Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Aanbod voor de vasten op school in 2019: Ga ervoor!
►  Lezing door Kristof Das: Nieuwe autoriteit - 25 maart 2019
►  MEI PLASTIC VRIJ - van 22 april t.e.m 10 mei 2019
►  De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op 22 april in Mechelen
►  Studiedag – Hoogbegaafdheid ‘Zorgen voor talent’ – 25 april 2019
►  Decreet leerlingenbegeleiding - laatste kans: 13 mei 2019
►  Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
►  Taal
►  Tool Taalgericht (vak)Onderwijs verschenen
►  Nieuwsbrief 5: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Start- en actiedagen Samen tegen Schooluitval - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - onderwijs.vlaanderen.be
►  Vacature voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniektalent
►  VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
Bestuurders & directies
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag - 24 april 2019
►  Netwerken directies eerste graad
Gewoon basisonderwijs
►  Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
►  Kinderen leren hoe computers ‘denken’
►  ‘Mystery On Stage’-event van het Mysterie van Onderwijs - 20 maart 2019
►  Rescue Teams H2O In actie voor de waterdiertjes - 7 mei 2019
►  Doe-aan-sportbeurs leerkrachten - 9 mei 2019
►  Lesmateriaal – Kaatje klank
Gewoon secundair onderwijs
►  Studiedag – Dag van de talen – 14 maart 2019
►  Leraren & leer- en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs - Nascholing – Feedback geven – 15 maart & 22 mei 2019
►  Motivatie, motor voor de toekomst - Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren? 26 maart 2019
►  Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag: Hoopvol op weg - 27 maart 2019
►  Aardrijkskunde
►  AV dbso - Lerend netwerk AV Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 van 9 tot 11 uur
►  Beeld
►  Biologie
►  Chemie
►  CLIL
►  Duits - Informatie nieuwsberichten
►  Engels - Informatie nieuwsberichten
►  Frans - Informatie nieuwsberichten
►  Fysica
►  Geschiedenis
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
►  Moderne vreemde talen
►  Nederlands
►  MAVO
►  OKAN
►  PAV
►  SWeTe-praktijkvakken
►  Taal
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
►  Kinderen leren hoe computers ‘denken’
►  Lesmateriaal – Kaatje klank
►  Motivatie, motor voor de toekomst - Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren? 26 maart 2019
►  Modernisering secundair onderwijs
►  Lichamelijke opvoeding - Nascholing - Netwerk Lichamelijke opvoeding – 23 april of 8 mei 2019
►  SWeTe-praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Aanbod voor de vasten op school in 2019: Ga ervoor!
 
Vasten  
 
Dromen we niet allemaal van een rechtvaardige samenleving?
 
Voor de veertigdagentijd roept Katholiek Onderwijs Vlaanderen op om mee de weg te banen naar een wereld en een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen, waarin ieder rechtop kan lopen en elk krijgt waarop hij recht op heeft, waar mensen opkomen voor elkaar.
 
Rechtvaardigheid is in onze visie ook een van de wegwijzers die je naar vorming leiden.
 
Een vijfvoudig aanbod effent het pad om daarvoor te gaan in de vastenwerking op school: een Leeftochtnummer, een affiche, een digitale XXL, een reeks bezinningskaarten en een bezinnende PowerPoint.
 
De bladwijzer in het Leeftochtnummer kun je ook afzonderlijk downloaden. Affiches kun je bijbestellen.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Lezing door Kristof Das: Nieuwe autoriteit - 25 maart 2019
 
Lezing  
 
Kristof Das geeft les in de BaNaBa Zorgverbreding en remediërend leren. Naast zijn lesopdracht is hij ook medewerker van de expertisecel Education for All. Zelf deed hij onderzoek naar agressie en conflicthantering in het buitengewoon onderwijs.
Hij geeft hoofdzakelijk navormingen over klasmanagement en conflicthantering, middelenmisbruik/drugpreventie, motivatie/leerbereidheid versterken en over spijbelen en leerrecht.
 
 
 
► 
 
Wanneer: Maandag 25 maart 2019 om 19.30 uur
 
► 
 
Waar: Katholiek Onderwijs Vlaanderen PB Regio Limburg Tulpinstraat 75, 3500 Kiewit–Hasselt
 
► 
 
Parkeerplaats: parking onderwijs (achter het gebouw)
 
► 
 
Toegangsprijs: COV-leden: gratis – niet leden: €10,00
 
► 
 
Doelpubliek: Leraren- directeurs- inspecteurs- pedagogische begeleiders- studenten lerarenopleiding… (gewoon en buitengewoon onderwijs)
 
► 
 
Inrichters: Pedagogische commissie COV Limburg
 
Gelieve vooraf in te schrijven op volgende link: https://goo.gl/MLy8Q2 of via mail: marcel.cornelissen@gmail.com
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs, Voor iedereen
 
 
 
MEI PLASTIC VRIJ - van 22 april t.e.m 10 mei 2019
 
Mei plastic vrij  
 
Voor wie: leerkrachten Basisonderwijs (zowel kleuter als lager onderwijs), leerkrachten Secundair Onderwijs en leerkrachten Hoger Onderwijs.
 
Meer info over ‘MEI PLASTICVRIJ’ en de inschrijflink kan je hier terugvinden.
 
Voor iedereen
 
 
 
De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op 22 april in Mechelen
 
De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op 22 april in Mechelen
 
Aan de leden van de PAG’s
Aan de godsdienstleerkrachten
 
Beste leden van de Pastorale Animatiegroep
Beste leerkracht godsdienst
 
De Vlaamse bisschoppen nodigen je uit op een interdiocesane dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering op paasmaandag 22 april in Mechelen onder de titel ‘Samen Geroepen’.
 
Voor iedereen
 
 
 
Studiedag – Hoogbegaafdheid ‘Zorgen voor talent’ – 25 april 2019
 
Project Talent nodigt je uit op haar eerste TALENT-studiedag op 25 april in Leuven. 
 
De focus van deze dag ligt op de zorg voor cognitief begaafde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs: 
 
► 
 
Prof. Nicholas Colangelo (USA) vertelt vanuit zijn rijke ervaring over onderpresteren bij begaafde kinderen. Daarbij licht hij niet alleen mogelijke oorzaken toe, maar gaat hij ook dieper in op mogelijke oplossingen. 
 
► 
 
Verder kun je deelnemen aan sessies rond flexibele leerwegen, binnenklasdifferentiatie, signalering en diagnostiek, verrijkingsmateriaal en zorgbeleid. 
 
Het volledige programma en de inschrijfmodule vind je hier. 
 
Voor iedereen
 
 
 
Decreet leerlingenbegeleiding - laatste kans: 13 mei 2019
 
De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed. Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering een aantal knelpunten in de leerlingenbegeleiding wegwerken door de rollen en taken tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Het decreet gaat in op 1 september 2018.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Schrijf je nu in voor het nascholingsproject 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen'
 
Samen tegen onbetaalde schoolfacturen  
 
Tijdens het gratis nascholingstraject ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs. Ook in het schooljaar 2019-2020 kun je intekenen op het traject.
Elk traject bestaat uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. De school kan ook de pedagogische begeleiding bij haar traject betrekken.
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Nascholing – inspiratiedag geletterdheid “Wie niet mee is, is gezien” – 22 maart 2019

 
Onderwijs Vlaanderen biedt je tijdens de inspiratiedag geletterdheid een antwoord op vragen als:  
 
► 
 
hoe schrijf ik begrijpelijke brieven voor alle ouders, ook de laagtaalvaardige? 
 
► 
 
bestaan er boekenreeksen voor taalzwakke lezers? 
 
► 
 
hoe stimuleren we anderstalige ouders om voor te lezen aan hun kind? 
 
De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 22 maart 2019, van 9 tot 14 uur in het Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt), Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt. Deelname is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via het online inschrijvingsformulier
 
 

Studiedag – Kansrijk en zorgbreed onderwijs voor iedereen – 21 mei 2019

 
Het UCLL stelde een gevarieerd programma voor je samen op haar tweede studiedag. Je vindt er o.m. een antwoord op de volgende vragen: 
 
► 
 
Q: hoe leer je je kinderen om betere schrijvers te worden?  
A: met de nieuwe digitale tool Fungels! 
 
► 
 
Q: hoe laat je je leerlingen echt begrijpend lezen? 
A: ontdek er alles over tijdens de werkwinkel van Kees Vernooy. 
 
► 
 
Q: hoe pak je ernstige leesproblemen op een leuke manier aan? 
A: met Lezer-game en Lezer-scan! 
 
► 
 
Q: hoe kan je inspelen op de meertaligheid van je leerlingen? 
A: Liesbeth Spanjers geeft je tekst en uitleg. ​
 
Deze studiedag is bedoeld voor leraren basis- en secundair onderwijs. Inschrijven kan via de website. 

Lesmateriaal – Lezen voor iedereen en Jeugdboekenmaand - website

 
De lente is vroegtijdig in het land. Tijd om je puberende leerlingen, lezers in de knop, met een boek te boeien. In maart gaat de jeugdboekenmaand weer van start met als thema vriendschap. Of hoe je empathie kweekt door het lezen van een boek. 
 
► 
 
Op de website www.lezenvooriedereen.be vind je verschillende soorten leesboeken - lees verder
 
► 
 
Via www.jeugdboekenweek.be vind je titels van boeken rond het jaarthema vriendschap voor alle leeftijden. Daarnaast lees je in de handleiding ‘Werken met boeken in de klas’ hoe je met de boeken op de inspiratielijst actief aan de slag kunt. Er is trouwens ook een handleiding voor het werken met non-fictieboeken.

Materiaal – Communicatiewijzer Agentschap Integratie & Inburgering

 
Hoe communiceer je het best met anderstalige ouders? Schakel je best een tolk in of zijn er nog andere manieren om hen te woord te staan? 
 
Het Agentschap Inburgering & Integratie ontwikkelde een communicatiewaaier met allerhande tips (ERK-niveaus, sociaal tolken, visualiseren tijdens het gesprek, enz.), alsook een beslismodel waarmee je snel kunt nagaan welke communicatievorm het meest aangewezen is in een bepaalde situatie. Een handig instrument! 
 
Voor iedereen
 
 
 
Tool Taalgericht (vak)Onderwijs verschenen
 
Tool taalgericht vakonderwijs  
 
In de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs vind je 100 tips om met taalgericht (vak)onderwijs in je klas aan de slag te gaan. Met die tips ondersteunen we vooral leerlingen en cursisten in het secundair onderwijs en volwassenonderwijs, maar ook leraren van de basisschool kunnen ze inzetten in de klas.
 
De fiches met tips zijn handig onderverdeeld in zes hoofdstukken op basis van de noden van leerlingen. De fiches zijn uitneembaar en geplastificeerd zodat je ze actief kunt gebruiken bij je lesvoorbereiding, als geheugensteuntje tijdens de les of bij overleg met collega’s.
 
Via taalgericht (vak)onderwijs vermijd je talige drempels én stimuleer je taalontwikkeling tijdens niet-talige lessen en activiteiten. Wil je meer weten over taalgericht lesgeven? Neem dan een kijkje op onze themapagina Taalgericht vakonderwijs of ga aan de slag met de Tool Taalgericht (vak)Onderwijs.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 5: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Start- en actiedagen Samen tegen Schooluitval - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - onderwijs.vlaanderen.be
 
Hier vind je actiedagen en studiedagen rond het thema Samen tegen Schooluitval. De organisatie van deze evenementen ligt bij lokale actoren. Deze actoren zijn betrokken bij de provinciale netwerken Samen tegen Schooluitval.
 
 
► 
 
25/04/2019 (9u-16u30) - Terugkomdag schooluitval en psychische kwetsbaarheid -pdf bestandAankondiging (pdf, 2 p.) (515 kB) - Provinciehuis – Leuven
 
► 
 
10/05/2019 - Actiedag Samen tegen Schooluitval Vlaams-Brabant (info volgt later) - Provinciehuis – Leuven
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature voltijds pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Limburg voor het project Ontdek Techniektalent
 
OTT   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor de pedagogische begeleiding regio Limburg een voltijds pedagogisch begeleider als begeleider techniekproject voor het basisonderwijs aan te werven.
 
Voor iedereen
 
 
 
VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
 
Valies  
 
Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst. De introductievideo over VALIES vertelt je meer over het project.
 
Elke Vlaamse school kan volgend schooljaar gratis deelnemen! Is jouw basis- of secundaire school op zoek naar ondersteuning en coaching op maat om EDO in de praktijk te brengen? Ben je bereid om jouw praktijkervaringen in te zetten in een cocreatief onderzoeksproject rond EDO, zodat andere scholen daarvan kunnen leren?
 
Onze VALIES-begeleiders zijn Miette Plessers en Els De Smet. Noteer zeker ook 4 april 2019 in je agenda voor het centrale infomoment rond VALIES:
 
 
► 
 
Datum: donderdag 4 april van 9.30 tot 12 uur met aansluitend broodjeslunch
 
► 
 
Locatie: Universiteit Antwerpen
 
Meer info en inschrijven via de website van VALIES. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een van de partners in het project VALIES, naast de Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Arteveldehogeschool en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag - 24 april 2019
 
Vlaanderen Wees Wijs Dag   De Vlaamse verkiezingen staan voor de deur en de directiecommissie basisonderwijs (DCBaO) schreef voor de komende Vlaamse regering een nieuw memorandum 2019-2024. Dat memorandum bezorgen we jou binnenkort via de nieuwsbrief.
Om het memorandum kenbaar te maken aan de politici, organiseert dcbao voor de vierde keer een Vlaanderen Wees Wijs–Dag, in aanwezigheid van de Vlaamse voorzitters van de grootste democratische en relevante partijen en hun onderwijsdeskundige.
 
Deze dag vindt plaats in de Ancienne Belgique op woensdag 24 april 2019 van 10 tot 12.30 uur. 
 
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Netwerken directies eerste graad
26 maart en 21 mei is een netwerkmoment gepland voor de directies eerste graad.
Het doel is input te krijgen en info uit te wisselen op directieniveau.
Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&ID=3689
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
 
Zill  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.
 
Sinds december 2018 hebben we ook de affiches ‘Onderwijsarrangementen: ontwerpen van een krachtige leeromgeving met Zill: zo doe je dat’ en het ‘Ordeningskader Zill’ aan ons aanbod toegevoegd.
 
We stellen ze graag kort aan je voor:
 
 
► 
 
affiche (formaat A1 (84 x 60 cm)), gedrukt op stevig papier, bij het ontwerpen van krachtige leeromgevingen met Zill - maken van onderwijsarrangementen. Bij de bestelling van de affiche heb je de keuze tussen een versie gevouwen tot formaat A4 of een opgerolde variant.
 
► 
 
affiche (formaat A0 (118 x 84 cm)), gedrukt op stevig papier, met het ordeningskader Zill. Die affiche verzenden we enkel opgerold in een koker.
 
Je kunt beide affiches naast de andere ondersteunende materialen bestellen op de bestelpagina met materialen voor het katholiek basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Kinderen leren hoe computers ‘denken’
 
Kinderen leren hoe computers denken  
 
Het nieuwe leerplan voor basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken, het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT. 
 
Meer informatie vind je op de themapagina van computationeel denken. De inhoud van de webpagina is opgesteld in samenwerking met KU Leuven, UGent en UHasselt.
 
Kinderen leren spelenderwijs conceptueel en wiskundig denken. Een voorbeeld is het Bee-Bot spel, waarbij kinderen zelf een robot met instructies kunnen programmeren. Leerlingen kunnen ook zonder computers of ‘unplugged’ aan de slag. Met spelletjes kunnen kinderen heel wat leren over hoe een computer denkt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf hun eigen juf of meester programmeren, door ze als een robot duidelijke en gedetailleerde instructies te geven over hoe ze een boterham met hagelslag moeten smeren. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze in eenvoudige algoritmes denken. Andere inspirerende praktijkvoorbeelden vind je hier.
 
Vanaf dit schooljaar stapten de eerste scholen in het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs in. Tegen september 2020 zou dat in alle basisscholen van het katholiek onderwijs actief moeten zijn. Met het nieuwe leerplan is Katholiek Onderwijs Vlaanderen pionier in het aanbrengen van deze 21ste-eeuwse competentie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
‘Mystery On Stage’-event van het Mysterie van Onderwijs - 20 maart 2019
Op 20 maart staat het Mystery on Stage podium klaar in De Serre in Hasselt10 Toekomstmakers houden die avond een snedige pitch van hun eigen innoverend onderwijsidee. En ze stellen elk een vraag aan het publiek: een vraag naar verbinding, naar ondersteuning, naar ideeën, naar kansen voor een volgende stap. Die vraag kan jij mee helpen beantwoorden tijdens rondetafelgesprekken. 
 
Het is event is een uitgelezen moment om nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe ideeën op te doen of gewoon fijn te keuvelen met oude bekenden of nieuwe onderwijsmakers tijdens het walking diner of aan de toog nadien.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Rescue Teams H2O In actie voor de waterdiertjes - 7 mei 2019
 
Rescue Teams H2O In actie voor de waterdiertjes   Wat houdt ons tegen om met jonge kinderen de natuur in te trekken en je eens te verdiepen in al wat er allemaal leeft in een poel of vijver? Niks is zo boeiend en fascinerend voor kinderen! Vaak dragen ze hiervan herinneringen mee voor de rest van hun leven en geven we kansen tot het ontluiken van de natuurbeschermingsreflexen.
 
Daarom maakte het PNC in samenwerking met enkele andere NME-centra een nieuw project aan waarbij kinderen op een speelse en actieve manier kennismaken met waterdiertjes en hun handelingsperspectief wordt aangemoedigdDoelgroep: Leerkrachten 2de graad lager onderwijs
 
 
► 
 
Locatie: Zaal Onder de blote hemel, Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk
 
► 
 
Datum: Dinsdag 7 mei 2019 van 8.30 tot 12.15 uur
 
► 
 
Kledij: Voorzie stevige schoenen of laarzen en zo nodig ook regenkledij
 
► 
 
Deelname is gratis, inschrijven kan tot 1 mei, via www.pnc.be/nascholingenbao. Maximaal 20 inschrijvingen. Op 2 mei ontvangt u al dan niet een bevestiging van uw inschrijving.
 
► 
 
Meer informatie
 
► 
 
Download de folder
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Doe-aan-sportbeurs leerkrachten - 9 mei 2019
 
DASbeurs  
 
Deze gaat door donderdag 9 mei 2019, SportinGenk park, Emiel Van Dorenlaan 144, 3600 Genk
 
► 
 
Wie: Leerkrachten bewegingsopvoeding van het kleuter-, basis- en buitengewoon onderwijs van de drie onderwijsnetten.
 
► 
 
Organisatie: Deze sportbeurs is een initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. MOEV-Limburg.
 
In de week van 18 maart 2019 ontvangen jullie het volledige programma en de inschrijvingsmodaliteiten.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lesmateriaal – Kaatje klank
Kaatje Klank  
 
Waar leg je de basis voor goed technisch lezen? Juist ja, in de kleuterklas. Daar kun je de auditieve vaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van je kleuters stimuleren. Zo bouw je stapsgewijs op naar ontluikende geletterdheid. 
 
De methodiek van ‘Kaatje Klank’ kan je hierbij helpen. 0p de website vind je een demoversie van het eerste pakket, alsook de bijbehorende ZILL-doelen. 
 
Bestellen kan hier. De publicatie bevat een handleiding, een ringmap met klankpakketten en prentenmateriaal, een schermspel en de handpop Kaatje Klank. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Studiedag – Dag van de talen – 14 maart 2019
 
LAST-MINUTE 
Dag van de talen  
 
Zo’n 80-tal leraren verklaarden hun liefde voor talen door zich in te schrijven voor de Dag van de talen, nu donderdag, 14 maart. Wil jij er op de valreep nog bij zijn? Schrijf je dan nu in! 
 
Extra inschrijvingen zijn mogelijk voor de sessies: 
 
► 
 
iTools 
 
► 
 
theoretische inleiding op differentiatie 
 
► 
 
differentiatie bij leesvaardigheid 
 
Ook voor de volgende workshops zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar: 
 
► 
 
Latijn: de positionele leesmethode bij poëzie – 7 plaatsen 
 
► 
 
Frans: découvrir une boïte à outils pleine d’astuces – 5 plaatsen 
 
► 
 
Frans: overbrugging bao – so voor het vak Frans – 7 plaatsen 
 
► 
 
Engels: how to use the CEFR/ERK in my English classes – 6 plaatsen 
 
► 
 
Duits: Kurzfilme im DaF-Unterricht – 3 plaatsen 
 
► 
 
eTwinning: 8 plaatsen 
 
► 
 
framing, hoe taal de werkelijkheid en onze gedachten vervormt: 6 plaatsen 
 
► 
 
creatief schrijven met interactive fanfiction: 4 plaatsen 
 
► 
 
differentiëren via een weekplanning – 8 plaatsen 
 
We sluiten de inschrijvingen af op dinsdag 12 maart. Snel zijn is dus de boodschap. 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, Taal, Taal & cultuur
 
 
 
Leraren & leer- en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs - Nascholing – Feedback geven – 15 maart & 22 mei 2019
Feedback   Feedback geven, dat doe ik toch al? 
Ik besteed enorm veel tijd aan het uitschrijven van rapportcommentaren. 
Op elke toets noteer ik wat de leerling beter kan doen. 
Heb je er wel eens bij stilgestaan of jouw feedback ook daadwerkelijk effect heeft? 
En wist je dat ook jouw leerlingen feedback kunnen geven aan zichzelf of elkaar?  
 
Feedback is een onmiskenbare voorwaarde om tot een sterk en groeigericht leerproces te komen. Het is niet voor niets dat de inspectie 2.0 voor feedback een aparte ontwikkelingsschaal hanteert. Feedback geven staat ook in prof. John Hatties top tien van hoogste effectgroottes op de leerwinst van leerlingen. 
 
We steken het niet onder stoelen of banken, feedback geven kost tijd en moeite. Maar als het goed gebeurt, dan vergroot je het leereffect van je leerlingen aanzienlijk. Dat kan uiteraard alleen met een mindset gericht op groei. Bovendien krijg je nog sterkere leerders als je de leerlingen meester maakt van hun eigen leerproces, bijvoorbeeld via een persoonlijk ontwikkelingsplan. En daar draait het toch om: zoveel mogelijk leerwinst bereiken bij alle leerlingen! 
 
In deze praktijkgerichte nascholing: 
 
► 
 
oefen je d.m.v. rollenspelen en casussen in het geven van effectieve feedback op de vier niveaus (taak, proces, persoon, product). 
 
► 
 
maak je kennis met de principes van formatieve assessment (o.m. growth mindset ontwikkelen, feed up, feedback, feed forward) en past ze indien mogelijk toe in je eigen praktijk; 
 
► 
 
leer je hoe je nog meer kan inzetten op de zelfsturing van de leerling. 
 
Deze nascholing staat open voor leraren, coördinatoren en leer- en leerlingenbegeleiders secundair onderwijs. 
 
De eerste nascholingsreeks is reeds volzet. Je kunt je wel nog inschrijven op de wachtlijst via: https://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3160154 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Motivatie, motor voor de toekomst - Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren? 26 maart 2019
 
Dit is een initiatief van het Limburgs Onderwijsplatform in samenwerking met de centra voor leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten, PXL, UCLL, UHasselt en UGent.
 
Motivatie, motor voor de toekomst  
 
Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?
Voorstelling huidige werking ‘Motivatie. Motor voor de toekomst’ en nieuwe oproep tot deelname aan dit boeiende en breed gedragen traject.
 
Voor directeurs en beleidsmedewerkers van het Limburgse DBSO, BuSO (OV3 en OV4) en BSO (studierichtingen ‘kantoor’ en ‘tuinbouw en groenvoorziening’)
 
Wanneer? Dinsdag 26 maart 2019 van 9.30 tot 12.30 uur
Waar? Boudewijnzaal Provinciehuis, Universiteitslaan1, 3500 Hasselt
Deelname is gratis
 
Autonomie, relationele verBondenheid en Competentie zijn bepalende factoren voor een succesvolle schoolloopbaan. Vooral in het BuSO en (D)BSO staan we voor extra uitdagingen.
Met dit project willen we de komende jaren alle betrokkenen ondersteunen door in te zetten op het ABC-model.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag: Hoopvol op weg - 27 maart 2019
 
‘Hoopvol op weg’: met die hefboom til je mensen, individueel en samen, tot de wereldgemeenschap toe, uit sporen die doodlopen in het niemandsland van zinloosheid, geweld, miskenning van de mens en zijn leven.  Hoop, daar hebben christenen heel wat over te zeggen en dat willen we ook horen en doen tijdens de schoolpastorale studie- en ontmoetingsdag. 
 
Het wordt weer een studiedag anders dan anders.
 
Het programma voorziet:
 
 
► 
 
een algemene inleiding rond het thema
 
► 
 
daarna worden de aanwezigen even op een hoopvolle weg gezet
 
► 
 
een algemene duiding door Carl Snoecx, medewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen dienst Curriculum en Vorming. Filosoof en theoloog. Ex-directeur van een bso-tso school in de Kempen en auteur van het pas verschenen boek ‘Hoop doet leren’.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde
 
Over grenzen  
 
Grenzen zijn vaak een ruimtelijk, dus een geografisch gegeven.  Zij spelen een grote rol in de invulling van de fysische en menselijke ruimte en bakenen entiteiten af.  Enerzijds bepalen zij het verloop van belangrijke processen zoals onder andere ontwikkeling, mobiliteit, forensisme en migratie. 
 
Anderzijds worden grenzen net onder druk gezet door dezelfde processen en vanuit geopolitieke hoek gestuurd.  Zij zijn dus niet statisch maar dynamisch en vormen het kader waarbinnen samenlevingen zich ontwikkelen, waarbinnen de geopolitiek zich afspeelt en het systeem aarde zich opbouwt.
 
 
 

Boek - “Vakdidactiek aardrijkskunde, leraar worden en zijn.”

 
Het vak aardrijkskunde onderging de voorbije decennia een grondige metamorfose.
 
Boek aardrijkskunde  
 
Daar waar aanvankelijk de nadruk lag op beschrijvend werken, wordt het verklaren van processen nu steeds belangrijker. Die veranderingen vragen een aangepaste didactiek om het vak op een boeiende en hedendaagse manier aan je leerlingen over te brengen.
 
Deze uitgave wil een leidraad zijn voor elke leerkracht aardrijkskunde en kwam tot stand door een samenwerking van lerarenopleiders aardrijkskunde uit diverse lerarenopleidingen in Vlaanderen. Het boek beschrijft grondig hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs wordt uitgebreid toegelicht. Thema's als differentiatie, taalondersteuning en ICT komen daarbij aan bod.
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
AV dbso - Lerend netwerk AV Centra voor deeltijds onderwijs - 23 mei 2019 van 9 tot 11 uur
 
Sta je nog maar pas in een centrum voor deeltijds onderwijs en wil je graag met collega’s in dezelfde situatie in contact komen? Wil je graag inspiratie opdoen en hier verder mee aan de slag gaan? Je hebt al enkele jaren ervaring maar wil graag wat meer te weten komen over hoe andere leerkrachten de uitdagingen aanpakken? Je bent al een doorwinterd leerkracht in een centrum en wil graag je ervaringen delen met andere collega’s die misschien nog in hun kinderschoenen staan?  
 
Samen gaan we aan de slag met themas die gekozen worden door de leerkrachten zelf. Je kan dus al eens beginnen na te denken over wat je graag aan bod wil laten komen. Het netwerk zal bestaan uit drie sessies (de data voor sessie 2 en 3 zullen later meegedeeld worden).
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Beeld

Materiaal bij de leerplanvoorstelling 

 
Het materiaal bij de voorstelling van het nieuwe leerplan Beeld kan je consulteren via volgende link: materiaal leerplan beeld. 

 

Dag van het Beeld 

 
De ‘dag van de P.O.’ hebben we dit jaar omgedoopt in ‘dag van het Beeld’. Voor de leraren van de eerste graad zal de dag van het Beeld in het teken staan van de implementatie van de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Maar ook leraren van de tweede en de derde graad zullen kennis maken met interessant en bruikbaar lesmateriaal. 
 
De dag van het Beeld wordt dit jaar op drie locaties aangeboden. Elke locatie heeft een eigen insteek. Voor de dag in Antwerpen (26 maart) kunnen jullie inschrijven via deze link. In Heverlee vindt de dag van de P.O. plaats op 30 april en in Diepenbeek op 23 mei. Voor deze dagen kun je binnenkort inschrijven. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Kunst & creatie, Plastische opvoeding
 
 
 
Biologie

Nascholing (thema weekdieren) door Shells@school - 28 maart 2019

 
Weekdieren   Ben je op zoek naar een specifieke nascholing over de vakinhoud ‘stam van weekdieren’? Schrijf je dan snel in! Shells@school biedt samen met de pedagogische begeleidingsdienst een workshop aan voor leraren biologie en natuurwetenschappen van de 2e graad op donderdag 28 maart (9 – 12 uur).
 
 
Doel nascholing: een vernieuwende lesaanpak wat betreft het thema ‘stam van de weekdieren’ tonen aan de hand van de leerplandoelstellingen en een variëteit aan didactische materialen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Natuurwetenschappen, STEM
 
 
 
Chemie

Nascholing - Chemie op zijn best in 60 demoproeven – 16 mei 2019 

 
Tijdens deze navorming worden heel wat proeven getoond. De concrete info wordt binnenkort aangevuld (zie onderstaande link). Bij opmaken van dit bericht was er nog geen concrete info beschikbaar. 
 
► 
 
Waar en wanneer? 16 mei 2019, UCLL Diepenbeek 
 
► 
 
Doelgroep: leraren chemie (2de en 3de graad) 
 
► 
 
Neem zeker een kijkje op onderstaande link!  
https://events.ucll.be/content/show-de-chemie-chemie-op-zijn-best-60-demoproeven 
 
Gewoon secundair onderwijs, Chemie, STEM
 
 
 
CLIL

Studiedag – ‘CLIL, Samen staan we sterker’ – 20 maart 2019 

 
Wil je graag het hoe/wat/waar/wanneer/wie van CLIL te weten komen? 
Of ben je benieuwd naar de ervaringen van andere CLIL-leraren of –directies? 
 
Kom dan naar de studiedag ‘CLIL, samen staan we sterker’ georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vorming i.s.m. de pedagogische begeleiding en CLIL-experts waaronder Do Coyle (University of Edinburgh).  
 
Je kunt er luisteren naar inspirerende keynotes, deelnemen aan workshops rond activerende werkvormen, spreekdurf, CLIL in bso, co-teaching, aanvraag CLIL-dossier en zoveel meer.  
 
Locatie: VAC Herman Teirlinck – Havenlaan 88, 1000 Brussel 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
Duits - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits
 
 
 
Engels - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Engels
 
 
 
Frans - Informatie nieuwsberichten
 
MVT nieuwsberichten  
 
Beste collega’s
 
Vanaf nu kan je het ingestuurde nieuws voor Duits, Engels en Frans terugvinden onder de rubriek “moderne vreemde talen”. In de titel zullen we enkel de taal vermelden indien het bericht voor een specifieke taal bedoeld is.  
 
Hartelijke groet 
Veerle en Marlène
 
 
 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Frans
 
 
 
Fysica

Fysica in het heelal - ondersteuning bij de MODULE uit het nieuwe leerplan fysica 3de graad – 24 april 2019 

 
In het vernieuwde leerplan fysica 3de graad wetenschappen heeft de leraar de vrijheid o.a. de module ‘Fysica in het heelal’ te kiezen. Deze nascholing wil een praktische springplank zijn om eventuele drempelvrees voor het behandelen van deze module te overwinnen.  
 
► 
 
Waar en wanneer? Woensdag 24 april, universiteit Antwerpen.  
 
► 
 
Doelgroep: leraren fysica en aardrijkskunde 3de graad aso, kso, tso en alle geïnteresseerden. 
 
► 
 
Doelstellingen - De deelnemers: 
verwerven inzicht in stervorming en sterevolutie;
kunnen een HRD interpreteren en plotten;
maken kennis met opnamen in verschillende golflengtes voor het vergaren van astronomische data; 
kunnen aan de slag met kant en klaar materiaal voor de leerlingen.
 
► 
 
Inschrijven: https://cno.uantwerpen.be/nl/opleiding/fysica-in-het-heelal-ondersteuning-bij-de-module-uit-het-nieuwe-leerplan-fysica-3de-graad-69882?filter=15_46_117. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Fysica, STEM
 
 
 
Geschiedenis

Activiteiten regio Limburg maart 2019

 
Lezingen 
 
► 
 
Massageweld in het verre noorden. Caesars verovering van Noord-Gallië, donderdag 21 maart 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. Info vind je hier. 
 
► 
 
De Bourgondische Vorsten, woensdag 3 april 2019, 19.30 - 22 uur, Lommel. Meer info vind je hier 
 
► 
 
Colloquium 1000 jaar Graafschap Loon – zaterdag 30 maart 2019, van 9 - 12.30 uur in Alden Biesen. Meer info op www.alden-biesen.be. 
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.  
 
► 
 
HERHALING: Stonehenge. Voorbij het mysterie – 13 oktober 2018 – 21 april 2019, Gallo-Romeins Museum Tongeren. Info vind je hier. 
 
 

Nascholingen buiten de regio maart 2019

 
► 
 
De Brexit: ontstaansgeschiedenis en economische gevolgen – zaterdag 16 maart 2019, 9.30 – 12.30 uur, Universiteit Antwerpen Stadscampus, Prinsstraat 13, Antwerpen, aula C.002. Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Vrijhandel versus protectionisme – donderdag 21 maart 2019, 14 – 17 uur, Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping) Meer info vind je hier. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
Klassieke talen

Nascholingen regio Limburg 2018-2019

 
► 
 
Nieuw leerplan klassieke talen eerste graad – dinsdag 7 mei 2019 , 9-12 uur - Inschrijven kan je hier 
 
► 
 
SAVE THE DATE: Inspiratiedag klassieke talen eerste graad – woensdag 22 mei 2019, 9-15 uur - Inschrijven kan weldra hier. 
 
 

Activiteiten regio Limburg – maart 2019

 
Lezingen 
 
► 
 
Massageweld in het verre noorden. Caesars verovering van Noord-Gallië donderdag 21 maart 2019, 20 uur, Auditorium Gallo-Romeins Museum Tongeren. Info vind je hier. 
 
Tentoonstellingen 
 
► 
 
De wereld van Alexander de Grote & De wereld van Epona – 27 oktober 2018 – 10 juni 2019, Regionaal Archeologisch Museum (RAM) te Maaseik.   
 
 

Euroclassica conferentie, 29-30 augustus 2019, Antwerpen

 
Beste leraren klassieke talen 
 
In mei 2018 kleurde Gent blauw, toen op de Griekse dag leerlingen en leraren Oudgrieks massaal verzamelden. 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 krijgt ons engagement voor klassieke talen een Europese dimensie. Op die dag is Classica Vlaanderen de gastheer voor de jaarlijkse conferentie van Euroclassica en voor deze unieke gelegenheid willen we zo veel mogelijk Vlaamse leraren uitnodigen. Ook Nederlandse en Waalse collega’s worden expliciet uitgenodigd. 
 
Alle updates over de conferentie (exacte locatie, lokalen) zijn raadpleegbaar via  www.classicavlaanderen.be/euroclassica 
 
Wij hopen op een talrijke en enthousiaste opkomst !  
 
Namens Classica Vlaanderen, 
Prof. Dr. Christian Laes (Universiteit Antwerpen/ University of Manchester) 
Voorzitter Classica Vlaanderen 
 
 

Activiteiten buiten de regio – maart 2019

 
Nascholing 
 
► 
 
Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs door Prof. dr. Christian Laes – woensdag 20 maart 2019, 9.30-16.30 uur in Congrescentrum De Finale, Berchem. Meer info en inschrijven kan hier 
 
Tentoonstelling 
 
► 
 
Dis Manibus. Tombes sous la loupe – tot 17 maart 2019 in de Espace Gallo-Romain in Ath: tentoonstelling over funeraire opvattingen en rituelen in de oudheid. Meer info vind je hier 
 
Lezingen 
 
► 
 
De taal van de Latijnse dichters (Willy Evenepoel) – dinsdag 19 maart 2019, 20 uur, MSI. 00.20, Erasmusplein 1, Leuven.  
 
► 
 
JONGE JAREN, WILDE HAREN? ANTIEKE PUBERS IN TOGA? (Prof. dr. Christian Laes)  – uit de lezingenreeks 'Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen?', georganiseerd door UPV,  donderdag 21 maart 2019, 19.30 uur, VOC Vilvoorde. Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Het schandelijke leven van Heliogabalus. De decadentste keizer van Rome? (Prof. dr. em. Guido Schepens) – woensdag 27 maart 2019, 20 – 21.30 uur, Antwerpen, UA-Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R-004. 
 
Varia 
 
► 
 
Oorlog om Troje: Terreur van alle Tijden: scholenwedstrijd Grieks@UGent – 22 maart 2019 - De afdeling Grieks van de Universiteit Gent neemt deel aan het jaarlijkse Festival Européen latin grec op 22 maart 2019. Meer info vind je hier. 
 
► 
 
Workshop Literair Vertalen – Amsterdam  Aanmelden kan via info@vertalersvakschool.nl  
 
► 
 
Week van de Klassieken – 4 tot 14 april 2019 - Tijdens de week van 4 tot 14 april vind de jaarlijkse, twaalfde Week van de Klassieken plaats. Het thema is migratie. Er staan veel activiteiten gepland zoals lezingen, de Grote Ken-Je-Klassieken-quiz, enzovoort. Meer info en de programmatie vind je op de website https://www.weekvandeklassieken.nl/  
 
 

Varia – maart 2019

 
Leesvoer 
 
► 
 
Het themanummer van Lampas over Anchoring Innovation is digitaal beschikbaar. 
 
► 
 
P. A. KIRSCHNER, L. CLAESSENS – S. RAAIJMAKERS, Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten, Didactiefonline, december 2018. Via 24 wetenschappelijke artikelen die vertaald worden naar de dagelijkse klaspraktijk wordt veel invloedrijk onderwijsonderzoek samengebracht in dit boek, dat gratis, digitaal ter beschikking wordt gesteld via didactiefonline.nl.   
 
► 
 
Twee masterscripties die ingediend zijn onder het promotorschap van Prof. dr. Katja De Herdt werpen een licht op evaluatie van tekstbegrip en woordenschatverwerving: 
D. THIENPONDTDe evaluatie van tekstbegrip in niet-behandelde teksten Latijn in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Stand van zaken op basis van een corpusonderzoek, masterproef, Universiteit Gent, 2018, 111 pp. 
J. VANHEULELatijnse woorden: blokken of inoefenen? Een onderzoek naar de effectiviteit en de evaluatie van de paired-associatie-methode en de involvement-load-methode bij Latijnse woordenschatverwerving en – herhaling, masterproef, Universiteit Gent, 2015, 142 pp.  
 
Digitale tip 
 
► 
 
Via het YouTubekanaal Divus Magister Craft kan je filmpjes afspelen van constructies gebouwd in Minecraft. Interessante thema’s zijn Romeinse geschiedenis, mythologie, Romeinse architectuur, enzovoort. Het kanaal kan dienen als inspiratiebron voor de leerlingen (van de eerste graad?) of als opwarmer en/of intro van een les. (Met dank aan Ciska Imschoot, via Facebookpagina Leerkrachten Latijn-Grieks).  
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen, Taal & cultuur
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

Nascholing - Netwerk Lichamelijke opvoeding – 23 april of 8 mei 2019 

 
Tijdens L.O.-netwerken heb je de kans om informatie te vergaren en ideeën uit te wisselen met andere leraren L.O. Ook het nieuwe leerplan voor de eerste graad met de digitale tool en de principes van kwaliteitsontwikkeling (die ook gehanteerd worden door de inspectie 2.0) zullen kort aan bod komen.  
 
Liefst ontvangen we twee collega’s per vakgroep, het vakhoofd samen met een collega uit de eerste graad. Je kan kiezen uit één namiddag tijdens de schooluren of één woensdagnamiddag. Als één van de twee workshops volzet is, zullen wij een derde L.O.-netwerk organiseren.  
 
► 
 
Dinsdag 23 april 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Woensdag 8 mei 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Inschrijven kan je via www.nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Logistiek aso-tso-bso - Aanbod van LITC
 
In LITC komt elke studierichting aan zijn trekken voor een inspirerende, interactieve kennismaking met de boeiende wereld van de logistiek.
 
Wil je een bezoek inplannen? Bekijk dan eerst even de online kalender via https://litc.be/kalender/
 
Gewoon secundair onderwijs, Economie & organisatie
 
 
 
Moderne vreemde talen

Nascholingen – overzicht aanbod

 
 MVT  
 
Beste collega’s
 
Ook de komende maanden hebben wij navormingen voor jullie op het programma staan. Deze gaan telkens door in de lokalen van de pedagogische begeleidingsdienst in Hasselt
 
Ben je onlangs pas ingeschreven op onze nieuwsbrief? Heb je de vorige nieuwsberichten MVT gemist? Geen probleem!
 
► 
 
Het ingestuurde nieuws voor Engels kan je steeds raadplegen via volgende link
 
► 
 
Voor Frans
 
► 
 
Voor Duits
 
Graag tot één (of meerdere) van deze vormingsmomenten.
 
Veerle en Marlène

 

Dag van de Talen - 14 maart 2019 van 9 tot 16 uur - meer info en inschrijven

 
Na een eerste succesvolle editie van de Dag van de talen ’18 kunnen jij en je talencollega’s zich weer inschrijven voor een tweede, nog uitgebreidere talendag’19. Wie graag bijblijft met de nieuwste ontwikkelingen in het talenonderwijs zoals differentiatie en evaluatie reserveert dus best al een plaatsje in de agenda!
 
 

MVT (A-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Heb je nood aan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen eerste graad A-stroom vanaf 1 september 2019? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: donderdag 2 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur of vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur.
 
 

MVT (B-stroom): De nieuwe leerplantool 1e graad - Aan slag met de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale leerplantool - meer info en inschrijven

 
Kan een goede voorbereiding op de nieuwe leerplannen B-stroom je verder helpen? Kom dan zeker naar dit vormingsmoment.
 
Datum: 7 juni 2019 van 9.30 tot 12 uur
 
 

Netwerk Duits: Deutschlehrer treffen sich wieder - 2 april 2019 van 19 tot 21 uur

 
De bedoeling van het netwerk is om je de nodige tools aan te reiken om concreet mee aan de slag te gaan in je klaspraktijk. We bespreken nieuwe inzichten, bezorgdheden, succeservaringen en valkuilen. Samen creëren we ook nieuw materiaal dat we in onze klassen kunnen gebruiken.
 
 
 

Lerend netwerk - Evalueren met de nieuwe leerplannen Engels en Frans – 12 juni

 
Een nieuw leerplan betekent dat ook dat we anders gaan evalueren? Hoe weerspiegelt een punt of de basisdoelen bereikt zijn? Kan ik mijn huidige evaluatiesysteem behouden? 
 
Via een lerend netwerk willen wij een uitwisseling van visies en praktijkvoorbeelden faciliteren.  
 
Aan de hand van verschillende werkvormen kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Samen zoeken we naar de meest ideale situatie om tot een aantal haalbare realisaties te komen.  
 
Ben je bereid om je eigen ervaring te delen, constructief-kritisch naar anderen te luisteren en mee na te denken over een voorbeeld van goede en haalbare praktijk? Dan ben je van harte welkom. 
 
Breng je eigen (opgeladen) device mee zodat je de nieuwe leerplannen digitaal kan raadplegen en eigen voorbeelden kan tonen of bewerken.  
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans en Engels van het eerste jaar van de 1ste graad 
 
► 
 
Datum: 12 juni van 13.30 -16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
► 
 
Meer info en inschrijvenhttps://nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type=44&modID=3172961 
 
 

Engels

Erasmusproject in tso en bso: leerlingen STW getuigen over hun stage in Londen  

 
Out of your comfort zone … that is where the magic happensDeze leuze geldt zeker voor de leerlingen van 6 STW van WICO Campus Salvator. Zij verblijven in februari twee weken in een gastgezin en lopen stage bij kinderdagverblijven in Londen. Deze ervaring kadert in een KA101 Erasmus Plus-project. Op maandag 29 april nodigen de leerlingen en begeleidende leraren alle geïnteresseerden uit om naar hun ervaring te komen luisteren op WICO Campus Salvator, Collegestraat 25 in Hamont-Achel om 19 uur. Wie weet inspireert dit jou om ook een project uit te schrijven. De leerlingen schetsen de voorbereiding, het verloop en hun leerrendement. Indien je interesse hebt, mag je dit melden aan veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Breng zeker je collega’s mee. In dit project zijn de volgende leraren actief betrokken: leraar aardrijkskunde, sociale wetenschappen, Engels, IO, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding en godsdienst. Achteraf kan er nagepraat worden met een drankje en een kleine versnapering. 
 
 

Engels in de B-stroom – lerend netwerk - meer info en inschrijven

 
Op veel scholen wordt Engels in september 2019 in de B-stroom als nieuw vak ingericht. Hoe pakken we dat als vakgroep aan? Wat mogen we van deze leerlingen (niet) verwachten? Hoe realiseren we de leerplandoelen voor deze doelgroep? Zijn er concrete voorbeelden? Is er gepast materiaal? … Een hele batterij aan vragen die wellicht bij meerdere leraren over heel Vlaanderen naar boven komen. Daarom wil ik graag leraren die bereid zijn om samen te brainstormen, materiaal te zoeken, uit te wisselen en te ontwikkelen uitnodigen voor een bijeenkomst op 9 mei 2019 van 9.30 - 11.30 u. en op 13 juni 2019 van 19 tot 21 u. in de Tulpinstraat in Kiewit.  Dit is hopelijk de start van een kwaliteitsvol lerend netwerk voor leraren die Engels geven in de B-stroom. Teamwork makes dreamwork!  
 
 

Frans

Nascholing - Realisatie en evaluatie van de specifieke eindtermen – 2 mei 2019 - meer info en inschrijven

 
In het kader van de realisatie van de specifieke eindtermen binnen de richtingen Moderne talen in de 3e graad stelt het leerplan dat er in totaal 18 specifieke eindtermen worden behandeld binnen Engels én Frans.  
 
In eerste instantie dienen er grondige afspraken gemaakt en een evenwichtige verdeling opgesteld te worden voor de realisatie en evaluatie van de SET binnen de 2 talen verspreid over de 2 jaren van de 3e graad. Wij geven een voorbeeld van een evenwichtige verdeling en verantwoording van de SET voor de 3 moderne vreemde talen. Op basis van welke criteria kan je deze verdeling maken? Hoe kan je aantonen dat je deze eindtermen realiseert?  
 
Vervolgens is het belangrijk om de verschillende specifieke eindtermen te ontleden en te interpreteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kunnen we de eindtermen afzonderlijk toelichten en polsen naar de aanpak van collega’s om uitwisseling en interactie te bevorderen. 
 
Een laatste punt dat ongetwijfeld onze aandacht zal verdienen, is de onderzoekscompetentie die gerealiseerd moet worden voor Frans of Engels en de andere pool (vb. economie, Latijn …). We stellen een stapsgewijze aanpak voor waarbij de 3 eindtermen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden volgens vb. een OVUR-methode. 
 
► 
 
Doelgroep: leerkrachten Frans 3de graad 
 
► 
 
Datum: 2 mei van 13 –16 uur 
 
► 
 
Locatie: Tulpinstraat 75 in Hasselt 
 
 

Informatie

Inspiratie ICT tools  

 
Integratie van ICT in mijn les Engels, Frans of Duits klinkt boeiend en uitdagend misschien. De volgende toepassingen zijn easy peasy lemon squeezy. 
 
► 
 
Quizizzhttps://quizizz.com/  
Een alternatief voor een Kahoot-quiz en zeker geschikt als entrance of exit card om na te gaan welke kennis je leerlingen hebben. In tegenstelling tot Kahoot verschijnen de vragen op ieders scherm en in verschillende volgorde. Nadat alle deelnemers hun antwoorden ingediend hebben, krijg je een handig overzicht dat je leert welke vraag het vaakst fout beantwoord werd, over welke vraag de leerlingen gemiddeld het langst nadachten ... 
 
► 
 
Tekst 2 Picto http://able-to-include.com/accessible-services/services/text-to-pictograms/  
Vertaal een tekst naar pictogrammen of gebruik de pictogrammen om een spreekopdracht te ondersteunen.  
 
► 
 
Minibooks http://www.minibooks.ch/  
Een Duitse site waar je eenvoudige miniboekjes kan creëren en lezen. Tover één A4’tje om in een tof miniboekje.  
 
► 
 
Intussen zijn er al een aantal mooie websites met praktische overzichten van ICT-toepassingen ontwikkeld. Kijk zeker eens naar de volgende twee: 
Taaltools van pedagogisch begeleider Duits, Wim Plectoor https://wimpectoor.wixsite.com/taaltools  
Itoolbox van Jonas Nackaert en Bart Molenmans (wico campus Sint-Hubertus) https://sites.google.com/shn.wico.be/shn-itoolbox/homepage  
 
Op de dag van de talen, 14 maart 2019, kan je de laatste twee IT-experts aan het woord horen en samen met hen een aantal tools uittesten.  
 
 

Leerstrategieën

 
Leerstrategieën  
 
In het boek “coöperatieve leerstrategieën” van Dr. S. Kagan las ik de volgende klasomschrijving: “De leraar stelt een vraag. De leerlingen die het antwoord menen te weten, steken hun vinger op. Ze geven het antwoord en de leraar corrigeert hen waar nodig. Wie zijn in dit veelvoorkomend scenario degenen die niet hun vinger opsteken en dus niet gecorrigeerd kunnen worden? Dat zijn de leerlingen die onze hulp het hardst nodig hebben, degenen die het minst bereid zijn om hardop te zeggen wat ze denken. En dus zijn degenen die het het hardst nodig hebben, meestal degenen die de minst corrigerende feedback krijgen.”
 

 

Tips om de schrijfvaardigheid te verbeteren

 
Schrijfopdrachten verlopen meestal als volgt:  leerlingen schrijven allemaal een tekst, de leerkracht verbetert alle teksten, de  leerlingen schrijven enkele lessen later een nieuwe tekst, de leerkracht verbetert weer alle teksten.
 
Resultaat? Véél schrijf- en verbeterwerk maar leerlingen komen niet per se tot een hoger schrijfniveau. Je geeft feedback maar de leerlingen maken geen transfer met andere / volgende opdrachten. Teleurstellend en frustrerend, vind je niet?
 
Onlangs gaf Jella Di Perna een interessante navorming rond dit onderwerp bij de begeleidingsdienst in Hasselt. Hier vat ik enkele tips en weetjes kort samen.
 
 

Website met overzicht buitenlandse media

 
Oud-leraar van het sint-Fransicuscollege in Heusden, Jan Antoon Pennings, ontwikkelde een website boordevol interessant materiaal: links naar media, woordenboeken, video's … Kortom een mooie verzameling van kwaliteitsvolle bronnen voor de leraar Engels, Frans en Duits Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Taal & cultuur
 
 
 
Nederlands

Voorstelling leerplannen Nederlands eerste graad A- en B-stroom

 
Welke verschuivingen zijn er binnen de leerplannen Nederlands A- en B-stroom van de eerste graad? Welke verbanden kunnen we vanuit ons vak leggen met het funderend leerplan en het leerplan ICTHoe ziet de digitale leerplantool eruit waarmee we als vakgroep het leerplan vorm kunnen geven en nagaan of we alle doelen gehaald hebben? Hoe kunnen we de beheersingsniveaus conreet gestalte geven? 
 
Tijdens de leerplanvoorstellingen geven we een antwoord op deze en andere vragen. We gaan ook in op de link tussen de beide leerplannen, zodat een leraar die in beide richtingen lesgeeft, maar een keer moet aansluiten. Wel wordt, afhankelijk van de gekozen datum en voorstelling, vooral de nadruk gelegd op ofwel de A- of B-stroom.   
 
Data waarop je kunt inschrijven:  
 
► 
 
Dinsdag 19 februari van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom  
 
► 
 
Dinsdag 12 maart van 16.30-18.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Maandag 18 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 19 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan B-stroom 
 
► 
 
Woensdag 20 maart van 13.30-15.30 uur – leerplan A-stroom 
 
► 
 
Dinsdag 23 april van 16.30-18.30 uur – leerplan B-stroom 
 
Inschrijven kan via www.nascholing.be regio Limburg, so, vakgebonden nascholing, Nederlands, voorstelling leerplannen A- en B-stroom. Max. aantal inschrijvingen: 40 
 
De nascholingen vinden telkens plaats in de gebouwen van de PB regio Limburg, Tulpinstraat 75 in Hasselt-Kiewit.
 
 

Dag van de talen – Nascholing – 14 maart 2019

 
Gele hesjes, spijbelen voor een beter klimaat, de warmathon  ... Waarvoor kom jij de straat op? Juist ja, voor de Dag van de talen. Niet toevallig op 14 maart, een donderdag. Spijbelen is dan vast wel toegestaan, want jij komt op voor het goede doel: een sterk talenonderwijs.
 
Ons charter voor goed talenonderwijs: "Wij, talenleraren, zullen tot het uiterste gaan voor onze leerlingen door ...:
dvdt  
 
► 
 
te differentiëren: in leesvaardigheid, via een weekplanning, ook in de B-stroom 
 
► 
 
te innoveren: dankzij de apps in de iToolbox, une boîte à outils pleine d’astuces, nieuw-Grieks, Kurzfilme im DaF-Unterricht
 
► 
 
te excelleren: het ERK als maatstaf, sterk leesonderwijs, nadenken over hoe taal onze gedachten vormt (framing)
 
Kris Van den Branden neemt het voortouw. Stap jij met ons mee het talenonderwijs van de 21ste eeuw in?
 
Sterke workshops voor gemotiveerde leraren. Kies nu!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal & cultuur
 
 
 
MAVO

Nascholing - Extra sessie leerplanvoorstelling MAVO eerste graad – 28 maart 2019 (voormiddag) 

 
Op 28 maart organiseren we naast de reeds geplande namiddagsessie over het nieuwe leerplan MAVO nog een nieuwe sessie in de voormiddag.  
 
Wat kan je verwachten? Het is een eerste kennismaking met het nieuwe leerplan. Na een korte uiteenzetting over de modernisering van het secundair onderwijs wordt er dieper ingegaan op de krachtlijnen van het nieuwe leerplan, de drie clusters … Maar er wordt ook gewerkt met de afzonderlijke leerplandoelen die verduidelijkt worden met tips en werkvormen die gebruikt kunnen worden.  
 
Ook leerkrachten PAV zijn van harte welkom op deze nascholing! 
 
Als je nog vragen hebt, mail gerust naar michele.houben@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 
 

Lerend netwerk MAVO - 23 mei 2019 van 13 tot 16 uur 

 
Heb je het nieuwe leerplan van voor naar achter gelezen, maar heeft het nog steeds geheimen? Is de hele modernisering wat overweldigend en weet je niet met wat eerst te beginnen? Wil je graag eigen materiaal uitwisselen met ander creatieve MAVO-leerkrachten?  
 
We gaan werken met het nieuwe leerplan en daar waar mogelijk samenwerken om de werkdruk onder controle te houden. Samen leren we meer! Het netwerk zal bestaan uit drie sessies (de data voor sessie 2 en 3 zullen later meegedeeld worden).  
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
OKAN

Mededeling – OKAN in CLW/dbso 

 
De omzendbrief SO/2008/08 over het Stelsel van leren en werken werd onlangs gewijzigd (5/02/2019) en bevat een belangrijke nieuwigheid voor OKAN-leerlingen. Tot nog toe was het zo dat een anderstalige jongere in dbso of in een CLW ingeschreven moest zijn vooraleer hij 18 was. Dat betekende in concreto vaak dat jongeren die bijna 18 werden en nog niet klaar waren met hun taaltraject in OKAN, noodgedwongen al doorverwezen werden naar een CDO of een CLW, meestal zonder veel succes. 
 
In de gewijzigde omzendbrief kun je nu lezen dat men een afwijking toestaat van deze maximumleeftijd indien er een gunstige en gemotiveerde beslissing van de klassenraad is (zie hieronder). 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
PAV

PAV aan zee – tweedaagse 29 en 30 april 2019 

 
Op 29 en 30 april trekken we ons twee dagen terug om samen thema’s en projecten te ontwikkelen. We gaan voluit voor co-creatie. Tijdens het ontwerpproces krijgen de deelnemers hands-on inspiratie en feedback.  
 
Inschrijven voor deze vorming kan nog steeds via https://www.pedic.be/bu-so-dagen/ onder ‘tweedaagse voor PAV-leerkrachten’. Ben je geïnteresseerd? Wacht dan niet met inschrijven. Omwille van het actieve en co-creatieve karakter van de vorming is het aantal plaatsen beperkt tot 40. 
 
Problemen bij de inschrijving? Lindsay De Cock helpt je graag verder tijdens de schooluren (behalve op vrijdagnamiddag) op het nummer 09 269 14 90 of via mail: lindsay.decock@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
.
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
CV/Lassen 22 maart 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
BM 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
MT 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
 

Nascholing: Science masterclass elementaire deeltjes – 27 maart 2019

 
Smartphones, het internet, satellieten, zelfrijdende auto's,... technologie beheerst onze wereld. Maar vooraleer we deze technologie kunnen gebruiken in ons dagelijks leven, is er heel wat wetenschappelijk onderzoek nodig.
 
Aan de hand van proefjes, die ze zelf opbouwen en uitvoeren, treden leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs in de voetsporen van de wetenschapper en gaan ze samen met ons op ontdekkingsreis.
 
Science Masterclass: elementaire deeltjes
 
In deze masterclass gaan we op zoek naar de elementaire deeltjes, de bouwstenen van het universum. Om deze deeltjes zichtbaar te maken, bouwen de leerlingen hun eigen nevelkamer. Ze maken kennis met de verschillende soorten deeltjes, en ze leren hoe ze deze kunnen herkennen aan de hand van eenvoudige proefjes. 
 
► 
 
Voor wie | leerlingen eerste graad secundair onderwijs
 
► 
 
Datum | woensdag 27 maart 2019 | 14u00 - 17u00 
 
► 
 
Kostprijs | 10 euro per workshop, inclusief materiaal en drankje - Maximaal 12 deelnemers per workshop
 
► 
 
Locatie | UHasselt – Campus Diepenbeek, Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek, Didactische laboratoria fysica
 
► 
 
Contactpersoon | bart.cleuren@uhasselt.be
 
► 
 
Inschrijven kan via volgende link: https://www.uhasselt.be/sciencemasterclass
 
 

Bevraging: netwerkmoment FluidSim projecten

Een leerkracht EM wil onder de collega leerkrachten een netwerkmoment organiseren om samen FluidSim projecten te bekijken en ervaringen uit te wisselen.
Indien een leerkracht EM, IW of … in jouw school hierin geïnteresseerd is, gelieve dit te melden bij ons ConnecTTEam.
De juiste afspraken zullen later meegedeeld worden aan de geïnteresseerden.
 

Metal Alliance.be Leaning Tour – 27-29/03/2019 Brussel

SWETE  
 
De Machinering 2019 Beurs nodigt u en uw leerlingen graag uit voor de METAL ALLIANCE.BE LEARNING TOUR 2019 die 27 tot 29 maart plaatsvindt op Machineering 2019 in Brussels Expo | Hal 5.
 
De 4e editie van MACHINEERING is een niet te missen technologie-event
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Taal

Leermateriaal – Academische taalvaardigheid 

 
Bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op het hoger onderwijs. Dompel hen onder in de academische woordenschat. 
 
Na gratis registratie kun je hen laten oefenen via: 
 
Gewoon secundair onderwijs, Taal
 
 
 
Wiskunde

Lerend netwek Wiskunde startvergadering 1ste graad secundair onderwijs

 
Op 1 september 2019 starten we met de modernisering van het secundair onderwijs. We starten met nieuwe leerplannen wiskunde eerste graad die geschreven werden vanuit een nieuw leerplanconcept, eenvormig over alle vakken heen. Samen met het nieuwe leerplan wiskunde werken we ook met de twee gemeenschappelijke leerplannen nl. het ICT en het funderend leerplan. Onze aanpak zal een sterkere observerende en oriënterende eerste graad beogen en je school heeft structurele en organisatorsiche keuzes gemaakt om dit doel te verwezenlijken. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze dagdagelijkse klaspraktijk. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Affiches ‘onderwijsarrangementen’ en ‘ordeningskader Zill’
 
Zill  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt je bij het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! via nuttige materialen - zowel digitaal als op papier.
 
Sinds december 2018 hebben we ook de affiches ‘Onderwijsarrangementen: ontwerpen van een krachtige leeromgeving met Zill: zo doe je dat’ en het ‘Ordeningskader Zill’ aan ons aanbod toegevoegd.
 
We stellen ze graag kort aan je voor:
 
 
► 
 
affiche (formaat A1 (84 x 60 cm)), gedrukt op stevig papier, bij het ontwerpen van krachtige leeromgevingen met Zill - maken van onderwijsarrangementen. Bij de bestelling van de affiche heb je de keuze tussen een versie gevouwen tot formaat A4 of een opgerolde variant.
 
► 
 
affiche (formaat A0 (118 x 84 cm)), gedrukt op stevig papier, met het ordeningskader Zill. Die affiche verzenden we enkel opgerold in een koker.
 
Je kunt beide affiches naast de andere ondersteunende materialen bestellen op de bestelpagina met materialen voor het katholiek basisonderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Kinderen leren hoe computers ‘denken’
 
Kinderen leren hoe computers denken  
 
Het nieuwe leerplan voor basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op computationeel denken, het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT. 
 
Meer informatie vind je op de themapagina van computationeel denken. De inhoud van de webpagina is opgesteld in samenwerking met KU Leuven, UGent en UHasselt.
 
Kinderen leren spelenderwijs conceptueel en wiskundig denken. Een voorbeeld is het Bee-Bot spel, waarbij kinderen zelf een robot met instructies kunnen programmeren. Leerlingen kunnen ook zonder computers of ‘unplugged’ aan de slag. Met spelletjes kunnen kinderen heel wat leren over hoe een computer denkt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelf hun eigen juf of meester programmeren, door ze als een robot duidelijke en gedetailleerde instructies te geven over hoe ze een boterham met hagelslag moeten smeren. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen, leren ze in eenvoudige algoritmes denken. Andere inspirerende praktijkvoorbeelden vind je hier.
 
Vanaf dit schooljaar stapten de eerste scholen in het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs in. Tegen september 2020 zou dat in alle basisscholen van het katholiek onderwijs actief moeten zijn. Met het nieuwe leerplan is Katholiek Onderwijs Vlaanderen pionier in het aanbrengen van deze 21ste-eeuwse competentie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Lesmateriaal – Kaatje klank
 
Kaatje Klank  
 
Waar leg je de basis voor goed technisch lezen? Juist ja, in de kleuterklas. Daar kun je de auditieve vaardigheden, het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden van je kleuters stimuleren. Zo bouw je stapsgewijs op naar ontluikende geletterdheid. 
 
De methodiek van ‘Kaatje Klank’ kan je hierbij helpen. 0p de website vind je een demoversie van het eerste pakket, alsook de bijbehorende ZILL-doelen. 
 
Bestellen kan hier. De publicatie bevat een handleiding, een ringmap met klankpakketten en prentenmateriaal, een schermspel en de handpop Kaatje Klank. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Motivatie, motor voor de toekomst - Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren? 26 maart 2019
 
Dit is een initiatief van het Limburgs Onderwijsplatform in samenwerking met de centra voor leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdiensten, PXL, UCLL, UHasselt en UGent.
 
Motivatie, motor voor de toekomst  
 
Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?
Voorstelling huidige werking ‘Motivatie. Motor voor de toekomst’ en nieuwe oproep tot deelname aan dit boeiende en breed gedragen traject.
 
Voor directeurs en beleidsmedewerkers van het Limburgse DBSO, BuSO (OV3 en OV4) en BSO (studierichtingen ‘kantoor’ en ‘tuinbouw en groenvoorziening’)
 
Wanneer? Dinsdag 26 maart 2019 van 9.30 tot 12.30 uur
Waar? Boudewijnzaal Provinciehuis, Universiteitslaan1, 3500 Hasselt
 
Deelname is gratis
 
Autonomie, relationele verBondenheid en Competentie zijn bepalende factoren voor een succesvolle schoolloopbaan. Vooral in het BuSO en (D)BSO staan we voor extra uitdagingen.
Met dit project willen we de komende jaren alle betrokkenen ondersteunen door in te zetten op het ABC-model.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Modernisering secundair onderwijs
 
Ben je benieuwd naar de inhouden van de nieuwe leerplannen 1ste graad? Kan je hulp gebruiken om er vlotter mee aan de slag te gaan op 1 september 2019?
 
Schrijf je dan zeker in voor één van de nascholingen.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding - Nascholing - Netwerk Lichamelijke opvoeding – 23 april of 8 mei 2019
 
Tijdens L.O.-netwerken heb je de kans om informatie te vergaren en ideeën uit te wisselen met andere leraren L.O. Ook het nieuwe leerplan voor de eerste graad met de digitale tool en de principes van kwaliteitsontwikkeling (die ook gehanteerd worden door de inspectie 2.0) zullen kort aan bod komen.  
 
Liefst ontvangen we twee collega’s per vakgroep, het vakhoofd samen met een collega uit de eerste graad. Je kan kiezen uit één namiddag tijdens de schooluren of één woensdagnamiddag. Als één van de twee workshops volzet is, zullen wij een derde L.O.-netwerk organiseren.  
 
► 
 
Dinsdag 23 april 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Woensdag 8 mei 2019, van 13.30 tot 16 uurTulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
Inschrijven kan je via www.nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken

Netwerkvergaderingen

 
De leden van het lerend netwerk bespreken beschikbare vakspecifieke informatie en delen informatie en expertise over bestaand lesmateriaal, didactische hulpmiddelen, pedagogische en didactische thema’s (projectmatig werken, leerplandoelen volgens het gevraagde beheersingsniveau, leerlijn, kruisjestabel, evaluatie, differentiatie, specifieke zorg voor de leerlingen …). Ze delen ook andere relevante informatie (opleidingsaanbod, groepsaankopen …). 
 
► 
 
CV/Lassen 22 maart 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
BM 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
MT 2 de graad 7 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be. 
 
► 
 
TA elektriciteit 10 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA mechanica 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
TA hout/bouw 28 mei 2019 - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be.
 
 

Nascholing: Science masterclass elementaire deeltjes – 27 maart 2019

 
Smartphones, het internet, satellieten, zelfrijdende auto's,... technologie beheerst onze wereld. Maar vooraleer we deze technologie kunnen gebruiken in ons dagelijks leven, is er heel wat wetenschappelijk onderzoek nodig.
 
Aan de hand van proefjes, die ze zelf opbouwen en uitvoeren, treden leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs in de voetsporen van de wetenschapper en gaan ze samen met ons op ontdekkingsreis.
 
Science Masterclass: elementaire deeltjes
 
In deze masterclass gaan we op zoek naar de elementaire deeltjes, de bouwstenen van het universum. Om deze deeltjes zichtbaar te maken, bouwen de leerlingen hun eigen nevelkamer. Ze maken kennis met de verschillende soorten deeltjes, en ze leren hoe ze deze kunnen herkennen aan de hand van eenvoudige proefjes. 
 
► 
 
Voor wie | leerlingen eerste graad secundair onderwijs
 
► 
 
Datum | woensdag 27 maart 2019 | 14u00 - 17u00 
 
► 
 
Kostprijs | 10 euro per workshop, inclusief materiaal en drankje - Maximaal 12 deelnemers per workshop
 
► 
 
Locatie | UHasselt – Campus Diepenbeek, Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek, Didactische laboratoria fysica
 
► 
 
Contactpersoon | bart.cleuren@uhasselt.be
 
► 
 
Inschrijven kan via volgende link: https://www.uhasselt.be/sciencemasterclass
 
 

Bevraging: netwerkmoment FluidSim projecten

Een leerkracht EM wil onder de collega leerkrachten een netwerkmoment organiseren om samen FluidSim projecten te bekijken en ervaringen uit te wisselen.
Indien een leerkracht EM, IW of … in jouw school hierin geïnteresseerd is, gelieve dit te melden bij ons ConnecTTEam.
De juiste afspraken zullen later meegedeeld worden aan de geïnteresseerden.
 

Metal Alliance.be Leaning Tour – 27-29/03/2019 Brussel

SWETE  
 
De Machinering 2019 Beurs nodigt u en uw leerlingen graag uit voor de METAL ALLIANCE.BE LEARNING TOUR 2019 die 27 tot 29 maart plaatsvindt op Machineering 2019 in Brussels Expo | Hal 5.
 
De 4e editie van MACHINEERING is een niet te missen technologie-event
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, STEM, SWeTe-praktijkvakken
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook