op die manier wordt de opbouw over de graden heen duidelijk(er) en kunnen leerlijnen uitgebouwd en bewaakt worden.   

2de stap :basissessie 

 
De “basissessie” geeft je een eerste kijk op de essentiële items van het nieuwe leerplan. Je krijgt er een eerste indruk van de leerplandoelen, van de manier waarop je verder kan bouwen op het huidige leerplan 1ste graad en hoe dit zal aansluiten met de nieuwe 3de graad (start in september 2023).  Je kunt deze voorstelling bekijken en herbekijken naar eigen keuze. We denken dat het een meerwaarde kan zijn om dit gezamenlijk te doen tijdens een vakoverleg met de collega’s, zodat alle collega’s van 1 t.e.m. 6 weten dan welke (grote) veranderingen er in de 2de graad op til zijn.  
 
Als er bij het bekijken van de basissessie vragen opborrelen, dan kan je die aan ons bezorgen via dit Forms-document, liefst voor 1 april 2021. Je vindt dit document bij ‘verwerking’. We zullen die vragen zeker opnemen in de verdiepende sessie.   

3de stap: “verdiepende sessies” (maart-april-mei) 

 
Naar het einde van het tweede trimester toe en in het begin van het derde trimester, bieden we online verdiepende sessies aan, waarin wordt ingegaan op de vragen die we kregen en op enkele nieuwe of vernieuwende onderdelen van de leerplannen. Het spreekt voor zich dat je ook deze sessies op een willekeurig moment kunt bekijken en herbekijken. Deze sessies zullen één voor één via het leerpad toegankelijk zijn. We hopen na de krokusvakantie de eerste sessie(s) online te zetten; ze worden aangevuld in de loop van maart-april.  
 
We zullen alvast volgende verdiepende sessies online brengen: 
 
► 
 
Het verhaal achter  de interacties van de mens en het systeem aarde (uitgediept) 
 
► 
 
Systeemdenken: wat betekent dit  concreet voor dit leerplan? Hoe pakken we dit aan? 
 
► 
 
GIS-viewers en digitale atlassen: wat betekent dit concreet voor dit leerplan? Wat zijn de toepassingsmogelijkheden? Hoe bouwen we verder de  leerlijn uit die opgestart is in de eerste graad?  
 
► 
 
STEM: waar en hoe passen we de STEM-concepten toe in deze leerplannen aardrijkskunde?  
 
► 
 
Ruimtelijk referentiekader: wat bedoelt men hiermee in de leerplannen aardrijkskunde? hoe ondersteunen we leerlingen bij het verwerven, vastzetten en uitdiepen van hun ruimtelijk referentiekader?  
 
► 
 
 
 
Na de paasvakantieop  28/4, 29/4 en 30/4, voorzien  we met de pedagogisch begeleiders aardrijkskunde enkele virtuele zitdagen’, waarop we jullie vragen beantwoorden. De praktische uitwerking van deze dagen wordt mede bepaald door jullie vragen.  
 
We plannen ook nog een verdiepende sessie rond terreinwerk in de 2de graad, maar we verschuiven die naar het eerste trimester van volgend schooljaar. We willen immers graag met jullie fysiek het veld in, maar dit kan enkel als corona-dreiging vermindert en de bijhorende maatregelen versoepeld worden. Meer nieuws hierover later.  
 
We hopen dat we ons aanbod jou aanspreekt en dat je veel ‘goesting’ krijgt om met deze vernieuwing aan de slag te gaan. 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 
 
De Limburgse Contactdag Natuuronderzoek komt naar je toe!  

De Limburgse Contactdag Natuuronderzoek komt naar je toe!

 
30 jaar geleden werd het Netwerk Natuuronderzoek onder de noemer LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) opgericht. 30 jaar van gedreven natuuronderzoek, door honderden vrijwilligers, met honderden activiteiten en tientallen publicaties, … En dat willen we vieren! 
 
Een klassieke contactdag zit er dit jaar niet in. We stellen jullie daarom een alternatief programma voor: 5 avonden op rij, van 22 tot en met 27 februari, kun je boeiende lezingen volgen over recent natuuronderzoek, gebracht vanuit de verschillende werkgroepen. Als afsluiter op zaterdag krijg je een overzicht van 30 jaar Limburgs Natuuronderzoek voorgeschoteld, gevolgd door een reis doorheen de geschiedenis aan de hand van jaarringen van bomen, gebracht door Valerie Trouet vanuit Arizona (VS). Elke lezing kun je online volgen en achteraf herbekijken. 
 
Een klassieke contactdag zit er dit jaar niet in. We stellen jullie daarom een alternatief programma voor: 5 avonden op rij, van 22 tot en met 27 februari, kun je boeiende lezingen volgen over recent natuuronderzoek, gebracht vanuit de verschillende werkgroepen. Als afsluiter op zaterdag krijg je een overzicht van 30 jaar Limburgs Natuuronderzoek voorgeschoteld, gevolgd door een reis doorheen de geschiedenis aan de hand van jaarringen van bomen, gebracht door Valerie Trouet vanuit Arizona (VS). Elke lezing kun je online volgen en achteraf herbekijken. 

Programma 

 
Maandag 22 februari 
 
► 
 
19.30 u. - Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven 
 
► 
 
20.30 u. - In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar 
 
Dinsdag 23 februari 
 
► 
 
19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema, Sovon 
 
► 
 
20.30 u. - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM 
 
Woensdag 24 februari 
 
► 
 
 
19.30 u. - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven  
 
Donderdag 25 februari 
 
► 
 
19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
 
► 
 
20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie 
 
Vrijdag 26 februari 
 
► 
 
19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt 
 
► 
 
20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt 
 
Zaterdag 27 februari 
 
► 
 
15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum 
 
► 
 
15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum 
 
► 
 
15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut 
 
► 
 
16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona 
 
► 
 
17.00 u. - Slotwoord – Bert Lambrechts, gedeputeerde voor Milieu en Natuur 

Deelname 

 
Enkele dagen vooraf bezorgen we je een deelnamelink. De lezingen worden opgenomen. Je kunt ze nadien herbekijken. 
 
 

‘Escape Room GeDwarsBoomd

 
Een escape room is een interactief spel waarbij een groep in een kamer wordt opgesloten en puzzels/opdrachten moet oplossen om te ontsnappen. Ook in aardrijkskunde kan zo een escape room  een didactische meerwaarde bieden. Het is een zeer activerende werkvorm om leerlingen op een speelse manier hun kennis en vaardigheden te laten inzetten en het biedt bovendien een ideale context om te werken aan 21ste eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, ….  
 
Een fysieke escape room kan nu om evidente redenen niet opgezet worden. Daarom biedt een ‘digitale escape room’ in deze tijden van afstandsleren/blended trajecten veel mogelijkheden om leerlingen digitaal, vanop afstand  te activeren en te motiveren om  aardrijkskundige vaardigheden op een frisse en uitdagende manier te laten inoefenen… en dat binnen de grenzen van één lesuur. Misschien is dit wel een werkvorm waaraan jij en je leerlingen veel kunnen hebben in een periode waarin je je leerlingen niet altijd fysiek in de klas hebt.  
 
We zijn dan ook bijzonder verheugd dat Tomas Mertens, docent lerarenopleding VIVES Hogeschool, bereid is om een voorbeeld van zon digitale escape room voor aardrijkskunde voor te stellenHij heeft er, bij wijze van voorbeeld, een ontwikkeld waarbij de aardrijkskunde-doelstellingen 1 tot 6 geintegreerd zijn.  
 
Deze nascholing zal doorgaan owoensdag 10 maart 2021 van 13.30 tot 16.30 u. via Zoom. Tijdens deze namiddag zal Tomas de digitale escape room voor aardrijkskunde voorstellen en de mogelijkheden ervan didactisch kaderenTijdens het eerste deel van de namiddag speel je zelf via virtuele groepen (in breakout rooms); na een korte pauze leert Tomas je hoe je zelf zo een digitale escape room in elkaar steekt, en dit op zeer korte tijd, geënt op de doelstellingen van het leerplan dat je volgt. 

 

AA-NW-TE + NRTAanbod educatief centrum Fabriek Energiek Zelzate  - 21 april 2021 

 
Ben je ook op zoek naar naar inspiratie i.v.m. de doelen rond terreinwerk aardrijkskunde 1ste graad? Noteer dan woensdag 21 april 2021 namiddag in je agenda voor de voorstelling van een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate.
 
Excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate 
 
Heel wat leraren aardrijkskunde 1ste graad zijn op zoek naar inspiratie ivm de doelen rond terreinwerk. In het leerplan 1ste graad – zowel AA-NW-TE – wordt gevraagd dat we werken rond klimaat, mobiliteit en energie én dat we bij een observatie van een landschap op het terrein relaties tussen landschapsvormende lagen onderzoeken.  
 
We zijn dan ook heel blij dat de provincie Oost-Vlaanderen hun aanbod wil uitbreiden en een (vakoverschrijdend) aanbod aan het voorbereiden is voor leraren AA,NW en TE (of ook N-R-T) 1ste graad SO waarin ook heel wat procedurele doelen aan bod komen. Er wordt gewerkt aan een “excursie” naar Fabriek Energiek in Zelzate die zou voorgesteld worden op woensdagnamiddag 21 april (datum onder voorbehoud). Uitnodigingen volgen later. 
 
Fabriek Energiek is een (nieuw) educatief centrum voor hernieuwbare energie, dat aan de voet van de Zonneberg ligt. Deze gesaneerde gipsstort herbergt sinds enkele jaren een reusachtig zonnepanelenpark en biedt bovendien vanop 44m hoogte een magnifiek uitzicht op het Meetjesland en de industriezone rondom het Kanaal Gent-Terneuzen. 
 
 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

 
Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen, zoals aangeboden in de tweede graad, maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling. Geen feitenquiz maar mooie oefeningen, probleemstellingen en onderzoekjes welke bij leerlingen vooral vragen oproepen over het systeem aarde en hen aanzet om ook intenser om te gaan met aardrijkskunde in de klas. 
JunioR  
 
► 
 
15/02/2021: deadline inschrijven Junior Olympiade Natuurwetenschappen 
 
► 
 
10/03/2021: eerste ronde 
 
► 
 
24/04/2021: tweede ronde 
 
► 
 
23/05/2021 in Leuven, Proclamatie Wetenschapsolympiades 
 
 

Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in St Niklaas, maar heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin  dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en  aangenamer geleerd wordt. De meest recente  wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs  hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen digitaal op 17 maart 14.00-17.00 uur (opgelet gewijzigd van live naar digitaal!)
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming

Modernisering so 2de en 3de graad: leerpaden voor de nieuwe leerplannen

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit zelfstandige sessies en contactmomenten. 
 
Beste collega 
 
Er breken nog spannende tijden aan op het vlak van de modernisering. Ik hoop, samen met jullie, op een onderwijstoekomst met meer ruimte voor creativiteit, kunst, cultuur, verwondering… In deze nieuwsbrief informeer ik jou over de huidige stand van zaken.  

Ontwerpleerplannen 

 
De ontwerpleerplannen werden per studierichting gepubliceerd op onze website. De leerplandoelen in de ontwerpleerplannen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement. Daarom zijn de ontwerpleerplannen voorlopig interne documenten van onze netwerkorganisatie en enkel toegankelijk met een wachtwoord. Het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’.  

Specifiek voor Artistieke vorming 

 
De huidige vakken Plastische opvoeding en Muzikale opvoeding worden in de toekomst Artistieke vorming. Neem je graag een kijkje in de modellessentabellen, dan kan dit via deze webpagina.  
 
Complementair leerplan 
 
Het complementair leerplan Artistieke vorming kan gebruikt worden in alle finaliteiten. Op de pagina ‘Basisinformatie leerplannen tweede graad’ vinden jullie hieromtrent wat informatie terug.  
 
MEAV 
 
Het ontwerpleerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming bestaat uit 3 modules: maatschappelijke vorming, economische vorming en artistieke vorming.  Deze staan op zich waardoor het leerplan niet uitgaat van een geïntegreerde benadering. In de conceptnota ‘Leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming’ vind je extra info terug.   
 
MAVO 
 
In het ontwerpleerplan Maatschappelijke vorming van de A-finaliteit is er ook een artistieke component; namelijk de rubriek ‘artistiek en creatief. Ook dit ontwerpleerplan is integraal te raadplegen 

Specifiek voor Kunstbeschouwing. 

 
De studie van de mens in interactie met cultuur en samenleving, staat centraal in de hernieuwde opleiding Humane wetenschappen.  De drie vakken van het specifieke gedeelte tonen die studie van de  mens vanuit vier specifieke invalshoeken. Deze vier invalshoeken kregen vorm in drie leerplannen: kunstbeschouwing, filosofie en psychologie/ sociologie. Het specifiek leerplan Kunstbeschouwing kan je hier nalezen.  

Leerpaden 

 
Sinds 28 januari is het leerpad voor elk leerplan beschikbaar via de leerplanpagina.  Dit leerpad of professionaliseringstraject bestaat uit drie sessies en een tussentijdse Q&A.  
 
► 
 
Generieke sessie (hier te bekijken): je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen. 
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie (publicatie 28 januari): je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandige sessie, waarbij je de mogelijkheid krijgt om eventuele vragen, bemerkingen door te sturen. 
 
► 
 
Q & A: online sessie met de begeleider waarbij de gestelde vragen, bemerkingen aan bod komen. 
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten. 
 
Heb je voor jezelf graag nog een duidelijk overzicht, dan kan dit document een hulp zijn.  

Inschrijven 

 
Om je inschrijving voor het professionaliseringstraject vlot te laten verlopen, dien je je te registreren via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.  
 
Hoe kan je het leerpad bekijken? 
 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Creativiteit ontwikkelen met behulp van digitale technologie in de lessen Muziek 

 
Creativiteit verhogen met digitale technologie? Alle leerlingen op creatieve en muzikale wijze aan de slag met digitale toepassingen? Samenwerken op school én online? Het kan! Paul van der Heijden legt je uit hoe je 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit en digitale geletterdheid kan matchen met digitale technologie en het muziek- en kunstonderwijs.  
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Communicatie en media

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Communicatie en media
 
 
 
Economie

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Geschiedenis

Nascholingen 2020-2021 geschiedenis

 
Als leraar geschiedenis kan je ook dit schooljaar terecht bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live voor allerlei nascholingen. 

 

Leerplanvoorstelling geschiedenis tweede graad  

 
Alles wat met leerplannen te maken heeft, is opgenomen in een professionaliseringstraject van drie sessies. Je zal aan dit traject of leerpad geraken via deze websiteHet leerpad is beschikbaar sinds 28 januari.  
 
► 
 
 
Op de website zie je dat de eerste generieke sessie al online staat. Dit is een algemene sessie met info over de modernisering so in de tweede graad. Deze is zeer nuttig als voorbereiding op onze sessies.  
 
► 
 
 
De basissessie is beschikbaar sinds 28 januari. Dit is een ingesproken presentatie met voorbeelden, waarin we de drie leerplannen met elkaar vergelijken. Op het einde van de sessie vragen we om bedenkingen en/of vragen aan ons te bezorgen via een Teams formulier (= vragenlijst).  
 
► 
 
 
Aan de hand van de antwoorden gaan wij onze verdiepende sessie voorbereiden. De data hiervoor vind je ook op die nieuwe website. Wij hopen dat deze laatste sessies live kunnen doorgaan, maar dat is nu nog koffiedik kijken. 
 
De leerplannen vind je ook op de bovenvermelde website. Het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’. Je kan via de studierichtingen zoeken. Hieronder vind je de juiste linken: 
 
► 
 
Leerplan doorstroom domeinoverschrijdend (II-Gesvb-d) 
 
► 
 
Leerplan doorstroom domeingebonden (II-Ges-d) 
 
► 
 
Leerplan doorstroom/arbeidsgericht (II-Ges-da) 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage (hyperlink naar het document van Jurgen – de bijlage die ik heb meegestuurd = zonder TTEAM …) word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je data en inschrijvingsmogelijkheden voor de verdiepende sessies terugvindt bij ’input’. 
 
 

Dag van de interculturele geschiedenis (SAVE THE DATE: 30 april 2021) 

 
Als kick-off voor een professionele leergemeenschap van volgend schooljaar over dit thema zullen we op 30 april 2021 in Mechelen of Brussel (maar we houden rekening met een digitaal alternatief) een Dag van de interculturele geschiedenis organiseren. Er zullen inhoudelijke lezingen zijn over polarisering en migratie, maar ook praktijkgerichte sessies over hoe je met dit thema in de klas kan omgaan. Ons aanbod zal zeer divers zijn.  

 

Kritisch redeneren met en over bronnen (5 februari 2021) 

 
Op vrijdagvoormiddag 5 februari 2021 zal Griet Frère, medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen, een nascholing geven over kritisch redeneren met en over bronnen (met focus op de tweede graad). Deze nascholing gaat online doorInschrijven kan hier  

 

Verbinding met je klas, met je leerlingen

 
Hoe kan je in deze moeilijke tijden zorgen voor een warm contact met je leerlingenLees hier een aantal tips. 

Hou je leerlingen vast, laat ze niet los 

 
Op het Youtubekanaal Blijven Leren van Shauna vind je allerlei filmpjes met digitale en andere didactische tips. Onlangs postte ze een filmpje over de tool Wonder.me om online bijeenkomsten socialer te maken. Probeer het eens uit!  

Zet in op veerkracht 

 
In dit artikel van Klasse lees je over de kracht van Positive education. 

Bied je leerlingen perspectief 

 
Het zijn vreemde tijden en moeilijke omstandigheden. Geef onze leerlingen een stem en bied ze perspectief. Hier vind je enkele tips (Klasse).  

Welbevinden = mooie resultaten?  

 
Hoe belangrijk is het om te werken aan het welbevinden van je leerlingen? Twee onderwijsexperten buigen zich over een aantal stellingen in dit artikel van Klasse.  

Geef ze een stem, toon begrip 

 
In dit artikel van Knack kan je lezen hoe vanuit het Vlaamse kinderrechtencommissariaat de oproep komt om begrip te tonen voor onze jongeren en ze als kwetsbare groep te beschouwen in deze crisis.  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Humane wetenschappen

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Informatica

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen 2020-2021 klassieke talen

 
Welke nascholingen kan je dit schooljaar 2020-2021 als leraar klassieke talen volgen, bij ons op de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg of elders, digitaal of live? 

  

Leerplanvoorstelling klassieke talen tweede graad  

 
Alles wat met leerplannen te maken heeft, is opgenomen in een professionaliseringstraject van drie sessies. Je zal aan dit traject of leerpad geraken via deze website. Het leerpad is beschikbaar sinds 28 januari.  
 
► 
 
 
Op de website zie je dat de eerste generieke sessie al online staat. Dit is een algemene sessie met info over de modernisering so in de tweede graad. Deze is zeer nuttig als voorbereiding op onze sessies.  
 
► 
 
 
De basissessie is beschikbaar sinds 28 januari. Dit is een ingesproken presentatie met voorbeelden, waarin we de nieuwe leerplannen Latijn en Grieks kort toelichten. Op het einde van de sessie vragen we om bedenkingen en/of vragen aan ons te bezorgen via een Teams formulier (= vragenlijst).  
 
► 
 
 
Aan de hand van de antwoorden gaan wij onze verdiepende sessie voorbereiden. De data hiervoor vind je ook op de nieuwe leeromgeving. Wij hopen dat deze laatste sessies live kunnen doorgaan, maar dat is nu nog koffiedik kijken. 
 
De leerplannen vind je ook op bovenvermelde website. Het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’. Je kan voorlopig via de studierichtingen zoeken. Klik hier voor het leerplan Latijn en hier voor dat van Grieks. 
 
Hoe kan je het leerpad bekijken? 
 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je data en inschrijvingsmogelijkheden voor de verdiepende sessies terugvindt bij ’input’. 

 

Uitspraak van het Latijn: achtergrond en praktijk (UITGESTELD) 

 
Omdat we ook voor de nieuwe datum van eind januari geen zekerheid kunnen bieden, zal deze nascholing verplaatst worden. De nieuwe data zijn 10 mei voor Mechelen en 11 mei voor Hasselt. De deelnemers die reeds ingeschreven waren, zijn verwittigd en blijven ingeschreven. Nieuwe inschrijvingen zijn mogelijk. 

 

PLG Evalueer breed (1 maart 2021) 

 
Vorig schooljaar zijn we gestart met deze professionele leergemeenschap over evalueren in de klassieke talen. De deelnemende leraren hebben door middel van een klein praktijkonderzoekje hun evaluatiepraktijk in kaart gebracht en proberen te verbeteren. We gaan aan de slag met een nieuwe onderzoekscyclus om elkaar opnieuw te inspireren. We zijn met een beperkt groepje samengekomen op 23 november 2020. De focus zal dit schooljaar op de digitalisering en het afstandsonderwijs zitten, wat gezien de omstandigheden een logische keuze is. Maar ook de evaluatie van het leesproces komt in beeld… Ben je geprikkeld om hier mee starten en mee te denken, schrijf dan hier in.  

 

Dag van de klassieke talen (2 juli 2021) 

 
In deze bijzondere tijden snakken we allemaal naar live contact en inhoud die ons positieve energie geeft. Daarom willen we nog steeds onze Interregionale dag van de klassieke talen laten doorgaan. Je zal verschillende sessies kunnen kiezen rond uiteenlopende thema's zoals alternatief tekstmateriaal voor Grieks, uitdagende opdrachten voor Latijn, leesdidactiek, de inzet van filmpjes, enz. 
 
Maar we beseffen ten volle dat dit jaar van iedereen veel vergt. Daarom toetsen we graag af wanneer jullie die dag het liefst zien doorgaan. Met het beantwoorden van één vraag is jouw stem gehoord. Die ene vraag vind je hier. 

 

Dag van de talen 11 februari 2021

DvdT   Heb jij je ticket klaar voor de vijfde dag van de talen? Nog steeds niet? Haast je dan want het is bijna tijd om aan boord te gaan. Navigeer daarom snel door het brede digitale aanbod en boek alsnog je last minute ticket. Onze piloten en stewards zullen je dan op 11 februari meenemen naar een veelbelovende bestemming: een geïnspireerd talenonderwijs voor al onze leerlingen. 

 

Euroclassica examens (deadline verplaatst)

 
De deadline voor het indienen van de Euroclassica wedstrijden (EGEX, ELEX, Ianua en Vestibulum) is verschoven naar 1 maart 2021. Dit geeft jullie extra ruimte en tijd. Dit is goed nieuws voor de twijfelaars: dan kunnen jullie alsnog meedoen. De benodigde documenten kan je bekomen door mij een mailtje (nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderente sturen.  

 

Verbinding met je klas, met je leerlingen

 
Hoe kan je in deze moeilijke tijden zorgen voor een warm contact met je leerlingenLees hier een aantal tips. 

Hou je leerlingen vast, laat ze niet los 

 
Op het Youtubekanaal Blijven Leren van Shauna vind je allerlei filmpjes met digitale en andere didactische tips. Onlangs postte ze een filmpje over de tool Wonder.me om online bijeenkomsten socialer te maken. Probeer het eens uit!  

Zet in op veerkracht 

 
In dit artikel van Klasse lees je over de kracht van Positive education. 

Bied je leerlingen perspectief 

 
Het zijn vreemde tijden en moeilijke omstandigheden. Geef onze leerlingen een stem en bied ze perspectief. Hier vind je enkele tips (Klasse).  

Welbevinden = mooie resultaten?  

 
Hoe belangrijk is het om te werken aan het welbevinden van je leerlingen? Twee onderwijsexperten buigen zich over een aantal stellingen in dit artikel van Klasse.  

Geef ze een stem, toon begrip 

 
In dit artikel van Knack kan je lezen hoe vanuit het Vlaamse kinderrechtencommissariaat de oproep komt om begrip te tonen voor onze jongeren en ze als kwetsbare groep te beschouwen in deze crisis.  
 
 

Tentoonstellingen 

 
Nieuwe tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum (Tongeren): ‘Oog in oog met de Romeinen’ (6 februari – 1 augustus 2021) 
 
Het Gallo-Romeins Museum presenteert in deze tentoonstelling meer dan tweehonderdvijftig topstukken uit het prestigieuze British Museum (Londen). Het thema is het dagelijks leven in het uitgestrekte Romeinse Rijk, ten tijde van de Keizertijd, meer bepaald eenheid in verscheidenheid. De tentoonstelling zal een frisse kijk bieden op het leven van een diversiteit aan mensen in de verschillende gebieden van het Romeinse Rijk, van in Rome tot in de uithoeken ervan. 
 
 

Lezingen  

 
Oog in oog met de Romeinen. Het leven zoals het was in de keizertijd door Patrick De Rynck (classicus): donderdag 18 februari 2021. De lezing is digitaal (Spraakwater). Inschrijven kan via deze link of telefonisch (012/670340).  
 
Retoriek en democratie in de oudheid door Thierry Oppeneerwoensdag 3 maart 2021 van 15 tot 16 uur. De lezing gaat online door (V.L.O.T.). Inschrijven kan hier 
 
 

Oproep 

 
Yoran Joosten is leraar klassieke talen en doet zijn educatieve master, waarvoor hij een onderwijsonderzoek uitvoert. In het kader daarvan zou het fijn zijn als leraren Grieks de enquête over het lyrische aspect in de derde graad zouden kunnen invullen? Alvast dank! 
 
 

Activiteiten met leerlingen 

 
Doorprik de mythe – onderzoeksfestival Grieks (19 maart 2021)  
 
Tijdens dit online festival worden leerlingen van de derde graad op een interactieve manier ondergedompeld in het universitair onderzoek. Meer info en inschrijven kan hier 
 
 

Griekse dag  

 
De Griekse dag voor lerarendie door zou gaan op 5 mei 2021, is geannuleerd. Wij hopen volgend schooljaar weer een mooie Griekse dag voor leraren en leerlingen te kunnen organiseren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Land- en tuinbouw

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Land- en tuinbouw
 
 
 
Lichaamsverzorging

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichaamsverzorging
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Modernisering: nieuwe leerplannen in de tweede graad: leertraject 

 
Hoe maak ik kennis met de nieuwe leerplannen? Dit kan je in drie fases.
 
De ontwerpleerplannen van de tweede graad vind je op de leerplanpagina’s. Om de leerplannen te raadplegen, gebruik je het wachtwoord: ontwerpleerplan. Een aantal ontwerpleerplannen kreeg ondertussen een kleine update. 
 
Er is één leerplan lichamelijke opvoeding voor de basisvorming. Dat vind je terug bij elke niet-sport studierichting. 
 
In het studiegebied sport zijn er drie nieuwe leerplannen Sport voor de drie verschillende studierichtingen: 
 
► 
 
Beweging en sport A 
 
► 
 
Sport D/A 
 
► 
 
Sportwetenschappen D 

Het leerpad  

 
Samen met de collega’s vakbegeleiders L.O. stippelden we leertrajecten of leerpaden voor je uit. Een leerpad bestaat uit 3 fasesdeels zelfstandige sessies en deels contactmomenten. 
 
Generieke sessie  
 
Via een filmpje van de centrale dienst Curriculum en Vorming verken je zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen. 
 
Leerplanspecifieke basissessie – vanaf nu beschikbaar 
 
Je kan nu van start gaan met de tweede fase. Via de leerplanpagina’s kan je een link naar het leerpad vinden. Je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door naar een opname te kijken. Deze basissessie kan je individueel of met je vakgroep op een willekeurig tijdstip volgen en ook herbekijken. Je kan samen nadenken over de bijbehorende vragen. 
 
Leerplanspecifieke verdiepende implementatiesessie en vervolginitiatieven 
 
In het leerpad vind je ook informatie over de verdiepende sessie. Om daaraan deel te nemen, moet je geregistreerd zijn via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. Ben je nog niet geregistreerd? Dan kan je de nodige informatie op de website vinden.  
Je kan nu al inschrijven voor de contactmomenten:  
 
Kijk bij: "Input"

Praktische info leerpaden 

 
► 
 
De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op "FAQ" klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
 

Warme oproep deelname onderzoek lichamelijke opvoeding  

 
Een onderzoek over L.O.: leer meer over goed L.O. gevendoor de vragenlijst in te vullen. 
 
Lieve en Marc zijn twee ervaren leerkrachten L.O. die streven naar verbetering van de kwaliteit in ons vakgebied. In het kader van hun masterproef aan de opleiding Sport- en Bewegingsonderwijs bij de Fontys Hogeschool, voeren zij onderzoek naar respectievelijk kwaliteit van evaluatie en het implementeren van sociale competenties in de les L.O.  
 
Lieve: 
 
Veel vakgroepen L.O. worstelen met het thema toetsen en beoordelen. Daarom is het LOVE-onderzoeksproject opgezet: Lichamelijke Opvoeding Vlaanderen Evalueert. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de evaluatiepraktijk in het secundair onderwijs. Op basis daarvan kunnen op termijn leraren L.O. beter worden ondersteund. Het onderzoek wordt mee begeleid en ondersteund door Dr. Lars Borghouts (bekend van de projecten “Een punt voor gym” en “Motiverend beoordelen”) 
 
Het invullen van deze online vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.  
 
Marc: 
 
Het leerplan L.O. onderschrijft het belang van de ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren bij onze leerlingen. De leraar L.O. wordt daarmee uitgedaagd om werkvormen en lesactiviteiten aan te bieden die deze visie in de praktijk brengt. Met deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in de implementatie, om nadien deze leerplandoelen zo goed mogelijk te helpen vertalen naar jullie lespraktijk. Deze online vragenlijst bestaat uit 35-tal vragen en duurt ongeveer 20-25 minuten.  
 
Alle gegevens worden anoniem verwerkt. De opgedane kennis zal op termijn gratis beschikbaar zijn en kan een meerwaarde betekenen voor alle leerkrachten L.O. Vandaar mijn warme oproep om beide vragenlijsten in te vullen! 
 
 

Jaarlijkse nascholing redder online 

 
Zorg dat je in orde bent met je redderscursus. Dan is iedereen gerust. Online? Ja, het kan. 
 
Leerkrachten LO die zwemles geven in het eigen zwembad van de school volgen jaarlijks de verplichte bijscholing redder. Eind december werden verschillende van deze nascholingen afgelast waardoor nu extra online nascholingen worden ingericht door de Vlaamse Reddingsfederatie. Door het volgen van deze online scholing ben je opnieuw helemaal in orde met de regelgeving voor dit kalenderjaar. De volgende jaarlijkse bijscholing redder is dan voor 2022.
 
Heb jij nood aan deze online bijscholing Redder, schrijf je dan in voor een bijscholing Redder via de website van RedFed waar je de data van de komende bijscholingen vindt. Heb je hier nog geen account, registreer je dan als nieuwe gebruiker.
 
Via ‘Mijn Sport Vlaanderen’ of de ‘VTS-app’ elke deelnemer nadien zijn deelnameattest downloaden. Wie nog geen login bij Sport Vlaanderen heeft kan zich registreren via:
 
► 
 
PC:  https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/mijnsportvlaanderen/
 
► 
 
Smartphone:
 
► 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bloso.vts&hl=nl&gl=US 
 
► 
 
https://apps.apple.com/us/app/vlaamse-trainersschool/id1288598483
 
Via diezelfde login (gekoppeld aan je rijksregisternummer) kan ook jij een overzicht krijgen van al je trainersdiploma’s, bijscholingen … erkend door Sport Vlaanderen.
 
 

Inspiratie afstandsonderwijs vanwege SNS en de Volleybal-federatie 

 
Heb je nog nood aan ideetjes om je leerlingen uit te dagen om thuis te bewegen? Zoek je nog haalbare work-outs voor je afstandsles L.O.? Misschien kunnen SNS en de Volleybal-federatie je inspireren. 
 
Heb je nog nood aan ideetjes om je leerlingen uit te dagen om thuis te bewegen? Zoek je nog haalbare work-outs voor je afstandsles L.O.? Misschien kan SNS je inspireren.  
 
Met dit gratis bewegingsaanbod wil men alle jongeren aanzetten om ook thuis in beweging te blijven: 
 
► 
 
Korte challenges die je kan doorsturen naar je leerlingen als extra bewegingstussendoortje.  
 
► 
 
Zie ook de kant en klare work-outs (10 à 25 min). Er volgen wekelijks nieuwe video's. 
 
De video's zijn toegankelijk voor iedereen, ook niet voor SNS'ers!  
 
Ook de Vlaamse Volleybal-federatie geeft inspiratie om thuis je balvaardigheid te trainen. 
 
► 
 
 
Je vindt er oefeningen voor verschillende leeftijden en niveaus. 
 
 

Bewegingstussendoortjes tijdens online lessen

 
Je leerlingen én jezelf een cadeautje geven tijdens je online les?
 
Hieronder een tip vanwege Thomas More Turnhout. Kan jij je collega’s motiveren tot het organiseren van bewegingstussendoortjes? 
 
Je leerlingen én jezelf een cadeautje geven tijdens je online les? That’s easy! Dat doe je met een beweegtussendoortje!  
 
Voordelen voor de leerlingen: 
 
► 
 
Fris hoofd 
 
► 
 
Vernieuwde aandacht 
 
► 
 
Zitgedrag doorbroken 
 
Voordelen voor de leraar: 
 
► 
 
Dezelfde als hierboven (want… jij doet toch ook mee?!) 
 
► 
 
Gemotiveerde, fitte, oplettende leerlingen aan de andere kant van het scherm 
 
In deze YouTube-playlist van Thomas More vind je meer dan 10 filmpjes van zo’n 1 minuut met telkens een ander beweegtussendoortje. Gebruik ze in je les en zorg zo voor een energieboost bij de studenten en jezelf!  
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Maatschappij & welzijn

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Basisoptie Maatschappij & Welzijn A/B: VLAJO  16 maart 2021

 
Ben je nog op zoek naar mogelijke invalshoeken voor de realisatie van het leerplan ‘Basisoptie Maatschappij en welzijn’? Wil je als leraar geïnspireerd worden via het bruikbaar materiaal van VLAJO? Dan is deze sessie beslist iets voor jou.
 
Je krijgt een toelichting van VLAJO over de materialen die je kan inzetten voor de basisoptie. Je kan de concreet, aangeboden inhouden koppelen aan de leerplandoelen. Schrijf je nu in. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Mode

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Mode
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nieuwe leerplannen tweede graad 

 
In de vorige nieuwbrief vond je al informatie rond de introductie van de nieuwe leerplannen voor de tweede graad. Bekijk hier deze info nogmaals en/of meld je onmiddellijk aan voor de verschillende sessies! 
 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat enerzijds bestaat uit zelfstandige sessies (je volgt zelf of met je vakgroep de sessie digitaal op een moment dat jou past) en anderzijds uit contactmomenten (je overlegt met je vakbegeleider, digitaal of live als de Coronaregels het toestaan live). 

Hoe ziet het leerpad Engels eruit? 

 
► 
 
generieke sessie: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen. 
 
► 
 
Ter voorbereiding van sessie twee kun je na het bekijken van het generieke filmpje voor jezelf eventuele vragen, bezorgdheden, emoties … noteren. In de loop van het traject zul je hierop wellicht een antwoord krijgen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je bij je vakbegeleider terecht, zowel tijdens de verdiepende sessie als daarna.  
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie: je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar een zevental opnames te kijken. Deze basissessie is een zelfstandig sessie. 
 
► 
 
Ook na deze tweede sessie kun je voor jezelf eventuele vragen en bezorgdheden noteren. Deze komen mogelijk aan bod in de derde, leerplanspecifieke verdiepende sessie. j15 decembere kan uiteraard ook bij de vakbegeleider terecht! 
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten. 

Hoe ziet de timing eruit? 

 
► 
 
Sinds 15 december zijn de ontwerpleerplannen beschikbaar op onze website (het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’) 
 
► 
 
De generieke sessie is beschikbaar. Hiervoor heb je een twintigtal minuten nodig (zonder reflectie of bespreking). 
 
► 
 
Sinds 30 januari zijn alle leerpaden beschikbaar. Per leerplan is er een afzonderlijk leerpad. Je vindt deze vanaf eveneens op onze website. 
 
► 
 
Na de krokusvakantie starten de verdiepende sessies. De concrete timing voor de verdiepende sessie vind je ook op de website en dit per leerplan. Daar kan je ook inschrijven voor de verdiepende sessies. 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Duits

Enquête voor masterproef 

 
In het kader van haar masterproef binnen de opleiding taalkunde, voert Aaricia Herygers onderzoek uit naar de motivatie van Vlaamse leerlingen om vreemde talen te leren, met focus op Duits in de derde graad. Zij is hiervoor op zoek naar collega’s die een enquête onder hun leerlingen zouden willen verspreiden. Geïnteresseerden kunnen onmiddellijk deelnemen via deze link. De enquête neemt niet meer dan 15 minuten in beslag.

 

Lesmateriaal bij het gedicht Vergnügungen van Bertold Brecht.

 
Collega Frank Lenaerts deelt graag dit lesmateriaal i.v.m. het in 1954 geschreven gedicht Vergnügungen van Bertold Brecht.

 

Deutschlehrertag woensdag 24 februari

 
Op woensdag 24 februari 2021 organiseert UCLL (Management Limburg) een online studiedag voor leerkrachten Duits in samenwerking met het Goethe-Institut, BGDV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven vind je via deze link.

 

Engels

Netwerken

 
Wil jij graag met collega’s praktijkervaringen uitwisselen en leren van elkaar? Of ben je geïnteresseerd in het samen ontwikkelen van evaluatie-instrumenten of lesmateriaal? Schrijf je dan nu meteen in voor het netwerk Engels eerste graad of het netwerk Engels tweede en derde graad.

 

Moderne vreemde talen

Dag van de talen 11 februari 2021

 
DvdT   Heb jij je ticket klaar voor de vijfde dag van de talen? Nog steeds niet? Haast je dan want het is bijna tijd om aan boord te gaan. Navigeer daarom snel door het brede digitale aanbod en boek alsnog je last minute ticket. Onze piloten en stewards zullen je dan op 11 februari meenemen naar een veelbelovende bestemming: een geïnspireerd talenonderwijs voor al onze leerlingen. 

 

Onderzoek naar afstandsonderwijs

 
Drie studentes uit de opleiding Educatieve Master Talen aan de KU Leuven voeren onderzoek naar het afstandsonderwijs van de periode maart-juni voor moderne vreemde talen in de derde graad secundair onderwijs. Hiermee willen ze concrete adviezen formuleren voor de praktijkDe aandacht gaat vooral naar methodes en tools voor schrijf- en spreekvaardigheid. Help jij hen bij hun onderzoek?  
 
Esther Demerre, Eline Kindermans en Janka Maes uit de opleiding Educatieve Master Talen aan de KU Leuven voeren een onderzoek naar het afstandsonderwijs van vorig schooljaar (maart-juni) voor de lessen moderne vreemde talen (Engels, Frans, Duits) in de derde graad secundair onderwijs. Hiermee willen ze concrete adviezen formuleren voor scholen en leerkrachten. De aandacht gaat vooral naar de vraag: welke methodes en tools werken voor schrijf- en spreekvaardigheid in het afstandsonderwijs voor de hierboven beschreven doelgroep?  
 
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben zij nood aan voldoende input en data. Daartoe hebben zij een enquête uitgewerkt voor leerkrachten Engels, Frans en Duits uit de derde graad waarin ze polsen naar hun ervaringen tijdens de periode van afstandsonderwijs. De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het zou hen enorm helpen, mocht ook jij je ervaringen met hen willen delen. 
 
Er is ook een tweede, kortere enquête voor leerlingen uit de derde graad waarin ze nagaan welke tools en methodes zij geapprecieerd hebben. Deze vragenlijst neemt slechts 5 minuten in beslag. Ook hier zou het hen helpen, mochten jullie deze link aan jullie leerlingen doorgeven.  
 
Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 
 
 
Differentiëren ook op afstand  

Differentiëren? Ook op afstand!

 
Ook online gaat het lesgebeuren ‘gewoon’ door. Op deze poster vind je enkele nuttige tips om ook op afstand te differentiëren.

 

 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muzikale opvoeding

Modernisering so 2de en 3de graad: leerpaden voor de nieuwe leerplannen

 
Als vakbegeleider ondersteunen we je bij de realisatie van jouw leerplan. We doen dit volgens het principe van blended leren. Dat betekent dat we jou een leerpad aanbieden dat bestaat uit zelfstandige sessies en contactmomenten. 
 
Beste collega 
 
Er breken nog spannende tijden aan op het vlak van de modernisering. Ik hoop, samen met jullie, op een onderwijstoekomst met meer ruimte voor creativiteit, kunst, cultuur, verwondering… In deze nieuwsbrief informeer ik jou over de huidige stand van zaken.  

Ontwerpleerplannen 

 
De ontwerpleerplannen werden per studierichting gepubliceerd op onze website. De leerplandoelen in de ontwerpleerplannen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement. Daarom zijn de ontwerpleerplannen voorlopig interne documenten van onze netwerkorganisatie en enkel toegankelijk met een wachtwoord. Het wachtwoord is ‘ontwerpleerplan’.  

Specifiek voor Artistieke vorming 

 
De huidige vakken Plastische opvoeding en Muzikale opvoeding worden in de toekomst Artistieke vorming. Neem je graag een kijkje in de modellessentabellen, dan kan dit via deze webpagina.  
 
Complementair leerplan 
 
Het complementair leerplan Artistieke vorming kan gebruikt worden in alle finaliteiten. Op de pagina ‘Basisinformatie leerplannen tweede graad’ vinden jullie hieromtrent wat informatie terug.  
 
MEAV 
 
Het ontwerpleerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming bestaat uit 3 modules: maatschappelijke vorming, economische vorming en artistieke vorming.  Deze staan op zich waardoor het leerplan niet uitgaat van een geïntegreerde benadering. In de conceptnota ‘Leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming’ vind je extra info terug.   
 
MAVO 
 
In het ontwerpleerplan Maatschappelijke vorming van de A-finaliteit is er ook een artistieke component; namelijk de rubriek ‘artistiek en creatief. Ook dit ontwerpleerplan is integraal te raadplegen 

Specifiek voor Kunstbeschouwing. 

 
De studie van de mens in interactie met cultuur en samenleving, staat centraal in de hernieuwde opleiding Humane wetenschappen.  De drie vakken van het specifieke gedeelte tonen die studie van de  mens vanuit vier specifieke invalshoeken. Deze vier invalshoeken kregen vorm in drie leerplannen: kunstbeschouwing, filosofie en psychologie/ sociologie. Het specifiek leerplan Kunstbeschouwing kan je hier nalezen.  

Leerpaden 

 
Sinds 28 januari is het leerpad voor elk leerplan beschikbaar via de leerplanpagina.  Dit leerpad of professionaliseringstraject bestaat uit drie sessies en een tussentijdse Q&A.  
 
► 
 
Generieke sessie (hier te bekijken): je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen. 
 
► 
 
Leerplanspecifieke basissessie (publicatie 28 januari): je leert wat specifiek is aan jouw leerplan door zelfstandig of met je vakgroep naar de opname te kijken. Deze basissessie is een zelfstandige sessie, waarbij je de mogelijkheid krijgt om eventuele vragen, bemerkingen door te sturen. 
 
► 
 
Q & A: online sessie met de begeleider waarbij de gestelde vragen, bemerkingen aan bod komen. 
 
► 
 
Leerplanspecifieke verdiepende sessie: je legt de link tussen jouw leerplan en jouw klaspraktijk. Je rondt dit leerpad af met een online en/of fysiek contactmoment met je vakbegeleider. De leerplanspecifieke verdiepende sessies vinden plaats via contactmomenten. 
 
Heb je voor jezelf graag nog een duidelijk overzicht, dan kan dit document een hulp zijn.  

Inschrijven 

 
Om je inschrijving voor het professionaliseringstraject vlot te laten verlopen, dien je je te registreren via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen.  
 
Hoe kan je het leerpad bekijken? 
 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Creativiteit ontwikkelen met behulp van digitale technologie in de lessen Muziek 

 
Creativiteit verhogen met digitale technologie? Alle leerlingen op creatieve en muzikale wijze aan de slag met digitale toepassingen? Samenwerken op school én online? Het kan! Paul van der Heijden legt je uit hoe je 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit en digitale geletterdheid kan matchen met digitale technologie en het muziek- en kunstonderwijs.  
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Dag van de talen 11 februari 2021

 
DvdT   Heb jij je ticket klaar voor de vijfde dag van de talen? Nog steeds niet? Haast je dan want het is bijna tijd om aan boord te gaan. Navigeer daarom snel door het brede digitale aanbod en boek alsnog je last minute ticket. Onze piloten en stewards zullen je dan op 11 februari meenemen naar een veelbelovende bestemming: een geïnspireerd talenonderwijs voor al onze leerlingen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Ondersteunend personeel

Online ME-time: koffieklets 22/02/2021

 
Hoe gaat het met jou, als lid van het ondersteunend personeel? Wat doen de covidmaatregelen met jou in je job? Heb je snel moeten schakelen de afgelopen periode? Wat waren en zijn nog steeds de uitdagingen? Wil je graag uitwisselen met enkele collega’s ondersteunend personeel, dan kan je inschrijven voor deze online sessie.
 
 

ME-time ondersteunend personeel: groepsvorming  31/03/2021

 
Na de 2 sessies van Rishi waarin we focusten op communicatie en conflicthantering, willen we in deze sessie inzoomen op groepsvorming. Als lid van het ondersteunend personeel kom je vaak in contact met groepen leerlingen en we willen jou in deze sessie inzicht geven in groepsvorming, zodat je sterker staat om met groepen om te gaan.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Onthaal en Recreatie

Professionaliseringstraject voor de uitrol van het nieuwe leerplan Onthaal en Recreatie 2de graad 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het derde leerjaar (1ste jaar van de 2de graad) aan de slag met nieuwe leerplannen. Het ontwerpleerplan voor de studierichting Onthaal en Recreatie vind je hier (wachtwoord: ontwerpleerplan). 
 
Omwille van Covid-19 kunnen geen fysieke voorscholingstrajecten plaatsvinden. Daarom hebben we een digitaal “voorscholingstraject” uitgewerkt, waarbij je stapsgewijs en op je eigen tempo het leerplan kunt leren kennenWe denken dat het goed zou zijn om (de onderdelen van) dit leerpad samen met je vakgroep te bekijken en te besprekenJe kunt het leerpad hier terugvinden.  

 

1ste stap “Generieke sessie  

 
De generieke sessie neemt je mee naar een algemene kennismaking met de nieuwe leerplannen 2de graad van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De visie, de algemene principes en de opbouw worden hierin uitgelegd. Deze sessie geeft geen vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen.  

 

2de stap :basissessie 

 
De “basissessie” geeft je een eerste kijk op de essentiële items van het nieuwe leerplan. Je kunt deze voorstelling bekijken en herbekijken naar eigen keuze. We denken dat het een meerwaarde kan zijn om dit gezamenlijk te doen tijdens een vakoverleg met de collega’s.  
 
Als er bij het bekijken van de basissessie vragen opborrelen, dan kan je die aan ons bezorgen via dit Forms-document, liefst voor 15 maart 2021. We zullen die vragen zeker opnemen in de verdiepende sessie.   

 

3de stap: “verdiepende sessie 

 
Op dinsdag 20 april 2021 bieden we online een verdiepende sessie aan, waar we ingegaan op de vragen die we kregen en op de onderdelen van het nieuwe leerplan. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. We kijken er alvast naar uit om met jou in gesprek te gaan. 
 
Ann, Luc en Patrick 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
PAV-MAVO

Leerpad leerplanimplementatie AV A-finaliteit 2° graad  

Algemeen 

 
We bereiden samen de start van de modernisering van de 2°graad voor. De laatste stand van zaken: de leerpaden leerplanimplementatie AV A-finaliteit 2de graad zijn er! 
 
We ontwikkelden leerpaden om je stap per stap in te wijden in de nieuwe leerplannen. In dit filmpje leggen we uit hoe je je leerplanpagina en leerpad kan vinden.  
Vraag je je af hoe je je kan aanmelden, dan vind je hier ondersteuning  
 
We zijn bijzonder fier dat de leerpaden leerplanimplementatie 2de graad voor de tweede graad secundair onderwijs zichtbaar zijn 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in drie fasen. We zijn in december ’20 gestart met een generieke introductie in onze leerplannen 
 
Nu start de tweede fase van het professionaliseringstraject met een basissessie die je inzicht geeft in alle essentiële items van het nieuwe leerplan.  
 
Je kan de sessie individueel bekijken, maar je kan ook als vakgroep de basissessie samen op een zelf gekozen tijdstip volgen of herbekijken. Na de krokusvakantie organiseren we voor elk leerplan AV- A-finaliteit een expeditiesessie.  
 
Door te klikken op de studierichting  worden de bijhorende leerplannen zichtbaar.  
 
Als je op een bepaald leerplan klikt dan is naast de tegel van het leerplan nu ook een tegel van het leerpad leerplanimplementatie zichtbaar. Zo wordt het traject van de leerplanimplementatie zichtbaar. Je kan via onderstaande linken rechtstreeks op één van de leerpaden AV-A-finaliteit komen. 
 
De basissessie is vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende sessies, moet je je als leraar registrerenMeer info via deze Link:" Hoe registreren?" 
 
Inschrijven voor die vervolginitiatieven en de verdiepende sessie kan vanaf 30 januari. Vanaf dan vind je in de bovenbalk van de leerpaden een FAQ met meer informatie over hoe je precies met het leerpad aan de slag kunt gaan.  
 
We begrijpen dat er veel informatie en data je tegelijkertijd bereiken. 
 
We hopen via deze link: "poster tijdspad leerplanimplementaties AV A-finaliteit" dat je als leerkracht een duidelijk overzicht van alle data voor alle sessies van de leerplanimplementaties leerplannen AV A-finaliteit krijgt. 
 
Vanuit een gedeelde zorg voor onze leerlingen willen we graag met jou het voorgestelde implementatietraject doorlopen. We hopen je dan ook tijdens één van de geplande sessies digitaal te mogen ontmoeten. 

Praktische info op een rijtje 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage word je stap voor stap uitgelegd hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Online vorming “Inspirerend burgerschap” Mavo 1° graad.

 
Graag nodig ik je via deze mededeling van harte uit voor de online vorming “Inspirerend burgerschap” in het leerplan Mavo 1e graad 
 
Verschillende doelen van het leerplan Mavo 1° graad zetten in op burgerschaps-vorming.  
 
Tijdens deze vorming maak je op een interactieve manier kennis met het concept ‘inspirerend burgerschap’ en leer je de leerplandoelen rond burgerschapsvorming vertalen naar concrete werkvormen en lesactiviteiten die leerlingen stimuleren om verantwoordelijkheid op te nemen. Ook maak je op een actieve manier kennis met verschillende externe bronnen die je hierbij kunnen ondersteunen.  
 
Heel concreet zijn dit de doelen van dit online vormingsinitiatief 
 
► 
 
Je kan lessen of projecten vormgeven waarbij leerlingen  verantwoordelijkheid leren opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.  
 
► 
 
Je leert de leerplandoelstellingen rond burgerschapsvorming vertalen naar concrete werkvormen in de klaspraktijk.  
 
► 
 
Je kan vanuit een specifieke focus verschillende activerende werkvormen inzetten in functie van inspirerend burgerschap en van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  
 
► 
 
Je kent verschillende bronnen en organisaties en kan ze doelgericht inzetten om tegemoet te komen aan de eerder geformuleerde doelstelling.  
 
Doordat we als begeleiders Mavo over de regio’s heen samenwerken, kunnen we deze vorming op drie momenten aan. Je kan dus kiezen welke van onderstaande kansen het best aansluit bij jouw agenda:  
 
► 
 
Dinsdag, 16 maart 2021 13.30 - 16.00 u 
 
► 
 
Woensdag, 17 maart 2021 13.30 - 16.00 u 
 
► 
 
Vrijdag, 19 maart 2021 9.00 tot 11.30 u 
 
Via deze link kan je je inschrijven voor deze vorming. Na inschrijving ontvang je een link waarmee je aan de vorming kan deelnemen. 
 
We hopen je dan ook tijdens een van de geplande sessies digitaal te mogen ontmoeten. 
 
Met hartelijke groet  
 
An Vermeyen – regio Antwerpen
Maarten De Beucker – CEBECO 

Martine Van Overmeiren – regio Oost-Vlaanderen 
Luc Zwartjes – regio West-Vlaanderen 
Tom Debraekeleer – regio Mechelen-Brussel 
Wendy Vancluysen – regio Limburg 
 
 
 
 

Dag van de talen 11 februari 2021

 
DvdT   Heb jij je ticket klaar voor de vijfde dag van de talen? Nog steeds niet? Haast je dan want het is bijna tijd om aan boord te gaan. Navigeer daarom snel door het brede digitale aanbod en boek alsnog je last minute ticket. Onze piloten en stewards zullen je dan op 11 februari meenemen naar een veelbelovende bestemming: een geïnspireerd talenonderwijs voor al onze leerlingen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Personenzorg

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
Stem

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-vakken

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Webinar VDAB – bereid je leerlingen voor op de arbeidsmarkt

 
Op 11 februari van 11u tot 12u geeft VDAB de webinar "Bereid je leerlingen voor op de arbeidsmarkt", voor onderwijsprofessionals. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vind je via onderstaande link : 
 
Vanwege Jan Wilmots – VDAB - Beleidsadviseur - Afdelingen Strategie en Dienstverlening 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Toerisme

Professionaliseringstraject voor de uitrol van het nieuwe leerplan Toerisme 2de graad 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het derde leerjaar (1ste jaar van de 2de graad) aan de slag met nieuwe leerplannen. Het ontwerpleerplan voor de studierichting Toerisme vind je hier (wachtwoord: ontwerpleerplan). 
 
Omwille van Covid-19 kunnen geen fysieke voorscholingstrajecten plaatsvinden. Daarom hebben we een digitaal “voorscholingstraject” uitgewerkt, waarbij je stapsgewijs en op je eigen tempo het leerplan kunt leren kennenWe denken dat het goed zou zijn om (de onderdelen van) dit leerpad samen met je vakgroep te bekijken en te besprekenJe kunt het leerpad hier terugvinden.  

1ste stap “Generieke sessie  

 
De generieke sessie neemt je mee naar een algemene kennismaking met de nieuwe leerplannen 2de graad van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De visie, de algemene principes en de opbouw worden hierin uitgelegd. Deze sessie geeft geen vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen.  
 
 

2de stap :basissessie 

 
De “basissessie” geeft je een eerste kijk op de essentiële items van het nieuwe leerplan. Je kunt deze voorstelling bekijken en herbekijken naar eigen keuze. We denken dat het een meerwaarde kan zijn om dit gezamenlijk te doen tijdens een vakoverleg met de collega’s, zodat alle collega’s van 3 t.e.m. 6 weten dan welke (grote) veranderingen er in de 2de graad op til zijn.  
 
Als er bij het bekijken van de basissessie vragen opborrelen, dan kan je die aan ons bezorgen via dit Forms-document, liefst voor 15 maart 2021. We zullen die vragen zeker opnemen in de verdiepende sessie.   
 
 

3de stap: “verdiepende sessie 

 
Op dinsdag 20 april 2021 bieden we online een verdiepende sessie aan, waar we ingegaan op de vragen die we kregen en op enkele nieuwe of vernieuwende onderdelen van het leerplan. Meer informatie volgt in een volgende nieuwsbrief. We kijken er alvast naar uit om met jou in gesprek te gaan. 
 
Ann, Luc en Patrick 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Voeding-hotel

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voeding - hotel
 
 
 
Wetenschappen

Traject nieuwe leerplannen tweede graad 

 
Als voorbereiding op de start van de modernisering so in de tweede graad voorzien we een getrapt traject met informatie, een professionaliseringstraject ondersteund door de begeleiding en een nascholingsaanbod. 

Informatie 

 
De themapagina tweede en derde graad biedt heel wat informatie en wordt regelmatig aangevuld of geactualiseerd. De pagina is als volgt opgebouwd. 
 
Basisinformatie leerplannen 2de graad 
 
Een nieuwe rubriek met volgende documenten:  
 
► 
 
Traject leerplannen (nieuw)  
 
► 
 
Administratieve vakbenamingen (nieuw)  
 
► 
 
Suggesties voor complementair gedeelte (nieuw)  
 
► 
 
Gemeenschappelijk funderend leerplan (nieuw)  
 
► 
 
Gemeenschappelijk leerplan ICT (nieuw)  
 
► 
 
Leerplan voor Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (nieuw)  
 
► 
 
Onderscheid leerplannen basisvorming (nieuw)  
 
► 
 
Overzicht leerplannen (nieuw)  
 
Studierichtingsprofielen  
 
Geactualiseerde rubriek met als nieuwe informatie een uitgebreid studierichtingsprofiel voor elke studierichting van de tweede graad. Elk studierichtingsprofiel is als volgt opgebouwd:  
 
► 
 
Plaats van de studierichting in de matrix  
 
► 
 
Korte beschrijving van de studierichting  
 
► 
 
Leerlingenprofiel (wordt later aangevuld)  
 
► 
 
Specifiek voor de studierichting  
 
► 
 
De modellessentabel (wordt later aangevuld)  
 
► 
 
Informatie over richtingspecifieke leerplannen  
 
► 
 
Infrastructuur  
 
► 
 
Vergelijking met aanverwante studierichtingen in de tweede graad  
 
► 
 
Inhoudelijke samenhang met studierichtingen van de derde graad  
Voor de A- en D/A-finaliteit vind je hier de beroepskwalificaties gekoppeld aan de inhoudelijk samen- hangende studierichtingen in de derde graad. Voor de D- en D/A-finaliteit vind je hier de onderdelen van wetenschapsdomeinen gekoppeld aan de inhoudelijk samenhangende studierichtingen in de derde graad  
 
► 
 
Doorstroomprofiel na de derde graad (voor D- en D/A-finaliteit) 
 
► 
 
De rubriek Studierichtingsprofielen is als volgt ingedeeld:
Algemene informatie met volgende nieuwe documenten   
Studierichtingsprofielen 2de graad – kader (update) 
Indaling beroepskwalificaties in de tweede graad (nieuw)  
Cesuurdoelen D-finaliteit (nieuw) 
| Cesuurdoelen D/A-finaliteit (nieuw)  
 
► 
 
Studierichtingsprofielen tweede graad D-finaliteit: 19 uitgebreide studierichtingsprofielen (nieuw)  
 
► 
 
Studierichtingsprofielen tweede graad D/A-finaliteit: 22 uitgebreide studierichtingsprofielen (nieuw)  
 
► 
 
Studierichtingsprofielen tweede graad A-finaliteit: 20 uitgebreide studierichtingsprofielen (nieuw)  
 
► 
 
Documenten VLAREG  
 
Modellessentabellen 
 
De rubriek Modellessentabellen is als volgt ingedeeld  
 
► 
 
Modellessentabellen per finaliteit (geen wijzigingen)  
 
► 
 
Modellessentabellen per studierichting D-finaliteit  
 
► 
 
Modellessentabellen per studierichting D/A-finaliteit  
 
► 
 
Modellessentabellen per studierichting A-finaliteit  
De documenten met de modellessentabellen per studierichting voor de 2de graad worden asap aangevuld. Inhoudelijk gebeuren er geen wijzigingen. De modellessentabellen per studierichting integreren de informatie over leerplannen en lesuren, de administratieve vakbenamingen, de suggesties voor het complementair gedeelte en in een latere fase (na half december) ook de links naar de pdf-versie van de leerplannen.  
 
 
 
Eindtermen basisvorming  
 
Filmpjes 2de - 3de  graad 
 
Leerplannen 2de en 3de graad  
 
 

Professionaliseringstraject ondersteund door de begeleiding  

 
In dit document worden een aantal concrete suggesties aangereikt over hoe je de voorbereiding van de start van de modernisering so in de tweede graad in jouw school kunt coördineren en faciliteren. 
 
 

Nascholingsaanbod  

 
Complementair aan het professionaliseringstraject is een uitgebreid nascholingsaanbod ter ondersteuning van de modernisering so beschikbaar.  
 
 

Implementatietraject AV- leerplannen 2de graad.

 
Momenteel zijn de ontwerpleerplannen voor de 2de graad vrijgegeven. We werkten een implementatietraject uit waarmee we jullie stap voor stap willen verdiepen in de leerplannen natuurwetenschappen 2° graad. Graag stellen we dit even aan jullie voor…

Modernisering voor de tweede graad 

 
Beste vakverantwoordelijke 
Beste leerkracht 
 
Het moment is aangebroken! De ontwerpleerplannen voor de 2° graad zijn vrijgegeven. Je kan dit goede nieuws nalezen via deze  Extra nieuwsbrief.  
 
Als team van pedagogisch begeleiders stippelden we een traject uit om jullie te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen. We lichten graag de stappen van dit traject toe. 
 
Generieke sessie – online- Vlaanderenbreed – 15 december 2020 
 
Via dit filmpje informeren wij je globaal over de eigenheid van de leerplannen voor de tweede graad. Kennisdoelen over het wat, hoe en waarom van een leerplan komen aan bod. Het gaat hier om de eerste fase van het professionaliseringstraject met een algemene duiding om je te ondersteunen om de ontwerpleerplannen op een goede manier te lezen. De specifieke basistoelichting per leerplan bouwt hierop verder. 
 
Leerplanspecifieke basissessie – online- Vlaanderenbreed - eind januari 2021 
 
Eind januari start een tweede fase van het professionaliseringstraject. Vanaf dat moment is er voor elk leerplan een online basissessie beschikbaar die je een eerste kennismaking biedt met alle items die voor het leerplan van belang zijn. In de leerplanspecifieke basissessie krijg je duiding bij de situering, opbouw en pedagogisch-didactische duiding van elk leerplan. Er wordt een tool voorzien waarin je je mogelijke vragen kan posten. 
 
Je kan deze basissessie individueel of met je vakgroep op een willekeurig tijdstip volgen en ook herbekijken. Deze online basissessie blijft ter beschikking.  
 
Leerplanspecifieke verdiepende implementatiesessie - vanaf 22 februari 2021 
 
Vanaf eind februari volgt de derde fase van het professionaliseringstraject met een verdiepende sessie voor elk leerplan. Via de leerplanspecifieke verdiepende implementatiesessies verdiepen we ons in specifieke inhoudelijke items. We beogen een concrete implementatie van het leerplan op de klasvloer. 
 
Voor alle bovenstaande initiatieven mag je op latere datum van ons meer tekst en uitleg verwachten. Heb je vragen bij het traject, aarzel dan niet je pedagogisch begeleider te contacteren. Met hartelijke groet  
 
Wendy Vancluysen 
Johanna Lowist 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpagina’s vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod. Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Leerplanimplementatie 2de graad modernisering so

 
De leerpaden zijn er! Je vindt er de nodige ondersteuning om de nieuwe leerplannen van de 2de graad te leren kennen en implementeren. Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen. Ben jij ook benieuwd welke sessies je zeker niet mag missen? 

 

Een leerpad per leerplan 

 
Vanaf september 2021 gaan leraren van het 1ste jaar van de 2de graad aan de slag met nieuwe leerplannen. De ontwerpleerplannen kan je raadplegen op de themapagina modernisering soHier ga je rechtstreeks naar de pagina waar je via de studierichtingen alle ontwerpleerplannen kan raadplegen. Vb. Je bent leraar Engels in de D/A finaliteit, je kijkt welke studierichtingen bij jou op school worden aangeboden, bij de studierichtingen vind je het betrokken leerplan Engels. Ook de gemeenschappelijke leerplannen vind je bij elke studierichting. Om het ontwerpleerplan te openen geef je ‘ontwerpleerplan’ als wachtwoord in. 
 
Bij elk nieuw leerplan hoort een getrapt professionaliseringstraject in 3 fasen.  
 
De generieke sessie is beschikbaar sinds december 2020. 
 
► 
 
 
Met de ingesproken presentatie kan je zelfstandig of met je vakgroep het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen verkennen. Deze sessie geeft geen specifiek vakinhoudelijke toelichting, maar is wel nodig om de structuur van de nieuwe leerplannen te begrijpen. 
 
De basissessie per leerplan is beschikbaar sinds 28 januari 2021. 
 
► 
 
Deze sessie kan je zelfstandig of met je vakgroep volgen op een moment naar keuze, je kan de sessie meermaals herbekijken. 
 
► 
 
Je krijgt basisinformatie over je specifieke leerplan(nen). Zo ben je klaar om in de verdiepende sessie met de ondersteuning van je pedagogisch begeleider dieper in je leerplan(nen) te duiken. 
 
► 
 
De pedagogisch begeleider heeft mogelijke verwerkingsopdrachten bij deze basissessie voor je klaar gezet. Voor een aantal leerpaden zijn hier ook (online) contactsessies voorzien. 
 
Je kan inschrijven voor verdiepende sessie over je leerplan(nen). 
 
► 
 
Je pedagogisch begeleider neemt je in deze sessie verdiepend mee in het leerplan. Bij de doelstellingen/inhouden in het leerpad lees je wat er aan bod komt. 
 
► 
 
Heel wat sessies zullen online doorgaan. Zodra het kan, kan een aantal sessies fysiek op een bepaalde locatie plaatsvinden. Ook deze informatie vind je in de leerpaden. 
 
► 
 
Na deze verdiepende sessies kunnen nog verdere sessies ingericht worden. Je wordt via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. 
 
Op de themapagina modernisering so vind je het overzicht van de data van de contactsessies/verdiepende sessies (bij ‘leerplannen 2de graad). 
 
 

Hoe kan je het leerpad bekijken? 

 
► 
 
Op de leerplanpaginas vind je een link naar het leerpad. De generieke sessie en de basissessie zijn vrij toegankelijk. Om te kunnen deelnemen aan alle daaropvolgende initiatieven, moeten leraren zich registreren. 
 
► 
 
In deze bijlage leggen wij je stap voor stap uit hoe je het leerpad voor jouw leerplan(nen) kan bekijken. Wanneer je in de leeromgeving van de leerpaden rechtsboven op FAQ klikt, vind je ook instructiefilmpjes en antwoorden op veel gestelde vragen zoals ‘hoe kan ik aanmelden?’, ‘hoe kan ik mij inschrijven voor een sessie?’ … 
 
► 
 
Belangrijk om te weten is dat je eventuele contactsessies terugvindt bij ‘verwerking’, het gaat hier om extra aanbod . Voor de verdiepende sessies vind je de data en mogelijkheden om in te schrijven bij ’input’. 
 
 

Wiskunde  Kangoeroe 2021

 
Dit schooljaar 2020-2021 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 18 maart 2021Komt deze periode ongelegen voor je school, maak dan gebruik van de uitwijkperiode die loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
 

Update e-mailadressen vakcoördinatoren wiskunde

 
Rechtstreekse communicatie tussen de vakgroep wiskunde en de vakbegeleider wiskunde is belangrijk is deze fase van de modernisering so waarin voortdurend nieuwe informatie gedeeld wordt. Om een vlotte communicatie te verzekeren wil ik vragen om mij een correct e-mailadres te bezorgen van de vakcoördinator(en) wiskunde in je school via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 

Nascholing: Geogebra – grafieken en analytische meetkunde voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met grafieken en analytische meetkunde van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: grafieken en analytische meetkunde voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.
 
 

Nascholing: Geogebra –vlakke meetkunde voor de 1ste graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met de vlakke meetkunde van de eerste graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde voor de 1e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.

 

Nascholing: Geogebra – vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2de graad (met veel praktische voorbeelden) ... lees meer

 
Als je alle mogelijkheden van Geogebra wil kennen in verband met vlakke meetkunde en goniometrie van de tweede graad. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Geogebra: vlakke meetkunde en goniometrie voor de 2e graad (met veel praktische voorbeelden)" iets voor jou.
 
 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 1ste graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt in het nieuwe leerplan wiskunde 1e graad uitdrukkelijk vooropgesteld dat meer gebruik van ICT nodig is. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 2de  graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk. Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?

 

Nascholing: Het web als inspiratiebron voor ICT-gebruik in de lessen wiskunde 3de graad ... lees meer

 
Er is ongelooflijk veel en goed materiaal te vinden voor de lessen wiskunde op het internet, zowel voor uitleg van theorie als voor oefeningen. Tegelijk wordt het gebruik van ict steeds belangrijker in onze lespraktijk.Waar vinden we degelijk materiaal voor de les en hoe kunnen we dit materiaal in onze lessen wiskunde integreren?
 
 

Nascholing: Apps wiskunde op mobiele apparaten (voor alle graden) ... lees meer

 
Als je op de hoogte wil zijn van de nieuwste apps op mobiele apparaten voor het vak wiskunde. Ben je geïnteresseerd in nascholingen over ICT-integratie in Wiskunde dan is de nascholing “Apps wiskunde op mobiele apparaten (alle graden)" iets voor jou.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook