Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste

 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vanaf nu inschrijven op de raamovereenkomst levering van schoolboeken secundair onderwijs
 
Op 8 maart 2019 gunde vzw DOKO de vier percelen van de overheidsopdracht voor de levering van schoolboeken secundair onderwijs aan vier verschillende leveranciers.
 
We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs:
 
 
► 
 
Perceel 1: de pure bulklevering waarbij de school zelf instaat voor de verdere verdeling van de schoolboeken
 
► 
 
Perceel 2: de aankoop en levering van schoolboeken in eigen beheer door de school maar met ondersteuning door de leverancier met betrekking tot de logistieke, administratieve en financiële processen die gepaard gaan met de boekenverkoop
 
► 
 
Perceel 3: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van schoolboeken met vergoeding voor de school
 
► 
 
Perceel 4: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van de schoolboeken zonder vergoeding voor de school.
 
Je vindt op de DOKO-website meer informatie over de vier verschillende percelen.
 
Als schoolbestuur kun je vanaf nu intekenen op deze raamovereenkomst. Er is geen deadline om in te schrijven.
 
Met de overheidsopdracht beoogt vzw DOKO als aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:
 
 
► 
 
haar leden te ontzorgen rond het voeren van een overheidsopdracht (zowel voor intern als extern boekenfonds) en de juridische risico’s te dragen die daarmee gepaard gaan. Door toe te treden tot de opdracht is het schoolbestuur vrijgesteld om zelf een procedure op te starten binnen de wetgeving overheidsopdrachten;
 
► 
 
schaalvoordelen te sorteren die een positief effect hebben op de kostprijs (via hogere kortingen op schoolboeken en volumekortingen) én op de kwaliteit van de dienstverlening;
 
► 
 
keuzevrijheid te laten aan schoolbesturen over de manier waarop schoolboeken worden geleverd en verdeeld;
 
► 
 
aandacht te hebben voor een kansenrijke omgeving voor alle leerlingen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook