Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Mieke Moermans
►  Ondersteuningsnetwerk - Nieuw! Follow-upformulier voor het ondersteuningsnetwerk.
►  Taal – Studiedag dyslexie – 1 oktober 2018
►  Ontdek hoe Kleur Bekennen jouw school gratis kan ondersteunen!
►  Vacatures
Bestuurders & directies
►  Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen basisonderwijs – Data 2018-2019
►  Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair onderwijs – Data 2018-2019
►  Kwaliteitstools voor leidinggevenden – 24 september 2018
►  Beginnende directieleden so – 9 oktober 2018
►  Startdag netwerken directies so – 8 november 2018
►  De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
►  Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
►  Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
Gewoon basisonderwijs
►  Zill kick-off - 15 juni 2018
►  De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
►  Nascholingstraject – Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! – Start: 2 oktober 2018
►  Ontdektechniektalent - Vormingsmoment voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs - 3 oktober 2018!
►  Wereldburgers in mijn klas? Graag.
►  Zin in … duurzame ontwikkeling op school vanuit Zill? Doe mee met VALIES!
►  Proefproject differentiatie
►  Wetgeving ivm waarborgregeling voor LO
Gewoon secundair onderwijs
►  Nascholing tot bezinningsbegeleider
►  Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
►  De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
►  Studiedag community service learning - 19 september 2018 in Schaarbeek
►  Start-to-teach voor beginnende personeelsleden – 10 oktober 2018 & 23 januari 2019
►  Middenkadercongres so. ‘Je veilig voelen als leerling’ – 11 oktober 2018
►  Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
►  Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren
►  Projectoproep voor wereldburgerschap
►  Taal
►  Toelatingsexamen arts en tandarts
►  CLIL
►  Duits
►  Engels
►  Esthetica
►  Frans
►  Geschiedenis – Hoe leren leerlingen? Dual coding
►  Klassieke talen - Hoe leren leerlingen? Dual coding
►  Moderne vreemde talen
►  Muzikale opvoeding - In 2018 blaast Musica, Impulscentrum voor Muziek 40 kaarsjes uit.
►  OKAN
►  Personenzorg - Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les!
►  STEM
►  STW – Netwerking 2e – start op 24 oktober 2018 & Netwerking 3e graad – start op 17 oktober 2018
►  SweTe-praktijkvakken
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
►  De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
►  Zill kick-off - 15 juni 2018
►  SweTe-praktijkvakken - informatie – duaal leren – juni 2018
►  Taal buo
►  Gratis traject Buitengewone Wereldburgers
►  Wereldburgers in mijn klas? Graag.
►  Nascholing tot bezinningsbegeleider
►  Ontdektechniektalent - Vormingsmoment voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs - 3 oktober 2018!
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Onze netwerkvereniging in beeld: interview met Mieke Moermans
 
Mieke Moerman  
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkvereniging: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt in het katholiek onderwijs. In deze rubriek willen we dat netwerk in beeld brengen. We interviewen het komende jaar elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Mieke Moermans aan het woord, directeur in het Sint-Gerardus in Diepenbeek, een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 4. Voordien stond ze twaalf jaar als leraar voor de klas. Ze combineerde die job met een opdracht als pedagogisch begeleider.
 
Voor iedereen
 
 
 
Ondersteuningsnetwerk - Nieuw! Follow-upformulier voor het ondersteuningsnetwerk.
 
Ondersteuningsnetwerk Om een goede start te kunnen maken in september is het belangrijk een volledig overzicht te hebben van lopende ondersteuningen. Hiervoor werd een eenvoudig, digitaal follow-upformulier gemaakt voor de scholen gewoon onderwijs. Dit formulier dient ingevuld te worden voor elke leerling die ondersteuning heeft of in de loop van dit schooljaar gehad heeft. Je kan het terugvinden op limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen onder "ondersteuningsnetwerk". In de bijhorende kijkwijzer vind je de nodige info.
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal – Studiedag dyslexie – 1 oktober 2018
 
De vraag waarop we tijdens de studiedag een antwoord zoeken, luidt dus: “Hoe ga je (nog beter) om met leerlingen met dyslexie?”
 
De competentiebegeleiders trappen de studiedag af door jullie een brede bril aan te meten om te kijken naar leerlingen met al hun beperkingen en talenten.
 
Omwille van het grote succes op de Dag van de talen hebben we prof. dr. Wim Tops opnieuw uitgenodigd om het theoretische kader te schetsen afgewisseld met praktische tips. In de namiddag zal hij feedback geven op jullie dyslexiebeleid/toetsen.
 
Deze nascholing staat open voor leraren Duits/Engels/Frans/Nederlands uit het secundair onderwijs, leraren uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs vergezeld van een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator/taalcoördinator/logopedist.
 
1 oktober 2018 van 9.00 u. tot 16.00 u. Schrijf je binnenkort in via www.nascholing.be
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 
Ontdek hoe Kleur Bekennen jouw school gratis kan ondersteunen!
 
Kleur Bekennen   De werking van Kleur Bekennen en de term wereldburgerschap is niet altijd helemaal duidelijk voor directie, coördinatoren en leerkrachten. Daarom komen wij naar jouw school om Kleur Bekennen voor te stellen.

 
Is het de eerste keer dat  je gaat werken aan wereldburgerschap? Dan zetten we je op weg. Maar ook als je al een wereldburgerschapswerking hebt, maar je hebt concrete vragen of je wil meer leerkrachten betrekken, komen we graag naar jouw school. Dit kan bv. tijdens een personeelsvergadering (kort en krachtig 20’-30’ max) voor het voltallige leerkrachtenteam worden voorgesteld, maar ook voor een kleine groep of individueel.
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen basisonderwijs – Data 2018-2019
 
De data voor de Inforondes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn bepaald. Graag nodigen wij directies bao en bestuurders uit:
 
 
► 
 
13 november 2018  om 14 uur
 
► 
 
3 april 2019 om 19 uur
 
► 
 
13 juni 2019 om 19 uur
 
Deze inforondes gaan door in de Tulpinstraat te Hasselt.
 
Bestuurders & directies, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair onderwijs – Data 2018-2019
 
De data voor de Inforondes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn bepaald. Graag nodigen wij directies so en bestuurders uit:
 
 
► 
 
13 november 2018  om 19 uur
 
► 
 
2 april 2019 om 10 uur
 
► 
 
5 juni 2019 om 19 uur
 
De locatie verneem je in de volgende nieuwsbrief.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kwaliteitstools voor leidinggevenden – 24 september 2018
 
Ben je op zoek naar goede tools om kwaliteitsontwikkelend aan de slag te gaan in je school? In deze nascholing worden verschillende tools aangereikt om op meerdere niveaus in je organisatie te implementeren. Van beleids- tot uitvoeringsniveau.
 
Voor directies secundair onderwijs en hun middenkader.
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven binnenkort via nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Beginnende directieleden so – 9 oktober 2018
 
Ook volgend schooljaar ontvangen wij jou graag als beginnend directielid so. Wij stellen onze pedagogische begeleidingsdienst voor en zorgen voor een getuigenis van een collega die net iets langer directeur is …
 
Meer informatie en inschrijven binnenkort via nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Startdag netwerken directies so – 8 november 2018
 
Op 8 november 2018 voorzien wij in de namiddag een startmoment voor onze regionale netwerken directies.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
 
Lincka
 
Spoedig vind je ons volledig nascholingsaanbod online. Wij informeren jou hierover in een aparte nieuwsbrief.
 
Je kan nu al genieten van een preview via www.lincka.be
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Adventsbezinningsdag voor directies so – 4 december 2018
 
Tijd nodig om even uit de drukte van alledag samen met collega-directeurs te luisteren en te netwerken? Houd dan zeker deze datum vrij: 4 december 2018. Sint-Martinus Herk-de-Stad voorziet een warm welkom voor jullie! 
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Directiecongres so – Save the date – 7 en 8 februari 2019
 
Noteer alvast 7 & 8 februari 2019 in je agenda. We zijn voor de 2e keer te gast in Hotel Van der Valk in Eindhoven voor het directiecongres so.
 
We voorzien een nog uitgebreider aanbod werkwinkels met ook structurele mogelijkheden tot overleg met je scholengemeenschap, aandacht voor praktijkvoorbeelden en inspirerende sprekers.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Zill kick-off - 15 juni 2018
 
Zill Kick-Off  
 
Vanaf 1 september 2018 kan elke basisschool starten met het nieuwe leerplan Zin in leren!  Zin in leven!. Dat willen we niet zomaar laten gebeuren.
 
Heb jij een lerarenteam met zin in leren! zin in leven? Of ben je als directeur zelf al gebeten door de Zill-microbe? Dan is dit iets voor jouw school!
 
Wij dagen elke leraar (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs uit om met zijn (klas)groep Zin in leren! Zin in leven! te tonen op vrijdag 15 juni 2018. Want we weten dat jouw leerlingen zin in leren en leven hebben.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
 
Lincka
 
Spoedig vind je ons volledig nascholingsaanbod online. Wij informeren jou hierover in een aparte nieuwsbrief.
 
Je kan nu al genieten van een preview via www.lincka.be
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholingstraject – Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! – Start: 2 oktober 2018
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ontdektechniektalent - Vormingsmoment voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs - 3 oktober 2018!
OTT  
De nood aan een onderzoekende en/of ontwerpende aanpak in STEM-onderwijs is gebaseerd op het geloof dat het belangrijk is dat leerlingen echt verstaan wat ze leren. 
 
De sessie Z in 1 toont dan ook een duidelijke visie rond de leerlijnen en de aanpak hiervan tijdens de les. 
Omdat de sessie op woensdagnamiddag 23 mei reeds volzet was, nemen we jouw inschrijving graag mee naar een herhaalsessie op woensdagnamiddag 3 oktober '18.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Wereldburgers in mijn klas? Graag.
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan Kleur Bekennen, Djapo en Studio Globo opnieuw op 'wereldreis'. 
 
Kleur Bekennen  
 
Aan de hand van concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat gaan we samen met jouw basisschool op zoek om wereldburgerschapseducatie een prominente plaats te geven op jouw school. 
 
Het hele traject is volledig gratis en de sessies vinden dit jaar plaats in Hasselt, Antwerpen en Gent. 
 
Raadpleeg hier de brochure voor alle informatie. Boek nu reeds je gratis tickets via dit inschrijvingsformulier
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Zin in … duurzame ontwikkeling op school vanuit Zill? Doe mee met VALIES!
 
Valies  
 
► 
 
Hoe werk je aan de implementatie van Zill via duurzame ontwikkeling?
 
► 
 
Hoe werk je aan duurzame ontwikkeling vanuit Zin in leren! Zin in leven!
 
► 
 
Hoe sla je twee vliegen in één klap?

Dat willen we samen met jouw school in de loop van het schooljaar 2018-2019 vormgeven en onderzoeken via het gratis nascholings- en onderzoeksproject VALIES op maat van jouw school.
 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Proefproject differentiatie
 
Het project richt zich op het identificeren, verrijken en delen van praktijken in de derde graad BaO en in 1B van SO.  Die praktijken richten zich op leerlingen die het moeilijk hebben om de eindtermen basisonderwijs te behalen te helpen 1) om de eindtermen te behalen en 2) als dat niet mogelijk is de betrokken leerlingen zo ver als mogelijk te brengen. Het gaat dus echt om fase 0 en 1 op het zorgcontinuüm.
 
Timing: september 2018 - juni 2021 (drie jaar)
 
Wat kan de winst zijn voor een school? ...
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Wetgeving ivm waarborgregeling voor LO
 
In de omzendbrief van BaO/2005/09 Personeelsformatie Scholen in het Gewoon Basisonderwijs (29/06/2005) staat onder  “3.1.4.3 Waarborgregeling lichamelijke opvoeding” 
 
Voor het kleuter is er geen discussie mogelijk. MINSTENS 7,7% van de lestijden.In het lager moeten je kijken wat de situatie was in 2005 (hoeveel LT men verhoudingsgewijs gaf aan LO, want de school kan groter of kleiner geworden zijn dus feitelijk normaal 2LT/klasgroep) en daar moet men dan verplicht MINSTENS 1,2% van de lestijden bovenop inrichten. Dat criterium (dus het aantal waarop men zich baseert vanuit het verleden) moet onderhandeld worden in het LOC.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Nascholing tot bezinningsbegeleider
 
Bezinningsbegeleider   Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit? Wil je graag begeleider worden van klasgebonden bezinningsdagen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
 
We kijken al vooruit naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs). Waarom en van waaruit dit Bijbelverhaal en het jaarthema werden gekozen zal ons duidelijk gemaakt worden tijdens de jaarplanningsnamiddagen, die vanuit het Vicariaat Onderwijs en de Dienst Schoolpastoraal worden georganiseerd voor de voorzitters en/of secretarissen en andere geïnteresseerde leden van de PAG/PDG-en. Deze namiddagen vinden plaats in de DOd, Tulpinstraat 75 Hasselt op dinsdag 5 en woensdag 6 juni, telkens van 13u30 tot 16u30.
 
Inschrijven voor deze namiddagen op nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
 
Lincka
 
Spoedig vind je ons volledig nascholingsaanbod online. Wij informeren jou hierover in een aparte nieuwsbrief.
 
Je kan nu al genieten van een preview via www.lincka.be
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Studiedag community service learning - 19 september 2018 in Schaarbeek
 
Studiedag Community Service Learning  
 
Wil je kennismaken met Community Service Learning? We bieden niet alleen de theoretische inhouden rond dienen, reflecteren en leren, maar ook werken we vanuit enkele sterke praktijken in het onderwijs, werkveld en de solidariteitsinstellingen. In enkele werkwinkels zetten we eveneens in op het leren reflecteren en het opstarten van een nieuw project CSL binnen de school. 
 
Steeds wordt de verbinding tussen onderwijs, o.a. vanuit het vormingsconcept so en samenleving gemaakt.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Start-to-teach voor beginnende personeelsleden – 10 oktober 2018 & 23 januari 2019
 
Je bent onlangs (of enkele maanden geleden) het onderwijs ingestapt. We wensen je alvast heel veel vreugde toe in je onderwijsloopbaan. Om je te ondersteunen in deze beginperiode willen de Pedagogische Begeleiding van regio Limburg alle beginnende personeelsleden samenbrengen tijdens twee woensdagen, telkens van 9u15 tot 16 uur. Die dagen vormen de eerste stap in het ruimere concept van loopbaanbegeleiding van onderwijsmensen en zijn complementair aan de opvang en de begeleiding in de eigen school.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Middenkadercongres so. ‘Je veilig voelen als leerling’ – 11 oktober 2018
 
Ben je leerlingenbegeleider of graadcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit congres. Dit jaar staat deze dag in het teken van welbevinden in de ruime zin van het woord. We bieden kaders en praktische handvaten om aandacht te schenken aan het welbevinden van leerlingen, van aandacht voor zorg voor leerlingen tot algemeen welbevinden op school, van verbinding zoeken met leerlingen tot omgaan met klachten en conflicten. Hoe kan jij als lid van het middenkader hiermee omgaan en ondersteuning bieden, met aandacht voor je eigen welbevinden in je job?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Kwaliteitstools voor leraren. Kwaliteitsontwikkeling 2.0, een must voor elke leraar die zijn eigen lespraktijk wil verbeteren. – 29 november 2018
 
Wil je weten hoe je met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling aan de slag kan binnen je vak? Deze vorming biedt je een korte intro in kwaliteitsontwikkeling én geeft je de mogelijkheid om te werken met 1 tool naar keuze.
 
Voor leraren secundair onderwijs
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven binnenkort via nascholing.be.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lerend netwerk voor kwaliteitscoördinatoren
 
Volgend school starten wij met een lerend netwek voor kwaliteitscoördinatoren.  Dit lerend netwerk start op 9 oktober van 9.30 tot 12 uur. Hoe Inschrijven? Daarvoor verneem je meer in onze volgende nieuwsbrief.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Projectoproep voor wereldburgerschap
 
Kleur Bekennen   Kleur Bekennen lanceert voor het schooljaar 2018-2019 haar projectoproep voor wereldburgerschap. Net als vorig jaar focussen ze op initiatieven van schoolteams die expliciet aandacht hebben voor het versterken van leerlingenparticipatie in het kader van hun werking omtrent wereldburgerschapseducatie.
 
Bij selectie biedt Kleur Bekennen in de eerste plaats inhoudelijke ondersteuning aan. Deze ondersteuning, verspreid over het hele schooljaar, bevat minstens 3 contactmomenten met advies en ondersteuning op maat.Daarnaast kan jullie school rekenen op een financiële ondersteuning voor bepaalde kostensoorten gerelateerd aan het initiatief. 
 
Lees aandachtig de volledige handleiding en dien jullie dossier ten laatste op 16 september 2018 23u59 in.
 
Geniet van inhoudelijke en financiële ondersteuning voor jullie wereldburgerschapsambities! Lees de handleiding van de projectoproep.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal
 
 
 
► 
 
Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
 
► 
 
Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
 
► 
 
De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?
 
In dit netwerk ga je via een kortlopend praktijkonderzoek op zoek naar effectieve oplossingen voor talige problemen. Deze nascholing staat open voor taalcoördinatoren, leden van het taalbeleidsteam en leraren die een effectief taalbeleid willen voeren.
 
 
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.
 
 
Onze Vlaamse leerlingen doen het niet zo goed op internationale toetsen voor begrijpend lezen. Wil jij weten hoe je van jouw leerlingen sterke en gemotiveerde lezers kan maken? Ben jij een inspirator voor collega’s? Dan is deze nascholing iets voor jou.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toelatingsexamen arts en tandarts
 
Toelatingsexamen arts  
 
Na twee decennia komt er in Vlaanderen een vernieuwd toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. De huidige formule was moeilijk houdbaar. Door de sterke groei van het aantal kandidaten nam de moeilijkheidsgraad van het examen in de loop van de jaren sterk toe. Dit jaar ging het om 6323 deelnemers waarvan er 1365 slaagden.
 
Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 3 juli 2018 te Brussels ExpoHet toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 4 juli 2018 te Brussels Expo. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt. Meer informatie is hier te vinden.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL
 
 
Wens je te starten met CLIL? Of ben je als gevorderde CLIL-leraar op zoek naar nieuwe boeken? Houd dan zeker 3 oktober 2018 vrij in je agenda! Lees meer
 
 
Het lijkt nog veraf – 15 december, de deadline voor het aanvragen van een CLIL-traject – maar niets is minder waar. Want vooraleer je een dossier kan indienen, doorloop je met je schoolteam best de volgende stappen:
 
 
► 
 
Maak een analyse van de beginsituatie.
 
► 
 
Leg de visie en de doelstellingen voor het CLIL-traject vast.
 
► 
 
Werk een communicatiestrategie uit.
 
► 
 
Maak de visie operationeel via een actieplan.
 
Hoe je dat aanpakt, lees je in de Kwaliteitsstandaard CLIL-traject.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Duits
 
 
Graag doe ik een oproep om volgend schooljaar opnieuw een netwerk met leerkrachten Duits te vormen. Leergierige leraren die graag experimenteren met (nieuwe) didactische inzichten, nieuw materiaal ontwikkelen en/of op zoek zijn naar andere invalshoeken ontmoeten elkaar. De bedoeling van het netwerk is om je lespraktijk te versterken en samen succeservaringen en bezorgdheden te bespreken. “Deutschlehrer treffen sich” op donderdag 25 oktober (18  – 20 uur) en dinsdag 2 april (19 tot 21 uur).  Inschrijven kan binnenkort via nascholing.be. Voor verdere vragen mag je een mail sturen naar veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
 
De volgende Deutschlehrertag in samenwerking met UCLL staat gepland op donderdag 31 januari. Tijdens deze dag komen leraren Duits samen op de campus van UCLL om inspiratie op te doen, handboeken te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Het programma wordt begin volgend schooljaar verspreid.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Engels
 
 
Drie keer per schooljaar ontmoeten een aantal leraren Engels elkaar om ideeën uit te wisselen, succeservaringen en bezorgdheden te bespreken en om geïnformeerd te worden over nieuwe inzichten en leerplandoelstellingen. Wil je ook graag deel uitmaken van deze groep, schrijf je dan in via nascholing.be. We ontmoeten elkaar volgend schooljaar op maandag 8 oktober (19 – 21 uur), dinsdag 8 januari (19 – 21 uur) en woensdag 17 april (14 – 17 uur). Verdere vragen mag je mailen naar veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
 
Jan Antoon Pennings verzamelde interessante eenvoudige en meer complexe video’s over tal van STEM-toepassingen. Zin in een vakoverschrijdend project met een STEM-collega of wil je inspelen op een leerlingengroep die geïnteresseerd is in wetenschappen, technologie, engineering en/ of wiskunde, kijk dan zeker eens bij het leermateriaal Engels op de site van de begeleidingsdienst: https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leermateriaal-engels 
 
 
Blijkt op het einde van een schooljaar dat een leerling te weinig basiskennis of voeling heeft met Engels dan kan een vakantiewerk of een suggestie om te oefenen zinvol zijn. Bij het leermateriaal Engels vind je een document met remediëringsvoorstellen. De meeste suggesties zijn online toepassingen. Doel van het vakantiewerk is om de leerling te laten oefenen zodat hij / zij volgend schooljaar gemakkelijker de lessen kan volgen. 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Esthetica
 
 
Kleine verhalen in een groote oorlog  
 
Stijn Meuris brengt het verhaal van WO I in Limburg op zijn eigen gedreven en boeiende manier. Inhoudelijk laat hij zich inspireren door muzikant en WO I-kenner Jan Swerts. Meuris vertelt over het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, over hoe ons land (nochtans neutraal grondgebied) betrokken raakte en hoe Limburg moest toezien hoe het Duitse leger onze contreien als aanloopstrook naar Frankrijk beschouwde. Daarnaast toont hij, in een wervelende uiteenzetting met tal van afbeeldingen, hoe de Limburgse bevolking omging met die duistere periode uit de Belgische geschiedenis. In welke gemeenten was WO I zichtbaar aanwezig en in welke minder? Welke Limburgers speelden een rol van betekenis en welke anekdotes zijn de moeite waard? 
 
 
Musica
 
40 jaar muzikaal begeesteren en impulsen geven voor een authentiek en avontuurlijk muzieklandschap.
 
Graag nodigen wij u uit om dit te vieren op zaterdag 23 juni 2018 in de prachtige Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. Wij starten feestelijk om 18.00 uur met een hapje, een drankje en enkele muzikale intermezzi.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Frans
 
 
Hoe werkt gespreide evaluatie bij jullie op school? Geven jullie nog examens? Op welke manier gebruiken jullie een taalportfolio? Hebben jullie ervaring met co-teaching? Welke criteria gebruiken jullie bij schrijf-en spreekopdrachten? Hoe differentiëren jullie? Welke werkvormen en leerstrategieën werken bij jullie het best?
 
Volgend schooljaar wensen we een netwerk Frans 1ste graad op te starten. Het bestaande netwerk Frans 2de -3de graad blijft verder doorlopen.
 
Wens je deel te nemen aan één van deze netwerken volgend schooljaar? Mail alvast de verantwoordelijke begeleider marlene.rasir@katholiekonderwijs.vlaanderen. De eerste datum voor volgend schooljaar is geprikt: 18/10/2018.
 
 
De leden van het netwerk Frans hebben enkele gouden regels verzameld ter ondersteuning bij schrijfopdrachten. Misschien kunnen enkele regels als basis dienen voor een schrijfkader in jullie klassen? Voeg, schrap, pas aan, vervolledig … in functie van jullie doelgroepen.
 
 
De leden van het netwerk Frans hebben een aantal studeer-en remediëringstips verzameld.
 
Je vindt interessante linken per vaardigheid, tips om de ondersteunende kennis functioneel in te zetten, ideeën om de juiste attitude te verkrijgen en strategieën die de taal kunnen versterken.
 
Veel leesplezier!
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis – Hoe leren leerlingen? Dual coding
 
Hoe leren leerlingen?  Tim Surma, onderwijswetenschapper en leraar wiskunde, laat ons zien welke leerstrategieën werken. Een van de succesvolle strategieën is dual coding. Hierdoor komt de informatie op twee manieren je hersenen binnen, namelijk via beeld en via tekst. Die combinatie bevordert het leren.
 
Volgend schooljaar kan je zelf komen kennismaken met Tim Surma en zijn leerstrategieën, waarschijnlijk in het tweede trimester. Hou de maandberichten zeker in de gaten voor meer nieuws hierover.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen - Hoe leren leerlingen? Dual coding
 
Hoe leren leerlingen?  Tim Surma, onderwijswetenschapper en leraar wiskunde, laat ons zien welke leerstrategieën werken. Een van de succesvolle strategieën is dual coding. Hierdoor komt de informatie op twee manieren je hersenen binnen, namelijk via beeld en via tekst. Die combinatie bevordert het leren.
 
Volgend schooljaar kan je zelf komen kennismaken met Tim Surma en zijn leerstrategieën, waarschijnlijk in het tweede trimester. Hou de maandberichten zeker in de gaten voor meer nieuws hierover.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Studiedag dyslexie – 1 oktober 2018 - De vraag waarop we tijdens de studiedag een antwoord zoeken, luidt dus: “Hoe ga je (nog beter) om met leerlingen met dyslexie?”
 
De competentiebegeleiders trappen de studiedag af door jullie een brede bril aan te meten om te kijken naar leerlingen met al hun beperkingen en talenten.
 
Omwille van het grote succes op de Dag van de talen hebben we prof. dr. Wim Tops opnieuw uitgenodigd om het theoretische kader te schetsen afgewisseld met praktische tips. In de namiddag zal hij feedback geven op jullie dyslexiebeleid/toetsen.
 
Deze nascholing staat open voor leraren Duits/Engels/Frans/Nederlands uit het secundair onderwijs, leraren uit het basisonderwijs en buitengewoon onderwijs vergezeld van een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator/taalcoördinator/logopedist.
 
1 oktober 2018 van 9.00 u. tot 16.00 u. Schrijf je binnenkort in via www.nascholing.be
 
 
Ben jij op zoek naar een activerende werkvorm of kan een ICT-tool je les wat pimpen? Dan is de volgende website zeker een aanrader: https://activeerjeles.nl.
 
Aan de hand van korte videofragmenten worden de verschillende werkvormen kort uitgelegd met voorbeelden voor gebruik. De werkvormen worden onderverdeeld op basis van de verschillende stadia van je les: opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale opvoeding - In 2018 blaast Musica, Impulscentrum voor Muziek 40 kaarsjes uit.
 
Musica
 
40 jaar muzikaal begeesteren en impulsen geven voor een authentiek en avontuurlijk muzieklandschap.
 
Graag nodigen wij u uit om dit te vieren op zaterdag 23 juni 2018 in de prachtige Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. Wij starten feestelijk om 18.00 uur met een hapje, een drankje en enkele muzikale intermezzi.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN
 
 
Met de steun van Provincie Limburg en Stad Hasselt  stelt Groep INTRO de projecten INTERACTIEF en POWERTOOLS, de educatieve films en de resultaten van de studie die doorheen de projecten werd gedaan, voor.
 
 
 
► 
 
Sta je nog maar pas in de OKAN-klas en wil je inzicht verwerven in hoe leerlingen het best komen tot het leren van het Nederlands? Heb je nog geen idee hoe je aan de slag moet met het ontwerpen van een goede les op basis van de ontwikkelingsdoelen?
 
► 
 
Je hebt al een jaar ervaring in OKAN, maar je twijfelt nog aan hoe je (nog meer) gedifferentieerd te werk kan gaan?
 
► 
 
Je geeft met hart en ziel les aan je OKAN-leerlingen. Toch vind je hun prestaties evalueren nog moeilijk?
 
Sluit je dan aan bij het netwerk voor OKAN-leraren op: 9 oktober, 20 november en 22 januari!
 
 
Als vervolgschoolcoach sta je vaak in een moeilijke spreidstand tussen je OKAN-leerling aan de ene kant en de vervolgschool aan de andere kant. Dit lerende netwerk biedt je de gelegenheid om je vragen en bezorgdheden voor te leggen aan andere coaches. Daarnaast deel je materialen met elkaar, geef je feedback en verwerf je nieuwe inzichten in hoe je een leraar in de vervolgschool nog beter kunt ondersteunen. Ook blijf je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het OKAN-landschap.
 
Startdag: 9 oktober van 13.00 u. – 16.00 u. Meer info vind je binnenkort op www.nascholing.be
 
Boek – “Zondag dus”
 
Zondag Dus
 
In het Wablieft-boek “Zondag dus: samen sterke verhalen vertellen” lezen je leerlingen 8 korte verhalen in een duidelijke taal.
 
De auteurs zijn niet van de minste, o.a. Diane Broeckhoven, Fikry El Azzouzi, Siska Goeminne, Emy Koopman, Ruth Lasters, David Troch, Louis van Dievel en Erik Vlaminck. Zij schreven spannende, boeiende en grappige teksten. Na elk verhaal volgt een mooi gedicht.
 
Je kan het boek alleen lezen of in een groep.
 
Werkboekje – “Wa zegt ge?” over Vlaamse spreektaal
 
Wa zegt ge?
 
Wil je je leerlingen helpen om de Vlaamse spreektaal beter te begrijpen? Immers, het Nederlands op school komt niet altijd overeen met dat in de omgangstaal. Het werkboekje “Wa zegt ge?” van Sofie Begine zal hen helpen om de Vlaamse spreektaal van elke dag te leren kennen! Het bevat 27 thema’s met realistische dialogen, sleutelzinnen voor alledaagse gesprekken. Daarnaast vinden je leerlingen er ook uitspraak- en grammaticatips. Verder wordt er regelmatig vergeleken met het Frans, wat handig is voor Franstalige instromers in je klas. Dit werkboekje kan ook als zelfstudie-instrument gebruikt worden.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg - Coöperatieve leerstrategieën, iedereen bij de les!
 
Kagan Ook vanaf volgend schooljaar organiseren de regio’s weer verschillende verdiepingssessies! Kagan in personenzorg, de vele voordelen van deze strategieën helpen om heel wat (horizontale) leerplandoelstellingen binnen verzorging en IO te realiseren, te werken met binnenklasdifferentiatie en glansrijk te gaan voor kansenbreed onderwijs.
 
Save the dates:
 
 
► 
 
In Antwerpen:  sessie 1: 12/11, sessie 2: di 12/2/19, sessie 3: vr 3/5/19
 
► 
 
In Gent : sessie 4: ma 19/11, sessie 5: di 5/2/19
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STEM
 
 
Junior College   Het Junior College STEM biedt uitdagende en diepgaande lespakketten in Science - Technology - Engineering - Mathematics voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Men wil de leerlingen hierdoor een andere en ruimere blik bieden op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan. Ze komen in contact met actueel onderzoek in deze disciplines. Zie hier voor het aanbod en meer informatie schooljaar 2018-2019.
 
Ben jij op zoek naar een activerende werkvormen of kan een ICT-tool je les wat pimpen? Dan is de volgende website zeker een aanrader: https://activeerjeles.nl.
Aan de hand van korte videofragmenten worden de verschillende werkvormen kort uitgelegd met voorbeelden voor gebruik. De werkvormen worden onderverdeeld op basis van de verschillende stadia van je les: opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
STW – Netwerking 2e – start op 24 oktober 2018 & Netwerking 3e graad – start op 17 oktober 2018
Noteer alvast in je agenda:
 
► 
 
Netwerking SW 2e graad op 24 oktober voormiddag (volgende data worden samen vastgelegd)
 
► 
 
Netwerking SW 3e graad in opvolging van de start gemaakt op 25 mei 2018: 17 oktober en 23 november 2018, 13 februari, 2 april 2019  en 23 mei telkens om 9 uur in de Tulpinstraat Hasselt.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SweTe-praktijkvakken
 
 
Agoria wil graag promotie maken rond duaal leren. Hiervoor hebben ze enkele promotiefilmpjes gemaakt met de bedoeling deze zo veel mogelijk te verspreiden onder de jongeren, liefst met hulp van de scholen.
 
Op onderstaande link is een eerste ‘informerende video’ te vinden: https://youtu.be/GdG3fOosGnY
 
Verder komen er nog ‘myth buster’ video’s gericht naar jongeren. In een eerste video legt Brian, een leerling EMT duaal, uit wat duaal leren voor hem is. Deze video is te vinden op de Facebookpagina van TECH YOU, het jongerenlabel van Agoria.
 
 
Informatie – Interessante website voor activerende werkvormen en ICT-tools 
 
Ben jij op zoek naar een activerende werkvormen of kan een ICT-tool je les wat pimpen? Dan is de volgende website zeker een aanrader: https://activeerjeles.nl.
 
Aan de hand van korte videofragmenten worden de verschillende werkvormen kort uitgelegd met voorbeelden voor gebruik. De werkvormen worden onderverdeeld op basis van de verschillende stadia van je les: opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Toelatingsexamen arts  
 
Na twee decennia komt er in Vlaanderen een vernieuwd toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. De huidige formule was moeilijk houdbaar. Door de sterke groei van het aantal kandidaten nam de moeilijkheidsgraad van het examen in de loop van de jaren sterk toe. Dit jaar ging het om 6323 deelnemers waarvan er 1365 slaagden.
 
Het toelatingsexamen arts vindt plaats op dinsdag 3 juli 2018 te Brussels ExpoHet toelatingsexamen tandarts vindt plaats op woensdag 4 juli 2018 te Brussels Expo. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt. Meer informatie is hier te vinden.
 
 
Op vrijdag 21 september zal er opnieuw een editie van het Internationaal Wiskundetoernooi plaatsvinden aan KU Leuven.  Meer informatie en inschrijven kan via de website.
 
 
Zesdejaarsleerlingen die de stap plannen naar universitair wetenschappelijk en technologisch onderwijs en die een inschatting willen maken van hun voorkennis, kunnen deelnemen aan de ijkingstoets.
Opgelet! Om te kunnen inschrijven in de opleiding bachelor in de ingenieurswetenschappen burgerlijk ingenieur en bachelor in de ingenieurswetenschappen burgerlijk ingenieur-architect moet je hebben deelgenomen aan een ijkingstoets.
Dit jaar vinden de ijkingstoetsen plaats op 2 juli en 1 september. Een overzicht met meer info is hier te vinden.
 
 
Zoals elk jaar biedt Nascholingen ICT weer een heel pakket interessante nascholingen aan voor het vak wiskunde. Een overzicht met meer informatie (doelstellingen, inhoud en locaties) over het aanbod kun je hier vinden
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Schoolpastorale infonamiddagen – Jaarthema 2018-2019 – 5 & 6 juni 2018
 
We kijken al vooruit naar het schooljaar 2018-2019, waarin we zullen werken met het verhaal van Lc. 24, 13-35 (de leerlingen van Emmaüs). Waarom en van waaruit dit Bijbelverhaal en het jaarthema werden gekozen zal ons duidelijk gemaakt worden tijdens de jaarplanningsnamiddagen, die vanuit het Vicariaat Onderwijs en de Dienst Schoolpastoraal worden georganiseerd voor de voorzitters en/of secretarissen en andere geïnteresseerde leden van de PAG/PDG-en. Deze namiddagen vinden plaats in de DOd, Tulpinstraat 75 Hasselt op dinsdag 5 en woensdag 6 juni, telkens van 13u30 tot 16u30.
 
Inschrijven voor deze namiddagen op nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
De regionale nacholingsinitiatieven komen spoedig online.
 
Lincka
 
Spoedig vind je ons volledig nascholingsaanbod online. Wij informeren jou hierover in een aparte nieuwsbrief.
 
Je kan nu al genieten van een preview via www.lincka.be
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Zill kick-off - 15 juni 2018
 
Zill Kick-Off  
 
Vanaf 1 september 2018 kan elke basisschool starten met het nieuwe leerplan Zin in leren!  Zin in leven!. Dat willen we niet zomaar laten gebeuren.
 
Heb jij een lerarenteam met zin in leren! zin in leven? Of ben je als directeur zelf al gebeten door de Zill-microbe? Dan is dit iets voor jouw school!
 
Wij dagen elke leraar (gewoon en buitengewoon) basisonderwijs uit om met zijn (klas)groep Zin in leren! Zin in leven! te tonen op vrijdag 15 juni 2018. Want we weten dat jouw leerlingen zin in leren en leven hebben.
 
 
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
SweTe-praktijkvakken - informatie – duaal leren – juni 2018
 
Agoria wil graag promotie maken rond duaal leren. Hiervoor hebben ze enkele promotiefilmpjes gemaakt met de bedoeling deze zo veel mogelijk te verspreiden onder de jongeren, liefst met hulp van de scholen.
 
Op onderstaande link is een eerste ‘informerende video’ te vinden: https://youtu.be/GdG3fOosGnY
 
Verder komen er nog ‘myth buster’ video’s gericht naar jongeren. In een eerste video legt Brian, een leerling EMT duaal, uit wat duaal leren voor hem is. Deze video is te vinden op de Facebookpagina van TECH YOU, het jongerenlabel van Agoria.
 
Hoe kan deze video verspreid worden?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Taal buo
 
 
 
► 
 
Hoe houd je als taalcoördinator de vinger aan de pols?
 
► 
 
Hoe zorg je ervoor dat je effect bereikt op de klasvloer?
 
► 
 
De nieuwe inspectie vraagt dat je zelf de kwaliteit bewaakt van je beleid. Maar hoe doe je dat?
 
In dit netwerk ga je via een kortlopend praktijkonderzoek op zoek naar effectieve oplossingen voor talige problemen. Deze nascholing staat open voor taalcoördinatoren, leden van het taalbeleidsteam en leraren die een effectief taalbeleid willen voeren.
 
 
Het is nu definitief: vanaf 1 september 2018 start opnieuw een driejarige GOK-cyclus 2018-2021. Wil je met je team aan de slag met het thema taalbeleid, dan kun je via de website van steunpunt GOK een brede screening vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Gratis traject Buitengewone Wereldburgers
 
Kleur Bekennen  
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 slaan Kleur Bekennen, KIYO, Plan International België en School zonder Raciscme opnieuw de handen in elkaar. 
 
Samen met verschillende Vlaamse BuSO scholen gaan we een participatief traject aan om wereldburgerschapseducatie te versterken op schoolniveau. Daarnaast is er ook ruimte om de specifieke noden en methodieken van leerkrachten onder de loep te nemen. 
 
Het hele traject is volledig gratis en de sessies vinden dit jaar plaats in Hasselt en Gent
 
Raadpleeg hier de brochure voor alle informatie. Schrijf je in via dit inschrijfformulier.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Wereldburgers in mijn klas? Graag.
 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan Kleur Bekennen, Djapo en Studio Globo opnieuw op 'wereldreis'. 
 
Kleur Bekennen  
 
Aan de hand van concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat gaan we samen met jouw basisschool op zoek om wereldburgerschapseducatie een prominente plaats te geven op jouw school. 
 
Het hele traject is volledig gratis en de sessies vinden dit jaar plaats in Hasselt, Antwerpen en Gent. 
 
Raadpleeg hier de brochure voor alle informatie. Boek nu reeds je gratis tickets via dit inschrijvingsformulier
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholing tot bezinningsbegeleider
 
Bezinningsbegeleider   Werk je graag met jongeren? Wil je in de toekomst meewerken aan de ontplooiing van hun persoonlijke en spirituele identiteit? Wil je graag begeleider worden van klasgebonden bezinningsdagen
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Ontdektechniektalent - Vormingsmoment voor leerkrachten kleuter en lager onderwijs - 3 oktober 2018!
OTT  
De nood aan een onderzoekende en/of ontwerpende aanpak in STEM-onderwijs is gebaseerd op het geloof dat het belangrijk is dat leerlingen echt verstaan wat ze leren. 
 
De sessie Z in 1 toont dan ook een duidelijke visie rond de leerlijnen en de aanpak hiervan tijdens de les. 
Omdat de sessie op woensdagnamiddag 23 mei reeds volzet was, nemen we jouw inschrijving graag mee naar een herhaalsessie op woensdagnamiddag 3 oktober '18.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook