Dit is nieuwsbrief 196 van 26 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 196 van 26 maart 2020 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
We informeren je over richtlijnen en maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus via extra nieuwsbrieven. Later vandaag volgt nog zo'n nieuwsbrief. Je vindt alle extra nieuwsbrieven ook terug in ons archief.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2020
►  Parlementaire activiteiten
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
Vacatures
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Hervorming van de regels over eigendom, erfpacht en opstalrecht
Lerenden
►  Presentatie over APR 3 – de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
►  Presentatie over leidraad samenwerkingsafspraken school-CLB
Identiteit & kwaliteit
►  Leeftocht april 2020: overstijgen
►  Bezinning vijfde vastenweek
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2020
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart 2020:
 
 
► 
 
verslag Directiecommissie secundair onderwijs – 3 maart 2020
 
► 
 
verslag Directiecommissie basisonderwijs – 4 maart 2020
 
► 
 
verslag Directiecommissie buitengewoon onderwijs - 5 maart 2020
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement   Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuw nummer van digitaal tijdschrift VONDeling
 
Vondeling  
 
Het 34ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen.
 
Een greep uit de inhoud:
 
 
► 
 
Overzicht nieuwe scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel;
 
► 
 
Ondertekening samenwerkingsverband BOS Leuven;
 
► 
 
Verslag colloquium buitengewoon onderwijs januari 2020;
 
► 
 
Verslag Dag van de godsdienst Mechelen-Brussel;
 
► 
 
Verslag Congres Warm water IV.
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Het bestuursorgaan van KOMO zoekt een directeur voor de VBS De Zonnewijzer in Weerde.
 
► 
 
Vzw KOBA Voorkempen zoekt een directeur voor het Sint-Jozefinstituut in Schoten.
 
► 
 
De vzw Schoolcomité Sint-Jozef zoekt een halftijds pedagogisch directeur voor de Ginsteschool in Oostrozebeke.
 
► 
 
Vzw KOBA Voorkempen zoekt een technisch adviseur elektromechanica in het VTI in Zandhoven.
 
► 
 
KOBA NoordkAnt zoekt een directeur voor de kleuterschool Groenendaal Merksem en een directeur secundair voor Moretus Ekeren.
 
► 
 
Katholiek Basisonderwijs Tongeren vzw zoekt een directeur voor de basisschool Sint-Lutgart in Tongeren.
 
► 
 
Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw zoekt een halftijds pedagogisch directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
De scholengroep Sint-Michiel zoekt een adjunct-directeur en twee directeurs so in Roeselare.
 
► 
 
Het Sint-Ursula-Instituut in O.-L.-V.-Waver zoekt een graaddirecteur tweede graad
 
► 
 
Vzw Katholieke Scholen Regio Krekengebied zoekt een directeur voor basisschool ’t Brugje in Bassevelde.
 
► 
 
Vzw Ignatius Scholen in Beweging zoekt een pedagogisch directeur in basisschool Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.
 
► 
 
Vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen zoekt een directeur voor buso Sint-Jozefinstituut in Antwerpen.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote hogeschool zoekt een medewerker servicedesk ict.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Hervorming van de regels over eigendom, erfpacht en opstalrecht
 
Op 30 januari 2020 keurde het federale Parlement de Wet tot hervorming van het goederenrecht goed. De wet bevat nieuwe bepalingen voor alle zakelijke rechten zoals eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden.
 
Het nieuwe goederenrecht treedt in werking op 1 september 2021.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Presentatie over APR 3 – de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar A of B
 
 
 
► 
 
willen we er op wijzen dat de presentatie door iedereen kan bekeken worden. Het volstaat om de link te bezorgen aan bijvoorbeeld alle personeelsleden van je school;
 
► 
 
stellen we ook de pptx-versie van de presentatie ter beschikking. Dat kan handig zijn als je de powerpoint zelf wilt toelichten tijdens een personeelsvergadering en/of enkele bijkomende klemtonen wil leggen. Deze versie kan enkel gedownload worden door leden met een inlogcode.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Presentatie over leidraad samenwerkingsafspraken school-CLB
 
Tijdens de inforonde van Vlaanderen voor secundaire scholen lichtte Joost Laeremans de leidraad samenwerkingsafspraken school-CLB toe. Omdat een aantal sessies werden geannuleerd, ontvingen de secundaire scholen via de nieuwsbrief van vorige week een videopresentatie. Deze is ook relevant voor de basisscholen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Leeftocht april 2020: overstijgen
 
Leeftocht  
 
Waarover gaat Pasen? Over dood en leven. En over het dunne lijntje van de hoop. Johan Bonny
 
Download het aprilnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Bezinning vijfde vastenweek
 
Vasten   Met de slogan Scherven oprapen op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
Zorgmedewerkers staan vandaag in de vuurlinie van de coronastrijd. Dat verdient absoluut een groot applaus. Maar als we willen dat zij blijven doorgaan en er ook na deze crisis nog staan om zorg te verlenen, dan is er extra ondersteuning nodig. Met de actie Cheer for champions willen de initiatiefnemers bijdragen aan extra ondersteuning voor die medewerkers, ook na de crisis. Daarnaast willen ze dat onze zorg de middelen heeft om ook in de toekomst beter voorbereid te zijn op rampen van deze grootteorde. Doneren kan via de website cheerforchampions.be of door een gift van 5 euro te schenken via sms. Daarvoor sms je CHEER 5 naar 8686. De fondsen zijn voorbestemd voor die zorginstellingen die een impact ondervinden van de coronacrisis.
 
► 
 
Omwille van de Corona-crisis wordt de LOGOS-studiedag van 4 mei verplaatst naar 29 september. Tijdens deze studiedag staat het scheppingsgeloof centraal staat, en wel in relatie tot ecologie.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook