Dit is nieuwsbrief 154 van 14 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 154 van 14 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Samenwerking met Smartschool
►  Klimaatmars 15 maart 2019
►  Memorandum – Modernisering van het secundair onderwijs
►  Maart-aprilnummer van In dialoog verschenen
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2019
►  Schrijf je in voor Vlaanderen Wees Wijs-dag
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  De vzw-wet wordt de WVV
►  Programmaties en structuurwijzigingen aanvragen/melden vóór 1 april
►  Onderhouds- en energieprestatiecontracten in onderwijs
►  E-factuur vanaf 1 april 2019 verplicht voor overheidsopdrachten
►  Berekening Reprobelbijdrage voor het volwassenenonderwijs
►  Gunning schoolboeken secundair onderwijs
►  Regels Commissie Zorgvuldig Bestuur m.b.t. sponsoring en reclame
Personeel
►  Clusteren bij deeltijdse opdracht
►  Verlofstelsels 2019-2020
►  Stakingsaanzegging 20 maart 2019
Lerenden
►  Concrete motivering bij aanvraag extra pedagogische studiedag(en)
►  Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
Curriculum & vorming
►  Ontwerpleerplannen basisopties
►  Europees talenlabel 2019
►  28e ICT-coördinatorendag met als thema ICT-inspiratie
Identiteit & kwaliteit
►  Placemat met basisteksten katholieke dialoogschool
►  Vasten weekbezinning 2
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacatures van externen
►  Nieuws in de klas
 
 
 

   Algemeen

 
 
Samenwerking met Smartschool
 
Vorige week engageerden Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Smartschool zich tot een nauwere samenwerking. In onderling overleg stemmen we af op welke manier en in welke mate we, elk vanuit onze eigen opdracht, scholen samen het best kunnen ondersteunen. De hoofddoelstelling is het realiseren van een wederzijdse efficiënte en effectieve samenwerking. We streven naar een zo groot mogelijke integratie en gebruiksvriendelijkheid van onze digitale tools voor de scholen en leraren.
 
Over de concrete integratie van de nieuwe leerplantool voor de leerplannen eerste graad van het secundair onderwijs met de toepassingen van Smartschool berichten we later.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Klimaatmars 15 maart 2019
 
Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden. Afgelopen dinsdag gaf Minister Crevits de scholen via Schooldirect richtlijnen mee om met zulke manifestaties om te gaan. Die informatie ligt ook in de lijn van ons eerder bericht 'Klimaatmarsen - hoe kun je ermee omgaan?'.
 
Voor personeelsleden is de informatie uit eerder bericht anders voor 15 maart. In tegenstelling tot vorige klimaatacties communiceert ACV dat ze wel voorzien in een stakingsvergoeding voor personeelsleden die op die dag van het stakingsrecht gebruik maken. Het opnemen van een andere dienstonderbreking (AVP of VVP) blijft wel een optie als de directeur dat toestaat.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Modernisering van het secundair onderwijs
 
memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. 
 
In dit bericht leggen we de focus op de modernisering van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maart-aprilnummer van In dialoog verschenen
 
In dialoog  
 
Het maart-aprilnummer van In dialoog is verschenen. Via de artikelzoeker van In dialoog krijg je een overzicht van de inhoud van het nieuwe nummer en kun je ook oudere artikels opzoeken en downloaden.
 
Het tijdschrift ontvang je ook tweemaandelijks in je mailbox. Ken je collega's die In dialoog ook digitaal willen ontvangen? Bezorg hen de inschrijvingslink.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving februari 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van februari 2019:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 27 februari 2019
 
De verslagen van de andere directiecommissies verschenen al in de nieuwsbrief van donderdag 21 februari 2019.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schrijf je in voor Vlaanderen Wees Wijs-dag
 
Vlaanderen wees wijs   De inschrijvingen voor het groot ondewijsdebat basisonderwijs (op 24 april in de AB) van DCBaO komen vlot binnen, maar onze zaal zit nog niet bomvol. Wij, DCBaO, een groep vrijwillige directeuren uit heel Vlaanderen, voelen ons met jouw aanwezigheid verder gedragen om te ijveren voor een beter basisonderwijs.
 
We nodigden tien Vlaamse toppolitici uit om de dagelijkse noden van de basisschool kenbaar te maken.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je 
 
 
► 
 
een commentaar bij de bespreking van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX op 21 en 28 februari 2019.
 
► 
 
de vragen om uitleg die door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, op 28 februari 2019 beantwoord werden.
 
► 
 
Landingsbanen in het onderwijs
 
► 
 
SYNTRA-diploma's
 
► 
 
Opleiding vroedkunde
 
► 
 
Informatieverspreiding van het aanbod secundair onderwijs
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 13 maart 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Agressie tegen leraren
 
► 
 
Verplichte niet-bindende toelatingsproeven in de lerarenopleiding
 
► 
 
Schoolkamperen
 
► 
 
Toekomst van het M-Decreet
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een:
 
 
► 
 
schoolbegeleider secundair onderwijs voor de pedagogische begeleiding regio Oost-Vlaanderen
 
We plaatsen ook graag volgende vacature nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
projectcoördinator project 'Mijn trajectbegeleider is een prof’
 
Raadpleeg onze andere vacatures via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
De vzw Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid zoekt een directeur in de tweede graad van het secundair onderwijs in KS Diest.
 
► 
 
De vzw Comité voor onderwijs zoekt een directeur voor de basisschool Sint-Norbertus in Heverlee.
 
► 
 
De vzw Katholiek Basis en Secundair Onderwijs Ternat zoekt een pedagogisch directeur bovenbouw aso.
 
► 
 
De vzw De Ranken zoekt een adjunct-directeur secundair onderwijs in BimSem.
 
► 
 
De vzw Katholieke Scholen Sint-Laureins zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs (VIBO) zoekt een directeur buitengewoon basisonderwijs
 
► 
 
De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt een algemeen directeur
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
De Arteveldehogeschool zoekt een
 
 
► 
 
Medewerker studentencoaching en stagecoördinatie mondzorg
 
► 
 
Mediatheekmedewerker 
 
► 
 
Creatieve lay-outer 
 
► 
 
Medewerker onderzoek & ontwikkeling voor datamanagement en -beheer
 
► 
 
Programme manager afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit 
 
► 
 
(Praktijk)lector mondzorg master in de tandheelkunde of bachelor in de mondzorg (mondhygiënist) voor stage en praktijkonderwijs
 
► 
 
Medewerker ICT gebruikersondersteuning 
 
► 
 
Relatieverantwoordelijke secundair onderwijs 
 
► 
 
Sportmedewerker voor het uitwerken en begeleiden van sportaanbod voor hogeschoolstudenten
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De vzw-wet wordt de WVV
 
vzw-wetgeving   Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ (afgekort WVV) goed. Die wet vervangt het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet. De bedoeling van de wet is het vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren. 
 
Het vennootschapsrecht vormde in het verleden vaak een inspiratiebron bij de lacunes in het verenigingsrecht (rechtspersoonlijkheid, beperkte aansprakelijkheid van de leden …).  Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen integreert het verenigingsrecht en het vennootschapsrecht in één wetboek.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmaties en structuurwijzigingen aanvragen/melden vóór 1 april
 
Scholen gewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeten een aantal programmaties en structuurwijzigingen – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aanvragen/melden aan AgODi voor 1 april 2019.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderhouds- en energieprestatiecontracten in onderwijs
 
Het is onzeker of en hoe een onderhouds- en energieprestatiecontract zin heeft als alternatieve financieringspiste voor onderwijsgebouwen. Dat willen we leren. Het Vlaams Energiebedrijf biedt voor een beperkt aantal grote besturen ondersteuning bij zo’n OEPC-traject waaruit we voor al onze besturen veel willen leren.
 
Snel zijn is de boodschap. We verwachten je kandidaatstelling via infra.dossiers@katholiekonderwijs.vlaanderen uiterlijk op dinsdag 26 maart 2019 om 12 uur. Van daaruit bekijken we het traject verder.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
E-factuur vanaf 1 april 2019 verplicht voor overheidsopdrachten
 
Eindelijk is het wetsontwerp e-facturatie klaar, maar op het koninklijk besluit is het nog even wachten. Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden, dus ook schoolbesturen, verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken. Leveranciers kunnen nog een tijdje zelf beslissen of ze bij overheidsopdrachten al dan niet een e-factuur gebruiken, maar ook daaraan komt op termijn een einde.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Berekening Reprobelbijdrage voor het volwassenenonderwijs
 
Reprobel   Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. In artikel 2 van het KB van 31 juli 2017 is per onderwijsniveau het bedrag van de vergoeding opgenomen.
 
Voor het volwassenenonderwijs is het bedrag vastgelegd op 30 cent per cursist tijdens een bepaalde referentieperiode. In het verleden werden er met Reprobel echter nog geen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop het aantal cursisten geteld moest worden.
 
In de toekomst vraagt Reprobel het aantal cursisten rechtstreeks op bij AHOVOKS, zodat voor alle centra één telwijze wordt gebruikt.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gunning schoolboeken secundair onderwijs
 
Schoolboeken   Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
De aanbesteding voorziet vier percelen overeenkomstig met de verschillende leveringsvormen die scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs (intern en extern boekenfonds).
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regels Commissie Zorgvuldig Bestuur m.b.t. sponsoring en reclame
 
We herinneren je graag aan de decretale regels over reclame en sponsoring en aan de manier waarop de Commissie Zorgvuldig Bestuur die regels toepast in adviezen. We stellen immers vast dat steeds meer schoolbesturen op de één of andere manier in aanraking komen met reclame en/of sponsoring zonder zich daar altijd goed bewust van te zijn. Dat komt onder meer doordat reclame en sponsoring een bijproduct kunnen zijn van sociale media, crowdfunding en andere vormen van fondsenwerving en we daarmee steeds vaker geconfronteerd worden. In zo’n geval is een regel gauw onbewust overtreden.
 
Een goede opvolging van de eerste twee regels kunnen heel wat problemen vermijden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Clusteren bij deeltijdse opdracht
 
We actualiseerden de mededeling Clusteren bij deeltijdse opdracht. De mededeling is van toepassing in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en geldt niet voor het basisonderwijs. Ze verduidelijkt enkele knelpunten bij het deeltijds werken van personeelsleden, zoals het bepalen van de proportionaliteit en het werken op verschillende scholen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verlofstelsels 2019-2020
 
Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet. De mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden actualiseerden we op enkele plaatsen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging 20 maart 2019
 
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs heeft een stakingsaanzegging voor het personeel van het onderwijs ingediend op woensdag 20 maart. De personeelsleden kunnen, naar hun keuze, voor een halve of een volledige dag staken. 
 
Waar MVD-personeel solidair wil zijn met het onderwijzend personeel en mee actie wil voeren, zullen de vakorganisaties de actie ook voor hen als staking erkennen.
 
We verzamelden aanbevelingen en eventuele modelbrieven bij het thema Stakingen op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Concrete motivering bij aanvraag extra pedagogische studiedag(en)
 
Bij de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en) voor volgend schooljaar blijkt het niet voldoende te zijn om louter aan te geven dat de aanvraag kadert in de implementatie van Zill. Je moet motiveren hoe je de extra pedagogische studiedag(en) concreet zal invullen. Die motivering neem je best op in het protocol van het LOC.
 
Heb je al een aanvraag ingediend? Dan zal AgODi contact met je opnemen als de motivering onvoldoende was.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dienst Lerenden op tweedaagse vorming
 
Op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019 volgen alle medewerkers van de Dienst Lerenden een tweedaagse vorming op een externe locatie. Tijdens die tweedaagse is de dienst telefonisch niet bereikbaar en stel je je vragen het best via lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ook voor hoogdringende vragen kun je tijdens die dagen mailen naar dit e-mailadres. Wij zullen je dan zelf telefonisch contacteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Ontwerpleerplannen basisopties
 
Op de themapagina modernisering so vind je bij de ontwerpleerplannen eerste graad vanaf heden ook de ontwerpleerplannen voor alle basisopties en een update van het voorstel voor de administratieve vakbenamingen. Daarmee komen we tegemoet aan de vele vragen van scholen om inzicht te krijgen in de leerplandoelen van de basisopties in functie van programmatie of de invulling van het keuzegedeelte.
 
De komende weken geven we op basis van een FAQ een antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de basisopties.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Europees talenlabel 2019
 
Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen? Dan is het Europees Talenlabel 2019 iets voor jou. Het thema van dit jaar is 'Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen'.
 
Scholen uit het basis- of secundair (algemeen, beroeps en technisch of buitengewoon) onderwijs kunnen deelnemen. Meer informatie over het Europees talenlabel 2019 (thema, criteria) en het deelnameformulier vind je op de website.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
28e ICT-coördinatorendag met als thema ICT-inspiratie
 
Op 28 mei 2019 vindt onze 28e ICT-coördinatorendag plaats op de vertrouwde locatie Thomas More in Sint-Katelijne-Waver.
 
Het thema dit jaar is ICT-inspiratie. Laat je eens een dag inspireren door collega’s en wissel ideeën uit.
Met maar liefst vijftig sessies is er voor elk wat wils. Nooit eerder was het aanbod zo groot. We proberen zowel de pedagogische als technische ICT-coördinator te ondersteunen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Placemat met basisteksten katholieke dialoogschool
 
placemat  
 
De deelnemers aan het congres Ambitieus genereus van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontvingen in hun congrestas al een exemplaar van een placemat. Op die placemat staan basisteksten die aan de basis van een katholieke dialoogschool liggen.
 
Die basisteksten zijn ook overzichtelijk samengebracht op onze website, telkens met een rechtstreekse link naar de juiste tekst.
 
Als je de placemat bij de hand houdt of als je die webpagina bij je favorieten plaatst, hoef je voortaan nooit meer te zoeken naar die basisteksten en naar woorden om de katholieke dialoogschool ter sprake te brengen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vasten weekbezinning 2
 
Vasten   Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod op de website willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven vormingscentrum Guislain
 
Guislain   Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vorming in de kijker:
 
 
► 
 
Hechtingsstoornissen op woensdag 3 april 2019 van 13.30 tot 16.30 uur - Inschrijven
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Op maandag 1 april 2019 trapt RTC West-Vlaanderen de West-Vlaamse editie van het InnoVET-traject op gang met een inspiratie-avond opgehangen rond de zeven Vlaamse transitieprioriteiten en de manier waarop we leraren secundair onderwijs kunnen ondersteunen in hun 'futureproof worden' voor het onderwijs van (over)morgen. We nodigen vertegenwoordigers van het secundair onderwijs (zowel zachte als harde studierichtingen), het bedrijfsleven en onze intermediaire partners uit op deze kickoff, waarop meteen ook een oproep tot het indienen van projectvoorstellen gelanceerd wordt vanuit het Departement Onderwijs.
 
► 
 
Voor de negende keer al begint op VRT-jongerenzender MNM de spannende strijd om de mooiste titel die een middelbare school in ons land kan binnenhalen: die van De Strafste School. Het motto is als vanouds "Grenzen verleg je samen".  Inschrijven kan heel eenvoudig door voor 28 maart op mnm.be een filmpje achter te laten waarin je toont dat je leerlingen en leraren samen straf zijn.
 
► 
 
De International Philosophy Olympiad of kortweg IPO is een internationale filosofische essayschrijfwedstrijd voor jongeren van de derde graad die onder de bescherming staat van UNESCO. Ondertussen, na meer dan twintig edities, is de IPO uitgegroeid tot een evenement waaraan deelnemers uit ca. vijftig landen van over de hele wereld deelnemen met twee laureaten per land. De 27ste Internationale Filosofische Olympiade vindt plaats van 16 tot 19 mei 2018 in Rome. Hoe deelnemen?
 
► 
 
Het War Heritage Institute (WHI) en de vzw Auschwitz in Gedachtenis zoeken 1000 leerlingen voor het educatief leertraject ‘De Herinnering tegemoet’ met als orgelpunt een bezoek aan Auschwitz.  Een speciale trein spoort naar Auschwitz ter herdenking van de gedeporteerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bezoek met je leerlingen enkele van de zwaarst beladen plaatsen uit de geschiedenis. Maak kennis met de laatste overlevenden. Verbroeder met jongeren uit alle Europese landen. Wil jij erbij zijn? Surf dan snel naar www.treinder1000.be. Je vindt er meer info en je kunt je inschrijven tot en met vrijdag 24 mei 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacatures van externen
 
 
► 
 
De Vlaamse Onderwijsraad zoekt een tijdelijke projectmedewerker voor InnoVET
 
► 
 
Buurten met erfgoed zoekt een trekker met stuwkracht/projectmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuws in de klas
 
Heb jij voor dit schooljaar al papieren kranten en magazines besteld? Doe het vandaag nog! Wat moet je doen?
 
 
► 
 
Meld je aan op www.nieuwsindeklas.be
 
► 
 
Bekijk welke periode voor jou past. Er zijn nog vier periodes beschikbaar.
 
► 
 
Bestel je nieuwspakket voor in de klas.
 
► 
 
Snuister ook eens verder op de website. Je vindt er boeiende themadossiers, audiovisueel materiaal en heel wat lesmateriaal.
 
► 
 
De nieuwspakketten worden gratis bij je op school bezorgd.
 
Veel plezier met Nieuws in de klas, een tornado aan nieuws, maar dan netjes gebundeld in één pakket.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook