Dit is nieuwsbrief 182 van 28 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 182 van 28 november 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Tussentijdse COBES-verkiezingen regio Limburg en regio West-Vlaanderen
►  Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
►  Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2019
►  Netwerkorganisatie in beeld: Jean D'huys
►  Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
►  Vredeslicht
►  Directiecongres regio Limburg secundair onderwijs 6 & 7 februari 2020
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures hoger onderwijs
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
Bestuur & organisatie
►  Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties op 15 januari
►  Vorming rond infrastructuur in het voorjaar van 2020
►  Infosessie WellBe
►  Vorming over de gevolgen van de vernieuwde vzw wetgeving voor de bestuurdersaansprakelijkheid, de verzekering BA bestuurders en de fusieprocedures
Personeel
►  TAO op 1 januari na vaste benoeming
►  Actualisering mededeling VVP/ziekte en VVP/med
Lerenden
►  Een nieuw begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nog niet voor morgen
►  Vlaams opleidingsverlof vervangt betaald educatief verlof in Vlaanderen
►  Nascholing 'Zill en het nieuwe Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs'
Curriculum & vorming
►  Save the date! Slotevent EVC-pilootprojecten volwassenenonderwijs
Identiteit & kwaliteit
►  Erasmus+ beurs voor de volwasseneneducatie
►  Advent weekbezinning 1
►  Leeftocht december 2019: uitkijken
Nascholingen
►  Nascholingen in de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Tussentijdse COBES-verkiezingen regio Limburg en regio West-Vlaanderen
 
De voorbije weken informeerden we via een aparte nieuwsbrief de besturen van regio Limburg en regio West-Vlaanderen over de tussentijdse COBES-verkiezingen. De stemming voor die verkiezingen loopt volop. Al ruim een derde van de stemgerechtigde besturen bracht zijn stem uit. Van harte bedankt daarvoor!
 
Er worden lijststemmen uitgebracht. De lijst is goedgekeurd als ze de helft + 1 stem van het totaal aantal uitgebrachte stemmen behaalt. Je kunt nog een paar dagen stemmen. Het stembiljet van het bestuur dient de betrokken verkiezingscommissie ten laatste op 2 december om 12 uur via de post te bereiken:
 
 
► 
 
regio Limburg: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Francis Loyens, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
 
► 
 
regio West-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek
 
We hechten veel belang aan de verkiezingen. De comités besturen zijn immers de regionale platformen die schoolbesturen vertegenwoordigen in tal van overlegorganen, tot de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen toe.
 
Besturen, Regio Limburg, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Presentaties inforonde basis- en secundair onderwijs
 
Deze maand organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s waren het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen
 
We bezorgen je hierbij:
 
 
► 
 
de niveauoverschrijdende presentatie over het regeerakkoord
 
► 
 
de presentatie van de inforonde basisonderwijs
 
► 
 
de presentatie van de inforonde secundair onderwijs
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving november 2019
 
We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van november 2019:
 
 
► 
 
verslag directiecommissie secundair onderwijs – 12 november 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie basisonderwijs – 13 november 2019
 
► 
 
verslag directiecommissie buitengewoon onderwijs – 14 november 2019
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Netwerkorganisatie in beeld: Jean D'huys
 
Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.
 
We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding.
 
Jean D'huys   Deze maand laten we Jean D'huys, algemeen directeur van scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt, aan het woord. Samen met Riet Berben en Ellen Huybrechts van de pedagogische begeleiding werkte hij aan de optimalisering van de leerlingenbegeleiding, op het niveau van de scholengemeenschap.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Mededelingen vanuit de vicariale diensten regio West-Vlaanderen
 
Besturen, Regio West-Vlaanderen
 
 
 
Vredeslicht
 
Vredeslicht   Op maandag 16 december 2019 willen we in het teken van ons jaarthema Handen vol hoop het vredeslicht doorgeven. Ons Festival van de Hoop dat bezocht werd door bijna 700 Limburgse onderwijsmensen heeft ons duidelijk gemaakt dat de behoefte aan Hoop sterk leeft in onze scholen. Wij willen die Hoop blijven koesteren en ondersteunen.
 
Voor iedereen, Regio Limburg
 
 
 
Directiecongres regio Limburg secundair onderwijs 6 & 7 februari 2020
 
duurzaamheid  
 
Duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dat is onze focus op 6 en 7 februari 2020. 
 
► 
 
Hoe kunnen wij onze scholen duurzaam organiseren? 
 
► 
 
Hoe kunnen we leren duurzaam stimuleren? 
 
► 
 
Hoe kunnen wij mensen – jongeren en volwassenen – in onze scholen duurzaam inspireren en coachen? 
 
► 
 
Hoe kunnen wij duurzaam omgaan met onszelf als leidinggevende?
 
Wil je trainen in inspirerend coachen of ben je op zoek naar goede praktijkvoorbeelden? Wil je graag een informatieve sessie of ben je op zoek naar concrete handvatten om in je school aan de slag te gaan? Maak dan snel een keuze uit de sessies
 
 
Gewoon secundair onderwijs, Regio Limburg
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
 
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 27 november 2019 door Ben Weyts, minister van Onderwijs, beantwoord werden:
 
 
► 
 
Pesten bij schoolgaande jongeren
 
► 
 
Moslimhaat en rechts-extremisme
 
► 
 
Welzijn op school
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen
 
Mariagaard is zich samen met de scholen van vzw KOW volop aan het voorbereiden op een bestuurlijke schaalvergroting. Om de financiële dienst van de school te leiden, zoeken ze een financieel directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Opleiding fiscaliteit voor directies en administraties op 15 januari
 
Op 15 januari kun je als financieel medewerker, directielid of bestuurder een dagopleiding volgen rond fiscaliteit waarbij er geen voorkennis vereist is. Je wordt ingewijd in de regelgeving rond fiscaliteit en maakt onder andere kennis met bronnen rond fiscaliteit.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming rond infrastructuur in het voorjaar van 2020
 
In het voorjaar staan heel wat vormingen op stapel in het kader van infrastructuur:
 
 
► 
 
In januari starten we met een algemene informatiesessie in elke regio: (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur: informatie over subsidiekanalen, procedures en ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
► 
 
Op 28 januari kun je deelnemen aan een sessie uitgewerkt met heel wat partners rond energie-efficiëntie: Energie: draag zorg voor het klimaat en bespaar geld
 
► 
 
In de loop van de maand maart kun je mee op werkbezoek: Schoolinfrastructuur aangepast aan de noden van de 21ste eeuw - werkbezoek
 
► 
 
Na de paasvakantie zijn er vormingen over het uitwerken van een masterplan: Masterplan onderwijsinfrastructuur
 
Reserveer vlug je plaats!
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Infosessie WellBe
 
WellBe  
 
De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen sensibiliseren en ondersteunen om werk te maken van een geïntegreerd welzijnsbeleid en ontwikkelde daarvoor een instrument: WellBe.vlaanderen. Dat instrument is nu online beschikbaar. Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen.
 
We stellen het instrument in de verschillende regio’s voor. De volgende sessie vindt plaats in Brussel op 9 december 2019. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs. Ook begeleiders zijn welkom. Schrijf je in voor de vorming in jouw regio en maak werk van een risico-analyse van het psychosociaal welbevinden bij jou op school.
 
Met al je vragen kun je terecht bij wellbe@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vorming over de gevolgen van de vernieuwde vzw wetgeving voor de bestuurdersaansprakelijkheid, de verzekering BA bestuurders en de fusieprocedures
 
In december organiseren we een vorming van een halve dag of avond in samenwerking met IC-verzekeringen. We gaan in op de wijzigingen die de vernieuwde vzw-wetgeving meebracht, in het bijzonder voor de aansprakelijkheid van bestuurders. Het is voor elke bestuurder en leidinggevende met bestuurdersverantwoordelijkheden van belang.
 
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
TAO op 1 januari na vaste benoeming
 
Als een personeelslid vast benoemd wordt op 1 januari in uren die het niet geeft, dan kan het onmiddellijk een verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) opnemen vanuit de nieuw benoemde opdracht om de pedagogische continuïteit te verzekeren. Het verlof TAO start dan in de kerstvakantie waardoor de vervanger in principe niet bezoldigd kan worden voor de periode van 1 januari tot en met het einde van die vakantie. Dat komt door de beperking van de vervangingsmogelijkheid als de afwezigheid begint in de periode van 14 kalenderdagen vóór of tijdens een korte vakantieperiode.
 
Voor deze specifieke situatie wordt sinds vorig schooljaar een uitzonderingsmaatregel door de overheid toegestaan waardoor de vervanger wél wordt bezoldigd vanaf 1 januari.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Actualisering mededeling VVP/ziekte en VVP/med
 
De mededeling over VVP wegens ziekte en langdurige VVP wegens medische redenen kreeg een algemene actualisatie. Na 24 maanden VVP/med beschouwen we de betrekking als vacant. We verduidelijkten in punt 3.12 de bepaling van het volume en de berekeningswijze van de periode van 24 maanden bij volumewijzigingen en/of niet-aangesloten periodes.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Een nieuw begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, nog niet voor morgen
 
Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 impliceert de vervanging van het M-decreet door een nieuw begeleidingsdecreet. In een nota aan de Vlaamse Regering heeft de minister verduidelijkt dat het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs van kracht blijft tot en met het schooljaar 2020-2021. Leerlingen die vandaag al recht hebben op ondersteuning, zullen die blijven krijgen. Ondersteuners blijven hun taak als ondersteuner opnemen.
 
Op basis van een evaluatie wordt ondertussen een definitief model voor ondersteuning voorbereid. Het treedt ten vroegste vanaf 1 september 2021 in werking. De externe stuurgroep waarin personeelscentrales, onderwijsverstrekkers en CLB-sector vertegenwoordigd zijn, werd tijdens de nieuwe legislatuur nog niet samengeroepen. 
 
Besturen, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaams opleidingsverlof vervangt betaald educatief verlof in Vlaanderen
 
Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Het Vlaams Gewest heeft sinds 1 september 2019 een eigen regeling - Vlaams opleidingsverlof - uitgewerkt. Voor leerling/cursist/student die op 1 september 2019 of later starten aan een opleiding en werken in Vlaanderen geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof. Voor leerling/cursist/student die vóór 1 september 2019 recht hadden op betaald educatief verlof en werken in Vlaanderen, blijft de oude regelgeving voor betaald educatief verlof gelden tot 1 september 2021. In deze nota gaan we in op de voorwaarden om in aanmerking te komen als opleiding voor Vlaams opleidingsverlof en op de voorwaarden als leerling/cursist/student om in aanmerking te komen voor Vlaams opleidingsverlof.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholing 'Zill en het nieuwe Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs'
 
Het pas verschenen Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil elke school inspireren om in te spelen op de diversiteit van haar leerlingenpopulatie. Het nascholingsaanbod Zillspiratiedagen: Zill en GOK en zorgbeleid in elke klas! legt met leraren kleuter- en lager onderwijs de link tussen GOK- en zorgbeleid en de krachtlijnen van Zin in leren! Zin in leven! (Zill).
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Save the date! Slotevent EVC-pilootprojecten volwassenenonderwijs
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) en de andere pedagogische begeleidingsdiensten op 27 maart 2020 in Brussel het slotevent EVC-pilootprojecten volwassenenonderwijs 'Wordt testen het nieuwe opleiden?'. Meer info volgt later.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Erasmus+ beurs voor de volwasseneneducatie
 
Al sinds 2014 financiert Erasmus+ projecten in het domein van de volwasseneneducatie. Heb je je daarbij ook al deze vragen gesteld?
 
 
► 
 
Wat doen organisaties precies met die middelen?
 
► 
 
Tot welke resultaten kwamen ze?
 
► 
 
Hebben die projecten impact op de organisaties, de lesgevers, de cursisten? Wat leren ze?
 
► 
 
Hoe ervaren ze Europese samenwerking en die subsidiëring?
 
► 
 
Zouden ze nog eens aan zo’n project beginnen? En zo ja, wat zouden ze anders doen?
 
Je kunt het de deelnemende organisaties zelf vragen, want dit is een uitnodiging voor een unieke bijeenkomst van projecten uit de drie kernacties (KA).
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Advent weekbezinning 1
 
Advent   Hoopvol uitkijken is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt. Naast het aanbod voor de scholen willen we jou iedere week van de advent een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht december 2019: uitkijken
 
Leeftocht  
 
"Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is." Toon Hermans 
 
Download het decembernummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
Droom je van wat meer groen en avontuur op je speelplaats? Je hebt concrete plannen om je schoolomgeving te vergroenen maar ben je nog op zoek naar meer info? Kom dan naar de MOS-infoavond Vergroen je school op dinsdag 21 januari 2020 om 19u in het PIME in Lier. Tijdens deze infoavond kom je te weten hoe je het vergroeningsproces doordacht aanpakt en krijg je tips en tricks om er een echt succes van te maken.
 
► 
 
Als schooldirecteur ben je verantwoordelijk, kijkt iedereen naar jou als eindverantwoordelijke en wordt verwacht dat je de dingen onder controle hebt, beslissingen neemt, conflicten beslecht, prioriteiten stelt. EduNext vzw organiseert op 12 december 2019 een avond over leiderschap in onderwijs met Koen Marichal.
 
► 
 
Wie bezorgt zijn of haar leerlingen een passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? Wie weet, wint hij of zij wel een boekenpakket van 100 boeken en de titel van Beste Boekenjuf/Meester 2020! Jouw kandidaat nomineren kan tot en met 18 december 2019. 
 
► 
 
Laat leerlingen uit het basisonderwijs tijdens de week van 16 tot en met 20 maart 2020 meestemmen voor het mooiste gedicht per graad en bepaal mee welk gedicht een Poëziester wint. Leraren krijgen het materiaal kant-en-klaar toegestuurd. Schrijf je school gratis in tot en met 31 januari 2020. 
 
► 
 
Uitgeverij Averbode lanceert De Warmste Zonnestraal: een tijdschrift rond solidariteit voor 8- tot 12-jarigen boordevol warmte. Een ideaal themanummer voor in je klas. Nu te koop voor 5 euro ten voordele van De Warmste Week! Bestel online!
 
► 
 
Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad doet, onder de noemer Space for Grace, een projectoproep om innovatieve/creatieve/experimentele/… ideeën op het spoor te komen. Een cruciale voorwaarde is dat het projecten zijn die een boost kunnen geven aan de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap. Dit kan in verschillende domeinen en dus ook op school!  Het uiteindelijke doel is om te weten te komen hoe we de vitaliteit van geloofsgemeenschappen anno 2020 kunnen verhogen. Voor meer informatie kun je mailen naar info@gelovenbeweegt.be.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook