Dit is nieuwsbrief 124 van 7 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 124 van 7 juni 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans!
►  Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Regionale bestuurdersvergaderingen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de bres voor het volwassenenonderwijs
►  Vul jij ook de bevraging over de effecten van begeleidingswerk in?
►  Personaliseer je nieuwsbrief
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Bestuur & organisatie
►  Hoe je schoolwebsite AVG-conform maken en ... oplichters
►  Herinnering invullen schoolgebouwenmonitor
►  BOS en backplanning
►  Programmaties en structuurwijzigingen 2019-2020
►  Welbevinden van medewerkers bevragen: WellBe.vlaanderen
►  Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
Personeel
►  Belangrijke wijzigingsbepalingen voor het volwassenenonderwijs op stapel
►  Reaffectatie en wedertewerkstelling in het basisonderwijs
Lerenden
►  Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar
►  Herwerkte mededeling toelichting decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en de CLB
►  Nascholing 'Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat'
Curriculum & vorming
►  Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen
►  Nascholingstraject modernisering secundair onderwijs
►  Demo-dag ‘leerplatform voor het volwassenenonderwijs’ op donderdag 28 juni 2018
Identiteit & kwaliteit
►  Wijziging referentiekader OK naar aanleiding van decreet leerlingenbegeleiding
►  ProfS-opleiding voor beginnende directeurs basisonderwijs
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans!
 
talenonderwijs   Vorig schooljaar werd bij een 2 000-tal leerlingen uit het zesde leerjaar een peilingsproef Frans afgenomen. Die ging na in welke mate de deelnemers de eindtermen voor Frans op het einde van de basisschool bereiken. Voor begrijpend lezen scoren de leerlingen ondermaats. Een gelijkaardig resultaat, maar dan voor het Nederlands, zagen we eerder dit jaar in het PIRLS-onderzoek.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil verder inzetten op ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans. Taalvaardige leerlingen zijn immers kansrijke leerlingen!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe samenstelling Algemene Vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op 7 juni 2018 stelde de raad van bestuur om 9.30 uur in een bijzondere vergadering de resultaten van de verkiezingen voor de nieuwe algemene vergadering vast. De raad van bestuur publiceert hierbij de nieuwe samenstelling van de algemene vergadering. Het comité besturen regio Antwerpen dient zijn vertegenwoordigers nog te verkiezen. Dat gebeurt op de vergadering van 18 juni 2018.
 
De huidige algemene vergadering nam vandaag eveneens akte van de resultaten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil alle afscheidnemende leden van harte bedanken voor hun inzet voor onze netwerkorganisatie, en de nieuwe leden van harte welkom heten. De nieuwe algemene vergadering komt voor het eerst samen op 28 juni 2018.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale bestuurdersvergaderingen
 
Elke regio organiseert jaarlijks een 'regionale bestuurdersvergadering'. Hieronder vind je data, locaties en inschrijvingsmodaliteiten van deze bestuurdersvergaderingen:
 
 
► 
 
Regio Gent: maandag 11 juni 2018 om 19 uur, Diocesaan Onderwijsbureau, Marialand 31, 9000 Gent
 
► 
 
Regio Antwerpen: woensdag 13 juni 2018 om 19.30 uur, DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen
 
► 
 
Regio Hasselt: maandag 18 juni 2018 om 19.00 uur, Diocesane Onderwijsdiensten (DOd), Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
 
► 
 
Regio Brugge: woensdag 20 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur, Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: dinsdag 18 september 2018 (meer informatie volgt later)
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de bres voor het volwassenenonderwijs
 
Afgelopen vrijdag bracht een delegatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onder leiding van Lieven Boeve een bezoek aan het kabinet van minister Crevits. Ze bespraken de bekommernissen van de directeurs van de centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en reikten oplossingen aan voor de vele uitdagingen waarmee de centra momenteel geconfronteerd worden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vul jij ook de bevraging over de effecten van begeleidingswerk in?
 
Al meer dan 400 directeurs vulden onze bevraging in over hoe zij de effecten van onze begeleiding in de voorbije drie jaren hebben ervaren. Jouw inbreng is cruciaal voor onze kwaliteitsontwikkeling. Als je de bevraging nog niet invulde, vragen we je om jouw ervaringen nog tot 13 juni 2018 met ons te delen. Vul hier de bevraging in. Het beantwoorden van deze bevraging duurt ongeveer een kwartier. De verwerking gebeurt volledig anoniem.
 
De resultaten stellen we in het eerste trimester van volgend schooljaar ter beschikking. Alvast bedankt voor je medewerking!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Personaliseer je nieuwsbrief
 
Wil je deze nieuwsbrief meer op maat ontvangen? Geef dan aan voor welk onderwijsniveau, voor welke doelgroep en van welke regio je nieuws wil ontvangen. Je kan heel eenvoudig je voorkeuren zelf instellen. Bij vragen kun je mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je een commmentaar bij de begrotingsaanpassing 2018 en het programmadecreet, en de vragen om uitleg die op 31 mei 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag die op 6 juni 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Hoe je schoolwebsite AVG-conform maken en ... oplichters
 
Vanuit de vernieuwde privacyverordening heeft iedere verwerkingsverantwoordelijke de plicht om transparant te zijn indien je persoonsgegevens verwerkt.  Als iemand je schoolwebsite bezoekt, worden daar vaak (onbewust) persoonsgegevens achtergelaten. Zoals bij vele andere websites zal waarschijnlijk ook de website van de school gebruik maken van zogenaamde cookies.  Dit zijn kleine tekstbestanden die o.a. bijhouden hoe vaak een website bezocht wordt (bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van Google Analytics). Maar cookies kunnen ook noodzakelijk zijn om bepaalde instellingen van de schoolwebsite bij te houden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herinnering invullen schoolgebouwenmonitor
 
We ondersteunen de oproep van minister Crevits om deel te nemen aan de nieuwe schoolgebouwenmonitor, editie 2018. De deadline voor het invullen van de schoolgebouwenmonitor is verlengd tot 13 juni 2018. Hierbij vind je de communicatie die AGION deze week nog eens aan alle scholen bezorgde.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
BOS en backplanning
 
BOS   Verschillende besturen vroegen ons hoe ze het juridische proces van een inbreng om niet kunnen inplannen. Wat moet je wanneer doen en in welke volgorde? Hoeveel tijd moet je voor de verschillende stappen voorzien? 
 
Om aan de vraag van de besturen tegemoet te komen hebben wij een voorbeeld van backplanning opgesteld. De backplanning telt terug vanaf de vooropgestelde fusiedatum. Als die datum wordt aangepast, passen alle andere data zich automatisch aan.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen 2019-2020
 
Een aantal structuurwijzigingen aan het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs en aan internaten is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure vanaf 2019-2020In onze planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – schooljaar 2019-2020' lichten we de procedures toe. Opgelet: voor het eerst valt de uitbreiding van het aanbod duaal leren óók onder de planningsprocedures.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) zijn twee indiendata in gebruik: 15 september 2018 en 30 november 2018. De indiendatum van 1 maart voor het gewoon basisonderwijs geldt niet meer.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Welbevinden van medewerkers bevragen: WellBe.vlaanderen
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen in de wettelijke verplichting om op geregelde tijdstippen te peilen naar het welbevinden van hun medewerkers. Daarom ontwikkelden we de tool WellBe.vlaanderen. Deze online tool wordt in de komende maanden uitgetest in een aantal scholen en zal voor het eind van dit kalenderjaar beschikbaar zijn voor al onze leden.
 
Verdere informatie volgt via deze nieuwsbrief.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Raamovereenkomst energie & aardgas voor West-Vlaanderen
 
DOKO   De huidige raamcontracten van vzw ServiKO met Elexys N.V. en met Antargaz voor de levering van elektriciteit en aardgas lopen eind 2018 ten einde.
 
Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten in vzw DOKO om je bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten nog beter te ondersteunen.
 
De schoolbesturen in West-Vlaanderen kunnen instappen in het raamcontract met EDF/Luminus dat werd afgesloten door de aankoopcentrale voor katholiek onderwijs in Vlaanderen. De inschrijvingstermijn voor de levering van aardgas en elektriciteit loopt tot en met vrijdag 6 juli 2018.
 
Besturen, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Personeel

 
 
Belangrijke wijzigingsbepalingen voor het volwassenenonderwijs op stapel
 
Naar aanleiding van de hervorming van het volwassenenonderwijs en van de overdracht van het hoger beroepsonderwijs en van de specifieke lerarenopleiding naar het hoger onderwijs, heeft de Vlaamse regering op 1 juni 2018 haar principiële goedkeuring gehecht aan enkele wijzigingsbepalingen die de centra voor volwassenenonderwijs moeten toelaten om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen suggereerde al veel van die bepalingen de voorbije maanden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reaffectatie en wedertewerkstelling in het basisonderwijs
 
We pasten onlangs alle mededelingen over reaffectatie voor het gewoon basisonderwijs aan de gewijzigde regelgeving aan: zowel de omstandige mededeling, de versie 'in vogelvlucht' als het overzicht van de ambten waarin een reaffectatie of wedertewerkstelling verplicht is. Je vindt ze op onze website onder het thema Reaffectatie.
 
Belangrijkste wijziging vanaf 2018-2019: als een schoolbestuur een TBS/OB’er van het buitengewoon onderwijs niet kan reaffecteren in 'hetzelfde ambt', moet het hem een wedertewerkstelling in een gewone of buitengewone school van hetzelfde onderwijsniveau toewijzen in een ambt binnen de eigen personeelscategorie waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Vanaf dan is ook een verlof voor TAO uit een niet-organieke betrekking mogelijk om een betrekking op te nemen waarin R/W niet verplicht is.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Beperkte aanpassing APR 3 - De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar
 
Met het oog op de komende deliberaties werd APR 3 beperkt geüpdatet. Er werden een drietal bijsturingen gedaan:
 
 
► 
 
verwijzingen naar handicap en geïntegreerd onderwijs (GON) worden geherformuleerd in termen van specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuning
 
► 
 
naast de autonomie van de delibererende klassenraad wordt de positie van een beroepscommissie geduid omdat die ook volheid van bevoegdheid krijgt en beslist op grond van inhoudelijke of procedurele aspecten
 
► 
 
Punt 6.1 van de APR is aangepast op basis van een bespreking in de Commissie-Onderwijs op 6 juli 2017 waarbij de minister heeft gesteld dat “uitgestelde beslissingen nooit de algemene norm van een school kunnen zijn; ze moeten altijd per individuele leerling worden bekeken en afgewogen, maar de focus op het uitzonderlijk karakter wordt opgeheven.”
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Herwerkte mededeling toelichting decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, secundair onderwijs en de CLB
 
De Vlaamse regering keurde op 27 april 2018 het decreet over de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding goed. Met dit nieuwe decreet wil de Vlaamse Regering een aantal knelpunten in de leerlingenbegeleiding wegwerken door de rollen en taken tussen de verschillende actoren te verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding te optimaliseren. Het decreet gaat in op 1 september 2018.
 
Naar aanleiding van diverse vragen van scholen herwerkten we op een aantal punten de mededeling die toelichting geeft bij het decreet.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat'
 
Scholen en internaten staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, conflicten … Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop proactief een antwoord geven door het aanbieden van een professionaliseringsproject voor al haar scholen en internaten: 'Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat'.
 
Inzetten op een verbindend schoolklimaat is een proactief beleid voeren op sociaal-didactisch terrein dat preventief werkt tegen het verlies van binding in conflicten en andere moeilijke situaties, radicalisering en polarisering … Ouders, leraren, leerlingen worden niet losgelaten in een verbindende school. Ook niet wanneer het fout loopt. Of het nu gaat over normaal pubergedrag of een zwaar conflict, de verbindende school zal conflicten steeds herstelgericht benaderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Oproep leraren resonans nieuwe leerplannen
 
In het begin van volgend schooljaar organiseren we een dag resonans over de nieuwe leerplannen van de algemene vorming A- en B-stroom.
 
We doen graag een beroep op een vijftiental leraren per leerplan om via een aantal gerichte vragen samen met ons te reflecteren over de leerplanvoorstellen. Onze voorkeur gaat uit naar leraren die geen deel hebben uitgemaakt van een leerplancommissie, die nieuwsgierig zijn naar wat de vernieuwing zal inhouden en die lesgeven in de eerste graad A- of B-stroom.
 
Geïnteresseerde leraren kunnen zich tot 22 juni 2018 kandidaat stellen via het inschrijvingsformulier ‘Resonansgroepen leerplannen algemene vorming’.
 
Bij een overaanbod aan kandidaturen gebeurt de selectie op basis van regionale spreiding, schooltype …
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingstraject modernisering secundair onderwijs
 
modernisering so   De modernisering van het secundair onderwijs nadert met rasse schreden. Hoe kun je je als leraar, school, scholengemeenschap zo goed mogelijk voorbereiden op de komende veranderingen?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen en leraren zo goed mogelijk ondersteunen om de vernieuwingen die eraan komen kwaliteitsvol te implementeren en ze te koppelen aan het eigen pedagogisch project en de schooleigen visie op onderwijs. Volgend schooljaar voorzien we daarvoor een uitgebreid nascholingsaanbod.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Demo-dag ‘leerplatform voor het volwassenenonderwijs’ op donderdag 28 juni 2018
 
Misschien wist je het al, maar onder impuls van het team postinitieel onderwijs van Dienst Curriculum & vorming wordt samen met een aantal centra voor het volwassenenonderwijs onderzocht of er een leerplatform (‘learning management system’ of ‘LMS’) bestaat dat beter afgestemd is op de noden van het volwassenenonderwijs en tevens ‘future proof’ is.
 
Na het vooronderzoek, waarbij we keken naar welke systemen er allemaal op de markt zijn en hoe die systemen zouden passen binnen het volwassenenonderwijs, selecteerden we uiteindelijk drie systemen die het huidige en het toekomstige volwassenenonderwijs perfect kunnen ondersteunen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een demo-dag waarop je met die drie systemen en de talrijke mogelijkheden van hun LMS kunt kennismaken.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Wijziging referentiekader OK naar aanleiding van decreet leerlingenbegeleiding
 
Naar aanleiding van het decreet leerlingenbegeleiding werd de terminologie van een kwaliteitsverwachting uit het referentiekader OK veranderd. Het gaat om de tweede kwaliteitsverwachting onder de rubriek ‘Begeleiding’. De oude kwaliteitsverwachting luidt ‘Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.’ Hieronder kan je de aangepaste kwaliteitsverwachting en het kwaliteitsbeeld terugvinden. Meer informatie over het referentiekader kan je nalezen op de website van het referentiekader OK.
 
 
► 
 
Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren als preventieve gezondheidszorg.
 
► 
 
Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
ProfS-opleiding voor beginnende directeurs basisonderwijs
 
Profs   Al meer dan vijftien jaar organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de opleiding ProfS voor beginnende schoolleiders basisonderwijs.  Meer dan 1 700 startende directeurs volgden deze driejarige opleiding al. In de vijf regio's vinden momenteel de certificaatsuitreikingen van onze derdejaars plaats. Wij willen hen danken voor hun volgehouden inzet! 
 
Op basis van hun feedback en in gedeeld (Vlaanderenbreed) overleg met de ProfS-regioverantwoordelijken, de modulebegeleiders en de stuurgroep willen wij in de toekomst ernstig werk blijven maken van deze waardevolle opleiding. We verwijzen graag naar onze vernieuwde brochure, aangepaste webpagina en gloednieuw logo dat knipoogt naar gedeeld leiderschap. Neem dus meteen een kijkje op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/Profs.
 
Leiderschap opnemen begint met ervoor te kiezen. Wie volgend jaar start als directeur basisonderwijs kan zich vanaf nu inschrijven voor deze opleiding.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Op 12 juni 2018 organiseert ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het Departement Onderwijs, AGION, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het openstellen en delven van schoolinfrastructuur in Brussel. Het congres is bedoeld voor scholen, lokale besturen en verengingen. Inschrijven kan via de inschrijvingsmodule op de website van de Verenigde Verenigingen. Deelname is gratis.
 
► 
 
Op 15 juni 2018 organiseert UCLL een onderwijsevent over de modernisering van het secundair onderwijs in actie.
 
► 
 
De ‘Federal Truck’ informeert leerlingen van de derde graad bso en tso over de arbeidsmarkt. Via een interactieve game, videofilmpjes en een fotobooth maken ze kennis met hun rechten als werknemer, het sociaal overleg, hun arbeidscontract … Reserveer een gratis sessie in het najaar.
 
► 
 
De VAD paste haar Draaiboek voor een drugbeleid op school aan. Met deze gids kan een school zelfstandig aan de slag om een evenwichtig beleid rond druggebruik en middelengebruik in het algemeen op te stellen. De school vindt er ook tips in over welke partners ze kan vragen om een handje te helpen. Je kan het boek bestellen bij VAD (12 euro) of gratis downloaden.
 
► 
 
In de Missio-campagne, die loopt vanaf oktober 2018, staat verbondenheid centraal. Missio wil bruggen slaan. Het idee van bruggen slaan betekent voor Missio twee belangrijke elementen: er is een afstand tussen beide kanten, maar die is niet onoverkomelijk. Het is mogelijk elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Om dat laatste te realiseren, biedt Missio concrete stapstenen aan. Vanaf oktober 2018 zal Ivoorkust centraal staan als campagneland.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
VVOB zoekt een Senior Education Advisor - pirmary & secondary education
 
► 
 
Fara zoekt een stafmedewerker.
 
► 
 
AHOVOKS zoekt een toetsontwikkelaar natuurwetenschappen (40%) (detachering).
 
► 
 
Karel de Grote hogeschool zoekt
 
► 
 
een (praktijk)lector buitengewoon onderwijs/Zorgverbreding en remediërend leren
 
► 
 
een onderzoeker ‘Communi-Act’
 
► 
 
een (praktijk)lector Wiskunde
 
► 
 
een lector Pedagoog
 
► 
 
een medewerk(st)er Internationale Relaties/International Relations Officer
 
► 
 
Vacatures voor bevorderingsambten bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Ontdek het aanbod van PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), voor volgend schooljaar:
 
 
► 
 
Basisonderwijs en niveauoverstijgend: nascholingsaanbod 2018-2019
 
► 
 
Secundair onderwijs: volgt nog
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook