Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Congres 'From global citizen to global teacher' - 10 november 2017
►  DiMENSie-dag: Zin in Leven?
►  Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Bestuurders & directies
►  Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
Gewoon basisonderwijs
►  Nascholingen in de kijker
►  De Zill-leerplanklapper is er!
►  Nieuwe brochure voor ouders over pesten
►  Taal
Gewoon secundair onderwijs
►  Adventsbezinningsdag voor directies so - WICO Campus Salvator Hamont - 5 december 2017
►  Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
►  Bedrijfsbeheer
►  CLIL – Nascholing & Informatie - Tijd voor je CLIL-prik!
►  Economie/SEI
►  Engels – Leermateriaal - English through movies
►  Frans
►  Geschiedenis
►  Humane wetenschappen – Nascholingen
►  Klassieke talen
►  Lichaamsverzorging - Nascholingen
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding – Nascholing - Impulsdag Muziek
►  Nederlands - Nascholing - Woensdag 28 februari 2018 – Dag van de talen
►  OKAN – O KAN het ook anders?
►  PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
►  Personenzorg
►  SWeTe-praktijkvakken – TA ’s Mechanica en TA ’s Elektriciteit
►  Taalbeleid - Met de TGV naar je taalbeleid – 30 januari en 8 mei 2018
►  Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
►  Wiskunde
►  Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
Buitengewoon onderwijs
►  Lichaamsverzorging - Nascholingen
►  Personenzorg - Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds so en het buso (OV4): modelovereenkomsten.
►  De Zill-leerplanklapper is er!
►  SWeTe-praktijkvakken – TA ’s Mechanica en TA ’s Elektriciteit
►  Moderne vreemde talen – DigiTAAL werkvormen voor het talenonderwijs
►  Nieuwe brochure voor ouders over pesten
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Congres 'From global citizen to global teacher' - 10 november 2017
 
Congres  
 
Op 10 november 2017 vindt de tweede editie van het congres ‘From Global Citizen to Global Teacher’ plaats in het Cultuurcentrum Hasselt. Het congres wil alle partners uit onderwijs en welzijn en studenten inspireren, motiveren en informeren over het belang van leraren met een brede en constructieve kijk op de wereld. Schrijf online in.
 
Voor iedereen
 
 
 
DiMENSie-dag: Zin in Leven?
 
erik borgman  
 
Even stil staan bij de zin van leren en school maken? Gun jezelf hiervoor  een halve dag ruimte en tijd te midden de drukte van alledag. We nodigen je van harte uit op de diMENSiedag  van vrijdag 24 november van 9.30 uur tot 13 uur in de Tulpinstraat 75, Hasselt.
 
Erik Borgman is ongetwijfeld één van de meest markante gelovige denkers in ons taalgebied. Als geen ander houdt hij de vinger aan de pols van onze samenleving. Hij heeft een heldere kijk, een duidelijke taal en staat met beide voeten op de grond. “Onze houding rond katholiek onderwijs heeft nood aan ‘ontkramping’. “ zegt hij. “Het komt er voor een katholieke school op aan in de wereld te staan en te zien: daar hebben wij een eigen verhaal over…”.
 
We sluiten af met een broodje en een gezellige babbel.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Inschrijven op regionale nieuwsbrief
Aan alle leraren, vakverantwoordelijken en coördinatoren.
 
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
 
Ronde van Vlaanderen  
 
Tijdens de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen word je geïnformeerd over de onderwijsactualiteit.
 
De inforonde in regio Limburg vindt plaats op dinsdag 14 november van 19 tot 21 uur in viio Tongeren.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De Zill-leerplanklapper is er!
 
Zill-leerplanklapper   Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! streeft de harmonische ontwikkeling van alle kinderen na. Naast de ZillSite kun je bij het verkennen en introduceren van het leerplan nu ook gebruikmaken van een leerplanklapper. De leerplanklapper geeft je een visueel aantrekkelijke voorstelling van de structuur van het leerplan in zakformaat. Je vindt er de ordening in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s in terug tot op het niveau van het generiek doel.
 
Leerplanklappers kunnen door scholen, lerarenopleidingen en andere geïnteresseerden besteld worden via de bestelpagina van de Zill-leerplanklapper. Ze kost 4 euro per exemplaar, verzendkosten niet inbegrepen. Leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen 30 % korting op de vermelde prijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nieuwe brochure voor ouders over pesten
 
  De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stellen een nieuwe brochure over pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. Pesten wordt in de brochure bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden, en ouders van omstaanders.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Taal
 
 
Dit jaar staan de ‘voorleespapa’s’ in de kijker. Hoe meer leesplezier, hoe beter! Zoek je nog boekentips, ben je op zoek naar meertalige prentenboeken … Neem dan zeker een kijkje op www.voorlezen.be.
 
 
Woordenschattussendoortje: Speel bingo met je leerlingen. Gebruik deze tool om snel bingokaarten te maken.
 
 
Stilzitten bij een verhaal? Bewegen bij een verhaal is nog effectiever.
 
Onderzoekers van de Coventry University gingen aan de slag bij 3- en 4-jarigen met het boek ‘De Gruffalo’. Ze kozen voor een combinatie van een taalstimulerende én een motorische insteek bij het prentenboek. Meer leuke lesideeën voor kleuters.
 
 
 
► 
 
'Taalvaardig aan de slag met de iPad' op woensdag 7 maart 2018
 
► 
 
Netwerk woordenschat: ‘De kracht van woorden’
 
 
 
► 
 
Foyer vzw
 
► 
 
CNO Antwerpen
 
► 
 
CTO Leuven/Genk
 
► 
 
DocAtlas Turnhout/Antwerpen
 
► 
 
Vlaamse Overheid: ‘(O)Kans voor een versterkt onthaalonderwijs’: interactieve studiedag met verschillende keuzesessies over de toekomst van het onthaalonderwijs in basis- en secundair onderwijs op 21 november 2017 in Brussel (Herman Teirlinckgebouw).
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so - WICO Campus Salvator Hamont - 5 december 2017
 
Op dinsdag 5 december 2017 worden alle directies so van harte uitgenodigd en verwacht in WICO Campus Salvator te 3930 Hamont (Collegestraat 25) vanaf 9.30 tot 14 uur voor de jaarlijkse adventsbezinnings- en ontmoetingsdag voor directies.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde – Nascholing - Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: samen werken aan de ruimte van morgen – 15 januari 2018
 
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen. Kom alles te weten over de nieuwe ruimtelijke visie zodat betonstop, lintbebouwing, verstedelijking, open ruimte, inbreiding en uitbreiding geen geheimen meer bevatten.
 
De studiedag vindt plaats op 15 januari 2018 van 18.30/19 tot 21.30 uur en is bedoeld voor leraren aardrijkskunde van de eerste en derde graad en alle geïnteresseerden.
 
Locatie: UCLL (vroegere KHLim) Lerarenopleiding, Agoralaan - gebouw B – De Ark , 3590 Diepenbeek
 
 
Kostprijs: 10 euro, gepast te betalen op de avond zelf
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer
 
Op maandag 20 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren TV/PV Haarzorg en het 7e jaar Haarstilist en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
 
Op dinsdag 28 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren van het 6e jaar schoonheidsverzorging. 7e jaar esthetische lichaamverzorging en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL – Nascholing & Informatie - Tijd voor je CLIL-prik!
 
clil   Nascholingen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
28 februari 2018: ‘Dag van de talen’: Mis deze dag niet. Je maakt er kennis met hoe je op jouw school goesting creëert voor CLIL.
 
► 
 
18 april 2018: ‘CLIL-studiedag: talige doelen evalueren’: deze Vlaanderenbrede studiedag wordt georganiseerd in Brussel, Guimardstraat 1, van 9 tot 16 uur.
 
Nascholingen van externen
 
 
► 
 
10 november 2017: ‘National CLIL Conference’ in het Beatrixgebouw in Utrecht van 8.30 tot 17 uur
 
► 
 
Op 27, 28 en 29 november: masterclass CLIL in POV Hasselt.
 
► 
 
De CLIL-kliniek van UCLL organiseert op aanvraag één of meerdere nascholingen voor je lerarenteam.
 
► 
 
VIVES Campus Torhout organiseert een postgraduaat CLIL.
 
► 
 
Save the date: op 20 februari 2018 organiseert de overheid een CLIL-studiedag in Tour & Taxis, Brussel.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie/SEI
 
Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Generation €uro Students’ Award. Het is een wedstrijd die de Europese Centrale Bank en tien nationale centrale banken van het eurogebied, waaronder de Nationale Bank van België, organiseren om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs bewust te maken van de fundamentele beginselen van het monetair beleid.
 
 
 
► 
 
VlajoChallenge herfstworkshops voor alle leerkrachten die graag de theorie afwisselen met een educatieve game rond ondernemen
 
► 
 
Train-the-Trainer voor leraren Jieha, Mini-onderneming en Studentenbedrijf in Antwerpen: 16 november 2017
 
 
 
Op 14 november organiseert de Vereniging van Leraren Economische Wetenschappen haar jaarlijkse studiedag met als centraal thema 'Retail in beweging'.
 
 
Op maandag 20 november organiseren Dennis De Hoey en Anne-Lise Cuypers een netwerk voor enerzijds de leraren TV/PV Haarzorg en het 7e jaar Haarstilist en anderzijds de leraren bedrijfsbeheer van de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels – Leermateriaal - English through movies
 
Bij 'Leermateriaal Engels' vind je een pdf-bestand 'English through movies' ontwikkeld door oud-leraar Jan Pennings. Dit materiaal kan klassikaal gebruikt worden, echter zeker en vast ook om te differentiëren of remediëren. De auteur schrijft zelf dat duowerk het meest aangewezen is vanaf pagina 25.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Ter inspiratie enkele ideeën voor in jullie groepen. Je kan ze gebruiken als inleiding van een thema, als tussendoortje, om een gesprek op gang te krijgen, om reacties uit te lokken, als afsluiting of ter ondersteuning bij een opdracht.
 
 
Hieronder een overzicht van enkele nascholingen en initiatieven voor leerkrachten Frans / MVT.
 
 
► 
 
CNO-UA : taaloverschrijdende navormingen en sessies per taal
 
► 
 
Concours Haïku
 
► 
 
KU Leuven : 'Avant les croissants…' - woensdag 25 oktober 2017 van 10 tot 13 uur in het Erasmushuis.
 
► 
 
AVL nascholing KU Leuven: Dag van het literatuuronderwijs - 8 november 2017 van 9.45 uur -16 uur in Leuven.
 
 
Elke vakgroep heeft succesverhalen maar ook bekommernissen. Wens je deze ervaringen te delen met andere collega's van andere scholen? Ben je benieuwd naar een andere aanpak? Wil je meedenken aan vakgebonden prioriteiten? Schrijf je dan zeker in voor de tweede bijeenkomst van het netwerk Frans via nascholing.be. Al 5 verschillende scholen nemen hieraan deel. Jij ook?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
 
► 
 
Breed evalueren / assessment op vrijdag 2 februari 2018
 
► 
 
Stuurgroep geschiedenis op dinsdag 28 november 2017. Meld je even aan via nadia.derose@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
 
► 
 
Maarten Luther. Grondlegger van het protestantisme: lezingenreeks op dinsdag 7, 14 en 28 november 2017
 
► 
 
Brain, Gold, Frankincense and Myrrh. Wat de kaakresten van een dromedaris in Romeins Tongeren ons vertellen over de toekomst: lezing Davidsfonds van donderdag 16 november 2017
 
► 
 
Eenheid in verscheidenheid - Geschiedenis van Italië: lezingenreeks Davidsfonds op vrijdag 17, 24 november, 1 en 8 december 2017
 
 
Voor lezingen buiten de regio (en in onze regio) vind je info in dit document. De lijst is opgesteld door de vakbegeleider geschiedenis Tim Puttevils, regio Mechelen-Brussel.
 
 
 
► 
 
De islam, dat is ook onze geschiedenis. Europa en zijn islamitische geschiedenis: expo in Brussel van 15 september 2017 tot 21 januari 2018.
 
► 
 
Pompeii - The immortal city: expo in Brussel van 24 november 2017 tot 15 april 2018.
 
► 
 
Erasmus’ Dream (Collegium Trilingue, Leuven): tentoonstelling in Leuven van 19 oktober 2017 tot 18 januari 2018.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen – Nascholingen
 
 
De actualiteit toonde ons de voorbije maanden de kracht van de stem van het volk aan. Is de huidige invulling van het begrip ‘democratie’ aan vernieuwing toe? Is er nood aan andere manieren van inspraak van de bevolking? In deze studiedag wordt er gezocht naar alternatieven, naar democratische innovatie. Meer info en inschrijven.
 
 
Op woensdag 22 november 2017 van 9.30 tot 12.30 uur organiseert CNO Antwerpen de nascholing 'Filosofie binnen Humane Wetenschappen'. In de leerplannen cultuurwetenschappen voor de derde graad is een groot deel gewijd aan filosofie. Dit vraagt om een mogelijke didactiek van de filosofie met aandacht voor de relatie tussen ‘filosofie’ (d.i. het leren over filosofen uit het heden en verleden) en filosoferen (d.i. de leerlingen zelf leren reflecteren).
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
Nieuws
 
 
► 
 
De eerste 47 jaargangen van het tijdschrift Lampas zijn raadpleegbaar (met dank aan Luc Boonen voor de verwijzing).
 
► 
 
Ook onze noorderburen staan niet stil wat betreft de promotie van de klassieke talen. De campagne van de Vereniging Classici Nederland resulteert in de website. Neem er zeker eens een kijkje.
 
► 
 
Op de website van Classica Vlaanderen kan je de kalender vinden van alle lezingen buiten onze regio (en in onze regio) over klassieke talen en oudheid.
 
Lezingen – In de regio
 
 
► 
 
Brain, Gold, Frankincense and Myrrh. Wat de kaakresten van een dromedaris in Romeins Tongeren ons vertellen over de toekomst: lezing door Koen Vanmechelen - donderdag 16 november oktober 2017, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
► 
 
de Via Francigena naar Rome: lezing door Riet Van Cleuvenberge – 7 december 2017, 20 uur, auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren.
 
► 
 
28 februari 2018: Dag van de talen
 
 
 
► 
 
Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas – nascholing VLOT – woensdag 8 november 2017, 14.15-17 uur
 
► 
 
Pauzeren of niet? Naar een nieuwe benadering van de cesuur in Latijnse poëzie – nascholing CNO – woensdag 2017, 14 -17 uur
 
 
Om de continuïteit van haar werking te verzekeren is het Certaminacomité voor de correctie van de vertalingen van de Vlaamse olympiades Latijn en Grieks op zoek naar enthousiaste juryleden.  Zowel startende als meer ervaren leraren Latijn en/of Grieks zijn welkom. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging - Nascholingen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
 
“Differentiëren is geen modewoord, echter wel een kijk op (de motivatie van) jongeren.” Zo begon Ludo Heylen zijn uiteenzetting op de dag van de differentiatie bij CNO Antwerpen. De volgende weblinks kunnen je inspireren om te ontdekken dat je misschien al meer doet dan je denkt of om je eigen handelen nog meer af te stemmen op maat van de jongeren in jouw klas.
 
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool binnenklasdifferentiatie in de praktijk (o.a. een checklist kwaliteitsvol differentiëren)
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limbrug binnenklasdifferentiatie
 
► 
 
Scaffolding (leerlingen een steiger laten gebruiken die geleidelijk aan weggenomen wordt)
 
► 
 
Onderwijzen / doelgericht leren
 
Het ontwikkelen van de onderzoekscompetenties bij de  leerlingen uit de pool “moderne vreemde talen” verloopt soms moeizaam. Blijkt het vinden van een geschikt onderwerp ook voor jouw leerlingen een moeilijke opgave? Probeer dan de volgende stappen eens met hen te doorlopen.
 
 
Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je er om heen? Lees verder.
 
 
 
► 
 
28 februari 2018 : Dag van de talen - Congres
 
► 
 
5 maart 2018: Taaltaken opstellen (focus op bso en tso)
 
► 
 
21 maart 2018: Evaluatie onder de loep
 
 
 
► 
 
Dag van het literatuuronderwijs – literatuur nu 8 november 2017
 
► 
 
Differentiatie in het talenonderwijs 15 november 2017
 
► 
 
Dag van het taalonderwijs - Taalkunde meets onderwijs 21 november 2017
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding – Nascholing - Impulsdag Muziek
 
In onze leerplannen lezen we dikwijls een verwijzing naar ict-doelen. Tijdens de studiedag 'ICT als tool in de lessen muzikale opvoeding'  op dinsdag 5 december 2017 leren we omgaan met moderne media om muziek op te nemen, te bewerken en in te zetten bij evaluaties. Schrijf je in via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands - Nascholing - Woensdag 28 februari 2018 – Dag van de talen
 
Tijdens de dag van de Talen kun je heel wat de verschillende werkwinkels volgen. Meer uitleg over de inhoud van de verschillende werkwinkels vind je via nascholing.be.
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN – O KAN het ook anders?
 
OKAN  
 
 
► 
 
14 november 2017: hoe coach je leraren in de vervolgschool?
 
► 
 
16 januari 2018
 
► 
 
24 april 2018
 
Andere nascholingen
 
 
► 
 
NodO+ ontmoetingsdag: 8 november van 9.30 tot 15.30 uur: Mail naar ingrid.voet@katholiekonderwijs.vlaanderen om je aanwezigheid te bevestigen.
 
► 
 
Interactieve studiedag OKANS in Brussel: 21 november 2017
 
► 
 
'Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers: 1 december 2017
 
► 
 
Iedereen mee?! Hoe laagtaalvaardige leerlingen meer (taal)leerkansen geven?: 23 januari 2018
 
 
 
► 
 
Nederlandse website LOWAN
 
► 
 
Boek 'Differentiëren in het talenonderwijs' – kleine ingrepen, grote effecten
 
► 
 
Boek 'Digitaal' – werkvormen voor het talenonderwijs
 
► 
 
'Water bij de melk' – verhalen voor mensen die Nederlands leren lezen
 
Genomineerden en winnaar van de EDT-award
 
Op de Europese dag van de moderne vreemde talen werd de EDT-award uitgereikt.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV/MAVO - Nascholing - Vitamine P+ natuurwetenschappen op de tablet - 1 februari 2018
 
vitamine p   In deze ‘workshop’ combineer je educatief gebruik van tablets met een uitdagende opdracht natuurwetenschappen. Je neemt actief deel en probeert de opdrachten zelf uit. Het thema orgaandonatie wordt uitgewerkt met de tool CLASSKICK. Met die tool kunnen de jongeren zelf kiezen op welke manier ze antwoorden indienen en doe je aan differentiatie. Daarnaast heb je als leraar voortdurend zicht op het tempo en de kwaliteit van de antwoorden en weet je waar je het meest nodig bent om te begeleiden. Het is een uitdaging om deze tool te leren kennen en ermee aan de slag te gaan. Schrijf je in
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
speelbank  
 
 
Op speelbank.be vind je bijna 400 speelactiviteiten en kun je ook zelf je favoriete speelactiviteiten toevoegen. Daarnaast kun je er ook tal van speeltips, wedstrijden en filmpjes met reflectievragen vinden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is sinds 2016 partner in het project. Dat wil zeggen dat speelbank.be mee in onze klankbordgroep zit en dat alle leraren kleuteronderwijs en kindbegeleiders toegang krijgen tot speelbank.be.
 
De toegangscode voor leraren is “leraarKathOndVla”. Studenten kunnen voor gebruik tijdens de lessen toegang krijgen met volgende toegangscode: “studentKathOndVla”. Wanneer ze zelf hun favoriete speelactiviteit toevoegen, ontvangen ze een persoonlijke toegangscode.
 
 
Je kan gebruik maken van modelovereenkomsten die rekening houden met de reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs (OV4). Er zijn modellen beschikbaar voor individuele stageovereenkomsten en voor raamovereenkomsten.
 
 
De Kagan coöperatieve leerstrategieën maken het verschil tussen het gestructureerd coöperatief leren en groepswerk.
 
 
De tweedaagse biedt, naast heel wat inhoudelijke input en praktische tools, ruimte om te delen, te leren, te ‘spelen’ … KINDERSPEL! Schrijf je online in.
 
 
In deze sessie willen we gevoelens op stages bespreekbaar maken. Door hen te leren deze gevoelens te hanteren willen we leerlingen moreel veerkrachtiger maken. Schrijf je online in.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – TA ’s Mechanica en TA ’s Elektriciteit
 
 
Op de website www.stematschool.be kunnen gratis modules gedownload worden die in het STEM@School-project uitgetest zijn. Op dit ogenblik zijn de eerste modules van het 3e jaar en 4e jaar beschikbaar (vooral bedoeld voor de 'wiskundig sterkere richtingen'). Downloaden kan na een heel eenvoudige registratieprocedure (iedereen kan zich registreren, via 'leermateriaal' -> 'downloaden leermateriaal').
 
Binnenkort is er overleg tussen enkele pedagogische begeleiders (vanuit Brussel) en de organisatoren van STEM@School.
 
Zijn er vragen - van scholen die hiermee reeds werken of scholen die hiermee in de toekomst willen werken - die op dit overleg met de organisatoren gesteld kunnen worden? Mail naar jurgen.tombal@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Brainbox Robot
 
Bart Huyskens (Sint-Jozefsinstituut Schoten) heeft de Brainbox Robot ontworpen. Informatie is te vinden op www.e2cr8.be. In het voorjaar is een nieuwe groepsaankoop gepland. 
 
Zijn er scholen geïnteresseerd in dit onderwerp of een groepsaankoop? Moeten we in Limburg ook iets dergelijks oprichten? Mail naar jurgen.tombal@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
ThinkerCAD
 
Circuits.io is overgenomen door www.thinkerCAD.com. Daar kunnen de leerlingen bv. zoals in 'circuits.io' met Arduino simuleren ... maar ook 3D printing-projecten uitvoeren.
 
Leerplandoelstellingen IW
 
De faculteit Mobiliteitswetenschappen van UHasselt stelt gratis cursusmateriaal ter beschikking en organiseert workshops om de leerplandoelstellingen 3e graad IW, met name Toegepaste Wetenschappen doelstellingen 26 en 27 te realiseren. In de volgende Google Drive map van de designgroep IW 3e graad staat cursusmateriaal (van deze faculteit) rond deze leerplandoelstellingen:
 
Ontwikkelgroep IW -> 3e graad IW Limburg Onderzoekend Leren -> 5. Documentatie Mobiliteit Leer-plan materiaal OK
 
Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
 
 
► 
 
Nieuw leerplan mechanische technieken (vervolgoverleg) – 14 november 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan Basismechanica (vervolgoverleg) - 14 november 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taalbeleid - Met de TGV naar je taalbeleid – 30 januari en 8 mei 2018
 
Netwerkdag taalbeleid
 
Op 10 oktober 2017 vond opnieuw de netwerkdag over taalbeleid plaats. Taalcoördinatoren uit verschillende scholen stapten met hun koffer in de taaltrein. Wil je ook graag een ticket voor de TGV bemachtigen? Op 30 januari en 8 mei 2018 wacht de taaltrein op het perron in de Tulpinstraat in Hasselt. Reserveer nu je plaatsje in eerste klasse.
 
Save the date: ‘Dag van de talen’
 
Op 28 februari 2018 is het zo ver. Je kunt er proeven van werkwinkels over hoe omgaan met dyslexie in de moderne vreemde talen, schrijfproces en begrijpend lezen, CLIL ... Schrijf je nu al in.
 
Nascholingen
 
 
► 
 
9 november 2017 van 9.30 tot 16 uur in CTO Leuven: themadag taalbeleid
 
► 
 
20 november 2017 in UCLL Hasselt: interactief lesgeven met nearpod en socrative
 
► 
 
28 november 2017 van 9.30 tot 16.30 uur in CNO Campus Drie Eiken Wilrijk: de trekker extra gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches
 
► 
 
24 januari 2018 in UCLL: ontwikkel een gedragen taalbeleid in je school
 
► 
 
31 januari 2018 van 9 tot 12 uur in PXL Congress: studiedag LIEN Vlaanderen
 
Interessant materiaal
 
Boek: “Schrijfwijzer compact” van Daamen/Renkema (uitgeverij Boom): om steun te bieden bij het beoordelen of een tekst goed is, het verhogen van het leesgemak van een tekst, het verbeteren van zinsbouw en woordkeus en het voorkomen van fouten in spelling en leestekens.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme (LNDIT): studiedagen 2017-2018
 
Studiedagen over 4 boeiende, uiteenlopende thema’s
 
 
► 
 
vrijdag 24 november 2017: Gastvrijheid, een must bij elke dienstverlening in toerisme
 
► 
 
donderdag 11 januari 2018: 'Overtoerisme', een probleem of een opportuniteit?
 
► 
 
maandag 26 maart 2018: Mobiliteit en beleving
 
► 
 
dinsdag 12 juni 2018: Leuven intrigeert
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
 
► 
 
23 november 2017 : ICT-gebruik binnen wiskunde in de B-stroom.
 
► 
 
22 februari 2018 : Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden voor wiskunde.
 
► 
 
27 februari 2018: Wiskunde B-stroom, spelvormen en activerende werkvormen: In deze nascholing maak je op interactieve wijze kennis met een aantal toegankelijk en gebruiksvriendelijk ICT-toepassingen. Zo maak je kennis met specifieke websites voor wiskunde in de B-stroom. Ook leer je werken met het SYMBALOO werkblad, met GEOGEBRA en met SOCRATIVE.
 
► 
 
18 april 2018 : Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model.
 
Geogebra-nieuws: Graag geven we het laatste nieuws mee over de vernieuwingen binnen GeoGebra.
 
 
De jaarlijkse wiskundeolympiades (JWO en VWO) bieden leerlingen en hun leraren een uitgelezen kans om creatief met wiskunde om te gaan. We promoten de deelname aan deze wiskundewedstrijden om leerlingen enthousiast te maken voor wiskunde.
 
KangoeroewedstrijdDit schooljaar vindt Kangoeroe plaats op donderdag 15 maart 2018
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
 
Dag van de talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Lichaamsverzorging - Nascholingen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg - Reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds so en het buso (OV4): modelovereenkomsten.
 
Je kan gebruik maken van modelovereenkomsten die rekening houden met de reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs (OV4). Er zijn modellen beschikbaar voor individuele stageovereenkomsten en voor raamovereenkomsten.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
De Zill-leerplanklapper is er!
 
Zill-leerplanklapper   Het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! streeft de harmonische ontwikkeling van alle kinderen na. Naast de ZillSite kun je bij het verkennen en introduceren van het leerplan nu ook gebruikmaken van een leerplanklapper. De leerplanklapper geeft je een visueel aantrekkelijke voorstelling van de structuur van het leerplan in zakformaat. Je vindt er de ordening in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s in terug tot op het niveau van het generiek doel.
 
Leerplanklappers kunnen door scholen, lerarenopleidingen en andere geïnteresseerden besteld worden via de bestelpagina van de Zill-leerplanklapper. Ze kost 4 euro per exemplaar, verzendkosten niet inbegrepen. Leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen 30 % korting op de vermelde 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken – TA ’s Mechanica en TA ’s Elektriciteit
 
 
Op de website www.stematschool.be kunnen gratis modules gedownload worden die in het STEM@School-project uitgetest zijn. Op dit ogenblik zijn de eerste modules van het 3e jaar en 4e jaar beschikbaar (vooral bedoeld voor de 'wiskundig sterkere richtingen'). Downloaden kan na een heel eenvoudige registratieprocedure (iedereen kan zich registreren, via 'leermateriaal' -> 'downloaden leermateriaal').
 
Binnenkort is er overleg tussen enkele pedagogische begeleiders (vanuit Brussel) en de organisatoren van STEM@School.
 
Zijn er vragen - van scholen die hiermee reeds werken of scholen die hiermee in de toekomst willen werken - die op dit overleg met de organisatoren gesteld kunnen worden? Geef ze door aan ons.
 
Brainbox Robot
 
Bart Huyskens (Sint-Jozefsinstituut Schoten) heeft de Brainbox Robot ontworpen. Informatie is te vinden op www.e2cr8.be. In het voorjaar is een nieuwe groepsaankoop gepland. 
 
Zijn er scholen geïnteresseerd in dit onderwerp of een groepsaankoop? Moeten we in Limburg ook iets dergelijks oprichten?
 
ThinkerCAD
 
Circuits.io is overgenomen door www.thinkerCAD.com. Daar kunnen de leerlingen bv. zoals in 'circuits.io' met Arduino simuleren ... maar ook 3D printing-projecten uitvoeren.
 
Leerplandoelstellingen IW
 
De faculteit Mobiliteitswetenschappen van UHasselt stelt gratis cursusmateriaal ter beschikking en organiseert workshops om de leerplandoelstellingen 3e graad IW, met name Toegepaste Wetenschappen doelstellingen 26 en 27 te realiseren. In de volgende Google Drive map van de designgroep IW 3e graad staat cursusmateriaal (van deze faculteit) rond deze leerplandoelstellingen:
 
Ontwikkelgroep IW -> 3e graad IW Limburg Onderzoekend Leren -> 5. Documentatie Mobiliteit Leer-plan materiaal OK
 
Nascholingen SWeTe-praktijkvakken
 
 
► 
 
Nieuw leerplan mechanische technieken (vervolgoverleg) – 14 november 2017 van 9.30 tot 12 uur
 
► 
 
Nieuw leerplan Basismechanica (vervolgoverleg) - 14 november 2017 van 13 tot 15.30 uur
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen – DigiTAAL werkvormen voor het talenonderwijs
 
digitaal   Digitale middelen kunnen een geweldige toevoeging zijn voor je taalles. Ze zorgen voor afwisseling in de klas, bevorderen de motivatie van je leerlingen en kunnen een goede aanvulling zijn op de huidige lesopzet. Bovendien staat het internet vol met leuke gratis tools. Maar hoe kun je die digitale middelen effectief gebruiken? Wat voor werkvormen verzin je er om heen?
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Nieuwe brochure voor ouders over pesten
 
  De drie ouderkoepelverenigingen VCOV, KOOGO en GO! ouders stellen een nieuwe brochure over pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of ermee om te gaan. Pesten wordt in de brochure bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden, en ouders van omstaanders.

 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook