Dit is nieuwsbrief 183 van 5 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 183 van 5 december 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Engagementsverklaring voor een sterk onderwijs
►  Begeleidingsverslag schooljaar 2018-2019
►  Inschrijvingen IDP 2020 geopend
►  Vernieuwde themapagina’s online
►  Nieuwe aanmeldingspagina
►  Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
►  Nieuwe verkozenen COBES regio Limburg & regio West-Vlaanderen
►  Nieuwe verkozenen algemene vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Energie-efficiëntie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
►  Warm Water IV voor preventieadviseurs
Personeel
►  Update mededeling over het toekennen van verlofstelsels
►  Update mededeling over dienstanciënniteit
Identiteit & kwaliteit
►  Advent weekbezinning 2
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende initiatieven van externen
►  We ontvingen volgende vacature van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Engagementsverklaring voor een sterk onderwijs
 
Naar aanleiding van de PISA-resultaten heeft minister Weyts de onderwijsverstrekkers uitgenodigd tot een gezamenlijk engagement voor onderwijskwaliteit. De minister wil in de eerste plaats inzetten op de versterking van het Nederlands, gestandaardiseerde proeven en ambitieuze eindtermen. De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, in meerderheid bestaande uit vertegenwoordigers van schoolbesturen, gaat voluit in op die uitnodiging. Ze past immers in de bredere aanpak van kwaliteitsontwikkeling die Katholiek Onderwijs Vlaanderen en haar pedagogische begeleiding voorstaat. Naar aanleiding van eerdere onderzoeksresultaten kwam er immers al een doorgedreven actieplan rond begrijpend lezen, en ook onze nieuwe leerplannen zijn hefbomen voor versterkte onderwijskwaliteit.
 
Verder apprecieert de raad van bestuur de bereidheid van de minister om over de onderwijsbesparingen in overleg te gaan, en in dat verband ook te spreken over de forse ingreep op de ondersteuning van scholen en schoolteams via de pedagogische begeleiding.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Begeleidingsverslag schooljaar 2018-2019
 
Begeleidingsverslag   Op 30 november dienden we het begeleidingsverslag voor het schooljaar 2018-2019 bij de overheid in. In dat verslag geven we enerzijds een stand van zaken van de uitrol van het begeleidingsplan na één schooljaar. Anderzijds lichten we daarin toe hoe onze interne werking daarop afgestemd wordt, bijvoorbeeld hoe we onze middelen en ambten daartoe inzetten.
 
Het begeleidingsverslag is niet louter een verantwoordingsinstrument, het speelt ook een rol in onze eigen kwaliteitsontwikkeling. De opmaak van het begeleidingsplan gaat gepaard met een reflectie: we houden onszelf een spiegel voor en sturen bij waar nodig. In de Vlaanderenbrede Overleggroepen gingen begeleiders met elkaar in gesprek over wat goede voorbeelden van begeleidingsinterventies rond een bepaald prioritair thema zijn.
 
De verspreiding van het begeleidingsverslag zorgt ervoor dat elke begeleider toegang heeft tot de voorbeelden van goede praktijk. Zo doen we aan kennisdeling. De kwaliteitsbegeleiders bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat begeleiders echt gebruik gaan maken van die voorbeelden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Inschrijvingen IDP 2020 geopend
 
Tot en met 1 maart 2020 kunnen directeurs en ICT-coördinatoren inschrijven om deel te nemen aan IDP 2020.
 
Elke school is verplicht om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te evalueren aan de hand van gevalideerde toetsen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bieden we voor het schooljaar 2019-2020 de keuze uit toetsen voor zes leergebieden, telkens met een scherpe focus.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vernieuwde themapagina’s online
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt aan een nieuwe website. Zo kunnen we jullie in de toekomst nog beter van dienst zijn.
 
Vanaf deze week kun je heel wat vernieuwde themapagina’s online raadplegen. De komende maanden werken we volop verder aan de volledige uitbouw van onze nieuwe website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe aanmeldingspagina
 
Aanmeldingspagina   Zoals al eerder aangekondigd kun je nu via je Schoolware-account (WISA) of Smartschool-account inloggen op de applicaties van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid en WellBe. Daarvoor krijg je een nieuw loginscherm te zien.
 
De eerste keer koppel je jouw Schoolware-account (WISA) eenmalig via de rode knop of jouw Smartschool-account eenmalig via de oranje knop. De volgende keren log je via de rode knop in om aan te melden met je Schoolware-login of via de oranje knop om je Smartschool-login te gebruiken.
 
Je kunt ook nog steeds aanmelden met je vertrouwde KathOndVla-login via de groene knop.
 
Bekijk hier een beknopt stappenplan.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kerstversiering bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen dankzij leerlingen
 
Kerstversiering   Op dinsdag 3 december 2019 vrolijkten de leerlingen van het Bernardus Technicum (Oudenaarde) de negen verdiepingen van het gebouw in de Guimardstraat in Brussel op met verschillende kerstcreaties. Leerlingen uit het vierde jaar tso Mechanische technieken en uit het zesde jaar Elektriciteit-Elektronica maakten de creaties de afgelopen weken tijdens hun lessen.
 
Bedankt voor jullie mooie creaties!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe verkozenen COBES regio Limburg & regio West-Vlaanderen
 
We organiseerden de voorbije maanden tussentijdse verkiezingen voor de comités besturen (COBES) van regio Limburg (1 plaats vacant) en regio West-Vlaanderen (2 plaatsen vacant). De besturen uit die regio’s werden via een aparte nieuwsbrief over het verloop geïnformeerd.
 
Omdat er evenveel kandidaten als plaatsen waren, werkten we met lijststemmen. De kandidaten zijn verkozen als de lijst de helft van de uitgebrachte stemmen + 1 haalt.
 
Op 2 december werden de verkiezingen afgesloten. De raad van bestuur stelde op 5 december de resultaten vast.
 
 
► 
 
In regio Limburg werd Gerd Beckers (vzw KaBOT Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo) unaniem verkozen. Er brachten 51 besturen hun stem uit, ofwel 42 procent van de kiesgerechtigden.
 
► 
 
In regio West-Vlaanderen werden Jan Loosveld (vzw katholiek basisonderwijs Heule) en Jean Paul Vallaeys (Prizma vzw, Izegem) unaniem verkozen. Er brachten 58 besturen hun stem uit, ofwel 47 procent van de kiesgerechtigden.
 
Op de COBES van regio West-Vlaanderen van dinsdag 3 december werd voorts Ingrid Jost (Katholiek Basisonderwijs De Wegwijzer vzw, Waregem) gecoöpteerd.
 
We feliciteren de kandidaten van harte met hun verkiezing en danken hen voor hun engagement. Bedankt ook aan alle besturen die hun stem uitbrachten!
 
Besturen, Regio Limburg, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Nieuwe verkozenen algemene vergadering Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op 3 december verkozen de leden van het comité besturen regio West-Vlaanderen twee nieuwe afgevaardigden voor de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen samen met drie andere collega’s de besturen van hun regio. De raad van bestuur nam op 5 december kennis van de resultaten. Werden verkozen: Patrick Proot (Saeftinghe katholiek basisonderwijs Oostkust vzw) en Rudi Weyne (Vrij Katholiek Basisonderwijs Bredene (V.K.B.B.) vzw).
 
We feliciteren de kandidaten van harte met hun verkiezing en danken hen voor hun engagement.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je een samenvattend commentaarstuk bij de drie onderwijscommissievergaderingen van 14, 21 en 28 november 2019.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je een commentaar bij het actualiteitsdebat over PISA 2018 op 4 december 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature stafmedewerker Dienst Personeel
 
Heb je een sterke interesse voor alle aspecten van personeelsreglementering en personeelsbeleid in onderwijs? Graaf je graag in onderwijsdecreten en omzendbrieven? Boeit het jou om wetteksten op een bevattelijke manier te ‘vertalen’? Vind je het uitdagend om vorming te geven aan directies en besturen van onze katholieke scholen en instellingen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou.
 
We zoeken een gedreven collega om in de Dienst Personeel aan de slag te gaan als voltijds stafmedewerker.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
 
► 
 
Scholengemeenschap Vrije basisscholen Maasmechelen-Noord zoekt een coördinerend directeur basisonderwijs.
 
► 
 
De vzw Katholiek Onderwijs Hamme zoekt een directeur secundair onderwijs.
 
► 
 
De Scholengroep Sint-Rembert zoekt een financieel manager.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Karel de Grote Hogeschool zoekt een
 
 
► 
 
financieel beleidsmedewerker
 
► 
 
onderwijsondersteuner
 
► 
 
junior-onderzoeker sociaal-agogisch werk
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Energie-efficiëntie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
 
Energie-efficiëntie   Wat kun je doen om je energiefactuur onder controle te houden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er een goede omgeving is om onderwijs aan te bieden waarbij de kinderen in een aangename energie-efficiënte leeromgeving zitten?
 
Daarvoor hoef je niet steeds grote ingrepen te doen. Met kleine ingrepen, focussen op één aspect en mini-analyses kun je al een heel eind komen.
 
We zetten je graag samen met onze externe partners op weg in dat proces. Meld je aan voor onze infosessie op 28 januari in de namiddag of ’s avonds.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Warm Water IV voor preventieadviseurs
 
Warm Water  
 
Dit werkjaar brengen we opnieuw alle lokale preventieadviseurs en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen om op een leuke manier te netwerken en kennis uit te wisselen tijdens het congres Warm Water IV. 
Door het grote succes gebeurt dat op twee plaatsen:
 
 
► 
 
op 11 februari 2020 in d’Abdij in Brugge;
 
► 
 
op 20 februari 2020 in de lokalen van Odisee in Brussel.
Schrijf je snel in via www.nascholing.be.
 
Prijs: 95 euro per persoon - dagcatering inbegrepen
 
In bijlage vind je de poster waarmee je het initiatief bij collega’s onder de aandacht kunt brengen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Update mededeling over het toekennen van verlofstelsels
 
We actualiseerden de mededeling over het Toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur.  Daarbij wijzigden we voornamelijk punt 3 en legden we linken naar de mededelingen en de ministeriële omzendbrieven die meer informatie geven over de verlofstelsels die een recht of een gunst zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Update mededeling over dienstanciënniteit
 
We actualiseerden de mededeling over Dienstanciënniteit in het kader van TADD, vaste benoeming, reaffectatie en VVP. Bij cao XI zijn de overheid en de vakorganisaties overeengekomen om de anciënniteitsvoorwaarde voor TADD en vaste benoeming te versoepelen vanaf het schooljaar 2019-2020. Ook de voorbeelden en data pasten we aan.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Advent weekbezinning 2
 
Advent   Hoopvol uitkijken is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen volgende initiatieven van externen
 
 
► 
 
De FilmClub laat kleuters, kinderen (9+) en/of jongeren (12+/15+) elke week, buiten de lestijd, samen kwaliteitsfilm ontdekken. Krijg toegang tot een zorgvuldig gekozen en gevarieerd filmaanbod en ontdek handige tools om na de film actief mee aan de slag te gaan. Schrijf je nu in en start in januari met De FilmClub op jouw school! Meer info en inschrijven via www.defilmclub.be.
 
► 
 
Alliance Française Oost-Vlaanderen organiseert ATELIER CRIC-CRAC voor leraren basisonderwijs. Op woensdag 11 december 2019 van 14 tot 16.30 uur kun je deelnemen aan een nieuwe sessie van Cric-Crac raconte-moi une histoire. Aan de hand van twee verhalen en een lied werkt Stéphanie Pelinski op een speelse manier rond vraagstelling.
 
► 
 
Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert Iedereen Leest een conferentie rond het thema 'Waarom leesbevordering ertoe doet'. Met deze conferentie willen we het debat rond leesplezier en leescompetenties positief voeden, de urgentie kracht bijzetten en het belang van leesbevordering onderstrepen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen volgende vacature van externen
 
Welzijnszorg zoekt een fondsenwerver voor de coördinatie van hun fondsenwerving.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook