Dit is Nieuwsbrief 42 van 3 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 42 van 3 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Voorstellen van de Vlaamse Regering over modernisering secundair onderwijs: toetsing aan de principes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt zich op!
►  Ronde van Vlaanderen basisonderwijs en secundair onderwijs
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen secundair onderwijs
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Oproep om mee te werken aan de bevraging BBT-studie Legionella
Personeel
►  Reaffectatie in het buitengewoon onderwijs
►  Vakantiegeld voor gesubsidieerde personeelsleden
Curriculum & vorming
►  Nascholingen CLIL: een impulsdag en een startdag
►  Tweede PAV-dag krijgt als titel 'Vitamine P'
►  Kwaliteitstraject internaten: 'Groeien doen we samen!'
Identiteit & kwaliteit
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Voorstellen van de Vlaamse Regering over modernisering secundair onderwijs: toetsing aan de principes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt zich op!
 
De modernisering van het secundair onderwijs komt vandaag in de kranten uitgebreid aan bod. Nagenoeg alle krantenkoppen focussen zich op de schrapping van studierichtingen in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Uit de reacties van een groot aantal bestuurders en directeurs blijkt een zeer grote ongerustheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ronde van Vlaanderen basisonderwijs en secundair onderwijs
 
Naar jaarlijkse traditie organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs waarin we toelichting geven bij de onderwijsactualiteit met focus op nieuwe regelgeving vanaf het schooljaar 2016-2017. De sessies vinden in de regio’s plaats in de periode van 7 tot 17 juni 2016. Meer informatie over de thema’s vind je via onderstaande link. Je kunt er ook aanmelden en inschrijven.
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het basisonderwijs
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen voor het secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Regionale nieuwsbrief Oost-Vlaanderen secundair onderwijs
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een aantal personeelsleden aan te werven. Meer informatie verneem je in de verschillende vacatureberichten:
 
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider project taal basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
Vacature schoolbegeleider Broeders van Liefde
 
► 
 
Vacature stafmedewerker regio West-Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 1 juni 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
M-decreet
 
In dezelfde plenaire vergadering werden ook de ontwerpen van decreet alternerend leren en werken en proefproject duaal leren besproken en goedgekeurd.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de interpellatie die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs van 26 mei 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Herziening inschrijvingsdecreet
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, de voorbije week beantwoordde:
 
 
► 
 
BuSo-leerlingen - Doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de NGVO-studiedag 'Vroegtijdige schoolkeuze in het onderwijs?' op vrijdag 10 juni 2016 in Antwerpen. NGVO is het Nederlandstalig Genootschap voor Vergelijkende Studie van Onderwijs en Opvoeding.
 
► 
 
de jaarlijkse zomeruniversiteit van onze Franstalige zusterorganisatie SeGEC met als thema 'Du singulier au pluriel - A l’école du bien commun' op 19 augustus 2016 in Louvain-la-Neuve.
 
► 
 
gratis infosessies over peer mediation op 21 september 2016 in Brussel en op 28 september 2016 in Antwerpen door Netwerk Onderwijs Mediation (NOM) en Pax Christi Vlaanderen.
 
► 
 
de introductiedag over peer mediation op 14 oktober 2016 in Antwerpen door Netwerk Onderwijs Mediation (NOM) en Pax Christi Vlaanderen.
 
► 
 
VIGeZ (her)lanceert de website www.noknok.be. De site richt zich tot jongeren van 12 tot 16 jaar die zich beter in hun vel willen voelen. Aan de hand van info, opdrachten en tips kunnen jongeren hun veerkracht versterken. Om de vernieuwing te lanceren, wordt een wedstrijd georganiseerd van 30 mei t.e.m. 15 juli 2016 op www.noknok.be/wedstrijd.
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
een aantal vacatures bij de Vlaamse examencommissie secundair onderwijs voor examinatoren (Frans, Nederlands-Engels), toetsontwikkelaars (chemie of fysica, ICT, OPR, economie, kantoortechnieken, recht, biologie, natuurwetenschappen) en vakverantwoordelijken (aardrijkskunde, logistiek).
 
► 
 
vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Oproep om mee te werken aan de bevraging BBT-studie Legionella
 
In de Codex Welzijn op het werk is titel V, hoofdstuk 3 gewijd aan biologische agentia. Dit Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 (BS 1 oktober 1996, gewijzigd op 29 april 1999, BS 7 oktober 1999) legt een wettelijk kader vast voor de preventie van risicovolle blootstellingen aan biologische agentia.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Reaffectatie in het buitengewoon onderwijs
 
Mede ten gevolge van het M-decreet krijgen heel wat scholen voor buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs nu voor de eerste keer te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie. Om hen daarbij te ondersteunen, stellen we twee teksten ter beschikking: een bondige samenvatting 'Reaffectatiereglementering in het buitengewoon onderwijs in vogelvlucht', en een uitgebreidere mededeling 'De verdeling van de betrekkingen en de reaffectatie in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs'. Vanuit de samenvatting wordt telkens verwezen naar het punt in de mededeling dat een bepaald aspect verder uitdiept; zodoende kun je er met een minimum aan tijdsinvestering het maximum aan informatie uit halen.
 
Die teksten bieden ook nuttige informatie voor scholengemeenschappen waar een of meer scholen voor buitengewoon onderwijs toe behoren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vakantiegeld voor gesubsidieerde personeelsleden
 
Op 26 mei werd het vakantiegeld uitbetaald. In onze mededeling 'Vakantiegeld voor gesubsidieerde personeelsleden' lees je hoe dat berekend wordt, en hoe het komt dat sommige personeelsleden in mei een ander bedrag ontvangen dan hun collega’s, ook al hebben ze hetzelfde maandsalaris.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholingen CLIL: een impulsdag en een startdag
 
 
► 
 
Om tegemoet te komen aan de noodzaak aan netwerking tussen CLIL-leraren, directies en andere CLIL-teamleden organiseert Dienst Curriculum & vorming op woensdag 21 september van 9.30 tot 16 uur een ‘Impulsdag netwerken CLIL’ in Brussel. Zowel beleidsaspecten en algemene CLIL-problemen als vakgerichte onderwerpen komen aan bod.
 
► 
 
Voor scholen die overwegen om van start te gaan met CLIL of al beslist hebben een aanvraagdossier in te dienen, organiseert Dienst Curriculum & vorming op woensdag 5 oktober van 14 tot 17 uur een ‘Startdag kandidaat-scholen CLIL’ in Brussel. Zowel een (verdere) kennismaking met CLIL als de voorbereiding van het aanvraagdossier komen daarbij aan bod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tweede PAV-dag krijgt als titel 'Vitamine P'
 
Op 11 mei 2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de tweede keer een PAV-dag. Na het succes van de vorige editie willen we op die dag PAV-leraren naar de klaspraktijk laten terugkeren met heel wat ‘vitamines P’, inspirerende ideeën die het groeiproces en het welbevinden van de leerlingen binnen een vak als PAV kunnen bevorderen. Ook aan het groeiproces en het welbevinden van de PAV-leraar zelf besteden we voldoende aandacht. Er zal onder meer een keynotespreker zijn, workshops, een inspiratiemarkt …
 
De tweede PAV-dag zal plaatsvinden in Vormingscentrum Guislain te Gent. Inschrijven is nu nog niet mogelijk, maar houd alvast bovenvermelde datum vrij.  We houden je verder op de hoogte. Voor meer informatie kun je terecht bij Geert Vandermeulen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kwaliteitstraject internaten: 'Groeien doen we samen!'
 
'Groeien doen we samen!' wordt het nieuwe jaarthema van de internaten voor het schooljaar 2016-2017. Het thema wordt over twee schooljaren gespreid. We zijn trots op de troeven die internaten te bieden hebben, maar tegelijkertijd willen we bewuster werken aan interne kwaliteitsontwikkeling. Uiteraard hebben we elkaar daarbij nodig: het bestuur, de beheerders, het opvoedersteam, de internen en onze externe partners. Groeien doen wij immers samen! Hoe kunnen we dat waarmaken?
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC stelt zijn nascholingsaanbod voor het basisonderwijs in het schooljaar 2016–2017 voor.  Je kunt op de nascholing van je keuze klikken en komt terecht op alle informatie van de nascholing of je kunt je onmiddellijk inschrijven.
 
Een overzicht van al hun nascholingsinitiatieven vind je op de website: http://www.pedic.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Voor het basisonderwijs:
 
 
► 
 
Dag van de kleuter
 
► 
 
Opleiding kinderyoga
 
► 
 
Met de gitaar in de klas
 
Voor het secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Leerlabo Duurzaam klassenmanagement
 
► 
 
MasterClass Leerlingenbegeleiding – Module 1
 
► 
 
Ontdek je potentieel - De leercyclus van Korthagen in de praktijk
 
Niveauoverstijgend:
 
 
► 
 
De directeur van nu... en straks! - Module 4 – De directeur als communicator
 
► 
 
De directeur van nu... en straks! - Module 7 – De directeur als innovator
 
► 
 
Jaartraining Geweldloze Communicatie van hart tot hart
 
Voor een overzicht van alle nascholingsinitiatieven verwijzen we naar de nieuwe website: http://www.eekhoutacademy.be/
 
Een overzicht van hun internationale cursussen vind je op de website: http://erasmusplus-ist.eu/
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook