Dit is Nieuwsbrief 40 van 19 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 40 van 19 mei 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres 2 juni 2016 – Laatste kans om in te schrijven!
►  Gespreksronde van Vlaanderen buitengewoon onderwijs - presentatie
►  Vacatures pedagogisch begeleiders
►  Vacature nascholer zorgbeleid basisonderwijs
►  Nascholingstraject ‘M-decreet: motor, motivatie en mogelijkheden’
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  De nieuwe wet op overheidsopdrachten komt er aan
►  6 procent-tarief Infrax-aansluitingen
►  Externe ondersteuning bij een ongunstig advies - ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’
►  Onderfinanciering hoger onderwijs
Personeel
►  Loopbaanonderbreking en het nieuwe stelsel van zorgkrediet vanaf september 2016
Lerenden
►  Professionaliseringsproject - Een verbindend schoolklimaat: een positief antwoord op grote uitdagingen!
►  Software tegen betaling beschikbaar stellen aan leerlingen
►  Geen aanvraag indienen voor gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS
Curriculum & vorming
►  Project taalbegeleiding voor scholen met meer dan 35% leerlingen met SES-kenmerken of indicatorleerlingen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres 2 juni 2016 – Laatste kans om in te schrijven!
 
Op 2 juni 2016 houdt Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn eerste congres onder de titel Eigentijds tegendraads. Dat vindt plaats in Leuven. Al meer dan 1 500 besturen, leidinggevenden en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn van de partij. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan tot en met vrijdag 20 mei om 18.00 uur. Je kunt inschrijven langs deze weg. Je vindt er onder meer een gedetailleerd programma.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gespreksronde van Vlaanderen buitengewoon onderwijs - presentatie
 
Woensdag 18 mei 2016 vond de laatste sessie plaats van onze gespreksronde van Vlaanderen buitengewoon onderwijs. We danken de aanwezigen voor hun komst en hun participatie. De presentatie gebruikt tijdens de gespreksronde geven we je hierbij graag mee.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures pedagogisch begeleiders
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst voor 2016-2017 een aantal pedagogisch begeleiders aan te werven. Meer informatie verneem je in de verschillende vacatureberichten:
 
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Antwerpen
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs regio Mechelen-Brussel
 
► 
 
Vacature pedagogisch begeleider basisonderwijs VLP
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacature nascholer zorgbeleid basisonderwijs
 
Heb je interesse om veranderingen in het onderwijs mee vorm te geven? Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil besturen, scholen en leraren ondersteunen in hun professionalisering. Via een 80-tal thematische projecten (zie www.nascholing.be) geven we hen de mogelijkheid om zich de recentste ontwikkelingen eigen te maken.  Voor het project zorgbeleid in het basisonderwijs hebben we een vacature voor een halftijds nascholer(v/m).
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingstraject ‘M-decreet: motor, motivatie en mogelijkheden’
 
Daagt het M-decreet jou en je collega’s uit om je competenties te verbreden en te verdiepen? Het partnerschap van Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen & Pedic en Pedagogische begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent organiseert een gratis nascholingstraject.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 18 mei 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werden:
 
 
► 
 
Buitengewoon secundair onderwijs
 
► 
 
Leraar als zwaar beroep
 
► 
 
Financiering hogescholen en overschrijding spilindex
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 12 mei 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Gezondheids- en bewegingsopvoeding
 
► 
 
Meer twintigers in buso
 
► 
 
Lerarenloopbaanpact
 
► 
 
Zittenblijven
 
► 
 
Extra investeringen in scholenbouw
 
► 
 
Zwemlessen in lager onderwijs
 
► 
 
Anderstalige nieuwkomers
 
► 
 
Blended-learning
 
► 
 
Gratis leermateriaal via open onderwijs
 
► 
 
Dataloep
 
► 
 
Noodkreet hogescholen
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 
We bezorgen je de vraag om uitleg die op 12 mei 2016 door minister Liesbeth Homans in de Commissie beantwoord werd:
 
 
► 
 
Buitengewoon secundair onderwijs en maatwerkbedrijven
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over dit initiatief:
 
 
► 
 
tot 30 september 2016 kun je je als secundaire school inschrijven voor the Evens Prize for Peace Education 2017. De focus ligt op strategieën om in het secundair onderwijs met gevoelige onderwerpen om te gaan.
 
We ontvingen informatie over deze vacature:
 
 
► 
 
het centrum voor volwassenenonderwijs Tweedekansonderwijs Mechelen vzw is op zoek naar een halftijdse pedagogisch-didactisch stafmedewerker/coördinator en een een ICT-netwerkbeheerder
 
Nog meer vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
De nieuwe wet op overheidsopdrachten komt er aan
 
De Europese richtlijn (Richtlijn 2014/24/EU) moest eigenlijk op 18 april 2016 uiterlijk worden omgezet. Dit is voor België niet gelukt. Het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten is op 19 april 2016 aangenomen door de Kamer. Intussen heeft het Federaal Parlement op 12 mei 2016 het wetsontwerp aangenomen.  De door het Parlement goedgekeurde nieuwe wet overheidsopdrachten wordt nu ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd.  Binnenkort zal de nieuwe wet in het Staatsblad verschijnen. 
 
Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van de nieuwigheden in deze nieuwe overheidsopdrachtenwet. In het najaar, als er al meer duidelijkheid is over de inhoud van de uitvoeringsbesluiten, voorzien we daarnaast ook opleidingssessies over de essentiële wijzigingen en nieuwigheden. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
6 procent-tarief Infrax-aansluitingen
 
Dienst Bestuur & organisatie heeft van Infrax verkregen dat het btw-tarief voor aansluitingen voor elektriciteit en aardgas, en aansluitingen op de riolering 6 procent is. Om van het 6 procent-tarief te kunnen genieten, moet de 'Verklaring 6 procent btw voor opdrachtgevers' ingevuld en aan Infrax bezorgd worden.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Trui Vermeersch.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Externe ondersteuning bij een ongunstig advies - ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’
 
De onderwijsinspectie kan een instelling een ongunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’ geven. In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 kan de inspectie de instelling het advies geven om de tekorten zelfstandig te remediëren waarbij de onderwijsinspectie kan oordelen dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de tekorten te remediëren.
 
Tegelijkertijd met dat advies en in uitvoering van het bovengenoemde decreet wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.
 
Het schoolbestuur kan voor externe ondersteuning een beroep doen op de stafmedewerker preventie en bescherming, Franky Wauters van de Dienst Bestuur & organisatie die samen met het schoolbestuur, de directie en de lokale preventieadviseur een verbeterplan zal uitwerken. Verder zorgen we ervoor dat het dossier tijdig opgemaakt wordt en alle nodige documenten bevat om te voorkomen dat de erkenning van de instelling in het gedrang komt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onderfinanciering hoger onderwijs
 
Recent voerden de hogescholen, hun studenten en personeel actie voor een betere financiering van hun opleidingen. Vorige week kregen de hogescholen en universiteiten een herrekening van hun enveloppe voor het lopende jaar 2016. In die enveloppe wordt de verhoging van alle lonen van de medewerkers, naar aanleiding van de indexverhoging vanaf augustus (prognose), opnieuw onvoldoende doorgerekend in de financiële middelen van de hogescholen. Dat kost de hogescholen nog maar eens 2,1 miljoen euro of 31 banen. Meer informatie hierover vind je in het persbericht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Loopbaanonderbreking en het nieuwe stelsel van zorgkrediet vanaf september 2016
 
Maandenlange onderhandelingen van de Vlaamse regering met de werkgevers en vakorganisaties hebben nog geen volledige duidelijkheid gebracht over de beperkingen in het stelsel van loopbaanonderbreking en de invoering van het nieuwe stelsel van zorgkrediet vanaf september 2016. Maar personeelsleden die ervan gebruik willen maken, moeten tijdig een dienstonderbreking kunnen aanvragen, en de scholen moeten met de organisatie van het volgende schooljaar kunnen starten.
 
Daarom bieden we je - met enig voorbehoud - de hoofdlijnen van de reglementering betreffende de loopbaanonderbreking en het zorgkrediet vanaf september 2016 voor zover ze nu lijken vast te liggen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Professionaliseringsproject - Een verbindend schoolklimaat: een positief antwoord op grote uitdagingen!
 
Superdiversiteit, moeilijke leerlingen, radicalisering …: allemaal uitdagingen voor een school die soms tot conflicten leiden. Waar sta je dan als directeur, als lid van het schoolteam? Hoe reageer je mét autoriteit? Hoe geef je nog steun?
 
Scholen krijgen tijdens dit professionaliseringsproject 'een positief antwoord'. In een eerste luik maken schoolteams kennis met bestaand materiaal over verbindend schoolklimaat met inbegrip van de herstelgerichte principes. Deelnemers nemen samen met een pedagogisch begeleider het eigen schoolklimaat kritisch onder de loep en gaan na welke verbindende ingrediënten ontbreken. In een tweede luik traint een organisatie een 25-tal personeelsleden in proactieve cirkels en verbindende communicatie. Zo wordt het verbindende schoolklimaat zichtbaar tot op de klasvloer.
 
Interesse? Schrijf je schoolteam (secundair of basisonderwijs) zo snel mogelijk in.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Software tegen betaling beschikbaar stellen aan leerlingen
 
In mei 2015 heeft de Commissie Zorgvuldig bestuur een advies geformuleerd i.v.m. het tegen betaling ter beschikking stellen door de school van digitale werkmiddelen. Dit advies blijkt betrekking te hebben op het concept ‘Academic Software’, waardoor leerlingen van aangesloten scholen tegen betaling software kunnen verkrijgen. 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt vast dat er onduidelijkheden rijzen over het wettelijke en ethische karakter van dit concept en zal zich hierover verder informeren.  Vast staat wel dat scholen de leerlingen niet kunnen verplichten om hiervoor een bijdrage te betalen. Het gaat om een geheel vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de scholen als contractant het financiële risico blijven dragen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Geen aanvraag indienen voor gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS
 
In aanloop naar de omvorming van gon en ion in een nieuw ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, is het schooljaar 2016-2017 een overgangsjaar. Middelen voor ondersteuning die momenteel in aparte financieringsstromen aan buo-scholen worden toegekend, zullen worden samengevoegd. Naast het bevroren gon-pakket (op basis van de telling op 1 oktober 2014) geldt dit o.m. voor de zogenoemde gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS (constant pakket). Daarom moeten gon-scholen ASS dit schooljaar geen aanvraag indienen vóór 15 mei 2016 om gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS te bekomen voor het schooljaar 2016-2017. De betrokken omzendbrief werd deze week in die zin aangepast.
 
De toekenning van de gon- en ion-ondersteuning zal gebeuren via  netgebonden  commissies. De gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS zijn bedoeld voor gon-leerlingen ASS die hun 2 jaar gon opgebruikt hebben maar toch nog ondersteuning nodig hebben. Waar de klassenraad aangeeft en argumenteert dat verder gon een meerwaarde zou zijn, zullen deze leerlingen eventueel begeleid kunnen worden met de overschotten. Hierover zullen nog afspraken gemaakt worden op de netoverschrijdende  stuurgroep gon. Het contingent gon-begeleiders a rato van de bevroren situatie van 2014-2015 blijft sowieso beschikbaar. We weten pas op 1 oktober hoeveel overschotten er zijn. Toch willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze leerlingen nu al in kaart te brengen. In de nieuwsbrief van volgende week krijg je meer uitleg.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Project taalbegeleiding voor scholen met meer dan 35% leerlingen met SES-kenmerken of indicatorleerlingen
 
Rekening houdend met de toenemende diversiteit op de scholen zal de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook de volgende twee schooljaren (2016-2018) nog meer inzetten op de ondersteuning om een taalbeleid Nederlands in basis- en secundaire scholen (verder) uit te bouwen. Dat kan op het vlak van taalvaardigheid (bao), van school- en instructietaal en taalgericht vakonderwijs, van het positief omgaan met meertaligheid, van de overgang tussen de onderwijsniveaus, de taalscreening en van taalbeleid.
 
Daarvoor worden bovenop de reguliere pedagogische begeleiding een aantal ambten gebruikt door begeleiders met een specifieke begeleidingsopdracht voor taal(beleid). De taalbegeleiders worden ingezet in een afgebakende doelgroep van scholen, op basis van 35 % of meer SES- of leerlingindicator-kenmerken. Ze gaven het voorbije schooljaar al aan meer dan 400 scholen ondersteuning. Als je school volgens de meest recente cijfers ook tot die doelgroep behoort, dan kun je van die ondersteuning gebruikmaken. De taalbegeleiders zullen de scholen die nieuw tot de doelgroep behoren, zelf contacteren. Met vragen kan je uiteraard terecht bij de begeleidingsdienst in je regio.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook