Dit is nieuwsbrief 179 van 7 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 179 van 7 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Nieuwe aanmeldingspagina
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
►  Protocol van gedeeltelijk akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019
►  Protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi
►  Programmaties gewoon secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi
►  DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
►  Weet jij welk materiaal je mag gebruiken in je cursus of op de website van de school?
►  Prijzen raamovereenkomst kantoorpapier dalen met 2 %
►  Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
►  Gevolgen van de vernieuwde vzw-wetgeving
►  Breng diversiteit in je personeelsbestand
►  Beleid rond stress en burn-out in onderwijs
►  Infosessie WellBe
Lerenden
►  Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwen aan een school voor iedereen
►  Inschrijvingsregels opnieuw aangepast
►  Tijdelijke sluiting Columbus 13-17 november 2019
Curriculum & vorming
►  Lerarentop 1010
►  Studiebezoek EVC in IJsland
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  Vertel Vrij CLB Limburg wat beter kan!
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Nieuwe aanmeldingspagina
 
Inlogscherm   Weldra kun je via je Smartschool-login ook inloggen op de applicaties van Katholiek onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid, WellBe … Ook het loginscherm is vernieuwd.
 
Je koppelt je Smartschool login eenmalig via de oranje knop en logt vervolgens steeds via die knop in om je account te gebruiken. Je kunt ook nog steeds aanmelden met je vertrouwde Katholiek Onderwijs Vlaanderen-login via de groene knop. We maken in de toekomst ook werk van een koppeling met Schoolware (WISA).
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
VONDeling   Het 32ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
Masterclass over veranderingsprocessen in organisaties
 
► 
 
Open Overlegforum Besturen over regeerakkoord
 
► 
 
BOS-openingen: Arcadia en KOMO
 
► 
 
Voorstelling Brusselwerking Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Impulsdag Pastoraal basisonderwijs
 
► 
 
100 jaar Sjabi Puurs
 
► 
 
Prijs Focus Aarde
 
Op de website vind je ook alle vorige nummers.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Protocol van gedeeltelijk akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen juicht toe dat de overheid bereid is om meer te investeren in het lerarenplatform secundair onderwijs dan aanvankelijk voorzien. We stellen echter vast dat de overheid niet op alle voorstellen is ingegaan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020.
 
We stellen vast dat dit programmadecreet de begrotingsmaatregelen slechts partieel opneemt. Die methodiek maakt het moeilijker om een inschatting van de totaliteit maken. In ieder geval drukt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de hoop uit om betrokken te worden bij de bepaling van de modaliteiten van de maatregelen die nog aangekondigd zijn.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die door Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 24 oktober 2019 beantwoord werden:
 
 
Plenaire vergadering
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We plaatsen graag volgende vacature in de kijker:
 
 
► 
 
teamverantwoordelijke buitengewoon onderwijs Dienst Curriculum & vorming
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De raad van bestuur van vzw Sint-Goedele Brussel zoekt een algemeen directeur.
 
► 
 
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen West-Brabant zoekt een adjunct-directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
 
► 
 
Arteveldehogeschool zoekt een directeur studentenbeleid en een directeur expertisenetwerk onderwijs
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een onderzoeker implementatie Crew Resource Management.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Programmaties buitengewoon basis- en secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi
 
Op voorwaarde dat je school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2019 bij AgODi in:
 
 
1. 
 
de oprichting van een nieuwe bubao-school;
 
2. 
 
de afsplitsing van een bubao-school in twee bubao-scholen;
 
3. 
 
de oprichting/omvorming van een type in het bubao;
 
4. 
 
de oprichting van een nieuwe buso-school;
 
5. 
 
de oprichting/omvorming van een type in combinatie met een opleidingsvorm in het buso;
 
6. 
 
de oprichting/omvorming van een opleidingsvorm in combinatie met een type in het buso.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties gewoon secundair onderwijs 2020-2021 indienen bij AgODi
 
De programmatieaanvragen voor niche-basisopties eerste graad, voor studierichtingen tweede en derde graad (inclusief zevende jaren, uitgezonderd naamloos leerjaar) en voor opleidingen duaal (voltijds en deeltijds) moet je vóór 30 november 2019 bij AgODi indienen. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in de punten 3.3 tot 3.6 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
 
Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats ressorteren onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2020-2021, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2019.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Weet jij welk materiaal je mag gebruiken in je cursus of op de website van de school?
 
Eind november en in december organiseren we een vorming van een halve dag waarin je als leraar, ondersteuner, begeleider, administratief personeelslid, leidinggevende, directeur, bestuurder … een antwoord krijgt op de volgende vragen:
 
 
► 
 
Wat is een auteursrechtelijk beschermd werk? Hoe kan ik zien of een werk auteursrechtelijk beschermd is?
 
► 
 
Wat is het algemeen wettelijk kader met betrekking tot auteursrechten?
 
► 
 
Welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext?
 
► 
 
Welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leraren of leerlingen? Wie heeft welke rechten?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Prijzen raamovereenkomst kantoorpapier dalen met 2 %
 
Kantoorpapier   In de raamovereenkomst voor kantoorpapier is er een halfjaarlijkse prijsherziening voorzien in de eerste week van november en de eerste week van april. De aanpassing van de prijs is enkel van toepassing bij een stijging of daling groter dan 1 %. 
 
De PPI B-grade Germany van oktober 2019 is 925 euro per ton. De PPI B-grade Germany van januari 2019 was 945 euro per ton. Dat betekent dat de prijzen met 2 procent dalen. De nieuwe prijzen zijn geldig voor bestellingen vanaf november 2019.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs
 
Schoolboeken   De deelnemers van de infosessie op 5 november 2019 over de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs vonden die bijzonder leerrijk.
 
Ze kunnen nu met een betere kennis van zaken een keuze maken over de wijze waarop hun school de boeken wil geleverd zien. Na een uiteenzetting van het hoe en waarom van deze raamovereenkomst lichtten de vier boekenleveranciers elk hun diensten onder de raamovereenkomst verder toe.
 
Als je interesse hebt om de presentaties van de infosessie te ontvangen, mail dan naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Inschrijven op deze raamovereenkomst voor de levering in de volgende schooljaren is nog steeds mogelijk. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gevolgen van de vernieuwde vzw-wetgeving
 
In december organiseren we een vorming van een halve dag of avond in samenwerking met IC-verzekeringen. We gaan in op de wijzigingen die de vernieuwde vzw Wetgeving meebracht, in het bijzonder voor de aansprakelijkheid van bestuurders. Dit is voor elke bestuurder en leidinggevende met bestuurdersverantwoordelijkheden van belang.
 
IC-verzekeringen gaat in op de verzekeringspolis BA Bestuurders en welke aanpassingen (on)nodig zijn vanuit de vernieuwde regelgeving. 
 
Ook voor fusies zijn er wijzigingen door de vernieuwde regelgeving. Ook daarop gaan we in tijdens deze vorming.
 
In deze vorming krijg je een duidelijk en beknopt overzicht gebracht door de juristen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en IC-verzekeringen op maat van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Breng diversiteit in je personeelsbestand
 
Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?
 
Op 21 november organiseren we daarrond in Gent een avondvullende sessie Werken aan diversiteit in je personeelsbestand.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beleid rond stress en burn-out in onderwijs
 
Beleid rond stress en burn-out   Zoals aangekondigd in het nieuwsbericht van 10 september 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag voor bestuurders en leidinggevenden met als focus: scholen ondersteunen in hun beleid van preventie en remediëring van psychische belasting/burn-out binnen de schoolcontext.
 
In de voormiddag kun je de keynote volgen van Prof. Erik Franck van UAntwerpen en Steffie Desart, onderzoeksmedewerker aan KU Leuven, en word je op weg gezet om een beleid rond stress en burn-out in je instelling uit te werken.
 
In de namiddag kun je twee workshops volgen uit een divers aanbod van experten en ervaringsdeskundigen. Sommige workshops zijn al volzet, maar er is nog plaats in andere.
 
Schrijf je snel in voor de studiedag Beleid rond stress en burn-out in onderwijs op 11 december in DSKO Antwerpen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie WellBe
 
WellBE   De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. Dat instrument is nu online beschikbaar. Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen. 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs - bouwen aan een school voor iedereen
 
Vademecum zorg en kansen   Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen. Tegelijkertijd was er de vraag uit het werkveld, mede als gevolg van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, om ook voor het secundair onderwijs een dergelijk instrument te ontwikkelen. Vandaag is de realisatie ervan een feit. 
 
Je vindt het nieuwe vademecum op onze website. Het vademecum is ook beschikbaar in de vorm van een plooimap of een ringkaft, met samenvattende fiches die verwijzen naar de website. We geven hierbij toelichting tijdens de inforonde van Vlaanderen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingsregels opnieuw aangepast
 
Pas op 24 april 2019 keurde het Vlaams parlement nieuwe inschrijvingsregels goed. Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande zich in om de scholen daarop voor te bereiden. Tot onze verbazing lazen we echter in Schooldirect van vrijdag 25 oktober: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”
 
Hoewel het nieuwe inschrijvingsdecreet nog heel wat vragen opriep, betreuren we hoe het besluitvormingsproces – waarbij recent beslist beleid op het laatste nippertje toch niet wordt uitgevoerd – gelopen is. Scholen en schoolbesturen werden zo tweemaal onnodig belast met een intensieve voorbereiding van verregaande wijzigingen. Van planlast gesproken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Tijdelijke sluiting Columbus 13-17 november 2019
 
Columbus   Op 18 november komt er iets nieuws in Columbus: het dashboard voor studiekeuzebegeleiders. Vanaf dat moment zul je je als leraar, CLB-medewerker of medewerker hoger onderwijs kunnen aanmelden. Dit dashboard maakt het mogelijk dat leerlingen, die dat wensen, feedback van modules via het platform kunnen delen met geregistreerde begeleiders. Hierdoor zal het online platform enkele dagen onbeschikbaar zijn van 13 tot en met 17 november. Woensdag 13 tot en met vrijdag 15 november kun je in de klas dus niet aan de slag met Columbus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Lerarentop 1010
 
Lerarentop 1010   Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Je kunt je nu inschrijven op de webpagina Lerarentop 1010.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiebezoek EVC in IJsland
 
Eind september 2019 organiseerde EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) voor een groep van Vlaamse stakeholders binnen het levenslang leren een bezoek aan IJsland over het Erkennen van Competenties (EVC). Een meer dan gevuld driedaags programma leverde tal van inzichten op over het IJslandse onderwijs- en opleidingssysteem voor beroepskwalificaties en over procedures voor de erkenning van verworven competenties.
 
Je leest er alles over op de website van EPALE: Learn about Validation of Prior Learning in Iceland. Een beknopte PowerPoint-presentatie stipt enkele highlights aan.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
PRO Verdiepende opleiding voor trajectbegeleiders in duaal leren in Brussel – duaal leren
 
► 
 
Masterclass modernisering so tweede en derde graad – secundair onderwijs
 
► 
 
Themadag Leidinggeven – Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs – alle onderwijsniveaus
 
► 
 
Activerend CLIL’en – secundair onderwijs
 
► 
 
Leernetwerkdag aanspreekpunt informatieveiligheid – alle onderwijsniveaus
 
► 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling – bestuurders
 
► 
 
Dag van de mode - leraren studiegebied mode
 
► 
 
Ukulele spelen: terugkomdag Sint en Kerst - leraren kleuteronderwijs
 
► 
 
Wie schrijft die blijft … dus het schrijven moet blijven. Schrijfmotoriek: mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen - leraren basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Vertel Vrij CLB Limburg wat beter kan!
 
Vrij CLB Limburg heeft als doel: de leerling een stap verder helpen. Het CLB wil de kwaliteit van zijn werking verbeteren. Daarom nodigt het jou als onderwijspartner uit om over zijn werking in gesprek te gaan tijdens een focusgroep op woensdag 11 december 2019 van 9 tot 12 uur.
 
Via een focusgroep bespreken ze enkele typecasussen en vragen ze je inbreng bij deze vragen:
 
 
► 
 
Wanneer heeft het CLB in dit type casussen goed werk geleverd?
 
► 
 
Wat vind je als schoolpartner belangrijk om voor deze leerling te realiseren?
 
► 
 
Wat kan er beter in de samenwerking CLB-school/CLB-ondersteuning om dit voor de leerling te realiseren?
 
De focusgroep vindt plaats in de vergaderzaal van Vrij CLB Limburg, Zevenbonderstraat 80, in Genk. 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
KU Leuven nodigt alle directeurs en stagementoren secundair onderwijs voor een Edu-netwerkevenement. Daar willen ze de scholen informeren over de hervorming van de lerarenopleiding, en de nieuwe opleidingen die daarbij zijn ontstaan (waarvan de stagiairs in hun scholen zullen stage lopen). Vervolgens ga je in dialoog over de meerwaarde die de studenten voor je school kunnen bieden. 
 
► 
 
Broed je op een creatief project met een kunstenaar of cultuureducatieve organisatie? Heb je nog financiële ondersteuning nodig? Dien dan tot en met 15 november 2019 je aanvraag in voor een cultuurproject van 1 februari tot en met 30 juni 2020. 
 
► 
 
Op 17 november 2019 verwelkomt het BELvue museum alle leraren lager en secundair onderwijs tijdens de lerarendag+ met Klasse. Kom proeven van workshops en rondleidingen over democratie, burgerschapseducatie en de geschiedenis van België en doe inspiratie op voor interactieve lessen rond die thema’s!
 
► 
 
Heb je een groot hart voor lezen en voorlezen? Ben je op zoek naar een leuk project voor de Voorleesweek? Heb je daarbij graag de hulp van ouders? Maakt je school en ouderwerking graag kans op een mooi boekenpakket? VCOV organiseert van 18 tot en met 22 november 2019 de Grote Voorleesdag voor ouders op school.
 
► 
 
City of People (stad Gent, Universiteit Gent, IMEC en Arteveldehogeschool) organiseert op dinsdag 19 november 2019 van 18 tot 21 uur in Gent de gratis workshop Hun stem telt! voor volwassenen met dyslexie en/of dyscalculie. Als je graag deelneemt, kun je dat via e-mail (annemie.desoete@telenet.be) laten weten. Later wordt dan nog meegedeeld waar je in Gent precies verwacht wordt. City of People wil leren uit de ervaringen van mensen die ‘aan den lijve’ ervaren wat het is om dyslexie en/of dyscalculie te hebben, welke drempels en pijnpunten mensen met leerstoornissen ervaren bij de zoektocht naar werk, het solliciteren en het aan de slag gaan. Het is de bedoeling om die ervaringen te beluisteren, er iets aan te doen en zo meer onbenut potentieel aan te spreken.
 
► 
 
Kom naar de EDUC Days van 21 tot 23 november 2019 in Brussels Expo! Die driedaagse wordt hét trefpunt voor leraren, directies, begeleiders, coördinatoren, ouderraden, inrichtende machten en onderwijsverantwoordelijken. De EDUC Days creëren een platform waar al die mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis opdoen over pedagogische thema’s. Het indrukwekkende programma wordt ingekleurd door conferenties, workshops, congressen, debatten, themadagen, projecten, pedagogische cafés en themadorpen. Het kleuter-, lager en secundair onderwijs staan centraal. De EDUC Days staan garant voor de positieve boodschap: “Samen schrijven aan het onderwijs van morgen”. Als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijg jij een gratis toegangskaart voor de EDUC Days.
 
► 
 
Op donderdag 30 januari 2020 vindt op campus Kruidtuin van Thomas More Mechelen de derde editie plaats van de dokter Bea-studiedag. Sensoa en Thomas More willen leraren opnieuw handvatten aanreiken om relationele en seksuele vorming te geven in de derde graad van het lager onderwijs. Deze keer focussen ze op seksualiteit en media(wijsheid). Daarnaast is er in de workshops ook aandacht voor het gebruik van de nieuwe dokter Bea-modules in RSV-lessen, de communicatie erover met ouders, lesgeven over relaties en seksualiteit aan diverse klasgroepen, één-op-één-gesprekken met leerlingen over seksueel gedrag …
 
► 
 
Dit jaar keert 11.11.11 met zijn campagne terug naar het hart van 11.11.11 en zet changemakers wereldwijd op een voetstuk. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen. Waarom changemakers broodnodig zijn, ontdek je in een kort campagnefilmpje. Doe mee aan changemakers@school. Met het boeiend educatief aanbod breng je de verhalen van changemakers in de klas. 11.11.11 ontwikkelde aangepast materiaal voor basis- en secundair onderwijs.
 
► 
 
Het is gezond, duurzaam, goedkoop én het wordt rechtstreeks geleverd. Het lijkt dan ook logisch dat we met z’n allen kiezen voor kraanwater. Toch zit het drinken van flessenwater er bij ons stevig ingebakken. Daarom lanceerde AquaFlanders een campagne over kraanwater. Kies je voor kraanwater op school en maak je werk van duurzaam watergebruik? Teken dan het Kraanwatercharter op www.kraanwater.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook