Dit is nieuwsbrief 204 van 11 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 204 van 11 juni 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Jouw lidmaatschap ‘19-’20 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Noodzakelijk overleg tussen school en internaat bij de voorbereiding van september
►  Boodschap van Joris Hessels bij einde schooljaar
►  Bezorg ons je mening over 'In dialoog'
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Extra werkingsbudget ter compensatie van coronakosten
►  Terugvordering van de kosten van de paasnoodopvang bij het lokaal bestuur
►  Systematisch scannen van temperatuur aan schoolpoort in strijd met privacywetgeving
►  Enquête over de kosten van de coronacrisis
►  Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs melden aan AGODI tegen 15 juni
►  Opleiding basiskennis preventieadviseur PA3 – drie reeksen in 2020-2021
Personeel
►  Nog geen definitieve goedkeuring BVR over de verlofstelsels
Lerenden
►  Verlaging van de leerplicht en taalscreening
►  Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021
►  Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs (enkel voor OV4) 2020-2021
►  Beperkte aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
Curriculum & vorming
►  Aanvraag rapporten van de gevalideerde toetsen
►  Zin in leren! Zin in leven! een venster op de wereld
►  Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
►  Erasmus in Duaal Leren en Leren en Werken start weer op
Identiteit & kwaliteit
►  Rooms-katholieke godsdienst in de kleuterschool
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Jouw lidmaatschap ‘19-’20 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Ook dit schooljaar bieden we je vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwaliteitsvolle dienstverlening aan. Heb je vragen over personeelsaangelegenheden, infrastructuur, zorgbreed en kansenrijk onderwijs, eindtermen, leerplannen, kwaliteitsontwikkeling, leiderschap of identiteitsontwikkeling … dan kun je bij onze medewerkers terecht.
 
Je ontving de afgelopen dagen de uitnodiging tot betaling of zal deze eerstdaags ontvangen. Gegeven de bijzondere context waarin we met z’n allen werken, kozen we ervoor deze wat later dan de voorbije jaren te versturen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Noodzakelijk overleg tussen school en internaat bij de voorbereiding van september
 
De context van internaten is erg verschillend. Bepaalde internaten zijn verbonden aan één school, de meeste internaten werken samen met verschillende scholen. Het is mogelijk dat er in september opnieuw een combinatie nodig is van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Als school hou je bij de organisatie best rekening met de interne leerlingen zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de ondersteuning van het internaat,  aansluitende dagen les in plaats van op maandag en donderdag ...
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Boodschap van Joris Hessels bij einde schooljaar
 
joris hessels   Door het coronavirus en de bijhorende maatregelen zullen de meeste proclamaties er dit schooljaar heel wat anders uitzien. Joris Hessels (bekend van Radio Gaga, de Weekenden en Gentbrugge) maakte daarom dit filmpje om je afstuderende leerlingen een hart onder de riem te steken. 
 
Voel je zeker vrij om het filmpje te gebruiken tijdens het afstudeermoment of bezorg het op het einde van het schooljaar digitaal aan jullie afstuderende leerlingen. Veel succes ermee!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezorg ons je mening over 'In dialoog'
 
In dialoog  
 
Tweemaandelijks versturen we het tijdschrift 'In dialoog' naar onze leden. Om het tijdschrift zo relevant en aantrekkelijk mogelijk te maken voor jou, verzamelen we jouw mening over de inhoud, vorm en het doel.
 
Bezorg ons je mening en vul onze enquête in. De enquête duurt slechts 5 minuten en kun je nog invullen tot en met 19 juni. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlementaire activiteiten  
 
Schriftelijke vragen  
 
We bezorgen je de schriftelijke vraag over onderwijs die deze week beantwoord werd.
 
Commissie onderwijs  
 
We bezorgen je een kort commentaar bij:
 
 
► 
 
de behandeling (in de Verenigde commissies Onderwijs en Werk) van het ontwerpdecreet over Syntra Vlaanderen op 4 juli
 
► 
 
de behandeling van een voorstel van resolutie over zomerscholen 
 
► 
 
de (voorlopige) behandeling van OD XXX.
 
Plenaire vergadering  
 
We bezorgen je de actuele vragen die minister van Onderwijs Ben Weyts beantwoordde op 10 juni 2020:
 
 
► 
 
capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een:
 
 
► 
 
coördinerende functionele analist ICT (100%)
 
► 
 
stafmedewerker secundair onderwijs bij Dienst Personeel
 
► 
 
vacature pedagogisch begeleider domein economie en organisatie - PB regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
vacature halftijds pedagogisch begeleider Engels/CLIL - PB regio West-Vlaanderen
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Landen vzw zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Katholiek basisonderwijs Lanaken zoekt voor de school Jan Rosier een beleidsondersteuner als voorbereiding op een directiefunctie vanaf 1 september 2021.
 
► 
 
Schoolbestuur vzw KOBeL zoekt een directeur voor De Wegwijzer in Lummen.
 
► 
 
KOBA Metropool vzw zoekt een directeur basisonderwijs in Borgerhout.
 
► 
 
De vzw Broeders van Liefde zoekt een directeur OV4-OV1 en een directeur OV3 voor de secundaire scholen Sint-Ferdinand.
 
► 
 
Het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs Gent vzw zoekt een technisch adviseur-coördinator.
 
► 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoekt een directeur voor de Vrije Basisschool Don Bosco in Wijnegem.
 
► 
 
Vzw KOMO, Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving zoekt een technisch adviseur bouw en hout.
 
► 
 
Het schoolbestuur van vzw KIDS zoekt een directeur voor BuBaO KIDS in Hasselt.
 
► 
 
De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt een algemeen directeur voor de basisschool in Strombeek-Bever.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.  
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Extra werkingsbudget ter compensatie van coronakosten
 
De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:
 
 
► 
 
mondmaskers voor de personeelsleden en van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs
 
► 
 
de aankoop van het nodige poetsmateriaal
 
► 
 
de inzet van extra poetspersoneel
 
► 
 
de aankoop van ander materiaal voor de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, zoals ontsmettingsmiddelen, kuisproducten en andere noodzakelijke hygiënische infrastructuur
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Terugvordering van de kosten van de paasnoodopvang bij het lokaal bestuur
 
Scholen die in de paasvakantie noodopvang hebben ingericht, kunnen de kosten daarvan terugvorderen bij het lokaal bestuur. Je kunt daarbij gebruik maken van deze brief met sjabloon voor het kostenoverzicht.
 
Je moet de kosten zo volledig mogelijk kwantificeren maar ook rekening houden met de eventuele afspraken die je gemaakt hebt met het lokaal bestuur.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Systematisch scannen van temperatuur aan schoolpoort in strijd met privacywetgeving
 
De gegevensbeschermingsautoriteit bracht vrijdag 5 juni een advies uit in verband met het meten van koorts in het kader van de strijd tegen COVID-19.
 
Kort samengevat zegt dit advies dat er geen rechtsgrond bestaat voor een systematisch temperatuurafname bij personeel en leerlingen die toekomen op school. Het systematisch meten van de temperatuur van leerlingen en personeelsleden bij het toekomen op school is dus verboden.  Als regel blijft gelden: zieke kinderen/personeelsleden blijven thuis. 
 
Indien een leerling of personeelslid onwel wordt of zich ziek voelt, kan er in het EHBO-lokaal eventueel wel een temperatuur van de leerling of het personeelslid genomen worden.   
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Enquête over de kosten van de coronacrisis
 
Scholen hebben tal van extra kosten opgelopen en inkomsten mislopen ten gevolge van corona. De financiële impact voor scholen riskeert groot te zijn. Het gaat daarbij niet alleen over extra ICT-materiaal waarvoor al een beperkte vergoeding werd uitgekeerd, het gaat ook over kosten voor poetspersoneel, hygiëne en veiligheidsmateriaal, annuleringen van schooluitstappen, investeringen in lavabo’s … En we hebben het daarnaast over gederfde inkomsten uit schoolfeesten, eetdagen, verhuur van infrastructuur …
 
Jouw inbreng kan ons helpen om met de overheid in gesprek te gaan.
 
Het zou bijzonder nuttig zijn antwoord te krijgen op de vragen van deze enquête over de extra kosten waarmee jullie in schooljaar 2019-2020 door de coronacrisis te maken krijgen. Uiteraard is er geen enkele verplichting eraan mee te werken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling scholengemeenschappen basisonderwijs melden aan AGODI tegen 15 juni
 
We herinneren je nog eens aan de deadline van 15 juni 2020: in de Omzendbrief BaO/2005/11 en op de website Katholiek Onderwijs Vlaanderen lees je dat de gewijzigde of ongewijzigde samenstelling van de scholengemeenschappen basisonderwijs (legislatuur 2020-2026) ten laatste 15 juni 2020 moet melden aan AGODI.
 
AGODI doet een oproep om de melding tegen deze datum stipt op te volgen. Scholen en scholengemeenschappen vragen naar de omvang van de puntenenveloppe. AGODI kan deze berekening pas maken als het een volledig zicht heeft over alle te vormen scholengemeenschappen basisonderwijs vanaf 2020-2021.
 
Voor de melding gebruik je het document bijlage 4 van de Omzendbrief BaO/2005/11.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding basiskennis preventieadviseur PA3 – drie reeksen in 2020-2021
 
Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie? Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert tijdens het schooljaar 2020-2021 opnieuw de opleiding basiskennis preventie.
 
De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding 'Preventieadviseur Interne Dienst − Basiskennis' willen we aan preventieadviseurs, maar ook aan de hiërarchische lijn en directies, de gelegenheid bieden deze basiskennis te verwerven.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nog geen definitieve goedkeuring BVR over de verlofstelsels
 
Met de nieuwsbrief van 14 mei 2020 informeerden we jou over de wijzigingen loopbaanonderbreking en over het corona-ouderschapsverlof. We hebben er toen op gewezen dat de wijzigingen pas definitief worden nadat de Vlaamse regering haar goedkeuring gaf. Vandaag is deze definitieve goedkeuring er nog steeds niet.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Verlaging van de leerplicht en taalscreening
 
We krijgen veel vragen over de exacte ingangsdatum van de leerplicht, en het verplichte aantal halve dagen aanwezigheid op school. Daarom zetten we de relevante bepalingen in het ontwerp van decreet XXX nog even op een rijtje.
 
 
► 
 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht in het kleuteronderwijs, voor leerlingen die vijf jaar worden vóór 1 januari van het schooljaar. Daartoe moeten de kinderen 290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig zijn. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een vijfjarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.
 
► 
 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 voert de school voor elke leerling in het gewoon onderwijs (anderstalige nieuwkomers uitgezonderd) een verplichte screening uit bij het begin van de leerplicht. Deze screening gaat na wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit vóór de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021
 
Zoals we vorige week via onze nieuwsbrief communiceerden, hebben we dit schooljaar te maken met een aantal onverwachte wijzigingen voor de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021. Het ontwerp van onderwijsdecreet XXX wijzigde namelijk op een aantal punten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs (enkel voor OV4) 2020-2021
 
Vanaf dit schooljaar zullen klassenraden een advies moeten geven over overzitten. We formuleerden een tekstsuggestie voor de aanpassingen aan het schoolreglement met het oog op volgend schooljaar. Deze tekstsuggestie verspreidden we via ons nieuwsbericht van 22 april.
 
De regelgeving werd op dit punt echter gewijzigd: de voorwaarden voor overzitten bij een B-attest worden doorgetrokken naar het oriënteringsattest A met uitsluiting voor bepaalde basisopties/pakketten, uitgereikt in het eerste leerjaar A of B.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Beperkte aanpassingen APR 3 over de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
 
We wijzigden punt 7.2.3 van de APR 3 op twee plaatsen:
 
 
► 
 
In de nieuwsbrief van 4 juni verwezen we naar een recente aanpassing van de regelgeving waardoor een leerling het 1ste leerjaar A of B wel kan overzitten na het behalen van een oriënteringsattest A met beperkingen, op voorwaarde van een positief advies van de delibererende klassenraad en een (niet-bindend) advies van het CLB. De aanbeveling over de beperking tot alle basisopties van het 2de leerjaar A was hieraan nog niet aangepast. We voegden toe dat een leerling bij een gunstig advies van de delibererende klassenraad tot overzitten de keuze heeft: ofwel zit hij over, ofwel gaat hij naar het 2de leerjaar B. Bij een negatief advies tot overzitten wordt de leerling gedwongen om naar het 2de leerjaar B over te gaan.
 
► 
 
Art. 39 van het Organisatiebesluit bepaalt dat een oriënteringsattest A na het 1ste leerjaar A of B de toegang kan beperken tot “een of meer basisopties of pakketten van de basisopties van het tweede leerjaar A of het tweede leerjaar B”. De richtlijnen bij het model (= bijlage 1 van de omzendbrief SO 64) zijn opener geformuleerd en verwijzen naar “en/of”. Een delibererende klassenraad kan er dus voor kiezen om de leerling de toegang te ontzeggen tot een aantal basisopties en pakketten van de basisopties. Dat neemt niet weg dat we in de aanbevelingen nog steeds schrijven dat een oriënteringsattest A met beperkingen volgens ons slechts in een beperkt aantal situaties gemotiveerd kan worden.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Aanvraag rapporten van de gevalideerde toetsen
 
Vanaf vrijdag 19 juni 2020 kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten aanvragen van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag zul je de rapporten kunnen raadplegen. Jij en je collega’s krijgen daarvoor een e-mail toegestuurd met daarin een rechtstreekse link naar jullie rapporten.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Zin in leren! Zin in leven! een venster op de wereld
 
Zin in leren! Zin in leven! is het instrument om flexibel in te spelen op de steeds veranderende context. Een goede kennis van het leerplan is de voorwaarde om vlot te schakelen en kwalitatief onderwijs te blijven garanderen. Om je daarbij te ondersteunen, bieden we volgend schooljaar specifieke teamgerichte nascholingen over de verdieping van Zin in leren! Zin in leven! aan. We stellen dit aanbod voor in een filmpje.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures codi-groepen secundair onderwijs
 
Voor de codi -groepen Arbeidsmarkt, Doorstroom, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, STEM en Taal en cultuur zijn er vacatures voor (adjunct-)directeurs van welbepaalde regio’s. In functie van een evenwichtige samenstelling van de verschillende codi-groepen zijn we op zoek naar volgende profielen:
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Erasmus in Duaal Leren en Leren en Werken start weer op
 
erasdu  
 
Ook het project “Erasmus Duaal” (of kortweg “ErasDu”) heeft stilgelegen tijdens de Corona-lockdown: geen enkele leerling heeft in het voorjaar 2020 kunnen deelnemen aan een stage in het buitenland. Er waren nochtans 85 kandidaten.
 
Er wordt momenteel hard gewerkt om deze kandidaten een nieuwe kans te geven in dit najaar. En ondertussen beginnen we met de voorbereidingen voor het uitzenden van nieuwe deelnemers. Deze zijn Duaal Lerenden – ook in buso, inclusief de Leerlingen in Leren en Werken. De voorkeur gaat uit naar leerlingen uit de derde graad.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Rooms-katholieke godsdienst in de kleuterschool
 
In een katholieke school staat de brede vorming van kinderen en jongeren centraal. Daar hoort levensbeschouwelijke vorming van in de kleuterschool wezenlijk bij. Voor sommige politici bleek dit onlangs een probleem, konden we uitgebreid lezen in kranten en op sociale media. Maar de reacties daarop werden door krantenredacties niet opgenomen. Omdat we de argumenten voor de plaats van rooms-katholiek godsdienst in het curriculum van kleuteronderwijs de moeite waard vinden, delen we ze graag met jou. Godsdienstlessen in de kleuterschool helpen kleuters ondermeer:
 
 
► 
 
om met moeilijke aspecten van het leven om te gaan;
 
► 
 
om met een open blik naar het eigen levensbeschouwelijke verhaal van hun thuisomgeving te kijken;
 
► 
 
om levensbeschouwelijke verschillen te verkennen en te waarderen;
 
► 
 
om zich volledig, als persoon, te ontwikkelen.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Leerverschillen zijn inherent aan de klaspraktijk. Deze verschillen als troef inzetten om elke leerling maximale leerkansen te bieden, is wat binnenklasdifferentiatie (BKD) doet. Ben je lerarenopleider en wil je graag meer weten over BKD? Dan is deze online vorming 'Binnenklasdifferentiatie voor lerarenopleiders' op 2 juli en 20 augustus 2020 iets voor jou! 
 
► 
 
Cultuureducatief aanbod voor afstandsonderwijs: In de periode dat scholen en cultuurhuizen slechts gedeeltelijk open zijn, vind je op Cultuurkuur inspirerende alternatieven voor cultuuronderwijs op afstand.  Blader door het online aanbod en ontdek al het moois dat cultuurpartners aanbieden in coronatijden.
 
► 
 
The International School for Holocaust Studies organiseert gratis filmlessen over minder bekende holocaustfilms. Je kunt hier gratis op intekenen en achteraf wordt ook ingegaan op hoe je hiermee in de klas aan de slag kunt.
 
► 
 
In 1996 werd het M.I.S.C.-concept van Prof. P. Klein in België geïntroduceerd. Daarrond werd nu een weekkalender ontwikkeld (A. Janssens, Garant) die bestaat uit 52 weektips. De weekkalender beschrijft de kenmerken van een ontwikkelingsgerichte interactie tussen het jonge kind en zijn leraar en staan beschreven in het M.I.S.C.-concept van Prof. Pnina Klein. Voor meer info kun je mailen naar mail@CeSMOO.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook