Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Afstuderen in coronatijd
►  Hoogbegaafdheid
►  Verander de wereld, begin bij jezelf! Vanuit je kot en van achter je scherm.
►  Nieuwsbrief 15: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Q-traject datageletterdheid
►  Taal
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Directiecongres secundair onderwijs regio Limburg – 25 & 26 februari 2021 – Thor Park Genk
Gewoon basisonderwijs
►  Dag van Kwaliteit - kwaliteitsontwikkeling met evalueren in de focus 29/10/2020
►  OKAN
►  Ik STEM af! Een open blik op een techniek arrangement.
Gewoon secundair onderwijs
►  Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad
►  Omgaan met conflicten
►  Overleggroep Columbus
►  Voorstelling nieuwe leerplannen 2de graad 2020-2021
►  Webinar ‘Formatief handelen in afstandsonderwijs’
►  Aardrijkskunde
►  Artistieke vorming
►  Esthetica
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  MAVO - PAV
►  Moderne vreemde talen
►  Muziek/ muzikale opvoeding
►  Nederlands
►  SWete-technische & praktijkvakken
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Afstuderen in coronatijd
 
Het schooljaar loopt ten einde.
Een heel bijzonder schooljaar voor allen, een exponentieel bijzonder schooljaar voor een aantal onder ons.
 
Poster Jaarthema Verrassend Vreugdevol
 
Jaarthema  
 
De poster van het nieuwe jaarthema “Verrassend Vreugdevol” is er!
 
Omwille van de Corona-maatregelen is ons secretariaat echter helaas gesloten. Je kan de poster daarom afhalen aan de ingang (tegenover de winkel) van het PIC.
 
Meer materiaal volgt binnenkort! Hou onze website dus zeker in de gaten
 
Vele kleuters zwaaien af, de leerlingen van het zesde leerjaar zijn klaar met de basisschool. En afstuderen in de secundaire school is een mijlpaal in de onderwijsloopbaan van een jongere. Het zal je maar overkomen: afstuderen in coronatijd. Katholiek Onderwijs Vlaanderen levert inspirerend materiaal om er alleszins iets moois van te maken voor allen.   Afstuderen
 
Omwille van het corona-virus en de bijhorende maatregelen zullen de meeste proclamaties er dit schooljaar heel wat anders uitzien. Joris Hessels (bekend van Radio Gaga, de Weekenden en Gentbrugge) maakte daarom dit filmpje om de afstuderende Limburgse leerlingen een hart onder de riem te steken. Voel je zeker vrij om het filmpje te gebruiken tijdens het afstudeermoment of bezorg het op het einde van het schooljaar digitaal aan jullie afstuderende leerlingen.
Veel succes ermee!
 
Troostversje
 
 
Met een aantal collega-leraren, zijn we de laatste maanden heel erg begaan met de situatie van kinderen en jongeren in deze corona crisis, vooral deze kinderen die zelfs via de wegen van de school niet bereikt worden of werden. Vele kinderen voelden zich bang  en alleen  thuis in hun kot. Ook nu de scholen opengaan, zullen kinderen en jongeren tijd nodig hebben om de voorbije crisis en de onzekerheid die er nog altijd is, een plaats te geven. Via directies en leraren horen we hoe de ervaringen van kinderen nog sterk aan de binnenkant blijven, en nog niet helemaal uitgesproken worden in de klas of online. Rituelen helpen om gevoelens een plaats te geven en hoop te genereren.
 
Leeftocht   Festival van de Hoop - 18 september - gaat digitaal

In het Leeftochtnummer van juni lezen we: “Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. Hans van Munster”
 
Het virus krijgt de HOOP niet klein! Zet je schrap voor onze digitale versie van Het FESTIVAL van de HOOP. Noteer alvast deze datum in je agenda: vrijdag 18 september 2020. Meer info volgt snel. Hou de webpagina in de gaten en volg de nieuwsbrieven.
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoogbegaafdheid

Lerend netwerk hoogbegaafdheid 

 
Je nam vorig schooljaar deel aan de introductiedag hoogbegaafdheid en wenst je nu te verdiepen in het uitwerken en ontdekken van verrijkend materiaal of het uitwerken van een specifiek zorgbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen. 
Indien je niet deelnam aan de introductiedag, maar graag wenst deel te nemen, dan engageer je je om de presentatie op voorhand door te nemen. 
 
Doelstellingen: 
 
Verrijkingsmateriaal 
 
► 
 
je ontdekt de basisprincipes voor goed verrijkingsmateriaal 
 
► 
 
je zet deze basisprincipes in om zelf verrijkingsmateriaal (bv. in de vorm van een les of een project) uit te werken 
 
► 
 
je maakt kennis met bestaande verrijkingsmaterialen, websites e.d. 
 
► 
 
je wisselt praktijkervaringen uit met de andere deelnemers 
 
Zorgbeleid 
 
► 
 
je verkent het stappenplan om een zorgbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen op te starten 
 
► 
 
je neemt de nodige initiatieven om dit stappenplan op jouw school te kunnen uitvoeren 
 
► 
 
je wisselt praktijkervaringen uit met de andere deelnemers 
 
Doelgroep: 
 
► 
 
Verrijkingsmateriaal: leraren bao/bubao 
 
► 
 
Zorbeleid: zorgcoördinatoren bao/bubao 
 
Data voor het basisonderwijs: 
 
► 
 
maandag 19 oktober 2020 van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
maandag 23 november 2020 van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
maandag 1 februari 2021 van 9 tot 12 uur 
 
Data voor het secundair onderwijs: 
 
► 
 
maandag 19 oktober 2020 van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
maandag 23 november 2020 van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
maandag 1 februari 2021 van 13 tot 16 uur 
 
 
 

Wat met hoogbegaafde leerlingen in corona-quarantaine? 

 
Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere ondersteuning, zeker voor die leerlingen die extra zorg nodig hebben zoals cognitief sterk functionerende leerlingen.  
 
Exentra, het expertisecentrum voor hoogbegaafdheid, postte twee filmpjes op haar YouTube-kanaal: eentje over hoe om te gaan met huiswerk, het andere over tips en tricks die je kunt toepassen in de ondersteuning van deze leerlingen. 
 
Ook OIDA hield een webinar over huiswerk voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Verander de wereld, begin bij jezelf! Vanuit je kot en van achter je scherm.
 
Rainbow   Unicef  trok onlangs aan de alarmbel: miljoenen kinderen lopen een hoger risico op grensoverschrijdend gedrag, haatberichten en cyberpesten nu ze meer online zitten door de lockdown. Het zijn gevaren die we al kenden. Het gebrek aan begeleiding of toezicht in de huidige preteaching-situatie maken de leerlingen extra kwetsbaar voor dergelijke risico’s. Sociale media bieden echter ook heel wat kansen om een positieve boodschap te verspreiden. Op die manier kunnen leerlingen digitaal burgerschap ontdekken. We ondersteunen je graag met tips en lesideeën over de valkuilen maar ook de kansen van sociale media. Zo maken we van sociale media een positief verhaal én vormen we leerlingen op vlak van mediageletterdheid en burgerschapsvorming. Klik hier voor meer info.
 
Bij de start van het RAINBOW-project zoeken we leraren en leerlingen uit de tweede en derde graad B-stroom die hun mening willen geven over online haatberichten en polarisatie. Neem jij ook deel aan het onderzoek over sociale media en polarisatie?
 
Hier vind je de vragenlijst voor leraren.
Hier vind je de vragenlijst voor leerlingen.
 
Alvast bedankt voor je deelname!
 
Wil je meer weten?
 
Het RAINBOW project wil op basis van dit onderzoek educatief materiaal ontwikkelen en trainingen opzetten voor leraren. Ze lanceren volgend schooljaar zelfs een internationale European Values Contest. Als kers op de taart organiseren de RAINBOW-partners een internationaal European Values Camp waar enkele leerlingen en hun leraar vanuit onze organisatie aan kunnen deelnemen. Heb je interesse? Mail dan naar inspirerend.burgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ondertussen kun je ook steeds ideeën opdoen op onze eigen inspiratieblog en webpagina over inspirerend burgerschap.
 
#RainBowErasmusPlus Raise Against Tolerance. New Bridges On the Web
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 15: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Q-traject datageletterdheid
Q  
 
In schooljaar 2020-2021 voorzien we een Q-traject voor leidinggevenden. Wil jij ondergedompeld worden in data en samen bekijken waarom data belangrijk zijn in je school, welke data er allemaal zijn en hoe je data gericht kunt verzamelen en lezen? Dan is dit een aanbod op maat voor jou.
 
We voorzien meerdere sessies met telkens een andere input.  
 
► 
 
24/09/2020: waarom data verzamelen (bao & so) 
 
► 
 
24/11/2020: data gericht lezen (bao & so) 
 
► 
 
12/01/2021: hoe gericht data verzamelen (bao) 
 
► 
 
25/02/2021 & 26/02/2021: hoe gericht data verzamelen & een eigen onderzoekje doen (so) 
 
Is je interesse gewekt, hou dan alvast bovenstaande data vrij. 
 
Weldra meer info & inschrijvingen op nascholing.be
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Nascholingen begrijpend lezen 

 
Ook al weten we coronagewijs nog niet wat komend schooljaar ons zal brengen, toch weten we al zeker dat deze nascholingen jullie zullen boeien! 
 
 
Je hebt het al vernomen via de pers: onze Vlaamse leerlingen doen het niet meer zo goed bij internationale peilingen voor begrijpend lezen. Tijd voor actie!  
 
Wil jij weten welke aspecten een rol spelen bij begrijpend lezen? Wil jij leren hoe je hierop kan inzetten in je klas? Wil jij een inspirator zijn voor je collega’s? Kortom: wil jij van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers maken? Dan is dit startnetwerk iets voor jou.  
 
Doelstellingen: 
 
► 
 
Je maakt kennis met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek rond begrijpend lezen en de kaders voor een krachtige leesomgeving.  
 
► 
 
Je probeert acties rond begrijpend lezen uit in je klas/op school.  
 
► 
 
Je krijgt zin om collega’s op school te inspireren.  
 
► 
 
Je leert van andere deelnemers door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren.  
 
► 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijs, leraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad), zorgcoördinatoren, taalcoördinatoren, directies. 
 
 
Wil je (en je collega) graag dieper ingaan op hoe je een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) maakt? En hoe je daarbij ook de effecten van je les kunt meten? Schrijf je dan nu in en ervaar hoe de methodiek van beperkt praktijkonderzoek of Lesson Study werkt: 
 
► 
 
ontwikkel samen met een partner een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) 
 
► 
 
geef de les en/of observeer gericht de leerlingen 
 
► 
 
reflecteer op de les en het effect op de leerlingen 
 
► 
 
neem deze inzichten mee naar de volgende les 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijsleraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad). 
 
 

Info – projectoproepen taalstimulerende projecten 

 
Graag brengen we je op de hoogte van twee oproepen die Minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert. 
 
► 
 
 
Wil je meer langdurige taalstimulerende activiteiten Nederlands tijdens alle schoolvakanties en in de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren organiseren? Dien dan een voorstel in tot 12 juni: onderwijs.vlaanderen.be/oproep-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-in-de-schoolvakanties-en-de-buitenschoolse-opvang 
Dit traject loopt vanaf 20 juli 2020 tot 31 augustus 2022 
 
► 
 
 
Wie een project wil starten rond het thema “Lezen op school” in het kader van taalstimulerende activiteiten Nederlands voor schoolgaande kinderen en jongeren in samenwerking met de plaatselijke bibliotheken, kan hiervoor eveneens een voorstel indienen tot 12 juni. Lees er hier meer over: onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproep-lezen-op-school-in-het-kader-van-taalstimulerende-activiteiten-nederlands-voor-schoolgaande 
Dit traject start op 1 september 2020 en loopt tot 31 augustus 2022. 
 
Voor iedereen, Taal
 
 
 
Vacatures
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Directiecongres secundair onderwijs regio Limburg – 25 & 26 februari 2021 – Thor Park Genk
 
Directiecongres so
 
Evalueren in de brede zin van het woord is de inzet van het directiecongres secundair onderwijs regio Limburg 2021. Wij zetten in op verschillende pijlers en bieden op 24 november tijdens de Kick Off in de voormiddag al een eerste reeks sessies aan … Maak jij ook een keuze uit het aanbod?
 
 
► 
 
evaluatiebeleid
 
► 
 
evaluatie in de klas
 
► 
 
evaluatie binnen personeelsbeleid
 
► 
 
inspectie 2.0 en evaluatie
 
► 
 
kwaliteitsontwikkeling en evaluatie
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Dag van Kwaliteit - kwaliteitsontwikkeling met evalueren in de focus 29/10/2020
 
Op 29 oktober 2020 organiseren we de ‘Dag van Kwaliteit’.  
 
Die dag staat in het teken van kwaliteitsontwikkeling met evalueren in de focus 
 
We starten met de Keynote ‘Evalueren en leren: een krachtige tandem?  van Kris van den Brande. 
 
Vervolgens bieden we tal van werkwinkels aan over feedback, zelfevaluatie, IDP, Zillig evalueren, effectmeting, de GPS-tool, de werkbalans… 
 
Ben je(coördinerend) directeur, zorgcoördinator, beleidsmedewerker basisonderwijs en is je interesse gewekt, hou dan alvast bovenstaande datum vrij. 
 
Weldra meer info en inschrijvingsmogelijkheden op nascholing.be 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
OKAN
 
We kijken allemaal heel erg uit naar een veilige opstart van onze OKAN-klassen. Maar zolang we in ons kot moeten blijven, kun je voor tips over afstandsleren terecht op: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/dcfad26a-ace0-490a-aa71-69c9244bf103.  
 
Bekijk ook zeker de pagina’s uit GOK, die heel vaak van toepassing zijn op onze (ex-)OKAN-leerlingen: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/6b612071-cd21-4020-afff-b9e3334238eb  

OKAN 

 
Volgend schooljaar in OKAN blijven of overstappen naar het regulier onderwijs? 
 
Na deze uitzonderlijke quarantaineperiode wordt bovenstaande vraag moeilijker dan in de voorbije schooljaren. Laten we zoveel mogelijk toekomstgericht kijken en de leerling zeker het voordeel van de twijfel geven. In een volgende regionale nieuwsbrief volgt hierover nog uitgebreidere info. De vervolgschoolcoaches zullen ook een document ontvangen met meer details over prospectieve evaluatie. 
 
Heropstarten van opvang en in een volgende fase van de lessen 
 
Social distancing wordt een heel belangrijke, maar ook moeilijke factor in de heropstart van onze OKAN-scholen. Om jullie hierin te ondersteunen wordt er Vlaanderenbreed een document uitgewerkt dat je bezorgd zal worden door de pedagogisch begeleider OKAN en via de OKAN-coördinatie in Brussel. 

Ex-OKAN 

 
Prospectief evalueren 
 
Hoe kan een klassenraad de toekomstkansen van ex-OKAN-leerlingen het best inschatten? Het is als vervolgschoolcoach meer dan ooit van wezenlijk belang dat je de klassenraad erop wijst om vanuit een toekomstgericht perspectief naar de leerling te kijken. Welk leerrendement behaalde de leerling? Welke groei hebben ze gezien? Dat betekent dat men niet hoeft na te gaan of de leerling alle taken heeft ingediend of alle doelen heeft bereikt, maar wel afgaat op het tussentijds leerrendement als richtinggever. Vaak zal dit het enige middel zijn om eerlijke, toekomstgerichte kansen te geven. 
 
Lees er de Sway en PowerPointpresentatie van het webinar op 3 juni maar op na. --> moet nog toegevoegd worden na het webinar op 3 juni 

OKAN en ex-OKAN 

 
Nog enkele extra tips die het (her)ontdekken waard zijn: 
 
► 
 
Nog meer info in verschillende talen over het coronavirus  
Webpagina van het federale crisiscentrum - Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen. 
Webpagina van het Agentschap Integratie en Inburgering - Informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands; audio en video in meerdere talen.
Webpagina van Wablieft - Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands.
 
► 
 
Gratis helpdesk voor vluchtelingen
Het is vrij uitzonderlijk dat vluchtelingen bij de reguliere hulpverlening terechtkomen. Daarom wil Solentra in deze moeilijke tijden meer dan ooit voor hen aanwezig zijn. Dagelijks kunnen zij er bij een psycholoog terecht, voorlopig in de drie meest voorkomende talen. Later worden hier nog meer talen aan toegevoegd. Van 10 uur tot 12 uur verlopen de gesprekken in het Dari en het Farsi en van 15 uur tot 17 uur in het Arabisch. Dit alles op het nummer 0496 55 72 62. Probeer deze info zeker tot bij alle vluchtelingen en ouders van vluchtelingen te krijgen. Coronastress gecombineerd met post-traumatische stress leidt immers tot heel veel lichamelijke en mentale klachten. 
 
► 
 
Interessante online-materialen 
Het materiaal van uitgeverij BOOM (NL) is tijdelijk toegankelijk. Kijk zeker eens naar diglin+ op https://www.nt2.nl/nl/dossier/alfabetiseren. 
Gratis thuis oefenen kan op https://oefenen.nl/program/serie/34. 
Op https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM vind je leuke filmpjes om Nederlands te leren. 
Momenteel vind je ook materiaal voor alfa op https://www.nedbox.be/Nedbox biedt ook mooie actuele onderwerpen aan zoals ‘Ramadan in coronatijd’. 
Ben je intussen toe aan meer tips om online creatief aan de slag te gaan? Neem dan een kijkje op https://kleurrijker.nl/praat-je-mee. 
Een soap voor laaggeletterde anderstaligen verzoent de ontspanning met het leren: https://www.vocvo.be/nl/publicaties/nieuw-leven-een-soap-voor-laaggeletterde-anderstaligen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Ik STEM af! Een open blik op een techniek arrangement.
 
OTT   Technieklessen, een moeizame opdracht? Wanneer moet je nu juist aan techniek en wetenschap doen? Doe ik aan techniek? Hoe begin ik eraan? Wat leert ZILL ons over techniek?
In deze nascholing reiken we jullie de mogelijkheden aan om vanuit de input van de leerlingen te vertrekken.
 
Ben jij die leraar die wil leren hoe hij of zij de leerlingen graag kan laten onderzoeken en ontwerpen. Schrijf je dan snel in. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Netwerk Gemeenschappelijk funderend leerplan 1ste graad
 
De modernisering so loopt ondertussen in de eerste graad en de scholen werken met de nieuwe gemeenschappelijke leerplannen: het GFL en het leerplan ICT. In deze eerste samenkomst willen we verkennen waar de noden van de groep liggen, wat het GFL betreft. Aan de hand van een werkvorm zullen we bekijken wat goed loopt m.b.t. het GFL en waar er nog uitdagingen liggen voor jouw school.  
We bieden de mogelijkheid om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en we voorzien de nodige input. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Omgaan met conflicten
conflict   Als lid van het ondersteunend personeel ben je voortdurend in communicatie met leerlingen, ouders en collega’s en kan je weleens verzeild raken in een conflictsituatie. Je gesprekspartner kan verbaal aanvallend uit de hoek komen, zijn frustratie uiten of dreigen met erger. In deze situatie loop je het risico dat de onenigheid escaleert. 
 
In deze sessie leer je om hiermee om te gaan. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Overleggroep Columbus
 
Columbus is een digitale tool voor jongeren in de derde graad secundair onderwijs die hun studiekeuzeproces wil versterken. 
 
Werk jij binnen de school al met Columbus, in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en wil je graag ervaringen uitwisselen met andere scholen die de tool gebruiken? Of werk je er nog niet mee, maar ben je nieuwsgierig naar de ervaringen van de anderen? Dan is deze overleggroep iets voor jou. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Voorstelling nieuwe leerplannen 2de graad 2020-2021
 
De nieuwe leerplannen voor de 2de graad komen eraan. Tussen 15 januari en 15 mei 2021 stellen wij jullie graag de nieuwe leerplannen voor. Precieze data hiervoor lees je in onze volgende nieuwsbrieven.
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Webinar ‘Formatief handelen in afstandsonderwijs’

Om leerkrachten verder te ondersteunen in formatief handelen tijdens deze bijzondere coronatijden breng ik graag een webinar onder jullie aandacht. Collega’s René Kneyber en Dominique Sluijsmans leggen uit hoe je dit kan aanpakken tijdens de periode van afstandsonderwijs.  

 
Summatief evalueren is misschien door de keuze die gemaakt werden in jouw school niet vanzelfspekend. Er rest dan enkel een goede invulling te geven aan het formatief evalueren tijdens de komende resterende weken van dit schooljaar. Via formatieve evaluatie en bijhorende feedback en feedforward verkrijgen we informatie die ons kan helpen om vast te stellen wat leerlingen nodig hebben. Ook bij de start van volgend schooljaar maken we best gebruik van formatieve evaluatie om een aanknoping te kunnen maken met de bijzondere afsluiting van dit schooljaar. Breng hiaten in kaart voor later. 
 
Deze webinar kan gezien worden als een goede inleiding op een nascholing die ik volgend schooljaar zal organiseren. Later meer hierover.  
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Nascholing 20-21 – Wijze lessen (voor) aardrijkskunde 

 
Tim Surma was tot voor kort leraar aardrijkskunde (en wiskunde) in Sint-Niklaas. Hij heeft de voorbije jaren gekozen voor een meer academische loopbaan en werkt nu aan de Thomas More Hogeschool. In die hoedanigheid heeft hij samen met enkele mede-auteurs het boek “Wijze lessen” gepubliceerd waarin dieper ingegaan wordt op methodieken die er voor zorgen dat er effectiever, efficiënter en aangenamer geleerd wordt. De meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie worden verbonden met de praktijk van het lesgeven. En dit met één doel: het leren van leerlingen op lange termijn verbeteren. De auteurs hebben het over 12 bouwstenen van een effectieve didactiek die het leren maximaliseert. 
 
We zijn heel erg opgetogen dat Tim volgend schooljaar een navorming wil geven waarin hij zijn jarenlange ervaring als leraar aardrijkskunde  bundelt met deze bouwstenen. Wat betekenen die bouwstenen specifiek voor de lessen aardrijkskunde? Hoe kunnen deze vertaald worden in haalbare lesingrepen voor aardrijkskunde?  
 
Tim zal zijn verhaal brengen in Gent (17/3) in Hasselt (24/3) en in Mechelen (28/4), telkens van 14 tot 17 uur 
 
 
 

Nascholing 20-21 – Wegwijzers voor aardrijkskunde 

 
Elk jaar zijn er in de derde graad leraren aardrijkskunde die zelf geen geograaf zijn. Deze leraren doen de eerste jaren heel wat inspanningen om de specifieke vakinhouden en bijhorende didactiekte doorgronden en zich een weg te banen in het geografisch bronmateriaal. Net als alle andere beginnende leraren ondervinden ze dat sommige onderdelen uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad niet evident uit te leggen zijn.  
 
Om hen te ondersteunen organiseren we in schooljaar 20-21 een nascholing  zodat zij beter gewapend voor de klas staan.  De nascholing richt zich ook tot  (her)startende leraren aardrijkskunde 3de graad met geografische vorming. Leraren 3de graad  met ervaring - maar die zich nog onzeker voelen over bepaalde aspecten kunnen – kunnen ook aansluiten. 
 
We richten 7 vormingssessies in, gespreid over 3,5 vormingsdagen in het eerste en tweede semester. Er komen zes thema’s aan bod, telkens één thema per halve dag, én er is een halve dag-sessie rond de specifieke vakdidactiek voor aardrijkskunde in het so. Elk van deze halve dagen wordt gegeven door ervaren collega’s leraren aardrijkskunde die voor elk thema de grote inhoudelijke structuur en hun methodiek voorstellen en willen delen met de aanwezigen. Deze navorming kan op die manier aanzien worden als een inhoudelijke opfrissing/verdieping én als een didactisch-pedagogische ideeënbank.  
 
Elke sessie gaat tweemaal door: éénmaal in Leuven (KU Leuven) en éénmaal in Kortrijk. De (nog niet definitief bevestigde) planning ziet er als volgt uit: 
 
 
 
Kortrijk 
 
Leuven 
 
Sessie 1: Kosmografie 
 
03/10/20 voormiddag 
 
10/10/20 voormiddag 
 
Sessie 2: Atmosfeer 
 
03/10/20 namiddag 
 
10/10/20 namiddag 
 
Sessie 3: Geologie 
 
14/11/20 voormiddag 
 
28/11/20 voormiddag 
 
Sessie 4: Fysische landschappen 
 
14/11/20 namiddag 
 
28/11/20 namiddag 
 
Sessie 5: Algemene sessie rond vakdidactiek 
 
16/01/21 voormiddag 
 
23/01/21 voormiddag 
 
Sessie 6: Verstedelijking en ruimtelijke ordening 
 
06/03/21 voormiddag 
 
13/03/21 voormiddag 
 
Sessie 7: Draagkracht van de aarde 
 
06/03/21 namiddag 
 
13/03/21 namiddag 
 
Het zal mogelijk zijn om zich in te schrijven voor het ganse traject of voor de sessies apart.  
 
Meer nieuwe en inschrijvingsmodaliteiten volgen in de eerste nieuwsbrief van volgend schooljaar, in augustus dus.  
 
 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Artistieke vorming
 
Beste collega 
 
We beseffen het misschien nog niet goed, maar we zijn in de laatste maand van dit schooljaar belandt. Een schooljaar om niet te vergeten. Ik heb de laatste periode heel wat creativiteit en mooie initiatieven van vakcollega’s gezien. 
 
Binnenkort mogen jullie genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Francine 
 
 

Website afstandsleren 

 
Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft impact gehad op de realisatie van de leerplandoelen. Op de website kan je ideeën en tips vinden voor de realisatie van de leerplandoelen muziek en artistieke vorming. 
 
► 
 
Realisatie leerplandoelen van Artistieke vakken tijdens en na Coronatijd 2020. 
 
► 
 
Kruistabellen om na te gaan welke leerplandoelen gerealiseerd zijn. 
 
► 
 
Interessante bronnen en een overzicht van mogelijkheden vooro beschouwen en creëren van muziek. 
 
► 
 
Opdrachten voor muziek en artistieke vorming eerste graad 
 
► 
 
Concrete opdrachten voor esthetica 
 
 

Pro-website 

 
Op dit moment is een nieuwe website voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen in ontwikkeling. Voor alle vakken kan je vanaf de zomermaanden heel wat documenten en informatie lezen als hulpmiddel en inspiratiebron. Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om alle vakgerichte en Vlaanderenbrede communicatie goed te kunnen volgen.  
 
 

Webinar muziek 

 
Om het schooljaar af te sluiten wil ik nog een online vakvergadering plannen. Ik stel meerdere momenten voor om een gepast moment te kunnen kiezen. 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Woensdag 17 juni van 13.00 tot 14.30 uur 
 
Agenda 
 
► 
 
Ervaringen coronatijd, welbevinden en ervaringen afstandsleren 
 
► 
 
Inzage in documenten die zullen aangereikt worden waaronder evaluatie/feedback 
 
► 
 
Preview nieuwe website 
 
► 
 
Assen van differentiatie 
 
► 
 
Varia 
 
 

Webinar: Muziek en afstandsleren? Yes, we can! 

 
 

Webinar: Musescore in de klas

 

 
Webinar: Nuttige apps in de muzisch-creatieve klas 

 
 
 

Lerend netwerk artistieke vorming 

 
Artistieke vorming is voor heel wat leraren een heel nieuw gegeven.  Niet zo verwonderlijk dus dat elke leraar behoefte heeft aan uitwisselen van ideeën en gedachten omtrent opdrachten, evalueren, aanpak ... Maar wat als jij de enige leraar artistieke vorming bent op jouw school of de vakgroep bestaat uit een beperkt aantal leden? Dan mis je een klankbord voor de inhoud van jouw vak. 
 
Een lerend netwerk kan die leemte invullen, vandaar dat we er dit schooljaar mee van start gaan.  Een volgend overlegmoment wordt in samenspraak met de aanwezige leraren vastgelegd. 

Lerend netwerk beeld (P.O.) 14 oktober 2020

 
De nieuwe leerplannen vormen voor heel wat collega’s een flinke uitdaging. 
 
Elke leraar heeft behoefte om te leren, om materiaal uit te wisselen, om een degelijk evaluatiesysteem uit werken, om van gedachten te wisselen... Maar wat als jij de enige leraar beeld bent op jouw school of de vakgroep bestaat uit een beperkt aantal leden? Dan mis je een klankbord voor de inhoud van jouw vak.  
 
Een lerend netwerk kan die leemte invullen, vandaar dat we er dit schooljaar mee van start gaan. Inschrijven kan via deze link. 
 
Een volgend overlegmoment wordt in samenspraak met de aanwezige leraren vastgelegd.
 
 

Dankbaarheid 

 
Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
Voor mij een ruimte 
Die ik nog niet ken 
Achter mij alles 
Wat ik achter moet laten 
 
Stef Bos 
 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiend, leerrijk, creatief, muzikaal, aangenaam, onvergetelijk en gevarieerd verhaal. 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiende samenwerking met vakcollega's. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik zoveel kansen kreeg. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht zijn wie ik was. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht doen wat ik graag doe. 
Ik ben dankbaar om alles. 
 
In dankbaarheid mag ik loslaten en achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu. 
 
Ik wens alle collega's een mooie toekomst. 
 
Met vriendelijke groeten 
Francine Drijkoningen 
 
 

Artistieke vorming (Beeld) en expressie

 
Beste collega, 
 
Hopelijk zijn jullie allen nog in goede gezondheid en houden jullie vol! 
 
We starten juni, een maand waarin we dit vreemde schooljaar op een even vreemde manier afsluitenmaar ook een maand waarin deliberaties gepland zijn.  
 
Ook vanuit onze vakken kunnen we een aanzienlijke inbreng brengen aangezien we de leerling vaker vanuit een andere invalshoek leren kennen. Laat dus zeker ook jouw stem horen! 
 
Afstandsleren 
 
De kruistabellen per leerplan alsook de informatie en inspiratiedocumenten omtrent afstandsleren staan nog steeds ter jullie beschikking.  
 
Ook op de pro-website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vinden jullie nog heel wat informatie terug. 
 
Save the date! 
 
Ook in LUCA, school of arts hebben we een partner gevonden om een vorming uit te werken voor artistieke vorming. 
 
Hou alvast 1 april 2021 (C-Mine Genk) vrij in jouw agenda. De nascholingsfiche volgt nog op de pro-website.
 
Herhaling oproep Yammer 
 
Om jullie de kans te bieden elkaar te ondersteunen en inspireren, werd er een online netwerk gestart op Yammer. Het netwerk is een beschermd netwerk. Wil je hiervan deel uitmaken, stuur me dan een mail met: 
 
► 
 
je naam 
 
► 
 
de artistieke vakken die je geeft (Beeld, P.O., Esthetica, Artistieke Vorming, Expressie, KSO-beeld) 
 
► 
 
de naam van je school. 
 
Zodra ik jouw gegevens heb ontvangen, maak ik je lid van het netwerk. 
 
Voorbereiden volgend schooljaar 
 
Het schooljaar is nog niet om, maar we kijken toch al even graag vooruit. 
 
Een mogelijke tweede uitbraak kan steeds, dus is het belangrijk hiermee rekening te houden betreffende: 
 
► 
 
het jaarplan: maak er een flexibel jaarplan van. Kijk na welke leerplandoelstellingen het best in de klas gebeuren en zorg ervoor dat dit als zodanig kan. 
 
► 
 
inzetten op afstandsleren: kijk na hoe je opdrachten het best omzet naar opdrachten die kunnen via afstandsleren. 
 
► 
 
hygiëne-maatregelen: wat spreekt de vakgroep af omtrent gedeeld materiaal? Dit zal altijd in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en de school moeten gebeuren. 
 
Draag zorg voor jezelf en jouw familie!
Eventuele vragen, hoor ik graag!
Wendy
 
Gewoon secundair onderwijs, Expressie, Plastische opvoeding
 
 
 
Esthetica
 
Beste collega 
 
We beseffen het misschien nog niet goed, maar we zijn in de laatste maand van dit schooljaar belandt. Een schooljaar om niet te vergeten. Ik heb de laatste periode heel wat creativiteit en mooie initiatieven van vakcollega’s gezien. 
 
Binnenkort mogen jullie genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Francine 
 
 

Website afstandsleren 

 
Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft impact gehad op de realisatie van de leerplandoelen. Op de website kan je ideeën en tips vinden voor de realisatie van de leerplandoelen muziek en artistieke vorming. 
 
► 
 
Realisatie leerplandoelen van Artistieke vakken tijdens en na Coronatijd 2020. 
 
► 
 
Kruistabellen om na te gaan welke leerplandoelen gerealiseerd zijn. 
 
► 
 
Interessante bronnen en een overzicht van mogelijkheden vooro beschouwen en creëren van muziek. 
 
► 
 
Opdrachten voor muziek en artistieke vorming eerste graad 
 
► 
 
Concrete opdrachten voor esthetica 
 
 

Pro-website 

 
Op dit moment is een nieuwe website voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen in ontwikkeling. Voor alle vakken kan je vanaf de zomermaanden heel wat documenten en informatie lezen als hulpmiddel en inspiratiebron. Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om alle vakgerichte en Vlaanderenbrede communicatie goed te kunnen volgen.  
 
 

Webinar muziek 

 
Om het schooljaar af te sluiten wil ik nog een online vakvergadering plannen. Ik stel meerdere momenten voor om een gepast moment te kunnen kiezen. 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Woensdag 17 juni van 13.00 tot 14.30 uur 
 
Agenda 
 
► 
 
Ervaringen coronatijd, welbevinden en ervaringen afstandsleren 
 
► 
 
Inzage in documenten die zullen aangereikt worden waaronder evaluatie/feedback 
 
► 
 
Preview nieuwe website 
 
► 
 
Assen van differentiatie 
 
► 
 
Varia 
 
 

Webinar: Muziek en afstandsleren? Yes, we can! 

 
 

5 Webinar: Musescore in de klas

 

 
6 Webinar: Nuttige apps in de muzisch-creatieve klas 

 
 
 

Dankbaarheid 

 
Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
Voor mij een ruimte 
Die ik nog niet ken 
Achter mij alles 
Wat ik achter moet laten 
 
Stef Bos 
 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiend, leerrijk, creatief, muzikaal, aangenaam, onvergetelijk en gevarieerd verhaal. 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiende samenwerking met vakcollega's. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik zoveel kansen kreeg. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht zijn wie ik was. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht doen wat ik graag doe. 
Ik ben dankbaar om alles. 
 
In dankbaarheid mag ik loslaten en achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu. 
 
Ik wens alle collega's een mooie toekomst. 
 
Met vriendelijke groeten 
Francine Drijkoningen 
 
Gewoon secundair onderwijs, Esthetica
 
 
 
Geschiedenis
 
Beste collega’s 
 
We gaan de laatste maand in van dit historisch 2019-2020. In deze nieuwsbrief wordt een deel van het nascholingsaanbod van volgend schooljaar al bekend gemaakt. Andere nascholingen worden later aangekondigd. Hou de volgende maandberichten hiervoor in de gaten. Verder lees je hier nog over publicaties, ondersteunend materiaal en het item evalueren.  
 
Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst ondersteunen we waar mogelijk: ik blijf bereikbaar via de gekende kanalen voor alle ondersteunings- en/of begeleidingsvragen. 
 
Hou het gezond!  
Vriendelijke groeten 
Nadia De Rose 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK

GOK: wat met de zelfevaluatie?

 
Als GOK-coördinator stel je je wellicht de vraag hoe je de zelfevaluatie dit schooljaar nog in orde kan brengen? In deze FAQ krijg je een antwoord op al je prangende vragen.  
 
 
► 
 
 
Vraag: Hoe moeten we de zelfevaluatie dit schooljaar nog realiseren? Zal de GOK-inspectie erover vallen dat we slechts onvolledige evaluaties hebben?  
Antwoordmaak je geen zorgen. De zelfevaluatiefase kan even on hold gezet worden indien ze niet kwalitatief kan gerealiseerd worden (d.w.z. breed, valide, betrouwbaar). De inspectie houdt hiermee rekening. De prioriteit ligt nu bij pre-teaching, heropstart en veiligheid.Tegelijkertijd staan gelijke onderwijskansen meer dan ooit centraal. In de loop van volgend schooljaar zullen zich kansen aandienen om op een kwaliteitsvolle manier een stand van zaken op te maken en bij te sturen waar nodig.  
 
► 
 
 
Vraag: Volgt er nog een officiële mededeling vanuit de GOK-inspectie 
Antwoord: Dat is nog niet duidelijkMaar elke school krijgt wel een inspecteur toegewezen die tijdens deze coronacrisis een brug vormt tussen het beleidsniveau in Brussel en de schoolpraktijk. Deze inspecteur is voor de directeur het aanspreekpunt tot eind juni voor allerlei beleidsvragen en bekommernissen.  
AntwoordHet instrumentarium om op het einde van deze cyclus (derde trimester 2021) een GOK-controle te doen wordt aangepast. We informeren de scholen over die methodologie zodra we concrete informatie van de inspectie krijgen.  
 
► 
 
 
Vraag: Moet de school een apart overzicht van de resultaten (punten, evaluaties) van haar GOK-leerlingen kunnen voorleggen?  
Antwoord: Maatregelen worden in principe voor alle leerlingen genomen. Toch is het voor het GOK-team interessant te weten wat het effect op de doelgroep is. Op die manier bewaakt het team het eigen kwaliteitsproces.  
Antwoord: Indien het gaat om een welbepaald doel uit het GOK-plan waarbij je specifiek de resultaten van de GOK-leerlingen wenst te verbeteren, dan moet je uiteraard wel nagaan in welke mate je effect hebt bereikt op de drie niveaus (leerling, leraar, school). 
 
► 
 
 
Vraag: (thema taalvaardigheid) Moeten we de hertesting van de taalscreening nog uitvoeren in juni of begin september?
AntwoordEen hertesting is voor alle duidelijkheid geen verplichting*. De school is dus vrij om hiermee te doen wat ze wil, maar gezien de tijd die een afname van zo’n test vaak kost, is het aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de resterende onderwijstijd om les te geven en de leerlingen de nodige talige ondersteuning te bieden. De hertesting in september nog uitvoeren heeft weinig zin, want dit zal een vertekend beeld geven (wegvallen lessen, zomervakantie) van de leerwinst van de leerlingen. 
Antwoord: belangrijker is om die leerlingen die begin volgend schooljaar uitvallen voor de onderwijstaal Nederlands gerichte remediëring, preteaching, ondersteuning e.d. te geven. 
 
*De SO 64 stelt enkel dat een taalscreening verplicht is voor alle leerlingen die voor het eerst instromen in het Vlaams secundair onderwijs (anderstalige nieuwkomers uitgezonderd). 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Klassieke talen
 
Beste collega’s 
 
We gaan de laatste maand in van dit nu al historisch 2019-2020. Deze nieuwsbrief is gedeeltelijk een herhaling van de mail van eind mei. Maar we lichten ook al een tipje van de sluier van ons nascholingsaanbod van volgend schooljaar. De nieuwsbrief kunnen jullie hier lezen 
 
Wil je zelf mee brainstormen over onze Dag van de klassieke talen (regio-overschrijdend initiatief door PB regio Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel)? We organiseren een digitaal overlegmoment op woensdag 10 juni 2020 vanaf 16.15 uur. Wil je hier graag aan deelnemen? Stuur dan een mailtje, dan ontvang je de Zoomlink. Kan je niet deelnemen, maar heb je interessante sprekers of thema’s in gedachten, mag je het ons laten weten.  
 
Wij blijven vanuit de pedagogische begeleidingsdienst ondersteunen waar mogelijk: ik blijf bereikbaar via de gekende kanalen voor alle ondersteunings- en/of begeleidingsvragen. 
 
Hou het gezond!  
Vriendelijke groeten 
Nadia De Rose 
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Heropstart scholen: wat met L.O.? 

 
Voor de eventuele heropstart van de lessen lichamelijke opvoeding blijven er nog veel vragen. Hoe de 1,5 meter respecteren? Hoe lessen L.O. geven met mondmaskers? Liefst buiten bewegen, maar kan dat wel? Kleedruimtes en daar afstand bewaren? Welke bewegingsactiviteiten komen in aanmerking? …  
 
Het schoolbestuur neemt de eindbeslissing of L.O. in de heropstart zal aangeboden worden op je school. Wellicht wordt dit mee bepaald door de specifieke context van je school, de leerlingen, de accommodatie …  
 
Hieronder de links die bijna dagelijks geüpdatet worden: 
 
► 
 
De actuele informatie van de Vlaamse overheid 
 
► 
 
Het laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen en antwoorden op de veelgestelde vragen vanwege dpedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Afstandsonderwijs blijft voor sommige leerjaren de manier om essentiële leerstof bij te brengenVakken die bepalend zijn voor de studierichting of een groot gewicht hebben in het geheel van de basisvorming, zullen richtinggevend zijn in het bepalen van welke nieuwe leerstof zal gegeven worden. 
 
Wat kan je doen als leraar L.O.?  
 
Het is goed dat je de band met de leerlingen blijft behouden. Eens vragen hoe het met hen gaat, doet soms wonderen.  
 
Een belangrijke doelstelling van het vak lichamelijke opvoeding is leerlingen warm maken om levenslang te blijven bewegen. In deze bijzondere periode benadrukken we dan ook dat blijven bewegen goed is voor de lichamelijke gezondheid en voor de mentale gezondheid 
 
Jij, als leraar L.O. (of als coach) kan hierin een belangrijke rol spelen. 
 
Fijn om te zien hoe veel bewegingstips en uitdagingen jullie de voorbije weken aan jullie leerlingen hebben aangeboden. Blijf hier zeker op inzetten. Mocht je nog op zoek zijn, dan vind je hier inspiratie: 
 
Misschien kan jij je leerlingen laten reflecteren over hun actieve levensstijl of hun sedentair gedrag in deze periode  of de reden waarom ze opdrachten al dan niet uitgevoerd hebben…  
 
Zorg er wel voor dat je de leerlingen niet nodeloos extra belast met verplichte opdrachten. Afstandsleren veroorzaakt heel wat druk bij de leerlingen en hun gezin en is vooral voor leerlingen in kwetsbare thuissituaties geen evidentie.  
 
En wat met de gemiste lessen? 
 
Samenwerken binnen de vakgroep is nu en volgend jaar meer dan ooit belangrijk. Welke leerplandoelen zijn niet aan bod gekomen binnen een jaar en moeten doorgeschoven worden naar het volgende jaar? Dit Excel-document kan je hierbij helpen. 
 
In studierichtingen van het studiegebied Sport neemt sport een groter aandeel in het geheel van de vorming. Ook hier zijn de leerplandoelen richtinggevend (en niet de leerinhouden die men had gepland). In de leerinhouden kan je gemakkelijk snoeien of een stuk doorschuiven naar een volgend leerjaar.  
 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!  
 
Met sportieve groeten,
Anke Van Roey
 
 

Heropstart lessen LO op school: praktische tips 

 
Beste collega 
 
De les lichamelijke opvoeding kan bij de heropstart van de lessen op school in principe ook doorgaan. Gezien de strenge veiligheidsmaatregelen rond social distancing, contactbubbels op school, hygiënemaatregelen en in bijzonder voor het secundair onderwijs ook het verplicht dragen van een mondmasker, lijkt de heropstart van de les LO echter heel moeilijk, hoe groot het engagement van de vakgroep LO ook is. 
 
Het schoolbestuur neemt de eindbeslissing of lichamelijke opvoeding in de heropstart zal aangeboden worden op je school. Wellicht wordt dit mede bepaald door de specifieke context van je school, de leerlingen, de accommodatie … De beslissing over de heropstart is alleszins ook gebaseerd op een lokale risicoanalyse en overleg met het personeel. 
 
Indien bij jou op school de les LO wel heropstart, bereiden de leerkrachten LO samen met de preventieadviseur een aantal zaken goed voor.  
 
Denk in functie van verplaatsingen van en naar de accommodatie bv. na over looplijnen om de 1,5 meter afstand steeds te laten respecteren.  
 
Ook in kleedruimtes is het belangrijk om die afstand te bewaren. Omkleden zal voor opeenvolgende groepen vaak ofwel in verschillende kleedkamers ofwel om de beurt moeten gebeuren.  De kleedkamers moeten echter bij de wissel tussen verschillende klasbubbels steeds gereinigd en verlucht worden.  
 
Voor en na de LO les dienen de handen gewassen te worden met water en zeep. 
 
Het advies is om bij voorkeur buiten te bewegen. Het is aan te raden inspanningen van matige intensiteit aan te bieden. Houd er ook rekening mee dat hoe groter de inspanning is, hoe sterker de ademhaling is en hoe meer afstand men dus moet behouden. Het is beter om zich bv. tijdens loopactiviteiten naast elkaar te verplaatsen dan achter elkaar. 
 
Wat doe je bij echt slecht weer? Voorzie Individuele indoor bewegingsactiviteiten met een matig inspanningsniveau en waarbij de 1,5 meter afstand gegarandeerd blijft. In de praktijk plan je dus best een grotere afstand in. Vermijd dus ook activiteiten waarbij de fysieke helpersfunctie nodig is. Bij het gebruik van materialen, maar ook wanneer de vloer vaak wordt aangeraakt (of matten) bij bv. grondoefeningen, moet alles na elke les goed gereinigd worden met een zeepsopje. 
 
Sporten met een mondmasker is niet evident, maar blijft in het secundair onderwijs ook de regel tijdens de les LO. In uiterst uitzonderlijke omstandigheden, tijdens bewegingsactiviteiten waar het afstand houden 100% gegarandeerd blijft, zou een leerling bij het uitvoeren van een oefening het mondmasker kunnen afzetten. Dit moet ook blijken uit de risicoanalyse. Zorg ervoor dat je ook een oplossing hebt voor de leerling om het mondmasker tijdelijk op te bergen wanneer hij het voorzichtig afgezet heeft. Voorzie alvast handgel.  
 
Openbare ruimtes buiten de schoolomgeving (park, graspleintje, atletiekpiste, bos …) mogen vanaf 18 mei in groep gebruikt worden, maar ook daar blijft het de regel om in schoolverband het mondmasker te dragen.  
 
Indien je school de lessen LO niet heropstart, blijft afstandsleren het alternatief zoals geduid werd in de regionale nieuwsbrief van mei 2020. Inspiratie voor afstandsleren vind je op de PRO.-pagina afstandsleren en heropstart 
 
Hieronder de links die bijna dagelijks geüpdatet worden: 
 
► 
 
De actuele informatie van de Vlaamse overheid 
 
► 
 
Het laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen en antwoorden op de veelgestelde vragen vanwege dpedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
MAVO - PAV

Leerplan MAVO (1° graad) 

 
Ben jij een leerkracht 2° jaar B-stroom die aan de slag moet met het “nieuwe” leerplan MAVO? Wil je goed op de hoogte zijn van het leerplan MAVO voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we een aanzet om tot realisatie van de leerplandoelen te komen.  
 
Leerplan MAVO 1°graad:  
 
► 
 
woensdag 2 september 2020 13 – 16 uur   
 
► 
 
Waar?  Pedagogische begeleiding, Tulpinstraat 75 3500 Hasselt
 
► 
 
Meer info en inschrijven 
 

Netwerk MAVO (1° graad) 

 
Wil je je samen met collega’s van andere scholen professionaliseren rond de beheersingsniveaus die verbonden zijn aan de doelstellingen van het leerplan MAVO eerste graad? Dan ben je van harte welkom op het netwerk MAVO. 
 
Tijdens de eerste sessie nemen we onze tijd om met elkaar te reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We zullen vervolgens afspraken maken, verwachtingen formuleren en noden inventariseren. In de daaropvolgende sessies staan de eigen gekozen thema’s centraal. In deze sessies is er ruimte om ervaringen en materiaal te delen, inspiratie op te doen, feedback te krijgen en te geven, samen nieuw materiaal te ontwikkelen enz. 
 
Netwerk MAVO 1°graad:  
 
► 
 
Eerste sessie: vrijdag 30 oktober 2020 9 – 12 uur
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.
 
► 
 
Waar?  Pedagogische begeleiding Limburg, Tulpinstraat 75  3500 Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijven via deze LINK
 
 

Netwerk PAV (2°-3° graad) 

 
Sta je al langer voor de klas of heb je sinds dit schooljaar of vorig schooljaar PAV in je opdracht en wil je je verdiepen in dit geweldige vak, dan ben je van harte welkom op ons netwerk PAV. 
 
Tijdens de eerste sessie nemen we onze tijd om met elkaar te reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We zullen vervolgens afspraken maken, verwachtingen formuleren en noden inventariseren. In de daaropvolgende sessies staan de eigen gekozen thema’s centraal. In deze sessies is er ruimte om ervaringen en materiaal te delen, inspiratie op te doen, feedback te krijgen en te geven, samen nieuw materiaal te ontwikkelen enz. 
 
Netwerk PAV 2°-3°graad:  
 
► 
 
Eerste sessie: vrijdag 23 oktober 2020 9 – 12 uur 
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.    
 
► 
 
Waar?  Pedagogische begeleiding Limburg, Tulpinstraat 75  3500 Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijven via deze LINK  

Netwerk PAV voor leraren werkzaam in een CLW 

 
Wil je je samen met collega’s van andere CLW’s, die net als jij lessen PAV gevenprofessionaliseren rond aspecten van het vak PAV? Dan ben je van harte welkom op ons netwerk PAV. 
 
Tijdens de eerste sessie nemen we onze tijd om met elkaar te reflecteren over afstandsonderwijs en de impact van COVID 19 op ons lesgeven. We zullen vervolgens afspraken maken, verwachtingen formuleren en noden inventariseren. In de daaropvolgende sessies staan de eigen gekozen thema’s centraal. In deze sessies is er ruimte om ervaringen en materiaal te delen, inspiratie op te doen, feedback te krijgen en te geven, samen nieuw materiaal te ontwikkelen enz. 
 
Netwerk PAV voor CLW’s:  
 
► 
 
Eerste sessie: woensdag 30 september 2020 9 – 11.30 uur 
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 alsook de locatie worden in onderling overleg bepaald.  
 
► 
 
Waar? De eerste sessie zal steeds plaatsvinden in Maaseik: Campus Mosa-RT (Centrum Leren en Werken), Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik       
 
► 
 
Meer info en inschrijven via deze LINK  

Nascholingen begrijpend lezen 

 
Ook al weten we coronagewijs nog niet wat komend schooljaar ons zal brengen, toch weten we al zeker dat deze nascholingen jullie zullen boeien! 
 
 
Je hebt het al vernomen via de pers: onze Vlaamse leerlingen doen het niet meer zo goed bij internationale peilingen voor begrijpend lezen. Tijd voor actie!  
 
Wil jij weten welke aspecten een rol spelen bij begrijpend lezen? Wil jij leren hoe je hierop kan inzetten in je klas? Wil jij een inspirator zijn voor je collega’s? Kortom: wil jij van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers maken? Dan is dit startnetwerk iets voor jou.  
 
Doelstellingen: 
 
► 
 
Je maakt kennis met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek rond begrijpend lezen en de kaders voor een krachtige leesomgeving.  
 
► 
 
Je probeert acties rond begrijpend lezen uit in je klas/op school.  
 
► 
 
Je krijgt zin om collega’s op school te inspireren.  
 
► 
 
Je leert van andere deelnemers door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren.  
 
► 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijs, leraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad), zorgcoördinatoren, taalcoördinatoren, directies. 
 
 
Wil je (en je collega) graag dieper ingaan op hoe je een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) maakt? En hoe je daarbij ook de effecten van je les kunt meten? Schrijf je dan nu in en ervaar hoe de methodiek van beperkt praktijkonderzoek of Lesson Study werkt: 
 
► 
 
ontwikkel samen met een partner een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) 
 
► 
 
geef de les en/of observeer gericht de leerlingen 
 
► 
 
reflecteer op de les en het effect op de leerlingen 
 
► 
 
neem deze inzichten mee naar de volgende les 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijsleraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad). 
 
 

PAV - Over eindmeten en startblokken

 
Als pedagogisch begeleiders PAV willen we je ondersteunen bij het afronden van het schooljaar.  
 
Daarom hebben we twee bevragingen ontworpen (een voor de tweede graad en een voor de derde graad) die je als leraar aan je leerlingen kan voorleggen als zelfreflectie/portfolio. Deze formulieren maakten we niet exclusief voor coronatijden; we zijn ervan overtuigd dat ze ook daarna ingezet kunnen worden op het einde of bij aanvang van een lesperiode (trimester, semester, schooljaar).  
 
Voor de afbakening van de inhoud baseerden we ons op de concretiseringen van de eindtermen, die als te bereiken minimum gelden.   
 
We delen de dupliceerbare (en dus wijzigbare) versie, zodat je de vragenlijst nog kan aanvullen en aanpassen. Zeker de vragen bij de cluster maatschappelijke participatie zullen aangepast moeten worden aan de eigen praktijk/realiteit. Maar ook andere lijstjes kunnen vanzelfsprekend aangepast worden aan de leerlijnen van de school. Het heeft natuurlijk geen zin om aspecten in een bevraging op te nemen die in de klas nog niet aan bod kwamen.  
 
Je kan de vragenlijst door je leerlingen laten invullen en de ingevulde formulieren afdrukken, zodat leerlingen ze kunnen opnemen in hun portfolio. Je kan de ingevulde formulieren natuurlijk ook als pdf opslaan en ze door leerlingen laten bewaren in een digitale portfoliomap. Handig is trouwens dat je als leraar met een druk op de knop een overzicht van de antwoorden in Excel verkrijgt en dat de antwoorden op de meerkeuzevragen gevisualiseerd worden in een diagram.  
 
Omdat de betrouwbaarheid van de antwoorden beïnvloed wordt door de motivatie van je leerlingen, adviseren we je om  
 
► 
 
het doel van de bevraging eerst te duiden tijdens een instructiemoment;  
 
► 
 
een realistische deadline te prikken, zodat iedere leerling tijd kan vinden om de vragenlijst rustig door te nemen;  
 
► 
 
je leerlingen de kans te bieden om de bevraging onder begeleiding in te vullen: communiceer duidelijk wanneer dit kan (vb. In een instructiemoment waaraan leerlingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen).  
 
Daarnaast kan je de invulformulieren ook zelf gebruiken om vertrekkende vanuit je evaluaties per leerling een stand van zaken op te maken.  
 
Vanzelfsprekend kan je jouw bevindingen vergelijken met de antwoorden van de leerlingen. Dit lijkt ons alvast een boeiende basis voor individuele groeigesprekken.  
 
Tot slot kunnen de ingevulde formulieren deel uitmaken van de beginsituatieanalyse van je collega-leerkracht van het volgende leerjaar.  
 
► 
 
Tweede graad
 
► 
 
Derde graad

Inspiratiedocument MaVo/PAV (juni)

 
Beste Collega’s  
 
We hopen dat alles goed gaat met jou, je familie en alle collega’s.  
 
Stilaan worden lessen weer opgestart en kunnen leerlingen weer naar school.  
 
Bij de start van de lesvrije periode hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk op jullie vragen te antwoorden. We hebben documenten ontworpen betreffende ‘Afstandsleren’ en per vak ‘tips van onze pedagogische begeleiders’. Ondertussen is er ook info bij gekomen in verband met de heropstart van de lessen.  
 
We willen heel graag in contact met jullie blijven en jullie natuurlijk steeds zoveel mogelijk blijven ondersteunen. Dat kan door je vragen te bezorgen via deze link, maar ook via een ‘online meeting’ (individueel, met vakcollega’s …).  
 
Het inspiratiedocument afstandsleren bouwen we stilaan af.  
 
We blijven jullie verder informeren via onze maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Als je zelf interessante informatie hebt voor deze nieuwsbrief, dan mag je die zeker aan ons bezorgen. Of je mag leuke ideeën ook posten op Yammer voor leerkrachten mavo en PAV. 
 
Yammer is een microblogging-webdienst waarin gebruikers berichten kunnen plaatsen, post-updates van anderen kunnen volgen,  Yammer lijkt wat op Facebook, maar richt zich op bedrijven.  
 
Als pedagogisch begeleiders willen we met jullie communiceren via een Yammergroep voor leerkrachten mavo en PAV.  Wil je ons als begeleiders volgen, stuur dan een mailtje naar an.vermeyen@katholiekonderwijs.vlaanderenZij voegt je dan als deelnemer toe. 
 
Hopelijk mogen we jullie na de zomer – op jullie school, op een nascholing of leerplanvoorstelling – terug in levende lijve ontmoeten. We kijken er naar uit!  
 
Hartelijke groet en hou het veilig. 
Goeie moed en veel inspiratie in dit document!
An, Martine, Marleen, Tom, Luc, Maarten en Wendy

Pedagogisch vakbegeleiders MaVo& PAV
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Moderne vreemde talen

Aanbod 2020-2021

 
Beste collega’s 
 
In het onderstaand overzicht vind je de geplande nascholingen voor MVT bij de pedagogische begeleidingsdienst van regio Limburg in Hasselt. 
 
Meer info en inschrijven, kan via de linken per initiatief. 
 
► 
 
25 september 2020 - Leerplanvoorstelling Basisopties MT van 9.30 tot 12uur en netwerkopstart basisopties MT van 13 tot 16 uur. 
Leraren en schoolbeleid krijgen inzicht in de krachtlijnen en leerplandoelen van moderne talen van de basisoptie wetenschappen – moderne talen. 
 
► 
 
2 oktober 2020 – Evaluatiecongres - 9 – 16 uur 
Het evaluatiecongres wil jou in de eerste plaats inspireren om breder, meer ontwikkelingsgericht en misschien ook anders naar evaluatie te kijken. De keynote en een aantal sessies geven je inzicht in breed evalueren, manieren om ontwikkelingsgericht te evalueren. 
Daarnaast kan je ook kiezen voor sessies die je inspireren vanuit de praktijk: doel is om je praktische handvatten of tools te geven of tonen om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. 
 
► 
 
9 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 1e graad – van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
16 oktober 2020: Lerend netwerk Engels 2e-3e graad – van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
16 oktober 2020: Lerend Netwerk Duits van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
19 oktober 2020: Lerend netwerk hoogbegaafdheid - van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
21 oktober Lerend netwerk Frans 2de/3de graad - van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
26 oktober 2020 - Dag van de differentiatie – van 9 tot 16 uur 
Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema. 
Tijdens deze dag van de differentiatie maken verschillende sprekers de theorie heel concreet en geven zij voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We bekijken differentiatie vanuit verschillende hoeken: vanuit vakken, vanuit werkvormen, vanuit scholen, vanuit de theorie en vooral vanuit de praktijk. 
 
► 
 
28 oktober – Lerend netwerk Frans 1ste graad – van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
12 november 2020 - Dag van de ICT – van 9 tot 16 uur   
Tijdens deze nascholingsdag maken we leerkrachten vaardiger om ICT-doelen te implementeren in hun eigen vak en we reiken handvaten aan hoe je dit kan doen. 
 
► 
 
20 november 2020 – Groepswerk evalueren – van 9 tot 12 uur 
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten.
 
► 
 
15 januari 2021 - Werken met artistiek-literaire teksten - van 9 tot 12 uur 
Naar aanleiding van het succes van deze sessie op de dag van de talen 2020 en de vraag naar voorbeelden van aanpak in de taallessen met artistiek-literaire teksten organiseren we een uitgebreide nascholing hierover. 
 
► 
 
11 februari -  Dag van de talen – van 9 tot 16 uur 
Ook volgend schooljaar zullen wij een goed gevulde dag van de talen organiseren bestaande uit verschillende workshops rond bruisende thema’s. Op 11 februari 2021 verwelkomen we je graag in Hasselt.  
 
► 
 
Leerplanvoorstellingen – modernisering secundair 2de graad – 2de semester  
De data worden later gecommuniceerd. 
 
We zien jullie graag op één of meerdere van deze nascholingen. 
 
Groetjes 
David en Marlène 
 
 

Leermateriaal voor Moderne Talen binnen de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen. 

 
Weet jij al of je volgend schooljaar aan de slag mag binnen de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen of ben je als taalleerkracht gewoon benieuwd wat deze basisoptie voor moderne talen kan of zal betekenen? Dan kan je dit schooljaar nog aansluiten bij de online leerplanvoorstelling van onze collega’s uit regio Antwerpen. De online inschrijvingen zijn inmiddels wel afgesloten, maar aanmelden kan nog steeds door rechtstreeks te mailen naar christel.verheyen@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Ben jij ook benieuwd naar wat de basisoptie Moderne Talen kan betekenen en welke werkvormen je zou kunnen inzetten nu er (nog) geen handboeken op de markt zijn? Of ben jij al zeker dat je volgend schooljaar voor de klas zal staan binnen dit nieuwe project? Dan vind je in dit document alvast een overzicht van alle leerplandoelen met telkens mogelijke concrete inhouden voor jouw lessen. Wil je verder meedenken hierover en ideeën uitwisselen met collega’s? Op vrijdag 25 september organiseren wij een leerplanvoorstelling met aansluitend de start van een nieuw netwerk rond deze basisoptie. Inschrijven voor de leerplanvoorstelling en het netwerk doe je online. Tot dan! 
 
 

Samen met je leerlingen op zoek naar de geschikte vakantietaak. 

 
In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. In tijden waar afstandsonderwijs het nieuwe normaal geworden is, is het echter eens zo belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat, hoe zij zich voelen en waar zij staan in hun leervorderingen. Zullen zij deelnemen aan een zomerschool? Welke vakantietaken kunnen helpen om een bepaalde achterstand in te halen? 
 
Om jullie hierbij te helpen, geven we enkele startvragen die een gesprek op gang kunnen brengen. Deze kunnen in het algemeen gebruikt worden voor je vak of je kan de focus al bij de start op een vaardigheid leggen. Met deze vragen peil je naar de leermotivatie van de leerlingen, leg je de verantwoordelijkheid ook in hun handen en werk je samen aan een feedbackcultuur. Download ze hier.
 
 

Zomerchallenges: boeiende en uitdagende taalopdrachten met groeimeters. 

Boarding pas   Samen maken we van zomerscholen “droom”scholen.  
Vakantietaken worden persoonlijke taalchallenges. Durf jij de uitdaging aan?  
Stap in ons vliegtuig richting betere tijden. Je boarding pass staat klaar. 
 
Onze leerlingen verder laten groeien 
 
Een taal leer je door ermee bezig te zijn, liefst zoveel mogelijk. Leerlingen worden vaardiger door de taal naar zich toe te trekken en dat op verschillende manieren. Klassieke taaloefeningen mogen een plaats krijgen tijdens deze zomerreis; het is een tussenstop richting authentieke, communicatieve taalchallenges.
 
Laat je leerlingen het liefst ook zelf aangeven waaraan ze willen werken, waarin ze willen groeien. Kunnen zij aangeven wat moeilijk gaat?  
 
Om in kaart te brengen waar de leerling staat, waar hij naartoe zal groeien, wat de werkpunten en sterktes zijn – het op maat werken dus - bieden we jullie enkele tools. Ter inspiratie voor de taalchallenges sommen we ook enkele ideeën, vragen en opdrachten van vaardigheidsopdrachten op voor verschillende talen.
 
Wij wensen jullie leerlingen veel leerplezier tijdens deze taalreis.
 
 

Webinar formatief handelen en evalueren in coronatijden: wat is jouw exitticket? 

 
Ongekende tijden nopen ons ertoe om op een nieuwe manier met onze leerlingen in contact te komen en hen veelal vanop afstand nieuwe leerstof aan te reiken, op te volgen, te motiveren en te sturen. We moeten dan ook een manier vinden om hen zo goed mogelijk te begeleiden in het realiseren van de leerplandoelen en blijvend te laten groeien als taalgebruikers. Daarnaast zullen we op het einde van deze maand geconfronteerd worden met de deliberaties en vragen we ons luidop af hoe we daarin een juiste, eerlijke beslissing kunnen nemen.  
 
De antwoorden op deze vragen goten wij in een webinar rond formatief handelen en evalueren in coronatijden, dat jullie op 20 mei massaal volgden. Via deze weg kunnen jullie de presentatie opnieuw bekijken. In de notities bij de verschillende slides hebben wij de belangrijkste elementen kort opgenomen, maar ook een antwoord geformuleerd op de vragen die jullie ons op voorhand bezorgden. Wie er niet kon bijzijn, of wie het webinar graag nog eens bekijkt, kan hier de integrale versie bekijken. 
Hangmat  
 
Heb je nog vragen, aarzel dan niet ze ons te stellen! We trekken met jullie graag samen de eindsprint aan. Daarna is die hangmat dubbel en dik verdiend.
 
Groetjes 
Marlène, Bregje en David. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
Muziek/ muzikale opvoeding
 
Beste collega 
 
We beseffen het misschien nog niet goed, maar we zijn in de laatste maand van dit schooljaar belandt. Een schooljaar om niet te vergeten. Ik heb de laatste periode heel wat creativiteit en mooie initiatieven van vakcollega’s gezien. 
 
Binnenkort mogen jullie genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Francine 
 
 

Website afstandsleren 

 
Sinds 16 maart zijn de lessen opgeschort. Dat heeft impact gehad op de realisatie van de leerplandoelen. Op de website kan je ideeën en tips vinden voor de realisatie van de leerplandoelen muziek en artistieke vorming. 
 
► 
 
Realisatie leerplandoelen van Artistieke vakken tijdens en na Coronatijd 2020. 
 
► 
 
Kruistabellen om na te gaan welke leerplandoelen gerealiseerd zijn. 
 
► 
 
Interessante bronnen en een overzicht van mogelijkheden vooro beschouwen en creëren van muziek. 
 
► 
 
Opdrachten voor muziek en artistieke vorming eerste graad 
 
► 
 
Concrete opdrachten voor esthetica 
 
 

Pro-website 

 
Op dit moment is een nieuwe website voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen in ontwikkeling. Voor alle vakken kan je vanaf de zomermaanden heel wat documenten en informatie lezen als hulpmiddel en inspiratiebron. Schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om alle vakgerichte en Vlaanderenbrede communicatie goed te kunnen volgen.  
 
 

Webinar muziek 

 
Om het schooljaar af te sluiten wil ik nog een online vakvergadering plannen. Ik stel meerdere momenten voor om een gepast moment te kunnen kiezen. 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Vrijdag 12 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 09.00 tot 10.30 uur 
 
► 
 
Dinsdag 16 juni van 10.30 tot 12.00 uur 
 
► 
 
Woensdag 17 juni van 13.00 tot 14.30 uur 
 
Agenda 
 
► 
 
Ervaringen coronatijd, welbevinden en ervaringen afstandsleren 
 
► 
 
Inzage in documenten die zullen aangereikt worden waaronder evaluatie/feedback 
 
► 
 
Preview nieuwe website 
 
► 
 
Assen van differentiatie 
 
► 
 
Varia 
 
 

Webinar: Muziek en afstandsleren? Yes, we can! 

 
 

5 Webinar: Musescore in de klas

 

 
6 Webinar: Nuttige apps in de muzisch-creatieve klas 

 
 
 

Dankbaarheid 

 
Ik sta op de grens 
Van vroeger en later 
Voor mij een ruimte 
Die ik nog niet ken 
Achter mij alles 
Wat ik achter moet laten 
 
Stef Bos 
 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiend, leerrijk, creatief, muzikaal, aangenaam, onvergetelijk en gevarieerd verhaal. 
Ik mag dankbaar achterom kijken naar een boeiende samenwerking met vakcollega's. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik zoveel kansen kreeg. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht zijn wie ik was. 
Ik mag dankbaar achterom kijken omdat ik mocht doen wat ik graag doe. 
Ik ben dankbaar om alles. 
 
In dankbaarheid mag ik loslaten en achterom kijken zonder spijt, vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu. 
 
Ik wens alle collega's een mooie toekomst. 
 
Met vriendelijke groeten 
Francine Drijkoningen 
 
Gewoon secundair onderwijs, Muzikale opvoeding
 
 
 
Nederlands

Leermateriaal voor Moderne Talen binnen de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen. 

 
Weet jij al of je volgend schooljaar aan de slag mag binnen de basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen of ben je als taalleerkracht gewoon benieuwd wat deze basisoptie voor moderne talen kan of zal betekenen? Dan kan je dit schooljaar nog aansluiten bij de online leerplanvoorstelling van onze collega’s uit regio Antwerpen. De online inschrijvingen zijn inmiddels wel afgesloten, maar aanmelden kan nog steeds door rechtstreeks te mailen naar christel.verheyen@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
Ben jij ook benieuwd naar wat de basisoptie Moderne Talen kan betekenen en welke werkvormen je zou kunnen inzetten nu er (nog) geen handboeken op de markt zijn? Of ben jij al zeker dat je volgend schooljaar voor de klas zal staan binnen dit nieuwe project? Dan vind je in dit document alvast een overzicht van alle leerplandoelen met telkens mogelijke concrete inhouden voor jouw lessen. Wil je verder meedenken hierover en ideeën uitwisselen met collega’s? Op vrijdag 25 september organiseren wij een leerplanvoorstelling met aansluitend de start van een nieuw netwerk rond deze basisoptie. Inschrijven voor de leerplanvoorstelling en het netwerk doe je online. Tot dan! 
 
 

Nascholingen begrijpend lezen 

 
Ook al weten we coronagewijs nog niet wat komend schooljaar ons zal brengen, toch weten we al zeker dat deze nascholingen jullie zullen boeien! 
 
 
Je hebt het al vernomen via de pers: onze Vlaamse leerlingen doen het niet meer zo goed bij internationale peilingen voor begrijpend lezen. Tijd voor actie!  
 
Wil jij weten welke aspecten een rol spelen bij begrijpend lezen? Wil jij leren hoe je hierop kan inzetten in je klas? Wil jij een inspirator zijn voor je collega’s? Kortom: wil jij van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers maken? Dan is dit startnetwerk iets voor jou.  
 
Doelstellingen: 
 
► 
 
Je maakt kennis met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek rond begrijpend lezen en de kaders voor een krachtige leesomgeving.  
 
► 
 
Je probeert acties rond begrijpend lezen uit in je klas/op school.  
 
► 
 
Je krijgt zin om collega’s op school te inspireren.  
 
► 
 
Je leert van andere deelnemers door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren.  
 
► 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijs, leraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad), zorgcoördinatoren, taalcoördinatoren, directies. 
 
 
Wil je (en je collega) graag dieper ingaan op hoe je een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) maakt? En hoe je daarbij ook de effecten van je les kunt meten? Schrijf je dan nu in en ervaar hoe de methodiek van beperkt praktijkonderzoek of Lesson Study werkt: 
 
► 
 
ontwikkel samen met een partner een goede begrijpend leesles (of begrijpend luisteractiviteit) 
 
► 
 
geef de les en/of observeer gericht de leerlingen 
 
► 
 
reflecteer op de les en het effect op de leerlingen 
 
► 
 
neem deze inzichten mee naar de volgende les 
 
Deze nascholing staat open voor leraren kleuter- en lager onderwijsleraren Nederlands en mavo secundair onderwijs (eerste graad). 
 
 

Lerend netwerk ‘Evaluatie’ voor vakcoördinatoren

 
In dit lerend netwerk doe je nieuwe inzichten op waarmee je in de vakgroep aan de slag kunt om je evaluatiebeleid vorm te geven: 
 
► 
 
naar een evaluatiesystematiek: hoe kun je meer inzetten op evalueren om te leren? Hoe maak je de leerlingen meer meester van hun eigen leerproces. We gaan dieper in op formatief handelen en evalueren. 
 
► 
 
naar een evaluatiesysteem: past het systeem bij de huidige noden van leerlingen en de (nieuwe) leerplannen? Is de scheiding tussen kennis – vaardigheden nog wel relevant?
 
Tijdens dit lerend netwerk: 
 
► 
 
leer je wat formatief handelen en evalueren is 
 
► 
 
ontdek je werkvormen en methodieken om formatief te handelen en te evalueren 
 
► 
 
wissel je ervaringen en ontwikkelde materialen uit met de groep 
 
► 
 
reflecteer je over de input, de eigen evaluatiepraktijk, ervaringen en materialen 
 
► 
 
bespreek je de reflecties van je eigen vakgroep en het actieplan met de groep (zie hieronder) 
 
► 
 
word je versterkt in je rol als vakcoördinator
 
Met de vakgroep op school – eventueel onder begeleiding van de vakbegeleider: 
 
► 
 
denk je na over jullie evaluatiepraktijk (why, how, what) 
 
► 
 
ontwikkel je een gedragen visie op evaluatie (evaluatiesysteem – evaluatiesystematiek) 
 
► 
 
ga je na of je evaluatiesysteem wel past bij de noden van leerlingen en de (nieuwe) leerplannen 
 
► 
 
maak je een beknopt actieplan om de visie te vertalen naar de klaspraktijk 
 
► 
 
pas je werkvormen en methodieken van formatief handelen toe in de les
 
► 
 
22 okt. 2020 van 13.00 uur - 16.00 uur  
 
► 
 
14 januari 2020 van 13.00 u. – 16.00 u.  
 
► 
 
10 maart 2020 van 09.00 u. – 12.00 u.
 

Samen met je leerlingen op zoek naar de geschikte vakantietaak. 

 
In gesprek gaan met je leerlingen is niet altijd even eenvoudig. In tijden waar afstandsonderwijs het nieuwe normaal geworden is, is het echter eens zo belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat, hoe zij zich voelen en waar zij staan in hun leervorderingen. Zullen zij deelnemen aan een zomerschool? Welke vakantietaken kunnen helpen om een bepaalde achterstand in te halen? 
 
Om jullie hierbij te helpen, geven we enkele startvragen die een gesprek op gang kunnen brengen. Deze kunnen in het algemeen gebruikt worden voor je vak of je kan de focus al bij de start op een vaardigheid leggen. Met deze vragen peil je naar de leermotivatie van de leerlingen, leg je de verantwoordelijkheid ook in hun handen en werk je samen aan een feedbackcultuur. Download ze hier.
 
 

Zomerchallenges: boeiende en uitdagende taalopdrachten met groeimeters. 

Boarding pas   Samen maken we van zomerscholen “droom”scholen.  
Vakantietaken worden persoonlijke taalchallenges. Durf jij de uitdaging aan?  
Stap in ons vliegtuig richting betere tijden. Je boarding pass staat klaar. 
 
Onze leerlingen verder laten groeien 
 
Een taal leer je door ermee bezig te zijn, liefst zoveel mogelijk. Leerlingen worden vaardiger door de taal naar zich toe te trekken en dat op verschillende manieren. Klassieke taaloefeningen mogen een plaats krijgen tijdens deze zomerreis; het is een tussenstop richting authentieke, communicatieve taalchallenges.
 
Laat je leerlingen het liefst ook zelf aangeven waaraan ze willen werken, waarin ze willen groeien. Kunnen zij aangeven wat moeilijk gaat?  
 
Om in kaart te brengen waar de leerling staat, waar hij naartoe zal groeien, wat de werkpunten en sterktes zijn – het op maat werken dus - bieden we jullie enkele tools. Ter inspiratie voor de taalchallenges sommen we ook enkele ideeën, vragen en opdrachten van vaardigheidsopdrachten op voor verschillende talen.
 
Wij wensen jullie leerlingen veel leerplezier tijdens deze taalreis.
 
 

Webinar formatief handelen en evalueren in coronatijden: wat is jouw exitticket? 

 
Ongekende tijden nopen ons ertoe om op een nieuwe manier met onze leerlingen in contact te komen en hen veelal vanop afstand nieuwe leerstof aan te reiken, op te volgen, te motiveren en te sturen. We moeten dan ook een manier vinden om hen zo goed mogelijk te begeleiden in het realiseren van de leerplandoelen en blijvend te laten groeien als taalgebruikers. Daarnaast zullen we op het einde van deze maand geconfronteerd worden met de deliberaties en vragen we ons luidop af hoe we daarin een juiste, eerlijke beslissing kunnen nemen.  
 
De antwoorden op deze vragen goten wij in een webinar rond formatief handelen en evalueren in coronatijden, dat jullie op 20 mei massaal volgden. Via deze weg kunnen jullie de presentatie opnieuw bekijken. In de notities bij de verschillende slides hebben wij de belangrijkste elementen kort opgenomen, maar ook een antwoord geformuleerd op de vragen die jullie ons op voorhand bezorgden. Wie er niet kon bijzijn, of wie het webinar graag nog eens bekijkt, kan hier de integrale versie bekijken. 
Hangmat  
 
Heb je nog vragen, aarzel dan niet ze ons te stellen! We trekken met jullie graag samen de eindsprint aan. Daarna is die hangmat dubbel en dik verdiend.
 
Groetjes 
Marlène, Bregje en David. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
SWete-technische & praktijkvakken

Overzicht nascholingen 2020-2021

 
Beste collega 
 
We hopen dat jullie, samen met de leerlingen, deze corona-tijden op familiaal, lichamelijk en didactisch gebied goed doorkomen. 
 
Langs alle kanten horen we dat er heel veel inspanningen geleverd worden om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het vooruitzicht van volgend schooljaar. 
 
De schoolteams worden langs vele kanten benaderd met informatie, vandaar dat we in deze nieuwsbrief hieronder enkel de links doorsturen naar onze nascholingsactiviteiten. De inhouden liggen in het verlengde van de afgelopen jaren en het blijft de bedoeling dat agenda’s van netwerkvergaderingen zoveel mogelijk door de deelnemers bepaald worden. 
 
Daarnaast willen we toch het volgende onder de aandacht brengen: 
 
► 
 
Elke nascholing van ons ConnecTTEam kan gevonden worden door de link 
 
► 
 
Volg de link https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/nascholingen 
 
► 
 
Geef aan de linkerkant in het veld ZOEKTERM de term “LSW” (dubbele haakjes INBEGREPEN) in  
 
► 
 
Klik vervolgens op ZOEK 
 
► 
 
Zo krijg je het volledige overzicht. 
 
► 
 
Er worden enkele nieuwe netwerken aangeboden: CNC en T-Skills (nog under construction). 
 
► 
 
De data en locaties kunnen nog onderhevig zijn aan veranderingen maar zullen steeds tijdig gecommuniceerd worden in deze nieuwsbrief. 
 
► 
 
Om leerkrachten verder te ondersteunen op gebied van afstandsonderwijs, in combinatie met contactonderwijs, voorzien we een nieuwe nascholing rond ‘Blended Learning’ waarin vormen van deze combinatie op maat uitgewerkt worden voor de deelnemers. Wanneer de nascholing volzet is, is er de mogelijkheid om in te schrijven op een wachtlijst voor extra sessies. 
 
► 
 
Ons ConnecTTEam staat open om vakgroepen op maat te ondersteunen in deze rijke onderwijsvorm. Het is daarbij ook de bedoeling dat leerkrachten materiaal dat ze nu ontwikkeld hebben niet verloren laten gaan en incorporeren in hun lessen (differentiatie naar zij-instromers en leerlingen met achterstand, ziektes en vervangingen nuttig invullen ...).
 
DIN 20/10/20 VM 
 
TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie 
 
VRI  05/02/21 VM 
 
TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie 
 
VRI  30/04/21 VM 
 
TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie 
 
DON 22/10/20 NM 
 
TA Elektriciteit 
 
DON 04/02/21 VM 
 
TA Elektriciteit 
 
DON 29/04/21 NM 
 
TA Elektriciteit 
 
DON 22/10/20 VM 
 
TA Mechanica 
 
DON 04/02/21 NM 
 
TA Mechanica 
 
DON 29/04/21 VM 
 
TA Mechanica 
 
 
 
VRI  16/10/20 VM+NM 
 
DON 21/01/21 VM+NM 
 
Startdagen beginnende leerkrachten 
 
VRI 30/10/20 VM 
 
Elektrische Installaties bso 
 
VRI 05/03/21 VM 
 
Elektrische Installaties bso 
 
MAA 23/11/20 NM 
 
Hout bso 2e graad 
 
DIN 23/03/21 VM 
 
Hout bso 2e graad 
 
MAA 23/11/20 VM 
 
Hout bso 3e graad 
 
DIN 23/03/21 NM 
 
Hout bso 3e graad 
 
VRI 23/10/20 VM 
 
Lassen-Constr. en CV-San. Installaties 
 
VRI 19/03/21 VM 
 
Lassen-Constr. en CV-San. Installaties 
 
MAA 16/11/20 NM 
 
BM 
 
MAA 08/03/21 VM 
 
BM 
 
MAA 16/11/20 VM 
 
MT 
 
MAA 08/03/21 NM 
 
MT 
 
VRI 27/11/20 VM 
 
CNC 
 
WOE 10/02/21 VM 
 
EM (‘under construction’) 
 
Zie nascholing.be 
 
MAA 12/10/20 NM 
 
T-Skills (‘under construction’) 
 
Zie nascholing.be 
 
Woensdag 18/11/20 NM 
 
CLW Hout 
 
Woensdag 10/02/21 NM 
 
CLW Hout 
 
Woensdag 05/05/21 NM 
 
CLW Hout 
 
Woensdag 25/11/20 NM 
 
CLW Bouw 
 
Woensdag 24/02/21 NM 
 
CLW Bouw 
 
Woensdag 19/05/21 NM 
 
CLW Bouw 
 
Woensdag 02/12/20 NM 
 
CLW Lassen 
 
Woensdag 03/03/21 NM 
 
CLW Lassen 
 
Woensdag 26/05/21 NM 
 
CLW Lassen 
 
Veel succes
ConnecTTEam
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Wetenschappen

Eerste Hulp bij BasisOpties met wetenschappelijke doelstellingen (1° graad) - 17 juni online-sessie

EHBO   Hoe is het gesteld met jouw kijk op de wetenschappelijke doelstellingen binnen de basisopties Moderne Talen & Wetenschappen, STEM A-stroom en Sport A-stroom? Zit je nog met prangende vragen rond bepaalde leerplandoelen? Had je graag input over een opgedaan idee? Heb je een vraag over de realisatie van een experiment? Ben je nieuwsgierig naar vragen, visie of ideeën van vakcollega’s? Dan is dit forum EHBO-wetenschappen de plek waar je wil zijn op woensdag 17 juni 2020. In dit forum kan je terecht met al je vragen, bedenkingen en opmerkingen.  
 
We trachten samen een antwoord te formuleren op al je vragen.
 
Dan is dit forum EHBO-wetenschappen de plek waar je wil zijn op woensdag 17 juni 2020.
 
In dit forum kan je terecht met al je vragen, bedenkingen en opmerkingen. We trachten samen een antwoord te formuleren op al je vragen.
 
Schrijf nu in - Inschrijven kan t.e.m. 9 juni. Te laat? Stuur een mailtje naar kim.maesen@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 

Lerende netwerken biologie, chemie, fysica, natuurwetenschappen 2e graad

 
In onderstaand overzicht vinden jullie de data voor de start van de lerende netwerken voor biologie, chemie en fysicaDe leerkrachten natuurwetenschappen nodigen we uit om aan te sluiten bij de verschillende disciplines. Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van de lerende netwerken. Verder is er ruimte om inhoudelijke noden te bespreken en pedagogisch-didactische expertise te delen om zo te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en veel meer.  
 
Biologie:  
 
► 
 
Eerste sessie: donderdag 22 oktober 2020 
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.  
 
► 
 
Informatie en inschrijven kan via deze link 
 
Fysica 
 
► 
 
Eerste sessie: woensdag 27 november 2020
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.  
 
► 
 
Informatie en inschrijven kan via deze link 
 
Chemie: 
 
► 
 
Eerste sessievrijdag 27 november 2020 
 
► 
 
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.  
 
► 
 
Informatie en inschrijven kan via deze link 
 
Waar? Deze eerste sessies zullen steeds plaatsvinden in Hasselt: Pedagogische begeleiding regio Limburg, Tulpinstraat 75  3500 Hasselt  
 
     

Aanbod 2020-2021

 
Beste collega’s 
 
In het onderstaande overzicht vind je chronologisch de geplande nascholingen die vanuit wetenschappelijk standpunt boeiend, leerrijk en verrijkend zijn. 
 
Het is sowieso een goed idee om als leerkracht in deze snel veranderlijke tijden op één of meerdere van deze nascholingen in te zetten. Kiezen zal niet makkelijk zijn aangezien het aanbod erg uitgebreid én gevarieerd is  
 
► 
 
30 september 2020 – Inspiratiedag bij de basisopties: sport, STEM en moderne talen - wetenschappen, component wetenschappen – 14 – 17.30 uur - Anderlecht. 
Tijdens deze workshops reiken we materiaal en ideeën aan om de realisatie van de procedurele en conceptuele doelen in de basisopties sport, STEM en moderne talen-wetenschappen, component wetenschappen mogelijk te maken. 
Meer informatie en inschrijven voor deze boeiende sessies? Dat kan via deze link 
 
► 
 
2 oktober 2020 – Evaluatiecongres – 9 – 16 uur – Hasselt 
Het evaluatiecongres wil jou in de eerste plaats inspireren om breder, meer ontwikkelingsgericht en misschien ook anders naar evaluatie te kijken. De keynote en een aantal sessies geven je inzicht in breed evalueren, manieren om ontwikkelingsgericht te evalueren. 
Daarnaast kan je ook kiezen voor sessies die je inspireren vanuit de praktijk: doel is om je praktische handvatten of tools te geven om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. 
Meer informatie en inschrijven voor deze boeiende sessies? Dat kan via deze link 
 
► 
 
16 oktober 2020 – Start-to-teach – Hasselt 
Ben je een startende leraar? Kom dan zeker naar “Start to teach”! Tijdens deze 2 dagen nemen een enkele boeiende sprekers je mee in pedagogische thema’s én maak je kennis met de pedagogische begeleidingsdienst en de vakbegeleider. Deze laatste helpt je te focussen op je kerntaken als leraar en zal je hierin ondersteunen. Door in te zetten op vakdidactiek (bijv. uitgaande van concrete voorbeelden) kan hij/zij ertoe bijdragen om je eigen functioneren bij te sturen/te optimaliseren. Hierbij staat de leerling en zijn leertraject altijd centraal.   
Vrijdag 16 oktober 2020 van 9 tot 16 uur 
Donderdag 21 januari 2021 Van 9 tot 16 uur 
Informatie en inschrijven kan via deze link 
 
► 
 
21 oktober 2020 - Terreinstudie/Biotoopstudie 13.30 – 17.30 uur  locatie nog te bepalen 
De leerplannen adviseren om de terreinstudie samen met de biotoopstudie vroeg in het schooljaar combineren. Maar hoe doe je dat? Op welke manier kan je beiden op een organische manier integreren? Deze nascholing geeft je tools om hier, samen met je leerlingen, mee aan de slag te laten gaan. 
Informatie en inschrijven kan via deze link 
 
► 
 
26 oktober 2020 - Dag van de differentiatie – van 9 tot 16 uur - Hasselt 
Differentiatie valt niet meer weg te denken uit de lessen anno 2020. In de praktijk merken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. Differentiatie vraagt heel wat van een school, van leraren. Wij willen je daarom een dag vol inspiratie geven rond dit bruisende thema. 
Tijdens deze dag van de differentiatie maken verschillende sprekers de theorie heel concreet en geven zij voorbeelden van hoe in de klas aan differentiatie gewerkt kan worden. We bekijken differentiatie vanuit verschillende hoeken: vanuit vakken, vanuit werkvormen, vanuit scholen, vanuit de theorie en vooral vanuit de praktijk. 
Inschrijven kan hier: link 
 
► 
 
12 november 2020 – ICT-dag –Hasselt 
Tijdens de ICT-dag krijg je de kans om via een algemene en vakspecifieke benadering van dichterbij kennis te maken met het nieuwe ICT-leerplan voor de eerste graad. Ook voor de wetenschappers zijn er boeiende sessies voorzien. Neem snel een kijkje op de website. 
Schrijf je in via deze link: link 
 
► 
 
21 februari 2021 – Dag van de talen. 
Ook voor leerkrachten wetenschappen een interessante dag. Er zal worden ingaan op wetenschappen in Europese projecten en CLIL in de wetenschappen. Voor meer informatie over de vakspecifieke sessies kan je terecht op de website via onderstaande link. 
Meer informatie en inschrijven kan via deze link 
 
We hopen jullie ergens te ontmoeten op één of meerdere van deze nascholingen. 
 
Groetjes 
Wendy & Johanna
 
 

Netwerk natuurwetenschappen/natuur & ruimte/natuur ruimte en techniek 1° graad

 
Met de start van de nieuwe leerplannen van de basisopties met wetenschappelijke doelstellingen in het 2de jaar van de 1ste graad in het vooruitzicht, staan alle leerkrachten natuurwetenschappen voor dezelfde uitdagingen. Door samen te werken in lerende netwerken, bereiden we ons voor op deze transitie en krijgen we een duidelijk zicht op wat de modernisering voor ons vak betekent. De nieuwe leerplannen zullen een rode draad vormen doorheen de verschillende sessies. Je bepaalt echter samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van de lerende netwerken. Verder is er ruimte om inhoudelijke noden te bespreken en pedagogisch-didactische expertise te delen om zo te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en veel meer.  
 
Lerend Netwerk Natuurwetenschappen:  
 
► 
 
Eerste sessie: vrijdag 9 oktober 2020 9 – 12 uur
De data van sessie 2 en 3 worden in onderling overleg bepaald.  
 
► 
 
Waar? De eerste sessie zal plaatsvinden in Hasselt: Pedagogische begeleiding regio Limburg, Tulpinstraat 75 3500 Hasselt  
 
► 
 
Voor meer info en inschrijvingen
 
 

Inspiratiedocument wetenschappen (juni)

 
Beste Collega’s 
 
We hopen dat alles goed gaat met jou, je familie en alle medewerkers en collega’s. 
 
Stilaan worden lessen weer opgestart en kunnen leerlingen weer naar school. 
 
Bij de start van de lesvrije periode hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk op jullie vragen te antwoorden we hebben documenten ontworpen betreffende Afstandsleren en per vak ‘tips van onze pedagogische begeleiders’. Ondertussen is er ook info bij gekomen in verband met de heropstart van de lessen. 
 
We willen heel graag in contact met jullie blijven en jullie natuurlijk steeds zoveel mogelijk blijven ondersteunen. Dat kan door ons je vragen te bezorgen via deze link, maar ook via een ‘online meeting’ (individueel, met vakcollega’s …). Het inspiratiedocument afstandsleren bouwen we stilaan af. We blijven jullie verder informeren via onze maandelijkse nieuwsbrief. Als je zelf interessante informatie hebt voor deze nieuwsbrief, dan mag je die zeker aan ons bezorgen.  
 
Hopelijk mogen we jullie na de zomer – op jullie school, op een nascholing of leerplanvoorstelling – terug in levenden lijve ontmoeten. We kijken er naar uit! Hartelijke groet en hou het veilig. Goede moed en we hopen jullie vele ideeën te geven in dit inspiratiedocument! 
 
Johanna en Wendy
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Coöperatief leren voor leraren wiskunde secundair onderwijs  interessepeiling schooljaar 2020-2021 

 
3-DAAGSE OPLEIDING VOOR LERAREN WISKUNDE SECUNDAIR- interessepeiling schooljaar 2020-2021 
 
Hedendaags lesgeven vraagt sterke hedendaagse leerstrategieën en werkvormen. De nieuwe leerplannen in de eerste graad en weldra in de leerjaren van de bovenbouw vragen een grote mate van differentiëren en samenwerken. Vaak vallen we terug op groepswerk om te differentiëren. Tijdens deze opleiding ervaar je het verschil tussen groepswerk en de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën. Je krijgt de kans de leerwinst bij de leerlingen te optimaliseren en jezelf te vervolmaken. 
 
Deze opleiding is een aanbod voor het secundair onderwijs en wordt gegeven door een gecertificeerde Kagan trainer die eveneens leerkracht wiskunde isWe brengen de inhoud samen met ervaringen uit onze eigen klasschool en trainingspraktijk. 
 
Deze 3-daagse nascholing is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad. 
 
Tijdens deze opleiding leer je: 
 
► 
 
Meer leerlingen actief bij je les wiskunde te betrekken 
 
► 
 
De leerresultaten verhogen 
 
► 
 
Kagan strategieën correct inzetten 
 
► 
 
Het verschil ervaren met groepswerk 
 
Doelen: 
 
► 
 
Visie op coöperatief leren kennen 
 
► 
 
Kagan Structuren leren kennen en toepassen 
 
► 
 
Werken aan een breinvriendelijke leeromgeving 
 
 
Dit is een eerste aankondiging van deze driedaagse navorming. Het is de bedoeling om alvast te peilen naar je interesse tot deelname. De exacte lesdagen worden momenteel afgesproken met de naschole. Per trimester zal er een vormingsdag doorgaan en we proberen de drie dagen te spreiden over de weekdagen. Meer praktische info en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in de maand september. 
 
Mag ik je vragen om je eventuele interesse voor deze vorming aan mij door te geven via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 of mij aan te spreken tijdens een overleg in jouw school. Mag ik je ook vragen om deze aankondiging verder te verspreiden naar je collega’s wiskunde? We streven naar minstens 16 deelnemende leerkrachten. De kostprijs voor de drie dagen vorming werd vastgelegd op 270 EUR, inclusief syllabus en broodjesmaaltijd. 
 
 

Lerend netwerk wiskunde 1ste graad – 14 oktober 2020

 
Het lerend netwerk wiskunde 1ste graad werd dit schooljaar opgestart. Na een grondige verdieping van de nieuwe leerplannen wiskunde eerste graad werden op de tweede netwerkdag de kerstexamens besproken in functie van de leerplangerichtheid. Toen kwam corona onze derde netwerkdag verstoren. Ik verzamel de kerstexamens tegen onze volgende netwerkdag. Tijdens de vervangende online-sessie hebben we onze bezorgdheden maar ook onze goede praktijken in het afstandsonderwijs kunnen delen met elkaar.  
 
De volgende netwerkdag is vastgelegd op woensdag 14 oktober 2020 van 13.30 tot 16 uur. Hopelijk kan deze opnieuw doorgaan in de gebouwen van de pedagogische begeleiding regio Limburg in Hasselt. 
Dit netwerk is een gesloten netwerk met vaste deelnemers uit talrijke scholen. Toch wens ik de vakgroepen wiskunde uit elke school de kans te geven alsnog aan te sluiten. Laat mij je interesse weten via nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
. Begin september bezorg ik iedere deelnemer een link waarmee je jezelf kan inschrijven.  
 
Tijdens onze laatste netwerkdag hebben we beslist om als thema de communicatie naar leerlingen en ouders onder de loep te nemen. Hoe communiceren we over basis en verdieping? Hoe formuleren we een advies richting een mogelijke basisoptie of mogelijke finaliteit vanuit onze observaties tijdens het schooljaar. We delen de verschillende methodes van aanpak van jullie scholen.  
 
Ik zelf breng een inleiding tot het formatief evalueren en de mogelijkheden hierrond in het vak wiskunde. Dit is een voorbereiding op een geplande nascholing rond formatief handelen in de lessen wiskunde waarin we de stap zetten van ‘toetsen van het leren’ naar ‘leren van het toetsen’. Later meer hierover. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook