Dit is Nieuwsbrief 59 van 10 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 59 van 10 november 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  HBO5 verpleegkunde blijft volwaardige toegangspoort tot verpleegkundig beroep
►  Ondertekening van de Verklaring van Langemark
►  Jürgen Mettepenningen: nieuwe bisschoppelijk afgevaardigde voor onderwijs in het aartsbisdom
►  Masterclass Mgr. Bonny 20 oktober 2016: verslag
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Studiedag DIVO - 16 december 2016
►  Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Vorming bestuurders 2016-2017: bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
►  Vlaams actieplan ‘Loodpreventie in drinkwater’
►  Nieuw nummer van VONDeling
►  Mededelingen Bestuur & organisatie Regio West-Vlaanderen
Personeel
►  Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie PC 152: laatste kans
►  Maandelijks salaris voor gesubsidieerde personeelsleden: belangrijkste principes
Lerenden
►  Standpunt over bijlessen op school
►  Vervolgonderwijs essentieel voor goede integratie OKAN-leerlingen
Curriculum & vorming
►  ‘Kso uit de kast’: leerlingen kleuren de straten met kunst
►  Informatieronde gewoon en buitengewoon onderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Nascholing: de eigen levensbeschouwelijke competenties versterken
 
 
 

   Algemeen

 
 
HBO5 verpleegkunde blijft volwaardige toegangspoort tot verpleegkundig beroep
 
Op 21 oktober 2016 nam de Vlaamse regering akte van de Beleidsbrief Onderwijs 2016-2017, die binnenkort in de Commissie Onderwijs behandeld zal worden, samen met de gebruikelijke begrotingsdocumenten
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat minister Crevits op dezelfde golflengte zit over de HBO5-opleiding verpleegkunde: “Naast de bacheloropleiding blijft ook de HBO5-opleiding verpleegkunde bestaan als volwaardige toegangspoort tot het verpleegkundig beroep. Ik bekijk hoe we de opleidingen nog kunnen versterken op basis van de tussentijdse kwaliteitstoets die door de Commissie Hoger Onderwijs wordt uitgevoerd.”
 
De Beleidsbrief bevat alle grote (en kleinere) onderwijsdossiers, met o.a. de vermelding van wat al gerealiseerd is en wat voor het huidige werkjaar op stapel staat. Dit derde jaar van de legislatuur zal cruciaal zijn voor alle decretale werk dat de overheid nog voor het einde van de legislatuur klaar wil hebben.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondertekening van de Verklaring van Langemark
 
Op zondag 6 november 2016 lanceerde Wakker voor Vrede tijdens de 7de vredeswake in Langemark de ‘Verklaring van Langemark’. De Verklaring roept alle krachten in de samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting. Wakker voor Vrede gelooft dat nieuwkomers onze samenleving kunnen verrijken en versterken. Dat vraagt van iedere burger inspanningen om zich open en solidair op te stellen.
 
Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen gelooft in dat krachtig statement dat oproept tot een humaner vluchtelingenbeleid in België en Europa. Wij willen onder meer actief meewerken aan een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Directeur-generaal Lieven Boeve ondertekende de verklaring.
 
Onderteken zelf ook de Verklaring van Langemark en versterk het signaal!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Jürgen Mettepenningen: nieuwe bisschoppelijk afgevaardigde voor onderwijs in het aartsbisdom
 
Mgr. De Kesel maakte bekend dat Jürgen Mettepenningen vanaf 1 januari 2017 bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel wordt. Jürgen Mettepenningen (°1975) is doctor in de godgeleerdheid. Momenteel is hij directeur van de dienst Identiteit van het vicariaat onderwijs in het aartsbisdom. Als bisschoppelijk afgevaardigde zal hij onder meer zetelen in de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen feliciteert dr. Mettepenningen met zijn aanstelling en kijkt uit naar een boeiende samenwerking. Jürgen Mettepenningen volgt Fons Uytterhoeven op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bedankt de uittredende bisschoppelijk afgevaardigde voor zijn jarenlange inzet voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen in het algemeen, en het aartsbisdom in het bijzonder.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Masterclass Mgr. Bonny 20 oktober 2016: verslag
 
Mgr. Bonny verzorgde op 20 oktober 2016 de jaarlijkse masterclass voor bestuurders over het thema katholieke dialoogschool. We bezorgen je een verslag van de masterclass.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag DIVO - 16 december 2016
 
Op 16 december organiseert DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs) zijn jaarlijkse studiedag met als thema 'de "Bos(s)" door de bomen'. Doelgroep zijn directies gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (directeurs en adjunct-directeurs en eventueel andere leidinggevenden) evenals pedagogisch begeleiders en betrokkenen van het departement Onderwijs, de koepel, de inspectie en de vakbonden.
 
Sprekers zijn Lieven Boeve en Willy Penninckx. Meer informatie vind je in het programma
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy in Kortrijk plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 9 november 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Investeringsmiddelen uit tweede pensioenpijler in scholenbouw
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vorming bestuurders 2016-2017: bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting
 
Binnenkort wordt een vorming over specifieke aspecten van bestuurlijke optimalisering en schaalvergrotingaangeboden. Dat aanbod richt zich tot bestuurders, eventueel vergezeld van hun coördinerend of algemeen directeur.
Schrijf je in voor een van deze sessies (in de eigen regio of in een andere regio):
 
 
► 
 
Organisatie van inspraak (regio’s Antwerpen en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Organisatiemodellen (regio’s Mechelen-Brussel en Oost-Vlaanderen)
 
► 
 
Deugdelijk bestuur (regio’s Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen)
 
► 
 
Masterplan infrastructuur (regio’s Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen).
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 – nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaams actieplan ‘Loodpreventie in drinkwater’
 
Lood in drinkwater is een ongewenste stof omdat lood zelfs in kleine hoeveelheden al een effect heeft op de gezondheid, zeker bij jonge kinderen. Via het Vlaams actieplan ‘Loodpreventie in drinkwater’ krijgt een basisschool waar de loodconcentratie meer dan 5 µg/l bedraagt, een opvolging via een brief met een voorstel van herstelmaatregelen en een verklaring van de verantwoordelijke van de school dat de herstelmaatregelen opgevolgd worden.
 
Het is belangrijk om de herstelmaatregelen op te nemen in het globaal preventieplan en ze waar nodig zo spoedig als mogelijk uit te voeren. In de brochure ‘Drinkwater op school’ uitgegeven door de Vlaamse MilieuMaatschappij en het Agentschap Zorg & Gezondheid kun je meer informatie vinden.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Franky Wauters, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.
 
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuw nummer van VONDeling
 
Het twintigste nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen. Het nummer brengt onder andere:
 
 
► 
 
Nieuws uit het Vicariaat onderwijs: opvolging Fons Uytterhoeven
 
► 
 
Stand van zaken BOS
 
► 
 
Verslag Masterclass Monseigneur Bonny
 
► 
 
Verslag over een panelgesprek met vijf prominenten over de toekomst van het (katholiek) onderwijs
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Mededelingen Bestuur & organisatie Regio West-Vlaanderen
 
De Dienst Bestuur & organisatie regio West-Vlaanderen zet volgende mededelingen in de kijker:
 
 
► 
 
Vorming voor leden besturen
 
► 
 
Aanvragen DPCC: stand van zaken
 
► 
 
Schoolbesturen en selectiecommissies: extra dienstverlening
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Terugbetaling aanvullende eindejaarspremie PC 152: laatste kans
 
Momenteel voeren we de terugbetaling uit van de aanvullende eindejaarspremie voor de arbeiders van PC 152. De uiterste indiendatum voor het aanvragen van terugbetaling was 28 februari 2016. We stellen vast dat heel wat scholen, centra en internaten dat nog niet in orde maakten. Enkel de scholen die dat nog niet deden, sturen de aanvraag zo spoedig mogelijk door. Uiterlijk op 30 november 2016 dient het aanvraagformulier ons te bereiken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandelijks salaris voor gesubsidieerde personeelsleden: belangrijkste principes
 
In een nieuwe mededeling zetten we uiteen hoe het maandelijkse salaris berekend wordt voor de gesubsidieerde personeelsleden van het basis-, secundair en volwassenenonderwijs en van de internaten. Daarin lees je de belangrijkste principes in verband met de salarisschaal, de geldelijke anciënniteit, de bezoldiging in de zomervakantie, de niet-verworven salarisschalen en de afhoudingen. Je vindt de mededeling op onze website (> Thema’s A-Z > Bezoldiging en andere toelagen).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Standpunt over bijlessen op school
 
In de media verschenen recent berichten over bijlessen door leraren, al dan niet tegen betaling. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is van mening dat scholen daarover best zelf interne afspraken vastleggen. Het uitgangspunt is daarbij dat het voorziene lesprogramma op school (inclusief differentiatie en remediëring) in principe moet volstaan. Bijlessen mogen niet noodzakelijk zijn om een leerjaar met vrucht te beëindigen. 
 
We verwijzen ook naar het advies van de commissie zorgvuldig bestuur waarin staat dat de verantwoordelijkheden van de school niet verenigbaar zijn met een actieve rol bij het bevorderen van bijlessen tegen betaling. We sluiten ons aan bij haar oordeel dat het deontologisch niet aanvaardbaar is dat een leraar tegen betaling bijles geeft aan een leerling bij wiens begeleiding hij op enige wijze is betrokken. Het geven van dat soort bijlessen is sowieso onverenigbaar met het lidmaatschap van de delibererende klassenraad.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vervolgonderwijs essentieel voor goede integratie OKAN-leerlingen
 
Het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) zet niet alleen in op het aanleren van het Nederlands, maar zorgt ook voor rust, regelmaat en de nodige menselijkheid. Maar ook na de onthaalschool blijft het belangrijk dat de anderstalige jongeren verder opgevolgd worden en een passend leertraject kunnen volgen. Daarin speelt een vervolgcoach een belangrijke rol.
 
De regering besliste in juni om er een aanzienlijk bedrag voor vrij te maken. Dat maakt het mogelijk om verder werk te maken van een verbindende samenleving waartoe bijvoorbeeld de recent gelanceerde Verklaring van Langemark oproept.
 
Lees meer in het persbericht en in dit artikel uit het novembernummer van ons tijdschrift 'In dialoog'.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
‘Kso uit de kast’: leerlingen kleuren de straten met kunst
 
Om het kunstsecundair onderwijs (kso) en de bijbehorende studierichtingen beter bekend te maken bij het publiek werd op 9 november 2016 voor het eerst een ‘Dag van het kso’ georganiseerd met een evenement ‘kso uit de kast’. De aftrap van dit initiatief vond plaats in aanwezigheid van onder andere Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Patriek Delbaere, algemeen directeur van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs.
 
De hele dag verrasten kso-leerlingen in Brussel en in 7 Vlaamse steden voorbijgangers op onverwachte plaatsen met opvallende voorstellingen en acties. Zo trok bijvoorbeeld in Antwerpen een stoet richting stadsschouwburg voor een show met muziek, hedendaagse dans en ballet, in Brussel werden de treinreizigers die de Noord-Zuidas gebruiken, verblijd met muziek, dans en beeldende kunst. In Genk trok de kunstschool ook de stad in en werden voorbijgangers gevraagd om mee te werken aan de lessen, in Gent werd de stadshal ingenomen door dansers en muzikanten en in Leuven waren er op verschillende plaatsen artistieke pop-ups.
 
Een initiatief dat een vervolg mag krijgen en waarbij nog meer kunstscholen betrokken kunnen worden.
 
Bij dit bericht vind je ook enkele sfeerbeelden en je leest hier nog meer over 'kso uit de kast'.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatieronde gewoon en buitengewoon onderwijs
 
In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs bracht de Vlaamse regering op het einde van vorig schooljaar een conceptnota uit met maatregelen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Op 15 september bracht de Vlaamse onderwijsraad daarover een advies uit.
 
We lichten het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de maatregelen voor het basisonderwijs toe tijdens een informatieronde voor bestuurders en directeurs van het (buitengewoon) basisonderwijs. Daarnaast staan we stil bij het Referentiekader voor onderwijskwaliteit (ROK) en informeren we iedereen over de laatste stand van zaken in verband met het leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven!
 
We organiseren de informatieronde in samenwerking met de regio’s op vier plaatsen in Vlaanderen en dat op deze data:
 
 
► 
 
dinsdag 29 november om 19.30 uur in Gent
 
► 
 
donderdag 15 december 2016 om 17.30 uur in Torhout
 
► 
 
vrijdag 16 december 2016 om 10 uur in Mechelen
 
► 
 
maandag 19 december 2016 om 19 uur in Antwerpen
 
Schrijf je in via de nascholingswebsite.
 
Opmerking: voor regio Limburg wordt de informatie aangeboden tijdens de geplande directiedag basisonderwijs van 10 februari 2017.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nascholing: de eigen levensbeschouwelijke competenties versterken
 
Het concept 'katholieke dialoogschool' stelt een personeelslid in het katholiek onderwijs voor bijzondere uitdagingen. Een ervan heeft te maken met de vraag naar de persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit en met de link tussen de persoonlijke én de professionele identiteit. 
 
Meer dan praten over het concept zullen we katholieke dialoogschool doen. We verkennen onze eigen levensbeschouwing en gaan na hoe zij zich verhoudt tot de christelijke traditie. We verkennen onze eigen identiteit via oefeningen, reflectie én dialoog met anderen. We oefenen in (inter)levensbeschouwelijke dialoog. En we leggen de link met onze professionele identiteit en competenties.
 
Indien je je aangesproken voelt, ben je hartelijk welkom! Meer info en inschrijving via nascholing.be.
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook