Dit is nieuwsbrief 192 van 20 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 192 van 20 februari 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Kwaliteitstoetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds populairder op basisscholen
►  Opleiding om een Dimona STG zo vlot mogelijk in te vullen op 17 maart
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Vermeld vzw-gegevens op documenten
►  Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting
►  IC Verzekeringen n.v. slachtoffer van een cyberaanval
►  Scholen sorteren vanaf 2021 ook organisch en biologisch afval
►  GDPR, DPO en informatieveiligheid: nog 2 initiatieven dit werkjaar
►  Huis in beweging
Lerenden
►  Columbus: vragenlijst leraren
Curriculum & vorming
►  Dag van de thuistaal op 21 februari 2020
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor Aswoensdag en de vasten
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
 

   Algemeen

 
 
Kwaliteitstoetsen Katholiek Onderwijs Vlaanderen steeds populairder op basisscholen
 
Kwaliteitstoets   Vorig schooljaar kozen 1163 van de 1315 katholieke basisscholen om de kwaliteit van hun onderwijs met behulp van de gevalideerde toetsen van hun ledenvereniging, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te toetsen. Dat is 15% meer dan in 2014, toen 1014 scholen deelnamen.
 
Met de resultaten van die toetsen kunnen scholen individueel hun kwaliteitsbeleid opvolgen en krijgen ze op maat gemaakte begeleiding om het maximale uit hun onderwijs te halen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding om een Dimona STG zo vlot mogelijk in te vullen op 17 maart
 
Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt.
 
Omdat we heel wat vragen krijgen en we onze instellingen willen ondersteunen bij het invullen, kun je een opleiding volgen in samenwerking met RSZ op 17 maart 2020 in de voormiddag. Schrijf je ten laatste op 12 maart in.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs

We bezorgen je de vragen om uitleg die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 13 februari 2020 beantwoordde:
 
 
► 
 
VDAB en artikel 18 DRP
 
► 
 
Lesgeven tijdens een verlofstelsel
 
► 
 
Projectsubsidies voor traumabegeleiding van vluchtelingenkinderen
 
► 
 
Meertaligheid in Brussel
 
► 
 
Cyberveiligheid van scholen
 
► 
 
Onderwijsinspectie en ultraorthodoxe joodse scholen
 
► 
 
Samenwerking tweedekansonderwijs en Vlaamse examencommissie
 
► 
 
Bekwaamheidsbewijzen van leraren levensbeschouwing
 
► 
 
Besparingen in secundair onderwijs in 2020
 
We geven je ook een impressie van de hoorzitting die dag over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten.

Plenaire vergadering

We bezorgen je de actuele vraag die Ben Weyts, minister van Onderwijs, op 19 februari 2020 beantwoordde:
 
 
► 
 
Asbest in scholen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededeling vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Vzw OZCS-koepel Vorselaar zoekt een afgevaardigd bestuurder.
 
► 
 
Vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde zoekt een directeur centrale diensten Bernardusscholen.
 
► 
 
Vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur basisonderwijs en een pedagogisch directeur voor het Sint-Eduardus in Merksem en Schoten.
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Merchtem zoekt twee directeurs basisonderwijs
 
► 
 
De scholengroep Sint-Michiel zoekt een adjunct-directeur en twee directeurs so in Roeselare.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vermeld vzw-gegevens op documenten
 
Op 1 januari 2020 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. De invoering van deze nieuwe wetgeving, bracht ook een oude verplichting terug onder de aandacht en breidde ze verder uit naar elektronische communicatiemiddelen.
 
Op elk uitgaand stuk moet de vzw een aantal gegevens verplicht vermelden.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting
 
Sinds kort is het mogelijk voor scholen om bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening te openen of een “Fonds Vrienden Van” op te richten.
 
Beide producten mogen niet gebruikt worden voor de financiering van de werkingskosten van de school. Enkel projecten met betrekking tot investeringen in infrastructuur en de aankoop van educatieve materialen komen in aanmerking.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
IC Verzekeringen n.v. slachtoffer van een cyberaanval
 
IC Verzekeringen bracht ons op de hoogte van de cyberaanval waarvan zij op 24 december 2019 het slachtoffer werd. Namens IC-Verzekeringen bezorgen we je een communicatie met betrekking tot deze problematiek. 
 
IC verzekerde ons dat ze al het mogelijke doen om de overlast voor onze leden tot een minimum te beperken, maar vraagt begrip voor de vertraging in de behandeling van sommige aangiftes. 
 
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met IC Verzekeringen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Scholen sorteren vanaf 2021 ook organisch en biologisch afval
 
Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen die regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden reserveren of bereiden, moeten vanaf 1 januari 2021 het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) afzonderlijk sorteren in aparte afvalrecipiënten.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
GDPR, DPO en informatieveiligheid: nog 2 initiatieven dit werkjaar
 
De vernieuwde GDPR-regelgeving is reeds twee jaar in werking. Toch merken we dat nog niet elke school een aanspreekpunt informatieveiligheid heeft aangeduid. Dit is één van de voorwaarden om van de diensten van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruik te kunnen maken. Zo hoeft niet elke school een DPO op te leiden.
 
Daarom organiseren we dit jaar nogmaals de twee dagen van de basismodule voor de opleiding van een aanspreekpunt informatieveiligheid.
 
Eén van de zaken die een onderwijsinstelling zelf moet doen in het kader van GDPR, is het herhaaldelijk (zelf) uitvoeren van een risicoanalyse om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen en/of bij te sturen. Zo kan de onderwijsinstelling het informatieveiligheid- en privacybeleid evalueren en indien nodig aanpassen. Om dit goed te kunnen aanpakken, organiseren we voor de bij ons geregistreerde aanspreekpunten informatieveiligheid de themadag risicoanalyse, GEB en auditing. Hiervoor zijn nog plaatsen vrij, dus meld je vlug aan.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Huis in beweging
 
Op 1 mei 2020 gaat Marc Hendrickx van onze Dienst Bestuur & organisatie met pensioen. Marc ondersteunt onze directies en besturen met een DBFM-project. Hij sloot aan bij het DBFM-team in 2015.
 
Filip Canfyn besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij zal ons team verlaten tegen het einde van maart 2020. Filip werkt sinds 2013 voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het DBFM-thema.
 
We danken Filip en Marc voor vele jaren volgehouden inzet voor het katholiek onderwijs in het algemeen en voor de directies en besturen met een DBFM-project in het bijzonder.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Columbus: vragenlijst leraren
 
Sinds schooljaar 2016-2017 nemen jaarlijks duizenden leerlingen deel aan het instrument Columbus, om hen te ondersteunen in de belangrijke keuze voor een studie in het hoger onderwijs. Het Vlor-overlegplatform SOHO is nieuwsgierig naar de ervaringen van leraren met het exploratie-instrument Columbus. Het Columbusteam ontwikkelde een vragenlijst om daarnaar te polsen. Ken je leraren die aan de slag gaan met hun leerlingen met Columbus? Bezorg hen dan de vragenlijst.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Dag van de thuistaal op 21 februari 2020
 
Op 21 februari nodigen we iedereen uit om de taaldiversiteit in onze maatschappij extra in de kijker te zetten. Unesco riep reeds in 1999 deze dag uit tot de internationale dag van de thuistalen. Er wordt opgeroepen tot respect en positieve aandacht voor alle talen die in gezinnen worden gesproken.
 
Meertalig zijn is een absolute meerwaarde. Maar, is meertaligheid altijd een troef?
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor Aswoensdag en de vasten
 
Vasten   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd. Naast een bezinning voor de eerste week van de vasten beginnen we met een bezinning voor Aswoensdag.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen:
 
 
► 
 
Als leraar ben je elke dag in de weer om kwaliteit te bieden en het beste te halen uit je leerlingen. Je doet dit steeds in een specifieke context: die van je klas, je school en de bredere maatschappij. In de Vlaamse Onderwijsraad loopt een project over de aantrekkelijkheid van de leer- en werkplek van de leraar, de voorwaarden om professioneel te kunnen functioneren en de rol die de leraar inneemt in onze samenleving. Welke vragen moeten we daarin zeker meenemen? Dat horen we graag van de leraren zelf. Kom mee debatteren aan de lerarentafel op woensdagnamiddag 4 maart 2020.
 
► 
 
Maak met je school kans op een training voor leraren in de preventie en aanpak van pesten. Neem met je lagere school deel aan het Rode Neuzen-onderzoek over pesten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook