Dit is nieuwsbrief 175 van 3 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 175 van 3 oktober 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
 

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Vertrouwen en samenwerking zullen succes onderwijsbeleid bepalen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vergeet de aanvraag scholengemeenschappen niet!
►  Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders
►  Verzekering 'Bekwame helpers'
►  Het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs
►  Nieuwe raamovereenkomst schoonmaakproducten - Inschrijvingen zijn geopend
►  Vorming ‘goed werkgeverschap’ en ‘breng diversiteit in je personeelsbestand’
Lerenden
►  Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen internaat en ouders
Curriculum & vorming
►  Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?
►  Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
►  Internationalisering in duaal leren en leren en werken
Identiteit & kwaliteit
►  Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
Nascholingen
►  'Aandachtstraining: mindful in het oog van de storm’
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Vertrouwen en samenwerking zullen succes onderwijsbeleid bepalen
 
Samen met de Vlaamse Regering blijft het katholiek onderwijs zich engageren voor excellent onderwijs. Dat bevestigt de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nadat die het regeerakkoord aftoetste aan het eigen memorandum. “Onze leden vragen vertrouwen en ruimte om mee aan excellent onderwijs voor elke leerling, cursist en student te werken. En als netwerkorganisatie willen we samen met onze nieuwe minister de hand aan de ploeg slaan, in het belang van het onderwijs in Vlaanderen”, zegt bisschop Johan Bonny, voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Solliciteer dan voor een van volgende functies:
 
 
► 
 
pedagogisch begeleider taal basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
pedagogisch begeleider maatschappij en welzijn (personenzorg) regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider Artistieke vorming focus beeld voor de regio Limburg en Mechelen-Brussel
 
Al onze vacatures kun je raadplegen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Destelbergen-Heusden zoekt een directeur basisonderwijs.
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Sint-Michiel vzw in Bree zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
De vzw IÑIGO, Ignatiaanse scholen, in Aalst zoekt een directeur buitengewoon secundair onderwijs.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vergeet de aanvraag scholengemeenschappen niet!
 
DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen ten laatste op 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, als scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, en volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in!
 
Raadpleeg zeker onze website en het stappenplan dat wij voor jullie uitwerkten. Daar vind je alle nodige informatie en documenten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid bestuurders
 
Naar aanleiding van de lancering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin ook een aantal nieuwe bepalingen staan over de aansprakelijkheid van bestuurders, hebben sommige schoolbesturen de wens om de verzekerde kapitalen voor de waarborg bestuurdersaansprakelijkheid te verhogen. 
 
De huidige verzekerde kapitalen voorzien in je verzekeringscontract, zijnde € 2 500 000 per schadegeval en € 5 000 000 per verzekeringsjaar, zijn doorgaans ruim voldoende. Dankzij bemiddeling van onze verzekeringsmakelaar IC Verzekeringen kunnen die verzekerde kapitalen, mits er een bijpremie betaald wordt, nu worden verhoogd naar € 5 000 000 , € 7 500 000, € 10 000 000  of € 12 000 000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verzekering 'Bekwame helpers'
 
In nieuwsbrief 172 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen de mededeling over verpleegkundige handelingen in onderwijs. Hoewel het wettelijk kader nog op zich laat wachten, heeft IC Verzekeringen intussen onderhandeld met de verschillende verzekeringsmaatschappijen die de polissen BA Onderwijsinstellingen - onderschreven via de vzw DOKO (vroeger vzw IRO en ServiKo) - in portefeuille hebben, om het burgerrechtelijk aspect van het stellen van die gedelegeerde verpleegkundige handelingen aan bekwame helpers te verzekeren. En met succes!
 
De burgerlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden die handelen als ‘bekwame helper’ is voortaan verzekerd als zij een fout zouden begaan bij het uitvoeren van gedelegeerde verpleegkundige handelingen binnen een individueel beleidskader.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs
 
schoolboeken   De aankoop van schoolboeken is steeds onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Voor aankopen boven de 30 000 euro per jaar moeten schoolbesturen een aanbesteding uitschrijven of inschrijven op een raamovereenkomst van een aankoopcentrale. De verplichting geldt ook voor interne boekenfondsen (waarbij de school zelf aankoopt) en voor externe boekenfondsen (waarbij de leerling de boeken aankoopt of huurt).
 
Met die wettelijke verplichting als uitgangspunt heeft vzw DOKO een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van schoolboeken, zowel via een intern als een extern boekenfonds. Je vindt daarover meer informatie op de website van vzw DOKO.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe raamovereenkomst schoonmaakproducten - Inschrijvingen zijn geopend
 
schoonmaakproducten   DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Alpheios Belgium N.V. voor de aankoop van schoonmaakproducten en dat voor alle percelen. 
 
Alle inhoudelijke informatie kun je vinden op onze DOKO-website onder de themafiche Schoonmaakproducten.
 
Dit is een open raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. Je kunt op ieder moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan DOKO via info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming ‘goed werkgeverschap’ en ‘breng diversiteit in je personeelsbestand’
 
Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dat niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren. Je kunt kiezen op welk moment je aansluit bij een vorming, verspreid over Vlaanderen, telkens vanaf 19 uur:
 
 
► 
 
maandag 14 oktober 2019 - Hasselt
 
► 
 
dinsdag 22 oktober 2019 - Brugge
 
► 
 
donderdag 24 oktober 2019 - Gent
 
Een vorming die ook inspeelt het op lerarentekort is ‘breng diversiteit in je personeelsbestand’. Tijdens de avond hoor je zowel een spreker die de visie rond diversiteit in je personeelsbestand in zijn/haar organisatie toelicht, als getuigenissen van ervaringsdeskundigen. We staan ook stil bij de brief van de bisschoppen en de wettelijke mogelijkheden en aandachtspunten vanuit de regelgeving. Je kunt aansluiten op 17 oktober 2019 in Mechelen of op 21 november 2019 in Gent.
 
Schrijf je snel in via www.nascholing.be.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen internaat en ouders
 
Het pedagogisch project van het internaat is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen. Die engagementsverklaring komt in de plaats van de vroegere Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs. Het is belangrijk om die engagementsverklaring kort te duiden in het internaatsreglement. In bijgaande mededeling vind je een tekstsuggestie.
 
Besturen, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?
 
Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?
 
Vanaf vandaag kun je via de evaluatiebox per leergebied een samenvatting raadplegen van de Vlaanderenbrede resultaten voor de gevalideerde toetsen van het schooljaar 2018-2019 en bieden we handvatten voor de klaspraktijk.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe publicatie Zill met AN ondersteunt leraren basisonderwijs met nieuwkomers in de klas
 
Zill met AN   De komst van een anderstalige nieuwkomer in je klas is een boeiende maar uitdagende gebeurtenis. Om je te helpen een traject op maat voor de nieuwkomer uit te stippelen én intussen de rest van je klas niet uit het oog te verliezen, ontwikkelden we de bundel Zin in leren! Zin in leven! met anderstalige nieuwkomers (Zill met AN). Een concrete tool om bij de hand te nemen bij de voorbereiding van je arrangementen, om in de buurt te hebben tijdens de uitvoering ervan of om je te helpen bij de reflectie over je aanpak.
 
ZILL met AN kost 9,5 euro (leden) of 13,50 euro (niet-leden). De bundel is verkrijgbaar vanaf 14 oktober 2019 via de webshop van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Naast onthaalleraren spelen reguliere leraren een zeer belangrijke rol bij de opvang van anderstalige nieuwkomers. Zill met AN focust daarom vooral op het ondersteunen van leraren in het lager onderwijs bij de opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere groep.
 
 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Internationalisering in duaal leren en leren en werken
 
In duaal leren en in leren en werken is het mogelijk om een deel van het traject te organiseren in een andere regio of het buitenland. Er zijn momenteel twee pistes:
 
 
► 
 
Leerlingen in een duaal traject kunnen een overeenkomst afsluiten met een bedrijf in Nederland, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap. Daarvoor gelden er bijzondere afspraken. Voor Nederland vind je een infofiche op de website van Syntra Vlaanderen. Voor Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zijn de infofiches nog in ontwikkeling. Je kunt al je vragen mailen naar duaalleren@syntravlaanderen.be.
 
► 
 
Dankzij het ErasDu2-project is het voor leerlingen in duale opleidingen of leerlingen in leren en werken mogelijk om korte werkstages te lopen in het buitenland. Dit schooljaar en volgend schooljaar is er ook specifieke aandacht voor leerlingen uit duale trajecten in het buitengewoon secundair onderwijs. Scholen moeten de kandidaturen van leerlingen indienen voor 15 november 2019. Tim Van Aken (tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen) beantwoordt graag je vragen.
 
Neem zeker eens een kijkje op onze themapagina internationalisering.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Gratis themadag KIES voor leidinggevenden
 
KIES  
Op 17 oktober organiseren we in het kader van KIES een themadag voor schoolleiders met als focus het verhogen van hun welbevinden en het verminderen van stress.
 
Naast plenaire sessies over kiezen voor jezelf en kiezen voor energy management, kun je tijdens de themadag ook kiezen uit boeiende workshops.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
'Aandachtstraining: mindful in het oog van de storm’
 
Ben je op zoek naar manieren om het mentaal welbevinden van jongeren te verhogen? Mindfulness kan je een heel stuk op weg helpen. Of het nu gaat om examenstress, te weinig zelfvertrouwen, problemen thuis, een conflict op school of internaat, de unieke aanpak van mindfulness zorgt ervoor dat jongeren gesterkt worden en helpt hen om met de uitdagingen en de moeilijkheden die op hun pad komen, om te gaan. Wanneer jongeren ermee leren omgaan in een internaats- of schoolcontext, zullen zij er later ook de vruchten van plukken.
 
Schrijf je snel in. Inschrijven kan tot en met 4 oktober 2019.
 
Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingen in de kijker
 
 
► 
 
Verdiepende opleiding voor trajectbegeleiders in duaal leren - extra reeks in Brussel – duaal leren
 
► 
 
Zillspiratiedagen: Zin in leren leren! – basisonderwijs
 
► 
 
Informatiesessies WellBe – alle onderwijsniveaus (preventieadviseurs, leidinggevenden, directeurs en bestuurders)
 
► 
 
Basisopleiding leidinggevenden in het katholiek volwassenenonderwijs – volwassenenonderwijs
 
► 
 
Taken automatiseren met PHP in 3 dagen – ICT-nascholing
 
► 
 
Leer je leerlingen online samenwerken en communiceren met Google apps – ICT-nascholing
 
► 
 
AutismeCentraalMethodiek basiscusus: introductie tweedaagse - gewoon en buitengewoon basis en secundair onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
eNSPIRED (VVOB-programma rond gelijke onderwijskansen) organiseert op 13 november in Gent het gastcollege Grenzeloos leren over meertaligheid. Zowel in het ‘globale Zuiden’ als in het ‘globale Noorden’ zijn klassen taaldivers. Les geven in alle thuistalen is  onmogelijk in zo’n taaldiverse klassen. Moedertalen van alle leerlingen op een positieve manier een plaats geven op school is wel mogelijk. Beide delen van de wereld kennen dezelfde uitdagingen in het onderwijs. eNSPIRED start de dialoog rond het thema en biedt de kans om samen te leren. Kathleen Heugh van de University of South Australia en Piet Van Avermaet van UGent zijn gastspreker.  In de namiddag zijn er internationaal geïnspireerde werkwinkels.
 
► 
 
Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert op maandag 18 november 2019 de 12de Welzijnsdag voor het onderwijs. Dit is een terugkomdag voor preventieadviseurs en een opleidingsdag 'welzijn op het werk' voor directies en technisch adviseurs.  Deelnameprijs kost 165 euro.
 
► 
 
Op maandag 18 november 2019 organiseert VLHORA - Vlaamse Hogescholenraad - in het Vlaams Parlement, een studiedag voor en door lerarenopleiders. De voorbije twee jaar werd er hard gewerkt aan het opstarten van lerende netwerken in de lerarenopleiding, specifiek rond thema's als diversiteit, taal, praxisonderzoek en klasmanagement.
 
► 
 
Op 15 januari wagen opnieuw 25 000 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs zich aan 30 uitdagende, wiskundige meerkeuzevragen.  Schrijf je leerlingen in voor de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) of voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad) via een schoolverantwoordelijk voor 25 november op www.vwo.be. Ken je trouwens Kangoeroe al? Dat richt zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en van de eerste graad secundair onderwijs. Neem zeker een kijkje op www.kangoeroe.org.
 
► 
 
Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? Nomineer jouw Beste Boekenjuf/meester.
 
► 
 
Op 31 juli 1944 vertrok het laatste grote konvooi naar Auschwitz, om 1310 mannen, vrouwen en kinderen uit 33 verschillende Europese landen naar het dodenkamp te brengen. Convoi 77 is een vereniging die de tragische gebeurtenis wil herdenken. Zij doen een oproep aan basis- en secundaire scholen om als project met leerlingen een concrete biografie van één van de gedeporteerden op te bouwen. De mooiste projecten zullen in januari 2021 op een internationaal forum worden gepresenteerd. Meer informatie (in het Frans en Engels) op convoi77.org.
 
► 
 
PeaceJam wil jongeren in contact brengen met Nobelprijswinnaars voor de vrede. Dit project rond vredeseducatie op middelbare scholen is een gezamenlijk initiatief van KU Leuven, UCLL, VUB en ULB. Leraren secundair onderwijs krijgen eerst een eendaagse opleiding. Registratie daarvoor kan via het inschrijvingsformulier PeaceJam Opleiding. In maart 2020 kunnen zowel leerlingen als leraren dan deelnemen aan de conferentie met een Nobelprijswinnaar voor de Vrede.
 
► 
 
De interassociatie-cel ‘iSTEM inkleuren’ organiseert een opleiding om STEM-lerarenteams in het secundair onderwijs te ondersteunen in het zelfstandig ontwikkelen van STEM-materiaal. De opleiding bestaat uit vier workshops van telkens een halve dag (woensdagnamiddag), in combinatie met concrete tussentijdse teamopdrachten. Nadien wordt een optionele terugkomsessie voorzien waarin uitgewerkt leermateriaal dieper gereviewd kan worden. De eerste reeks vindt plaats Leuven. Schrijf je in voor 15 oktober 2019. Het aantal plaatsen is beperkt. De cel ‘iSTEM inkleuren’ is gegroeid uit samenwerkingsverbanden tussen partners uit de universitaire associaties en werkt met subsidies van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.
 
► 
 
Het Kinderrechtenverdrag bestaat 30 jaar. Kinderrechtencommissaris Caroline is fan van artikel 12. Dat zegt dat kinderen en jongeren het recht hebben hun eigen mening te geven en gehoord te worden in belangrijke beslissingen die hen aanbelangen. Volwassenen moeten hier rekening mee houden. Oproep: laat jouw leerlingen horen.
 
► 
 
Project TALENT initieert een lerend netwerk voor scholen rond verrijking voor cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs. Welk verrijkingsmateriaal bestaat er? Hoe ga je als leraar zelf aan de slag om voor jouw vak een verrijkte les te ontwerpen? De timing en inhoud van de bijeenkomsten van het lerend netwerk worden bepaald door de deelnemende scholen. Tijdens de bijeenkomsten vertrekken we van materiaal, ervaringen en ideeën die door de deelnemende scholen worden aangebracht. Dat wordt versterkt door input vanuit project TALENT. Interesse? Mail dan vóór 31 oktober 2019 naar talent@kuleuven.be met vermelding van de naam van je school, de naam en functie van de persoon die vanuit je school zal deelnemen en een korte toelichting van wat je school kan bijdragen aan het lerend netwerk.
 
► 
 
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bestaat sinds 1996 en bekroont ieder jaar leraren die zich in hun beroep onderscheiden. Deze thematische prijzen richten zich naar leraren van het gewoon basis- en secundair onderwijs van beide gemeenschappen van ons land en bekronen pedagogische modelprojecten.
 
► 
 
De Prijs “Natuurwetenschappen, Wiskunde en Technologie: een sleutel voor onze toekomst”
 
► 
 
De Prijs “Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school”
 
► 
 
De leraren mogen hun kandidaatsdossier tot 31 januari 2020 insturen.
 
Daarnaast lanceert de Stichting Koningin Paola ook de projectoproep voor de Prijs Focus Aarde 2019-2020. Inschrijven daarvoor kan tot en met 30 april 2020.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook