Dit is nieuwsbrief 195 van 19 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt er nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 195 van 19 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt er nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.

 

   Inhoud

    
 
 

   Algemeen

 
 
Presentaties inforondes secundair onderwijs
 
We annuleerden vorige week de geplande sessies voor de inforonde secundair onderwijs. Om je toch te informeren, bezorgen we je de presentaties die normaal aan bod gingen komen:
 
 
► 
 
Presentatie met bijkomende info voor het thema modernisering secundair onderwijs. Je vindt op de themapagina Modernisering so ook alle bijhorende documenten. Contactpersoon: Cindy Lammens
 
► 
 
Videopresentaties over de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs:
 
► 
 
algemene informatie over de engagementsverklaring. Contactpersoon: Daniel de Coen
 
► 
 
personeelsleden en de engagementsverklaring. Contactpersoon: Marc Keppens
 
► 
 
Videopresentatie over APR 3 – de delibererende klassenraad op het einde van het  1ste leerjaar A of B en leidraad samenwerkingsafspraken school-CLB. Contactpersoon: Joost Laeremans
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie onderwijs
 
We geven je een korte impressie van de hoorzitting over kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten (4) op 12 maart 2020. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw zoekt een directeur basisonderwijs in Zuun, een directeur secundair in Sint-Genesius-Rode en een coördinerend directeur basisonderwijs voor de scholengemeenschap.
 
► 
 
Vzw Hartencollege zoekt een directeur voor het Hartencollege Secundair in Ninove.
 
► 
 
Vzw Katholiek Onderwijs Asse zoekt een directeur secundair voor de Sint-Martinusschool in Asse.
 
► 
 
vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine zoekt een directeur secundair onderwijs in Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge.
 
► 
 
IÑIGO, Ignatiaanse scholen vzw zoekt een directeur basisonderwijs voor het Sint-Jozefscollege in Aalst.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een diensthoofd facilitair beheer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Structuurwijzigingen melden bij AGODI vóór 31 maart of vóór 1 april
 
Wij attenderen je graag op twee indiendata: vóór 31 maart 2020 of vóór 1 april 2020 moet een aantal structuurwijzigingen aan AGODI gemeld worden.
 
Voor de meeste structuurwijzigingen is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de DPCC. Waar de melding gepaard gaat met een akkoord van de scholengemeenschap, kan het akkoord genoteerd worden in het proces-verbaal van de scholengemeenschap.
 
Belangrijke corona-maatregel van AGODI: Geraak je niet op tijd aan de nodige handtekeningen voor formulieren of akkoorden? Stuur ze dan door zonder handtekening of bijkomend verantwoordingsstuk. Je kunt ze later in je school ter beschikking stellen of aan AGODI bezorgen. Zo lopen de processen geen vertraging op.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanstelling van een verzekeringsmakelaar
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen start in 2020 via DOKO vzw de aanbestedingen op voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten die in 2021 op eindvervaldag komen.
 
Daarvoor stelden we recent via een mededingingsprocedure een verzekeringsmakelaar aan. Die makelaar zal ons bijstaan bij de realisatie van de nieuwe raamovereenkomsten. IC-Verzekeringen behaalde voor deze opdracht in de aanstellingsprocedure de hoogste score, en dit zowel inzake prijs, kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, het voorgestelde team én de visie op verzekeringen voor de onderwijssector.  
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Sociale verkiezingen mei 2020 uitgesteld
 
Wij vernamen dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus. De overlegorganen van vakbonden en werkgevers bespreken de praktische details en de juridische regeling van het uitstel. Vermoedelijk zullen de sociale verkiezingen pas na de zomer plaatsvinden. Zodra wij meer nieuws hebben, brengen wij jou uiteraard op de hoogte.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanpassen klokregime van je verwarmingsinstallatie in coronatijden
 
In deze coronatijden waarbij de meeste schoolgebouwen in de komende weken niet of veel minder gebruikt worden, heeft het weinig zin om de verwarming te laten aanstaan.
 
Kijk daarom naar het gangbare klokregime van je verwarmingsinstallatie en pas het aan. Een mooie besparing is zo meegenomen!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Verlofstelsels 2020-2021
 
Bereid je nu de verlofaanvragen voor het volgende schooljaar voor? Je kunt daarbij gebruik maken van het formulier Aanvraag-overeenkomst. Het model van vorig schooljaar wijzigde inhoudelijk niet. In de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden vind je meer toelichting over de verlofstelsels.
 
De sociale onderhandelingen met betrekking tot de invoering van de  loopbaanonderbreking ouderschapsverlof voor 1/10de en de versoepeling tot opname loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en medische bijstand (flexibilisering), zijn nog niet afgerond. Deze bijkomende opties zijn dus nog niet van toepassing in het onderwijs.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor gesubsidieerde personeelsleden
 
Bij het nieuwe thema Arbeidsovereenkomst vind je de nieuwe modellen van arbeidsovereenkomst voor de gesubsidieerde personeelsleden. De voornaamste aanpassingen zijn:
 
 
► 
 
de opname van een aantal verplichte vermeldingen in het kader van artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 
► 
 
de vervanging van de Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs door de Engagementsverklaring;
 
► 
 
de digitale overhandiging van het pedagogisch/agogisch project, de Engagementsverklaring en het arbeidsreglement vormt vanaf nu het uitgangspunt, op verzoek kunnen de personeelsleden steeds een papieren versie bekomen. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Reportage: Vranckx & de Nomaden
 
Leer Fish kennen, een jongeman die vanuit Eritrea naar het Verenigd Koninkrijk is getrokken. Laura Zuallaert bracht zijn vluchtparcours in beeld, in het kader van Nomaden, een programma van Rudi Vranckx. De documentaire van ongeveer 27 wordt uitgezonden op VRT. Het is heel waardevol materiaal voor leerlingen uit het secundair onderwijs die leeftijdsgenoten zijn van Fish.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning vierde vastenweek
 
vasten   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook