In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe je een oproep kan doen voor mondmaskers en schorten, en de dekking van de schoolpolis.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
In deze extra nieuwsbrief informeren we je onder meer over hoe je een oproep kan doen voor mondmaskers en schorten, en de dekking van de schoolpolis.

 

   Algemeen

 
 
Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen
 
De Nationale Veiligheidsraad komt vanmiddag opnieuw samen. We berichten zo snel mogelijk, mochten er nieuwe maatregelen afgekondigd worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
OPROEP voor mondmaskers en schorten
 
Onze scholen en internaten blijven nog steeds opvang voorzien voor kinderen en jongeren. Tijdens deze opvang proberen ze de coronavoorschriften zo goed mogelijk te volgen, wat niet evident is bij peuters, kleuters en in het buitengewoon onderwijs.
 
Ben je voor je schoolteam ook op zoek naar mondmaskers en schorten? Maak dan gebruik van de poster met oproep die we voor je ontwikkelden en sociale media banner:
 
 
► 
 
Poster met oproep
 
► 
 
Poster met oproep, waar je je schoollogo kunt aan toevoegen (midden bovenaan)
 
► 
 
Banner voor sociale media
 
Hang ook een exemplaar aan je schoolpoort, raam … Maak met deze affiche je oproep aan iedereen duidelijk! Wij verspreiden later ook nog een filmpje met de oproep op sociale media.
 
Veiligheid eerst, eerst in veiligheid!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Allemaal digitaal: onze scholen reageren massaal!
 
Op 25 maart namen minister Ben Weyts, de Koning Boudewijnstichting en DigitalForYouth.be het initiatief om 10 000 laptops in te zamelen voor leerlingen uit het secundair onderwijs die thuis geen enkel digitaal hulpmiddel, zoals een pc of laptop, beschikbaar hebben. Wij ondersteunen het initiatief en riepen onze scholen op om hun noden in kaart te brengen. Dat doen ze massaal. Vannacht stond de teller op 4 900 laptops. En er lopen nog steeds aanvragen binnen. We hopen dat elk van die leerlingen straks mee kan doen aan digitaal afstandsleren. De organisatie zoekt nog laptops en sponsors om het vooropgezette aantal te bereiken.
 
Ook basisscholen en centra voor volwassenenonderwijs melden een grote nood aan laptops voor hun meest kwetsbare leerlingen en cursisten. We nemen die vragen mee in ons overleg met de minister en de projectleiders. We houden je op de hoogte. Alvast bedankt voor je engagement!
 
Wie de organisatie wenst te steunen met een donatie of met laptops kan terecht op digital for youth/pcsolidarity.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Dekking schoolpolis tijdens afstandsonderwijs
 
De verzekeringsmaatschappijen betrokken bij de raamovereenkomst schoolpolis van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via DOKO hebben hun standpunt meegedeeld over wat de schoolpolis tijdens afstandsonderwijs dekt.
 
Zuiver lichamelijke ongevallen zijn niet gedekt omdat de leerlingen niet onder toezicht staan van de schoolinstelling. We denken aan ongevallen van leerlingen die thuis gebeuren tijdens het uitvoeren van schooltaken of schoolopdrachten. Dit betekent dat er geen tussenkomst is van de verzekeraar.
 
Als een leerling thuis een kwetsuur oploopt naar aanleiding van een schooltaak zal hij enkel een beroep kunnen doen op terugbetaling door zijn eigen mutualiteit eventueel gecombineerd met een eigen hospitalisatieverzekering en/of verzekering ambulante zorgen.
 
De burgerlijke aansprakelijkheid van de leraren die tijdens de lockdown op afstand les geven en/of opdrachten vervullen voor rekening van de school blijft verzekerd. Elk privé-initiatief van leraren blijft echter van dekking uitgesloten.
 
Als de leerling een kwetsuur oploopt en de leraar daarvoor aansprakelijk stelt, zal de leraar daarvoor dus verzekerd zijn. We denken bijvoorbeeld aan het geval waar een risicovolle opdracht wordt opgelegd, en de leerling loopt daarbij een kwetsuur op. De leerling kan dan de leraar daarvoor eventueel aansprakelijk stellen. Zo’n schadegevallen worden uiteraard grondig uitgeplozen door de verzekeraar. Het zal steeds een feitenkwestie zijn of er sprake is van aansprakelijkheid.
 
We gaan er alleszins van uit dat de leraren correcte informatie en haalbare opdrachten geven aan hun leerlingen en risico’s juist inschatten en vermijden.
 
Uiteraard is het belangrijk om de eigen schoolpolis erop na te slaan. Niet elke school is via deze raamovereenkomst verzekerd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Verlies en rouw in coronatijd
 
Iedere mens, iedere school heeft te maken met verlieservaringen. Ze kunnen diverse vormen aannemen. Zo treedt vandaag verlies aan sociaal contact als verlieservaring voor velen op de voorgrond. Scholen zoeken onder andere door afstandsleren naar creatieve manieren van omgaan daarmee. Maar de verlieservaringen kunnen veel indringender zijn: het virus eist ook steeds meer mensenlevens.
 
Het sterven kan ook in je school heel dichtbij komen. Laten we vurig hopen dat het niet gebeurt, maar laten we ook realistisch zijn.
 
Ben je daarop voorbereid? Is er in je school een kernteam om dat op te nemen, als het zich zou voordoen? Heb je een draaiboek? Is er een rouwkoffer?
 
De webpagina Verlies en rouw  helpt je op weg om voorbereid te zijn. Vooral wanneer het (nog) niet acuut is, is het van belang om daar werk van te maken.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook