In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In onze extra nieuwsbrieven verzamelen we de berichten die online zijn geplaatst over corona. Wil je sneller op de hoogte zijn? Bekijk dan de nieuwsberichten over corona.

 

   Lerenden

 
 
Zomerscholen: stand van zaken
 
In de persmededeling van de ministers van Onderwijs en Binnenlands bestuur lezen we dat 144 organisaties zich in de eerste ronde van de projectoproep Zomerscholen hebben aangemeld. Van onze leden hebben 30 scholen zelf een aanvraag ingediend. Daarnaast dienden veel lokale besturen een aanvraag in waarin ook katholieke scholen betrokken zijn. 
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Afweging redelijkheid aanpassingen voor leerlingen met een verslag: de 60 kalenderdagen toch niet opgeschort
 
Toen de coronacrisis een lockdown in onderwijs tot gevolg had, rees meteen de vraag wat dat betekende voor de processen van afweging van de redelijkheid van de aanpassingen, in het bijzonder in geval van nieuwe inschrijvingen voor het lopende schooljaar van leerlingen met een verslag. Daarvoor geldt er immers een termijn van 60 kalenderdagen waarbinnen het overleg- en afwegingsproces moet afronden, te rekenen vanaf de effectieve lesbijwoning van de betrokken leerling.
 
Het antwoord dat we vanuit het Departement Onderwijs en AGODI kregen, luidde als volgt:
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondertekenen van studiebewijzen
 
In de extra nieuwsbrief van dinsdag 2 juni 2020 somden we enkele aandachtspunten op voor het organiseren van klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs.
 
Met dit nieuwsbericht gaan we dieper in op de ondertekening en uitreiking van studiebewijzen.
 
Ondertekening van de studiebewijzen gebeurt volgens de onderwijsregelgever handgeschreven of elektronisch. Toch is een schriftelijke handtekening steeds nodig. Hoewel je studiebewijzen vanaf nu rechtsgeldig elektronisch kunt ondertekenen met een daarvoor gekwalificeerde handtekening, bestaat er immers nog veel onduidelijkheid over de juridische waarde van de afdruk van een digitaal ondertekend bestand. Er bestaat een risico op fraude. Volgens de coronarichtlijnen voor scholen en CLB’s moet er daarom finaal steeds een papieren exemplaar van een studiebewijs zijn.
 
Over de eindbeslissingen van de klassenraden kun je wel elektronisch communiceren, zoals via het rapport. Je bezorgt een papieren versie indien ouders of leerlingen erom vragen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Versoepeling voor onze academies deeltijds kunstonderwijs vanaf 15 juni
 
In overleg met de experten van de GEES, de koepels, netten en de vakbonden is er beslist om ook voor het deeltijds kunstonderwijs de voorwaarden te versoepelen en het draaiboek een update te geven. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf maandag 15 juni 2020 en gelden tot 30 juni 2020.
 
Academies bepalen zelf of en in welke mate ze gebruikmaken van die versoepeling. Ook hoe ze die willen invullen, kunnen ze zelf beslissen. In ieder geval hebben ze de kans om nog lessen te organiseren en het schooljaar af te sluiten met hun leerlingen.
 
Voor het domein Beeldende en audiovisuele kunst zijn groepslessen tot 20 personen toegestaan (de leraar meegerekend). Volg de veiligheidsregels uit het aangepast Draaiboek heropstart deeltijds kunstonderwijs.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook