Dit is nieuwsbrief 143 van 6 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 143 van 6 december 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Programma tweede ledencongres ‘Genereus ambitieus’
►  Diensten Guimardstraat maandag 10 december tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
►  Eerste vernieuwde themapagina’s online
►  In kerststemming dankzij leerlingen Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas
►  Protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Uniforme naamgeving documenten AGION
►  Vormingen Fiscaliteit en Financieel beleid
►  Programmatie duale structuuronderdelen buso schooljaar 2019-2020: indiendatum 21 december 2018
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
►  Bijkomende punten administratieve ondersteuning in het basisonderwijs
►  Stakingsaanzegging ACOD voor 14 december
Lerenden
►  Externe stuurgroep Ondersteuningsmodel voor de derde maal op rij afgelast
►  Wellicht geen getuigschrift bereikte doelen op het einde van het lager onderwijs
►  Hoorzitting over nieuwe inschrijvingsdecreet
Curriculum & vorming
►  Modernisering so – update
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 2
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
►  Hoe inschrijven voor een nascholing?
Initiatieven van externen
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
►  We ontvingen volgende initiatieven
 
 
 

   Algemeen

 
 
Programma tweede ledencongres ‘Genereus ambitieus’
 
voorbereiding congres   De voorbereidingen voor ons tweede ledencongres ‘Genereus ambitieus’ op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen lopen volop. Samen met ruim 200 leerlingen en tientallen leraren, directies en besturen van basis- tot hoger onderwijs werken we zowel voor als achter de schermen aan een boeiend programma.
 
Dat levert vast voldoende gespreksstof om tijdens de middagpauze of het netwerkmoment achteraf met elkaar of met medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in gesprek te gaan. Zit je toch om een thema verlegen? Loop dan even langs onze beurs of duik in je congrestas. Al kun je er ook voor kiezen om in de Zoo een luchtje te scheppen.
 
We mogen intussen al ruim 1 150 geïnteresseerden verwelkomen. Wil jij er ook graag bij zijn? Schrijf je dan snel in.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Diensten Guimardstraat maandag 10 december tijdelijk telefonisch niet bereikbaar
 
In een vorige nieuwsbrief verontschuldigden we ons voor het mogelijke ongemak dat je ondervindt om onze diensten in de Guimardstraat telefonisch te bereiken. Dat is het gevolg van een nieuwe telefooncentrale. We werken volgehouden aan oplossingen.
 
Een noodzakelijke ingreep is de omschakeling van onze telefoonlijnen naar een nieuwe router. We voeren die werken volgende week maandag 10 december 2018 over de middag uit. De diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de Guimardstraat (Brussel) zullen maximaal een half uur telefonisch onbereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Eerste vernieuwde themapagina’s online
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe website. Zo kunnen we jullie in de toekomst nog beter van dienst zijn. Vanaf deze week kun je de eerste drie uitgewerkte thema’s online raadplegen.
 
Je kunt de uitgewerkte thema's bekijken via onderstaande links en ook op de huidige website vind je er een link naartoe.
 
 
► 
 
Taalgericht vakonderwijs
 
► 
 
Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken
 
► 
 
Computationeel denken
 
Ondertussen bouwen we volop verder aan de uitbouw van onze nieuwe website. Binnenkort zul je ook nog een aantal andere nieuwe themapagina’s zien opduiken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
In kerststemming dankzij leerlingen Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas
 
Kerstversiering   Op vrijdag 30 november 2018 vrolijkten de leerlingen van Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas ons gebouw in Brussel op met heel wat verschillende kerstcreaties. Kerstbomen, rendieren, kerstpoppen, schoenen en nog veel meer zorgen voor een feestelijke kerstsfeer.
 
Bedankt Portus Berkenboom voor jullie mooie creaties!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXIX. Hoewel we onze appreciatie uitdrukken voor een aantal maatregelen, zoals het ongedaan maken van het getuigschrift bereikte doelen in het basisonderwijs, de aangepaste rationalisatie- en programmatieregels in het buitengewoon onderwijs OV3, lesbijwoning in een andere school en opleidingsvorm, blijven er principiële bedenkingen bij het voorontwerp.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een commentaar op de bespreking in de commissie van 29 november 2018 van het verslag van het Rekenhof over de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 5 december 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Lerarentekort en gebrek aan zorgondersteuning
 
► 
 
Niveau van onderwijs
 
► 
 
Digitaal leren
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een:
 
 
► 
 
halftijdse begeleider identiteitsontwikkeling- en pastoraal vicariale diensten regio Limburg
 
► 
 
pedagogisch begeleider secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
pedagogisch begeleider basisonderwijs ad interim regio Antwerpen
 
Ook deze vacature plaatsen we graag nog eens in de kijker:
 
 
► 
 
adviseur – expert pedagogisch beleid en begeleiding
 
Al onze vacatures kun je raadplegen via www.katholiekonderwijs.vlaanderen/vacatures.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
De Arteveldehogeschool zoekt een
 
 
► 
 
lector R-K godsdienst voor de lerarenopleidingen kleuteronderwijs (65 %) en secundair onderwijs (20 %)
 
► 
 
(praktijk)lector met ervaring en expertise in (buiten)gewoon onderwijs, M-decreet, reflectief leren en coaching
 
► 
 
medewerker studieadvies om het onderzoeksteam Learning Analytics te versterken
 
De Karel de Grote Hogeschool zoekt een Coördinator Engelstalige variant NxT Media Technology.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Uniforme naamgeving documenten AGION
 
In het kader van infrastructuursubsidies bezorgen schoolbesturen heel wat verschillende documenten aan AGION. Om zijn dienstverlening verder te stroomlijnen besliste AGION om de naamgeving van die documenten te uniformiseren.
 
Vanaf 3 december 2018 vraagt het Agentschap aan schoolbesturen om de naam van documenten aan te passen aan vaste sjablonen en documenten met een correcte naam door te sturen naar de Dienst Bestuur & organisatie en naar AGION.
 
Om aan de nieuwe werkwijze te wennen, geldt een overgangsperiode van 3 december 2018 tot en met 31 maart 2019. Tijdens die periode raden we aan om de nieuwe werkwijze uit te proberen om er al mee vertrouwd te raken.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vormingen Fiscaliteit en Financieel beleid
 
 
► 
 
Voor de vorming Fiscaliteit op woensdag 9 januari 2019 zijn nog een paar plaatsen vrij. Je kunt je ook inschrijven op een wachtlijst. Indien we voldoende geïnteresseerden hebben, organiseren we een nieuwe reeks en nemen we contact met je op.
 
► 
 
Momenteel loopt de vorming Financieel beleid voor de leidinggevende. We hebben ook een nieuwe reeks gepland in mei-juni 2019. Ook daarvoor kun je je inschrijven op de wachtlijst.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Programmatie duale structuuronderdelen buso schooljaar 2019-2020: indiendatum 21 december 2018
 
De programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en van bso/tso in opleidingsvorm 4 vanaf 2019-2020 is onderworpen aan een interne en een externe planningsprocedure. Die procedures lichten we toe in de planningsmededeling 'Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering – Schooljaar 2019-2020'.
 
Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) wordt de indiendatum van 21 december 2018 gebruikt.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Concreet: de kerstvakantie begint officieel op maandag 24 december 2018. Als een afwezigheid start op of na maandag 10 december, dan kan een vervanger pas vanaf maandag 7 januari 2019 aangesteld worden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bijkomende punten administratieve ondersteuning in het basisonderwijs
 
Vanaf 1 januari 2019 stijgt de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. Dat betekent dat er vanaf dat moment extra uren kunnen worden ingericht voor administratief medewerker.
 
We pasten het rekenblad om je omkadering te berekenen aan de nieuwe berekeningswijze aan. Let wel: basis voor de berekening van de bijkomende omkadering blijft de teldatum.
 
Bij het aanstellen van een personeelslid moet de school wel haar verplichtingen nakomen tegenover de eigen vastbenoemden van de school, tegenover de TBS/OB’ers en tegenover de TADD’ers.
 
 
► 
 
Bijlage 1: rekenblad omkadering gewoon basisonderwijs
 
► 
 
Bijlage 2: rekenblad omkadering buitengewoon basisonderwijs
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Stakingsaanzegging ACOD voor 14 december
 
De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 14 december 2018. Met de stakingsaanzegging willen zij aan hun militanten en leden de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de interprofessionele acties van het vakverbond. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Externe stuurgroep Ondersteuningsmodel voor de derde maal op rij afgelast
 
Dinsdag kregen we het bericht dat de vergadering van de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel van 5 december 2018 wordt geannuleerd, zonder enig commentaar. Er is dus nog geen nieuwe versie van de nota ‘open end financiering ondersteuning kleine types’ beschikbaar.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Wellicht geen getuigschrift bereikte doelen op het einde van het lager onderwijs
 
De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX) afgeschaft.
 
Het ‘getuigschrift bereikte doelen’ beperkte zich tot een afvinklijst van welke doelen een leerling heeft bereikt. Dat strookt niet met het inzetten op een brede evaluatie van leerlingen en op een systeem van brede informatiedeling tussen basisonderwijs en secundair onderwijs. Daarom wordt de regelgeving zoals we die tot vorig schooljaar kenden gewoon verdergezet. Artikel 53 en 54 van het decreet basisonderwijs zullen daardoor opnieuw wijzigen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoorzitting over nieuwe inschrijvingsdecreet
 
Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Modernisering so – update
 
Op onze themapagina modernisering so vind je deze nieuwe informatie:
 
 
► 
 
Het ontwerpleerplan Klassieke talen
 
► 
 
De leidraad so: de leidraad spitst zich in de eerste plaats toe op de onderwijskundige, pedagogische keuzes die je als schoolteam maakt met het oog op een goede vorming van leerlingen in een observerende en oriënterende eerste graad.
 
► 
 
Met betrekking tot de basisopties: een voorstel van administratieve vakbenamingen, de korte inhoud van de nieuwe basisopties en een nieuwe versie van de globale doelstellingen
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 2
 
Advent   Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast ons aanbod op de website willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
Nascholingen in de kijker
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe inschrijven voor een nascholing?
 
Wie wil deelnemen aan een nascholing van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kan zich daar zelf voor inschrijven. Hoe? Dat kun je hier nalezen.
 
Een voorwaarde is dat je verbonden bent aan de juiste school in het systeem. Met de vele nascholingen die nu georganiseerd worden rond modernisering so, merken we dat niet alle leraren in de toepassing zitten of aan de juiste school verbonden zijn. Dat zorgt voor problemen bij het inschrijven.
 
Concreet vragen we aan jou als directie of nascholinsverantwoordelijke jouw schoolteam na te kijken. Meld je daarvoor aan op www.nascholing.be (link is extern) en kies rechts voor 'deelnemers wijzigen' of 'deelnemers toevoegen'.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Pedic   PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Academy   Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Voor iedereen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
We ontvingen volgende initiatieven
 
 
► 
 
Epos organiseert op 13 december 2018 het evenement Grensverleggers in Brussel. Grensverleggers staat dit jaar in het teken van sociale inclusie in Vlaanderen én over landgrenzen heen. Machteld Verhelst, pedagogisch directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zit ook in het panel.
 
► 
 
Odisee organiseert de inspiratiedag - Executieve functies bij jonge kinderen op 15 januari 2019 in Aalst.
 
► 
 
Op zaterdag 19 januari 2019 organiseert UHasselt samen met de hogeschool PXL een gratis ‘inspiratiedag STEM’ op haar campus in Diepenbeek. Er zijn werkwinkels voor leraren kleuteronderwijs, lager onderwijs en alle graden van het secundair onderwijs. In het bijzonder is er aandacht voor het computationeel denken, dat in de eerste graad van het secundair onderwijs wordt ingevoerd.
 
► 
 
Het Europees Comité voor Katholiek Onderwijs organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een tweedaags internationaal congres over de interculturele en interreligieuze dialoog in het katholiek onderwijs
 
► 
 
Het Archief voor Onderwijs is een gratis onderwijsplatform met relevant en kwalitatief audiovisueel materiaal. Hoe gebruik je dat materiaal in het lager onderwijs én bereik je ondertussen de leerplandoelen? Ontdek het tijdens de inspiratienamiddag ‘Houd je beeldbengels bij de les’ op donderdag 21 maart 2019 met onder anderen Jelle Mels, nieuwsanker van Karrewiet.
 
► 
 
The Student Talent Bank organiseert van 4 tot 6 maart 2019 een driedaagse opleiding in Brussel rond ondernemerschap in het onderwijs. Leraren en/of directies kunnen nog tot 10 december inschrijven voor de (gratis) internationale cursus in het Future Classroom Lab. Schrijf je nu in.
 
► 
 
In het kader van een onderzoeksproject om de eerder negatieve attitude van jongeren en volwassenen ten aanzien van personen met een functiebeperking zoals ADHD te verbeteren, ontwikkelde KU Leuven in samenwerking met Centrum ZitStil verschillende lespakketten. De onderzoekers zijn op zoek naar leerkrachten die interesse hebben om deel te nemen aan dat project. In deze brief licht KU Leuven zijn project toe.
 
► 
 
CNO organiseert op vrijdag 19 mei 2019 de studiedag HR in Onderwijs met als thema 'Veranderen ... maak er samen een spel van!'
 
► 
 
Zin om samen met onderzoekers van UCLeuven-Limburg mee te werken aan een Flipped Learning project voor het secundair taalonderwijs (Latijn, Frans of Engels)? Wil je je met je vakgroep gratis professionaliseren in Flipped Learning? Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan in je lessen? Kijk snel voor meer info op www.ucll.be/flippedlearning. Inschrijven kan tot 18 januari 2019.
 
► 
 
Wil je graag internationaal leren rond inclusief onderwijs? Schrijf dan vlug in voor de interactieve cursus Building an inclusive school for all georganiseerd door EASPD.
 
► 
 
De bundel over handvatten preventie, aanpak en omgang met radicalisering en polarisering binnen hoger onderwijs en volwassenenonderwijs biedt ondersteuning bij nieuwe uitdagingen en geeft een antwoord op onder andere deze vragen: welke rol speelt onderwijs bij de preventie van radicalisering en polarisering? Welke specifieke preventieve acties kun je als instelling/centrum ondernemen om radicalisering en polarisering te voorkomen?  Wat doe je wanneer je bij één of meerdere studenten/cursisten verontrustende signalen vaststelt die geen acute dreiging vormen voor de instelling/het centrum of de maatschappij? 
 
► 
 
In 2017 startte Wereldsolidariteit samen met onder andere ACV de Schone Kleren Campagne. Via de #cleanekleren-actie wordt aandacht gevraagd voor betere arbeidsomstandigheden voor de kledingarbeid(st)ers die onze sportkleren maken. COC wil je graag een aantal tools aanreiken om dit thema ook in je school of centrum op de agenda te plaatsen.
 
► 
 
Maak kennis met het ondersteuningsinstrument Startkracht! tijdens het interacieve symposium 'Krachtig starten als leerkracht in het basisonderwijs'. Ontdek hoe startende leerkrachten met Startkracht! aan de slag gaan. Het symposium vindt plaats op 6 februari 2019 in Gent.
 
► 
 
UCLL Leuven ontvangt op 4 februari 2019 iedereen met interesse in ICT en onderwijs! Een dag met meer dan 100 praktijkgerichte workshops over ICT, STE(A)M, mediawijsheid, multimedia, educatieve technologie enz. Ook wie nog niet zo vertrouwd is met ICT-toepassingen gaat met nieuwe vaardigheden naar huis. Ideaal voor je professionalisering op vlak van ICT. Bekijk het programma.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook