Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
Maandelijks sturen de pedagogische begeleiders nieuws door: interessante navormingen, bijeenkomsten voor netwerken, ideeën voor in de klas, leermateriaal …  Deze info wordt op de website geplaatst en verzameld in de regionale nieuwsbrief. Helaas merken we dat ons nieuws nog niet alle leraren bereikt.
 
Om praktischer en efficiënter te werk te gaan, is het zinvol dat elke leraar deze nieuwsbrief maandelijks automatisch in de eigen mailbox ontvangt. Gelieve daarom volgende link naar alle betrokkenen door te mailen, zodat ze kunnen intekenen op wat voor hen interessant is. Schrijf je in op de regionale nieuwsbrief.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje voor basis- en secundair onderwijs.

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Een vredig en gelukkig nieuwjaar
►  Introductiesessie hoogbegaafdheid - 24/01/2020 in Hasselt
►  "Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig" inspiratiedag inclusie - 13/02/2020
►  Taal
►  CLIL
►  HOOGBEGAAFDHEID – spel – filosoferen met SOFIA
►  OKAN
►  Nieuwe aanmeldingspagina
►  Vernieuwde themapagina’s online
►  Nieuwsbrief 12: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
►  Vacature administratief logistiek directeur
Bestuurders & directies
►  Netwerken directies so
►  Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
Gewoon basisonderwijs
►  Relaxed voor de klas jonge kinderen 7-10 jaar & tieners 10-14 jaar - Extra datum 09/01/2020!
►  GROWTH MINDSET. Haal het best uit elk kind … en jezelf - 9/1/2020
►  Evalueren in de kleuterklas - 16/01/2020
►  Dag van het jonge kind - SAVE THE DATE - 23/01/2020
►  Inschrijvingen IDP 2020 geopend
Gewoon secundair onderwijs
►  Begeleidersteam so
►  Lerend netwerk ondersteunend personeel - 4 februari 2020
►  Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
►  Lerend netwerk leerlingenbegeleiders - 19 februari 2020
►  Dag van de Talen - Nascholing - 5 maart 2020
►  Start to teach - Dag van de beginnende leraren – dag 2 - 12 maart 2020
►  Overleggroep Columbus - 16 maart 2020
►  Leerbezoek Buitengewoon Onderwijs - 19 maart 2020
►  Dialogaal Leiderschap - nascholing - 24 maart 2020
►  Aardrijkskunde
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Humane wetenschappen
►  Klassieke talen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Nederlands
►  Mens en samenleving
►  Moderne vreemde talen
►  PAV/MAVO
►  Personenzorg
►  STEM
►  SWeTe-technische en praktijkvakken
►  Toerisme
►  Wetenschappen
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Colloquium buitengewoon onderwijs ‘Buitengewoon sterk!’
►  Humane wetenschappen
►  Lichamelijke opvoeding
►  Mens en samenleving
►  STEM
►  SWeTe-technische en praktijkvakken
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Een vredig en gelukkig nieuwjaar
 
Vredeslicht
 
Bij het begin van het nieuwe jaar, sturen we onze beste wensen jullie richting uit.
 
Onze wens is in vervulling gegaan toen jullie massaal het vredeslicht kwamen afhalen op 16 december en dit verspreid hebben in onze scholen, bij jullie collega's, ouders en leerlingen. Mocht je hier foto's van hebben, mag je die nog altijd mailen naar: festivalvandehoop@gmail.com
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Introductiesessie hoogbegaafdheid - 24/01/2020 in Hasselt
 
Je kreeg ongetwijfeld al te maken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Maar ken je de behoeften van hoogbegaafde leerlingen? Dat zijn die leerlingen die op cognitief vlak tot de top 10% van hun leeftijdsgroep behoren. Gemiddeld zitten er elk schooljaar twee van deze cognitief sterke leerlingen op de schoolbanken van je klas. Te weinig aandacht voor hun leerbehoeften kan leiden tot ernstig onderpresteren en gedrags- en emotionele problemen.   
 
Wat is er nodig om een hoogbegaafde leerlingen op grote hoogte te laten vliegen? In deze introductiesessie zullen we je kennis en inzicht bieden: 
 
► 
 
je ontdekt wat hoogbegaafdheid precies is, 
 
► 
 
je krijgt inzicht in de complexiteit van hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong, 
 
► 
 
je leert de algemene kenmerken van het denken van hoogbegaafde leerlingen kennen, 
 
► 
 
je leert hoogbegaafde leerlingen herkennen in je klas, 
 
► 
 
je krijgt inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen, 
 
► 
 
je verwerft inzicht in hoe je in de klas aan hun onderwijsbehoeften tegemoet kunt komen. 
 
Daarnaast ontdek je ondersteunende materialen (boeken, kaders, websites) die je kunnen helpen bij het begrijpen van hoogbegaafde leerlingen. 
 
We gaan van start met een introductiesessie op 24 januari 2020 van 9 tot 12 uurIndien er interesse voor is, kan je je aansluiten bij het vervolgnetwerk voor secundair onderwijs of basisonderwijs. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
"Niet hetzelfde, wel gelijkwaardig" inspiratiedag inclusie - 13/02/2020
 
Inclusiedag
 
 
► 
 
Doelgroep: voor (coördinerende) directeurs, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, beleidsmedewerkers, leerkrachten, ondersteuners, clb-medewerkers, ouders, … alle geïnteresseerden die inclusie mee vorm willen geven in het onderwijs 
 
► 
 
Prijs: € 90,00 (inbegrepen lunch en een geschenk op het einde van de dag)
 
► 
 
Schrijf je in
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal

Conferentie ‘Iedereen leest’ – 11 februari 2020

 
2020 wordt opnieuw het jaar van begrijpend lezen!
 
En dat zet Iedereen Leest graag in de kijker op haar conferentie over het belang van leesbevordering.
 
Deze vindt plaats op dinsdag 11 februari 2020 in Vooruit in Gent. De dag is bedoeld voor leesbevorderaars, onderwijsexperts, beleidsverantwoordelijken en iedereen die werk wil maken van een inclusief en versterkt leesklimaat.
 
Lees het programma er maar op na:
 
 
► 
 
Hoe kunnen we de impact verhogen van leesbevordering?
 
► 
 
Wat zijn bepalende succesfactoren en welke valkuilen keren te vaak terug?
 
Deze en andere vragen zijn de rode draad doorheen de dag waarop wetenschappers (o.m. neuropsychologe Elke Geraerts, Roel van Steensel van VU Amsterdam) en auteurs (Bart Moeyaert en Alex Boogers) uit binnen- en buitenland over heersende maatschappelijke uitdagingen debatteren en bespreken welke rol leesbevordering hierin kan spelen.
 
 

Jeugdboekenmaand – van 1 tot 31 maart 2020

 
Jeugdboekenmaand  
 
Het nieuwe jaar begin je toch gewoon met een boek ... en dan nog eentje om het af te leren en dan misschien nog een kleintje, maar dat is dan echt het allerlaatste ... Of toch niet? Want In 2020 staat met de lente de Jeugdboekenmaand weer voor de deur. 
 
Het thema is kunst. Kunst prikkelt de fantasie en verbeelding en spreekt alle zintuigen aan. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Nederlands, Taal
 
 
 
CLIL

e-Twinning seminaries

 
Is je goede voornemen om te starten met CLIL? Dan is eTwinning de perfecte opstap. Je kunt jezelf aanmelden voor een seminarie in buitenland. Je doet er nieuwe ideeën en inzichten opje krijgt er ondersteunende tools en breidt je professioneel netwerk uit. Pak je koffers dus maar snel! 
 
Wil jij jezelf ook (intellectueel) verrijken? Stel je dan kandidaat voor deze seminars: 
 
► 
 
 
13 - 15 februari 2020: Multilateral Seminar in Tallinn (EST)
thema: "New technology trends in education" 
voor eTwinners met een beetje of veel ervaring 
leerkrachten uit het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs (leerlingen van 9 tot 14 jaar) 
taal van het seminar is Engels. 
 
► 
 
 
20 - 22 maart 2020: Multilaterial Seminar in Lyon (F) 
thema: "Een eTwinning-project opstarten" 
voor eTwinning starters 
leerkrachten uit het basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs (leerlingen van 9 tot 14 jaar) 
taal van het seminar is Frans. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, CLIL
 
 
 
HOOGBEGAAFDHEID – spel – filosoferen met SOFIA
 
Hoe haal je ook dit nieuwe jaar het beste uit je cognitief begaafde leerlingen naar boven? Met een filosofiespel, SOFIA bijvoorbeeldTine Bos ontwikkelde het in eigen beheer samen met scholen, kinderen en leraren basis- en secundair onderwijs. Filosoferen stimuleert de denk- en taalontwikkeling. Er is geen goed of fout, dus mogen je leerlingen creatief denken. 
 
Via deze link https://www.kisskissbankbank.com/nl/projects/sofia vind je de achtergrond, de spelopbouw en de why: hoe het denkvaardigheden aanscherpt en mooi aansluit bij (bijna) alles wat we in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs belangrijk vinden. Bestellen maar! 
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
OKAN

Nascholing – Geschikte materialen en taken voor AN – 23 januari en 3 maart 2020 (Hasselt)

 
Heeft jouw school een OKAN-klas voor anderstalige nieuwkomers? Dan is deze vorming van het CTO een aanrader: 
 
Geschikte materialen en taken voor anderstalige nieuwkomers (Hasselt, donderdag 23 januari en dinsdag 3 maart 2020, van 9.30 tot 12.30 uur, met mogelijkheid tot snuisteren in de materialen in de namiddag)  
 
Tijdens deze sessies: 
 
► 
 
bekijk je bestaande materialen en taken met een kijkwijzer 
 
► 
 
je verkent de mogelijkheden om authentiek en functioneel te leren en de moeilijkheidsgraad van taken in te schatten 
 
► 
 
samen met andere OKAN-collega's denk je na over hoe (aanpassingen in) taken beter kunnen aansluiten bij het individuele leerproces van de jongeren.  
 
Als tussentijdse opdracht werk je een les uit die in de terugkomsessie besproken wordt
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, OKAN
 
 
 
Nieuwe aanmeldingspagina
 
Aanmeldpagina   Zoals al eerder aangekondigd kun je nu via je Schoolware-account (WISA) of Smartschool-account inloggen op de applicaties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid en WellBe. Daarvoor krijg je een nieuw loginscherm te zien.
 
De eerste keer koppel je jouw Schoolware-account (WISA) eenmalig via de rode knop of jouw Smartschool-account eenmalig via de oranje knop. De volgende keren log je via de rode knop in om aan te melden met je Schoolware-login of via de oranje knop om je Smartschool-login te gebruiken.
 
Je kunt ook nog steeds aanmelden met je vertrouwde KathOndVla-login via de groene knop.
 
Bekijk hier een beknopt stappenplan.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vernieuwde themapagina’s online
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt aan een nieuwe website. Zo kunnen we jullie in de toekomst nog beter van dienst zijn.
 
Vanaf deze week kun je heel wat vernieuwde themapagina’s online raadplegen. De komende maanden werken we volop verder aan de volledige uitbouw van onze nieuwe website.
 
Voor iedereen
 
 
 
Nieuwsbrief 12: Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
 
Ondersteuningsnetwerk
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature administratief logistiek directeur
Ben je mens- en resultaatgericht en heb je kennis van de sociale wetgeving?
Solliciteer vandaag nog bij K.I.W. en maak deel uit van ons geweldige team!
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Netwerken directies so
 
 
► 
 
Netwerk directies Economie & organisatie - 16 januari 2020
Inspirerende opening - Impact van regeerakkoord op pedagogische begeleiding 
Basisopties 2de jaar - Studie van studierichtingen van het domein Economie & Organisatie 
Schrijf je hier in. 
 
► 
 
Netwerk directies Taal & cultuur 19 maart 2020
Voor directeurs van scholen die in de toekomst het Domein Taal & cultuur willen aanbieden is er op 19 maart 2020 in de voormiddag, om 9.30 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt, een regionaal netwerk met een vertegenwoordiger van de Dienst Curriculum & vorming en onze regionale vertegenwoordigers. Noteer alvast deze datum in je agenda. Meer precieze agendapunten ontvang je later. 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Directiecongres so – 6 & 7 februari 2020 – Alden Biesen Bilzen
 
Schrijf je in voor het directiecongres so van PB regio Limburg! 
 
Directiecongres so
 
De wegwijzer duurzaamheid nodigt een school uit om op een fundamentele manier na te denken over de toekomst. Wat voor een wereld willen we achterlaten aan de volgende generaties? Wat kunnen en durven we voor onze kinderen hopen? Hoe werken we aan de realisatie van onze hoop?  
Bron: Hoop doet leren, Aanzet tot een pedagogie voor katholieke dialoogscholen, Halewijn, 2019.  
 
Duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat is onze focus op 6-7 februari 2020.  
 
► 
 
Hoe kunnen wij onze scholen duurzaam organiseren?  
 
► 
 
Hoe kunnen we leren duurzaam stimuleren?  
 
► 
 
Hoe kunnen wij mensen – jongeren en volwassenen - in onze scholen duurzaam inspireren en coachen?  
 
► 
 
Hoe kunnen wij duurzaam omgaan met onszelf als leidinggevende? 
 
Wil je trainen in inspirerend coachen of ben je op zoek naar goede praktijkvoorbeelden? Wil je graag een informatieve sessie of ben je op zoek naar concrete handvatten om in je school aan de slag te gaan? Maak dan snel een keuze uit het aanbod sessies.  
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Relaxed voor de klas jonge kinderen 7-10 jaar & tieners 10-14 jaar - Extra datum 09/01/2020!
 
Wegens het succes van de vorming op 17 oktober, hebben we een bijkomende datum gepland. 9 januari 2020 om het nieuwe jaar en 2de trimester relaxed, met energie en veel goesting te starten! Schrijf nu in!
 
Voor onderwijzers en ondersteuners van kinderen van deze leeftijdsgroepen: 7-10 & 10-14 jaar
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
GROWTH MINDSET. Haal het best uit elk kind … en jezelf - 9/1/2020
 
Voor leerkrachten en zorgcoördinatoren basisonderwijs - schrijf nog snel in
 
Word je bewust van jouw mindset en die van je leerlingen. Je ontdekt hoe je stap voor stap, aan de hand van vijf uitgewerkte modules, kan groeien naar een Growth Mindset cultuur op school. Je krijgt tools en handvaten aangereikt om mee aan de slag te gaan in je klas of school.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Evalueren in de kleuterklas - 16/01/2020
 
Opgelet - datum gewijzigd - 16 januari! - schrijf nog snel in
 
We hebben allemaal geleerd dat we regelmatig moeten evalueren, of noemen we het spiegelen met de kinderen. Vaak gaat dit verloren in de drukte van de dag.
 
Tijdens deze workshop verkennen we verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren.
We gaan praktisch aan de slag, passen enkele actieve werkvormen toe en verkennen mogelijkheden die zich aanbieden om breder te evalueren. Vooral leren leren en sociale vaardigheden staan hierbij centraal.
Verschillende evaluatievormen worden ook verkend om kleuters actief te betrekken bij de evaluatie en er vooral wat uit te kunnen leren.
 
Na het volgen van de workshop krijg je toegang tot het leerkrachtgedeelte van de website waar je talrijke tips en opdrachten terugvindt.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Dag van het jonge kind - SAVE THE DATE - 23/01/2020
 
Volg de website en onze facebookpagina - de workshops worden snel bekend gemaakt!
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Inschrijvingen IDP 2020 geopend
 
Tot en met 1 maart 2020 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2020, voor het vierde en zesde leerjaar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Begeleidersteam so
 
Met droefheid melden we het heengaan van Jean Jacobs (schoolbegeleider, begeleider GOK, vakbegeleider Nederlands) op 21 december 2019. We kenden Jean als een minzame man die tijd maakte om te luisteren en advies te geven. Met hem verliezen we een rots in de branding. We zullen hem dan ook hard missen. We zijn in gedachten bij zijn familie en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
 
2020 start ook met enkele wijzigingen in het begeleidersteam so van regio Limburg. Allereerst verwelkomen wij Wendy Ameys als nieuwe begeleider artistieke vorming (beeld) en expressie en wensen haar succes met deze nieuwe job. Michèle Houben willen wij graag van harte bedanken voor het mooie werk dat zij als begeleider leverde, voor PAV/mavo kan je voortaan een beroep doen op Wendy Vancluysen. Wendy zal ook samen met Riet Berben en Bregje Beckers jullie vragen in het kader van GOK opnemen. Voor de contactgegevens kan je terecht op onze website limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerend netwerk ondersteunend personeel - 4 februari 2020
 
Wil jij als lid van het ondersteunend personeel samen met anderen leren van en met elkaar om iedere dag steviger te staan in je job? Dan is het lerend netwerk mogelijk iets voor jou.  
 
We komen meermaals samen, in overleg met de groep en maken de start op deze eerste samenkomst. 
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerarentop 1010 - 5 februari 2020
 
Lerarentop  
 
Op 5 februari 2020 zal de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs plaatsvinden. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Deze Lerarentop zal doorgaan in de KU Leuven van 9 tot 16 uur.
 
Meer info en inschrijven kan via deze link. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Lerend netwerk leerlingenbegeleiders - 19 februari 2020
 
Ben jij leerlingenbegeleider en wil je samen met je collega’s inzichten verwerven en op zoek gaan naar methodieken die je helpen bij het uitvoeren van je job? Dan is het lerend netwerk iets voor jou. We willen samenkomen om te leren van en met elkaar. De deelnemers bepalen zelf de inhoud en het aantal sessies. 
 
In deze eerste samenkomst willen we focussen op het zorgvademecum en de inhoud hiervan. 
 
Meer informatie via nascholing.be - Schrijf je in
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Dag van de Talen - Nascholing - 5 maart 2020
 
Het team van Dag van de talen heeft haar goede voornemens al klaar: we gaan voor uitdagend, actief, creatief en digitaal talenonderwijs. Doe jij met ons mee? Op 5 maart 2020 verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je achter iedere deur uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Kun je niet wachten? Neem hier alvast stiekem een kijkje door het sleutelgat. à zie schema hieronder 
 
Schrijf je snel in om de workshop van je keuze te kunnen volgen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans, Klassieke talen, Nederlands, PAV - MAVO, Taal
 
 
 
Start to teach - Dag van de beginnende leraren – dag 2 - 12 maart 2020
 
Op donderdag 12 maart 2020 organiseren we dag 2 van ‘Start to teach’. De gastspreker in de voormiddag is Tim Surma, auteur van het boek ‘Wijze lessen’. Hij neemt ons mee in de rol van de leraar (m/v) in de klas om het leren van een groep leerlingen te ondersteunen. Hij steunt hierbij op de twaalf principes voor effectieve instructie, die gebaseerd zijn op bevindingen uit twee wetenschapsvelden: de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. Deze twaalf principes vormen de bouwstenen voor een effectieve les. 
 
In de namiddag kan je in gesprek gaan met je vakbegeleider. 
 
Indien je aanwezig was op dag 1, dan moet je je niet opnieuw inschrijven en word je automatisch verwacht op dag 2. Kon je niet aanwezig zijn op dag 1, dan moet je je inschrijven voor dag 2. Vergeet niet de vakbegeleider te vermelden die je wenst te spreken. 
 
Voor meer info en inschrijven kan je terecht op nascholing.be. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Overleggroep Columbus - 16 maart 2020
 
Columbus is een digitale tool voor jongeren in de derde graad secundair onderwijs die hun studiekeuzeproces wil versterken. 
 
Werk jij binnen de school al met Columbus, in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding en wil je graag ervaringen uitwisselen met andere scholen die de tool gebruiken? Of werk je er nog niet mee, maar ben je nieuwsgierig naar de ervaringen van de anderen? Dan is deze overleggroep iets voor jou. 
 
Meer info op nascholing.be. Schrijf je in
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Leerbezoek Buitengewoon Onderwijs - 19 maart 2020
 
Het leerbezoek wil leerkrachten kennis laten maken met het buitengewoon secundair onderwijs (didactiek in de klas – samenwerkingsverbanden tussen leerkrachten). 
 
Doel is om tussen de deelnemers uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken en haalbare transfer naar de eigen praktijk af te leiden en uit te proberen. In een later ‘terugkommoment’ worden ervaringen en effecten uitgewisseld. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Dialogaal Leiderschap - nascholing - 24 maart 2020

Dialogaal Leiderschap - 24 maart 2020 van 9 tot 12 uur 

 
Vertrekkend vanuit het brede kader van beleidsvoerend vermogen leggen we klemtoon op de kracht van gedeeld en dialoog leiderschap. We zoeken samen hoe je het aangereikte kader kan hanteren om jezelf als leidinggevende te versterken en op termijn te implementeren als een schoolcultuur.  
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Aardrijkskunde

Voorstelling fietsbarometer - 19 februari 2020 in Hasselt

 
Fietsbarometer is een project van de UGent met een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie).  
 
Deelname voor de scholen is gratis. 
 
Via een online platform geven de leerlingen hun schoolmobiliteit in. Daarna kunnen de eigen data door de leerlingen verwerkt worden in ofwel een gisviewer (gericht naar 1ste graad) of een webGIS omgeving (gericht naar 2de en 3de graad). 
 
Vanaf maart 2020 is het pakket beschikbaar voor o.a. leraars aardrijkskunde, MaVo of PAV. 
 
Om op weg te helpen organiseren we in elke provincie een nascholingsmoment. Zo ben je als leraar perfect voorbereid om later in de klas aan de slag te gaan. Lees verder ...
 
 

Nascholing terreintechnieken 1ste graad, 3, 5 of 12 maart 2020

 
In het nieuwe leerplan aardrijkskunde 1ste graad en natuur, ruimte & techniek 1ste graad is er veel aandacht voor terreinwerk. 
 
Daarover worden veel vragen gesteld: welke technieken kun je zoal gebruiken, hoe ver/diep moet je gaan met deze technieken, hoe die koppelen aan de theorie en onderzoekend leren? 
 
We richten daarom in maart 2020 een nascholing in, waarbij we naast theorie ook hands on aan de slag gaan.  Lees verder ...
 
 

Actualiteit: Ge(o)beurtenissen nieuwe stijl! 

 
Zoals aangekondigd in het jaarboek De Aardrijkskunde 2018 kan iedereen meewerken aan een gemeenschappelijke online-kaart voor de actualiteit. We willen we ge(o)beurtenissen – vroeger analoog in het jaarboek - een digitaal platform geven dat gedragen wordt door onze geo-gemeenschap. Er zijn reeds voorbeelden van dergelijke digitale actua’s ... Lees meer
 
Gewoon secundair onderwijs, Aardrijkskunde
 
 
 
Geschiedenis

Actief Historisch Denken: activerende didactiek voor het geschiedenis onderwijs - Harry Havekes 14/02/2020

 
Geschieddidacticus dr. Harry  Havekes (Boxmeer, NL) heeft samen met zijn team een reeks activerende werkvormen uitgewerkt die het historisch denken bij onze leerlingen stimuleren. Deze innovatieve aanpak illustreert hij tijdens deze workshop aan de hand van voorbeelden.  De werkvormen zijn bruikbaar in alle jaren en alle onderwijsniveaus.
 
Harry Havekes is een onderwijsexpert. Hij heeft zich gespecialiseerd in de didactiek van geschiedenis. Hij doet onderzoek naar hoe leerlingen leren en wat dit betekent voor de didactiek van geschiedenis. Na 12 jaar les gegeven te hebben in het voortgezet onderwijs en daarna 15 jaar als lerarenopleider verbonden te zijn geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is hij sinds 1 januari 2020 aan het werk als directeur van een basisschool, die werkt volgens de innovatieve opvattingen van het Jenaplan concept.
 
 
 

Lezing 

 
► 
 
De Noordzeebodem, een dichtbevolkt rivierenlandschap uit de prehistorie: lezing door dr. Tine Missiaen (Vlaams Instituut voor de Zee– donderdag 16 januari 2020, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  

Tentoonstellingen 

 
► 
 
(herhaling) DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef!  
Meer info vind je hier 
 
► 
 
(herhaling) CROSSROADS. Reizen door de Middeleeuwen – 27 september 2019 tot 29 maart 2020, Museum Kunst en Geschiedenis Brussel 
Volksverhuizingen over lange afstanden, nieuwe politieke structuren, klimaatverandering, religieuze conflicten, verschuivende markten … De bewogen tijden van de late oudheid en de vroege middeleeuwen (ca. 300-1000) vertonen meer overeenkomsten met onze moderne wereld dan we zouden vermoeden. In West-Europa wordt deze periode vaak aangeduid als de ‘donkere eeuwen’. Ten onrechte: tal van historische bronnen en artefacten bewijzen dat er in dit tijdvak veel uitwisselingen en contacten waren: reizen, handel, diplomatie en gewapende conflicten... Diverse voorwerpen, van Merovingische sieraden tot perkamentmanuscripten met runenschrift en van gouden munten van Byzantijnse keizers tot Koptisch textiel met verbluffende kleuren en motieven, onthullen deze culturele uitwisseling. 

Didactiek en materiaal 

 
► 
 
(herhaling) Hermes, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor leraren geschiedenis 
In september 2019 verscheen de derde Hermes van dit jaar. Het vernieuwde tijdschrift van de VVLG bevat onder andere artikels over de krachtlijn historische vraagstelling, het verzet tegen het voorstel van een Vlaamse canon, agency, bronnen enzovoort. Neem ook een kijkje op de nieuwe website: www.vvlg.be. 
Leden van de VVLG krijgen toegang tot de website en 4 nummers van Hermes. Info vind je hier
 
Gewoon secundair onderwijs, Geschiedenis
 
 
 
GOK

Overlijdensbericht Jean Jacobs

 
Met droefheid melden we het heengaan van Jean Jacobs (schoolbegeleider, begeleider GOK, vakbegeleider Nederlands) op 21 december 2019. We kenden Jean als een minzame man die tijd maakte om te luisteren en advies te geven. Met hem verliezen we een rots in de branding. We zullen hem (en zijn wandeltochtjes) dan ook hard missen. Het rouwbericht kan je nalezen via Het Belang van Limburg. We zijn in gedachten bij zijn familie en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
 
 

SAVE THE DATE – Netwerk voor GOK-coördinatoren - 13 maart 2020

 
Gewoon secundair onderwijs, GOK
 
 
 
Humane wetenschappen

Studiedag ‘Filosoferen vandaag  29 januari in Leuven – 5 februari in Geel 

 
Voor leraren Humane wetenschappen 
 
De Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen van de KU Leuven organiseert de studiedag ‘Filosoferen vandaag’.  
 
In de voormiddag worden tendensen in de recente filosofie besproken 
 
► 
 
Prof. dr. Helder De Schutter gaat in op de politiek filosoof Will Kymlicka, die een invloedrijke theorie over het multiculturalisme heeft uitgewerkt. Dr. Lorenz Demey legt uit hoe de logica zich de laatste decennia heeft ontpopt van een deeldiscipline van de filosofie tot een zelfstandige wetenschap, met velerlei dwarsverbanden naar disciplines zoals taalkunde, psychologie, economie, wiskunde en informatica. 
 
In de namiddag kan je kiezen uit twee workshops over de aanpak van filosoferen in de klas.  
 
► 
 
WorkshoKristof Van RossemLuisteren - spreken - denken 
 
Om met leerlingen een goed (filosofisch) gesprek te kunnen voeren in de klas, vereist dit onder andere dat ze zich beknopt en helder kunnen uitdrukken, dat ze naar zichzelf en elkaar kunnen luisteren en dat ze helder en kritisch kunnen denken. Dat leerlingen (als goede burgers) over deze basiscompetenties beschikken, is geenszins vanzelfsprekend. Een van de opdrachten voor leerkrachten vandaag is daarom deze te oefenen in de les.  
 
In deze workshop laat hij zien hoe je dit kan doen. We vertrekken van een tekst van een hedendaags filosoof en doen dan enkele oefeningen die je meteen mee kan nemen naar je eigen klaslokaal. 
 
 
► 
 
Workshop Natascha Kienstra, Filosoferen op niveau 
 
In haar doctoraatsonderzoek onderscheidt Natascha Kienstra (vakdidacticus aan de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit) verschillende niveaus van filosoferen van leerlingen. Hoe herken en bewerkstellig je als leraar het door jou gewenste niveau van filosoferen tijdens filosofische gespreksvoering in de klas? In deze workshop krijg je door Natascha Kienstra praktische handvatten aangereikt om tijdens de les in te zetten. 
 
Inschrijven kan via de site van AVL nascholingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Humane wetenschappen
 
 
 
Klassieke talen

Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs - 10/01/2020

 
Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs door Christian Laes - schrijf nog snel in.
 
'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.
 
Prof. Dr. Christian Laes (University of Manchester/Universiteit Antwerpen) doceert geschiedenis van de oudheid en klassieke talen. Als voorzitter van Classica Vlaanderen volgt hij de actualiteit van het onderwijs van klassieke talen in Vlaamse en Europese context. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met ‘actief Latijn’, en publiceerde er ook over.
 
 

Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020

 
Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de motivatie van je leerlingen kan vasthouden of zelfs verhogen.  
 
Kleine technieken komen aan bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer “ruimte” creëert voor observatie en feedback. Je leerlingen leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaarschap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van feedback.  
 
De activiteiten zijn niet methodegebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en voor meerdere doeleinden gebruikt worden.  
 
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

 
Schrijf in voor derde Dag van talen! Sessies over coöperatieve leerstrategieën, poëzie lezen en uitdagend lesgeven aan cognitief sterke leerlingen staan onder andere op het programma. Schrijf nu in.
 
 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

 
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.  
 
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden!  
 
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur bij Lincka.  
 
 

Breed evalueren - 14 mei 2020

 
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.  
 
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen.  
 
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur.
 
 
 

Lezing 

 
► 
 
De Noordzeebodem, een dichtbevolkt rivierenlandschap uit de prehistorie: lezing door dr. Tine Missiaen (Vlaams Instituut voor de Zee– donderdag 16 januari 2020, 20 uur, Auditorium van het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, Tongeren.  

Tentoonstelling 

 
► 
 
(herhaling) DACIA FELIX. Het roemrijke verleden van Roemenië  19 oktober 2019 tot 26 april 2020, Gallo-Romeins Museum Tongeren 
In 106 na Christus breidden de Romeinen hun Imperium Romanum uit tot de provincie Dacia, het huidige Roemenië. In het kader van Europalia haalde het Gallo-Romeins Museum nog nooit vertoonde goud- en zilverschatten naar België. Ontdek wat Romeinen, maar ook Grieken, Scythen en Kelten naar Dacia dreef!  
Meer info vind je hier 

Nascholingen 

 
► 
 
Dag van het Grieks – woensdag 29 april 2020, Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te 9000 Gent. 
Na het overdonderende succes van de Griekse dag in 2018, waaraan ook meer dan 1000 leerlingen deelnamen, is het tijd voor een nieuwe leerkrachteneditie. 
Op woensdag 29 april verwelkomen we alle Vlaamse leerkrachten Grieks op een inspiratiedag in Gent. Dit is een gezamenlijk initiatief van de UGent, de KU Leuven en de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO!. 
Niemand minder dan de befaamde Britse classica Edith Hall zal de dag openen met een lezing over de democratisering van het klassieke talenonderwijs vandaag en morgen. 
Nadien kunnen de deelnemers twee werkwinkels kiezen uit een ruim aanbod dat alle graden van het onderwijs Grieks bestrijkt. Van nieuwe handboeken over Aristoteles-voor-jongeren tot een TeachMeet over creatieve werkvormen: er is voor elk wat wils. Ook leerkrachten Latijn zijn van harte welkom op deze dag.
Meer info vind je hier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Klassieke talen
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

L.O.-netwerken

 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerken. Breng gerust een collega uit je vakgroep mee, liefst iemand die in de eerste graad les geeft. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. 
 
► 
 
Maandag 10 februari 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
 
► 
 
Donderdag 5 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Atlas-college, Genk  
 
► 
 
Woensdag 25 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Maandag 20 april 2020, van 13 tot 16 uur: Mosa-RT, Maaseik. 
 
Inschrijven kan hier. 
 
 

Leerplanvoorstelling basisoptie sport 

 
Wil je het nieuwe leerplan voor de basisoptie sport leren kennen? Schrijf je dan in voor onze leerplanvoorstelling.     
 
Link INSCHRIJVEN 
 
► 
 
Wanneer? Donderdag 30 april 2020 Van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
Waar? 
 
► 
 
Gelieve je laptop mee te brengen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Lichamelijke opvoeding
 
 
 
Nederlands

Overlijdensbericht Jean Jacobs

 
Met droefheid melden we het heengaan van Jean Jacobs (schoolbegeleider, begeleider GOK, vakbegeleider Nederlands) op 21 december 2019. We kenden Jean als een minzame man die tijd maakte om te luisteren en advies te geven. Met hem verliezen we een rots in de branding. We zullen hem (en zijn wandeltochtjes) dan ook hard missen. Het rouwbericht kan je nalezen via Het Belang van Limburg. We zijn in gedachten bij zijn familie en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
 
 

Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020

 
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?  
 
 
 

Lerarentop 1010 - 5 februari 2020 (KU Leuven)

 
Wil je graag je mening kwijt over het nieuwe leerplan Nederlands eerste graad? Kom dan naar de Lerarentop 1010 op 5 februari 2020 in KU Leuven. We bevragen 1010 leraren!
 
Het doel van deze dag is om in werkgroepen jouw tips en feedback over de leerplannen van de eerste graad en LLinkid te delen.
 
Jan Royackers van Schoolmakers schetst in de keynote concrete kansen om vanuit de nieuwe leerplannen te werken aan onderwijskwaliteit. Daarnaast worden er handvatten en inspirerende voorbeelden gegeven waarmee je op school aan de slag kunt gaan.

Olympiade Nederlands – 5 februari 2020

 
Eindelijk is er ook een Olympiade Nederlands, een wedstrijd voor leerlingen vanaf 15 jaar. Het gaat hier niet om een grammaticatoets of het Groot Dictee. Je leerlingen lossen vragen en puzzels over de Nederlandse taal en literatuur op én krijgen avontuurlijke opdrachten die op speelse wijze hun talent voor taal- en literatuurwetenschap testen. 
 
Inschrijven voor de Olympiade kan vanaf nu. De voorronde vindt plaats op 5 februari 2020. 
 
Van een talige uitdaging gesproken!
 
 

Jeugdboekenmaand – van 1 tot 31 maart 2020

Jeugdboekenmaand  
 
Het nieuwe jaar begin je toch gewoon met een boek ... en dan nog eentje om het af te leren en dan misschien nog een kleintje, maar dat is dan echt het allerlaatste ... Of toch niet? Want In 2020 staat met de lente de Jeugdboekenmaand weer voor de deur. 
 
Het thema is kunst. Kunst prikkelt de fantasie en verbeelding en spreekt alle zintuigen aan. 
 
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
 

Presentatie basisoptie Moderne talen – Wetenschappen – pool Moderne talen - 11 maart 2020, 6 mei 2020 (herhaling)

 
Een nieuw jaar … nieuwe uitdagingen! Op 11 maart 2020 (of 6 mei 2020) presenteren we in Lincka het leerplan van de basisoptie Moderne talen – Wetenschappen (pool Moderne talen). 
 
Tijdens deze nascholing krijg je: 
 
► 
 
inzicht in de nieuwe leerplandoelen,
 
► 
 
tips om met het nieuwe leerplan aan de slag te gaan. 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

 
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.  
 
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden! 
 
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
 

Breed evaluaren - 14 mei 2020

 
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.  
 
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen. 
 
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Nederlands
 
 
 
Mens en samenleving
 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Algemeen
 
 
 
Moderne vreemde talen
 
Que l’année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez 
et que leurs rires résonnent avec gaieté au cœur de vos journées.
 
May the new year bless you with health, wealth and happiness 
and may your right hand always be stretched out in friendship.
 
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und ein neues beginnt. 
wir wünschen, dass es Dir nur Freude, Glück und gute Dinge bringt!
 
Wensen  
 
 
 
Beste collega’s 
 
Wij wensen jullie een mooi en warm 2020. 
 
David en Marlène 

Nascholingen en lerende netwerken MVT regio Limburg

 
In het onderstaand overzicht vind je de geplande nascholingen en netwerken voor MVT. Voor meer info en om in te schrijven, surf je naar nascholing.be.
 
► 
 
Lerende netwerken Frans, Engels en Duits specifiek voor de 1ste graad en 2de/3de graad. - de data zijn geprikt en onze pedagogische begeleider Duits/Engels, David Monsecour, zal deze opnemen. Hier vind je een overzicht.  
Leren van en met elkaar. Waarom op elke school het warm water opnieuw uitvinden? #glurenbijdeburen #tousensemble
 
► 
 
Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan? 
Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de motivatie van je leerlingen kan vasthouden of zelfs verhogen. 
Kleine technieken komen aan bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer “ruimte” creëert voor observatie en feedback. Je leerlingen leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaarschap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van feedback. 
De activiteiten zijn niet methode-gebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Schrijf je in
 
► 
 
Dag van de talen - 5 maart 2020 - Schrijf nu in.
 
► 
 
Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020
Een kort groepswerk evalueren in de klas, daar komt al een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken. Tijdens deze sessie zoomen we in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
► 
 
Leerplanvoorstelling Basisopties MT – 11 maart 9.30-12 uur of mei (= herhaling) 
 
► 
 
Breed evaluaren - 14 mei 2020
Wat is breed evalueren? Waarom zou je breed evalueren? Hoe kan dit een meerwaarde zijn voor het leerproces van mijn leerlingen?
Tijdens deze nascholing lichten we op een interactieve manier het waarom, wat en hoe van breed evalueren toe. We denken samen na over de noodzaak om met breed evalueren aan de slag te gaan, we verkennen de verschillende invalshoeken en leggen de link naar onze klaspraktijk. Schrijf je in
 
 

Werken aan een feedbackcultuur in je klas – 24 januari 2020 – 13-16 uur 

 
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan? 
 
Tijdens deze nascholing maak je kennis met activiteiten waarmee je de aandacht en de motivatie van je leerlingen kan vasthouden of zelfs verhogen. 
 
Kleine technieken komen aan bod die je als leerkracht wat meer op de achtergrond zullen plaatsen waardoor je meer “ruimte” creëert voor observatie en feedback. Je leerlingen leren van en met elkaar, ervaren meer eigenaarschap in hun leerproces en worden op verschillende manieren gestimuleerd. We behandelen enkele principes van formatieve assessment en reflecteren over de waarde en het effect van feedback. 
 
De activiteiten zijn niet methode-gebonden en kunnen op diverse momenten in de taalles en voor meerdere doeleinden gebruikt worden. 
 
Wens je meer info en wil je je inschrijven? Klik dan op deze link. 
 
 

Duits - netwerk

 
Zusammen schaffen wir das! In het tweede semester start de pedagogische begeleidingsdienst dan ook opnieuw het netwerk Duits op. Onze nieuwe begeleider Moderne Vreemde Talen: focus Engels en Duits, David Monsecour, nodigt jullie van harte uit om dit schooljaar elkaar nog twee keer te ontmoeten om ideeën uit te wisselen over algemene (klas)thema’s en klaspraktijk (vb. differentiatie, feedback, tools, …), maar ook om (samen) materiaal te ontwikkelen dat we onmiddellijk kunnen inzetten in de klaspraktijk.  
 
We komen samen op maandag 20 januari (9 -12 uur) en op vrijdag 15 mei (13 -16 uur) 
 
Inschrijven kan via nascholing.be
 
 

Studiedag Duits – 30 januari 2020

 
Op donderdag 30 januari organiseert UCLL in samenwerking met het Goethe-Institut, BGDV (Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg een studiedag voor leerkrachten Duits. Deze studiedag gaat door op Campus Diepenbeek, Agoralaan, Gebouw B. 
 
Ook dit jaar staan er interessante werkwinkels op het programma die mooi aansluiten bij de leefwereld van onze leerlingen en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen: Deutsch im Beruf, Öko-literatur für Jugendliche, Gamificiation im Deutschunterricht en Deutsch lernen durch Interaktion.  
 
De website van UCLL biedt u de  volledige dagplanning en inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.
 
 

Engels - Netwerken Engels eerste graad en tweede & derde graad

 
United we stand! In het tweede semester start de pedagogische begeleidingsdienst dan ook opnieuw de netwerken Engels op. Onze nieuwe begeleider Moderne Vreemde Talen: focus Engels en Duits, David Monsecour, nodigt jullie van harte uit om dit schooljaar elkaar nog twee keer te ontmoeten om ideeën uit te wisselen over algemene (klas)thema’s en klaspraktijk (vb. differentiatie, feedback, tools, …), maar ook om (samen) materiaal te ontwikkelen dat we onmiddellijk kunnen inzetten in de klaspraktijk. 
 
Om zo concreet mogelijk te kunnen werken voor de verschillende doelgroepen, zijn er twee netwerken: eentje voor de eerste graad en eentje voor de tweede en derde graad. 
 
We komen samen op volgende data: 
 
► 
 
Netwerk Engels 1e graad: vrijdag 17 januari en maandag 18 mei (beide tussen 9 en 12 uur) 
 
► 
 
Netwerk Engels 2e-3e graad: maandag 13 januari (13 -16 uur) en donderdag 14 mei (9 -12 uur) 
 
 

Frans – informatie – 5 séries Netflix (et plus encore) pour améliorer son français

 
Geef je vreemde talen een boost met Netflix
 
Een taal leren met Netflix? Ja, het kan. Via deze blog lees je meer info over het inzetten van series, films en podcasts in je taallessen.
 
 

Plezier in de taal beleven

 
De leerkrachten Frans van de eerste graad van scholengroep Mosa-RT in Maaseik hebben hun lokaal op een originele manier gepimptJe vindt op elke stoel een toffe zin of quote in het Frans. Onder het motto plezier in de taal beleven en werken rond artistiek-literaire teksten kan dit wel tellen. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn enthousiast met dit eindresultaat. 
 
Heb je in jouw klas ook iets ontworpen of gedaan met je leerlingen dat gedeeld mag worden? Mail gerust je vakbegeleider om jullie ideeën verder te verspreiden. 
 
#tousensemble #lerenvanelkaar
 
 

FAQ’s Evaluatie MVT  

 
Als begeleider MVT hebben we geprobeerd een zo duidelijk mogelijk antwoord te formuleren op jullie vragen over evaluatie. Uiteraard is voor elk antwoord nog ruimte voor aanvullingen en/of uitzonderingen. Wens je verduidelijking rond een onderdeel, wil je een afspraak maken om samen met je vakgroep hieromtrent verder te werken, mail ons gerust.  
 
 
Groetjes
David Monsecour en Marlène Rasir
 
Gewoon secundair onderwijs, Duits, Engels, Frans
 
 
 
PAV/MAVO
 
2020 start met enkele wijzigingen in het begeleidersteam so van regio Limburg, o.a. voor PAV/mavo. Michèle Houben willen wij graag van harte bedanken voor het mooie werk dat zij als begeleider leverde, voor PAV/mavo kan je voortaan een beroep doen op Wendy Vancluysen. Voor de contactgegevens kan je terecht op onze website limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 

Werken aan een feedbackcultuur in je klas - 24 januari 2020

 
Op welke manier kan ik mijn lessen organiseren zodat de leerwinst het grootst is voor al mijn leerlingen? Welke opdrachten zijn geschikt om mijn doelen te bereiken? Hoe zie ik of mijn leerlingen vooruitgaan? Hoe krijg ik een betere kijk op hoe ver zij staan?  
 
 
 

Studiedag My Story Map – 21 februari 2020

 
My story map
 
In 2010 heeft de EU een plan opgesteld om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en het aantal vroegtijdige schoolverlaters terug te dringen tot maximaal 10 % tegen 2020 in de EU op de volgende manieren: 
 
► 
 
preventie (betere toegang tot inclusief en basiskwaliteitsonderwijs) 
 
► 
 
interventie (tutoring, ondersteuning, mentoring, samenwerking met ouders) 
 
► 
 
compensatie (de kans om nieuwe wegen van opleiding of training te identificeren)
 
Het project "My Story Map" wil daarop inspelen. Lees verder ...
 
 

Dag van de Talen – 5 maart 2020

 
Ben jij ook al aan het aftellenNog minder dan 100 dagen en de Dag van de talen breekt aan! Op 5 maart verwelkomen we je graag in Lincka. We beloven je uitdagende, digitale, actieve en creatieve workshops. Tips en nieuwe inzichten en materialen krijg je er als cadeautje bovenop. Schrijf nu in.
 
 

Groepswerk evalueren (Jan T’ Sas) – 19 maart 2020

 
Groepswerk evalueren? Pfff, hoe begin ik daaraan?! We horen het je al denken, want een klein groepswerk evalueren in de klas, daar komt het een en ander bij kijken. Nog complexer wordt het als je langlopende groepswerken moet beoordelen, waarbij leerlingen ook buiten de schooluren moeten samenwerken.  
 
Tijdens deze sessie zoomt Jan T’ Sas, doctor in de onderwijswetenschappen en lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen, in op de evaluatie van groepswerk in al zijn facetten. Zo ontdek je praktische tips om groepswerk ook voor jezelf aangenaam te houden! 
 
Voor deze nascholing zijn talenleraren (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn, Grieks) en PAV welkom. Schrijf je snel in voor deze boeiende workshop die plaatsvindt op 19 maart 2020 van 13 tot 16 uur in de Tulpinstraat 75 in Hasselt. 
 
 

PAV in zicht - 30 april 2020

PAV in zicht  
 
Vanaf 17 januari heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor wat hét event van 2020 zal worden. Wil je de Vlaanderenbrede mavo- / PAV-dag niet missen, schrijf dan snel in.  
 
Je kan inschrijven door volgend pad te volgen: www.nascholing.be --> regio Antwerpen --> aanbod secundair onderwijs --> PAV -->  2020-04-30: PAV-dag 
 
Wellicht is het handig om vooraf even de programmabrochure te verkennen. Je vindt het programmaboekje hier 
 
Wij kijken er alvast naar uit om die dag samen met jou en je collega’s op ontdekking te gaan en onze rugzak te vullen met nieuwe inzichten, fijne ervaringen en toffe ontmoetingen. 
 
 

Breed evaluaren - 14 mei 2020

 
Wil je verder denken dan het klassieke evalueren? Dan is deze nascholing “Breed evalueren” iets voor jou. Je ontdekt wat breed evalueren precies inhoudt en hoe dit een meerwaarde kan betekenen in het leerproces van je leerlingen.  
 
Tijdens deze nascholing ontdek je hoe ver je zelf al staat. Daarnaast verwerf je nieuwe inzichten om concreet met breed evalueren in je klas aan de slag te gaan. Er is ook gelegenheid om praktijkervaringen uit te wisselen. 
 
Deze nascholing is bedoeld voor leraren Nederlands, klassieke talen, moderne vreemde talen en PAV. We verwelkomen je graag in de lokalen van Lincka op 14 mei 2020 van 13.30 tot 16 uur
 
 
Gewoon secundair onderwijs, PAV - MAVO
 
 
 
Personenzorg

Studiedag JGZ – 14 januari 2020

 
Tijdens deze studiedag willen we (verder) inzetten op het verkennen van mogelijkheden om het leeraanbod in de opleiding JGZ actueel en innovatief te maken. Door de kennismaking met deze zeer specifieke werking worden leraren geïnspireerd om ook de tewerkstellingskansen voor de leerlingen JGZ te verruimen. 
 
Deelnemers maken kennis met: 
 
► 
 
MPI Oosterlo 
 
► 
 
de specifieke doelgroep van kinderen, jongeren en volwassenen met een dubbeldiagnose met ernstige gedrags- en emotionele problemen 
 
► 
 
de wijze waarop werknemers ondersteund kunnen worden in het werken met deze specifieke doelgroep 
 
► 
 
de noden van het werkveld met betrekking tot de opleiding van toekomstige werknemers   
 
Leraren verantwoordelijk voor beroepsgerichte vorming in de richting Jeugd- en gehandicaptenzorg kunnen inschrijven  via https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=23&modID=3864723 
 
Gewoon secundair onderwijs, Personenzorg
 
 
 
STEM

Inspiratiedag STEM - zaterdag 7 maart 2020 

 
PXL-Education, Universiteit  HasseltAUHL en Ontdek Techniektalent willen samen leerkrachten, directies en onderwijsondersteuners uit het basis-en secundair onderwijs inspireren en enthousiasmeren om het STEM-verhaal vorm te geven tot op de klasvloer. Ontdek daarom op de inspiratiedag STEM een mogelijk kader voor STEM-projecten, hoe evalueren en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan. Er zijn workshops voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
 
Ontdek hier de programmabrochure met een overzicht van de keuzesessies. 

Regionaal netwerk basisoptie STEM-wetenschappen/STEM-technieken - Woensdag 25 maart 2020. 

 
In dit netwerk wordt pedagogisch-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wisselen wij samen van gedachten en we delen voorbeelden van good practices met elkaar. 
 
De agenda van het netwerk wordt mee bepaald door de leraren. De pedagogisch begeleider verzamelt de agendapunten, structureert ze voor het overleg en zorgt voor de verslaggeving. 
 
Je wordt van harte uitgenodigd om vragen of voorstellen vóóraf te mailen naar de pedagogische begeleiding. 
 
HAST Hasselt 
Kleine Breemstraat 7 
3500 Hasselt  
 
Woensdag 25 maart 2020 van 9 tot 12 uur. 
 
Schrijf je in via nascholing.be
 
 

Omgaan met chemicaliën op school 

 
Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk. 
 
In de loop van de maand november stelde KVCV de vernieuwde brochure voor in Gent en Leuven.  
 
► 
 
Link naar gegeven presentatie 
 
► 
 
Link naar COS-brochure 
 
Tijdens het tweede/derde semester organiseren we nascholingen voor leraren wetenschappen tweede en derde graad rond het werken met de COS-brochure en het opmaken van een risicoanalyse. Voor de eerste graad organiseren we een afzonderlijke nascholing die specifiek focust op de noden binnen STEM en natuurwetenschappen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, STEM
 
 
 
SWeTe-technische en praktijkvakken

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden - 30 januari 2020

 
Leerkrachten moeten vaak projecten of GIP’s begeleiden. Dit houdt heel wat administratie in. 
Het is voordelig en tijdsbesparend als de leerkracht beschikt over een overzichtelijke en interactieve tool om projecten en GIP’s te beheren, waarbij leerlingen interactief betrokken zijn, zonder de leerkracht extra te belasten. 
 
Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Doelgroep: leerkrachten technische vakken en technisch adviseurs
 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Lerend Netwerk Basismechanica 21/02/2020

 
Doelgroep: Leerkrachten Basismechanica en technisch adviseurs Schrijf snel in
 
Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan BM. 
 
Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 
 
We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 
 
Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s. 
 
 

Lerend Netwerk Mechanische Technieken 21/02/2020

 
Doelgroep: Leerkrachten Mechanische Technieken en technisch adviseurs  Schrijf snel in
 
Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan MT. 
 
Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 
 
We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 
 
Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s. 
 

Formatief evalueren 

 
De studenten van de Karel De Grote Hogeschool hebben een toolbox formatieve evaluatie ontwikkeld.  
 
Gewoon secundair onderwijs, SWeTe-praktijkvakken
 
 
 
Toerisme

Netwerkbijeenkomst leraars toerisme Vlaanderenbreed - dinsdag 28 januari 2020

 
Als leraar in de studierichting ‘Toerisme’ heb je meestal geen collega in de school die parallel staat. Bovendien is er de noodzaak om zelf je cursus te maken  
 
Daarom is het interessant om samen te komen met collega’s van andere scholen en zo informatie en ideeën uit te wisselen.  
 
Op dinsdag 28 januari om 14 uur voorzien we zo’n ontmoetingsmoment in het gebouw van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1. 
 
Agendapunten (voorlopig, aan te vullen met wat jullie ook willen). 
 
► 
 
Stand van zaken nieuwe 2de en 3de graad voor toerisme 
 
► 
 
Opbouw van een platform om materiaal te delen? 
 
► 
 
Voorstel voor volgend congres toerisme (vorige was in september 2018 in Mechelen). 
 
Wat betreft dat laatste punt: we zouden graag opnieuw een congres voor de leraars toerisme (in ruime zin) organiseren in najaar 2020, dus september-oktober. 
 
Vragen daarbij: 
 
► 
 
welke onderwerpen? 
 
► 
 
externe sprekers of workshops geleid door collega’s, of mix van beide 
 
► 
 
locatie (zijn er kandidaten)? 
 
► 
 
exacte datum bepalen. 
 
Om praktische redenen: graag aanduiden via deze link of je wel of niet aanwezig kunt zijn, en ook voorstellen van wat je aan bod wil laten komen op het congres en meer kun je er kwijt: https://forms.gle/bTvEErrZYcsXUQ158  
 
Gewoon secundair onderwijs, Toerisme
 
 
 
Wetenschappen

Modernisering secundair onderwijs  

Lerend netwerk leerkrachten Natuurwetenschappen - natuur & ruimte 1e graad

 
Je bepaalt samen met de andere leerkrachten de inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leerkracht wetenschappen zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met de modernisering van het secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe wetenschappelijke inzichten, denk maar aan de wetenschappelijke methode. Verder kan je in het netwerk inhoudelijke noden bespreken en pedagogisch-didactische expertise delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, constructieve feedback en zo veel meer. 
 
Link: INSCHRIJVEN 
 
Plaats en Data: PB Regio Limburg, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
vrijdag 17 januari 2020 van 9 tot 12 uur 
 
► 
 
woensdag 11 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur 
 
► 
 
donderdag 7 mei 2020 van 9 tot 12 uur 

Leerplanvoorstelling basisoptie sport 

 
Wil je het nieuwe leerplan voor de basisoptie sport leren kennen? Schrijf je dan in voor onze leerplanvoorstelling.     
 
Link INSCHRIJVEN 
 
► 
 
Wanneer? Donderdag 30 april 2020 Van 13 tot 16 uur 
 
► 
 
Waar? 
 
► 
 
Gelieve je laptop mee te brengen. 
 
 

Omgaan met chemicaliën op school 

 
Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk. 
 
In de loop van de maand november stelde KVCV de vernieuwde brochure voor in Gent en Leuven.  
 
► 
 
Link naar gegeven presentatie 
 
► 
 
Link naar COS-brochure 
 
Tijdens het tweede/derde semester organiseren we nascholingen voor leraren wetenschappen tweede en derde graad rond het werken met de COS-brochure en het opmaken van een risicoanalyse. Voor de eerste graad organiseren we een afzonderlijke nascholing die specifiek focust op de noden binnen STEM en natuurwetenschappen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Biologie, Chemie, Fysica, Lichamelijke opvoeding, Natuurwetenschappen
 
 
 
Wiskunde

Lerend netwerk wiskunde eerste graad - 15 januari 2020

 
Op woensdag 15 januari zal het lerend netwerk wiskunde eerste graad opnieuw samenkomen. Het netwerk werd begin dit schooljaar opgestart, na een bevraging over de noden in de eerste graad wiskunde. 
 
Op de eerste dag, georganiseerd op woensdag 25 september 2019,  hebben op deze manier een 20-tal scholen samen kunnen nadenken over de eerste bezorgdheden rond het nieuwe leerplan wiskunde in de gemoderniseerde A- en B-stroom. Deze scholen leren van en met elkaar. Het lerend netwerk is zeker niet opgevat als een nascholing waar informatie overgedragen wordt door een lesgever.  
 
Als pedagogisch begeleider merk ik tijdens mijn deelnames aan de vakvergaderingen in scholen dat er meer scholen wensen aan te sluiten bij dit netwerk. Vanzelfsprekend bied ik elke vakgroep de mogelijkheid om aan te sluiten.  
 
Er werd in het lerend netwerk afgesproken dat de groep niet te groot mag worden om zo constructief te kunnen werken. Vandaar dat ik op de sessie van 15 januari twee lokalen heb voorzien. Toch werd de afspraak gemaakt om per vakgroep één leerkracht af te vaardigen. Indien noodzakelijk zullen we het netwerk in de toekomst opsplitsen in twee groepen. 
 
Het lerend netwerk heeft voor deze sessie twee agendapunten geformuleerd.   
 
► 
 
 
Reflecteren over de kerstexamens wiskunde 1ste jaar. We bekijken elkaars examens en maken de oefening of het nieuwe leerplanconcept voldoende opgenomen werd in deze evaluaties. Wat kunnen we borgen en wat passen we aan richting de volgende evaluatiesBreng dus zeker je kerstexamens voor het 1ste jaar mee. 
 
► 
 
 
We ontwikkelen samen een instrument waarmee de leerlingen zichzelf kunnen evalueren. 
 
Als er buiten de reeds deelnemende vakgroepen nog vakgroepen zouden zijn die wensen deel te nemen aan dit lerend netwerk, dan laat je dit weten aan de pedagogisch begeleider wiskunde door een email te sturen naar nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
 

UPDATE - Coöperatief leren d.m.v. Kagan structuren in de lessen wiskunde

 
Wegens de zeer goede evaluatie van de eerste sessie van deze vormingsdriedaagse en op vraag van enkele leerkrachten wiskunde bieden we de leerkrachten die de eerste sessie niet gevolgd hebben de mogelijkheid alsnog in te schrijven voor de laatste twee sessies die zullen plaatsvinden op woensdag 29 januari en woensdag 27 mei.   
 
De prijs voor deze twee sessies samen is vastgelegd op 180 euro. Inschrijven kan door een email te sturen naar de pedagogisch begeleider wiskunde nico.brebels@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich naar leerkrachten wiskunde van alle graden. 
 
Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas.  
 
Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan.  
 
Tijdens deze driedaagse vorming, verspreid over drie trimesters, maken de leerkrachten kennis met de coöperatieve leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad.  
 
Je vindt meer informatie over deze vorming via https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=44&modID=3732535. 
 
 

Nascholing – ICT gebruiken bij vraagstukken en probleemoplossend denken

 
In de nieuwe leerplannen wiskunde 1ste graad A- en B-stroom wordt meer nadruk gelegd op het probleemoplossend denken, waarbij het gebruik van ICT doelgericht aan bod moet komen. In deze nascholing willen we dan ook uitgebreid aandacht besteden aan: 
 
► 
 
vraagstukken oplossen uit verschillende contexten;
 
► 
 
mathematiseren van problemen en demathematiseren van het resultaat; 
 
► 
 
verschillende heuristieken gebruiken om problemen op te lossen; 
 
► 
 
oplossingen van vraagstukken met behulp van ICT-tools (Geogebra, Excel, online-tools). 
 
Meer info en inschrijven via deze website
 
 

Kangoeroewedstrijd

 
In het schooljaar 2019-2020 vindt Kangoeroe voor alle edities plaats op donderdag 19 maart 2020. De uitwijkperiode loopt van vrijdag 20 maart 2020 tot en met donderdag 23 april 2020. 
 
Raadpleeg de website voor meer informatie en oefenmateriaal voor je leerlingen. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Wiskunde
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Colloquium buitengewoon onderwijs ‘Buitengewoon sterk!’
Van 29 tot en met 31 januari 2020 organiseren we het colloquium buitengewoon onderwijs in Vayamundo, Oostende.
 
Wat maakt buitengewoon onderwijs buitengewoon? Wat maakt buitengewoon onderwijs sterk onderwijs? De leerlingen die aan het buitengewoon worden toevertrouwd stellen de scholen voor bijzondere uitdagingen. Samen zijn we zoekende naar de vormgeving van goed onderwijs voor deze leerlingen. We putten uit recente wetenschappelijke inzichten, we gaan op collegiale consultatie bij elkaar en we verdiepen ons in de kern van buitengewoon onderwijs: handelingsplanning.
 
Zoek jij ook een antwoord op wat buitengewoon sterk onderwijs is? Dan biedt het colloquium een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders en andere stakeholders te leren, te reflecteren en te netwerken.
 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Humane wetenschappen

Studiedag ‘Filosoferen vandaag  29 januari in Leuven – 5 februari in Geel 

 
Voor leraren Humane wetenschappen 
 
De Educatieve Master in de Maatschappijwetenschappen van de KU Leuven organiseert de studiedag ‘Filosoferen vandaag’.  
 
In de voormiddag worden tendensen in de recente filosofie besproken 
 
► 
 
Prof. dr. Helder De Schutter gaat in op de politiek filosoof Will Kymlicka, die een invloedrijke theorie over het multiculturalisme heeft uitgewerkt. Dr. Lorenz Demey legt uit hoe de logica zich de laatste decennia heeft ontpopt van een deeldiscipline van de filosofie tot een zelfstandige wetenschap, met velerlei dwarsverbanden naar disciplines zoals taalkunde, psychologie, economie, wiskunde en informatica. 
 
In de namiddag kan je kiezen uit twee workshops over de aanpak van filosoferen in de klas.  
 
► 
 
WorkshoKristof Van RossemLuisteren - spreken - denken 
 
Om met leerlingen een goed (filosofisch) gesprek te kunnen voeren in de klas, vereist dit onder andere dat ze zich beknopt en helder kunnen uitdrukken, dat ze naar zichzelf en elkaar kunnen luisteren en dat ze helder en kritisch kunnen denken. Dat leerlingen (als goede burgers) over deze basiscompetenties beschikken, is geenszins vanzelfsprekend. Een van de opdrachten voor leerkrachten vandaag is daarom deze te oefenen in de les.  
 
In deze workshop laat hij zien hoe je dit kan doen. We vertrekken van een tekst van een hedendaags filosoof en doen dan enkele oefeningen die je meteen mee kan nemen naar je eigen klaslokaal. 
 
 
► 
 
Workshop Natascha Kienstra, Filosoferen op niveau 
 
In haar doctoraatsonderzoek onderscheidt Natascha Kienstra (vakdidacticus aan de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit) verschillende niveaus van filosoferen van leerlingen. Hoe herken en bewerkstellig je als leraar het door jou gewenste niveau van filosoferen tijdens filosofische gespreksvoering in de klas? In deze workshop krijg je door Natascha Kienstra praktische handvatten aangereikt om tijdens de les in te zetten. 
 
Inschrijven kan via de site van AVL nascholingen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding

L.O.-netwerken

 
Ben je vakhoofd? Dan ben je van harte welkom op één van volgende L.O.-netwerken. Breng gerust een collega uit je vakgroep mee, liefst iemand die in de eerste graad les geeft. Het is heel erg aanbevolen om met twee collega’s per school aanwezig te zijn. 
 
► 
 
Maandag 10 februari 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt  
 
► 
 
Donderdag 5 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Atlas-college, Genk  
 
► 
 
Woensdag 25 maart 2020, van 13 tot 16 uur: Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
 
► 
 
Maandag 20 april 2020, van 13 tot 16 uur: Mosa-RT, Maaseik. 
 
Inschrijven kan hier. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Mens en samenleving
 
In deze netwerksessie gaan we dieper in op de verschillende vormen van evaluatie in het vak mens en samenleving. We gaan na welke evaluatievormen passen bij de doelstellingen uit het leerplanWe reiken enkele theoretische kaders aan met betrekking tot evaluatie en oefenen samen het gebruik hiervan binnen het vak mens en samenleving in We passen dit ook toe op eigen evaluatiemateriaal.  
 
Aangezien het om een werksessie gaat, is het handig om je laptop mee te brengen. 
 
Om concreet aan de slag te gaan, vragen we je om je eigen evaluatiemateriaal mee te brengen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
STEM

Inspiratiedag STEM - zaterdag 7 maart 2020 

 
PXL-Education, Universiteit  HasseltAUHL en Ontdek Techniektalent willen samen leerkrachten, directies en onderwijsondersteuners uit het basis-en secundair onderwijs inspireren en enthousiasmeren om het STEM-verhaal vorm te geven tot op de klasvloer. Ontdek daarom op de inspiratiedag STEM een mogelijk kader voor STEM-projecten, hoe evalueren en vooral veel concreet didactisch materiaal om creatief aan de slag te gaan. Er zijn workshops voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
 
Ontdek hier de programmabrochure met een overzicht van de keuzesessies. 

Regionaal netwerk basisoptie STEM-wetenschappen/STEM-technieken - Woensdag 25 maart 2020. 

 
In dit netwerk wordt pedagogisch-didactische informatie uitgewisseld. Concreet wisselen wij samen van gedachten en we delen voorbeelden van good practices met elkaar. 
 
De agenda van het netwerk wordt mee bepaald door de leraren. De pedagogisch begeleider verzamelt de agendapunten, structureert ze voor het overleg en zorgt voor de verslaggeving. 
 
Je wordt van harte uitgenodigd om vragen of voorstellen vóóraf te mailen naar de pedagogische begeleiding. 
 
HAST Hasselt 
Kleine Breemstraat 7 
3500 Hasselt  
 
Woensdag 25 maart 2020 van 9 tot 12 uur. 
 
Schrijf je in via nascholing.be
 
 

Omgaan met chemicaliën op school 

 
Door een aanpassing van de wetgeving is er nogal wat onduidelijkheid ontstaan over het omgaan met chemicaliën op school voor demonstratie- en leerlingenproeven in de lessen wetenschappen/STEM. De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) nam daarom het initiatief om de zogenaamde COS-brochure (Chemicaliën op school) te herwerken. Die brochure moet een houvast bieden voor leraren om de risico’s in te schatten bij experimenten in de klaspraktijk. 
 
In de loop van de maand november stelde KVCV de vernieuwde brochure voor in Gent en Leuven.  
 
► 
 
Link naar gegeven presentatie 
 
► 
 
Link naar COS-brochure 
 
Tijdens het tweede/derde semester organiseren we nascholingen voor leraren wetenschappen tweede en derde graad rond het werken met de COS-brochure en het opmaken van een risicoanalyse. Voor de eerste graad organiseren we een afzonderlijke nascholing die specifiek focust op de noden binnen STEM en natuurwetenschappen. 
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
SWeTe-technische en praktijkvakken

Netwerkvergaderingen voor TA’s 

 
Het netwerk wil technisch adviseurs dichter bij elkaar brengen en onderling verbinden. Zo kunnen ze informatie, expertise en ervaringen delen met elkaar en met de pedagogische begeleiding. Naast organisatorische zijn er ook pedagogisch-didactische thema’s. Via rondleidingen in de ontvangende scholen krijgen de technisch adviseurs de kans om een andere kijk op leeromgevingen te ontwikkelen. 
 
► 
 
Donderdag 18/2/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be 
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 19/3/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Donderdag 30/4/20 - TA Hout-Bouw-Schilderen-Decoratie - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Elektriciteit - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
► 
 
Dinsdag 12/5/20 - TA Mechanica - Meer informatie en inschrijven via nascholing.be
 
 

Trello, een overzichtelijke en interactieve tool om projecten of GIP begeleiden - 30 januari 2020

 
Leerkrachten moeten vaak projecten of GIP’s begeleiden. Dit houdt heel wat administratie in. 
Het is voordelig en tijdsbesparend als de leerkracht beschikt over een overzichtelijke en interactieve tool om projecten en GIP’s te beheren, waarbij leerlingen interactief betrokken zijn, zonder de leerkracht extra te belasten. 
 
Ook technisch adviseurs kunnen hiermee aan de slag om projecten in hun afdeling te beheren. 
 
Doelgroep: leerkrachten technische vakken en technisch adviseurs
 
 
 

Nascholing: 35e ICTpraktijkdag – 3 februari 2020

 
Nascholing ICT-praktijkdag 3 februari 2020 UCLL campus Proximus Leuven 
 
Op de 35ste editie van de ICT-praktijkdag in Leuven op maandag 3 februari 2020 kan je jouw ICT-vaardigheden delen met andere leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies. 
 
Meer inlichtingen vind je via deze link: www.ictdag.be  
 
 

Lerend Netwerk Basismechanica 21/02/2020

 
Doelgroep: Leerkrachten Basismechanica en technisch adviseurs Schrijf snel in
 
Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan BM. 
 
Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 
 
We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 
 
Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s. 
 
 

Lerend Netwerk Mechanische Technieken 21/02/2020

 
Doelgroep: Leerkrachten Mechanische Technieken en technisch adviseurs  Schrijf snel in
 
Je draait in je school al enkele jaren met het vernieuwde leerplan MT. 
 
Vind je het tijd om tijdens dit lerend netwerk ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere scholen? Wat loopt goed, waar loop je zelf nog tegen aan en hoe lossen collega’s dit op? 
 
We bekijken welke informatie in het verleden gedeeld is op de Google Drive map en bepalen wat hiervan bruikbaar is naar de toekomst. Je hebt de kans om verdere afspraken te maken met collega’s uit jouw buurt om in kleinere netwerken samen te werken. 
 
Je krijgt de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de infrastructuur van je collega’s. 
 

Formatief evalueren 

 
De studenten van de Karel De Grote Hogeschool hebben een toolbox formatieve evaluatie ontwikkeld.  
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook