Dit is nieuwsbrief 197 van 2 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 197 van 2 april 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige paasvakantie!
►  Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacature studiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn regio West-Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
Bestuur & organisatie
►  Nieuwe aanvraagformulieren bij AGION
►  Sociale verkiezingen uitgesteld
Lerenden
►  Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad)
►  Voorbeelden van samenwerkingsafspraken school-CLB
►  Aangepast model van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2020-2021
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning Goede Week en Pasen
►  Update werkprogramma Europese Commissie Onderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige paasvakantie!
 
paasbloemen   Wij wensen je ook in deze bijzondere periode een deugddoende paasvakantie toe. In de eerste week van de paasvakantie en op paasmaandag zijn onze diensten gesloten. Van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april  zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel bereikbaar in een beperktere bezetting. Stel je vragen dan zo veel mogelijk via e-mail.
 
De eerstvolgende gewone nieuwsbrief verschijnt op 23 april 2020. We blijven je tussenin informeren over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: pedagogische begeleiding in tijden van corona
 
Kris Loobuyck   In deze bijzondere omstandigheden geven onze pedagogisch begeleiders dagelijks het beste van zichzelf. In deze bijzondere afleveringen van de rubriek Netwerkorganisatie in beeld laten we daarom telkens een van onze pedagogisch begeleiders zelf aan het woord. Een unieke kijk op pedagogische begeleiding in tijden van corona.
 
Kris Loobuyck, regio Oost-Vlaanderen, is zowel begeleider competentieontwikkeling als begeleider zorg voor secundaire scholen. Naar eigen zeggen is die combinatie van twee halftijdse jobs ideaal, omdat hij zo op de meest uiteenlopende vragen van scholen kan ingaan. Zijn begeleidingswerk omvat op zich elke fase van het zorgcontinuüm: van vragen in verband met brede basiszorg tot vragen rond de concrete aanpak van leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature studiedomeinbegeleider Maatschappij en welzijn regio West-Vlaanderen
 
Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van West-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een pedagogisch begeleider aan te werven als halftijds vakbegeleider binnen het studiedomein Maatschappij en Welzijn (nu domein Personenzorg) met specialiteit bij voorkeur verzorging, verpleegkunde en aanverwante en/of huishoudkunde en voeding-verzorging en/of opvoedkunde en pedagogische en psychologische vakken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw OZCS Zuid-Kempen zoekt een directeur voor de basisschool ’t Klavernest in Wechelderzande.
 
► 
 
Het schoolbestuur van KOGEKA zoekt een directeur voor de kleuterschool Sint Dimpna in Geel.
 
► 
 
Het schoolbestuur van KOGEKA zoekt een adjunct-directeur voor Sint Maria in Geel.
 
► 
 
vzw Óscar Romeroscholen zoekt een coördinator voor het Centrum leren en werken en een co-directeur in het Óscar Romerocollege in Dendermonde en een directeur voor de vrije basisschool De Oogappel in Appels.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw Karel de Goede zoekt een adjunct-directeur in het Technisch Instituut Heilige familie in Brugge. 
 
► 
 
Vzw Ignatius Scholen in Beweging zoekt een adjunct-directeur voor het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en voor het Jan-van-Ruusbroeckollege in Laken.
 
► 
 
Het schoolbestuur vzw Sint-Catharinascholen Sinaai zoekt een directeur voor haar basisschool.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe aanvraagformulieren bij AGION
 
Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject gebruik je steeds een officieel AGION-aanvraagformulier. AGION paste die aanvraagformulieren recent aan. Uiterlijk tot 1 juni 2020 mag je nog de oude formulieren gebruiken!
 
Buiten enkele extra administratieve elementen vraagt AGION bijkomende informatie over de multifunctionaliteit en duurzaamheid van het infrastructuurproject.
 
De nieuwe aanvraagformulieren vind je terug op de website van AGION.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen uitgesteld
 
Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36. De procedures zullen in het najaar hervat worden op een nog nader te bepalen datum.
 
Aangezien de kandidatenlijsten konden ingediend worden tot dag X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020 afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum), genieten de kandidaten ontslagbescherming.  Het aanplakken of elektronisch ter beschikking van de kandidatenlijsten stel je uit tot na het zomerreces.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar (vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad)
 
Zoals gebruikelijk bezorgen wij rond deze tijd een geactualiseerde versie van de APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. Aan de basis van de wijzigingen liggen:
 
 
► 
 
afstemming met APR nr. 3 voor het 1ste leerjaar A en B
 
► 
 
de bouwsteen Onderwijsloopbaan van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs
 
► 
 
nieuwe regelgeving over overzitten van een leerjaar, met onder meer een verplicht en bindend advies bij elk oriënteringsattest B
 
► 
 
nuancering van het onderdeel over vakantietaken
 
► 
 
kortere bewaartermijn notulen van de delibererende klassenraad
 
Deze tekst is een algemene pedagogische reglementering. De lopende coronamaatregelen zullen echter ook een effect hebben op de deliberaties. In de loop van het derde trimester zullen wij in dit verband wellicht nog specifieke aanbevelingen bezorgen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Voorbeelden van samenwerkingsafspraken school-CLB
 
In de nieuwsbrief van 16 januari publiceerden we een leidraad en een toelichting bij deze leidraad om scholen te ondersteunen in het maken van de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB. Vanuit de directiecommissies kwam de vraag om ook ingevulde voorbeelden ter beschikking te stellen. We deelden toen mee dat we die vóór de paasvakantie zouden bezorgen. Voor elk onderwijsniveau werkten we een voorbeeld uit:
 
 
► 
 
basisonderwijs
 
► 
 
secundair onderwijs
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs
 
Het zijn voorbeelden van hoe de samenwerkingsafspraken tussen school en CLB er uit kunnen zien. Ze hebben als doel om te inspireren en willen op geen enkele manier normerend zijn. De lokale context is zo specifiek dat je de voorbeelden niet integraal kunt overnemen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aangepast model van school- en centrumreglement voor het schooljaar 2020-2021
 
De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat om deze modellen:
 
 
► 
 
gewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon basisonderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
gewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
buitengewoon secundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
► 
 
deeltijds beroepssecundair onderwijs (overzicht wijzigingen)
 
De modellen zelf vind je terug op onze website onder het thema school- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Het model van centrumreglement voor volwassenenonderwijs en het model van schoolreglement voor HBO5 Verpleegkunde passen we momenteel op dezelfde manier aan. We voorzien hun publicatie in de loop van het derde trimester. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning Goede Week en Pasen
 
Pasen   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update werkprogramma Europese Commissie Onderwijs
Europese vlag   Onlangs verscheen het eerste werkprogramma van de Europese Commissie Von der Leyen I. In dat werkprogramma heeft de Europese Unie ook heel wat in petto voor onderwijsverstrekkers in de Europese Unie, zowel beleids- als projectmatig. VLEVA zet voor ons de belangrijkste zaken op een rijtje.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op 27 november 2020 vindt de Dag van het christelijk onderwijs plaats met als thema 'Vormen of overtuigen?'.
 
► 
 
VLOK organiseert op maandag 12 oktober 2020 (verplaatst van 18 mei 2020) een studiedag over zorg en leerlingenbegeleiding op school. De studiedag is bedoeld voor leerlingenbegeleiders, zorgteams en directies. Al 91 collega's zijn ingeschreven. Er zijn nog 39 beschikbare plaatsen voor deze inspirerende studiedag. 
 
► 
 
In het kader van het corona-noodplan kunnen leraren secundair onderwijs uitzonderlijk tijdelijke toegang voor leerlingen aanvragen op Het Archief voor Onderwijs. Deze online beeldbank biedt een selectie audiovisueel materiaal aan van landelijke en regionale omroepen en van diverse cultuur- en erfgoedinstellingen op maat van het onderwijs. Heb je zelf nog geen account? Maak er gratis een aan met je lerarenkaart- of stamboeknummer.
 
► 
 
De Thomaswebsite voor godsdienstleraren ontwikkelde vakspecifieke impulsen rond corona. Daarnaast hebben ze een uitgebreid aanbod over corona voor alle doelgroepen: kleuter, lager, secundair, buitengewoon…
 
► 
 
De inspectie rooms-katholieke godsdienst bezorgde een mededeling over godsdienst geven na de paasvakantie en ontwikkelde materiaal om corona bespreekbaar te maken in de les
 
► 
 
In deze coronatijden groeien heel wat positieve initiatieven die mensen op één of andere manier dichter bij elkaar brengen. Met de Facebook-pagina 'Coronavitamientjes' willen Gabrielle en Wim Corbeel-Christenhusz daartoe hun steentje bijdragen via een dagelijks berichtje: een tekstje van Toon Hermans, een goede mop, een grappig of vertederend filmpje, een podcast, vrolijke muziek, een boekentip of cursiefje.
 
► 
 
Mediacoach is een opleiding voor professionelen die pedagogisch werken met kinderen en jongeren en die mediawijsheid en digitale media willen integreren in hun eigen praktijk en organisatie. Een mediacoach is het aanspreekpunt in zijn school of organisatie rond mediawijsheid en de pedagogische inzet van (digitale) media. De mediacoach inspireert en ondersteunt zijn collega’s. Ontdek de opleiding voor het schooljaar 2020-2021.
 
► 
 
IDEWE en KU Leuven organiseren de studie ‘Welzijn op het werk tijdens de coronacrisis’. De crisis heeft niet alleen een impact op het privéleven van veel mensen, maar ook op het professionele leven. Daarom zetten ze een studie op waarbij ze kijken naar de evolutie van het mentaal welzijn van werknemers gedurende de coronacrisis. Hoe ervaren ze de noodmaatregelen, zoals verplicht telewerk en social distancing? En wat doet het gebrek aan sociale contacten, de (gebrekkige) structuur van het dagelijkse leven, jobonzekerheid en de huidige financiële situatie met hen? 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook