Beste directeurs en bestuursleden
 
We willen jullie graag informeren over de huidige stand van zaken betreffende het ondersteuningsnetwerk Limburg.
Uit jullie vele telefoons begrijpen we dat er heel wat vragen zijn rond de werking van het zorgloket. We bereiden hierover een aparte communicatie voor, maar we moeten wachten tot de laatste onduidelijkheden in Brussel zijn uitgeklaard. Dat zou begin volgende week rond moeten zijn. Daarna brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte.
 
Kathleen Toonen
Regiodirecteur
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Regionale nieuwsbrief Limburg

Beste
 
Beste directeurs en bestuursleden
 
We willen jullie graag informeren over de huidige stand van zaken betreffende het ondersteuningsnetwerk Limburg.
Uit jullie vele telefoons begrijpen we dat er heel wat vragen zijn rond de werking van het zorgloket. We bereiden hierover een aparte communicatie voor, maar we moeten wachten tot de laatste onduidelijkheden in Brussel zijn uitgeklaard. Dat zou begin volgende week rond moeten zijn. Daarna brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte.
 
Kathleen Toonen
Regiodirecteur
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

   Bestuurders & directies

 
 
Welke informatie kunnen we jullie wel al bezorgen ?
 
Op onze website vind je:
 
 
► 
 
een presentatie over de werking van het ondersteuningsnetwerk die je kan gebuiken om collega’s te informeren.
 
► 
 
een tekst rond het beheerscomité.
 
► 
 
een aangepaste brief voor ouders.
 
► 
 
de lijsten van de aangesloten scholen per subregio. Indien je je school niet terug vindt op deze lijst, gelieve ons zo snel als mogelijk te contacteren. 
 
Bestuurders & directies
 
 
 
Wat kunnen jullie ondertussen doen ?
 
De scholen van het gewoon onderwijs
 
 
► 
 
Excelbestanden met zorgvragen nog even bijhouden. In onze regionale nieuwsbrief van volgende week laten we weten hoe en aan wie jullie deze lijsten kunnen bezorgen.
 
De scholen van het buitengewoon onderwijs
 
 
► 
 
Scholen van het gewoon onderwijs contacteren en kandidaten voor het beheerscomité aanmelden bij Kathleen Toonen (kathleen.toonen@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
► 
 
Eigen kandidaat-ondersteuners oplijsten.
 
► 
 
In kaart brengen welke personeelsleden geïnteresseerd zijn om als ondersteuner in een andere (sub-)regio te functioneren.
 
Bestuurders & directies
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook