In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over de verplichte deelname aan contactonderwijs in de heropgestarte leerjaren. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief berichten we onder andere over de verplichte deelname aan contactonderwijs in de heropgestarte leerjaren. 
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Algemeen

 
 
Bereikbaarheid Vrij CLB Limburg na 18 mei
 
Limburg is hard getroffen en het coronavirus circuleert nog steeds. Vrij CLB Limburg wil maximaal de bubbels in de scholen beschermen en hun steentje bijdragen tot de beheersing van de coronacrisis.
 
Wij blijven, ook na 18 mei, bereikbaar voor vragen van leerlingen, ouders en scholen via telewerk, videocall en online vergadertools.
 
We werken face-to-face op afspraak wanneer het niet anders kan (bijvoorbeeld voor noodzakelijke testafnames of moeilijke gesprekken omwille van verontrusting of een taalbarrière). 
 
Uit de risicoanalyse blijkt dat de meest veilige plaats voor een fysieke afspraak het CLB is, gevolgd door de school en dan pas het huisbezoek. Naast de CLB-chat op Vlaams niveau, is er ook de coronachatbox van Vrij CLB Limburg. Leerlingen, ouders en scholen kunnen ook via dit kanaal de talrijke vragen rond heropstart van de scholen en de Covid-epidemie stellen.
 
Je kunt alle contactgegevens terugvinden op www.vrijclblimburg.be.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Mondmaskers die de mond zichtbaar laten
 
De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad verplichten alle personeelsleden én alle leerlingen vanaf het secundair onderwijs om een mondmasker te dragen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: bij contact met kleuters moeten personeelsleden geen mondmasker op, maar in hun contacten met collega’s of met de ouders van de kleuters wel. En in internaten moeten opvoeders – zolang ze in hun contactbubbel met de internen blijven – ook geen mondmasker op.
 
Het spreekt voor zich dat het dragen van een mondmasker de verstaanbaarheid belemmert. Zeker met doven en slechthorenden is het onmogelijk om te communiceren met een gewoon mondmasker. Liplezen kan dan immers niet meer.
 
Op initiatief van enkele scholen met leerlingen met een auditieve beperking, onder andere het Koninklijk Instituut Woluwe (reportage Radio 1), werd een patroon voor een mondmasker met venster ontwikkeld. Viroloog Marc Van Ranst keurde dat patroon goed en je kunt het vinden op maakjemondmasker.be. Je kunt er dus zelf mee aan de slag. Bekijk het filmpje van Karrewiet hierover.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vraag- en antwoordsessie veiligheid en haalbaarheid heropstart
 
De heropstart komt eraan en iedereen heeft  de nodige voorbereidingen getroffen, maar we begrijpen dat er nog vragen zullen komen. Daarom kozen we ervoor om voor het thema Veiligheid en haalbaarheid heropstart een vraag- en antwoordsessie te organiseren via een videochat. Log in en stel de vragen waar je mee zit.
 
 
► 
 
Vrijdag 15  mei ’20 van 16 tot 17 uur
 
► 
 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82567417305
 
► 
 
Wachtwoord: 645113
 
► 
 
Maandag 18 mei ’20 van 16 tot 17 uur
 
► 
 
Link: https://us02web.zoom.us/j/83230196753
 
► 
 
Wachtwoord: 104035
 
► 
 
Dinsdag 19 mei ’20 van 14 tot 15 uur
 
► 
 
Link: https://us02web.zoom.us/j/83761583288
 
► 
 
Wachtwoord: 702350
 
► 
 
Woensdag 20 mei ’20 van 11 tot 12 uur
 
► 
 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82576674070
 
► 
 
Wachtwoord: 452922
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel bevraagt onze leerlingen
 
De Vlaamse Scholierenkoepel deed een online bevraging bij scholieren uit het secundair onderwijs over wat zij ervan vinden binnenkort terug naar school te gaan, of niet meer naar school te kunnen gaan. Hieruit bleek onder meer dat de helft van de bevraagde leerlingen graag terug naar school wil. Ze missen hun vrienden en verkiezen contactonderwijs. Vooral de leerlingen in de eerste graad, het bso en het kso hebben veel zin om terug naar school te gaan. Ongeveer een derde van de leerlingen voelt zich onveilig. Zij hebben dan ook geen zin om terug naar school te gaan. Velen van hen geven aan dat ze bang zijn om besmet te worden en afstandsonderwijs verkiezen.
 
Vandaag lanceert VSK een tweede enquête. Hierin wordt gepeild naar de meningen van de scholieren over afstandsonderwijs, het onthaal voor wie terug naar school gaat, het einde van het schooljaar en de voorlopige plannen met de zomerscholen. De bevraging gebeurt via de volgende link www.scholierenkoepel.be/bevraging. Voor de representativiteit van deze bevraging zou het goed zijn dat zoveel mogelijk leerlingen ze invullen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verplichte deelname aan contactonderwijs in de heropgestarte leerjaren
 
Vele scholen stellen zich de vraag hoe ze moeten omgaan met leerlingen die bij de heropstart op school worden verwacht, maar niet aanwezig zijn.
 
In principe gelden de gewone regels rond schoolafwezigheid in de leerjaren die heropstarten. De betrokken leerlingen moeten dus naar school komen behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Maar we verwachten inderdaad dat sommige leerlingen afwezig zullen zijn omdat
 
 
► 
 
zij of hun ouders angstig zijn, of problemen hebben met hun mentaal welzijn;
 
► 
 
zij of iemand uit hun gezin behoren tot een risicogroep;
 
► 
 
er een vermoeden is van coronabesmetting in het gezin;
 
► 
 
 
Om dergelijke persoonlijke redenen kunnen scholen leerlingen als gewettigd afwezig beschouwen.
 
Om dat te achterhalen, kunnen scholen het CLB inschakelen om samen in overleg te gaan met de ouders en leerlingen. Zo kan de school de onderliggende redenen onderkennen, erop inspelen en de afwezigheid eventueel zelf wettigen (code ‘P’). Alleen bij flagrant spijbelen, zal de code ‘B’ behouden blijven. Wij vragen echter omzichtig om te springen met de code ‘B’, zeker als het risico bestaat dat kwetsbare leerlingen extra getroffen worden door de mogelijke gevolgen voor de schooltoeslag. Dit sluit aan bij het advies zoals verwoord in punt 3.1 van de ministeriële omzendbrief NO/2020/01 van 11 mei 2020.
 
We denken wel dat de schoolorganisatie moet uitgaan van de aanwezigheid van alle leerlingen van de heropgestarte leerjaren. Het ligt moeilijk rekening te houden met eventuele afwezigheden, omdat de schoolorganisatie niet mag verhinderen dat leerlingen die naar school willen komen, dat niet kunnen. Men moet dus wel rekening houden met eventuele terugkeerders.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen met specifieke problematieken uit niet-opgestarte leerjaren
 
In de Nieuwsbrief van 27 april braken we een lans voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen in het kader van de opvang; in de Nieuwsbrief van 4 mei meer specifiek voor de nieuwkomers in OKAN.
 
De omzendbrief NO/2020/01 van 11 mei 2020 over “Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs vanaf 15/05/2020” maakt een onderscheid tussen:
 
 
► 
 
Leerlingen die verwacht worden op uw school voor contactonderwijs (leerlingen uit de opengestelde leerjaren binnen uw school en eventueel leerlingen met specifieke problematieken uit andere leerjaren);
 
► 
 
Leerlingen aanwezig in de opvang van de school.
 
Dit betekent dat leerlingen met specifieke problematieken uit niet-opgestarte leerlingen, op dezelfde manier benaderd worden als leerling in de heropgestarte leerjaren. Als hen wordt gevraagd naar school te komen, dan worden ze daar ook effectief verwacht behoudens in geval van gewettigde afwezigheid. Blijven ze, hoewel ze gezond zijn, toch afwezig, dan kan men het CLB inschakelen. Gezien de ongeziene situatie adviseren we in deze gevallen wel degelijk de afwezigheidscode ‘P’.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook