Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste

 

   Algemeen

 
 
Lieven Boeve herbevestigd als directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Lieven Boeve   De Vlaamse bisschoppen hebben prof. dr. Lieven Boeve herbenoemd als directeur-generaal voor het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Dat gebeurde in overleg met de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het betreft een nieuw mandaat van vijf jaar, dat ingaat op 1 september 2019. Met grote tevredenheid verwelkomen en onderschrijven de leden van de raad van bestuur die beslissing.
 
Lieven Boeve (Veurne, 1966) werd op 1 augustus 2014 directeur-generaal van het toenmalige VSKO, thans Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens zijn eerste mandaat kreeg de pedagogische visie van de katholieke dialoogschool vorm en werden initiatieven genomen om schoolbesturen de kans te geven samen te werken onder één bestuur. Tegelijk transformeerde de organisatie zich tot een eigentijdse ledenvereniging. Zo legt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich vandaag als netwerkorganisatie toe op kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning, en adequate vertegenwoordiging en belangenbehartiging van haar leden. Ook voor de nieuwe mandaatperiode blijven dat de speerpunten voor de werking van het netwerk van katholieke onderwijsinstellingen, zoals blijkt uit de onlangs geactualiseerde missie en visie.
 
Mgr. Johan Bonny, bisschop-referendaris voor onderwijs en voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Vijf jaar geleden hebben wij aan Lieven Boeve twee kernopdrachten meegegeven: een eigentijdse visie ontwikkelen op katholiek onderwijs in onze Vlaamse samenleving en een reorganisatie van de dienstverlening. Die opdrachten heeft hij efficiënt en geïnspireerd opgenomen. Samen met de raad van bestuur hebben we uitdagingen voor de komende vijf jaar geïdentificeerd. Die zullen voorgesteld worden op het congres van 22 januari, ‘Genereus Ambitieus’. We hebben er alle vertrouwen in dat Lieven Boeve ook die uitdagingen samen met zijn medewerkers goed zal aanpakken.”
 
Lieven Boeve: “Ik dank de Vlaamse bisschoppen en de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de samenwerking in de voorbije jaren, en voor de hernieuwing van hun vertrouwen in mij. Gesteund door de medewerkers van onze netwerkorganisatie blijf ik me inzetten om, samen met onze besturen, onze scholen en schoolteams, ook de komende vijf jaar werk te maken van kwaliteitsvol katholiek onderwijs voor elke leerling.”
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook