Dit is Nieuwsbrief 73 van 9 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 73 van 9 maart 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Dienst Personeel en dienst Lerenden op tweedaagse vorming
►  Maart-aprilnummer In Dialoog verschenen
►  Alle leraren welkom: engagement voor project katholieke dialoogschool vereiste
►  Webpagina voor bestuurders
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  850 studenten van arts tot orthopedagoog leren beter samenwerken
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel maart en april 2017
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
Bestuur & organisatie
►  Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
►  Nieuw op website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: draaiboek en thematische nota’s BOS
►  Indexering van de wettelijke tarieven van de Externe diensten voor 2017
►  Studiedag Onderwijs: grote veranderingen in het onderwijs en hun impact op welzijn
Personeel
►  Geactualiseerde mededeling Functiebeschrijving en evaluatie
Curriculum & vorming
►  Kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten: weekbezinning 1
►  Leeftocht maart 2017
 
 
 

   Algemeen

 
 
Dienst Personeel en dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart volgen alle medewerkers van de diensten Personeel en Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Dat betekent dat er geen telefonische permanentie is gedurende deze tweedaagse en dat je de vragen het best via e-mail voorlegt.
 
 
► 
 
Dienst Personeel
 
Je kan mailen naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen. Voor hoogdringende vragen kun je tijdens die dagen de dienst bereiken op het nummer 02 507 06 31.
 
 
► 
 
Dienst Lerenden
 
Je kan mailen naar lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Deze e-mails zullen ten laatste begin volgende week opgevolgd worden. Bij dringende gevallen kun je Janwillem Ravyst bereiken op het nummer 02 507 07 96.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maart-aprilnummer In Dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Begin deze week verscheen het maart-aprilnummer van ‘In dialoog’. Er is ook een elektronische versie van dit nummer.
 
Via de artikelzoeker van 'In dialoog' krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Deze artikels kun je lezen in het vierde nummer van In dialoog:
 
 
► 
 
Klimaatplan voor het basisonderwijs. Edito
 
► 
 
Individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs
 
► 
 
Kwaliteitsontwikkeling van internaten in de kijker
 
► 
 
Herexamens.​ Pro-​contra
 
► 
 
Werken aan een verlovenbeleid met de focus op een werkbare organisatie
 
► 
 
Boekrecensies
 
► 
 
Nieuwe publicatie.​ Katholieke dialoogschool.​ Wissel op de toekomst
 
► 
 
In de 'Lommerte' van het gepraat.​ Stilte als vormend moment
 
► 
 
Flexibele leerwegen in het onderwijs.​ Drieluik
 
► 
 
De begroting en het Vlaams parlement.​ Algemene procedure met aandacht voor de onderwijsbegroting
 
► 
 
Met de 's' van veertigdagentijd.​ Geloven vandaag
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Alle leraren welkom: engagement voor project katholieke dialoogschool vereiste
 
De studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) klagen in een open brief aan dat veel katholieke basisscholen leraren vragen om een doopattest. Daarmee hebben ze immers het mandaat om rooms-katholieke godsdienst te geven. Andersgelovige studenten die in de hogeschool een specifiek traject doorlopen hebben, worden minder gemakkelijk aangeworven. Nochtans hebben zij een traject doorlopen dat hen voorbereidt op hun opdracht in het katholiek onderwijs. De directie van de hogeschool ondersteunt de oproep van haar studenten. In een reactie op dit bericht onderstreept directeur-generaal, Lieven Boeve, dat alle leraren, ongeacht hun afkomst, welkom zijn op een katholieke school.  Vereiste is wel dat ze zich voluit engageren voor het project van de katholieke dialoogschool.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Webpagina voor bestuurders
 
Informatie die relevant is voor bestuurders, stellen we voortaan overzichtelijk ter beschikking op een bijgewerkte webpagina. De nieuwe pagina voor de doelgroep besturen is actief via de link www.katholiekonderwijs.vlaanderen/besturen. Je vindt er ‘tijdloze’, relevante documenten, de gids voor besturen en bestuurdersactualiteit. We wensen je veel leesgenot.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
850 studenten van arts tot orthopedagoog leren beter samenwerken
 
Van 6 tot en met 10 maart organiseren de Universiteit Antwerpen, de Artesis Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool (KdG), de Thomas More Hogeschool en de Hogeschool Zeeland gezamenlijk de dertiende editie van een module ‘Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg’. Een recordaantal toekomstige zorgverleners – in totaal 885 – leren hoe ze beter kunnen samenwerken.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel maart en april 2017
 
Mechelen-Brussel   De maart- en aprileditie van de maandberichten voor het katholiek secundair onderwijs is beschikbaar op de website van de regio Mechelen-Brussel.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je het verloop van het actualiteitsdebat en de actuele vraag die op 8 maart 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
 
► 
 
Actualiteitsdebat schoolse betrokkenheid allochtone ouders
 
► 
 
Nieuw starterspakket kleuteronderwijs
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy plaatst een aantal nascholingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Mededelingen Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen
 
De Dienst Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen zet deze mededelingen in de kijker:
 
 
► 
 
Beslissingen DPCC basisonderwijs
 
► 
 
Ronde van Vlaanderen in de regio West-Vlaanderen – Diocesane jaarvergadering
 
► 
 
Uitstel voorjaarsseminarie
 
► 
 
BOS gaat verder …
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuw op website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: draaiboek en thematische nota’s BOS
 
Kadernota en draaiboek   BOS is een belangrijk, maar complex proces dat heel wat verschillende aspecten behelst. Ter ondersteuning van haar besturen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een aantal nota’s en documenten ontwikkeld met de focus op de ‘structuurkant’ van de organisatiewijziging.
 
Het gaat om groeidocumenten die zullen worden aangepast bij eventuele verdere ontwikkelingen binnen één van de thema’s of het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in zijn geheel. Alles is te raadplegen op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Door te klikken op één van de trefwoorden in het schema, krijg je toegang tot de informatie.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Indexering van de wettelijke tarieven van de Externe diensten voor 2017
 
De overheid maakte de minimumbijdragen voor prestaties van Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bekend. De tarieven werden geïndexeerd. Voor wie met preventie-eenheden werkt, bedraagt een preventie-eenheid vanaf 2017: 153 euro. Het bedrag bedoeld voor de forfaitaire bijdrage is ook aangepast en is voor tariefgroep 1 (scholen en aangehechte internaten) gelijk aan 42,33 euro en voor tariefgroep 3 (autonome internaten) is dat 77,01 euro.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag Onderwijs: grote veranderingen in het onderwijs en hun impact op welzijn
 
Op 12 mei 2017 organiseert Groep IDEWE een denkdag omtrent het samengaan van veranderingen in het onderwijs en hun impact op welzijn. Uit risicoanalyses 'psychosociale aspecten' en psychosociale verzoeken blijkt dat grote organisatieveranderingen ook een grote impact hebben op het psychosociaal welzijn van medewerkers. De denkdag focust op de manier waarop je als school en schoolgemeenschap met de verandering kan omgaan. We stellen het waarom van de verandering tijdens de studiedag niet in vraag, maar zoeken samen naar goede voorbeelden, praktijken die werken, de successen en de worstelingen. We starten de zoektocht met het denken rond Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting (BOS), Inclusie-onderwijs (M-decreet) en met initiatieven die inzetten op de slimme school (multidisciplinaire teams - Flanders Synergy).
 
Meer informatie over de studiedag en de modaliteiten voor inschrijving vind je op de website van IDEWE en in het document 'Studiedag onderwijs 12 mei 2017'.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Geactualiseerde mededeling Functiebeschrijving en evaluatie
 
De mededeling 'Functiebeschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatie' werd geactualiseerd, onder meer op basis van rechtspraak van het College van Beroep. Ze geldt vanaf nu voor alle niveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Je vindt haar op onze website onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs
 
‘Evaluatie’ en ‘valide evalueren’ zijn steeds weerkerende topics in gesprekken met leerkrachten, vakteams en de inspectie. CVO’s investeren veel tijd en energie in het uitwerken en bijstellen van evaluatie- en monitoringinstrumenten van leerplandoelen. In tal van contacten rijst steevast de vraag om de aanwezige expertise ruimer bekend te maken en, indien mogelijk, te delen. 
 
Wij nodigen jou en je lerarenteam van harte uit op dinsdag 23 mei 2017 van 9.30 uur tot 12 uur in de aula van CVO LBC-NVK Antwerpen, Sudermanstraat 5 in Antwerpen om kennis te maken met de EVAtool en de monitoringtool leerplandoelen taalopleidingen en ‘quick placement tests’. De deelname aan dit initiatief is gratis, maar mogen we je vragen om op voorhand in te schrijven via de inschrijvingslink ‘kennisdeling evaluatie-instrumenten leerplandoelen volwassenenonderwijs’?
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten: weekbezinning 1
 
Vasten   Met de slogan De klank van stilte op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten van 2017 naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht maart 2017
 
Stilte  
 
Geluid en stilte zijn als licht en donker. Ze vullen elkaar aan en kunnen niet zonder elkaar. Stilte kan je proeven en ervaren in vele vormen. Ze kan pijn doen, onzeker maken, maar ook rust en vervulling bieden … Altijd grijpt ze aan. We hebben ze nodig om hevige emoties te verwerken, om elkaar en God te vinden, over alle woorden heen. Elke mens, elke groep heeft zijn eigen ‘stille plek’ nodig om op verhaal te komen. Is er ook zo’n ruimte voorzien op jouw school?
 
Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het maartnummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook