Dit is nieuwsbrief 180 van 14 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 180 van 14 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  November-decembernummer In Dialoog verschenen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Vergeet de aanvraag scholengemeenschappen niet
►  Procedure programmatie basisopties op 1 september 2020
►  Vormingen voor besturen
Personeel
►  Rechten personeelsleden bij wijziging scholengemeenschap
Lerenden
►  GOK-platforms buitengewoon onderwijs
Curriculum & vorming
►  Leerplanklapper Zill opnieuw beschikbaar
►  Vacature codi-overleg Economie & organisatie
►  Save the date: trefdag 'Geletterd, geïntegreerd, duaal ... klare taal!'
Identiteit & kwaliteit
►  Advent 2019: hoopvol uitkijken
►  Nieuwe oproep Erasmus+ 2020
►  Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
November-decembernummer In Dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Deze week verscheen het november-decembernummer van In dialoog. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Voortaan versturen we het papieren nummer in een ecologisch afbreekbare folie. Samen met het gebruik van gerecycleerd papier proberen we zo duurzamer om te gaan met Gods schepping.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
De vzw KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt zoekt een directeur ad interim voor zijn eerstegraadsschool.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vergeet de aanvraag scholengemeenschappen niet
 
DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019.
 
Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.
 
Raadpleeg zeker onze website en het stappenplan dat we uitwerkten. Daar vind je alle nodige informatie en documenten.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Procedure programmatie basisopties op 1 september 2020
 
Wij ontvangen nog steeds veel vragen over de stappen die moeten gezet worden om vanaf 1 september 2020 de basisopties A-stroom en de basisopties B-stroom te organiseren in het gewoon secundair onderwijs.
 
De organisatie van de eerste graad modernisering so behoort tot de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschappen zelf. De programmatie van bijkomende basisopties, bovenop de concordantie, is niet onderworpen aan de interne planningsprocedure. De DPCC komt niet tussen, ook niet voor de niche-basisopties.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen voor besturen
 
Binnenkort mag je de volgende vormingen verwachten:
 
 
► 
 
Nog in november:
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
► 
 
Rol van een bestuur bij functioneren, evalueren en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Informatiesessie WellBE
 
► 
 
Eind november en begin december:
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
► 
 
In december:
 
► 
 
Een kostenbeheersend beleid uitwerken op het niveau van de leerling 
 
► 
 
Op 11 december: Studiedag rond het beleid van stress en burn-out in onderwijs
 
► 
 
De gevolgen van de vernieuwde vzw Wetgeving voor verzekeringen en aansprakelijkheid van bestuurders en de procedure te volgen bij fusies
 
Bekijk steeds onze pagina specifiek voor de vorming van besturen voor de laatste stand van zaken en de kalenders met de initiatieven later in het werkjaar.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Rechten personeelsleden bij wijziging scholengemeenschap
 
Vanaf 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige periode van de scholengemeenschappen. We schreven een mededeling over de rechten van de personeelsleden in geval van wijziging van de samenstelling van een scholengemeenschap: TADD, vaste benoeming en reaffectatie bij wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap voor basisonderwijs of secundair onderwijs.
 
Heb je daarbij concrete vragen? Contacteer dan Dienst Personeel via 02 507 07 01 of via dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
GOK-platforms buitengewoon onderwijs
 
Binnenkort vinden in alle regio’s de GOK-platforms voor het buitengewoon onderwijs plaats onder de titel Kwaliteitsvolle acties uitwisselen. We heten iedereen die in de school betrokken is bij GOK van harte welkom.
 
We wisselen tijdens onze bijeenkomst goede acties uit. We hebben daarbij oog voor de noden van de school, leerlingen en team en de gekozen doelen. We bespreken hoe we zichtbare effecten kunnen behalen. Daarna blikken we vooruit naar de (verplichte) zelfevaluatie.
 
Graag voor bubao en voor buso vooraf inschrijven via de website nascholing.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerplanklapper Zill opnieuw beschikbaar
 
Zill-leerplanklapper  
 
De leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven! was uitverkocht. Vanaf donderdag 14 november 2019 is de publicatie opnieuw beschikbaar.
 
Door de beperkte oplage van de herdruk, kan de klapper niet meer aangeboden worden tegen de prijs van 2,80 euro (ledenprijs). De nieuwe prijs is 5,20 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.
 
Je kunt de leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven!, naast andere publicaties voor het katholiek basisonderwijs, aankopen in onze webshop.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature codi-overleg Economie & organisatie
 
Voor het codi-overleg Economie & organisatie zijn we nog op zoek naar een directeur uit de regio Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel of West-Vlaanderen. Meer informatie over de diverse codi-groepen en hun doelstelling vind je in het document ‘Codi-werking vanaf 1 september 2018’. Je kunt je tot en met donderdag 5 december kandidaat stellen via dit formulier.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: trefdag 'Geletterd, geïntegreerd, duaal ... klare taal!'
 
trefdag geletterdheid flyer   Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de andere pedagogische begeleidingsdiensten op 17 maart 2020 in Gent een trefdag rond geïntegreerde trajecten, NT2 en geletterdheid. Meer info volgt.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent 2019: hoopvol uitkijken
 
Advent   Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is, zo schreef Toon Hermans. Advent geeft vier weken tijd om regelmatig stil te vallen en hoopvol uit te kijken, zoals zwangere ouders naar de geboorte van hun kind. Om vandaaruit met handen vol hoop aan de toekomst te werken.
 
Met een vijfvoudig aanbod helpt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je om daarvan werk te maken in de komende adventstijd, die op 1 december begint.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe oproep Erasmus+ 2020
 
Erasmus+2020   De nieuwe oproep Erasmus+ 2020 is er. Dat wil zeggen dat je vanaf nu weer een projectaanvraag kunt voorbereiden om internationaal te leren met jouw school. Ondanks alle besparingen maakte Erasmus+ extra budget vrij voor internationale onderwijsprojecten. 
 
Of het nu gaat om uitwisselingen voor leerlingen, internationale professionalisering van je leraren of een internationaal innovatieproject, met de Erasmus+ budgetten zijn er heel wat mogelijkheden.
 
Wil je vanaf volgend schooljaar inzetten op internationalisering? Bekijk dan zeker de website van Epos even. Op die website vind je alle deadlines en aangeboden informatiesessies. Heb je nog andere vragen bij de opstart van je project? Neem dan contact op met iemand van het ondersteuningsteam internationalisering​​​​​​​. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dertiende themadag leidinggeven: verandering en stabiliteit
 
Themadag leidinggeven  
 
Op vrijdag 29 november 2019 vindt de dertiende themadag leidinggeven Verandering en stabiliteit. Zie, de mens in onderwijs plaats in de Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid in Antwerpen.
 
Het volledige programma vind je in de digitale flyer. Inschrijven kan via www.nascholing.be
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Een net-als-echt crime scene onderzoeken, een robot op ruimtemissie sturen, of snel even heen en weer reizen naar de toekomst: op de Dag van de Wetenschap kan het allemaal. En nog vlak bij huis ook. Omcirkel 24 november 2019 in je agenda en kom mee DNA ontleden, VR-brillen opzetten, virussen opsporen … kortom, je wetenschappelijk verantwoord amuseren.
 
► 
 
Maakt je school CLBch@t al mee bekend aan leerlingen? Scholen die gebruik maken van Smartschool kunnen heel eenvoudig de link naar CLBch@t zichtbaar maken voor hun leerlingen op de pagina ‘ga naar’. Hoe dat werkt, kun je lezen in deze fiche. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal oproepen op de chat met een kwart ten opzichte van vorig schooljaar. 153 CLB-medewerkers verzorgden in totaal 5465 chatsessies. Dat en veel meer kun je lezen in het nieuwe jaarverslag CLBch@t.
 
► 
 
De digitalisering van onze maatschappij stelt ons onderwijs voor uitdagingen, maar creëert evengoed kansen. Met Smart Education @ Schools wil Imec projecten financieel ondersteunen die via slimme educatieve technologie en via samenwerking op korte termijn zichtbare veranderingen voor het Vlaamse onderwijs opleveren. Scholen kunnen voor maximaal 75 000 euro projectsubsidies krijgen voor innovatieve implementatieprojecten die zich richten op concrete vragen uit het onderwijsveld. Een project loopt maximaal over 12 maanden en start op 1 september 2020. In een eerste fase wordt een projectidee verwacht tegen 14 februari 2020. Meer details over de aanvraagprocedure, modaliteiten en doelstellingen vind je in de handleiding van de projectoproep 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
De Pastorale zone Sint-Rochus Aarschot zoekt een voltijdse pastoraalcoördinator.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook