Dit is nieuwsbrief 145 van 20 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 145 van 20 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige kerstvakantie!
►  Ben jij al ‘genereus ambitieus’?
►  Warmste Week: internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen zamelen 42 000 euro in
►  Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Ann Stael
►  'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo
►  Protocol van akkoord bij besluit reaffectatie en wedertewerkstelling
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Netwerkgroepen overheidsopdrachten
►  Fiscale fiches verenigingswerk verplicht
Personeel
►  Mededelingen TADD aangepast aan cao XI
Lerenden
►  Bevraging ondersteuners ondersteuningsmodel
Curriculum & vorming
►  Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
►  Reactie op Memorandum NVKVV vzw over de toekomst van verpleegkunde en de zorgkundige
Identiteit & kwaliteit
►  Nieuwe themapagina 'Referentiekader onderwijskwaliteit'
►  Advent weekbezinning 4
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven
►  We ontvingen volgende vacature
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige kerstvakantie!
 
kerst  
 
Wij wensen je een zalige Kerstmis, een deugddoende vakantie en een prettig eindejaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 10 januari 2019.
 
Van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019 zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel gesloten. Van 2 tot en met 4 januari 2019 zijn onze diensten bereikbaar in een beperktere bezetting.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ben jij al ‘genereus ambitieus’?
 
Congres   Op 22 januari 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn tweede ledencongres Genereus ambitieus. We bieden die dag een boeiend programma dat door, voor en met onze leden is uitgewerkt.
 
Wil je weten
 
 
► 
 
hoe we de lat hoog leggen voor iedereen?
 
► 
 
hoe we jonge mensen uitdagen te worden wie ze kunnen en willen zijn?
 
► 
 
wat kwaliteitsvol besturen in de praktijk inhoudt? 
 
► 
 
welke verwachtingen wij formuleren ten aanzien van de Vlaamse regering? 
 
Schrijf je dan snel in en verover de laatste plaatsen in de Koningin Elisabethzaal!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Warmste Week: internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen zamelen 42 000 euro in
 
Warmste Week   Bijna alle honderd internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor De Warmste Week van Studio Brussel. Met een honderdtal acties voor dertig goede doelen brachten ze 42 457 euro bijeen. 120 internen overhandigden dat bedrag op woensdag 19 december aan de presentatoren van Studio Brussel in domein Puyenbroeck.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld: interview met Ann Stael
 
Ann Stael   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Ann Stael aan het woord. Ann is algemeen directeur van Scholengroep Sint-Rembert Torhout met dertien basisscholen, tien secundaire scholen en twee internaten in hartje West-Vlaanderen: Torhout, Handzame, Koekelare, Lichtervelde en Zedelgem.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
'Samen op weg naar meer inclusie’: colloquium buo
 
Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?
 
Dan biedt het colloquium buitengewoon onderwijs van 30 januari tot en met 1 februari 2019 een unieke gelegenheid om samen met directies buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiding en anderen te leren, te reflecteren en te netwerken. Ontdek het volledige programma
 
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van akkoord bij besluit reaffectatie en wedertewerkstelling
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs.
 
Besturen, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
We zoeken een gedreven collega om in regio Antwerpen aan de slag te gaan als pedagogisch begeleider studiegebied personenzorg (50 %).
 
We plaatsen graag deze vacatures nog eens in kijker:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs ad interim regio Antwerpen
 
► 
 
halftijdse begeleider ‘identiteitsontwikkeling en pastoraal’ in de vicariale diensten regio Limburg
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
 
► 
 
praktijklector e-business en e-communication
 
► 
 
lector ondernemingsrecht
 
► 
 
diensthoofd ict
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Netwerkgroepen overheidsopdrachten
 
Lerende netwerken   Naast vormingen organiseert en ondersteunt vzw DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. De mensen die nu bij de verschillende besturen instaan voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd worden, hebben zelden een klankbord bij hun directe collega’s. 
 
Voor hen is het waardevol te kunnen afstemmen met ‘gelijkgezinden’, onderwijsmensen die ook ervaring hebben met die materie. Daarom organiseert vzw DOKO op regelmatige tijdstippen regionale bijeenkomsten van netwerkgroepen overheidsopdrachten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fiscale fiches verenigingswerk verplicht
 
Schoolbesturen die in 2018 verenigingswerkers hebben aangesteld, moeten aan die verenigingswerkers in de loop van 2019 een fiscale fiche overhandigen. Die fiscale fiche moet zowel alle vergoedingen voor verenigingswerk bevatten als de kosten die het schoolbestuur aan de verenigingswerkers heeft terugbetaald.
 
Verenigingswerkers zullen de bedragen van die fiscale fiche moeten overnemen in hun aangifte van de personenbelasting. Zo kan de fiscus nagaan of de verenigingswerker voldoet aan de voorwaarden om de vergoeding voor verenigingswerk vrij te stellen van de personenbelasting.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Mededelingen TADD aangepast aan cao XI
 
Bij cao XI zijn de overheid en de vakorganisaties overeengekomen om de anciënniteitsvoorwaarde voor TADD die we tot nu toe kenden (720 dagen in ten minste 3 schooljaren), te versoepelen. In de overgangsfase zijn overgangsmaatregelen van kracht. Daarnaast is aanvangsbegeleiding vanaf 2019-2020 een recht en een plicht voor de tijdelijken van bepaalde duur.
 
Die wijzigingen zijn uiteengezet in de aangepaste mededelingen over tijdelijke aanstelling in wervingsambten, voor elk onderwijsniveau afzonderlijk. Aansluitend bij die mededelingen maakten we ook een 'stroomschema TADD-recht', dat uitwijst vanaf wanneer een individueel personeelslid voldoende anciënniteit bereikt om voor TADD te kunnen kandideren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Bevraging ondersteuners ondersteuningsmodel
 
Bij de invoering van het nieuwe ondersteuningsmodel werd bepaald dat een onafhankelijke commissie van experten en academici een evaluatie over het ondersteuningsmodel zal uitvoeren. Die evaluatie wil, naast andere bronnen, ook de ervaring van de ondersteuners meenemen. Het departement Onderwijs rekent op jouw hulp om onderstaande link te verspreiden naar de ondersteuners die bij jou tewerkgesteld zijn in het kader van een ondersteuningsnetwerk voor de brede types (basisaanbod, 3, 7 (STOS), 9), of als ondersteuner voor de kleine types (type 2, 4, 6, 7 (auditief)).
 
Gelieve de vragenlijst te bezorgen aan de ondersteuners. De bevraging duurt ongeveer 25 minuten. De verwerking gebeurt anoniem. De bevraging staat online tot en met vrijdag 18 januari 2019.
 
Bij vragen over de evaluatie kun je e-mailen naar emmerson.debusschere@ond.vlaanderen.be.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Kijkwijzers voor leermiddelengebruik bij onderwijsarrangementen vanuit Zill
 
Zill   Zowel digitaal als op papier biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen diverse ondersteunende materialen aan om het implementatieproces van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) te ondersteunen. Zoals we vorige week al in onze nieuwsbrief aankondigden, staan nu ook een aantal kijkwijzers online die je kunt raadplegen om op een doordachte manier leermiddelen in te zetten bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving binnen Zill.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Reactie op Memorandum NVKVV vzw over de toekomst van verpleegkunde en de zorgkundige
 
Op 5 december 2018 richtte de raad van bestuur van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) zich tot alle politieke partijen met hun memorandum Mei 2019 'Wat verwachten verpleegkundigen van het beleid na de federale en regionale parlementsverkiezingen?'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt afstand van de voorstellen in het memorandum om verpleegkunde op niveau HBO5 af te schaffen en de zorgkundige naar niveau 5 te tillen. Wij vinden dat naast masters en bachelors verpleegkunde, er ook ruimte is voor gegradueerden.
 
In een context waarin zorg steeds complexer wordt en de nood aan voldoende gekwalificeerde zorgverleners groeit, is het noodzakelijk om alle niveaus in de beroepenladder te behouden met respect voor ieders eigenheid. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Nieuwe themapagina 'Referentiekader onderwijskwaliteit'
 
ROK   Ben je op zoek naar informatie en materialen om met het referentiekader voor onderwijskwaliteit aan de slag te gaan op je school? Wil je meer weten over de ervaringen met inspectie 2.0? We bundelden deze informatie op de nieuwe themapagina referentiekader voor onderwijskwaliteitVoor vragen of opmerkingen over deze themapagina kan je terecht bij jerissa.debilde@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent weekbezinning 4
 
Advent   Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod op de website willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
OIEC-UNAEC organiseert op 17 januari 2019 in Straatsburg het seminarie 'Dialogue interculturel, apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie - Pratiques des écoles catholiques'.
 
► 
 
Wil uitleg krijgen over de nieuwe eindtermen voor je vak en de combinatie met de transversale eindtermen door de makers ervan? Wil je leesplezier verhogen met detectives, met Franse boeken, met King Arthur, door samen te lezen? Wil je een aantal interactieve en creatieve werkvormen voor je taalvak en Spass mit Deutsch? Wil je nagaan of en hoe je gedifferentieerd kunt evalueren? Kom dan naar de Taaldag van CNO op woensdag 6 februari 2019.
 
► 
 
Op woensdag 27 februari 2019 stelt de VLOR in Brussel de resultaten voor van zijn strategische verkenning over vluchtelingen en onderwijs. De studiedag richt zich tot directies van scholengemeenschappen, vertegenwoordigers van lokale overlegplatforms, CLB e.a. De studiedag vindt plaats in de Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel van 9 tot 13.30 uur. Inschrijven kan via www.vlor.be/activiteiten/studiedag-onderwijs-voor-vluchtelingen.
 
► 
 
Sint Lucas Antwerpen organiseert op woensdag 27 februari 2019 een gratis studiedag ‘kiezen voor hoger kunstonderwijs’, specifiek voor studiekeuzebegeleiders van leerlingen uit de derde graad middelbaar onderwijs. Het is een gratis studiedag. Wel vragen we vooraf kort aan te melden. Schrijf je online in of via e-mail naar doenja.engels-vandamme@kdg.be.
 
► 
 
De directiecommissie basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert op 24 april 2019 de 'Vlaanderen Wees Wijs-dag' voor alle directeurs van het katholiek basisonderwijs. Ze gaan die dag in gesprek met de politieke verantwoordelijken aan de hand van hun eigen memorandum.
 
► 
 
Vanuit het Europese project Homo’poly organiseert KU Leuven op 17 en 18 mei 2019 een conferentie rond homoseksualiteit. De conferentie biedt praktische workshops met didactische materialen voor secundair onderwijs.
 
► 
 
Van 16 tot 19 juni 2019 vindt het internationale EDEN congres plaats in VIVES. EDEN staat voor European Distance and E-Learning Network. De focus van de organisatie is afstandsonderwijs (levenslang leren) en digitalisering. Tijdens het congres kun je ervaringen uit onderzoek en onderwijspraktijk met elkaar delen en samen tot rijkere inzichten komen. Het thema van het congres is 'Connecting through educational technology'.
 
► 
 
Op woensdag 23 en donderdag 24 oktober 2019 vindt het evenement ‘School Education Transformation Technology’ (SETT) voor de eerste keer plaats in Flanders Expo in Gent. SETT is een onderwijsevenement rond schooltransformatie en hoe technologie daarbij kan helpen. Je kunt er nieuwe ideeën opdoen tijdens meer dan 100 lezingen en workshops, en de beurs met verschillende leertechnologieën bezoeken.
 
► 
 
Tele-Onthaal pakt uit met een nieuw logo en een nieuwe website. Tele-Onthaal wil daarmee haar opdracht herbevestigen om aan iedereen in Vlaanderen en Brussel een laagdrempelige hulpverlening aan te bieden die het verschil maakt. Tele-Onthaal blijft bereikbaar via de telefoon (24/7) naar 106 of chat via www.tele-onthaal.be.
 
► 
 
De afgelopen maanden zijn rond het integratiepact tal van projecten opgestart, kregen nieuwe samenwerkingsverbanden vorm en werd een gloednieuwe website gelanceerd. Bekijk de projecten, ga in dialoog met de initiatiefnemers of nodig ze uit op je school. Misschien zitten er ook in jouw school ‘lokale helden’ die eindelijk klaar zijn om voor het voetlicht te treden. Neem alvast een kijkje op www.integratiepact.be.
 
► 
 
Breng je leerlingen door meditatie in contact met hun innerlijke kracht. Dit eenvoudige ‘Thuiskomen bij zichzelf’ geeft jou en je leerlingen groeikansen in concentratie, aandacht, zelfbeheersing en discipline. Ervaar de stilte als een dagelijkse lichamelijke, verstandelijke, emotionele en innerlijke evenwichtsoefening. Je ontdekt in de stilte een diepe bron van wijsheid, creativiteit en stabiliteit. Het zijn stevige stimulansen in elk pedagogisch proces en in de ontwikkeling van talenten. Geïnteresseerd? Surf naar www.DeKrachtvandeStilte.be. Lees zeker de missie. Meer info: Theo@DeKrachtvandeStilte.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature
 
Wil je van thuis uit examenvragen ontwikkelen of examens corrigeren voor de specifieke vakken van de studierichting Farmaceutisch technisch assistent? We zoeken externe medewerkers. Word freelance medewerker farmaceutische vakken bij de Examencommissie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook