Dit is Nieuwsbrief 108 van 18 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 108 van 18 januari 2018 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt meer middelen voor M-decreet
►  Leerlingen ondersteunen onze nieuwjaarsreceptie
►  Francis Loyens benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor Onderwijs voor bisdom Hasselt
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature Analist-ontwikkelaar
Bestuur & organisatie
►  Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten
Personeel
►  Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning hoger onderwijs
Lerenden
►  Vlaamse Week tegen Pesten
►  Onderwijsloopbaanbegeleiding met de folder “Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs?”
Curriculum & vorming
►  Implementatie Zin in leren! Zin in leven!
►  Congres volwassenenonderwijs op woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018
►  VDAB beslist: leerlingen OV3 zonder getuigschrift niet rechtstreeks naar beschutte werkplaats
Identiteit & kwaliteit
►  Bezinning voor onderwijsmensen
Initiatieven van externen
►  Campagne #bibvooriedereen, doe mee!
►  We ontvingen deze intiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt meer middelen voor M-decreet
 
Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee. De vragenlijsten die onze ondersteuningsnetwerken invulden, waren daarbij de toetssteen. Het rapport, bedoeld voor de Vlaamse regering, lekte gisteren uit. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de polariserende berichtgeving nuanceren, maar blijft tegelijk pleiten voor meer middelen om het M-decreet te implementeren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen ondersteunen onze nieuwjaarsreceptie
 
Nieuwjaarsreceptie   Op vrijdag 12 januari 2018 vond de nieuwjaarsreceptie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar diensten in de Guimardstraat plaats in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. De leerlingen van Sint-Carolus uit Sint-Niklaas stonden in voor de veiligheid en de leerlingen van COLOMAplus uit Mechelen voor een hartelijk onthaal. 
 
Het 100-koppige koor van het Sint-Jan Berchmanscollege zorgde voor een muzikale noot, waarbij ze iedereen welkom heetten. Voor lekkere hapjes en een vlotte bediening zorgden de leerlingen van VTI Spijker uit Hoogstraten. We bedanken hen voor de goed georganiseerde nieuwjaarsreceptie!
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Francis Loyens benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor Onderwijs voor bisdom Hasselt
 
Francis Loyens   De bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, heeft Francis Loyens benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor Onderwijs. Loyens is nu nog directeur studentenbeleid aan de Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL). Hij is lid van de adviesraad secundair onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Francis Loyens volgt vicaris-generaal Jaak Janssen op die vanaf 1 maart 2018 deken van Bree wordt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.

Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 11 januari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 17 januari 2018 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature Analist-ontwikkelaar
 
vacature   Heb je interesse voor software ontwikkeling en voeling met het onderwijs in Vlaanderen? Bouw je graag mee aan webtoepassingen die essentieel zijn voor de ondersteuning van onze begeleiders en onze scholen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou! We zoeken een gedreven collega om in het IT-team van de dienst Ondersteuning aan de slag te gaan als voltijds Analist-ontwikkelaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bundelen hun krachten
 
DOKO   Al verschillende jaren kunnen katholieke scholen terecht bij de vzw’s IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. Om onze besturen nog beter te dienen beslisten de drie partijen hun krachten te bundelen. Binnenkort hebben we in Vlaanderen voor het katholiek onderwijs nog één enkel aanspreekpunt voor overheidsopdrachten: de vzw Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs, vzw DOKO.
 
De volgende weken wordt werk gemaakt van de integratie, overdracht en doorstart. We houden je de volgende periode verder op de hoogte. Tot nader bericht verandert er niets aan de werkwijze. Ondertussen kan je blijvend terecht bij je vertrouwde aanspreekpunten bij IRO, ServiKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning hoger onderwijs
 
Voor scholen buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden aan studenten in het hoger onderwijs, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ontworpen om de samenwerking tussen alle partners te regelen. Bij vragen kun je terecht bij Günther De Praitere van Dienst Personeel.
 
Buitengewoon onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Vlaamse Week tegen Pesten
 
Vlaamse week tegen pesten   Ook dit schooljaar organiseert het platform 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. Het startschot wordt gegeven met de uitreiking van de Pesten-dat-kan-niet!-prijs op vrijdag 2 februari 2018. De week tegen pesten loopt tot en met vrijdag 9 februari 2018. Je kunt als school op verschillende manieren deelnemen aan de week tegen pesten. De meeste scholen geven er hun eigen invulling aan. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en een veilig schoolklimaat. Meer informatie vind je op de website.
 
Ook al is het aantal pestslachtoffers de laatste vier jaar gedaald van 25 naar 20 procent, ze verdienen blijvende aandacht in onze scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen ondersteunen bij het uitwerken van een anti-pestbeleid. Meer informatie over de aanpak van pesten en het creëren van een veilig, verbindend schoolklimaat vind je op onze website terug bij het thema Welbevinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderwijsloopbaanbegeleiding met de folder “Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs?”
 
Studiekeuze   In het schooljaar 2016-2017 heeft 24,67 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs schoolse vertraging. Dat is een heel hoog cijfer! Inzetten op onderwijsloopbaanbegeleiding is essentieel om leerlingen volgens hun interesses, talenten en kunnen te oriënteren naar de meest gepaste leerweg en studiekeuze. Het Departement Onderwijs en Vorming biedt een folder aan over de verschillende mogelijke leerwegen voor leerlingen vanaf 12 jaar.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Implementatie Zin in leren! Zin in leven!
 
Zill   We herhalen graag de afspraken met de inspectie in verband met de implementatie en de overgangsperiode tussen de huidige leerplannen en het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Congres volwassenenonderwijs op woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018
 
Nu het vorige congres voor het volwassenenonderwijs 'Big is beautiful?!' al even achter ons ligt, zijn we volop bezig met de voorbereiding van een tweede congres. Dat draagt als werktitel 'Iedereen inspecteur: het volwassenenonderwijs rokt?'. We bereiden het congres samen met het kernteam Kwaliteit van de Dienst Identiteit & kwaliteit voor. Met het congres richten we ons tot alle leidinggevenden binnen jullie organisatie. De focus van het congres is het nieuwe Referentiekader OnderwijsKwaliteit of kortweg het ‘OK’.
 
Het congres vindt plaats in Hotel Aazaert in Blankenberge op woensdag 23 en donderdag 24 mei 2018. Bekijk een eerste voorlopige versie van het programma.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VDAB beslist: leerlingen OV3 zonder getuigschrift niet rechtstreeks naar beschutte werkplaats
 
Op maandag 15 januari 2018 vond een overleg plaats over het ontzeggen van rechtstreekse toegang tot beschutte werkplaatsen (BW) voor leerlingen OV3 zonder getuigschrift beroepsopleiding. De onderwijskoepels waren niet aanwezig op dat overleg. Vooraf voerden Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met OVSG en GO! hierover wel een gesprek met het Departement Onderwijs, dat wel uitgenodigd was voor dat overleg.
 
Ons gezamenlijke standpunt was duidelijk: deze maatregel moet worden opgeheven. Wij stellen het volste vertrouwen in de beslissing van de klassenraad in het buitengewoon secundair onderwijs en het is dus niet aan de VDAB om dat in twijfel te trekken. Met deze maatregel ontneem je leerlingen kansen op de arbeidsmarkt en moeten zij wachten, vooraleer ze aan het werk kunnen. Dat is nefast voor deze jongeren. Het Departement Onderwijs was het volledig eens met het standpunt van de netten. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het niet volledig eens met de afspraken die gemaakt zijn op het overleg, waar werd besloten dat de maatregel van kracht blijft tot na de evaluatie van de monitoring. Katholiek Onderwijs Vlaanderen beraadt zich over verdere stappen.
 
 
Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Bezinning voor onderwijsmensen
 
Bezinning voor onderwijsmensen  
 
Lees de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg. Bezinning is de gist.
 
Drie gelegenheden tot bezinning dienen zich dit schooljaar nog aan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
Campagne #bibvooriedereen, doe mee!
 
Bib voor iedereen   Vind je het belangrijk dat een goede bibliotheekwerking behouden blijft? Zo vanzelfsprekend is dat niet, nu gemeenten niet meer verplicht zijn in een bibliotheek te investeren. Laat je stem horen voor Een bibliotheek voor iedereen en teken nu het bibliotheekcharter op www.bibvooriedereen.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze intiatieven van externen
 
 
► 
 
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid biedt aparte workshops aan in scholen of gemeenten/steden om hen te ondersteunen bij het maken van bepaalde keuzes met betrekking tot het openstellen van schoolsportinfrastructuur.
 
► 
 
Wil je als schoolbestuur energie besparen en heb je nood aan kennis om dat aan te pakken? Je zoekt gelijkgestemden en expertise om ervaringen en informatie uit te wisselen? Dan heeft het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) een interessant aanbod voor jou. Vanaf begin februari 2018 start het VEB met het EnergieNetwerk: een lerend netwerk en online kennisplatform over energiebesparing. Lidmaatschap en deelname aan de activiteiten zijn gratis.
 
► 
 
Techmobielproject daagt onder de naam 'Elastok' alle basisscholen uit om een constructie te bouwen met stokjes en elastiek. Neem deel met je school, plezier verzekerd!
 
► 
 
Basisscholen kunnen de tijd die ze investeren om hun leerlingen elke dag minstens één extra kwartier bewegingskans te geven, registreren op het digitaal platform  ‘Bewegen naar de zon’. Alle Vlaamse leerlingen uit het basisonderwijs leggen tijdens één schooljaar samen de afstand tot de zon af. Dat is 150 miljoen kilometer. De campagne wordt overigens onder de aandacht gebracht door een promofilmpje ‘zontijd’ met de sportieve BV’s Sven Nys, Tia Hellebaut, Marc Herremans en Sien Wynants. 
 
► 
 
Bibliodrama is een actieve manier om een Bijbelverhaal te verkennen. Een rijk gamma aan werkvormen nodigt een groep deelnemers uit om 'aan de lijve' te ondervinden wat die verhalen ons te bieden hebben.
 
► 
 
Toll-net (Technologie-ondersteund levenslang leren) organiseert op vrijdag 16 maart 2018 in Antwerpen de studiedag ‘10 jaar Toll-net. Werken in/aan de toekomst van “ICT & leren”’. Toll-net heeft als missie de implementatie van kwaliteitsvol e-leren en gecombineerd leren te promoten, te stimuleren en te ondersteunen.
 
► 
 
We verspreiden ook graag de uitnodiging voor de actieve discussiedag ‘Meertalige Realiteit op School in de Vlaamse Rand’ op donderdag 8 maart 2018 in Brussel (Herman Teirlinckgebouw). De discussiedag wordt georganiseerd door het Departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten en vzw De Rand. Voor verdere vragen kun je terecht bij Wouter Janssens (wouter.janssens@ond.vlaanderen.be).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook