Dit is Nieuwsbrief 28 van 4 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Nieuwsbrief 29 verschijnt na de krokusvakantie op 17 februari 2016. Tijdens de vakantie blijven we bereikbaar.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 28 van 4 februari 2016 waarmee we je informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Nieuwsbrief 29 verschijnt na de krokusvakantie op 17 februari 2016. Tijdens de vakantie blijven we bereikbaar.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Congres katholiek onderwijs 2 juni 2016
►  Het maatschappelijk debat over de eindtermen
►  Schoolkalender 2016-2017
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2016
►  Vacatures directiecommissie secundair onderwijs
►  Februarinummer School+visie verschenen
►  Directiedriedaagse Basisonderwijs regio Antwerpen “Webben een droom”
►  Congres voor directeurs basisonderwijs regio Limburg
►  Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
►  Maandbericht secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
►  Raad van bestuur Thomas More-hogeschool
►  Parlementaire activiteiten
►  Initiatieven van externen
Bestuur & organisatie
►  Voorjaarsseminarie voor bestuurders
►  VONDeling
►  SamenScholen
►  Aanvragen structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
►  Centrum Duurzaam Gebouwbeheer: programma voorjaar 2016
Personeel
►  Nieuwe mededelingen in verband met personeel
►  Studiemeester-opvoeder internaat: 'veelgestelde vragen' geactualiseerd
Lerenden
►  Radicaliteit insluiten - Ronde van Vlaanderen
►  Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
►  Maak werk van een antipestbeleid!
Curriculum & vorming
►  Nascholing Sprint en Kurzweil
►  Evenementen muzische opvoeding
Identiteit & kwaliteit
►  Vastenaanbod
►  Leeftocht februari 2016
►  Studenten lerarenopleiding met twee voor de klas
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
 
 

   Algemeen

 
 
Congres katholiek onderwijs 2 juni 2016
 
Op donderdag 2 juni 2016 vindt in Leuven het Congres van het katholiek onderwijs plaats. Tot de thema's van het congres behoren de katholieke dialoogschool en de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Hou alvast de datum vrij. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in latere nieuwsbrieven.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Het maatschappelijk debat over de eindtermen
 
Deze week ging het maatschappelijk debat over de eindtermen (minimumdoelen) van start. De komende maanden zal het thema de actualiteit mee bepalen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal zich opstellen als een geïnteresseerde waarnemer in dit debat. In een nota over het maatschappelijk debat over de eindtermen (minimumdoelen) verduidelijken we ons standpunt.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Schoolkalender 2016-2017
 
Op onze website vind je een schoolkalender voor het komende schooljaar die je naar wens kunt aanvullen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving januari 2016
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van januari 2016:
 
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Basisonderwijs – 21 januari 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Buitengewoon onderwijs – 19 januari 2016
 
► 
 
Verslag Directiecommissie Secundair onderwijs – 19 januari 2016
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures directiecommissie secundair onderwijs
 
In de overleg- en besluitvormingsstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen streven we naar maximale transparantie en efficiëntie. Via de overleg- en besluitvormingsstructuur worden overleg en inzichten uit het werkveld en uit Vlaanderenbrede expertise- en beleidsvorming op elkaar betrokken.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt twee nieuwe leden voor de directiecommissie secundair onderwijs. Die directiecommissie maakt deel uit van de overlegstructuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De overlegstructuur start bij de directiecommissies die aan de adviesraad advies geven. De adviesraad verstrekt finaal advies aan de raad van bestuur. Dat traject - in die volgorde - zorgt ervoor dat de raad van bestuur tot beslissingen kan komen die door de leden gedragen zijn. 
 
De samenstelling van de directiecommissie is onder meer gebonden aan het aantal per regio, de onderwijsvorm, het studiegebied, de verhouding man/vrouw enz. Wij zoeken nu bij voorkeur:
 
 
► 
 
vanuit de regio West-Vlaanderen: een directeur van een bso/tso-school;
 
► 
 
vanuit de regio Mechelen-Brussel: een directeur van een bso/tso-school.
 
De kandidaatstelling gebeurt vóór vrijdag 19 februari bij de respectieve regiodirecteur: stefaan.misschaert@katholiekonderwijs.vlaanderen (0486 230159) en peter.opteynde@katholiekonderwijs.vlaanderen (0497 54 09 69).
 
Voor meer informatie over de werking van de directiecommissies kun je terecht bij Chris Smits, secretaris-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen (0477 69 82 54). Het directieteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de voorgedragen kandidaten bekrachtigen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Februarinummer School+visie verschenen
 
Het februarinummer van School+visie, het tijdschrift voor het katholiek basisonderwijs, is verschenen. In haar voorwoord heeft Ria De Sadeleer, directeur Dienst Curriculum & vorming, het over de eigenheid van ons onderwijsproject. 
 
De hoofdpunten:
 
 
► 
 
Starten met Zill!
 
► 
 
Zelfregulerend leren aan kinderen aan het eind van de basisschool bevorderen
 
► 
 
Woordenschatverwerving bij (jonge) kinderen
 
► 
 
Met leerlingen op reis naar het buitenland
 
► 
 
Administratieve aandachtspunten bij uitstappen naar het buitenland
 
In de inhoudsopgave lees je wat het februarinummer nog meer voor jou in petto heeft.  Via de webpagina van School+visie kun je, nadat je je aangemeld hebt, het volledige nummer of artikels downloaden en afdrukken.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiedriedaagse Basisonderwijs regio Antwerpen “Webben een droom”
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen nodigt op 9, 10 en 11 maart 2016 haar directeurs van het basisonderwijs uit voor haar jaarlijkse directiedriedaagse. Passie, inspiratie, verbinding, kracht… vormen de rode draad in het thema van dit jaar “Webben een droom”.
We bieden zowel in plenaire sessies als in deelgroepen impulsen aan die uitdagen in de zoektocht naar de eigen inspiratie en die uitnodigen om tot verbinding te komen. Daarnaast gaan we belemmeringen die onze oorspronkelijke droom in het gedrang kunnen brengen niet uit de weg. De kracht zit in hoe we er naar kijken, wat we er mee doen. Op vrijdag verwerken we en reflecteren we in heel diverse vormen over wat ons op deze “tocht” geraakt heeft, wat we meenemen. Traditiegetrouw bieden we ook voldoende kansen tot ontmoeting en ontspanning.
 
Meer inhoudelijke en praktische informatie vind je via nascholing.be.
Via deze weg kan je ook tot en met 18 februari 2016 inschrijven.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Antwerpen
 
 
 
Congres voor directeurs basisonderwijs regio Limburg
 
Van 2 tot 4 maart 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg in Oostende het jaarlijkse congres voor directeurs katholiek basisonderwijs. Alle sessies, werkwinkels, inhouden ... willen we verbinden met het thema 'Zin in L'. De beginnende directeurs (uit ProfS 1, 2 en 3) krijgen kansen om te trainen in communicatievaardigheden. De ervaren directeurs (uit de module ProfS+) worden op woensdag via werkwinkels  in het thema ondergedompeld. Op donderdag maken ze de verbinding tussen het nieuwe leerplanconcept en de identiteit van hun eigen school.
 
Schrijf je bij voorkeur in voor 5 februari 2016, de inschrijvingsperiode wordt op 14 februari 2016 afgesloten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Infootjes basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
 
De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de regio Oost-Vlaanderen voor de maand februari zijn onder de naam van iedere begeleider terug te vinden.
 
Gewoon basisonderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Maandbericht secundair onderwijs regio Mechelen-Brussel
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
Raad van bestuur Thomas More-hogeschool
 
De Algemene Vergadering van Thomas More-hogeschool heeft een nieuwe voorzitter aangesteld en vijf vrouwen benoemd in de raad van bestuur. Nu bestaat de raad van bestuur van Thomas More uit veertien leden, waarvan de helft vrouwen. Een unicum in hogeronderwijsland.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vraag over ongekwalificeerde uitstroom en onderwijstaal die op 3 februari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in het Vlaams Parlement beantwoord werd.
 
In diezelfde vergadering werd ook een motie over Franstalige faciliteitenscholen besproken.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 28 januari 2016 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, in de Commissie Onderwijs beantwoord werden:
 
 
► 
 
Diversiteit op school
 
► 
 
Verdeling capaciteitsmiddelen
 
► 
 
Proeftuinen derde graad basisonderwijs
 
Meer vragen om uitleg in de Commissie Onderwijs staan op de website van het Vlaams Parlement/Commissie voor Onderwijs.
 
Schriftelijke vragen
 
Dit is een overzicht van de schriftelijke vragen die de voorbije week gepubliceerd werden. Alle schriftelijke vragen zijn op de website van het Vlaams Parlement/schriftelijke vragen terug te vinden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Initiatieven van externen
 
We ontvingen informatie over deze initiatieven:
 
 
► 
 
een oproep voor wereldsolidariteit van de vzw Opvoeding en Ontwikkeling
 
► 
 
de studievoormiddag Waarheid, durven of doen? Ervaringen van jongeren en ouders met jeugdhulp op 10 maart 2016 in Brussel door het Kinderrechtencommissariaat samen met onder andere de Arteveldehogeschool
 
► 
 
de negende editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade is van start gegaan. Scholen die willen deelnemen kunnen zich inschrijven via de website.
 
► 
 
de initiatie- en verdiepingscursus verbindende en geweldloze communicatie van Hedwig Berghmans
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Voorjaarsseminarie voor bestuurders
 
Tijdens het voorjaarsseminarie, dat plaatsvindt in maart, kiezen bestuurders een vorming. Het aanbod is afhankelijk van de regio, maar bestuurders zijn vrij om ook een thema in een andere regio te volgen. Deze onderwerpen komen aan bod:
 
 
► 
 
Naar concretisering van de katholieke dialoogschool (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
M-decreet: toepassingen en gevolgen na een jaar werking  (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Beleid uitstippelen over omgaan met armoede (Brugge, Gent en Hasselt)
 
► 
 
Welzijnsbeleid (Brugge, Gent en Mechelen-Brussel)
 
► 
 
Datagebruik: systematisch gebruikmaken van informatie voor beleidsvoering (Hasselt) 
 
► 
 
Masterplan infrastructuur in het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (Mechelen-Brussel)
 
Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen)
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
VONDeling
 
Het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft voor de bestuurder 21 pagina’s boeiende informatie in petto. 
 
Besturen, Regio Mechelen-Brussel
 
 
 
SamenScholen
 
Het tijdschrift voor inrichtende machten en schoolbesturen van het Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt - DCAIM Hasselt brengt actuele informatie. In dit nummer onder meer een artikel over Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in de regio Limburg.
 
Besturen, Regio Limburg
 
 
 
Aanvragen structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017
 
In Nieuwsbrief 16 is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen katholiek gewoon basisonderwijs 2016-2017 ingeleid. We herinneren er graag aan dat kleuterscholen, lagere scholen of basisscholen die op 1 september 2016 een structuurwijziging (fusie, opsplitsing, verhuizing, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats, uitbreiding niveau …) overwegen, ten laatste op 1 maart 2016 een aanvraag sturen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC-BaO.
 
De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in de planningsmededeling Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van het katholiek gewoon basisonderwijs – schooljaar 2016-2017.  We vestigen de aandacht op de wijze van indienen, vermeld in het punt 5.3 van de planningsmededeling. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier.
 
Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte (patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen, 02 507 06 71).
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Centrum Duurzaam Gebouwbeheer: programma voorjaar 2016
 
Duurzaam bouwen en verbouwen kan niet zonder duurzaam gebouwbeheer. Willen we onze gebouwen een lange levensduur geven en onze exploitatiekosten onder controle houden is een adequaat en efficiënt beheer van onze gebouwen noodzakelijk. Daarom richt het Centrum Duurzaam Gebouwbeheer gerichte opleidingen aan voor allen binnen de school die met het onderhoud van de gebouwen bezig zijn. Deze opleidingen hebben betrekking op alle taakonderdelen en verantwoordelijkheden van de gebouwbeheerder. Als Katholiek Onderwijs Vlaanderen participeren we daarom mee in dit Centrum Duurzaam Gebouwbeheer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Nieuwe mededelingen in verband met personeel
 
Op de webpagina's van de Dienst Personeel vind je twee nieuwe mededelingen. Een eerste behandelt de mutatie en nieuwe affectatie; een tweede behandelt de mogelijkheden en aandachtspunten bij de aanstelling van personeelsleden ten laste van het werkingsbudget (vroeger 'Tivoli-uren' genoemd). Beide mededelingen zijn van toepassing op alle onderwijsniveaus. Ze zijn ook nog op de vroegere websites terug te vinden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studiemeester-opvoeder internaat: 'veelgestelde vragen' geactualiseerd
 
De reglementering over het gesubsidieerde ambt van studiemeester-opvoeder in het internaat kun je in beknopte vorm consulteren bij  veelgestelde vragen op de website www.internaat.be. Je vindt ze ook bij de documenten van de Dienst Personeel in de rubriek Internaten. De teksten zijn geactualiseerd.
 
De belangrijkste wijzigingen gaan over de pensioenen en de data voor vacantverklaring en vaste benoeming in wervingsambten. Andere rubrieken behandelen de bekwaamheidsbewijzen; tijdelijke aanstelling; einde aanstelling en ontslag; wedden en toelagen; verlofstelsels; ziekte- en bevallingsverlof, enz. Bij vragen over die aangelegenheden kun je ook terecht bij de dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen, tel. 02 507 07 01. 
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Radicaliteit insluiten - Ronde van Vlaanderen
 
In maart organiseren we in elke regio een nascholing over radicaliteit. Tijdens de sessies zoeken we naar een eenvoudig begrippenkader en gaan we onder andere in op het verloop van radicalisering, welke leerlingen er kwetsbaar voor zijn, hoe een school preventief en curatief kan werken, welke verplichtingen een school heeft … Je verwerft inzicht in het proces van radicalisering, leert hoe je radicalisering als school integraal preventief kan aanpakken en krijgt de handvatten om dit alles te vertalen naar een beleid van je school of van de school die je ondersteunt.
 
De sessies zijn gericht op directies, middenkader, leerlingenbegeleiders en pedagogische begeleiders. Ze bouwen verder op het recent gepubliceerde document Radicaliteit insluiten. Meer informatie hierover vindt u terug op onze website bij het thema Radicaliteit.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs
 
Sinds januari zijn de eerste vluchtelingen uit de opvangcentra in de nieuwe onthaalklassen van het secundair onderwijs ingestroomd. Momenteel zijn er in Vlaanderen 3 900 anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs ingeschreven, waarvan 1 798 in het katholiek onderwijs, verspreid over 27 OKAN-scholen. 
 
Eerder kregen negen katholieke scholen de goedkeuring om te starten met OKAN. De bijkomende capaciteit en de capaciteitsverhoging in de bestaande OKAN-scholen, zorgt ervoor dat er vandaag voldoende opvang is. Maar de toestroom blijft aanhouden. Het is onduidelijk hoe de toestand zal evolueren. Tijdelijke opvangcentra worden geopend en weer gesloten. Stilaan komen ook niet-begeleide minderjarigen in lokale opvanginitiatieven terecht.
 
Voor meer informatie over anderstalige nieuwkomers kun je terecht op het gelijknamige thema op onze website (zie ‘Thema’s A-Z’). We vestigen ook de aandacht op de website over anderstalige nieuwkomers van het vroegere steunpunt GOK. Daar vind je nuttige informatie die nog altijd bruikbaar is.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Maak werk van een antipestbeleid!
 
Momenteel loopt de week Kies kleuren tegen pesten. Uit recent onderzoek bij 34.500 jongeren blijkt dat 24,5 procent van de 11- tot 18-jarigen pestervaringen heeft. 5,5 procent wordt minstens één keer per week gepest en 3,2 procent wordt meermaals per week gepest. De slachtoffers dragen de gevolgen van het pesten vaak nog erg lang met zich mee. Om schoolteams te ondersteunen in hun beleid, willen we graag enkele van onze materialen in de kijker zetten:
 
 
► 
 
In het basisonderwijs maakt het voorkomen van pesten deel uit van de relationele vorming. Je kunt een praktijkmap, communicatiespel en praktijkideeën … downloaden of bestellen (aanmelden noodzakelijk). 
 
► 
 
Voor het secundair onderwijs is er de visietekst Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen: preventie en aanpak. Ook werken aan een verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken komen in de tekst aan bod.
 
De informatie vind je ook terug via het thema Welbevinden van leerlingen op onze website. Voor meer informatie en ondersteuning kun je terecht bij de Dienst Lerenden.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Nascholing Sprint en Kurzweil
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing. In de nascholing komt het instrumentele gebruik van Sprint (module 2) of Kurzweil (module 4) voor gevorderde gebruikers aan bod. De nascholing vindt op diverse locaties plaats in de loop van februari en maart. Snel inschrijven is de boodschap.
 
De nascholing wordt individugericht en niveauoverstijgend aangeboden en staat open voor pedagogisch begeleiders, directeurs, leraren, zorgcoördinatoren, logopedisten, leerlingenbegeleiders en graadcoördinatoren.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Evenementen muzische opvoeding
 
In het voorjaar van 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen drie muzo-evenementen over verschillende items. Tijdens een muzo-evenement werken de nascholers voor het katholiek basisonderwijs samen met het cultuurveld. Dat levert krachtige impulsen en leerervaringen op. Een absolute aanrader voor elke leraar.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vastenaanbod
 
In een vorige editie van deze nieuwsbrief maakte je kennis met het vastenaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat aanbod is nu met een meditatieve diamontage bij het vastenthema Elke schakel telt! vervolledigd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht februari 2016
 
Het leven is diversiteit. Als we om ons heen kijken, zien we nergens exacte kopieën. Daardoor is het leven vaak spannend, soms vermoeiend, maar altijd anders. Stemt ons dat hoopvol, angstig of biedt het troost? Hoe houdt het ons bezig? Het nummer, de bladwijzer en de XXL kun je downloaden op de pagina van het februarinummer.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Studenten lerarenopleiding met twee voor de klas
 
Steeds meer leraren staan met twee voor de klas. Karel de Grote Hogeschool (KdG) ziet de meerwaarde van lesgeven in duo en integreert ‘co-teaching’ in  haar lerarenopleiding.
 
In het aprilnummer van School+visie lichten we in een artikel toe wat co-teaching is en getuigen co-teachers vanuit hun praktijk.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook