Dit is Nieuwsbrief 72 van 23 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 72 van 23 februari 2017 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Prettige krokusvakantie!
►  Interdiocesane proeven – uitstekend instrument voor interne kwaliteitsontwikkeling
►  Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs
►  Thomas bestaat 15 jaar en viert dat met een nieuwe website
►  Maandberichten regio Antwerpen
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Projectspecifieke DBFM: infovergadering op 8 maart 2017
►  Gemachtigd opzichters: wettelijk kader, maar vooral ook lokaal overleg nodig
Lerenden
►  Voorlopig geen veranderingen aan de regelgeving over bedrijfsbeheer
►  Schoolagenda's Licap
Curriculum & vorming
►  www.nt2020.be
Identiteit & kwaliteit
►  Vastenaanbod 2017 Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Nieuwe publicatie: 'Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst'
 
 
 

   Algemeen

 
 
Prettige krokusvakantie!
 
Wij wensen je een deugddoende krokusvakantie. Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart zijn de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel in een beperktere bezetting bereikbaar. Er verschijnt tijdens die week ook geen nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 9 maart 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Interdiocesane proeven – uitstekend instrument voor interne kwaliteitsontwikkeling
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert zowel voor het vierde als voor het zesde leerjaar interdiocesane proeven (IDP). Dit schooljaar zijn ruim 27 000 leerlingen voor IDP4 en 34 000 leerlingen voor IDP6 ingeschreven. Al bijna 50 jaar is IDP een gewaardeerd instrument om aan interne kwaliteitsontwikkeling te doen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs
 
vacature   CEBECO, de koepel van het ignatiaans onderwijs in Vlaanderen, wenst met ingang van 1 september 2017 voor haar pedagogische begeleidingsdienst in het basisonderwijs een voltijdse begeleider aan te werven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Thomas bestaat 15 jaar en viert dat met een nieuwe website
 
Thomas   Thomas, het online portaal voor het godsdienstonderwijs, bestaat 15 jaar. Dat moet gevierd worden en dat doet Thomas met een nieuwe website. De vertrouwde hoofdpagina’s (algemeen, basis, secundair …) zijn nog op de homepage aanwezig, maar op basis van de doelgroep is een bijkomende toegangsweg voorzien. Verder vind je op de startpagina telkens een overzicht van de recentste grote didactische pakketten, maar ook alle nieuwste inzendingen op Thomas. Het aantal zoekmogelijkheden is uitgebreid en ook de snelheid van de zoekfunctie werd verhoogd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maandberichten regio Antwerpen
 
De maandberichten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen zijn verschenen. Je kan de februari-editie van H@llo, Echo en Echo buso op de website van regio Antwerpen raadplegen. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire zitting
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 22 februari 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
Gevalideerde gestandaardiseerde toetsen en centrale examens
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Projectspecifieke DBFM: infovergadering op 8 maart 2017
 
DBFM  
 
Op 8 maart 2017 organiseert Dienst Bestuur & organisatie twee informatievergaderingen (ochtend en middag) over de werkingsprincipes van de projectspecifieke DBFM. De infovergadering vindt plaats in de lokalen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel. Inschrijven kan via www.nascholing.be. Lees alvast de uitgebreide nota 'Projectspecifieke DBFM: de principes'.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gemachtigd opzichters: wettelijk kader, maar vooral ook lokaal overleg nodig
 
Naar aanleiding van het tragisch verkeersongeval in de omgeving van één van onze scholen, woedt er in de media een discussie over de rol van gemachtigd opzichters. Daar bestaat een wettelijk kader en opleiding voor. Maar personeelsleden kunnen niet verplicht worden om de rol van gemachtigd opzichter met bijhorende opleiding op zich te nemen. De schoolomgeving is een publiek domein, en overstijgt dus de verantwoordelijkheid van de school. In die zin is lokaal overleg zowel intern met personeelsleden en ouders als extern met de politie of de gemeente aan te raden. Zo kan bekeken worden hoe de schoolomgeving – zeker aan drukke verkeersassen - veilig gemaakt kan worden.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Voorlopig geen veranderingen aan de regelgeving over bedrijfsbeheer
 
Midden januari ontstond in de media een discussie over de vestigingswet. Die bepaalt de voorwaarden om bepaalde gereglementeerde beroepen als zelfstandige uit te oefenen (bv. kapper, tandtechnicus, opticien …). Onlangs raakte echter bekend dat die voorwaarden niet zouden gelden voor andere Europese burgers. Dit leidde tot vragen over de toekomst van bedrijfsbeheer in het secundair en volwassenenonderwijs. Wij hebben navraag gedaan en kunnen dit verhaal nuanceren.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolagenda's Licap
 
schoolagenda  
 
Licap geeft in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen al jarenlang verschillende schoolagenda’s uit. Ze biedt je ruime mogelijkheden en de nodige ondersteuning en begeleiding in het ontwerpen van jouw schoolagenda’s. Naast de vertrouwde schoolagenda, biedt Licap ook planningsagenda’s aan, ideaal als aanvulling bij de digitale schoolagenda. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
www.nt2020.be
 
Vlaanderen telt een groot en nog altijd groeiend aantal cursisten Nederlands Tweede Taal (NT2). Het aantal docenten blijft niet achter. De begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, POV en het GO! hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het aanbod NT2 te ondersteunen. Informatie over het begeleidingsaanbod vind je vanaf februari op de website www.nt2020.be. We organiseren nascholingen en workshops over blended learning, leerplanimplementatie, behoeftegericht lesgeven, logopedie in de NT2-klas, trajectbegeleiding NT2, lesgeven in hogere richtgraden en krachtige leeromgevingen.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vastenaanbod 2017 Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Vasten   Met de slogan De klank van stilte op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de vasten van 2017 naar de scholen. De leuze kadert in het jaarthema Er zit muziek in!. In de muziek vullen klank en stilte elkaar aan. Elk muziekstuk heeft adempauzes nodig. Zo ook heeft elke mens, elke groep een ‘stille plek’ nodig om op verhaal te komen. Het volledige vastenaanbod vormt een kwintet: in het verlengde van de affiche en het maartnummer van Leeftocht zijn er ook nog een digitaal pedagogisch dossier, bezinningskaarten in samenwerking met Uitgeverij Muurkranten en een bezinnende PowerPointpresentatie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe publicatie: 'Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst'
 
wissel op de toekomst   'Katholieke dialoogschool - Wissel op de toekomst' onderzoekt het DNA van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Wat en hoe geloven leerlingen, personeel, directieleden en beleidsmensen? Hoe zien zij de relatie tussen christendom en maatschappij? Hoe vullen zij het begrip ‘katholieke school’ in? Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekt de kaart van de katholieke dialoogschool. Dat model wordt gedragen door een open en kritisch geloof en combineert aandacht voor de eigen identiteit met levensbeschouwelijke openheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook