Dit is Nieuwsbrief 11 van 15 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 11 van 15 oktober 2015 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen over scholenbouw
►  Heb je vragen over het onthaal van anderstalige nieuwkomers?
►  Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs - regio Mechelen-Brussel
►  Meer studenten, minder centen. Dat is onhoudbaar!
►  Studiedag DIVO - 4 december 2015
►  Karel de Grote-Hogeschool: vacatures voor (praktijk)lector en beleidsmedewerker
►  Parlementaire vragen - 13 en 14 oktober 2015
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Btw-verlaging voor scholenbouw
►  Nakende hervorming bijdrage Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
►  Commissie Onderwijs: hoorzitting capaciteitsmonitor
►  Veiligheid en welzijn
Personeel
►  Basisnota loopbaandebat: erkenning van de leraar als professional
►  Vacature stafmedewerker (m/v)
Lerenden
►  Peiling kwaliteit gezondheidsbeleid in scholen
►  Openlesdag VIVES
Curriculum & vorming
►  Leerplandagen basisonderwijs
►  Splitsing van het leergebied wereldoriëntatie - aanpassing zoeker
►  Vakgroepwerking optimaliseren
►  Nationale studiedag internaten: een terugblik
►  Nascholingsaanbod 'Autisme en … kleuters'
►  'Education goes digital': twaalf organisaties zoeken partners
►  Samen veilig zwemmen dankzij Fred Brevet
►  Vroedkunde viert twintigste verjaardag
►  VELOV studiedag 'Our future selves' - 10 november 2015
Identiteit & kwaliteit
►  Identiteitsdag Katholiek Onderwijs Nederland op 11 november 2015
 
 
 

   Algemeen

 
 
Hoe personaliseer je de Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen?
 
Bijna 900 lezers personaliseerden al hun nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze gaven aan voor welke doelgroepen en regio's ze nieuws wensen te ontvangen.
 
Jij kunt dat ook doen! Je klikt daarvoor op de link die je onderaan in de nieuwsbrief vindt: 'Voorkeuren voor nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven'. De link is geïndividualiseerd. Je hoeft je dus niet aan te melden. Je vindt er meer informatie over het catalogiseren van de nieuwsberichten en de manier waarop de informatie op www.katholiekonderwijs.vlaanderen te vinden is.
 
We willen je graag ondersteunen om jouw persoonlijke voorkeuren en gegevens in te stellen en/of aan te passen. Je kunt daarvoor e-mailen naar nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen of telefonisch contact opnemen via het nummer 02 507 07 80. 
 
Feedback, suggesties en opmerkingen over deze vernieuwde communicatielijn zijn ook altijd welkom op nieuwsbrief@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen over scholenbouw
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft ten volle de missie die minister Crevits verwoordt in haar beleidsnota voor de periode 2014-2019: Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen, zodat ieder groeit tot een individu met een sterke persoonlijkheid.”  
 
Op basis van haar analyse komt Katholiek Onderwijs Vlaanderen met betrekking tot scholenbouw tot deze besluiten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Heb je vragen over het onthaal van anderstalige nieuwkomers?
 
Er leven heel wat vragen door de nieuwe instroom van vluchtelingenkinderen. We horen graag van scholen en pedagogisch begeleiders wat onduidelijk is, zowel op praktisch en organisatorisch vlak als wat de pedagogisch-didactische aanpak betreft. Zo kunnen we veelgestelde vragen en de antwoorden erop bundelen op onze website. Bezorg je vragen zo snel mogelijk en uiterlijk op 20 oktober 2015 aan lina.moens@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
De Vlaamse regering heeft nog geen informatie gegeven over bijkomende maatregelen. Daarom bezorgen we je enkele aandachtspunten voor de organisatie van onthaalonderwijs in het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs. Voor specifieke vragen over OKAN kun je bij Gerda Bruneel en Ann Devos van de Dienst Lerenden terecht via het nummer 02 507 08 72.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs - regio Mechelen-Brussel
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal voor de regio Mechelen-Brussel een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) als schoolbegeleider voor het basisonderwijs (met een specifieke focus op kleuteronderwijs) aanwerven. Dit is het vacaturebericht.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Meer studenten, minder centen. Dat is onhoudbaar!
 
Op 13 oktober 2015 presenteerde de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) de studentenaantallen in de hogescholen voor het academiejaar 2015-2016. Terecht wordt opnieuw de discrepantie aangekaart tussen de stijgende studentenaantallen en de ondermaatse financiering. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiedag DIVO - 4 december 2015
 
Op 4 december 2015 organiseert DIVO (Directies Vrij Secundair Onderwijs) haar jaarlijkse studiedag. De studiedag richt zich enerzijds tot directies gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (directeurs, adjunct-directeurs en andere leidinggevenden). Anderzijds behoren ook pedagogisch begeleiders, betrokkenen van het Departement Onderwijs, de koepel, de inspectie en de vakbonden tot het doelpubliek. Meer informatie vind je in het programma
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Karel de Grote-Hogeschool: vacatures voor (praktijk)lector en beleidsmedewerker
 
Karel de Grote-Hogeschool heeft een vacature voor een (praktijk)lector Financial Accounting en Cost Accounting & Budgettering. Lees het volledige vacaturebericht. Er is ook een vacature voor een beleidsmedewerker Technology Enhanced Learning. Lees het volledige vacaturebericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire vragen - 13 en 14 oktober 2015
 
We bezorgen je deze selectie van vragen om uitleg die op 14 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Rationalisering hoger onderwijs
 
► 
 
B-attesten en uitgestelde proeven
 
► 
 
Studietoelagenreglement en armoede
 
► 
 
Dalend aantal studenten lerarenopleiding
 
Meer vragen om uitleg uit de Commissie Onderwijs, vind je op deze pagina.
 
Deze vraag om uitleg werd op 14 oktober 2015 door Philippe Muyters, minister van Sport, in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media beantwoord:
 
 
► 
 
Bloso-sportkampen
 
We bezorgen je deze selectie van schriftelijk vragen die op 13 en 14 oktober 2015 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Volwassenenonderwijs - uitstroom leerkrachten
 
► 
 
Pensioenhervorming onderwijspersoneel - Diplomabonificatie - overleg
 
► 
 
Inclusief onderwijs - persoonlijkeassistentiebudget
 
► 
 
Administratieve overbelasting scholen aanpak
 
Meer schriftelijke vragen vind je op deze pagina.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven en publicaties:
 
 
► 
 
het project Proefwerk van Unizo, VDAB en de onderwijspartners waarin leerlingen van de derde graad aso kennismaken met diverse professionele loopbanen. 
 
► 
 
de folder Kerk voor Dummies. De liturgische vormingsavond vindt plaats op 27 oktober 2015.
 
► 
 
8 uren voor de democratische school, een initiatief van lerarenorganisatie Oproep voor een democratische school (Ovds) op 14 november 2015.
 
► 
 
Radicaal digitaal 4.1 voor secundaire scholen met interesse voor een één-op-één implementatie van tablets, op 18 november 2015 in Blankenberge.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Btw-verlaging voor scholenbouw
 
In een gezamenlijk persbericht kondigden Hilde Crevits en Kris Peeters een verlaging aan van het btw-tarief voor scholenbouw van 21 procent naar 6 procent vanaf 1 januari 2016. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is erg blij met de beslissing. Onze uitgebreide reactie lees je in dit document.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nakende hervorming bijdrage Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
 
Er is een hervorming op til met betrekking tot de bijdrage die schoolbesturen betalen aan hun Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW). Als bijlage vind je de meest relevante en urgente punten voor de onderwijssector, en ook enkele raadgevingen voor schoolbesturen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal uiteraard proberen om voor onze schoolbesturen te komen tot het meest billijke en efficiënte systeem.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Commissie Onderwijs: hoorzitting capaciteitsmonitor
 
Op 8 oktober 2015 stelden de onderzoekers Steven Groenez en Johan Surkyn hun capaciteitsmonitor over schoolinfrastructuur voor in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. In die capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs voorspelden de onderzoekers voor verschillende onderwijsniveaus en -types de toekomstige leerlingenaantallen. Ze werkten ook een instrument en meetprocedure uit om de optimale en maximale aanbodcapaciteit in de vestigingsplaatsen te bevragen. Lees het persbericht van minister Crevits.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil die interessante gegevens gebruiken om na te gaan hoe de situatie voor het katholiek onderwijs precies zit.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Veiligheid en welzijn
 
Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert in samenwerking met vzw Coprant op 23 november 2015 een achtste Welzijnsdag voor het onderwijs. De nascholing biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de verplichte vorming voor preventieadviseurs. Praktische informatie en precieze beschrijving van de voorziene werkwinkels vind je in bijgevoegde flyer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Basisnota loopbaandebat: erkenning van de leraar als professional
 
Op vrijdag 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits de basisnota goed die zal dienen als start van het loopbaandebat. De nota bevat de doelstellingen, visie en bouwstenen voor de gesprekken over een loopbaanpact. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is daar tevreden over. Met de nota wordt een eerste aanzet gegeven tot de herwaardering van het lerarenberoep. Een keuze voor een loopbaan in het onderwijs moet opnieuw een eerste keuze worden. Jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs door excellente en gepassioneerde leraren. Scholen en directies hebben dan ook de taak ervoor te zorgen dat jonge leraren bij hun eerste stappen in het onderwijs de nodige ondersteuning krijgen en dat hun werkzekerheid gegarandeerd wordt.
 
Beginnende leraren moeten kunnen rekenen op coaching en ondersteuning van ervaren leraren. Deze aanvangsbegeleiding zal jonge leraren meer houvast geven en hen beter laten ingroeien in het boeiende lerarenberoep. Wanneer zowel de junior-leraar als de meer ervaren leraar hiervoor structureel ruimte krijgen in hun opdracht, zullen de groeikansen en professionaliseringsmogelijkheden verstrekt worden. De lesopdracht van een beginnend leraar zal bovendien als minder zwaar worden ervaren omdat er ruimte wordt voorzien voor overleg, intervisie, coaching ... De meer ervaren leraar zal op zijn beurt kansen krijgen om op een structurele manier aan kennis- en expertisedeling te doen. Aanvangsbegeleiding en coaching vereisen dus een zekere flexibilisering binnen de lerarenopdracht. 
 
De nota van de minister erkent de leraar als een professional die zich naast het lesgeven ook geregeld bijschoolt, zich vormt in nieuwe didactische methodes, deelneemt aan overleg met vakcollega's, zich engageert voor (buiten)schoolse activiteiten ... Het erkennen van die professionaliteit, het inzetten op aanvangsbegeleiding en de flexibilisering in de lerarenopdracht dragen bij tot een herwaardering van het lerarenberoep. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil vanuit die aspecten graag constructief meewerken aan het loopbaandebat dat de minister wil opstarten.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature stafmedewerker (m/v)
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst een voltijds stafmedewerker (m/v) aan te werven om het team van de Dienst Personeel te versterken. Dit is het vacaturebericht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Peiling kwaliteit gezondheidsbeleid in scholen
 
Het VIGeZ nodigt je uit om deel te nemen aan de driejaarlijkse bevraging die peilt naar het gevoerde gezondheidsbeleid op school; specifiek rond tabakspreventie, alcohol en drugs, beweging, sedentair gedrag, evenwichtige voeding, gezondheid en milieu, mentaal welbevinden en EHBO.
 
Nadien kan de school haar resultaten via een feedbackinstrument raadplegen. Zo kun je de eigen resultaten vergelijken met andere scholen en krijg je inspiratie om het huidige beleid te verbeteren. 
 
Je hebt een e-mail ontvangen waarmee je de online-bevraging kunt invullen. Door deel te nemen kom je in aanmerking voor een leuke prijs en geef je rechtstreeks input voor het beleid van de Vlaamse overheid. De resultaten worden in het najaar van 2016 verwacht.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Openlesdag VIVES
 
Breng een bezoek aan de openlesdag van VIVES op woensdag 28 oktober 2015 en snuif de sfeer op in onze campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt en Torhout. Ontdek hoe het voelt om les te volgen in het hoger onderwijs en hoe het leven op de campus eruitziet. Uiteraard kun je op de openlesdag alle informatie krijgen over de verschillende opleidingen die je aan VIVES kunt volgen, maar VIVES wil je vooral laten kennismaken met het studentenleven. Lees het volledige persbericht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Leerplandagen basisonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert in elke regio de volgende maanden leerplandagen voor buitengewoon en gewoon basisonderwijs. Directies en twee gangmakers van elke school zijn van harte welkom om zich een halve dag te verdiepen in het nieuwe leerplankader. Inschrijven gebeurt via de regionale begeleidingsdiensten.
 
De sessie wordt verschillende keren per regio georganiseerd.  
 
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen: dinsdag 20 oktober 2015 (9 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur) en woensdag 21 oktober 2015 (9 tot 12 uur): Guislain – Gent
 
► 
 
Regio Limburg: vrijdag 20 november 2015 (9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur): C-mine – Genk
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen: woensdag 25 november 2015 (9 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur) Groenhove – Torhout
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel: woensdag 9 december 2015 (9 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur): Diocesane pedagogische begeleiding - Mechelen
 
► 
 
Regio Antwerpen: donderdag 10 december 2015 (9.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur): Provinciaal Vormingscentrum - Oostmalle
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Splitsing van het leergebied wereldoriëntatie - aanpassing zoeker
 
In de zoeker voor het katholiek basisonderwijs vind je bij de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen niet langer de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wereldoriëntatie. De eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden sinds 1 september 2015 immers gesplitst over de twee nieuwe leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’. De nummering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘wetenschappen en techniek’ blijft dezelfde (de domeinen natuur en techniek zitten in dat leergebied). De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die tot ‘mens en maatschappij’ behoren (mens, maatschappij, ruimte, tijd en brongebruik) zijn anders genummerd dan vóór 1 september 2015. De zoeker toont de juiste nummering.
 
Ook de aangepaste versie van het leerplan wereldoriëntatie (met de juiste concordantie eindtermen en ontwikkelingsdoelen) staat op onze website. 
 
De visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de splitsing van het leergebied wereldoriëntatie vind je in het artikel 'Wereldoriëntatie blijft?!' uit School+visie (februari 2015, p.22 e.v.).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vakgroepwerking optimaliseren
 
Zijn vakgroepen in jouw school een context waar geëngageerde leraren elkaar vinden om samen te werken en samen te leren? Waarom wel of niet? Hoe zorgen we ervoor dat dat gebeurt?
 
Bovenstaande vragen staan centraal in een onderzoek dat we in samenwerking met de KU Leuven zullen uitvoeren. We zoeken scholen die hun vakgroepwerking wensen te onderzoeken en willen optimaliseren. We werken daarvoor met online-vragenlijsten die gedurende twee schooljaren twee keer per jaar afgenomen worden.  De uitgebreide beschrijving geeft meer achtergrondinformatie bij het onderzoek. Je kunt ook meer inlichtingen inwinnen bij Katrien Vangrieken (katrien.vangrieken@ppw.kuleuven.be) of via onze begeleidingsdiensten.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nationale studiedag internaten: een terugblik
 
Zo'n 250 opvoeders en beheerders van de vrije internaten verzamelden vorige vrijdag voor de nationale studiedag in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de schaduw van de Sint-Romboutstoren in het hartje van Mechelen. Zo'n nationale studiedag vindt elk jaar plaats. We lanceren dan het nieuwe jaarthema. Dit jaar is dat Diversiteit: de som maakt het verschil.  Gastspreker was Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren van UGent. Na een verwelkoming en een inleiding door Anja Dingenen, de teamverantwoordelijke van het team internaten, lichtte Ria De Sadeleer de nieuwe structuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe. Ze situeerde de plaats van het team internaten in de Dienst Curriculum & vorming. Het samenzetten van de verschillende teams in eenzelfde Dienst moet het overleg en de samenwerking bevorderen. Voor de internaten verandert er niet veel: zij kunnen zoals vroeger met hun vragen, hun noden en hun bezorgdheden bij het team internaten terecht.
 
Na de voordracht over het nieuwe jaarthema van Piet Van Avermaet en de individuele screeningstest, waarin elke deelnemer de sterke en minder sterke punten over diversiteit in de internaatswerking aanduidde, waren er twee sessies in de namiddag. In de eerste sessie konden gemixte teams met opvoeders uit verschillende internaten positieve initiatieven en ervaringen over diversiteit in hun internaat uitwisselen. In de tweede sessie met het eigen team konden de teamleden zichzelf bevragen over hoe het met de aanpak van diversiteit in hun eigen internaat gesteld was. Het kwam daarbij meermaals tot een verrijkende uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en zinvolle initiatieven. De teams kozen een groeipunt, bepaalden een of meer doelstellingen en zullen dat in een latere fase voor hun internaat in een actieplan gieten. De nationale studiedag was voor vele teams een vruchtbare en leerijke ontmoetingsdag.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsaanbod 'Autisme en … kleuters'
 
Op kleuterleeftijd worden de fundamenten gelegd voor heel wat ontwikkelingsdomeinen. Tijdens deze cursus vertalen wij inzichten in het autistisch denken en de educatieve benadering van autisme heel specifiek naar kleuters met een autismespectrumstoornis. We gaan domein per domein na hoe autisme zijn invloed heeft en hoe we de ontwikkeling van jonge kinderen op een aangepaste manier kunnen ondersteunen. Er komen heel wat concrete voorbeelden aan bod, zoals communicatie, sociale vaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, opbouw naar werkgedrag en zelfredzaamheid.
 
Heb jij ook kleuters met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis in de klas? Wil je hun denken leren kennen, hun gedrag leren begrijpen en te weten komen hoe je hen in de klas nog beter kunt ondersteunen? Dan is de nascholing 'Autisme en ... kleuters' misschien wel iets voor jou. Naast een praktijkgerichte input door Veerle Van Torre (Autisme Centraal) voorzien we ook een terugkomdag, waarop reflectie en het delen van ervaringen centraal zullen staan.
 
De studiedag vindt plaats op 19 november 2015 in Guimardstraat 1, 1040 Brussel. De terugkomdag (een halve dag) wordt op 15 december 2015 georganiseerd. Deelnemers kunnen kiezen voor DSKO Antwerpen ('s morgens) of DPB Gent (na de middag). Tijdens het terugkommoment belichten we een praktijkvoorbeeld en gaan we in gesprek over de eigen praktijk aan de hand van een nataak.
 
De doelgroep van deze vorming zijn kleuteronderwijzers gewoon en buitengewoon onderwijs, zorgcoördinatoren, GON-begeleiders, teamleden werkzaam in speelleerklas of brugklas en CLB-medewerkers.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
'Education goes digital': twaalf organisaties zoeken partners
 
Wil je deelnemen aan een internationale samenwerking en partner worden in een innovatief e-learning project? Twaalf organisaties zijn op zoek naar partners voor hun Europees consortium over e-learning voor de volgende Erasmus+-subsidieoproepen. Meld je uiterlijk op 31 oktober 2015 aan voor maximaal twee projectvoorstellen. In de eerste week van november ontvang je een e-bevestiging van je deelname aan de Project Development Workshop. Die workshop zal op vrijdag 4 december 2015 bij vleva (Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw) plaatsvinden.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samen veilig zwemmen dankzij Fred Brevet
 
De voorbije jaren is er via het platform Leerlijn Zwemmen overleg geweest met alle actoren in het zwemlandschap over de leerlijn zwemmen. Onder andere het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Baan Vier, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), maar ook sportfederaties, de verschillende onderwijsnetten, de opleidingsinstituten en de universiteiten werden betrokken. Zo werd een groot draagvlak gecreëerd.
 
Elke lesgever zwemmen kan zelf aan de slag met de leerlijn zwemmen op basis van de eigen doelstellingen en de context waarin hij lesgeeft. Via informatiesessies en nascholingen in verschillende regio’s krijgen de leraren de kans om kennis te maken met de nieuwe inzichten over zwemmen. Vanaf nu wordt de leerlijn ook door een reeks handige brevetten ondersteund. Elk brevet vermeldt de criteria die nodig zijn om het te behalen. Wie meer info wil, kan terecht op www.zwembrevetten.be.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vroedkunde viert twintigste verjaardag
 
De directies en vroedvrouwen van alle opleidingen Bachelor in de vroedkunde van Vlaanderen nodigen je uit om het twintigjarig bestaan van de autonome opleiding te vieren tijdens een tweedaags congres Mind the Midwife op 26 en 27 november 2015. Lees alle informatie op http://www.arteveldehogeschool.be/leerstoelfg/2015/.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VELOV studiedag 'Our future selves' - 10 november 2015
 
Op dinsdag 10 november 2015 organiseert de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) een studienamiddag met als titel Our future selves. De studiedag vindt plaats in De Factorij in Schaarbeek. Je kunt het programma en de inschrijvingsmodule raadplegen via de website van VELOV.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Identiteitsdag Katholiek Onderwijs Nederland op 11 november 2015
 
In mei 2015 zijn in Nederland de vereniging voor katholiek onderwijs (VKO) en Verus, de vereniging voor christelijk onderwijs, gefuseerd tot Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Ook dit jaar organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs op woensdag 11 november 2015 in De Boskapel in Nijmegen, met op het programma: Spiritualiteit en leiderschap. De kunst om te zien waar het op aankomt. 
 
Met zo’n titel denk je misschien dat die dag alleen voor leidinggevenden in het onderwijs is. Maar niets is minder waar: deze dag is interessant voor mensen uit alle lagen van de schoolorganisatie, ook voor studenten. Leiderschap is geen kunstje om met bepaalde technieken mensen en organisatie in goede banen te leiden. Het valt ook niet samen met management. De bedoeling van leiderschap is mensen en organisatie richting en ruimte te geven, zodat zij tot volle ontwikkeling kunnen komen. En is dat niet precies wat de leraar voor de klas ook doet? Bestuurder, schooldirecteur, leraar en student: je bent een leider en van harte welkom op de Identiteitsdag.
 
De Identiteitsdag Katholiek Onderwijs 2015 is gratis voor leden van Verus. Niet-leden betalen 150 euro per persoon, studenten betalen 25 euro. Studenten betalen een bijdrage voor de onkosten. Kijk voor meer informatie op: www.verus.nl/kalender/identiteitsdag-katholiek-onderwijs-2015-spiritualiteit-en-leiderschap.  Je kunt er ook aanmelden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook