Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen wij jullie allemaal een fantastisch schooljaar toewensen in een school waar volwassenen en jongeren elkaar op een positieve manier mogen ontmoeten en helpen.
 
De pedagogische begeleiding wenst jullie bij het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 veel voldoening en werkplezier toe in je onderwijsopdracht!
 
In team secundair zijn er enkele wijzigingen:
 
 
► 
 
Veerle De Graaf is vanaf volgend schooljaar ook vakbegeleider Duits naast Engels.
 
► 
 
Ingrid De Brabandere is studiegebiedbegeleider land- en tuinbouw en zal ook onze regio ondersteunen.
 
► 
 
Wim Peeters neemt deel aan een project rond professionele leergemeenschappen en zal in onze regio de leraren fysica niet meer ondersteunen. In deze nieuwsbrief is er dan ook een vacature voor een halftijdse begeleider wetenschappen.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen wij jullie allemaal een fantastisch schooljaar toewensen in een school waar volwassenen en jongeren elkaar op een positieve manier mogen ontmoeten en helpen.
 
De pedagogische begeleiding wenst jullie bij het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 veel voldoening en werkplezier toe in je onderwijsopdracht!
 
In team secundair zijn er enkele wijzigingen:
 
 
► 
 
Veerle De Graaf is vanaf volgend schooljaar ook vakbegeleider Duits naast Engels.
 
► 
 
Ingrid De Brabandere is studiegebiedbegeleider land- en tuinbouw en zal ook onze regio ondersteunen.
 
► 
 
Wim Peeters neemt deel aan een project rond professionele leergemeenschappen en zal in onze regio de leraren fysica niet meer ondersteunen. In deze nieuwsbrief is er dan ook een vacature voor een halftijdse begeleider wetenschappen.
 
Nascholingsinitiatieven Lincka op een rijtje:
 
 
► 
 
Basisonderwijs
 
► 
 
Secundair onderwijs

 

   Inhoud

    
 
Voor iedereen
►  Europese Dag van de Talen – 26 september 2017
►  Competentiebegeleiding – Nascholing – 17 oktober 2017
►  Vlajo Ondernemers voor de Klas 'hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen van 15 januari tot 9 maart 2018'
►  Hoe inschrijven voor een nascholing?
►  Taal
►  Beheerscomité Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg
►  Vacatures pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg
►  Vacature internaatbeheerder ad interim Scholen Kindsheid Jesu
Bestuurders & directies
►  Brief DPCC laattijdige aanvragen
►  Nieuwe directieleden so - 3 oktober 2017
►  Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
►  Nascholing – 'Introductiedag modernisering so' & 'Met modernisering aan de slag in de 1ste graad' - 15 november 2017
►  Bedrijfsbeheer
Gewoon basisonderwijs
►  Pastoraal in het basisonderwijs: ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’
►  Gratis bezoek aan Het Berenhuis
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Nascholing basisonderwijs in de kijker: Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht
►  Alle presentaties directiedag basisonderwijs online beschikbaar
Gewoon secundair onderwijs
►  Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
►  Leraren 3e graad - Nascholing - 19 oktober 2017 - Architect van mijn leerloopbaan
►  Nascholing – Kwaliteitscongres voor het middenkader in so 9 november 2017
►  Aardrijkskunde
►  CLIL
►  Geschiedenis
►  GOK
►  Klassieke talen
►  Lichaamsverzorging
►  Lichamelijke opvoeding
►  Moderne vreemde talen - Initiatieven in Limburg
►  Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
►  Mode - Vlotte overstap van de sharepoint mode naar de website mode
►  Muzikale Opvoeding – nascholing - Impulsdag Muziek
►  Nederlands
►  OKAN staat voor ...
►  PAV & MAVO – nascholing – 19 oktober 2017 - VITAMINE P+ … interactief lesgeven met hedendaagse ICT-tools in (P)AV en mavo
►  Personenzorg
►  Plastische Opvoeding - Nascholingsaanbod schooljaar 2017-2018 - regionaal netwerk
►  SWeTe-praktijkvakken - Nascholing 28 september 2017 (10:00) - Bezoek Sint-Jozefinstituut Kogeka Geel werkplaats Mechanica
►  Techniek
►  Technokriebels '17 - schrijf nu in!
►  Toerisme - leermateriaal: Hoeveel fooi geef je in het buitenland?
►  Wiskunde
Buitengewoon onderwijs
►  Pastoraal in het basisonderwijs: ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’
►  Gratis bezoek aan Het Berenhuis
►  Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
►  Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
►  Leraren 3e graad - Nascholing - 19 oktober 2017 -Architect van mijn leerloopbaan
►  Competentiebegeleiding: Platform type 9 Basisonderwijs
►  Competentiebegeleiding – Nascholing – Platform type 9 so
►  Lichaamsverzorging
►  Personenzorg
►  Plastische Opvoeding - Nascholingsaanbod schooljaar 2017-2018 - regionaal netwerk
 
 
 

   Voor iedereen

 
 
Europese Dag van de Talen – 26 september 2017
 
     
 
Het ideale moment om alle talen die je leerlingen spreken in de kijker te plaatsen! En niet alleen dat, je kunt die dag aangrijpen om het belang van het leren van talen te benadrukken. Wie weet, vormt deze dag wel het opstapje naar een heus CLIL-traject?!
 
Je talenbeleidsteam kan op verschillende manieren aan de slag.
 
Voor iedereen
 
 
 
Competentiebegeleiding – Nascholing – 17 oktober 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Vlajo Ondernemers voor de Klas 'hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen van 15 januari tot 9 maart 2018'
 
Vlajo De voorbije editie ‘Vlajo Ondernemers voor de Klas’ was een succes: meer dan 13 000 jongeren werden geïnspireerd door 400 ondernemers! 
 
Competenties zoals onderzoekend en probleemoplossend gedrag, anticiperen, solliciteren en creativiteit bepaalden mee de inhoud van de gastlessen. Leerlingen/studenten kregen de kans om uitgebreid met de gastsprekers in dialoog te treden. 
 
Bekijk de AFTERMOVIE van Ondernemers voor de Klas – editie 2017. 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Hoe inschrijven voor een nascholing?
 
Lincka     Inschrijven voor nascholingen kan via: www.nascholing.be. Nascholing georganiseerd door of in samenwerking met Regio Limburg, vind je door links te kiezen voor "Regio Limburg".
 
Momenteel kunnen deelnemers zich niet zelf inschrijven. Enkel de directie of de nascholingsverantwoordelijke kan iemand inschrijven. Belangrijk is dat het schoolteam volledig is. Meer informatie vind je terug in de nieuwsbrief van april.
 
Hoe iemand inschrijven? Graag helpt de website www.nascholing.be je op weg. Onder "Hoe moet ik inschrijven" vind de directeur of nascholingsverantwoordelijke de nodige uitleg. Vergeet zeker niet de facturatiegegevens na te kijken. Hoe je dat doet, kan je ook nalezen op dezelfde pagina onder "Hoe pas ik mijn facturatiegegevens aan".
 
Nog vragen? Stuur een e-mail naar secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
 
Voor iedereen
 
 
 
Taal
 
Taal
 
Zette jouw team vorig schooljaar (nieuwe) stappen in het verhogen van de taalvaardigheid van alle leerlingen? Ook dit schooljaar staan de taalbegeleiders klaar om jullie hierbij te ondersteunen, om het een verhaal te maken dat we samen delen.
 
 
► 
 
Aanbod taalbegeleiding basisonderwijs ... lees meer
 
► 
 
Aanbod taalbegeleiding secundair onderwijs ... lees meer
 
 
Tot binnenkort!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Beheerscomité Ondersteuningsnetwerk Regio Limburg
 
Het beheerscomité ondersteuninsgnetwerk Regio Limburg houdt eraan op regelmatige tijdstippen op transparante wijze te communiceren over het ondersteuningsmodel en het ondersteuningsnetwerk .
 
 
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacatures pedagogische begeleidingsdienst regio Limburg
 
vacature   De pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg heeft twee nieuwe vacatures. We zijn op zoek naar een halftijdse pedagogisch begeleider wetenschappen en een voltijdse pedagogisch begeleider competentieontwikkeling.
 
Voor iedereen
 
 
 
Vacature internaatbeheerder ad interim Scholen Kindsheid Jesu
 
internaat kind jesu       De Scholen Kindsheid Jesu zijn op zoek naar een voltijdse internaatsbeheerder. Interesse? Je kunt je tot 28 september 2017 kandidaat stellen.
 
Voor iedereen
 
 
 

   Bestuurders & directies

 
 
Brief DPCC laattijdige aanvragen
 
DPCC Hoewel het schooljaar 2017-2018 amper is opgestart, moeten schoolbesturen, internaatbesturen, directies en internaatbeheerders die met ingang van het volgend schooljaar 2018-2019 structuurwijzigingen overwegen (programmaties, fusies, vestigingsplaatsen…) nu reeds actie ondernemen. 
 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Nieuwe directieleden so - 3 oktober 2017
 
Op dinsdag 3 oktober 2017 ontvangen wij graag de nieuwe directieleden uit het secundair onderwijs.
 
Wij verwelkomen hen graag om 13.30 uur en ronden af om 15.30 uur.
 
Inschrijven kan via nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Informatieronde secundair onderwijs 14 november 2017
 
Informeren over de onderwijsactualiteit is het doel van deze informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De inforonde in regio Limburg vindt plaats op dinsdag 14 november van 19 tot 21 uur in viio Tongeren. 
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – 'Introductiedag modernisering so' & 'Met modernisering aan de slag in de 1ste graad' - 15 november 2017
 
Op woensdag 15 november 2017 wordt er in regio Hasselt een introductiedag georganiseerd in het kader van modernisering secundair onderwijs van 9:00 tot 16:30. Dit initiatief richt zich op directies, middenkader en leraren 1ste graad. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via nascholing.be.
 
‘Met modernisering aan de slag in de 1ste graad’ is een 3-daagse nascholing (niet opeenvolgende dagen) waarbij men dieper ingaat op de modernisering in de 1ste graad. Het aantal plaatsen is beperkt – er zijn nog een aantal plaatsen in enkele reeksen. Om te kunnen deelnemen aan deze 3 verdiepende dagen moet men de introductiedag gevolgd hebben.
 
Meer informatie en mogelijkheid om in te schrijven vind je op nascholing.be.
 
Bestuurders & directies, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Bedrijfsbeheer
 
De Vlaamse overheid heeft 14 juli beslist dat wie een eigen zaak of onderneming wil starten daar vanaf 1 september 2019 niet langer een attest bedrijfsbeheer voor nodig heeft.
 
Bestuurders & directies, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Gewoon basisonderwijs

 
 
Pastoraal in het basisonderwijs: ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’
 
Pastoraal in het basisonderwijs    
 
Op een school ruimte maken voor inspiratie en spiritualiteit is van levensbelang. Zeker ook bij de start van elk schooljaar. Sinds jaar en dag lanceren we in onze regio een jaarthema met bijbehorende jaarwerking, materialen, impulsen, suggesties, activiteiten… Dit jaar lanceren we het motto ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’ (vertrekkend van het verhaal van de roeping van Samuel (1 Sam. 3,1-10)). 
 
Zie hier een overzicht van wat op dit moment al online ter beschikking is en waar je op school van kan gebruik maken. Lees meer ...
 
Vorming godsdienst en pastoraal
 
 
► 
 
Aanbod van centrale vormingsmomenten
 
► 
 
Aanbod voor personeelsvergaderingen en studiedagen op school
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Gratis bezoek aan Het Berenhuis
 
welzijnszorg       Welzijnszorg organiseert voor juffen, meesters, andere opvoeders en (school)kinderen die dromen van een bijzondere dag een gratis bezoek aan Het Berenhuis. Het Berenhuis in Heusden-Zolder ontving pas het kwaliteitslabel van Welzijnszorg. Met hun steun en in het kader van ‘Samen tegen armoede’ nodigen de beren je klas/groep uit op een gratis inspirerend bezoek*, inclusief een drietalig kinderkunstboek.
 
Hoe kom je in aanmerking voor een gratis bezoek en een boek?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Nascholing basisonderwijs in de kijker: Zin in leren! Zin in leven!, het leerplanconcept toegelicht
 
Zill    
 
 
Deze toelichting wordt nog slecht één keer gegeven. Iedereen die nog niet in de mogelijkheid was om de introductie te volgen moet deze kans grijpen. 
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Alle presentaties directiedag basisonderwijs online beschikbaar
 
De presentaties van de directiedag basisonderwijs in augustus, kunnen online geraadpleegd worden op onze website.
 
Gewoon basisonderwijs
 
 
 

   Gewoon secundair onderwijs

 
 
Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
Traject aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren met als doelen:
 
 
► 
 
Basiscompetenties van beginnende leraren versterken
 
► 
 
Basisattitudes van beginnende leraren verfijnen
 
Meer info vind je nascholing.be evenals de mogelijkheid om in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leraren 3e graad - Nascholing - 19 oktober 2017 - Architect van mijn leerloopbaan
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nascholing – Kwaliteitscongres voor het middenkader in so 9 november 2017
 
 
Het decreet van mei 2009 bepaalt dat elke onderwijsinstelling, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk is kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen. Die aandacht voor kwaliteitsontwikkeling wordt vanaf januari 2018 nog belangrijker gezien de nieuwe aanpak van de onderwijsinspectie. In dit congres gaan we in op kwaliteitsontwikkeling en hebben we aandacht voor het (R)OK-kader. In een eerste deel focussen we op kennis van en inzicht in kwaliteitsontwikkeling. Daarna bekijken we samen hoe we hiermee om kunnen gaan in de praktijk op school.
 
Dit congres vindt plaats in de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen op 9 november 2017. Meer informatie over doelen, inhouden en praktische zaken vind je op nascholing.be.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Aardrijkskunde
 
 
Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur ons gratis levert. In een rapport van WWF (Reviving the ocean economy: the case for action - 2015) is in kaart gebracht wat de oceanen ons opleveren aan visserij, kustbescherming, toerisme en scheepvaart.  
 
In een aantal Amerikaanse rapporten wordt de 21ste eeuw de ‘Eeuw van de Oceaan’ genoemd. De auteurs ervan denken dat de tijd nu is aangebroken om de oceanische ruimte en het duurzame gebruik en beheer ervan een hoge prioriteit te geven. De technologie die ervoor nodig is, komt razendsnel beschikbaar of is er al. 
 
Prof. David Van Rooij en Stijn Dewaele maken ons wegwijs in de rijkdom van de oceanen, de mogelijke ontginning ervan en de ecologische gevolgen. Schrijf in via nascholing.be.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
CLIL
 
CLIL
 
Beste taalleraar
Beste taalcoördinator
 
Sta je ook al te popelen om aan een nieuw CLIL-jaar te beginnen? Of zet je dit of komend schooljaar je voorzichtige eerste stappen in de CLIL-didactiek? Lees dan zeker de onderstaande initiatieven die op stapel staan.
 
Wij wensen je alvast een boeiend en taalrijk schooljaar toe. Heb je nog vragen of wil je starten met CLIL, aarzel dan niet om contact op te nemen.
 
 
► 
 
Raadpleeg de CLIL-kalender 2017-2018
 
► 
 
Handboek en inspiratie
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Geschiedenis
 
 
Geschiedenis - Webinar    
 
Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het Vlaams Vredesinstituut organiseren in het najaar van 2017 een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school. Aan de hand van reële onderwijscasussen en op basis van elkaars inbreng krijgen de deelnemers concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen. Lees meer ...
 
 
 
► 
 
Opgelet annulering: Netwerk bronnenonderzoek tweede en derde graad (18 oktober 2017) – regio Limburg
 
► 
 
Studiereis Antwerpen – 29 september 2017 – regio Limburg
 
 
 
► 
 
Tentoonstellingen
 
► 
 
Verschijning boek
 
► 
 
Oproep wedstrijd De Helden
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
GOK
 
Beste GOK-verantwoordelijke
 
Dit schooljaar wordt ingevuld als een overgangsjaar. Het is de bedoeling dat vanaf volgend schooljaar 2018-2019 het gelijke kansenbeleid in de gewone schoolwerking wordt ingekanteld en dat de inspectie bij de ‘normale’ doorlichting die in principe om de zes jaar plaatsvindt, kijkt wat de school op dit gebied gedaan heeft. Een beetje zoals ze nu doet met het taalbeleid. Maar dat is toekomstmuziek.
 
Hoe kun je als school en als GOK-team dit overgangsjaar invullen? Er staan twee mogelijkheden open. Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment geen richtlijnen bekend, noch vanuit de Guimardstraat noch vanuit het departement.
 
De eerste is dat je alle stappen opnieuw volgens de regels van de kunst uitvoert zoals het decreet voorschrijft. Je start dan weer met een beginsituatieanalyse bij het volledige lerarenteam dat zowel de twee thema’s als de algemene doelstellingen binnen deze thema’s kiest. Dat gebeurt tijdens het eerste trimester. Op basis van de gekozen algemene doelen werk je concrete doelen uit en daaraan koppel je dan acties. Dat is voor de tweede helft van het schooljaar.
 
De tweede mogelijkheid is dat je de GOK-werking van de voorbije cyclus verderzet en de acties waarmee je bezig bent, uitdiept of extra acties opzet. Daarbij kun je vertrekken vanuit de zelfevaluatie die je een jaar geleden hebt uitgevoerd en waarin je aangeeft welke doelen en acties geslaagd waren en welke voor verbetering vatbaar zijn.
 
 
Let wel: vanaf dit schooljaar dien je je officieel in te schrijven via de website http://nascholing.be
 
Dat kun je vanaf nu doen. De initiatieven zijn gratis en absoluut de moeite waard, al was het maar voor je persoonlijke professionalisering. Het verdient aanbeveling om met een team te komen.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Klassieke talen
 
 
 
► 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT) laat weten dat de  folder 'Latijn: iets voor jou?' opnieuw beschikbaar is. Daarin wordt aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. De folder kan worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pagina's (A5-formaat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Alle informatie daarover vind je op de website www.vlot-vzw.be/folder.
 
► 
 
Nascholing VLOT: Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas op woensdag 8 november 2017, 14:15-17:00, Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen. Meer info en inschrijvingen.
 
► 
 
De Kleio-redactie berichtte ons dat eind augustus het lesmateriaal op de webstek www.kleiotijdschrift.net is aangevuld met drie bijdragen en toegankelijk is voor abonnees.
 
Nascholingen
 
 
► 
 
UITSTEL Netwerkmoment Lezen in cola (eerste graad) – 10 oktober 2017 – regio Limburg
 
► 
 
Studiereis naar Antwerpen: 29 september 2017
 
► 
 
Dag van de talen: 28 februari 2018
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
Nieuws
 
 
► 
 
Aanpassingen in Digicoiff
 
Informatie
 
 
► 
 
Praktijkopleidingen voor leerkrachten én leerlingen haarzorg
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Estheticabeurs 7-8-9 oktober 2017
 
► 
 
Dagen beginnende personeelsleden haarzorg en bio-esthetiek/schoonheidsverzorging: 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
► 
 
Studiedag dermato-cosmetologie voor leraren TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging in de 2de en 3de graad en leraren TV cosmetologie in de 3de graad schoonheidsverzorging: 7 november 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C) studiegebied lichaamsverzorging (haarzorg en bio-esthetiek): 10 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg en bedrijfsbeheer 7 haarstilist: 20 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg dbso kapper: 22 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV 6de jaar schoonheidsverzorging en 7de jaar esthetische lichaamsverzorging en bedrijfsbeheer: 28 november 2017
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Lichamelijke opvoeding
 
Lichamelijke opvoeding     Ik hoop dat wij dit schooljaar verder samen kunnen werken in de goede richting. Door je enthousiaste inzet en professionaliteit, op een spontane, hartelijke en menselijke wijze, zullen leerlingen meer “betrokken” zijn en gemotiveerd worden om beweging als een weldaad te ervaren. Ik wens je van harte een ‘top’jaar toe.
 
 
► 
 
Raadpleeg de leerplannen lichamelijke opvoeding. Er zijn vanaf 01/09/2017 enkel wijzigingen in de richting Sportwetenschappen
 
► 
 
Nascholingen lichamelijke opvoeding in de kijker ... lees meer
 
► 
 
De onderzoeksgroep fys. act, sport & gezondheid (KU Leuven) o.l.v. prof. dr. Peter Iserbyt ontwikkelde een reanimatie-app speciaal voor implementatie in het onderwijs. Deze kan gratis gedownload worden in de iStore (momenteel nog enkel voor iPad): https://itunes.apple.com/us/app/startnhart/id85923488. ... lees meer
 
► 
 
De startvergadering van SVS (afdeling secundair onderwijs) gaat door op woensdag 13 september 2017 bij Todi be-MINE in Beringen. De start is voorzien om 13:00 en om 15:30 wordt er afgesloten met een drink. Inschrijven via de website van SVS.
 
► 
 
Elk jaar organiseert Sport Vlaanderen in de maanden mei en september in samenwerking met de gemeentelijke sportdiensten en lokale sportclubs de 'Maand van de Sportclub'. Heel wat sportclubs openen hun deuren voor het publiek en laten hen kennismaken met hun sport. De deelnemende sportclubs trachten een extra laag beleving (sportief, cultureel, culinair, ludiek ...) toe te voegen. Maar bij een sportclub beleef je uiteraard het hele jaar door meer. Deze maand van de Sportclub kadert binnen de Europese Week van de Sport. Alle info op https://www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer/maand-van-de-sportclub/
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Moderne vreemde talen - Initiatieven in Limburg
 
Duits, Engels en Frans: drie aparte vakken, echter dezelfde didactische noden en gelijkvormige leerplannen. De volgende nascholingen kunnen leerkrachten van de drie verschillende talen insprireren. Overleg tussen de leerkrachten talen kan leiden tot een nog gevarieerder taalonderwijs waarbij de transfer van de ene naar de andere taal gemakkelijker gelegd kan worden.
 
Uitgebreide informatie over deze initiatieven en inschrijven : www.nascholing.be  (regio Limburg / vakgebonden aanbod).
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Dag van de talen in regio Limburg - 28 februari 2017 - Schrijf nu in!
 
Dag van de talen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Mode - Vlotte overstap van de sharepoint mode naar de website mode
 
Mode     
 
De website mode start officieel vanaf september: 
 
 
 
Na overleg met alle betrokken partijen is er beslist om het huidige materiaal dat op de sharepoint staat niet over te nemen op de website. Veel documenten zijn ondertussen al herwerkt en de documenten die nu nog op de sharepoint staan, kunnen integraal op het platform van de school, zoals Smartschool of school online geplaatst worden. Wacht hiermee niet te lang, want het is moeilijk te voorspellen hoe lang alles nog op de sharepoint zal blijven staan.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Muzikale Opvoeding – nascholing - Impulsdag Muziek
 
Thema: ICT als media inzetten in de lessen muzikale opvoeding. In onze leerplannen lezen we dikwijls een verwijzing naar ICT-doelen. Tijdens deze studiedag leren we omgaan met moderne media om muziek op te nemen, te bewerken en in te zetten bij evaluaties.
 
Datum en locatie zijn nog te bepalen
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Nederlands
 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar investeert menige leraar (m/v) alvast in de leeslijst voor literatuur. Je kunt daarbij de leerlingen een auteurslijst aanbieden of een titellijst, een combinatie van beide of hen hun eigen keuze laten bepalen. Bij dit laatste kun je de leerlingen zeker verwijzen naar www.boekenzoeker.orgJe vindt op de website enkele opdrachten om het ervaringslezen bij leerlingen te bevorderen.
 
 
Vraag Waalse school voor taaluitwisseling: Wie wil de uitdaging aangaan?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
OKAN staat voor ...
 
Ondersteunings Kalender met nieuwe Afspraken en boeiende Netwerken:
 
OKAN
 
Netwerking & nascholingen:
 
 
► 
 
'Netwerk vervolgschoolcoaches OKAN': Tijdens drie netwerksessies word je ondersteund in je job als vervolgschoolcoach. De sessies worden opgebouwd vanuit jouw vragen en noden.
 
► 
 
Nascholingen rond anderstalige nieuwkomers in de OKAN-klas
 
► 
 
Nascholingen rond ex-OKAN-leerlingen in het secundair onderwijs
 
► 
 
Nascholingen om je coachingsvaardigheden als vervolgschoolcoach aan te scherpen
 
► 
 
Postgraduaat
 
Handboek: ‘Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers’ van L. Lenaerts en Y. Wauthier, uitgegeven bij Garant Uitgevers nv: je leest er o.m. hoe je eraan begint, welk materiaal er geschikt is. Het bevat talrijke voorbeelden uit de praktijk van ervaren leraren.
 
Rapport: ‘Onderwijsonderzoeken: cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers’. Het volledige rapport kun je terugvinden op: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=192
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
PAV & MAVO – nascholing – 19 oktober 2017 - VITAMINE P+ … interactief lesgeven met hedendaagse ICT-tools in (P)AV en mavo
 
PAV Mavo    
 
In deze nascholing maak je op interactieve wijze kennis met een aantal toegankelijke en gebruiksvriendelijke ICT-toepassingen. Zo kom je o.a. meer te weten over ‘MENTIMETER’ dat je toelaat om onmiddellijk inzetbaar leermateriaal te ontwikkelen. Daarnaast ga je ook aan de slag met ‘CAPZLES’ (tijdlijn waarop je afbeeldingen, teksten en andere bestanden kunt plaatsen) en QR-TREASURE HUNT GENERATOR (om vragen en antwoorden razendsnel in QR-codes om te zetten). Ook de tools KAHOOT en PLICKERS komen aan bod.
 
 
► 
 
Deze nascholing vindt plaats op donderdag 19 oktober 2017 van 13:30 tot 16:30.
 
► 
 
Lesgever: Anne-Lise Cuypers
 
► 
 
Gelieve eigen laptop/smartphone mee te brengen!
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
Informatie
 
 
Nascholing op 19 oktober
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag is er een vervolgsessie, specifiek voor leraren personenzorg, waarin de inhoud van de voormiddag concreet wordt toegepast: hoe kunnen we dit concreet koppelen aan leerplandoelen. Je moet voor beide sessies apart inschrijven. Als je inschrijft voor de namiddagsessie,veronderstellen we dat je de voormiddagsessie ook gevolgd hebt.
 
 
Leraren hebben in de voormiddag de sessie van Magda Vanmontfort gevolgd: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag van 13 tot 16 uur passen we dit toe: concreet aan de slag met leerlingen 3e graad uit VZ en STW. Hoe kunnen we dit koppelen aan de leerplandoelen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische Opvoeding - Nascholingsaanbod schooljaar 2017-2018 - regionaal netwerk
 
Zoals het voorbije jaar wordt ook dit jaar een regionaal netwerk georganiseerd. Er worden per regio 2 vergaderingen gepland: één in de tweede helft van het eerste semester en één in de loop van het tweede semester. Het netwerk focust op delend leren van elkaar en wil volgende doelstellingen bereiken:
 
 
1. 
 
Reflecteren over de eigen lespraktijk (zelfreflectie) 
 
2. 
 
Leren van collega’s via het principe van ‘give & take’ 
 
3. 
 
Inspelen op concrete leervragen en ruimte geven voor diversiteit
 
We hopen alle leraren P.O. op één van de regionale netwerken te ontmoeten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
SWeTe-praktijkvakken - Nascholing 28 september 2017 (10:00) - Bezoek Sint-Jozefinstituut Kogeka Geel werkplaats Mechanica
 
Bezoek aan de werkplaats Mechanica van Kogeka    
 
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Voor meer info kan je mailen naar patricia.sicora@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
 
► 
 
Doelstelling: Herinrichting werkplaats: visie en voorbeeld
 
► 
 
Doelgroep: TA Mechanica regio Limburg
 
► 
 
Inhoud: Verhaal duidelijk maken achter dit doorlopen traject – herinrichting van een werkplaats & verdeling uren en vakken. Stappen aanreiken om leraren te motiveren bij de herinrichting van een werkplaats. Vertaling van het leerplan naar een nieuwe organisatie.
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Techniek
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar wil ik jou een fantastisch werkjaar toewensen, met heel wat mooie momenten met jouw leerlingen, met veel voldoening in je werk, met aangename uitdagingen voor jezelf. Ik wil jou alvast van harte uitnodigen om een kijkje te gaan nemen op www.nascholing.be.
 
Goed om weten… Smartschool is een virtuele leeromgeving waarop allerlei informatie i.v.m. techniek en TA te vinden is. Geïnteresseerd?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Technokriebels '17 - schrijf nu in!
 
Technokriebels
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Toerisme - leermateriaal: Hoeveel fooi geef je in het buitenland?
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Wiskunde
 
 
Voor onze leerlingen is de stap naar het hoger onderwijs dikwijls een heel grote stap. Dit schooljaar proberen we een samenwerking op gang te brengen met Universiteit Hasselt. Het is de bedoeling om de leerkrachten uit de 3de graad secundair onderwijs een inkijk te geven in de cursussen wiskunde in de verschillende opleidingen van de 1ste bachelor: op welke manier worden de lessen gegeven, welke wiskundetopics uit het middelbaar zijn relevant, wat met het gebruik van (grafische) rekenmachines, en zo veel meer.
 
 
 
► 
 
18 oktober 2017 : Concreet aan de slag met tablets in wiskunde, wetenschappen, economie en informatica.
 
► 
 
23 november 2017 : ICT-gebruik binnen wiskunde de B-stroom.
 
► 
 
22 februari 2018 : Leerlingen motiveren en gemotiveerd houden voor wiskunde.
 
► 
 
27 februari 2018: Wiskunde B-stroom, spelvormen en activerende werkvormen.
 
► 
 
18 april 2018 : Het motiverend effect van differentiëren d.m.v. het BHV-model.
 
Geogebra-nieuws: Graag geven we het laatste nieuws mee over de vernieuwingen binnen GeoGebra.
 
 
Gewoon secundair onderwijs
 
 
 

   Buitengewoon onderwijs

 
 
Pastoraal in het basisonderwijs: ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’
 
Pastoraal in het basisonderwijs    
 
Op een school ruimte maken voor inspiratie en spiritualiteit is van levensbelang. Zeker ook bij de start van elk schooljaar. Sinds jaar en dag lanceren we in onze regio een jaarthema met bijbehorende jaarwerking, materialen, impulsen, suggesties, activiteiten… Dit jaar lanceren we het motto ‘Je bent bemind. Je bent geroepen.’ (vertrekkend van het verhaal van de roeping van Samuel (1 Sam. 3,1-10)). 
 
Zie hier een overzicht van wat op dit moment al online ter beschikking is en waar je op school van kan gebruik maken. Lees meer ...
 
Vorming godsdienst en pastoraal
 
 
► 
 
Aanbod van centrale vormingsmomenten
 
► 
 
Aanbod voor personeelsvergaderingen en studiedagen op school
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Gratis bezoek aan Het Berenhuis
 
welzijnszorg       Welzijnszorg organiseert voor juffen, meesters, andere opvoeders en (school)kinderen die dromen van een bijzondere dag een gratis bezoek aan Het Berenhuis. Het Berenhuis in Heusden-Zolder ontving pas het kwaliteitslabel van Welzijnszorg. Met hun steun en in het kader van ‘Samen tegen armoede’ nodigen de beren je klas/groep uit op een gratis inspirerend bezoek*, inclusief een drietalig kinderkunstboek.
 
Hoe kom je in aanmerking voor een gratis bezoek en een boek?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Supermegaknap - Elk kind laten ontdekken wat zijn talenten zijn en deze aan bod laten komen 25/09/2017
 
Supermegaknap
 
Actieve nascholing met concrete praktijkvoorbeelden.
 
Je keert terug naar je school met een hoofd vol inspiratie en tal van voorbeelden om meteen te gebruiken in je klas.
 
Inschrijven via nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs
 
 
 
Beginnende leraren secundair onderwijs – nascholing – 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
Traject aanvangsbegeleiding voor beginnende leraren met als doelen:
 
 
► 
 
Basiscompetenties van beginnende leraren versterken
 
► 
 
Basisattitudes van beginnende leraren verfijnen
 
Meer info vind je nascholing.be evenals de mogelijkheid om in te schrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Leraren 3e graad - Nascholing - 19 oktober 2017 -Architect van mijn leerloopbaan
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Competentiebegeleiding: Platform type 9 Basisonderwijs
 
 
Doelstellingen
 
 
► 
 
visie en materialen T9-werking delen en uitwisselen 
 
► 
 
bestaande T9-werking verder uitwerken/optimaliseren 
 
► 
 
hospiteren bij elkaar
 
Doelgroep: leerkrachten BuBaO
 
Data
 
 
► 
 
dinsdag 3 oktober 2017 van 9 tot 12 uur
 
► 
 
donderdag 30 november 2017 van 9 tot 12 uur
 
► 
 
maandag 5 februari 2018 van 9 tot 12 uur
 
► 
 
woensdag 25 april 2018 van 9 tot 12 uur
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Competentiebegeleiding – Nascholing – Platform type 9 so
 

Doelstellingen

 
 
► 
 
visie en materialen T9-werking delen en uitwisselen 
 
► 
 
bestaande T9-werking verder uitwerken/optimaliseren 
 
► 
 
hospiteren bij elkaar
 
Doelgroep: leerkrachten BuSo
 
Data
 
 
► 
 
dinsdag 3 oktober 2017 Van 09:00 tot 12:00
 
► 
 
donderdag 30 november 2017 Van 09:00 tot 12:00
 
► 
 
maandag 5 februari 2018 Van 09:00 tot 12:00
 
► 
 
woensdag 25 april 2018 Van 09:00 tot 12:00
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Lichaamsverzorging
 
Nieuws
 
 
► 
 
Aanpassingen in Digicoiff
 
Informatie
 
 
► 
 
Praktijkopleidingen voor leerkrachten én leerlingen haarzorg
 
Nascholingen
 
 
► 
 
Estheticabeurs 7-8-9 oktober 2017
 
► 
 
Dagen beginnende personeelsleden haarzorg en bio-esthetiek/schoonheidsverzorging: 11 oktober 2017 & 17 januari 2018
 
► 
 
Studiedag dermato-cosmetologie voor leraren TV/PV bio-esthetiek/schoonheidsverzorging in de 2de en 3de graad en leraren TV cosmetologie in de 3de graad schoonheidsverzorging: 7 november 2017
 
► 
 
Netwerk TA(C) studiegebied lichaamsverzorging (haarzorg en bio-esthetiek): 10 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg en bedrijfsbeheer 7 haarstilist: 20 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV haarzorg dbso kapper: 22 november 2017
 
► 
 
Netwerk leraren TV/PV 6de jaar schoonheidsverzorging en 7de jaar esthetische lichaamsverzorging en bedrijfsbeheer: 28 november 2017
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
 
Personenzorg
 
Informatie
 
 
Nascholing op 19 oktober
 
 
We laten op 19 oktober van 9 tot 12 uur Magda Vanmontfort aan het woord: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs. Deze sessie is gericht op alle leraren 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag is er een vervolgsessie, specifiek voor leraren personenzorg, waarin de inhoud van de voormiddag concreet wordt toegepast: hoe kunnen we dit concreet koppelen aan leerplandoelen. Je moet voor beide sessies apart inschrijven. Als je inschrijft voor de namiddagsessie,veronderstellen we dat je de voormiddagsessie ook gevolgd hebt.
 
 
Leraren hebben in de voormiddag de sessie van Magda Vanmontfort gevolgd: hoe kunnen leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen om een goede studiekeuze te maken? De focus ligt op de 3e graad secundair onderwijs.
 
In de namiddag van 13 tot 16 uur passen we dit toe: concreet aan de slag met leerlingen 3e graad uit VZ en STW. Hoe kunnen we dit koppelen aan de leerplandoelen?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs
 
 
 
Plastische Opvoeding - Nascholingsaanbod schooljaar 2017-2018 - regionaal netwerk
 
Zoals het voorbije jaar wordt ook dit jaar een regionaal netwerk georganiseerd. Er worden per regio 2 vergaderingen gepland: één in de tweede helft van het eerste semester en één in de loop van het tweede semester. Het netwerk focust op delend leren van elkaar en wil volgende doelstellingen bereiken:
 
 
1. 
 
Reflecteren over de eigen lespraktijk (zelfreflectie) 
 
2. 
 
Leren van collega’s via het principe van ‘give & take’ 
 
3. 
 
Inspelen op concrete leervragen en ruimte geven voor diversiteit
 
We hopen alle leraren P.O. op één van de regionale netwerken te ontmoeten.
 
Buitengewoon onderwijs
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook