Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Campagne voor het lerarenberoep: word een echte influencer!
►  Even stilstaan
►  Getuigschrift basisonderwijs als finaliteit van het basisonderwijs
►  Gratis workshops: Oriënteren op leiderschap / Een gelukkige directeur op school / KIES voor je energiehandleiding
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceert zijn nascholingsaanbod
►  Leeftocht mei 2019: generositeit
►  Nieuw omkaderingsmechanisme ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
►  Taal
►  Vacature pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken voor de regio Limburg
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
►  Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen (Bilzen)
►  Directiecongres so – Oproep kandidaten voor de werkgroep
Gewoon basisonderwijs
►  Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
►  Taal
►  Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
Gewoon secundair onderwijs
►  LLinkid
►  Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - 20 mei 2019
►  Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
►  Aardrijkskunde
►  AV dbso – Nascholing - Lerend netwerk Algemene vorming Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 – van 9 tot 12 uur
►  Beeld
►  Chemie
►  CLIL
►  Duits - Informatie nieuwsberichten
►  Economie en ondernemen
►  Engels - Informatie nieuwsberichten
►  Frans - Informatie nieuwsberichten
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen
►  ICT
►  Klassieke talen
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Maatschappij en welzijn
►  MAVO
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding
►  Natuur & Ruimte
►  OKAN
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Wiskunde
►  Wetenschappen
Buitengewoon onderwijs
►  Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
►  “Ik zie het anders!” Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen - 13 mei 2019
►  Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - 20 mei 2019
►  LLinkid
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Campagne voor het lerarenberoep: word een echte influencer!
 
Word influencer   Vlaanderen heeft de volgende jaren heel wat bijkomende gemotiveerde en gepassioneerde leraren nodig. Daarom gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits met de onderwijspartners, waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het startschot van de campagne ‘Word een echte influencer’. Met die campagne wil men het lerarenberoep en de hervormde lerarenopleidingen positief in de kijker te zetten.
 
Voor iedereen
 
 
 
Even stilstaan
 
Even stilstaan   "Even Stilstaan” viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. “Even Stilstaan” is een bezinnende rubriek die dagelijks verschijnt op de pagina van de overlijdensberichten in Het Belang van Limburg. Daarom organiseert de Stuurgroep van “Even Stilstaan” een heuse Schrijfwedstrijd met als thema 'Vreugde'. 
 
We zijn immers in de Paastijd en dan mag er over vreugde in al haar aspecten en schoonheid nagedacht worden. Iedereen mag deelnemen mits je je aan het reglement houdt. Dit reglement en alle info vind je terug op onze blog: www.evenstilstaan.blog
 
We richten ons in het bijzonder tot jongeren. Er is een aparte categorie van 12 tot 17 jaar. Maar ook volwassenen kunnen in de pen kruipen. De prijsuitreiking is op zondag 22 september 2019 in het Pastoraal Centrum van Kiewit. Die dag vieren wij uitgebreid ons 10-jarig bestaan. Iedereen is welkom na inschrijving op de blog. Er is een publieksprijs en een juryprijs. Voor de publieksprijs kan er gestemd worden op de blog vanaf 1 juli 2019 tot 1 augustus 2019. Laat de inspiratie maar komen! We zijn benieuwd om uw cursiefje of gedicht te lezen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Getuigschrift basisonderwijs als finaliteit van het basisonderwijs
In het buitengewoon lager onderwijs kan aan bepaalde leerlingen het getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt. Dat kan voor zover die leerlingen het buitengewoon lager onderwijs hebben voltooid en ze de leerdoelen van een handelingsplan hebben bereikt die door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd aan die van het gewoon lager onderwijs.
 
We begrijpen dat bij de afweging om al dan niet een getuigschrift uit te reiken voor enkele leerlingen het toekomstperspectief een belangrijke rol kan spelen. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Gratis workshops: Oriënteren op leiderschap / Een gelukkige directeur op school / KIES voor je energiehandleiding
 
KIES   In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming.
 
We willen het welbevinden van leidinggevenden en medewerkers uit het middenkader ondersteunen en versterken door groeps- en individuele coachmodules op maat te bieden. Daarnaast helpen we onderwijsprofessionals te oriënteren naar een leidinggevende functie.
 
Interesse? Schrijf je dan snel in voor een van volgende workshops:
 
 
► 
 
Twee workshops: Oriënteren op gedeeld leiderschap
 
► 
 
Workshop: ‘Een gelukkige directeur op school’
 
► 
 
Coachmodule zelfzorg: ‘KIES voor je energiehandleiding – een kwestie van lef’
 
Voor iedereen
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceert zijn nascholingsaanbod
 
Het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het schooljaar 2019-2020 werd gelanceerd. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2019.
 
Het regionale nascholingsaanbod volgt spoedig. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
 
Voor iedereen
 
 
 
Leeftocht mei 2019: generositeit
 
Leeftocht  
 
Op grote voet
 
Generositeit. Eén van de meest tegendraadse woorden in deze samenleving. En toch kiezen we ervoor om met mildheid, openheid en empathie op stap te gaan met onze leerlingen en collega’s. Ga je mee op die tocht?

Download het meinummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuw omkaderingsmechanisme ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
Er is een nieuw omkaderingsmechanisme voor de ondersteuning van type 2, 4, 6 en 7, de zogenaamde “kleine types”. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming lichtte het via Schooldirect toe. Je vindt de info ook op hun website.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ging de voorbije maanden met directies en besturen over het nieuwe mechanisme in gesprek. Daarover hebben ze eerder in nieuwsbrief 150 en in nieuwsbrief 155 bericht. Enkele krachtlijnen uit de gesprekken willen we opnieuw onder de aandacht brengen. Ze helpen om leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 optimaal te ondersteunen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Studiedag – Kansrijk en zorgbreed onderwijs voor iedereen – 21 mei 2019

 
UCLL stelde een gevarieerd programma voor je samen op haar tweede studiedag. Je vindt er o.m. een antwoord op de volgende vragen: 
 
► 
 
Q: hoe leer je je kinderen om betere schrijvers te worden?  
A: met de nieuwe digitale tool Fungels! 
 
► 
 
Q: hoe laat je je leerlingen echt begrijpend lezen? 
A: ontdek er alles over tijdens de werkwinkel van Kees Vernooy. 
 
► 
 
Q: hoe pak je ernstige leesproblemen op een leuke manier aan? 
A: met Lezer-game en Lezer-scan! 
 
► 
 
Q: hoe kan je inspelen op de meertaligheid van je leerlingen? 
A: Liesbeth Spanjers geeft je tekst en uitleg. ​
 
Deze studiedag is bedoeld voor leraren basis- en secundair onderwijs. Inschrijven kan via de website. 

Checklist – Evalueer je toetstaal 

 
De paasvakantie is nog maar net achter de rug of de examenkriebels komen er alweer aan. Om je te helpen heldere en eenduidige vragen op te stellen, heeft Klasse 5 tips voor jou in petto. Ook www.taalbeleid.be (CTO) ontwikkelde twee kijkwijzers om de toetstaal van je toets … te toetsen! 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider SWeTe-praktijkvakken voor de regio Limburg
 
Collega gezocht  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst met ingang van september 2019 een halftijds pedagogisch begeleider nijverheidstechnische vakken aan te werven om het team secundair onderwijs van de regio Limburg te versterken.
 
Wij bieden een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief in een professioneel team en in een open sfeer. Je zal werken vanuit regio Limburg.
 
 
► 
 
Een halftijdse aanstelling op basis van 10 BPT-uren.
 
► 
 
We voorzien een startdatum vanaf 1 september 2019.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
 
Voor de uitrol van de Modernisering so zijn de decretaal vastgelegde programmatieregels nog niet toegelicht in de Omzendbrief. De scholen stellen intussen heel veel vragen over de matrix so, de concordantie, de vrije programmatie, de programmatie mist goedkeuring Vlaamse regering, de uitbouw van domein- en campusscholen en over de procedures die moeten gevolgd worden. In de nascholing worden deze vragen zoveel mogelijk beantwoord.
 
In een tweede luik worden de bijsturingen aan onze interne planning(sprocedure) toegelicht: de planningstools met onderscheid tussen basisstudieaanbod en specifiek studieaanbod, de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap, het regionaal platform, de DPCC en de centrale beroepscommissie.
 
De vorming vindt plaats op 27 mei te Hasselt. Je kan kiezen voor een namiddag OF avondsessie. Meer informatie en inschrijven. Inschrijven kan vanaf 9 mei!
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen (Bilzen)
 
Noteer alvast 6 en 7 februari 2020 in je agenda. We nemen je graag mee naar de duurzame school van de toekomst, duurzaamheid in zijn vele aspecten. Dit initiatief is bedoeld voor leidinggevenden in het secundair onderwijs, voor directieleden en collega ’s die op beleidsniveau meedenken en meewerken.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Directiecongres so – Oproep kandidaten voor de werkgroep
 
De werkgroep directiecongres secundair onderwijs organiseert jaarlijks het directiecongres so van de PB regio Limburg. Een aantal directieleden en pedagogisch begeleiders geeft vorm aan deze werkgroep. Wil jij als leidinggevende graag mee input geven voor de komende directiecongressen? Dan ben je zeker welkom. Zeker een beginnend directeur en een TAC kunnen een meerwaarde betekenen voor onze werkgroep. 
 
Als je interesse of vragen hebt, mag je een mail sturen naar christel.mercken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
 
Voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs.
 
DAS-beurs  
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma:
 
► 
 
We beginnen de dag om 9.00 uur met een activerende sessie voor kleuter- en lager onderwijs.
 
► 
 
Vervolgens heb je de keuze uit 7 verschillende workshop. Voor elk wat wils, voor elke doelgroep, van dans tot sport, tot inspirerende verhalen.
 
► 
 
In de namiddag kan je, eventueel samen met je directeur, sporten of actief luisteren naar lesgevers.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal

Doorlichting taalgericht vakonderwijs

De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de Onderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs
 
Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 
Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 
Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

Bron: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS2019-Def_web_1.pdf 

Studievoormiddag – Schrijf je mee(r)? – 7 juni 2019 

 
De onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ (UGent) nodigt je van harte uit op haar studievoormiddag ‘Schrijf je mee(r)?’ Ze gaat daarbij op zoek naar concrete antwoorden op de vraag of Vlaamse leerlingen op het einde van het lager onderwijs de eindtermen voor schrijven wel behalen. 
 
Naast een plenaire introductie staan twee hands-on workshops op het programma: 
 
► 
 
schrijven aanleren: ontdek de effectieve instructiemethode ‘Schrijftandem’ 
 
► 
 
schrijven evalueren: je krijgt tools om het schrijven makkelijker te kunnen beoordelen 
 

Lesmateriaal – Woordenlijsten alfabetisering (LOWAN) 

 
De resultaten van het peilingsonderzoek Nederlands in het basisonderwijs (schooljaar 2018) zijn bekend. En het moet gezegd … ze zijn ontnuchterend. Via deze link vind je de resultaten gegoten in een infografiek. 
 
Voor de eindtermen lezen vallen de leerlingen van 92% in 2013 naar 84%. 0ok voor luisteren wordt er een dalende trend vastgesteld t.o.v. 2013: van 87% naar 82%. Bij schrijven zijn er veelal wisselende resultaten. Woordenschat scoort hier meestal ondermaats, net als vormelijke correctheid.  
 
Daarnaast stelt men vast dat de nadruk tijdens de lessen Nederlands vaak ligt op spelling (97%) en taalbeschouwing (76%). In mindere mate wordt er gewerkt aan begrijpend lezen, woordenschat en spreken (tussen de 66% en 51%). Het minst wordt er geoefend op luisteren, technisch lezen en het schrijven (tussen 39% en 23%).  
 
Leraren blijken bij het behandelen van leesstrategieën vaak de nadruk te leggen op onderlijnen, verbanden leggen en vragen stellen. Terwijl het onderlijnen eerder als een lagere leesvaardigheid beschouwd wordt. 
 
Jongens scoren over het algemeen slechter dan meisjes. De kloof tussen Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige leerlingen blijft wel gelijk. 
 
Tom Venstermans, lerarenopleider aan de Karel de Grote Hogeschool, verklaart de tegenvallende resultaten in Klasse. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
 
In deze vorming relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.
 
Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken?  Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
LLinkid
 
llINKID  

FAQ basisopties

De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so

Bestelling ondersteunend materiaal modernisering so en LLinkid

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde enkele ondersteunende materialen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs en LLinkid. Verschillende van die hulpmiddelen, zoals flipovers van de gemeenschappelijke leerplannen en legendekaartjes van LLinkid, stelden we al ter beschikking van de scholen die de nascholing ‘modernisering eerste graad so’ volgden.
Wil je graag een of meerdere van die materialen bestellen om te gebruiken in jouw school? Ontdek ons aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - 20 mei 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt formatief te evalueren. Op maandag 20 mei 2019 kan je op een actieve manier kennismaken met Googleformulieren en Classkick. We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur. 
 
Voor meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Getuigschrift? Hoe zit het nu? 24 mei 2019
 
In deze vorming relateren we redelijke aanpassingen, gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum met de finaliteit van het gewoon basisonderwijs. We testen onze kennis met betrekking tot de actuele regelgeving getuigschrift basisonderwijs en toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs.
 
Hoe breed evalueren binnen ZiLL en conform het OK? En dan als school, na 9 à 10 jaar gewerkt te hebben met een leerling, de balans opmaken?  Wat betekent het voor een leerling als die geen getuigschrift krijgt? Hoe werken we aan continuering van zorg naar het secundair onderwijs?
 
De sessie is bedoeld voor basisonderwijs. Directieleden en leden middenkader so eerste graad zijn ook welkom.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Aan de slag met het nieuwe leerplan aardrijkskunde 1ste graad

 
Je kon enige tijd geleden kennis maken met het nieuwe leerplan aardrijkskunde voor de 1ste graad. Naast vertrouwde onderwerpen, zitten er ook opvallende vernieuwingen in. Deze “vernieuwingen” worden belicht tijdens een nascholing “Aan de slag met het nieuwe leerplan aardrijkskunde”, die doorgaat op 15 mei in Gent en parallel op 22 mei in Mechelen. Je kan er je eigen programma samenstellen met werkwinkels naar keuze én deelname aan de didactische beurs, waar de uitgeverijen en organisaties die didactisch iets voor jou kunnen betekenen zullen aanwezig zijn.  
 
Je vindt het programma en inschrijvingsmodaliteiten: 
 
► 
 
voor Gent
 
► 
 
voor Mechelen
 
We hopen je op één van beide vormingsdagen te mogen ontmoeten en wensen je intussen veel “goesting” toe om de nieuwe generatie leerplannen, inclusief die van aardrijkskunde, goed te leren kennen én om te zetten in leerrijke en fijne lessen.  

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
AV dbso – Nascholing - Lerend netwerk Algemene vorming Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 – van 9 tot 12 uur
 
Wil je te weten komen hoe leerkrachten in andere centra voor deeltijds onderwijs te werk gaan? Wil je graag materiaal uitwisselen met collega’s? Zit je met specifieke vragen die je graag wil bespreken met leerkrachten uit verschillende centra? In dit lerend netwerk gaan we dit proberen mogelijk te maken.   
 
Op donderdag 23 mei van 9 uur tot 12 uur gaan we van start. Na een korte kennismaking kunnen we ingaan op specifieke noden en vragen.  In de twee sessies erna zal er gewerkt worden rond bepaalde thema’s aangebracht door de deelnemers. Deze data liggen nog niet vast en zullen samen met de groep vastgelegd worden. Deelname aan elke sessie is verplicht.  
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen, Maatschappij & welzijn, PAV - MAVO
 
 
 
Beeld

Dag van het beeld - 23 mei 2019

Dag van het beeld  
 
De ‘dag van de P.O.’ hebben we dit jaar omgedoopt in ‘dag van het Beeld’. Voor de leraren van de eerste graad zal de dag van het Beeld in het teken staan van de implementatie van de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Maar ook leraren van de tweede en de derde graad zullen kennis maken met interessant en bruikbaar lesmateriaal.
 
De dag van het Beeld zal in UCLL Diepenbeek plaatsvinden op 23 meiSchrijf je nu in.

Materiaal bij de leerplanvoorstelling

 
Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie
 
 
 
Chemie

Nascholing -  Chemie op zijn best in 60 demoproeven – 16 mei 2019 

 
Show de chemie: chemie op zijn best in 60 demoproeven. Studenten chemie van de lerarenopleiding secundair onderwijs van UCLL Campus Diepenbeek stellen 60 kleurrijke en spectaculaire experimenten over tal van facetten van de chemie voor. Alle experimenten zijn goed haalbaar om in je klas uit te voeren. 
 
► 
 
Waar en wanneer? Vrijdag 17 mei 2019, UCLL Diepenbeek 
 
► 
 
Doelgroep: leraren chemie en wetenschappen (1ste, 2de en 3de graad) 
 
Bij de studiedag ontvang je een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Daarnaast zal je het voorgestelde materiaal ook digitaal ontvangen. Bovendien zijn alle experimenten gefilmd, met het oog op een correcte didactische en veilige uitvoering! Ideaal om ook tijdens je lessen te gebruiken! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Chemie
 
 
 
CLIL

Studiedag – CLIL-event – 8, 9, 10 mei 2019 

CLIL  
 
Dit CLIL-event in Gent wordt georganiseerd door POV en beslaat drie dagen.
 
Op dag 1 en 2 word je ondergedompeld in verschillende ICT-tools die je kunt inzetten in je les: 
 
► 
 
differentiëren met Nearpod en Formative 
 
► 
 
kennis testen met Quizlet en Socrative 
 
► 
 
zelf interactieve oefeningen maken met H5P 
 
► 
 
je cursussen aantrekkelijk maken via Canva, Bookcreator, Venngage, pictochart 
 
► 
 
eenvoudige tools en apps als Classroomscreen, Wheeldecide, Plickers ontdekken 
 
► 
 
Educaplay leren inzetten 
 
Op dag 3 kun je workshops volgen per vak en wordt er tijd voorzien om goede praktijken te delen met elkaar.  
 
Via deze link vind je de workshops en kun je je inschrijven per dag of voor het volledige event: https://clileventconference.wordpress.com/programme/.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Taal & cultuur
 
 
 
Economie en ondernemen

Nascholing - Ondersteuning bij de invulling van de keuze-uren i.v.m. economie en ondernemen – 1ste graad - 29 mei 2019 

 
Verschillende scholen willen binnen de 5 keuze-uren in het 1ste jaar van de 1ste graad leerlingen laten proeven van verschillende domeinen. In deze nascholing maken de leraren al kennis met wat er in de basisoptie Economie en organisatie aan bod komt om overlapping te vermijden. Leraren kunnen tijdens de nascholing aangeven aan welke invulling zij denken om op die manier elkaar te inspireren. 
 
De nascholing gaat door op woensdag 29 mei van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB regio LimburgTulpinstraat 75 – Kiewit. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op www.nascholing.be

Nascholing -  KU Leuven – Navorming Sleutelcompetenties: de EU-dimensie - 22 mei 2019

 
In 2017 werden 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Zij zullen de basis vormen voor het ontwikkelen van eindtermen. De schoolbesturen dienen de verbinding te maken tussen eindtermen en vakken en bepalen zo welke leraren verantwoordelijk zijn voor het bereiken van één of meerdere sleutelcompetenties. Dit gegeven, gecombineerd met de observatie dat de Europese dimensie weinig aan bod komt in het Vlaamse onderwijs, zijn de aanzet voor een onderzoeksopdracht i.s.m. het Fonds Lenaerts - Grimonprez. De studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Economie, Gedragswetenschappen en Maatschappijwetenschappen en Filosofie hebben lessenreeksen ontwikkeld waarin diverse sleutelcompetenties werden verwerkt. Op basis van de resultaten van deze opdracht hebben de studenten een vorming georganiseerd voor leerkrachten uit verscheidene vakgebieden.
 
Wenst u uw eigen onderwijspraktijk verder te professionaliseren? Kom dan op woensdag 22 mei dit gevarieerde aanbod aan lesmateriaal ontdekken en ga met de studenten in interactie. U kan het ontwikkelde lesmateriaal inkijken. Het wordt nadien digitaal aan de deelnemers aangeboden.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie - SEI, Economie & organisatie
 
 
 
Engels - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels, Taal & cultuur
 
 
 
Frans - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Geschiedenis

Activiteiten Regio Limburg

 
► 
 
Nascholing PXL: Aan de slag met de nieuwe eindtermen voor het vak geschiedenis (eerste graad) – donderdag 9 mei 2019, 18.00 – 20.00 uur, PXL-Congres, Elfde Liniestraat 23A (gebouw D), Hasselt.  Meer info vind je hier 
 
► 
 
Lezing: Homeros’ Odyssee. Een zwerver komt thuis - donderdag 16 mei 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. De lezing wordt gehouden Patrick Lateur (classicus en dichter) en maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 
 
► 
 
Tentoonstelling: HERHALING: De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.   

Activiteiten buiten Regio Limburg

 
Netwerk CLIL HSTR: Ask the expert – woensdag 15 mei 2019, 13.30 – 16 uur, PB Mechelen-Brussel, F. de Merodestraat 18, Mechelen.  
 
Ben jij al gebeten door CLIL? Geef je geschiedenislessen in het Engels of in het Frans? Of zijn er in jouw school concrete plannen om CLIL in te voeren? Tijdens dit netwerkmoment maak je kennis met actieve werkvormen voor de CLIL-lessen, ga je aan de slag om zelf materiaal te ontwerpen en maak je kennis met andere CLIL-collega’s. Inschrijven kan je hier.
 
Humane wetenschappen - Geschiedenis - Nascholing -  KU Leuven – Navorming Sleutelcompetenties: de EU-dimensie - 22 mei 2019
 
In 2017 werden 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Zij zullen de basis vormen voor het ontwikkelen van eindtermen. De schoolbesturen dienen de verbinding te maken tussen eindtermen en vakken en bepalen zo welke leraren verantwoordelijk zijn voor het bereiken van één of meerdere sleutelcompetenties. Dit gegeven, gecombineerd met de observatie dat de Europese dimensie weinig aan bod komt in het Vlaamse onderwijs, zijn de aanzet voor een onderzoeksopdracht i.s.m. het Fonds Lenaerts - Grimonprez. De studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Economie, Gedragswetenschappen en Maatschappijwetenschappen en Filosofie hebben lessenreeksen ontwikkeld waarin diverse sleutelcompetenties werden verwerkt. Op basis van de resultaten van deze opdracht hebben de studenten een vorming georganiseerd voor leerkrachten uit verscheidene vakgebieden.
 
Wenst u uw eigen onderwijspraktijk verder te professionaliseren? Kom dan op woensdag 22 mei dit gevarieerde aanbod aan lesmateriaal ontdekken en ga met de studenten in interactie. U kan het ontwikkelde lesmateriaal inkijken. Het wordt nadien digitaal aan de deelnemers aangeboden.
 

Informatie

 
► 
 
Kijkwijzer methode geschiedenis: Hoe kies je een methode voor het vak geschiedenis? Laat je helpen door dit document dat de pedagogisch begeleiders geschiedenis hebben opgesteld.  
 
► 
 
Materiaal nascholing DEKOLONISATIE VAN BELGIË? IN DE KLAS EN IN HET AFRICAMUSEUM: Op dinsdag 23 april 2019 was er in het Africamuseum een studiedag over de dekolonisatie van België en hoe we terugkijken op het koloniaal verleden. Het materiaal van de studiedag wordt ter beschikking gesteld via volgende link 
 
► 
 
Archief voor Onderwijs: Op weg naar de verkiezingen van 26 mei 2019 zijn via het Archief voor Onderwijs (let wel: je moet je als leerkracht registreren en inschrijven) de afleveringen van KLAAR beschikbaar waarin alle Vlaamse partijvoorzitters vragen voorgeschoteld krijgen van jongeren. Politiek journalist Bart Verhulst verduidelijkt waar de partij voor staat. Je kan ook grasduinen in de  collecties die je zo kan gebruiken of aanpassen naar jouw eigen lespraktijk. Bijvoorbeeld de collectie van Bart Laureys over de organisatie van het politieke veld: Europa. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Humane wetenschappen

Nascholing -  KU Leuven – Navorming Sleutelcompetenties: de EU-dimensie - 22 mei 2019

 
In 2017 werden 16 sleutelcompetenties decretaal vastgelegd. Zij zullen de basis vormen voor het ontwikkelen van eindtermen. De schoolbesturen dienen de verbinding te maken tussen eindtermen en vakken en bepalen zo welke leraren verantwoordelijk zijn voor het bereiken van één of meerdere sleutelcompetenties. Dit gegeven, gecombineerd met de observatie dat de Europese dimensie weinig aan bod komt in het Vlaamse onderwijs, zijn de aanzet voor een onderzoeksopdracht i.s.m. het Fonds Lenaerts - Grimonprez. De studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Economie, Gedragswetenschappen en Maatschappijwetenschappen en Filosofie hebben lessenreeksen ontwikkeld waarin diverse sleutelcompetenties werden verwerkt. Op basis van de resultaten van deze opdracht hebben de studenten een vorming georganiseerd voor leerkrachten uit verscheidene vakgebieden.
 
Wenst u uw eigen onderwijspraktijk verder te professionaliseren? Kom dan op woensdag 22 mei dit gevarieerde aanbod aan lesmateriaal ontdekken en ga met de studenten in interactie. U kan het ontwikkelde lesmateriaal inkijken. Het wordt nadien digitaal aan de deelnemers aangeboden.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
ICT

Infosessie leerplan ICT – 1ste graad 

 
Op 17 mei is er een infosessie in verband met het leerplan ICT – 1ste graad gepland.  
 
Tijdens deze infosessie: 
 
► 
 
verwerven de leraren inzicht in het waarom van de modernisering en de rol / plaats van het leerplan ICT daarin; 
 
► 
 
maken de leraren kennis met de visie en het vormingsconcept / de vormingscomponenten van het katholiek onderwijs; 
 
► 
 
verkennen de leraren de structuur, de inhoud en het jargon van het leerplan; 
 
► 
 
praten de leraren met elkaar over hun vak vanuit het leerplan; 
 
► 
 
worden de leraren op de hoogte gebracht in verband met de verdere professionaliseringsinitiatieven voor dit leerplan. 
 
De nascholing gaat door op vrijdag 17 mei van 9.30 tot 12 uur in de lokalen van de PB regio LimburgTulpinstraat 75 – Kiewit. 
 
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op www.nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs, Informatica
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen Regio Limburg

 
Inspiratiedag klassieke talen eerste graad – woensdag 22 mei 2019, 9 - 15 uur 
 
De onderwijshervorming komt al snel dichterbij. Leerkrachten klassieke talen van de eerste graad gaan in september 2019 aan de slag met een nieuw leerplan en nieuw lesmateriaal. Tijdens deze inspiratiedag willen we de leraren Latijn (Grieks) van de eerste graad ondersteunen door een onderdompeling in een aantal actuele themas, specifiek voor klassieke talen: beheersingsniveaus, differentiatie en evaluatie. 
 
We voorzien korte uitlegmomenten en langere werkmomenten waarin we via activerende en interactieve werkvormen informatie (en ervaringen) zullen delen. Er is ruimte voor een gedifferentieerde aanpak.  
 
Inschrijven kan hier. 

Activiteiten Regio Limburg

 
 
► 
 
Lezing: Homeros’ Odyssee. Een zwerver komt thuis - donderdag 16 mei 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.  De lezing wordt gehouden Patrick Lateur (classicus en dichter) en maakt deel uit van de lezingenreeks Spraakwater. Info vind je hier. 
 
► 
 
Tentoonstelling: HERHALING De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik. 
 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

 
Beste leraren klassieke talen 
 
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 
 
Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via  www.classicavlaanderen.be/euroclassica 
 
Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !  
 
Namens Classica Vlaanderen, 
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester) 
Voorzitter Classica Vlaanderen 

Varia

 
Lezingen 
 
► 
 
Tuinbouw: Waarom was het zo zalig toeven in die Romeinse tuinen? (+ bezoek aan de Hortus Romanus) - uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  woensdag 15 mei 2019, 14 uur, KA Merksem, Melgesdreef 113, Merksem. Meer info vind je hier. 
Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: Romeinse architectuur en tuinbouw! 
 
► 
 
Hoe zedenloos waren de Romeinen?  Wat klopt er van de verhalen over de beruchte keizers (Luc Vernaillen)  – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 16 mei 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21. Meer info vind je hier. 
Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: de Romeinse seksuele moraal! 
 
► 
 
HET ROMEINSE LEGER IN LEVENDEN(!) LIJVE (Bernard Van Daele)  – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 6 juni 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21. Meer info vind je hier. 
Levert het oude Rome ons nog iets meer op dan ruïnes als decor voor een vakantieselfie of Latijnse citaten die je al dan niet correct, gepast of terecht kan spuien of op je arm laten tatoeëren? Zeker en vast, en dat ontdek je door deze intrigerende lezingenreeks! Deze keer: het Romeinse leger! 
 
Nascholing 
 
► 
 
V.L.O.T. – SAVE THE DATE 
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de V.L.O.T. een netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf thema's: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie van Latijn en Grieks, werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle workshops. Omwille van de werkbaarheid is het aantal deelnemers per workshop beperkt tot 20. De plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving, dus snel inschrijven is de boodschap. 
Alle informatie is te vinden op de website www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
Artikel 
 
► 
 
Moens, B. (2019). Moet er nog Grieks zijn? De Tijd, 13 april 2019. Geraadpleegd op 13 april 2019 via https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/moet-er-nog-grieks-zijn/10117159.html  
 
Buitenland 
 
► 
 
In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (Nederland) starten in mei drie tijdelijke tentoonstellingen. Twee daarvan zijn interessant voor leerkrachten klassieke talen:
 
► 
 
‘Glas’ (van 2 mei tot 1 september 2019): De tentoonstelling toont een ruime selectie van het mooiste glas uit de museumcollectie, afkomstig uit Egypte, de Klassieke wereld en Nederland 
 
► 
 
‘Paestum ervaren’ (van 2 mei tot 1 september 2019): Deze kleine tentoonstelling verbeeldt de bevindingen en verwondering van kunstenaars, schrijvers en architecten die driehonderd jaar geleden als eersten de tempelruïnes van Paestum in Zuid-Italië bezochten. Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Zomerschool Latijn Addisco (Nederland) 
Zomercursus levend Latijn voor verschillende doelgroepen en op verschillende tijdstippen. Bij de groep van de beginnende sprekers zijn er nog een aantal plaatsen vrij. Meer info vind je hier 
 
► 
 
Accademia Viviarum novum (Rome) 
Zomercursussen in juli of augustus op drie niveaus (beginners, gemiddeld gevorderden en gevorderden). Alle info over datum, plaats en kostprijs kan je hier terugvinden.  De Accademia Viviarium novum schenkt ook tien beurzen aan studenten (16-18 jaar) en 28 beurzen voor universiteitsstudenten om van oktober 2019 tot juni 2020 te studeren aan deze school. Meer info vind je hier 
 
► 
 
Accademia Homerica (Griekenland): 22ste editie 
Van 12-21 juli 2019 in Athene, op het eiland Chios en Oinousses. Er worden verschillende programmas aangeboden (voor studenten, voor lerarenModern Grieks en traditionele Griekse dans). De inschrijvingsperiode loopt nog tot 20 mei. De kostprijs bedraagt euro 500 (inbegrepen: volpension logement, bootreis naar Chios en andere excursies – is niet inbegrepen: vliegtuigreis naar Athene). Meer info vind je hier 
 
► 
 
University College (London) 
Zomerschool over Homerus van 22 juli tot 20 juli. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 15 juli 2019. De kostprijs is £130. Voor verder info kan je mailen naar homersummerschool@ucl.ac.uk. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen, Economie & organisatie
 
 
 
Maatschappij en welzijn

Nascholing - ‘ Van praten over, naar doen...’ Inspiratiedag voor leraren ‘maatschappij en welzijn’ 1ste graad voor invulling differentiatie-uren 1ste jaar - 27 mei

 
De modernisering van het secundair onderwijs daagt ons allen uit om op zoek te gaan naar een actuele invulling van o.a. differentiatie-uren binnen maatschappij en welzijn.  
 
Tijdens deze dag willen we vooral concrete inspiratie aanbieden om bewust keuzes te maken voor de invulling van differentiatie-uren. 
 
VM: Verkennen van 4 mogelijke referentiekaders; keuze maken voor de eigen school  
 
NM: worldcafé met keuze uit 6 workshops 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn
 
 
 
MAVO

Lerend netwerk MAVO - 23 mei 2019 van 13 tot 16 uur 

 
Heb je het nieuwe leerplan van voor naar achter gelezen, maar heeft het nog steeds geheimen? Is de hele modernisering wat overweldigend en weet je niet met wat eerst te beginnen? Wil je graag eigen materiaal uitwisselen met ander creatieve MAVO-leerkrachten?  
 
We gaan werken met het nieuwe leerplan en daar waar mogelijk samenwerken om de werkdruk onder controle te houden. Samen leren we meer! Het netwerk zal bestaan uit drie sessies (de data voor sessie 2 en 3 zullen later meegedeeld worden).  

Nascholing - Inspiratiedag – 17 juni 2019 

 
Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B. Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen ‘financiële en economische geletterdheid’ en ‘sociale vaardigheden’ is er een nieuw vak ‘Mens en samenleving’ ontwikkeld voor de A-stroom. Voor de B-stroom zijn deze eindtermen vertaald in leerplandoelen binnen het vak MAVO. Vanuit de pedagogische begeleiding richten we voor beide vakken een inspiratiedag in op maandag 17 juni 2019 in het Provinciehuis van Leuven. Het Provinciehuis ligt vlak achter het station van Leuven en is dus heel vlot bereikbaar. In het tabblad ‘praktisch’ vind je een link naar de website van het Provinciehuis waar de bereikbaarheid goed is aangegeven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Maatschappij & welzijn, PAV - MAVO
 
 
 
Mens en samenleving

Nascholing - Inspiratiedag – 17 juni 2019 

 
Op 1 september start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar A en B. Naar aanleiding van de nieuwe eindtermen ‘financiële en economische geletterdheid’ en ‘sociale vaardigheden’ is er een nieuw vak ‘Mens en samenleving’ ontwikkeld voor de A-stroom. Voor de B-stroom zijn deze eindtermen vertaald in leerplandoelen binnen het vak MAVO. Vanuit de pedagogische begeleiding richten we voor beide vakken een inspiratiedag in op maandag 17 juni 2019 in het Provinciehuis van Leuven. Het Provinciehuis ligt vlak achter het station van Leuven en is dus heel vlot bereikbaar. In het tabblad ‘praktisch’ vind je een link naar de website van het Provinciehuis waar de bereikbaarheid goed is aangegeven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie, Maatschappij & welzijn
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen – overzicht aanbod

 
 MVT  
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène

 

MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur.
 
 

MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur
 
 

Lerend netwerk - Evalueren met de nieuwe leerplannen Engels en Frans – 12 juni

 
Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 
 
Via een lerend netwerk willen wij een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden faciliteren.  
 
Aan de hand van verschillende werkvormen kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  
 
Ben je bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk? Dan ben je van harte welkom. 
 
Breng je eigen (opgeladen) device mee zodat je de nieuwe leerplannen digitaal kan raadplegen en eigen voorbeelden kan tonen of bewerken.  
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans en Engels van het eerste jaar van de 1ste graad 
 
► 
 
Datum: 12 juni van 13.30 -16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijvenhttps://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3172961 
 
 

Engels

Leermateriaal en nascholing - Inspiratie voor leraren Engels in de eerste graad van de b-stroom - 9 mei en 13 juni 2019 

 
Op één september 2019 zal Engels voor veel leerlingen in de b-stroom een nieuw vak zijn. De vraag naar een geschikte methode voor deze leerlingen kwam me al meermaals ter ore. Helaas was de tijd voor de (Vlaamse) uitgeverijen te kort om kwaliteitsvol materiaal te ontwikkelen voor deze doelgroep. In de toekomst zal dat zeker wel het geval zijn. Om leraren te ondersteunen verzamelde ik een lijst met mogelijke bronnen voor elk leerplandoel. Deze lijst kan je raadplegen bij het leermateriaal Engels op onze website. De bronnen bieden voornamelijk materiaal op A1-niveau. Ze kunnen ook gebruikt worden ter ondersteuning van de leerlingen in de a-stroom. Let er wel op dat het eindniveau na de eerste graad voor de a-stroom A2 is. De doelen voor de b-stroom zijn voor de eerste graad op A1 niveau. 
 
Wil je samen met anderen brainstormen over een efficiënte aanpak voor de b-stroom, dan ben je van harte welkom op een netwerkbijeenkomst. We komen samen in Kiewit op donderdag 9 mei (9:30 – 11.30 u.) en donderdag 13 juni (19:00 – 21:00u.). Inschrijven kan via nascholing.be  https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3160306  
 
Graag tot dan! 
Veerle De Graaf 
 
 

Engels – Leermateriaal - Motiverende schrijfopdrachten met instant feedback 

 
Schrijfvaardigheid ontwikkelen vergt oefenen en leren uit feedback. Het is echter voor leraren een hele klus om alle leerlingen voldoende vaak te laten oefenen en groeigerichte feedback te voorzien. Op de volgende website van Cambridge English https://writeandimprove.com/ vind je motiverende schrijftaken op verschillende niveaus. Bovendien krijg je onmiddellijk feedback na het schrijven van je tekst. De toepassing werd ontwikkeld op de universiteit van Cambridge.  
 
 

Frans

Frans – informatie – Werken met RTLplay in de klas. 

 
RTLplay geeft je de mogelijkheid te werken met programma’s via https://www.rtlplay.be/.
 
Bij divertissement vind je programma’s die ook gekend zijn in Vlaanderen: les reines du shopping, le meilleur pâtissier, hôtel romantique, un dîner presque parfait, chasseur d’appart, nouveau look, etc. Leerlingen kunnen een keuze maken volgens hun interesse en deze ook thuis bekijken of herbekijken zoveel ze dat wensen of nodig hebben voor hun opdrachten.
 
Bij info et société kan je werken met het journaal maar ook met programma’s zoals “tout s’explique’.
 
Werk je liever met korte fragmenten, dan spreekt het programma “les défis de Nathan” je misschien aan?
 
Alvast veel kijkplezier gewenst.
 
 

Informatie

Talenkennis verdiepen met een uitwisselingsproject.

 
Ben je op zoek naar mogelijkheden om je leerlingen Frans of Duits te laten spreken in concrete, levensechte situaties, maar heb je er in jouw omgeving niet meteen de gelegenheid toe? Dan biedt het uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans. Lees verder ...
 
 

Keuze handboeken

 
Geregeld krijgen begeleiders de vraag over het gebruik en het veranderen van handboeken. 
 
Als begeleider kunnen en mogen wij geen keuze maken voor jullie, dat is één van de taken van de vakgroep. Samen overleggen naar wat jullie op zoek zijn, wat het beste past bij jullie doelgroep en wat jullie het beste ligt. 
 
Wij geloven dat elke methode sterktes heeft.  
 
Wat belangrijk is, is om leerplangericht aan de slag te gaan. Welke opdrachten heb ik nodig om mijn leerplandoel te bereiken? Welke oefeningen zijn ondersteunend en zie je als tussendoel? Welke opdrachten zijn eerder verdiepend of verbredend? Je hebt trouwens 2 jaar de tijd om rond alle doelen te werken en deze te evalueren. 
 
De gouden tip is: pluk uit je methode 
 
Het zal niet mogelijk zijn om alle oefeningen van alle hoofdstukken te maken. Zie je methode als één van je bronnen waar je het meest interessante materiaal uit kiest.  
 
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te bereiken op dit niveau? Maak een sterke keuze met je leerplan ernaast en giet dit samen in je jaar(vorderings)plan of graadplan. Rond welke leerplandoelen willen jullie in het eerste jaar van een graad werken en welke doelen voorzie je volgend jaar?  
 
Check geregeld of je keuze haalbaar is, of je niet te lang blijft stilstaan bij dezelfde doelen of hetzelfde item. De focus van elke les ligt op doelgerichte communicatie, hoe groot of hoe klein deze “communicatie” ook is. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Muzikale opvoeding

Nascholing - Studiedag Muziek ‘Creatie’ - 9 mei 2019

 
MO   Wil je (nog) meer creativiteit in je lessen muzikale opvoeding of muzische vorming? Schrijf je in voor de inspiratiedag > creatie < op donderdag 9 mei 2019 van 9 - 16.30 uur op campus Diepenbeek. Jo Stijnen geeft een boeiende keynote over kunst en creativiteit in het onderwijs. Daarna kan je workshops volgen bij Roeland Aerts, Bert Appermont en Ron Claessens. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Muzikale opvoeding
 
 
 
Natuur & Ruimte

Nascholing – Ruimtelijk bewustzijn: kennen, kunnen, doen! - 12 juni 2019 

 
Je kon enige tijd geleden kennis maken met het nieuwe leerplan “Natuur & Ruimte”. Een belangrijke vernieuwing t.o.v. het huidige leerplan natuurwetenschappen is de toevoeging van de eindtermen “ruimtelijk bewustzijn”. Heel wat collega’s hebben aangegeven niet echt vertrouwd te zijn met deze eindtermen. Daarom willen we je uitnodigen op de vormingsnamiddag van woensdag 12 juni 2019 van 13.30 tot 16.30 uur in de Tulpinstraat 75 te Hasselt. Tijdens deze vormingsnamiddag gaan we dieper in op de doelstellingen ruimtelijk bewustzijn en bieden we je handvatten aan om hiermee aan de slag te gaan. Om vlot te kunnen werken, breng je best een atlas en een laptop/tablet mee. 
 
Inschrijven kan via nascholing.be
 
Tot dan! 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
OKAN

Infomarkt – WELKOM-INFOMARKT – 28 mei 2019 (UCLL) 

 
UCLL organiseert voor alle OKAN-leerlingen en ex-OKAN-leerlingen een infomarkt om de verschillende studierichtingen en onderwijsinstellingen te leren kennen. Deze ontmoetingsdag vindt plaats op 28 mei van 10 tot 14 uur in UCLL Campus Oude Luikerbaan. 
 
De uitnodiging voor de infomarkt vind je hier: https://www.ucll.be/infomarket20190529 
 
Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Alimento: blik op techniek in de industrie: reliability maintenance - 7 mei 2019 

 
Betrouwbaarheid is in een industriële omgeving dé basisvoorwaarde voor succes. Machines die doen wat ze moeten doen, op de momenten dat dit ervan verwacht wordt. Het doel is dus om zo weinig mogelijk storingen te hebben, en alleszins de impact van storingen te minimaliseren. 
Verschillende onderhoudstechnieken integreren vergroot de kans dat een machine of onderdeel gedurende de ontwerplevenscyclus op de vereiste wijze zal functioneren, met een minimum aan onderhoud. 
 
Een interessante opleiding … wel in regio West-Vlaanderen - https://www.alimento.be/nl/training/130335 
 
Doelgroep: Technische leerkrachten, instructeurs, docenten, begeleiders, TA’s, TAC’s,...  
 
 

ICT tool: Answer Garden 

 
Met behulp van deze handleiding van Answer Garden kun je snel en eenvoudig aan de slag met feedback verzamelen over een bepaald onderwerp. Leg je leerlingen een vraag voor en laat hen online reageren via Answer Garden. De reacties van leerlingen verschijnen direct in een woordweb. Woorden die vaker voorkomen, verschijnen groter in beeld dan woorden die minder voorkomen. Answer Garden is vooral geschikt voor korte reacties. 
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal
 
► 
 
De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de Onderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs
 
Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 
Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 
Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

Bron: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS2019-Def_web_1.pdf 
 
► 
 
 
Is mijn taalbeleid OKé? 
Wil je graag je eigen taalbeleid onder de loep nemen aan de hand van het OK-kader? Dat kan! De pedagogische begeleidingsdienst werkte hiervoor een handige tool uit waarbij je niet alleen een goed overzicht krijgt van de sterke punten en de groeikansen van je taalbeleid, maar ook concrete voorbeelden om je te inspireren. Meer info en de tool verkrijg je door een mailtje te sturen aan bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
 
themapagina taalgericht vakonderwijs Op deze themapagina lees je meer over het waarom, het wat en het hoe van taalgericht vakonderwijs. 
 
► 
 
 
Tool taalgericht (vak)onderwijs 
Daarnaast werd er een Tool Taalgericht (vak)Onderwijs ontwikkeld. Hierin vind je 100 fiches met tips om talige drempels aan te pakken en taalontwikkeling te stimuleren. Die tips kun je toepassen in elk vak en elke activiteit. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wiskunde

Nascholing – Wiskunde – Data & onzekerheid eerste graad

 
Hoe ‘data en onzekerheid’ uit het nieuwe leerplan wiskunde van de eerste graad A en B ondersteunen met GeoGebra en Excel? 
 
► 
 
Informatie halen uit tabellen en grafieken 
 
► 
 
Soorten data: numerieke en categorische 
 
► 
 
Lijn-, staaf- en cirkeldiagrammen tekenen 
 
► 
 
Absolute frequentietabel opstellen 
 
► 
 
Dotplot tekenen 
 
► 
 
Stengelbladdiagram tekenen 
 
► 
 
Centrummaten en spreidingsmaten 
 
► 
 
Hoe een eigen onderzoek samen met de leerlingen aanpakken? 
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
 

Startvergadering lerend netwerk 1ste graad – 22 mei 2019 

 
De nieuwe ontwerpleerplannen wiskunde eerste graad so zijn reeds een tijdje beschikbaar en werden intussen ook voorgesteld.  
 
Ik vermoed dat er rond de verdere implementatie van de nieuwe leerplannen talrijke vragen, opmerkingen en bezorgdheden zullen ontstaan in de scholen en vakgroepen. Daarom starten we volgend schooljaar met een  lerend netwerk wiskunde 1ste graad.  
 
Het is de bedoeling om scholen samen te brengen en na te denken over allerlei onderwerpen om op die manier samen stappen vooruit te zetten richting kwalitatief wiskundeonderwijs naar de visie van de modernisering en het nieuwe leerplanconcept. 
 
Ik denk spontaan aan volgende mogelijke onderwerpen om jullie een richting te geven: 
 
► 
 
Omgaan met basis, verdieping en uitbreiding. 
 
► 
 
Bestuderen van de leerplannen d.m.v. concrete voorbeelden 
 
► 
 
Differentiatie 
 
► 
 
Evaluatie en rapportering 
 
► 
 
Feedback en feedforward 
 
► 
 
Nieuwe handboeken 
 
► 
 
ICT in het leerplan wiskunde 
 
► 
 
Delen van materialen en inzichten 
 
► 
 
Observeren en oriënteren naar de tweede graad 
 
► 
 
... 
 
Ik nodig alle geïnteresseerde leerkrachten wiskunde eerste graad uit om op woensdag 22 mei vanaf 13.30 uur deel te nemen aan de startvergadering van dit lerend netwerk. We zullen samen de prioriteiten en alle praktische zaken bespreken zodat we begin volgend schooljaar gericht van start kunnen gaan. We zullen eindigen omstreeks 15.30 uur. Deze startvergadering vindt plaats in de loklalen van de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt. 

 

Nascholing – wiskunde – oplossen van problemen

 
Een van de belangrijkste doelstellingen binnen het vak wiskunde is de leerlingen leren problemen oplossen. Ook in het nieuwe leerplan van de eerste graad is het accent op het kunnen oplossen van problemen niet in belang verminderd, in tegendeel.  
 
Hoe kunnen problemen aangepakt worden, wat is er van belang om problemen te kunnen oplossen en hoe kunnen we leerlingen begeleiden om deze probleemoplossende vaardigheden onder de knie te krijgen? We gaan aan de slag met verschillende oplossingsstrategieën (heuristieken) en met een heleboel voorbeelden uit de eerste graad.  
In deze actieve nascholing grasduinen we ook in een aanbod van uitdagingen voor de enkelen in een klas die zich dreigen te vervelen. 
 
Meer informatie en inschrijven via  nascholing.be

 

Boekentip: Volgens Barton deel 1, Lesgeven in wiskunde a.d.h.v. wetenschap, experts en 12 jaar aan mislukkingen

 
Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept.  
 
Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open, en vond antwoorden op de vragen waar iedere wiskundeleraar wel mee worstelt. Hoe voorkom je wiskundefobie? Hoe bereid je leerlingen het beste voor op het examen? Hoe zet je formatieve evaluatie goed in? Wat is het geschikte moment om een realistische context te introduceren? Wat is de beste manier om iets uit te leggen? Hoe motiveer ik leerlingen voor mijn vak? En hoe zorg ik dat ze de stof beter gaan onthouden? 
 
In dit boek vertelt Barton hoe hij zijn leven heeft gebeterd en al deze wetenschappelijke inzichten in zijn lessen toepast. Daarbij maakt hij gebruik van vele praktische en herkenbare voorbeelden. 
 
Verplichte kost dus voor iedereen die zijn of haar wiskunde-onderwijs wil verbeteren, ongeacht zijn of haar favoriete getal. 
 
Craig Barton is wiskundeleraar sinds 2004. Hij is de ontwikkelaar van twee populaire wiskundewebsites: www.mrbartonsmaths.com en www.diagnosticquestions.com, en onderhoudt een goed beluisterde podcast waarin hij met tal van leraren en andere experts spreekt over wiskundedidactiek. 
 
In het najaar wordt deel 2 verwacht. Een echte aanrader. 
Aankopen kan via https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120337-volgens-barton-deel-1.html 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 
Wetenschappen

Vormingsnamiddag nieuwe leerplannen natuur en ruimte en natuurwetenschappen - 8 of 25 mei 2019 

 
Op 1 september 2019 starten we in de eerste graad so met nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (a-stroom) en “natuur en ruimte” (b-stroom).  
 
Om dit goed voor te bereiden, bieden we jullie een reeks werkwinkels aan die grondiger ingaan op “vernieuwde leerinhouden” in de conceptuele doelen én je op weg zetten om met de “procedurele doelen” aan de slag te gaan.  Er zullen op twee verschillende data en locaties een vormingsnamiddag georganiseerd worden. Een eerste namiddag op 08 mei 2019 te Gent en op woensdag 25 mei 2019 zal er een vormingsnamiddag doorgaan te Mechelen. Meer info vind je op www.nascholing.be bij regio Mechelen-Brussel.  
 
Elke leraar kan zich binnenkort inschrijven voor 2 of 3 korte werkwinkels. We vragen je bij inschrijving ook een reservekeuze aan te duiden.  
 
Op dezelfde vormingsnamiddag organiseren we ook een educatieve beurs. Daarop stellen de verschillende uitgeverijen het vernieuwde lesmateriaal voor dat zij op de markt brengen.  
 
Ook zullen een aantal educatieve centra en diensten hun werking én beschikbaar lesmateriaal voorstellen waarmee je aan de slag kan om onderzoekend te leren, te werken rond duurzaamheid, of aan STEM-doelen te werken.  
 
De inspiratienamiddag Natuurwetenschappen – Aardrijkskunde gaat door op de CAMPUS  KRUIDTUIN van THOMAS MORE in Mechelen. 
Adres: Lange ridderstraat 44 2800 Mechelen 
 
Als deelnemer kan je zelf je programma samenstellen en kiezen voor 2 of 3 werkwinkels uit 18 verschillende mogelijkheden.  
 
 
 
 
Voor de tweede keer op rij brengt Universiteit Hasselt samen met het wetenschapsblad New Scientist de beste wetenschappers samen om de laatste inzichten te delen op New Scientist Live: de Groene Toekomst. Tijdens deze editie staan de verschillende uitdagingen rondom onze planeet centraal.  
 
Bereid je voor op een avond waarin Vlaamse en Nederlandse topwetenschappers hun laatste inzichten delen over het klimaatbeleid alsook de energie en omgeving van de toekomst. De Nederlandse ecoloog Wieger Wamelink (Wageningen University) opent de avond, gevolgd door Ignace Schops (Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw) en Tomas Wyns (senior onderzoeker VUB).  
 
Na een muzikaal intermezzo van Thomas Neyens gaan UHasselt onderzoekers Natalie Beenaerts, Griet Verbeeck, Bart Vermang en Tim Nawrot met elkaar in discussie naar aanleiding van vragen uit het publiek.  
 
De avond wordt gepresenteerd door New Scientist hoofdredacteur Jim Jansen. 
 
Surf naar https://www.uhasselt.be/GroeneToekomst voor meer informatie.
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Doe-aan-sportbeurs - 9 mei 2019
 
Voor leerkrachten bewegingsopvoeding van het basis-  en buitengewoon basisonderwijs.
 
DAS-beurs  
 
Maak een keuze uit het uitgebreide programma:
 
► 
 
We beginnen de dag om 9.00 uur met een activerende sessie voor kleuter- en lager onderwijs.
 
► 
 
Vervolgens heb je de keuze uit 7 verschillende workshop. Voor elk wat wils, voor elke doelgroep, van dans tot sport, tot inspirerende verhalen.
 
► 
 
In de namiddag kan je, eventueel samen met je directeur, sporten of actief luisteren naar lesgevers.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
“Ik zie het anders!” Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen - 13 mei 2019
 
Anders leren kijken naar kinderen met richtingsmoeilijkheden en concreet optreden en handelen om het voor deze kinderen en voor onszelf makkelijker en begrijpbaarder te maken.
Voor: Kleuterleidsters /leerkrachten basisonderwijs /zorgleerkrachten / zorgcoördinatoren / Leerkrachten buitengewoon onderwijs / therapeuten buitengewoon onderwijs / CLB medewerkers / leerkrachten bewegingsopvoeding
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Google Forms en Classkick: tools om Interactief en paperless te evalueren en bij te sturen - 20 mei 2019
 
Er bestaan heel wat interessante webtools die kunnen ingezet worden om snel en efficiënt formatief te evalueren. Op maandag 20 mei 2019 kan je op een actieve manier kennismaken met Googleformulieren en Classkick. We denken samen na over voor- en nadelen en bijgevolg ook over de mogelijkheden ervan. De tools zijn gratis, worden inmiddels door vele leerkrachten al gebruikt en werken meestal op de computer, tablet en/of smartphone. 
 
We starten om 9 uur. Het einde is voorzien om 12 uur. 
 
Voor meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven, klik hier. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
LLinkid
 
llINKID  

FAQ basisopties

De voorbije maanden kregen we heel wat vragen over de basisopties eerste graad. Die bundelden we in een FAQ. Je kunt de FAQ raadplegen onder 'observerende en oriënterende eerste graad, basisopties' op de themapagina modernisering so

Bestelling ondersteunend materiaal modernisering so en LLinkid

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde enkele ondersteunende materialen bij de implementatie van de modernisering secundair onderwijs en LLinkid. Verschillende van die hulpmiddelen, zoals flipovers van de gemeenschappelijke leerplannen en legendekaartjes van LLinkid, stelden we al ter beschikking van de scholen die de nascholing ‘modernisering eerste graad so’ volgden.
Wil je graag een of meerdere van die materialen bestellen om te gebruiken in jouw school? Ontdek ons aanbod.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Alimento: blik op techniek in de industrie: reliability maintenance - 7 mei 2019 

 
Betrouwbaarheid is in een industriële omgeving dé basisvoorwaarde voor succes. Machines die doen wat ze moeten doen, op de momenten dat dit ervan verwacht wordt. Het doel is dus om zo weinig mogelijk storingen te hebben, en alleszins de impact van storingen te minimaliseren. 
Verschillende onderhoudstechnieken integreren vergroot de kans dat een machine of onderdeel gedurende de ontwerplevenscyclus op de vereiste wijze zal functioneren, met een minimum aan onderhoud. 
 
Een interessante opleiding … wel in regio West-Vlaanderen - https://www.alimento.be/nl/training/130335 
 
Doelgroep: Technische leerkrachten, instructeurs, docenten, begeleiders, TA’s, TAC’s,...  
 
 

ICT tool: Answer Garden 

 
Met behulp van deze handleiding van Answer Garden kun je snel en eenvoudig aan de slag met feedback verzamelen over een bepaald onderwerp. Leg je leerlingen een vraag voor en laat hen online reageren via Answer Garden. De reacties van leerlingen verschijnen direct in een woordweb. Woorden die vaker voorkomen, verschijnen groter in beeld dan woorden die minder voorkomen. Answer Garden is vooral geschikt voor korte reacties. 
 
Buitengewoon onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal
 
► 
 
De onderwijsinspectie vat haar gevoerde onderzoeken samen in de Onderwijsspiegel. Hierin kun je het volgende lezen over het kwaliteitsgebied diversiteit, ontwikkelingsschaal taalgericht vakonderwijs: ​

Basisonderwijs
 
Omgaan met diversiteit werd in 27 basisscholen onderzocht aan de hand van twee ontwikkelingsschalen: diversiteitscultuur (D1) en taalgericht onderwijs (D2). (…) 
Voor het taalgericht onderwijs blijken twintig scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze scholen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt het de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In zeven scholen stellen de onderwijsinspecteurs meerdere verbeterpunten vast op het vlak van taalgericht onderwijs. Die scholen laten doorgaans nog kansen liggen om in alle leergebieden de zelfredzaamheidstaal, themataal en instructietaal progressief op te bouwen. 

Secundair onderwijs 
Uit de onderzoeken van het taalgericht onderwijs blijken slechts twee scholen aan de verwachting tegemoet te komen. In deze gevallen heeft het schoolteam zicht op de talige competenties van de leerlingen en stemt de onderwijsleerpraktijk daarop af. Het schoolteam heeft aandacht voor taalgericht onderwijs en stimuleert de taalverwerving bij de leerlingen. In de zeven scholen waar het taalgericht onderwijs nog niet aan de verwachting tegemoetkomt, vallen de verschillen tussen vakken of tussen leraren op. In de meerderheid van deze scholen kan een gedragen visie en een schoolbrede, planmatige aanpak het taalgericht vakonderwijs nog versterken.  

Bron: https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OS2019-Def_web_1.pdf 
 
► 
 
 
Is mijn taalbeleid OKé? 
Wil je graag je eigen taalbeleid onder de loep nemen aan de hand van het OK-kader? Dat kan! De pedagogische begeleidingsdienst werkte hiervoor een handige tool uit waarbij je niet alleen een goed overzicht krijgt van de sterke punten en de groeikansen van je taalbeleid, maar ook concrete voorbeelden om je te inspireren. Meer info en de tool verkrijg je door een mailtje te sturen aan bregje.beckers@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
► 
 
 
themapagina taalgericht vakonderwijs Op deze themapagina lees je meer over het waarom, het wat en het hoe van taalgericht vakonderwijs. 
 
► 
 
 
Tool taalgericht (vak)onderwijs 
Daarnaast werd er een Tool Taalgericht (vak)Onderwijs ontwikkeld. Hierin vind je 100 fiches met tips om talige drempels aan te pakken en taalontwikkeling te stimuleren. Die tips kun je toepassen in elk vak en elke activiteit. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Wiskunde

Nascholing – Wiskunde – Data & onzekerheid eerste graad

 
Hoe ‘data en onzekerheid’ uit het nieuwe leerplan wiskunde van de eerste graad A en B ondersteunen met GeoGebra en Excel? 
 
► 
 
Informatie halen uit tabellen en grafieken 
 
► 
 
Soorten data: numerieke en categorische 
 
► 
 
Lijn-, staaf- en cirkeldiagrammen tekenen 
 
► 
 
Absolute frequentietabel opstellen 
 
► 
 
Dotplot tekenen 
 
► 
 
Stengelbladdiagram tekenen 
 
► 
 
Centrummaten en spreidingsmaten 
 
► 
 
Hoe een eigen onderzoek samen met de leerlingen aanpakken? 
 
Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
 

Startvergadering lerend netwerk 1ste graad – 22 mei 2019 

 
De nieuwe ontwerpleerplannen wiskunde eerste graad so zijn reeds een tijdje beschikbaar en werden intussen ook voorgesteld.  
 
Ik vermoed dat er rond de verdere implementatie van de nieuwe leerplannen talrijke vragen, opmerkingen en bezorgdheden zullen ontstaan in de scholen en vakgroepen. Daarom starten we volgend schooljaar met een  lerend netwerk wiskunde 1ste graad.  
 
Het is de bedoeling om scholen samen te brengen en na te denken over allerlei onderwerpen om op die manier samen stappen vooruit te zetten richting kwalitatief wiskundeonderwijs naar de visie van de modernisering en het nieuwe leerplanconcept. 
 
Ik denk spontaan aan volgende mogelijke onderwerpen om jullie een richting te geven: 
 
► 
 
Omgaan met basis, verdieping en uitbreiding. 
 
► 
 
Bestuderen van de leerplannen d.m.v. concrete voorbeelden 
 
► 
 
Differentiatie 
 
► 
 
Evaluatie en rapportering 
 
► 
 
Feedback en feedforward 
 
► 
 
Nieuwe handboeken 
 
► 
 
ICT in het leerplan wiskunde 
 
► 
 
Delen van materialen en inzichten 
 
► 
 
Observeren en oriënteren naar de tweede graad 
 
► 
 
... 
 
Ik nodig alle geïnteresseerde leerkrachten wiskunde eerste graad uit om op woensdag 22 mei vanaf 13.30 uur deel te nemen aan de startvergadering van dit lerend netwerk. We zullen samen de prioriteiten en alle praktische zaken bespreken zodat we begin volgend schooljaar gericht van start kunnen gaan. We zullen eindigen omstreeks 15.30 uur. Deze startvergadering vindt plaats in de loklalen van de pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg, Tulpinstraat 75 Hasselt. 

 

Nascholing – wiskunde – oplossen van problemen

 
Een van de belangrijkste doelstellingen binnen het vak wiskunde is de leerlingen leren problemen oplossen. Ook in het nieuwe leerplan van de eerste graad is het accent op het kunnen oplossen van problemen niet in belang verminderd, in tegendeel.  
 
Hoe kunnen problemen aangepakt worden, wat is er van belang om problemen te kunnen oplossen en hoe kunnen we leerlingen begeleiden om deze probleemoplossende vaardigheden onder de knie te krijgen? We gaan aan de slag met verschillende oplossingsstrategieën (heuristieken) en met een heleboel voorbeelden uit de eerste graad.  
In deze actieve nascholing grasduinen we ook in een aanbod van uitdagingen voor de enkelen in een klas die zich dreigen te vervelen. 
 
Meer informatie en inschrijven via  nascholing.be

 

Boekentip: Volgens Barton deel 1, Lesgeven in wiskunde a.d.h.v. wetenschap, experts en 12 jaar aan mislukkingen

 
Naar goede wiskundedidactiek is al veel onderzoek gedaan, maar in al die jaren dat docent Craig Barton voor de klas stond heeft hij zich daar – tot zijn grote schaamte – nooit echt in verdiept.  
 
Toen hij dat wel ging doen ging er een goudmijn voor hem open, en vond antwoorden op de vragen waar iedere wiskundeleraar wel mee worstelt. Hoe voorkom je wiskundefobie? Hoe bereid je leerlingen het beste voor op het examen? Hoe zet je formatieve evaluatie goed in? Wat is het geschikte moment om een realistische context te introduceren? Wat is de beste manier om iets uit te leggen? Hoe motiveer ik leerlingen voor mijn vak? En hoe zorg ik dat ze de stof beter gaan onthouden? 
 
In dit boek vertelt Barton hoe hij zijn leven heeft gebeterd en al deze wetenschappelijke inzichten in zijn lessen toepast. Daarbij maakt hij gebruik van vele praktische en herkenbare voorbeelden. 
 
Verplichte kost dus voor iedereen die zijn of haar wiskunde-onderwijs wil verbeteren, ongeacht zijn of haar favoriete getal. 
 
Craig Barton is wiskundeleraar sinds 2004. Hij is de ontwikkelaar van twee populaire wiskundewebsites: www.mrbartonsmaths.com en www.diagnosticquestions.com, en onderhoudt een goed beluisterde podcast waarin hij met tal van leraren en andere experts spreekt over wiskundedidactiek. 
 
In het najaar wordt deel 2 verwacht. Een echte aanrader. 
Aankopen kan via https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120337-volgens-barton-deel-1.html 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook