Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Evaluatie waarborg
►  Pelgrims op weg met Pasen(Mt 17,1-9)
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacature directeur "De Buiteling" VLS Paal
►  17 mei 2017 – Bevraging leraren
►  Informatie over mogelijke subsidie - Vlaamse Overheid: project-oproep STEM-klimaat voor basis-, secundair en volwassenenonderwijs
►  HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018!
►  Katholiek onderwijs Vlaanderen zet voor het 2de schooljaar in op ‘herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat’.
►  Nieuw nummer 'Wij stenen'
►  Nascholingsaanbod 2017-2018
Bestuurders & directies
►  Informatie rond het ondersteuningsmodel
►  Ben je bekend met mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen?
►  Informatie – 12 mei 2017 – netwerk directies aso (namiddag)
►  Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 13:30 – 17:00
Gewoon basisonderwijs
►  Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
►  Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
►  Nascholingen basisonderwijs
►  Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
Gewoon secundair onderwijs
►  Exploratie-instrument Columbus: feedbackrapport pilootafname pas vanaf 8 mei 2017 beschikbaar
►  Projectoproep – ‘Scholen in beweging’
►  ICT-DIA voor einde eerste graad staat weer open
►  Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
►  Nascholing – 17 mei 2017 - Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 3de netwerksessie: STEM-evaluatie te Leuven
►  Informatie – 4 juli 2017 – Toelatingsexamen arts en tandarts
►  Save the date! Europese Dag van de talen op 29 september 2017
►  Save the date! Studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' op 4 oktober 2017
►  Wedstrijd - connecTTEam
►  Aardrijkskunde Nascholing - 31 mei 2017 - Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema weer en klimaat
►  Biologie Nascholing – 10 mei 2017 - Leerplan biologie in de richting sportwetenschappen
►  Economie
►  Frans
►  Handel
►  Klassieke talen
►  Natuurwetenschappen Nascholing - 17 mei 2017 - Voorstelling nieuwe leerplannen natuurwetenschappen tso/kso derde graad
►  Informatie Nederlands: 'Evaluatie. Tijd voor een ander systeem?'
►  Nijverheid Nascholing - 2 daagse opleiding CNC frezen 15 en 22 mei 2017
►  PAV - MAVO
►  Plastische opvoeding
►  Techniek
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Agenda buitengewoon onderwijs
►  Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
►  GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
►  Studiedag kiné en ergo BuO 6 juni 2017
►  Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
►  Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Evaluatie waarborg
 
Op woensdag 26 april stelden alle mensen van BUO DUO en co-teaching en het begeleidingsteam competentieontwikkeling hun werk voor van het afgelopen jaar. De verzamelde materialen zullen weldra terug te vinden zijn op http://limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen, nu alvast vind je enkele leuke sfeerfoto's.
 
Voor iedereen
 
 
 
Pelgrims op weg met Pasen(Mt 17,1-9)
 
Geen Dolers maar Pelgrims       Met Pasen zijn we aan de bovenkant van de affiche van dit schooljaar ‘Geen dolers, maar pelgrims’ terecht gekomen. Wij zien er namelijk het kruis van Goede Vrijdag en het (verblindende) witte en gele licht van de verrijzenis van Jezus Christus. Naar Hem leidt de weg, dat is het ontmoetingspunt tussen de dood op het kruis en het nieuwe leven van Pasen. Nog anders gezegd: daar schittert de liefde die Jezus investeerde in de dood en daar schittert de grenzeloze liefde van de Vader, die Jezus in de dood liefdevol tegemoet trad en opwekte tot nieuw leven.
Dat geeft de levende Heer Jezus, de Verrezene.
 
Vanuit dit perspectief kan men nu zeggen: we gaan de pelgrimsweg terug, naar beneden. Vanuit Pasen, vanuit de sterke liefde wordt de volgeling van Jezus uitgenodigd als GETUIGE en als DRAGER van Jezus de weg te vervolgen in de wereld. Hij gaat daar de verrezen Jezus tegenkomen, hij gaat daar nieuw leven zien ontstaan en… hij gaat er zijn kruis moeten dragen. Waarom komen we de verrezen Heer tegen? Om op onze beurt ons leven te geven. Dat is de paasweg! Dat is de ultieme pelgrimsweg!
 
Jaak Janssen
Vicaris voor onderwijs
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature directeur "De Buiteling" VLS Paal
 
VLS de Buiteling Paal      
 
VZW Katholiek Basionderwijs Paal, Meldertsesteenweg 13 3583 Paal, wenst aan te werven een directeur lagere school (met oog op vaste indienststelling) (m/v) voor indiensttreding op 1 september 2017.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
17 mei 2017 – Bevraging leraren
 
Beste leraar
 
Heb je de voorbije schooljaren een beroep gedaan op een begeleider competentieontwikkeling, dan zou het fijn zijn als je even tijd wilt maken om ons feedback te geven aan de hand van enkele vragen die verzameld zijn in een online document.
 
Op die manier hopen we de leraar in de toekomst nog beter te ondersteunen én tegemoet te komen aan zijn/haar noden en verwachtingen. 
 
Alvast bedankt voor je medewerking
 
Team competentieontwikkeling
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Informatie over mogelijke subsidie - Vlaamse Overheid: project-oproep STEM-klimaat voor basis-, secundair en volwassenenonderwijs
 
Informatie over mogelijke subsidie - Vlaamse Overheid: project-oproep STEM-klimaat voor basis-, secundair en volwassenenonderwijs
 
De Vlaamse Overheid wil onderwijsinstellingen de kans te geven een innovatief project uit te werken waarbij de thema’s STEM en klimaat aan elkaar gekoppeld worden. De aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 juni 2017.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018!
 
HIVO Hasselt      
 
Ben je op zoek naar een degelijke vorming op professioneel én persoonlijk vlak?
Misschien heb je een nieuwe drive nodig? Zoek je antwoorden op vragen over je leerlingen, het beleid van je school? Lees dan zeker verder!
 
HIVO Hasselt start met een nieuwe driejarige opleidingscyclus in januari 2018! Schrijf je nu in!
 
Op 27 september 2017 is een Informatienamiddag om 14:00 u in de Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt met de mogelijkheid tot overleg met huidige en oud-studenten. Bezoek de website HIVO Hasselt
 
Voor iedereen
 
 
 
Katholiek onderwijs Vlaanderen zet voor het 2de schooljaar in op ‘herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat’.
 
Vorig schooljaar namen reeds 20 scholen over heel Vlaanderen deel aan het project ‘herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat’ . Dankzij het enthousiasme en de positieve reacties werd het project verlengd voor een schooljaar. 
 
Er zijn nog 6 plaatsen voor scholen over heel Vlaanderen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met katrien.bressers@katholiekonderwijs.vlaanderen en/of heidi.gerits@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuw nummer 'Wij stenen'
 
Wij Stenen      
 
In dit nummer kan je o.a. volgende items vinden:
 
► 
 
In ‘OP VERHAAL KOMEN’ gaat schrijver R. Renckens op een bezinnende wijze verder op deze vraag als ‘pelgrim na Pasen’;
 
► 
 
In ‘ER LEEFT WAT’ lezen we een getuigenis van leerlingen uit het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt die een inleefreis maakten naar Burkina Faso;
 
► 
 
IJD nodigt onze leerlingen uit voor de Pelgrimstocht ‘Limburg Mysterieus’ tijdens de grote vakantie;
 
Voor iedereen
 
 
 
Nascholingsaanbod 2017-2018
 
Nascholing.be  
 
Sinds 1 mei kun je inschrijven op www.nascholing.be voor het nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het werkjaar 2017-2018. Alle nascholingen van regio Limburg zullen aangekondigd worden in de nieuwsbrief van juni!
 
Je kunt de geschikte nascholing voor jou, je collega’s of je personeelsleden vinden op www.nascholing.be per doelgroep.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Informatie rond het ondersteuningsmodel
 
De presentatie zoals gebruikt tijdens het infomoment op 25 april, alsook de nota rond het ondersteuningsmodel, vind je terug op de website onder de rubriek "directies".
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Ben je bekend met mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen?
 
Als directie of verantwoordelijke, kan je je schoolteam beheren. Wie is adjunct-directeur, wie zijn mijn leerkrachten, wie is lid van het administratief team enz … ?
 
Doordat Katholiek Onderwijs Vlaanderen beschikt over de juiste schoolgegevens, kunnen wij gerichte mailings sturen naar onze scholen en kan het volledige schoolteam zich later dit schooljaar ook makkelijker inschrijven voor nascholingen. Concreet, doordat je ons helpt met het verbeteren van de gegevens van jouw school, kunnen wij jouw schoolteam nog beter van dienst zijn!
 
We hebben een stappenplan voorzien. Bekijk je liever de instructievideo, ook dat kan! Nog vragen? Stuur een mail naar secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen. Mocht je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten zijn dan hebben we daarvoor een apart e-mailadres opdat je snel wordt verder geholpen: gegevensbeheer@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Informatie – 12 mei 2017 – netwerk directies aso (namiddag)
 
De hervorming secundair onderwijs werd goedgekeurd op 13 januari 2017. Wat betekent dit nu voor de aso-scholen? Welke impact zal dit hebben op onze scholen? Leen Pil, coördinator aso, geeft graag toelichting.
 
Daarnaast geven we ook ruimte om met elkaar in overleg te gaan.
 
De directies aso hebben een uitnodiging met inschrijvingslink via e-mail gekregen. Inschrijven kan nog steeds via de link 'netwerken - directies aso'
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Nascholing – 16 juni 2017 – Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het secundair onderwijs – 13:30 – 17:00
 
Tijdens deze inforonde wordt er informatie gegeven over de onderwijsactualiteit aan besturen en directies van het secundair onderwijs. Deze ronde gaat uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is ruimer dan de informatieronde van het departement op 6 juni. Concrete over onze ronde op 16 juni en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
We starten om 13:30 in de lokalen van Dod Hasselt, Tulpinstraat 75, met een korte voorstelling van nieuwigheden in ons aanbod.
 
Bestuurders & directies
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
 
Op stap voor het klimaat      
 
Natuurwandeling met leuke opdrachten
 
Woensdag 17 mei 2017 - 9.00–12.00 u. of 13.00–16.00 u - Provinciaal Natuurcentrum, Genk
 
Inschrijven kan tot 12 mei via www.limnet.be/nascholingenbao. Maximaal 20 inschrijvingen per dagdeel. Download de pdf met het volledige programma.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
 
ZILL       Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!. Om inspiratie en ideeën te delen kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden. Ook zin om jouw fantastische ideeën te delen? Word dan lid van Zin in leren! Zin in leven!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholingen basisonderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
 
ZILL  
 
Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept? In de werkvormfiche ‘ZiLL-koffer’ vind je inspiratie.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Exploratie-instrument Columbus: feedbackrapport pilootafname pas vanaf 8 mei 2017 beschikbaar
 
De tweede pilootafname van het exploratie-instrument Columbus is achter de rug. Heel wat leerlingen vulden Columbus in. Het feedbackrapport heeft door een aantal technische problemen vertraging opgelopen. Onder voorbehoud van onverwachte fouten in de applicatie, kondigen de ontwikkelaars aan dat leerlingen vanaf 8 mei 2017 hun feedbackrapport kunnen raadplegen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Projectoproep – ‘Scholen in beweging’
 
Wil je samen met je schoolteam, leerlingen en ouders de handen in elkaar slaan om een gezonde leer- en leefomgeving te creëren? Neemt je school initiatieven op het vlak van het stimuleren van beweging? Of plan je nog bijkomende initiatieven? Dan is je kandidatuur voor het project 'Scholen in beweging', dat meer beweging in de secundaire scholen wil stimuleren, zeker het overwegen waard! We bezorgen je de projectoproep van het Departement Onderwijs en Vorming met een korte situering, de selectiecriteria en de in te vullen projectfiche. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
ICT-DIA voor einde eerste graad staat weer open
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de onlinetoepassingen ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie van leerlingen bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 dient om de in de eerste graad bereikte vorderingen op het vlak van ICT te achterhalen. Meer info vind je op de thematische pagina ‘ICT-DIA voor begin en einde eerste graad’.
 
Heb je bij aanvang van de eerste graad ICT-DIA 1 afgenomen, dan krijg je nu de gelegenheid om de evolutie van je leerlingen te achterhalen. Vanaf midden april tot het einde van het schooljaar staat ICT-DIA 2 open voor het afleggen van de proef. Je kunt je aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
 
Op stap voor het klimaat      
 
Natuurwandeling met leuke opdrachten
 
Woensdag 17 mei 2017 - 9.00–12.00 u. of 13.00–16.00 u - Provinciaal Natuurcentrum, Genk
 
Inschrijven kan tot 12 mei via www.limnet.be/nascholingenso. Maximaal 20 inschrijvingen per dagdeel. Download de pdf met het volledige programma.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – 17 mei 2017 - Vlaams Lerend Netwerk STEM SO 3de netwerksessie: STEM-evaluatie te Leuven
 
De netwerksessie staat in het teken van evaluatie bij een STEM-initiatief.
 
 
► 
 
Je kan gratis lid worden van dit netwerk 
 
► 
 
Meer informatie over het programma en de deelname aan de regionale netwerksessie van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO te Leuven
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie – 4 juli 2017 – Toelatingsexamen arts en tandarts
 
     
 
Iedereen die zich wil inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts, of voor een opleidingsonderdeel ervan, moet geslaagd zijn voor het toelatingsexamen. Het eerste examen vindt plaats op dinsdag 4 juli 2017. Inschrijven kan tot 15 mei 2017.
 
Het leerstofoverzicht en de examenvragen van 2015 en 2016 zijn online of via Usolv-It beschikbaar.  Alle informatie vind je terug op de website http://toelatingsexamenartstandarts.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Save the date! Europese Dag van de talen op 29 september 2017
 
Ben je geïnteresseerd in het (aan)leren van talen? Mis het congres - met medewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen - in het teken van het feest van ‘de Europese Dag van de talen’ dan zeker niet. We willen je er graag bij op vrijdag 29 september 2017! Meer informatie volgt binnenkort.
 
 
► 
 
Locatie: Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent), 9000 Gent (vlakbij het station Gent Sint-Pieters)
 
► 
 
Datum: vrijdag 29 september 2017
 
► 
 
Start inschrijvingen: 4 september 2017
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Save the date! Studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' op 4 oktober 2017
 
Overweeg je als school om met CLIL te starten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op woensdag 4 oktober 2017 van 14.00 tot 17.00 uur een studiedag 'kiezen voor & starten met CLIL' in Brussel. Zowel een kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
 
► 
 
Locatie: Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Guimardstraat 1, 1040 Brussel
 
► 
 
Datum: woensdag 4 oktober 2017 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wedstrijd - connecTTEam
 
Connectteam      
 
Vanaf volgend schooljaar werken een aantal pedagogisch begeleiders SO samen onder de naam connecTTEam. Weet jij welke leraren bij dit team terecht kunnen? Als je bovendien een leraar bent die op hen een beroep kan doen, maak je kans op een originele powerbank. De wedstrijdvraag kan je online invullen
 
De winnaars worden bekendgemaakt in de regionale nieuwsbrief Limburg die digitaal verschijnt op 6 juni 2017. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde Nascholing - 31 mei 2017 - Aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik: thema weer en klimaat
 
Aardrijkskunde behoort, zowel in het secundair als het hoger onderwijs, tot het domein van de exacte wetenschappen. Als we kijken naar de onderwerpen die in de 3de graad aan bod komen dan kan de link met de andere wetenschappen (biologie, chemie, fysica en wiskunde) duidelijk worden gelegd.
 
Vanuit de Big ideas worden 3 mogelijkheden geponeerd om met 4D-didactiek te werken. In deze sessie zullen we ze alle 3 aan bod laten komen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Biologie Nascholing – 10 mei 2017 - Leerplan biologie in de richting sportwetenschappen
 
In de focus staan de leerplandoelstellingen trainingsleer, inspanningsfysiologie en anatomie. Een aanzet tot de ontwikkeling van materiaal wordt gegeven. Ook leraren sport zijn welkom.
 
 
► 
 
Uur: 14.15u – 17.30u
 
► 
 
Plaats: PB Regio Mechelen-Brussel, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
 
► 
 
Lesgever: Hendrik Willems
 
► 
 
Inschrijven via nascholing.be
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Economie
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
We wensen een lerend netwerk op te starten, samengesteld uit enthousiaste leerkrachten Frans. Jong en minder jong, veel ervaring of niet; je bent welkom als taalonderwijs in je bloed zit. « Une rencontre entre enseignants passionnées par leur métier et désireux d’apprendre et de partager ». 
 
 
Nascholingsaanbod Frans 2017:
 
 
► 
 
Cursusaanbod CNO UA - Frans
 
► 
 
KU Leuven – AVL-nascholingen
 
► 
 
Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
UCLL 
 
 
Je les op een andere manier beginnen of eindigen? Op zoek naar een interessante spreuk, een toffe tekening of spel? Wens je je leerlingen kennis te laten maken met verschillende tekstsoorten? Een introductie nodig bij een nieuw thema? Hier alvast wat materiaal en ideeetjes. Pas gerust aan volgens je groep, niveau en stijl.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Handel
 
 
► 
 
17 mei 2017 - Trekkersvergadering leraren Administratie en Retail 2de graad bso: We willen de leraren de bevindingen van de inspectie bij de doorlichting van het vak Administratie en Retail meegeven. Meer informatie over de inhoud en de mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
► 
 
17 mei 2017 - Trekkersvergadering leraren Kantoor en Verkoop 3de graad bsoWe willen de leraren de bevindingen van de inspectie bij de doorlichting van de basis- en keuze-modules meegeven. Meer informatie over de inhoud en de mogelijkheid tot inschrijven vind je via nascholing.be.
 
► 
 
Informatie: De vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
► 
 
Website en tijdschrift van Kleio vernieuwd: Wie zich vóór 31 mei 2017 abonneert, ontvangt gratis naar keuze een boek uit de Aulosreeks – zolang de voorraad strekt. Lees meer ...
 
► 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen wil in het najaar van 2017 een nascholing over differentiëren in de lessen Latijn en Grieks organiseren. Hiervoor zijn ze op zoek naar leerkrachten die bereid zijn ‘om een concreet en doordacht voorbeeld uit hun eigen lespraktijk voor te stellen.’ Lees meer ...
 
► 
 
'Latijn: lezen zien begrijpen. De positionele methode in de klas' Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Natuurwetenschappen Nascholing - 17 mei 2017 - Voorstelling nieuwe leerplannen natuurwetenschappen tso/kso derde graad
 
Tijdens de leerplanvoorstelling  natuurwetenschappen gaan we in op de veranderingen en vernieuwingen in het leerplan naar aanleiding van de nieuwe eindtermen die uitgeschreven zijn voor de derde graad tso/kso. Er wordt ook gepolst naar de noden in verband met ondersteuning en begeleiding bij de realisatie van deze nieuwe leerplannen.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatie Nederlands: 'Evaluatie. Tijd voor een ander systeem?'
 
Nogal wat scholen vinden het traditionele examensysteem met de verdeling 20 % dagelijks werk (DW) en 80 % summatieve toets (ST) niet langer houdbaar. Dat aantal groeit gestaag. En terecht. Als we kijken naar wat de leerplannen over evaluatie zeggen, dan geraken we er niet meer met het bestaande examensysteem.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nijverheid Nascholing - 2 daagse opleiding CNC frezen 15 en 22 mei 2017
 
“Wat is belangrijk om een CNC-freesmachine te kunnen bedienen?” Voor leerkrachten met weinig of geen ervaring in CNC.
 
Geïnteresseerd in deze opleiding? Schrijf je dan in voor deze opleiding CNC frezen!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV - MAVO
 
 
► 
 
Leermateriaal PAV en mavo bso en AV dbso: vanaf de opstartdatum van de nieuwe website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg, limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen, wordt er per vak een map ‘LEERMATERIAAL’ voorzien. Lees meer ...
 
► 
 
De interregionale studiedag: ‘VITAMINE P’ van 11 mei 2017 is volzet, met dank aan wie ingeschreven is uit Regio Limburg. Het wordt zeker een boeiende en leerrijke studiedag!
 
► 
 
Smartschool
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische opvoeding
 
 
Op woensdag 17 mei (9.00 u. – 16.00 u.) vindt in Antwerpen een Studiedag voor leerkrachten P.O. en expressie plaats. Het is een samenwerking tussen de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Middelheimmuseum en de Karel de Grote Hogeschool. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek
 
 
Nascholingsaanbod techniek 1ste graad a-stroom: de fotohouder als open opdracht doelpubliek 1 A - 10 mei 2017: Realisatie van een zelf ontworpen fotohouder op basis van vooropgestelde criteria. Bij deze realisatie (open opdracht) gaan leerlingen zelf aan de slag met opgegeven criteria en zoeken ze zelf naar de best mogelijke oplossing. De kennis van eerder aangeleerde handelingen plus de het gebruik van gereedschappen en materialen worden in dit project op de proef gesteld.
 
Nascholing techniek - 30 mei 2017 - Samenkomst lerend netwerk techniek 1ste graad SO: Op dinsdagnamiddag 30 mei komt het lerend netwerk techniek 1ste graad SO een laatste keer samen voor dit schooljaar. Het TIO Overpelt speelt dit keer voor gastheer en ontvangt alle geïnteresseerde leerkrachten Techniek vanaf 13.15u op school. Wil je meer weten over dit initiatief? Stuur dan een mailtje aan peter.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
Ijkinstoets      
 
5 juli 2017 - Ijkingstoetsen wiskunde: De Vlaamse universiteiten bieden je leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs de kans deel te nemen aan de ijkingstoetsen wiskunde. Zo kunnen ze hun voorkennis wiskunde testen als voorbereiding op een universitair wetenschappelijke en technologische opleiding. 
 
Nascholing wiskunde - Netwerking wiskunde schooljaar 2017-2018: We denken al aan de voorbereiding van volgend schooljaar. De dagen van netwerking waren dit schooljaar een succes. Samen leren en delen blijkt in de smaak te vallen. Ik wens volgend schooljaar in te spelen op jullie vragen, noden en wensen. Geef me de onderwerpen door, waarover jullie volgend jaar willen netwerken. Lees meer ...
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Agenda buitengewoon onderwijs
 
 
► 
 
12 mei 2017 - Didactische werkvormen
 
► 
 
17 mei 2017 - PAG BuBaO
 
► 
 
18 mei 2017 - GON-coördinatoren BuBaO en BuSO
 
► 
 
19 mei 2017 - stuurgroep kiné
 
► 
 
19 mei 2017 - GOK-platform
 
► 
 
30 mei 2017 - directievergadering BuSO
 
► 
 
31 mei 2017 - stuurgroep PAG
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Op stap voor het klimaat 17 mei 2017
 
Op stap voor het klimaat      
 
Natuurwandeling met leuke opdrachten
 
Woensdag 17 mei 2017 - 9.00–12.00 u. of 13.00–16.00 u - Provinciaal Natuurcentrum, Genk
 
Inschrijven kan tot 12 mei. Maximaal 20 inschrijvingen per dagdeel.
 
 
► 
 
Basisonderwijs: www.limnet.be/nascholingenbaoDownload de pdf met het volledige programma.
 
► 
 
Secundair onderwijs: www.limnet.be/nascholingensoDownload de pdf met het volledige programma.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs bij jou in de regio
 
De komende weken starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s Mechelen-Brussel (5 mei), Antwerpen (16 mei) en Limburg (19 mei). Het centrale thema van de bijeenkomst is: “einde van de GOK-cyclus of een nieuw begin?” 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Studiedag kiné en ergo BuO 6 juni 2017
 
Op 6 juni 2017 heeft van 09.00 uur tot 15.30 uur de studiedag voor kinesisten en ergotherapeuten BuO plaats. 
 
In een eerste deel maken we als kinesist en ergotherapeut BuBaO en BuSO kennis met de verschillende opleidingsvormen van het BuSO met de klemtoon op psychomotoriek. Analyse van psychomotorisch gedrag in termen van 'competenties' in het basis- en secundair onderwijs is het doel van het tweede dagdeel.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Word lid van de besloten Facebookgroep Zin in leren! Zin in leven!
 
ZILL       Zowel de pedagogisch begeleiders als de proeftuinscholen getuigen van een grote deskundigheid en creativiteit bij de implementatie van Zin in leren! Zin in leven!. Om inspiratie en ideeën te delen kun je nu ook terecht in een besloten Facebookgroep. Daarin posten zowel pedagogisch begeleiders als scholen ideeën en praktijkvoorbeelden. Ook zin om jouw fantastische ideeën te delen? Word dan lid van Zin in leren! Zin in leven!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Werkvorm Zin in leren! Zin in leven!
 
ZILL   Heb je zin om al met je team aan de slag te gaan met het nieuwe leerplanconcept? In de werkvormfiche ‘ZiLL-koffer’ vind je inspiratie.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook