De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld. 
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
Dit is de laatste aflevering van de verkiezingsnieuwsbrief. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina. Op 20 juni bekrachtigt de raad van bestuur de nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs. 
 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
De directiecommissies van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het leerplichtonderwijs worden opnieuw samengesteld. 
 
Deze nieuwsbrief is het officiële kanaal waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen de directies secundair onderwijs over de verkiezingen voor de directiecommissie secundair onderwijs informeert. Voor de directiecommissie basis- en buitengewoon onderwijs dragen de regionale directievergaderingen vertegenwoordigers voor. 
 
Dit is de laatste aflevering van de verkiezingsnieuwsbrief. Meer informatie over het verloop van de verkiezingen vind je op deze pagina. Op 20 juni bekrachtigt de raad van bestuur de nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs. 
 
 

 

   Algemeen

 
 
Waarom nieuwe samenstelling directiecommissies leerplichtonderwijs?
 
Het mandaat van de leden van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs loopt na vier schooljaren af. De directiecommissies voor het basis-, buitengewoon en secundair onderwijs moeten dus opnieuw worden samengesteld. Ze vormen een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
De directies komen maandelijks bijeen om over uiteenlopende onderwijsthema’s te overleggen. Ze doen dat een week voor de adviesraden (cf. art.11, §12 uit het organiek reglement). De adviezen van de directiecommissies gaan naar de verschillende niveaugebonden adviesraden. De leden van de adviesraden (besturen, directies, ouders, studenten en diverse experten) doen beleidsaanbevelingen en bereiden standpunten voor de raad van bestuur voor. 
 
Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen. 
 
Als directeur secundair onderwijs bepaal je mee wie er in de directiecommissie secundair onderwijs zit en zo ook wie de directies vertegenwoordigt in de adviesraad secundair onderwijs. Met jouw engagement én jouw stem kun je het verschil maken. We rekenen op jou!
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Verkiezingen voor directiecommissie secundair onderwijs?
 
De leden van de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs worden voorgedragen door de regionale directievergaderingen.
 
De directiecommissie secundair onderwijs werkt met regionale verkiezingen die georganiseerd worden door de Stafdienst.
 
Tijdens een extra raad van bestuur op 20 juni worden de nieuwe directiecommissies bekrachtigd.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Samenstelling directiecommissie secundair onderwijs
 
Als ledenvereniging en netwerkorganisatie vinden we het belangrijk om in onze advies- en besluitvormingsprocedure een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen. Dat betekent dat onze overleg- en adviesorganen representatief zijn en dat leden spreken namens de geleding die ze vertegenwoordigen
 
Vanuit die twee principes wordt de directiecommissie secundair onderwijs als volgt samengesteld, waarbij elke scholengemeenschap maximaal 1 vertegenwoordiger kan hebben.
 
 
► 
 
Elke regio heeft 5 vertegenwoordigers, waarvan:
 
► 
 
1 coördinerend directeur;
 
► 
 
1 directeur van een doorstroomschool;
 
► 
 
1 directeur van een campus- of domeinschool;
 
► 
 
1 directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
 
► 
 
1 directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 
► 
 
DIVO en LIEN hebben recht op 1 vertegenwoordiger.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Regionale kandidatenlijsten
 
We telden heel wat kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs. Bedankt voor je engagement!
 
De voorbije dagen hebben we de regionale kandidatenlijsten samengesteld. We gingen daarbij onder meer na of de kandidaten voorgedragen werden door hun scholengemeenschap. Sommige kandidaten waren kandidaat voor meer dan één categorie. We contacteerden de coördinerend directeur en vroegen om een keuze te maken.
 
Soms werden uit dezelfde scholengemeenschap meerdere kandidaten voorgedragen. We hebben de lijst dan als volgt verfijnd: als er slechts één kandidaat was voor een categorie, dan is die rechtstreeks verkozen. Andere kandidaten uit dezelfde scholengemeenschap werden dan geschrapt (cf. het principe dat elke scholengemeenschap maximaal één vertegenwoordiger kan hebben). Kandidaten die zo uit de boot vielen, werden ook gecontacteerd. 
 
Ontdek wie de kandidaten voor de directiecommissie secundair onderwijs van jouw regio zijn:
 
 
► 
 
Regio Antwerpen
 
► 
 
Regio Limburg
 
► 
 
Regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Regio Oost-Vlaanderen
 
► 
 
Regio West-Vlaanderen
 
De verkiezingen gaan over deze vier vertegenwoordigers. Voordrachten voor de coördinerend directeur verlopen via de regionale vergadering van coördinerend directeurs. Die worden uiterlijk op 14 juni verwacht. 
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe en wanneer stemmen?
 
Wie heeft stemrecht?
 
 
► 
 
Directies in een bevorderingsambt gekoppeld aan een administratief schoolnummer.
 
► 
 
Coördinerend of algemeen directeurs al dan niet ingericht op basis van de globale puntenenveloppe.
 
Waar zijn er verkiezingen?
 
 
► 
 
Er zijn verkiezingen in de regio's Antwerpen, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In de regio Limburg is er voor drie van de vier plaatsen één kandidaat voorgedragen. Zij zijn rechtstreeks verkozen. Voor één plaats is er geen kandidaat.
 
Hoe verlopen de regionale verkiezingen?
 
 
► 
 
De verkiezingen verlopen per brief. Elke stemgerechtigde directeur ontvangt vanaf 7 juni een brief met de regionale kieslijst. 
 
► 
 
De verkiezingen gaan over deze 4 vertegenwoordigers:
 
► 
 
directeur van een doorstroomschool;
 
► 
 
directeur van een campus- of domeinschool;
 
► 
 
directeur van een school met het studiedomein STEM of Land- en tuinbouw;
 
► 
 
directeur van een school met het studiedomein Taal en cultuur of Economie en organisatie of Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca of Kunst en Creatie of Sport
 
► 
 
Elke stemgerechtigde directeur heeft per categorie 1 stem. Hij maakt een keuze bij die categorieën waar er meerdere kandidaten zijn.
 
► 
 
De stembiljetten worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur bezorgd aan Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 
► 
 
Indien nodig gebeurt de arbitrage door de regiodirecteur in samenspraak met het beleidsteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Hoe gaat het verder?
 
De voordrachten voor de directiecommissies basis- en buitengewoon onderwijs, en voor de coördinerend directeurs in de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan marijke.vanbogaert@katholiekonderwijs.vlaanderen bezorgd.
 
De stembiljetten voor de directiecommissie secundair onderwijs worden uiterlijk op 14 juni om 12 uur aan Marijke Van Bogaert, Guimardstraat 1, 1040 Brussel bezorgd.
 
De raad van bestuur bekrachtigt de samenstelling van de directiecommissies basis-, buitengewoon en secundair onderwijs op 20 juni, tijdens een extra vergadering. De nieuwe samenstelling publiceren we in de nieuwsbrief.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook