Het nascholingsaanbod voor (buitengewoon) basisonderwijs werd gepubliceerd!
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 

 

   Bestuurders & directies

 
 
Aanbod bestuurders & directies
 
 
► 
 
Goed werkgeverschap - 14/10/2019
 
► 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling - 10/12/2019
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen - 20/01/2020
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat - 18/11/2019
 
► 
 
Onthaal kandidaat- en startende bestuurders - 10/02/2020
 
► 
 
Auteursrechten en copyright - 06/12/2019
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
► 
 
Leiderschapstraining: Stevig in balans
 
► 
 
Profs
 
► 
 
Coaching van je medewerkers en je team
 
► 
 
Omgaan met veranderprocessen - 27/01/2020
 
► 
 
Met je team en medewerkers komen tot meer ‘zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid’ - 21/02/2020
 
► 
 
Netwerking klassen en scholen – over het muurtje kijken (intervisie) - 5/11/2019
 
► 
 
De Werkgroep Directeurs basisonderwijs (DWD)
 
► 
 
De Stuurgroep Directeurs basisonderwijs (DSD)
 
► 
 
Directiedagen basisonderwijs
 
► 
 
Platform scholengemeenschappen
 
 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholingsaanbod (buitengewoon) basisonderwijs 2019-2020
 
Nascholingen basis
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod zorg

Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 1

Netwerk beginnende zorgcoördinatoren jaar 2 

GROWTH MINDSET. Haal het best uit elk kind … en jezelf

 
Voor leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs

ZiLL en het jonge kind in ontwikkeling

 
Voor kleuteronderwijzers en zorgcoördinatoren 

KLIKKEN DOET KICKEN - Over schermmisbruik

 
Voor leerkrachten van de 3 de graad lager onderwijs, zorgleerkrachten en directies.

Uitwerken van een zorgbeleid

 
In een veranderende maatschappij en een steeds evoluerend onderwijslandschap dringt de nood zich op om na te denken over het eigen zorgbeleid.
 
In deze module willen we het eigen zorgbeleid van de school aftoetsen aan:
 
 
► 
 
de context van de eigen school
 
► 
 
de maatschappelijke eisen vanuit de ons omringende wereld
 
► 
 
de kwaliteitsverwachtingen vanuit onderwijs
 
► 
 
Zin in Leren! Zin in Leven!
 
Deze module is zodoende ook in eerste instantie gericht aan de beleidsmakers binnen de school. (directeur, zorgcoördinator, zorgbegeleider, ...)
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod kleuteronderwijs
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod lager onderwijs

Evalueren en groeigericht rapporteren 

Is iedereen nog mee? Interactieve werkvormen in de klas

Relaxed voor de klas jonge kinderen 10-14 jaar

 
Voor onderwijzers en ondersteuners van kinderen van deze leeftijdsgroep: 10-14 jaar.

Relaxed voor de klas jonge kinderen 7-10 jaar

 
Voor onderwijzers en ondersteuners van kinderen van deze leeftijdsgroep: 7-10 jaar.

KLIKKEN DOET KICKEN - Over schermmisbruik

 
Voor leerkrachten van de 3 de graad lager onderwijs, zorgleerkrachten en directies.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Aanbod basisonderwijs

“Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid.

 
 
► 
 
Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
 
► 
 
Leerkrachten Buitengewoon onderwijs
 
► 
 
Zorgleerkrachten

Lezing - scheiding bekeken door de ogen van het kind

ZiLL en bewegingsopvoeding

 
Leraren bewegingsopvoeding kleuter- en lager onderwijs  

Kernwerking bewegingsopvoeding

 
De leden van de kernwerking zijn een ankerfiguur voor bewegingsopvoeding in hun scholengemeenschap. Dankzij hen kunnen de pedagogisch begeleiders bewegingsopvoeding inspelen op de noden en de behoeften van de leerkrachten in de scholen

Netwerk ZiLL-mentoren

 
Voor iedereen die de opleiding 'Een ZiLL-mentor voor elke scholengemeenschap' volgde in het schooljaar 2018-2019 of 2017-2018

Een Zill-mentor voor elke school

 
Deze vorming richt zich op alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. De school schrijft steeds 2 deelnemers in, bij voorkeur iemand met een leidinggevende functie samen met een leerkracht.

Oh zo kan het ook! Organisatie van mijn school/klas

 
Voor leidinggevenden, middenkader, leraren basisonderwijs

Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Netwerk - start

 
 
► 
 
Leraren kleuteronderwijs
 
► 
 
Leraren lager onderwijs
 
► 
 
Leraren secundair onderwijs (eerste graad)
 
► 
 
Zorgcoördinatoren
 
► 
 
Taalcoördinatoren
 
► 
 
Directies

Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Netwerk - verdieping

 
 
► 
 
Leraren kleuteronderwijs 
 
► 
 
Leraren lager onderwijs 
 
► 
 
Leraren secundair onderwijs (eerste graad) 
 
► 
 
Zorgcoördinatoren 
 
► 
 
Taalcoördinatoren 

GROWTH MINDSET. Haal het best uit elk kind … en jezelf

 
Voor leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Save the date!
 
 
► 
 
Festival van de Hoop - Save the date 20/09/2019
 
► 
 
Dag van de zorg - Save the date 14/11/2019
 
► 
 
Dag van het jonge kind - Save the date 23/01/2020
 
► 
 
Technokriebels - Save the date 05/02/2020
 
► 
 
Verschillend maar gelijkwaardig - Inspiratiedag rond inclusie - Save the date 13/02/2020
 
► 
 
Driedaagse basisonderwijs - Save the date 18-20/03/2020
 
► 
 
Kwality-time - Save the date 30/04/2020
 
► 
 
Doe-aan-sportbeurs - Save the date 14/05/2020
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
Je hebt enkele nieuwe leraren op de school. Door omstandigheden misten sommige leraren de intro van het nieuwe leerplan. Je wil de belangrijkste uitgangspunten nog wel eens op een rijtje. Dan is de introductiesessie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! iets voor enkele van jouw teamleden.
 
 
Je hoorde vast al van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leren! voor de katholieke basisscholen. Maar je wil er wel het fijne van weten uit de eerste hand. Tijdens een interactieve presentatie maak je voor de eerste keer grondig kennis met het concept, het ordeningskader, het leerplanformat en het gebruik ervan in de praktijk.
 
PB Regio Limburg - donderdag 19 september 2019 Van 09:00 tot 12:00
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Mentornetwerk aanvangsbegeleiding
 
De overheid zet van 1 september 2019 extra middelen in voor aanvangsbegeleiding. Naast een recht om ondersteund te worden in de eerste jaren van de loopbaan is aanvangsbegeleiding nu ook een plicht voor startende leerkrachten.
 
In dit netwerk willen we mentoren voor aanvangsbegeleiding samen brengen om hen inhoudelijk te versterken, ervaringen en goede praktijken uit te wisselen en in te gaan op actuele vragen en behoeften.
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Aanbod buitengewoon onderwijs

Ontdek je teams schaduwzijde - 28/11/2019

 
‘IK WIL NIET MEER.’ Dit is wat 21% van de leraren, jong of oud, willen zeggen. Hoe komt het toch dat we massaal op zoek zijn naar nieuwe leraren? Hoe zorg je ervoor dat de vlam blijft branden in elke leerkracht? Wat is de invloed van de brullende leraar, teruggetrokken leraar en leraar die alles op zich wil nemen? Hoe zorg je voor een collectieve impact om spanningen te reduceren?
Tijdens deze lezing voor directeurs denken we door over de obstakels en mogelijkheden om een team gezond te houden.
 
 
► 
 
Welke verschillende overtuigingen botsen binnen mijn team?
 
► 
 
Hoe communiceer ik efficiënt op basis van deze overtuigingen?
 
► 
 
Hoe kan ik meer synergie in mijn team bekomen?
 
► 
 
Wanneer is mijn team relaxed?
 
 
 

Van Ventilatie tot oplossing

 
Sommige leerkrachten staan open voor alle hulp, andere leerkrachten zien de zin er niet van in. In deze workshop voor begeleiders krijg je handvaten om in wandelgangen en aan de gesprekstafel gepaste begeleiding te bieden. Hierdoor worden hulpvragen normaal en is er meer ruimte voor professionalisering.
 
 
► 
 
Hoe begeleid ik een leraar die erg negatief tegenover een kind staat?
 
► 
 
Wanneer laat ik leerkrachten zelf zoeken naar een oplossing en wanneer geef ik een praktische tip?
 
► 
 
Welke vragen stel ik alvorens een bruikbare tip aan te bieden?
 
 
 

“Ik kan dat (nog) niet!”. Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid - 2/12/2019

 
We geven antwoorden op volgende vragen:
• Wat is het verschil tussen laatste kleuterklas en eerste leerjaar?
• Wat is schoolrijpheid?
• Wat is visuomotoriek?
• Wat is het verschil tussen “mag ik overvaren?” en “wil ik overvaren?”
• Hoe bepalen we de schoolrijpheid?
• Hoe meten we schoolrijpheid?
• Wat is een goede schoolrijpheidsproef?
• Hoe zorgen we voor een vlotte overgang?
• Wat zijn alarmsignalen voor een zwakke schoolrijpheid?
• Waarom zegt een kind "Ik kan dat niet!"?
• Welke alarmsignalen zijn er voor faalangst?
• Hoe ontstaat faalangst?
• Hoe vermijden we “Ik kan dat niet!”?
• Hoe brengen we kinderen van "Ik kan dat niet!" naar “ik kan dat wel?”
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen toch een opdracht uitvoeren?
• Wat is de functie van tekenen, inkleuren, schrijfpatronen?
• Welke activiteiten, welke opbouwen en welk speelgoed is goed voor kleuters als voorbereiding op de lagere school?
 
 
 

Netwerk ZiLL-mentoren

 
Voor iedereen die de opleiding 'Een ZiLL-mentor voor elke scholengemeenschap' volgde in het schooljaar 2018-2019 of 2017-2018
 
 

Een Zill-mentor voor elke school

 
Deze vorming richt zich op alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. De school schrijft steeds 2 deelnemers in, bij voorkeur iemand met een leidinggevende functie samen met een leerkracht.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook