In deze nieuwsbrief ontdek je het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het schooljaar 2019-2020. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2019.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze nieuwsbrief ontdek je het Vlaanderenbrede nascholingsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het schooljaar 2019-2020. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2019.

 

   Nascholingen

 
 
Nascholingsaanbod besturen
 
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
► 
 
Voorjaarsseminarie
 
► 
 
Vorming op maat voor besturen en bestuurders
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
 
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 
 
Basispakket personeelsreglementering (bu)bao
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Reaffectatie in het basisonderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling voor een TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) secundair onderwijs en HBO5
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (Bu)BaO
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (Bu)SO
 
► 
 
ProfS, opleiding voor beginnende schoolleiders katholiek basisonderwijs
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
► 
 
Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
 Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod basisonderwijs
 
 
Zin in leren! Zin in leren! Zin in school!
 
In de nascholing Zin in leren! Zin in leven! Zin in school! bieden we leraren, kernteams en schoolteam de kans om zich te professionaliseren in 4 thema’s, die steeds met elkaar verweven zullen worden:
 
► 
 
het verkennen en verdiepen van het nieuwe leerplan Zill en het creëren van krachtige leeromgevingen
 
► 
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
aandacht voor het begeleiden van leerlingen
 
► 
 
gekaderd binnen het schooleigen opvoedingsproject en de katholieke dialoogschool.
 
Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je de klemtoon op dat thema waar je op dit moment het meeste nood aan hebt, en zorgt onze nascholer dat de andere thema’s niet uit het oog verloren worden. 
 

Thematische nascholingen
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Autisme en … ongewenst gedrag - Gedragsproblemen en agressie: begrijpen en aanpakken
 
► 
 
Mindful in het oog van de storm
 
► 
 
Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
► 
 
RSV binnen de context van je school
 
 
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
 
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven! (6-9 jaar)
 
► 
 
Begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven! (9-12 jaar)
 
► 
 
Nascholingen ICT
 
 inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Basispakket personeelsreglementering (bu)bao
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Reaffectatie in het basisonderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling voor een TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (bu)baO
 
► 
 
ProfS, opleiding voor beginnende schoolleiders katholiek basisonderwijs
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
 Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod secundair onderwijs
 
 
Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so
 
 
 
LLinkid
 
In de nascholing Geïnspireerd en kwaliteitsvol aan de slag met de modernisering so bieden we leraren van de eerste, tweede en derde graad en kernteams de kans om zich te professionaliseren in 5 thema’s, die steeds met elkaar verweven worden:
 
► 
 
het verkennen van de nieuwe leerplannen en de leerplantool LLinkid
 
► 
 
het optimaliseren van de schoolorganisatie
 
► 
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
aandacht voor het begeleiden van leerlingen gekaderd binnen het schooleigen opvoedingsproject en de katholieke dialoogschool
 
 Afhankelijk van de gekozen module of combinatie van modules leg je een andere klemtoon.
 
Thematische nascholingen
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Modernisering so: Het ‘leren leren’ van leerlingen ondersteunen
 
► 
 
Modernisering so: Omgaan met verdieping en verbreding als vorm van differentiatie en onderwijsloopbaanbegeleiding in de eerste graad
 
► 
 
Modernisering so: Flexibel werken aan kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen in de B-stroom
 
► 
 
Modernisering soObserverende en oriënterende eerste graad: basisinformatie
 
► 
 
Modernisering so: Scholen voorbereiden op de tweede graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs
 
► 
 
Autisme en … ongewenst gedrag - Gedragsproblemen en agressie: begrijpen en aanpakken
 
► 
 
Mindful in het oog van de storm
 
► 
 
Geïntegreerd werken met SEO op basis van Anton Došen
 
► 
 
Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
► 
 
RSV binnen de context van je school
 
► 
 
Verankeren van Columbus in het schooleigen onderwijsloopbaanbeleid
 
 
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering soHet leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Modernisering so: Het gemeenschappelijk funderend leerplan implementeren aan de hand zelfgekozen aspecten
 
► 
 
Modernisering so: Het leerplan ICT implementeren
 
► 
 
Modernisering so: Herhaling en verdieping van de nascholing interdisciplinaire leerplannen
 
► 
 
Nascholingen ICT
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering soHet leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Initiatie in de personeelsregelgeving voor het gewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Reaffectatie in het gewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) secundair onderwijs en HBO5
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (bu)so
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Leiding geven aan de modernisering van het so
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
► 
 
Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod buitengewoon onderwijs
 
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Het ‘leren leren’ van leerlingen ondersteunen
 
► 
 
Modernisering so: Omgaan met verdieping en verbreding als vorm van differentiatie en onderwijsloopbaanbegeleiding in de eerste graad
 
► 
 
Modernisering so: Flexibel werken aan kwaliteitsvolle vorming voor alle leeringen in de B-stroom
 
► 
 
Modernisering soObserverende en oriënterende eerste graad: basisinformatie
 
► 
 
Modernisering so: Scholen voorbereiden op de tweede graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs
 
► 
 
Autisme en … ongewenst gedrag - Gedragsproblemen en agressie: begrijpen en aanpakken
 
► 
 
Geïntegreerd werken met SEO op basis van Anton Došen
 
► 
 
Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
► 
 
RSV binnen de context van je school
 
 
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering soHet leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
 
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering so: Het gemeenschappelijk funderend leerplan implementeren aan de hand zelfgekozen aspecten
 
► 
 
Modernisering so: Het leerplan ICT implementeren
 
► 
 
Modernisering so: Herhaling en verdieping van de nascholing interdisciplinaire leerplannen
 
► 
 
Begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven! (6-9 jaar)
 
► 
 
Begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven! (9-12 jaar)
 
► 
 
Nascholingen ICT
 
 inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
 
► 
 
Modernisering soHet leerplan hanteren als hefboom van identiteits- en kwaliteitsontwikkeling
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Basispakket personeelsreglementering (bu)bao
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Reaffectatie in het basisonderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling voor een TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) basisonderwijs
 
► 
 
Nieuwe regeling TADD en dienstanciënniteit voor het (buitengewoon) secundair onderwijs en HBO5
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (bu)bao
 
► 
 
De belangrijkste verlofstelsels voor gesubsidieerd personeel (bu)so
 
► 
 
ProfS, opleiding voor beginnende schoolleiders katholiek basisonderwijs
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Modernisering so: leiding geven aan de modernisering van het so
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
► 
 
Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod internaten
 
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Basisvorming leercoaching
 
► 
 
Emotionele remediëring: positief leren omgaan met emoties in het internaat
 
► 
 
Leercoaching op het internaat: en nu de praktijk!
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Autisme en … ongewenst gedrag - Gedragsproblemen en agressie: begrijpen en aanpakken
 
► 
 
Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan
 
► 
 
Relaties en seksualiteit in een context van diversiteit
 
► 
 
RSV binnen de context van je school
 
 
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Zin in zingeving voor leerlingen? Nascholing tot bezinningsbegeleiders
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
 
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Basisvorming nieuwe internaatbeheerders
 
► 
 
Seminarie voor beheerders
 
► 
 
Seminarie voor opvoeders
 
► 
 
Zin in leren! Zin leven! Zin in school!
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
► 
 
Planning Modernisering so - programmatieregelgeving
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Mindful in het oog van de storm: aandachtstraining op maat van het internaat
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod volwassenenonderwijs
 
 
 
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
 
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Nascholingen ICT
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
► 
 
Kwaliteitsvol besturen
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
 beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
 
 
► 
 
Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
(Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
   
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod hoger onderwijs
 
 
begeleiding van leerlingen
 
begeleiding van llen
 
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
bouwen aan identiteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden geïnspireerd vanuit de katholieke dialoogschool
 
 
 
 
 
op stap met didactiek & leerplannen
 
didactiek en leerplannen
 
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Nascholingen ICT
 
 inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
inzetten op kwaliteitsontwikkeling
 
 
► 
 
Modernisering so: Observerende en oriënterende eerste graad
 
► 
 
Informatieveiligheid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
bouwen aan een warm personeelsbeleid
 
 
► 
 
Investeren in leiderschap door directies beter te leren om te gaan met verschillen
 
► 
 
Rol van een bestuur als werkgever bij evaluatie en tucht van gesubsidieerde personeelsleden
 
► 
 
Goed werkgeverschap
 
► 
 
Loopbaanbegeleiding in dialoog – over functioneren en evalueren
 
► 
 
Werken aan diversiteit in je personeelsbestand
 
optimaliseren van schoolorganisatie
 
 optimaliseren van schoolorganisatie
 
 
► 
 
Auteursrechten en copyright
 
coördineren van welzijn op het werk
 
 coördineren van welzijn op het werk
 
 
► 
 
Studiedag beleid rond burn-out in het onderwijs
 
► 
 
Opleiding hiërarchische lijn
 
► 
 
Opleiding Preventieadviseur Interne Dienst - Basiskennis
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur
 
beheren van infrastructuur
 
beheren van infrastructuur
   
 
► 
 
Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
► 
 
Hoe kan je met kleine ingrepen nieuwe fysieke leeromgevingen creëren?
 
► 
 
Energie: bespaar geld en draag zorg voor het klimaat
 
► 
 
Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
 
 
wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 wegwijs in financieel beheer & inkoopbeleid
 
 
 
► 
 
De school beperkt de kosten voor alle lerenden en armoedebestrijding
 
► 
 
Opleiding financieel beleid voor de leidinggevende
 
► 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties
 
► 
 
Overheidsopdrachten
 
 
alles omtrent bestuurszaken
 
 alles omtrent bestuurszaken
 
 
► 
 
Onthaal kandidaat en startende bestuurders
 
► 
 
Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden
 
► 
 
De organisatiecultuur als spiegel van het veranderingsproces
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook