Dit is Nieuwsbrief 45 van 23 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 45 van 23 juni 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Congres 2 juni 2016: slotfilmpje
►  Juninummer School+visie verschenen
►  Ronde van Vlaanderen: presentaties beschikbaar
►  Nascholingsinitiatieven 2016-2017
►  Samenwerkingsovereenkomst Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VDAB 2016-2020
►  Gebedskaart Onzevader
►  Nieuwe reserveringsprocedure voor de sportklassen van Sport Vlaanderen
►  Nieuwe algemeen directeur Arteveldehogeschool
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  De conceptnota bestuurlijke optimalisatie biedt ruimte aan de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Aanpassing model van huishoudelijk reglement voor het CPBW
►  Programmaties en structuurwijzigingen 2017-2018
Personeel
►  Lonen vanaf 1 juli 2016
►  Verlenging gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ of 55+ tot aan de gewijzigde pensioendatum
►  Regularisatie DAC-statuut
►  Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten PC 152
Lerenden
►  Niet-betaalde schoolrekeningen: hoe vaak word je ermee geconfronteerd?
►  Nascholingsaanbod kansenrijk en zorgbreed onderwijs
►  Gon in het hoger onderwijs in het schooljaar 2016-2017
Curriculum & vorming
►  Folder 'Internaatswerking in de kijker'
►  Leerplanbrochure 'Zin in leren! Zin in leven!' gepubliceerd op de website
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Dit is een overzicht van de vacatures binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
 
► 
 
vacature stafmedewerker 'kwaliteitsvol besturen' - Dienst Bestuur & organisatie
 
► 
 
vacature stafmedewerker 'infrastructuur' - Dienst Bestuur & organisatie
 
► 
 
vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs - Dienst Curriculum & vorming
 
► 
 
vacature coördinator administratie - Dienst Identiteit & kwaliteit
 
► 
 
vacature pedagogisch begeleiders project taalbegeleiding voor Regio Limburg
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres 2 juni 2016: slotfilmpje
 
Een aantal bezoekers heeft ons slotfilmpje van het congres ‘Eigentijds tegendraads’ gemist. Het staat samen met de andere filmpjes en nog veel meer info over de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting op de themapagina van het congres.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Juninummer School+visie verschenen
 
Het juninummer van School+visie is het laatste nummer van het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs. Vanaf september zul je het nieuwe tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvangen. Directeur-generaal, Lieven Boeve staat in het hoofdartikel stil bij de rol van dat nieuwe niveau-overstijgende tijdschrift. In de inhoudsopgave lees je wat het juninummer nog meer voor jou in petto heeft. 
 
Via de webpagina van School+visie kun je, nadat je je hebt aangemeld, het volledige nummer of artikels downloaden en afdrukken.
 
In de kijker:
 
 
► 
 
Aan de slag met de IDP-resultaten
 
► 
 
De CLB’s onder de loep: naar een nieuw decreet ‘leerlingenbegeleiding’
 
► 
 
Basisinrichting en –uitrusting in de kleuterklas
 
► 
 
Brede scholen en sociale economie: een verhaal van nieuwe mogelijkheden?
 
► 
 
Zin in educaties!
 
► 
 
Gemeenschappelijk en individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ronde van Vlaanderen: presentaties beschikbaar
 
De voorbije weken gaven we in de regio’s toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering. Meer dan 1 200 leden van schoolbesturen en directies van het basis- en secundair onderwijs woonden die Ronde van Vlaanderen bij. De presentaties voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs zijn nu beschikbaar.
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven 2016-2017
 
Benieuwd naar onze nascholingsinitiatieven voor volgend schooljaar? Op nascholing.be vind je een boeiend aanbod van vormingen en nascholingscursussen voor het schooljaar 2016-2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VDAB 2016-2020
 
Op 22 juni 2016 ondertekenden Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen vanaf 1 september 2016 structureel samenwerken om (gewoon en buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en arbeidsmarkt, met inbegrip van de sociale economie, beter op elkaar af te stemmen. De overeenkomst focust op onderwijs- en beroepskwalificatie, competentieontwikkeling en leer- en werkloopbanen.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gebedskaart Onzevader
 
In de Vlaamse en Nederlandse katholieke Kerk wordt bij het begin van de Advent 2016 een nieuwe vertaling van het Onzevader geïntroduceerd.  Een nieuwe vertaling ingang doen vinden van een zo ruim verspreid gebed als het Onzevader, is geen gemakkelijke opgave. Daarom hebben de bisschoppen een gebedskaart laten ontwerpen met de nieuwe tekst en de nieuwe toonzetting. Ze willen die kaart ruim verspreiden via parochies, verzorgingsinstellingen en ook het onderwijs. Daarom stellen ze gratis een pakket gebedskaarten ter beschikking van elke instelling en elke school. Een voorbeeld van de gebedskaart kun je vinden op www.nieuwonzevader.be.  De kaart zal ter beschikking zijn vanaf 1 september 2016.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe reserveringsprocedure voor de sportklassen van Sport Vlaanderen
 
Begin dit jaar kreeg Bloso een nieuwe naam: Sport Vlaanderen. Nu is er ook een nieuwe procedure voor het plannen van de sportklassen. Nieuw is dat vanaf 15 september 2016 niet alleen de reserveringen voor het schooljaar 2017-2018 bevestigd kunnen worden, maar ook de reserveringen voor 2018-2019 en 2019-2020.
 
Met Sport Vlaanderen is afgesproken dat de vzw Openluchtklassen de aanvragen van de scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verzamelt. Alle informatie en het aanvraagformulier vind je op hun website www.vok.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe algemeen directeur Arteveldehogeschool
 
De raad van bestuur van de Arteveldehogeschool heeft beslist om Tomas Legrand, de huidige directeur administratie van de Arteveldehogeschool, aan te stellen als algemeen directeur vanaf 1 februari 2017. Hij volgt huidig algemeen directeur Johan Veeckman op.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een actuele vraag die Ben Weyts, minister van Mobiliteit, in het Vlaams Parlement op 22 juni 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Verkeerseducatie
We bezorgen je de actuele vragen die Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement op 22 juni 2016 beantwoordde:
 
 
► 
 
Slaagkansen van studenten met een handicap
 
► 
 
Communicatie over leraren in gerechtelijke procedure
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 16 juni 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vrijstelling van leerplicht
 
► 
 
Renovatie Koninklijk Conservatorium Brussel
 
► 
 
Wachtuitkeringen voor leerlingen met individuele trajecten
 
► 
 
Leerlingen zonder verblijfsvergunning en buitenlandse schoolactiviteiten
 
► 
 
Vluchtelingeninstroom en capaciteit in Vlaamse Rand
 
► 
 
Diergeneeskunde
 
► 
 
Nieuw PWA-stelsel en onderwijs
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven.
 
 
► 
 
Het project ‘Monitoring van Studierendement (MonStuR)’ van het onderwijsontwikkelingsfonds van de Associatie KU Leuven wil opleidingen en instellingen bij het monitoren en optimaliseren van het studierendement en hun kritieke factoren ondersteunen. Ter afronding van het project organiseren de projectpartners op dinsdag 30 augustus 2016 een studievoormiddag in Brussel waarbij met het digitale monitoringssysteem en de ondersteunende gids kennisgemaakt kan worden.
 
► 
 
De opleiding tot moderator van herstelgericht groepsoverleg (hergo's) door Ligand vindt plaats op 28, 29 en 30 september 2016 in Kortrijk.
 
► 
 
De driedaagse vorming 'Scholen slim organiseren, anders werken met goesting' vindt plaats op donderdag 6 oktober, donderdag 27 oktober en dinsdag 8 november 2016 in het Vormingscentrum Guislain in Gent.
 
► 
 
Op woensdag 19 oktober 2016 vindt in Gent een studiedag plaats om zowel de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar 'Meertaligheid als Realiteit op School (MARS)' toe te lichten als om praktijkverhalen te brengen uit de meertalige realiteit van het Vlaamse onderwijs. Het concrete programma en de inschrijvingsmodule zullen vanaf 10 september beschikbaar zijn via de inschrijvingsmodule van het Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming.
 
► 
 
Er is een deeltijdse opleiding 'zorgverbreding en remediërend leren' (banaba) van Thomas More op maat van cursisten die in het kleuter-, lager of secundair onderwijs werken.
 
► 
 
Stapstad organiseert Brusselse stadswandelingen op kinder- en jongerenmaat.
 
► 
 
VIGeZ publiceerde enkele bedenkingen bij goedbedoelde bewegingsactiviteiten op school.
 
We ontvingen informatie over deze vacatures:
 
 
► 
 
VCLB Noord-West-Vlaanderen wenst een nieuwe directeur aan te stellen in haar centrum in Blankenberge, CLB Oostkust, met ingang van 1 september 2016.
 
► 
 
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen heeft verschillende vacatures.
 
► 
 
Nog meer vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De conceptnota bestuurlijke optimalisatie biedt ruimte aan de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op vrijdag 27 mei keurde de Vlaamse regering de conceptnota over bestuurlijke optimalisatie goed.
 
De conceptnota werd opgemaakt voor het hele onderwijslandschap met de verschillende onderwijsnetten en met respect voor de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, die wij als Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook erg koesteren.
 
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing model van huishoudelijk reglement voor het CPBW
 
We verspreidden een kleine maand geleden een model van huishoudelijk reglement voor het CPBW.
 
Tijdens recent overleg met de onderwijsvakbond COC is gebleken dat enkele kleine aanpassingen aan dat huishoudelijk reglement wenselijk waren, vooral om de rol, rechten en plichten van diverse partijen iets duidelijker uit te klaren. De wijzigingen zijn in het aangepaste model van huishoudelijk reglement in het geel gearceerd.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen 2017-2018
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten vanaf 2017-2018 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures worden toegelicht in de planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering - Schooljaar 2017-2018.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Lonen vanaf 1 juli 2016
 
Door de overschrijding van de spilindex in mei worden de lonen van de arbeiders en bedienden van het vrij onderwijs vanaf 1 juli geïndexeerd. Dit zijn de geïndexeerde barema’s voor de arbeiders. Ook de barema’s van de gesubsidieerde personeelsleden worden in juli geïndexeerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlenging gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ of 55+ tot aan de gewijzigde pensioendatum
 
Personeelsleden die op 1 september 2016 instappen in het stelsel van gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ of 55+, vragen dat stelsel aan tot aan de wettelijke pensioendatum. Tot 2024 ligt die nog op 65 jaar, maar vanaf 2025 wordt die opgetrokken tot 66 jaar en vanaf 2030 tot 67 jaar. Personeelsleden die al eerder in het stelsel van GLBO50+ of 55+ ingestapt zijn, hebben daarvoor tot aan een vaste einddatum de goedkeuring van de RVA verkregen. Bij die vroegere beslissingen kon geen rekening worden gehouden met het feit dat de pensioenleeftijd onlangs opgetrokken werd; vandaar de logische vraag of het nodig is de einddatum van de lopende stelsels aan te passen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regularisatie DAC-statuut
 
Vanaf 1 september 2016 worden alle DAC-contracten binnen de internaten geregulariseerd. Dat betekent dat die personeelsleden vanaf die datum een overeenkomst binnen Paritair Comité 152 krijgen. De internaten werden intussen gecontacteerd, zodat de overgang vlot kan verlopen.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten PC 152
 
In het kader van de loononderhandelingen binnen de loonmarge werden drie nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Concreet zal de fietsvergoeding opgetrokken worden van 20 eurocent tot 22 eurocent per kilometer. Daarnaast wordt de kledijvergoeding verhoogd van 1,24 euro per week tot 1,60 euro per week. Vanaf volgend schooljaar heeft iedere arbeider ook recht op één opleidingsdag per jaar. De nieuwe cao’s kun je via deze inken downloaden:
 
 
► 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016 betreffende de vervoerskosten
 
► 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016 betreffende de arbeidskledij
 
► 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2016 betreffende het individueel recht op vorming
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Niet-betaalde schoolrekeningen: hoe vaak word je ermee geconfronteerd?
 
Heel wat scholen en centra krijgen te maken met niet-betaalde schoolrekeningen. Om toekomstige gesprekken over dat onderwerp te onderbouwen, willen we graag een beter zicht krijgen op de frequentie van het fenomeen in de praktijk. We focussen daarbij op rekeningen die moedwillig of wegens nalatigheid niet (tijdig) betaald worden en laten afwijkingen op de bijdrageregeling vanwege financiële problemen buiten beschouwing.
 
Welk aandeel van de schoolrekeningen wordt op jouw school niet of slechts gedeeltelijk/laattijdig betaald? Laat het ons vóór 30 juni weten via lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Van harte dank!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod kansenrijk en zorgbreed onderwijs
 
Het aanbod kansenrijk en zorgbreed onderwijs geeft je de mogelijkheid om je schoolteam professioneel te versterken. We bieden verschillende nascholingen aan waarop je schoolteam kan intekenen, altijd vertrekkend vanuit de bestaande situatie van de school. Onze nascholingen baseren zich op de actualiteit en verruimen dat perspectief.
 
Meer informatie over de nascholingen:
 
 
► 
 
Anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Autisme - aanbod voor buo, gon en gewoon onderwijs
 
► 
 
Co-teaching
 
► 
 
Dyslexiesoftware
 
► 
 
Introductie in het gelijke onderwijskansen- en diversiteitsbeleid in het buo
 
► 
 
Relationele en seksuele vorming
 
► 
 
Taalbeleid in het buo
 
► 
 
Verbindend schoolklimaat
 
► 
 
V-eSperAnZa - verbindend samenwerken aan geïntegreerde zorg
 
► 
 
Zorgbeleid
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gon in het hoger onderwijs in het schooljaar 2016-2017
 
De netoverstijgende werkgroep over buo-gon (ISC) heeft in samenwerking met de gon-netcoördinatoren een verduidelijkende nota over de verlenging van de overgangsmaatregel voor gon in het hoger onderwijs gemaakt. In de nota lees je wie recht heeft op gon in het hoger onderwijs (inclusief HBO5 Verpleegkunde), net als richtlijnen van de overheid voor situaties waarin een aanpassing nodig is van een bestaand inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.
 
Buitengewoon onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Folder 'Internaatswerking in de kijker'
 
Internaten zijn een troef in ons onderwijsaanbod. Op de Ronde van Vlaanderen voor directies en besturen hebben we de specifieke werking van onze 99 onderwijsinternaten in de kijker gezet. Veel kinderen en jongeren vinden er de nodige structuur en begeleiding om hun schoolloopbaan goed door te maken. Warme duidelijkheid, persoonlijke en sociale ontwikkeling, overdracht van waarden en normen zijn de pedagogische doelen waaraan internaten werken. Het is zinvol dat directies en leraren de internaatswerking leren kennen en kinderen en jongeren doorverwijzen, wanneer die ondersteuning een meerwaarde kan betekenen.
 
We hebben daarom een informatieve folder samengesteld waarmee je de werking van het internaat aan leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB-medewerkers kunt voorstellen. Je kunt de folder bestellen voor 1 euro per exemplaar. Gelieve je bestelling tegen 1 juli 2016  via e-mail aan anja.dingenen@katholiekonderwijs.vlaanderen door te geven.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerplanbrochure 'Zin in leren! Zin in leven!' gepubliceerd op de website
 
Naar aanleiding van de dag voor begeleiders basisonderwijs publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een leerplanbrochure die de stand van zaken over de ontwikkeling van het leerplanconcept 'Zin in leren! Zin in leven!' bevat. Het is een voorlopige versie van het leerplanconcept. Ze is nog niet goedgekeurd!
 
De brochure is bedoeld om een goed zicht te geven op:
 
 
► 
 
de verbinding van Zin in leren! Zin in leven! met OKB;
 
► 
 
de ontwikkelvelden, hun onderliggende ontwikkelthema’s en generieke doelen;
 
► 
 
de structuur van het leerplanconcept;
 
► 
 
het principe van de leerlijnen met ontwikkelstappen op basis van de referentieleeftijd van kinderen.
 
In de proeftuinscholen wordt de brochure als handvat bij de implementatie gebruikt. Ze is enkel bedoeld als voorlopige infobrochure over het leerplanconcept en kan dienen om er vertrouwd mee te raken en erin te groeien.
 
In december 2016 dienen we ons leerplan ter goedkeuring in bij de overheid. Die heeft dan drie maanden de tijd om het leerplan al dan niet goed te keuren. Pas na goedkeuring kunnen we het leerplan ook in alle scholen gebruiken.
 
Dankzij de leerplanbrochure 'Zin in leren! Zin in leven!' heb je met andere woorden een goed zicht op de huidige stand van zaken van ons nieuwe leerplanconcept.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook