Dit is Nieuwsbrief 34 van 24 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 34 van 24 maart 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Eigentijds tegendraads
►  Dreigingsniveau 4 blijft van kracht
►  De Goede Week: een droevige week?
►  Aanslagen bespreekbaar maken in de klas
►  Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs
►  Paasvakantie
►  Extra nieuwsbrief 23 maart 2016 – technisch probleem
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Ronde van Vlaanderen over nieuwe tariferingsregels EDPBW
Personeel
►  Nieuwe mededeling: vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten
Lerenden
►  Aangepast model schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017
►  Nieuwe procedure voor de registratie als zorgkundige
►  Open Minds: Congres Geestelijke Gezondheid door Zorgnet-Icuro
►  Met Columbus het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs versterken
Curriculum & vorming
►  ‘Mee met NT2’-rugzak
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinningsimpulsen
►  Leeftocht april 2016
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Eigentijds tegendraads
 
 
Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste congres. Dat vindt plaats in Leuven, onder de titel Eigentijds tegendraads.
 
Met de slagzin vatten we het project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de komende jaren. De slogan klinkt een tikje rebels. Misschien stuit hij je zelfs wat tegen de borst. Je kunt hem ook lezen als een uitnodiging om aan al wie het horen wil, toe te lichten waarom katholiek onderwijs ‘eigentijds’, soms wat ‘tegendraads’, maar steevast ‘eigentijds-tegendraads’ is. Op het congres verneem je er alles over. We doen dat aan de hand van twee cruciale werven, waarmee we katholiek onderwijs op de kaart willen zetten: bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, en de katholieke dialoogschool. Daarnaast biedt de 25ste verjaardag van de pedagogische begeleidingsdienst een uitgelezen kans om te laten zien hoe onder meer de begeleiding scholen en internaten bij die processen ondersteunt.
 
Het congres is een interactief gebeuren. We doorspekken het geheel met getuigenissen en filmpjes. We geven je handvatten en materiaal waarmee je in de praktijk aan de slag kunt. Bovenal is het congres een uitgelezen kans tot ontmoeting. Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan er in dialoog met bestuurders en leidinggevenden van katholieke (hoge)scholen, centra, internaten en de universiteit. KU Leuven is die dag onze gastheer.
 
Voor meer informatie en om in te schrijven, ga je naar de inschrijvingsmodule.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Dreigingsniveau 4 blijft van kracht
 
We krijgen heel wat vragen van scholen met betrekking tot de te volgend richtlijnen naar aanleiding van dreigingsniveau 4. Wij volgen strikt de richtlijnen van het Departement Onderwijs op. Als er maatregelen genomen worden die gevolgen hebben voor scholen, dan worden die via Schooldirect gecommuniceerd. We raden je dan ook aan dat kanaal op te volgen.
 
Je kunt steeds contact nemen met de medewerkers van de Dienst Lerenden (lerenden@katholiekonderwijs.vlaanderen of 02 507 08 72).
 
Op dit moment blijven deze maatregelen van kracht (cf. Schooldirect van 22 maart 2016):
 
Activiteiten
 
 
1. 
 
Blijf overdag binnen de terreinen van de school.
 
2. 
 
Grote evenementen die je plande, stel je het best uit of schrap je.
 
3. 
 
Stel eventuele geplande extra-murosactiviteiten uit of schrap ze.
 
4. 
 
Buitenlandse reizen kunnen doorgaan, mits je rekening houdt met het reisadvies van buitenlandse zaken. Uiteraard ga je ook na of het vervoer niet in het gedrang komt.
 
Vragen
 
Met vragen en zorgen kan je terecht bij je aanspreekpunt bij de politie. Meer info vind je in de omzendbrief ‘Krijtlijnen inzake de verhouding vast aanspreekpunt lokale politie – school’. Weet je niet wie je aanspreekpunt is? Neem contact op met de lokale politie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
De Goede Week: een droevige week?
 
Dinsdag, midden in de Goede Week sloeg moordend geweld toe. Het laat ons met verstomming achter. Onschuldige mensen vonden de dood in het hart van onze hoofdstad, in het hart van onze samenleving. De Goede Week is zo opnieuw een droevige week geworden. Net zoals de rest van België is Katholiek Onderwijs Vlaanderen geschokt. We delen de diepe rouw van de nabestaanden en leven mee met de vele gewonde slachtoffers.
 
Onze leerlingen, studenten, cursisten en internen, onze ouders, onze personeelsleden zullen ons hier in de komende dagen zeker over aanspreken. Want velen kennen iemand die op de luchthaven was of in de buurt van de Wetstraat werkt. En allen hebben ze het nieuws gehoord, gezien, gedeeld. Vele vragen, grote onrust, onbestemde angst en sluipende hopeloosheid kunnen hen overvallen, voor henzelf, hun naasten, onze samenleving, de toekomst. En van ons verwachten ze antwoorden, geruststelling, perspectief. Niet zo gemakkelijk, gezien we zelf ook geschokt zijn.
 
Deze gebeurtenissen, echter, hoe verschrikkelijk ook, mogen niet enkel een bron van angst, verwijdering en haat zijn. Eigentijds maar tegendraads blijven we – ook vandaag – geloven in een vreedzame wereld, een wereld waar medeleven, verbondenheid en dialoog zullen overwinnen. Wanneer we deze boodschap niet meer omhelzen en uitdragen, heeft het terrorisme pas echt gewonnen.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil daarom alle personeelsleden, leerlingen en studenten van katholieke (hoge)scholen, internaten, centra en de universiteit een hart onder de riem steken. We vragen jullie om de moed niet te verliezen, en om te blijven geloven dat het goede uiteindelijk zal overwinnen - en vooral ook om deze boodschap in onze scholen te laten weerklinken.
 
Is de Goede Week dit jaar dan een droevige week? Uiteraard, maar hopelijk ook niet helemaal. Want dan is Jezus voor niets gestorven. Met Pasen vieren wij dat liefde en hoop uiteindelijk elk zinloos geweld zullen overwinnen. Goede Vrijdag en Pasen zijn dit jaar wel zeer concreet geworden.
 
Lieven Boeve
 
Directeur-generaal
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Aanslagen bespreekbaar maken in de klas
 
Leerlingen zitten naar aanleiding van de aanslagen in Zaventem en Brussel ongetwijfeld met heel wat vragen. Op de Thomas-website vind je suggesties en tips voor een klasgesprek over de gebeurtenissen.
 
Meer informatie rond het thema radicalisering vind je op onze website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ronde van Vlaanderen voor het buitengewoon onderwijs
 
Het buitengewone onderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk. Bovendien staan scholen voor buitengewoon onderwijs, hun directeurs, besturen en personeelsleden voor belangrijke uitdagingen: het proces naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting, de hervorming van GON en ION, de herstructurering van onze organisatie … Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft dan ook begrip voor de bezorgdheden en zelfs de weerstand die die veranderingen met zich meebrengen.
 
Wij willen daarom ruimte bieden voor informatie en reflectie. Enerzijds informeren we jou over de stand van zaken bij een aantal thema's die je na aan het hart liggen. Anderzijds luisteren we graag naar jouw vragen en bezorgdheden om vervolgens samen een krachtig en duidelijk antwoord te formuleren. De dienst Bestuur & organisatie, de dienst Lerenden, de dienst Curriculum & vorming en medewerkers uit de regio’s organiseren daarom informatie- en reflectiesessies in alle regio’s in de maand mei.
Tijdens het informatieve deel van de sessie komen deze thema's aan bod:
 
 
► 
 
het buitengewoon onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen: bij wie kunnen directies en besturen waarvoor terecht en hoe maak je optimaal gebruik van de communicatiekanalen?
 
► 
 
het buitengewoon onderwijs in BOS
 
► 
 
de toekomst van GON en ION
 
► 
 
het M-decreet: de waarborg en pre-waarborgregeling.
 
De sessies vinden plaats, telkens vanaf 19.00 u., op:
 
 
► 
 
dinsdag 10 mei 2016 in Mechelen
 
► 
 
woensdag 11 mei 2016 in Brugge
 
► 
 
dinsdag 17 mei 2016 in Hasselt
 
► 
 
woensdag 18 mei 2016 in Gent
 
► 
 
donderdag 19 mei 2016 in Antwerpen
 
Een uitnodiging met inschrijvingsmodaliteiten volgt later.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Paasvakantie
 
De eerste week van de paasvakantie zijn onze diensten in Brussel gesloten. De tweede week zijn we weer bereikbaar, weliswaar in een beperkte bezetting. 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 april 2016.
 
We wensen je een Zalig Pasen en een prettige vakantie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Extra nieuwsbrief 23 maart 2016 – technisch probleem
 
Gisterenochtend verzonden we een extra nieuwsbrief. Door een technisch probleem kregen sommige ontvangers die pas na 12 uur in hun mailbox. We willen ons daarvoor oprecht verontschuldigen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Commissie onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 17 maart 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Vrijgeven van adresgegevens van potentiële leerlingen
 
► 
 
Cultuureducatie in het leerplichtonderwijs
 
► 
 
Schooldirect en de extra toelage voor anderstalige kleuters
 
► 
 
CLIL-projecten (Content and Language Integrated Learning)
 
► 
 
Vrijstelling van onroerende voorheffing
 
► 
 
Service learning
 
► 
 
VCA-basiscertificering in het technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je een overzicht van de schriftelijke vragen die deze week door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Meer schriftelijke vragen zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement/Schriftelijke vragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
de studienamiddag 'Ambitieus de diverse realiteit in: leraren opleiden voor de grootstedelijke context' van INDIGO voor lerarenopleiders, mentoren, pedagogisch begeleiders, leraren, directies en alle geïnteresseerden op woensdag 1 juni 2016 in de KU Leuven
 
► 
 
de studiedag 'Boiler Room 2016' met als thema 'Spelen en bewegen, het werkt!' van Netwerk ZVI op zaterdag 16 april in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke
 
► 
 
Het uitwisselingsprogramma Buurklassen (korte klasuitwisselingen met de buurlanden van België) staat nu open voor zowel basisonderwijs als het volledig secundair onderwijs. Een aanvraag indienen kan tot 30 april 2016
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Ronde van Vlaanderen over nieuwe tariferingsregels EDPBW
 
Met ingang van 1 januari 2016 wijzigde de tarifering en dienstverlening door de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). We berichtten daarover al in een Nieuwsbriefbericht van 16 december 2015.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert over die nieuwe regels een Ronde van Vlaanderen. We zullen de verschillende tariefgroepen bespreken, het kostenplaatje voor de onderwijssector (met inbegrip van de wijze van berekening van het aantal werknemers) en de dienstverlening die scholen wettelijk gezien kunnen verwachten. Er komen ook tips die belangrijk kunnen zijn bij de samenwerking met de EDPBW. Tot slot maken we een zijsprong naar de overheidsopdracht voor het aanstellen van een externe dienst.
 
We bieden dit initiatief aan in samenwerking met de regio’s op vijf plaatsen in Vlaanderen, en dat op deze data:
 
 
► 
 
Gent: 20 april 2016, 's morgens
 
► 
 
Brugge: 20 april 2016, 's middags
 
► 
 
Hasselt: 28 april 2016, 's middags
 
► 
 
Antwerpen: 4 mei 2016, 's morgens
 
► 
 
Mechelen: 4 mei 2016, 's middags
 
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven: www.nascholing.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe mededeling: vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten
 
Tegen 1 april deelt het internaats- of schoolbestuur mee welke betrekkingen in wervingsambten op 1 maart vacant zijn. Daarna kunnen personeelsleden kandideren voor vaste benoeming. Onder welke voorwaarden een benoeming toegekend kan worden, is uiteengezet in de nieuwe mededeling 'Vaste benoeming in wervingsambten in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en in de internaten'. Die tekst is een grondige herwerking van de vroegere mededelingen. Zo worden de benoemingsvoorwaarden nu afzonderlijk overlopen en uitgediept voor de verschillende mogelijke statuten van het personeelslid (TADD-aanstelling, verlof voor TAO, toestand van reaffectatie, leeftijd van 55 jaar). Ook de voorrangsrechten werden duidelijker geformuleerd.
 
De wijzigingen in de reglementering zijn beperkt. Belangrijk is wel dat een vaste benoeming die op 1 juli ingaat, bij voorkeur tegen 10 juni wordt gemeld aan het werkstation: dat om latere terugvorderingen van uitgestelde bezoldiging te vermijden (zie punt 8 van de mededeling). Voor benoemingen in het secundair onderwijs raadpleeg je een afzonderlijke mededeling. Die voor het volwassenenonderwijs volgt na de paasvakantie.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangepast model schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017
 
De modellen van schoolreglement voor het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs zijn voor het schooljaar 2016-2017 aangepast. We bezorgen je een overzicht van de wijzigingen voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. De modellen vind je terug op onze website onder het thema School- en centrumreglement (aanmelden vereist).
 
Ook onze andere modellen van school- en centrumreglement worden momenteel op dezelfde manier aangepast. We voorzien die publicatie in de loop van het derde trimester. Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe procedure voor de registratie als zorgkundige
 
Als gevolg van de zesde staatshervorming verloopt de registratie als zorgkundige sinds 4 januari 2016 online via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Na je registratie en een positief advies van de erkenningscommissie ontvangt de zorgkundige zijn visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
 
De informatie is belangrijk voor alle opleidingen die de kans bieden om zich tot zorgkundige te registreren: het specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige en HBO Verpleegkunde (voltijds secundair onderwijs), de opleiding zorgkundige via leren en werken (dbso) of het  volwassenenonderwijs, en de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde. We vragen om leerlingen, studenten en cursisten van de gewijzigde procedure op de hoogte te brengen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Open Minds: Congres Geestelijke Gezondheid door Zorgnet-Icuro
 
De publieke opinie kijkt vaak naar het onderwijs om een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Als het gaat over het bevorderen van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren is dat niet anders. Onderwijs is uiteraard een belangrijk levensdomein waar nu al sterk wordt geïnvesteerd in het mentaal welzijn van leerlingen. Tegelijk wijzen trendanalyses uit dat psychische kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende decennia wordt. Er is dus werk aan de winkel, voor elk van ons. Willen we het tij keren, dan is een integrale aanpak cruciaal. De sleutel tot meer geestelijke gezondheid zit immers in elke ministerportefeuille, in elk beleidsdomein, in elk segment van de samenleving: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, economie, wonen, werken, cultuur, justitie, gelijke kansen….
 
Op het congres Open Minds op 26 en 27 mei 2016 in Brussel blikt Zorgnet-Icuro tien jaar vooruit. Hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig zijn om ons dan psychisch weerbaar te maken? Op het congres bieden internationale en nationale topsprekers een referentiekader om de broodnodige paradigmashift echt vorm te geven. Hoe kunnen we in de samenleving beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe brengen we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk ? Hoe creëren we een positieve dynamiek voor een nieuwe geestelijke gezondheidszorg?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakte deel uit van de stakeholdersgroep bij dit congres en doet dan ook aan warme oproep aan alle geïnteresseerden om zich in te schrijven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Met Columbus het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs versterken
 
Het Vlaams regeerakkoord wil het studiekeuzeproces bij de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs versterken. Daarom werd het exploratie-instrument Columbus gelanceerd. Dit schooljaar zal de validiteit en de betrouwbaarheid van het instrument getest worden in een testversie bij 8 000 laatstejaars. Benieuwd of je school geselecteerd is?
 
Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
‘Mee met NT2’-rugzak
 
Het Perspectief PCVO (Gent), CVO Lethas (Brussel), CVO COOVI in samenwerking met CVO Brussel en CVO Encora (Antwerpen) bieden je de 'Mee met NT2'-rugzak aan
 
De NT2-wereld is ruim. Naast de verschillende cursistenprofielen NT2 en de aanbodverstrekkers verkennen de centra de courant gebruikte materialen, de (inschatting van de) verschillende niveaus volgens het Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen en de vernieuwde opleidingsprofielen/leerplannen. Verder belichten ze de didactische aspecten van de productieve (spreken en schrijven) en de receptieve vaardigheden (luisteren en lezen). Ook ondersteunende elementen, zoals grammatica, woordenschat, leer- en communicatiestrategieën en uitspraak komen aan bod. De modules bieden niet enkel een theoretisch kader, maar geven ook praktische tips in verband met differentiatie, feedback, evaluatie en werkvormen.
 
Behalve de contactmomenten is er ook een praktijkcomponent, waarbij je de opgedane inzichten in het werkveld toepast. Die ervaringsgerichte opdrachten beogen een diepere verwerking van de theorie en maken je uiteindelijk tot een sterkere NT2-leraar. Kortom, een mooi gevulde rugzak voor beginnende leraren NT2!
 
Alle informatie over de verschillende modules vind je in het document 'Mee met NT2...'.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinningsimpulsen
 
Doorheen de vasten biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen je vier bezinningsimpulsen aan. Vandaag vind je hier de vierde schakel:
 
 
► 
 
De schakel van de verinnerlijking – verstilling: schakel in op Hem;
 
► 
 
De schakel van de versobering: schakel in op wat wezenlijk is;
 
► 
 
De schakel van de solidariteit: schakel in op je medemens;
 
► 
 
De schakel van de verzoening: schakel in op verzoening en verdraagzaamheid. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht april 2016
 
Het leven zoals wij het kennen is niet eeuwig. Het stopt allemaal ooit. Dat is onze grootste zekerheid, de dood. Of is er toch een vorm van leven die verder reikt, voorbij de dood? Waarin geloven wij en hoe doet dat ons leven, ondanks de dood? Het nummer en de bladwijzer kun je downloaden op de pagina van het aprilnummer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook