Dit is nieuwsbrief 156 van 28 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is nieuwsbrief 156 van 28 maart 2019 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Pedagogische begeleidingsdienst krijgt goed rapport met werkpunten
►  Memorandum – Scholen beter doen samenwerken onder één bestuur
►  Onze netwerkorganisatie in beeld – Tom Cox
►  Vernieuwde themapagina's online
►  Boekvoorstelling 'Het evangelie volgens Lieven Boeve'
►  Vlaanderen Wees Wijs-dag
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
►  Vacatures hoger onderwijs
Bestuur & organisatie
►  Nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier
►  Informatiesessie over scholengemeenschappen vanaf 2020
Lerenden
►  Informatiecampagne ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
►  Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school
Curriculum & vorming
►  Enkele tips & tricks voor LLinkid
►  Gezocht: 20 basisscholen die hun school tot een inspirerende leesomgeving willen maken
►  Kick-off duaal leren – 26 april, 7 mei of 16 mei 2019
►  VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
Identiteit & kwaliteit
►  Vasten weekbezinning 4
►  Leeftocht april 2019: veerkracht
►  Leeftocht jaarthema schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop
►  Save the date: Inspiratiedag internationalisering
►  Duaal Leren of Leren en Werken via een Europese ervaring: het kan!
►  Kwaliteitsvol professionaliseren van schoolteams - seminarie Helen Timperley
►  KA1 Erasmus+ Jobshadowing Portugese school Esprominho
Nascholingen
►  In de kijker
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven van externen
►  We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
 

   Algemeen

 
 
Pedagogische begeleidingsdienst krijgt goed rapport met werkpunten
 
Net zoals een school worden de pedagogische begeleidingsdiensten minstens om de zes jaar geëvalueerd. Vorig jaar vond zo’n doorlichting plaats, waarvan we gisteren de conclusies ontvingen. In overleg met de andere netten hebben we dit persbericht verspreid. De commissie waardeert de werking van de begeleiding en ondersteuning voor scholen, centra en academies en erkent de cruciale rol die pedagogisch begeleiders vervullen in het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs. Ze beveelt de overheid dan ook aan om blijvend in begeleiding te investeren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Memorandum – Scholen beter doen samenwerken onder één bestuur
 
Memorandum   Tijdens ons congres van 22 januari gaven we toelichting bij de tien prioriteiten van ons memorandum voor de Vlaamse Regering 2019-2024. De komende weken berichten we in de nieuwsbrief telkens over één prioriteit. In dit bericht leggen we de focus op scholen beter doen samenwerken onder één bestuur. 
 
Hoewel de Vlaamse Regering de scholengemeenschappen vanaf 1 september 2020 verlengt, blijft de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting voor de periode 2019-2024 één van de belangrijkste speerpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Onze netwerkorganisatie in beeld – Tom Cox
 
Tom Cox   Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.
 
Deze maand laten we Tom Cox aan het woord. Tom is directeur van de middenschool Kindsheid Jesu in Hasselt en publiceert binnenkort het boek Recht op ongelijkheid.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vernieuwde themapagina's online
 
Eind vorig jaar berichtten we over de komst van een nieuwe website, waarvan de eerste pagina's al online staan.
 
Ondertussen verschenen drie nieuwe thema's online:
 
 
► 
 
Autisme: elke leerling met autisme is uniek, met eigen talenten en mogelijkheden en eigen zorgvragen. Wanneer we hen begeleiden moeten we verder kijken dan hun gedrag of reacties.
 
► 
 
Missie, visie en kernwaarden: een theoretisch kader rond ‘missie, visie en kernwaarden’, maar ook uitgewerkte voorbeelden, tips en zelfs een voorbeeld van stappenplan waarmee je zelf aan de slag kan. 
 
► 
 
Re-integratie: terug op de werkvloer na langdurige ziekte of na een lange herstelperiode? Maak er werk van!
 
De komende maanden bouwen we volop verder aan onze nieuwe website. 
 
Voor suggesties en feedback over deze nieuwe pagina's kun je e-mailen naar isabelle.buyse@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Boekvoorstelling 'Het evangelie volgens Lieven Boeve'
 
Lieven Boeve  
 
Neutraal onderwijs bestaat niet. Wat we denken over mens en samenleving, bepaalt ten voeten uit hoe we kwaliteitsvol onderwijs zien. In zijn boek Het evangelie volgens Lieven Boeve gaat directeur-generaal Lieven Boeve in op de uitdagingen waarvoor het onderwijs staat, in het bijzonder ook het katholiek onderwijs. 
 
Je bent van harte uitgenodigd op de boekvoorstelling op 23 april in de Tienerschool in Anderlecht
 
Schrijf je in voor 30 maart. Wil je meer weten over het boek, lees dan ons persbericht. Je kunt ook het radio-interview met Lieven Boeve herbeluisteren.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vlaanderen Wees Wijs-dag
 
Vlaanderen wees wijs   De inspanningen van DCBaO (Directiecommissie Katholiek Basisonderwijs) om de dagelijkse noden van de basisschool kenbaar te maken bij de Vlaamse Regering (sinds 2004) beginnen steeds meer vruchten af te werpen.
 
Vorige week woensdag (20 maart 2019 – de dag van de staking) keurde het Vlaams Parlement een ‘motie’ goed (meerderheid en oppositie) om in de komende legislatuur meer te investeren in het basisonderwijs. Op 24 april (direct na ons groot onderwijsdebat) zal het Vlaams Parlement een ‘resolutie’ ondertekenen (meerderheid en oppositie) om in de komende legislatuur meer te investeren in het basisonderwijs.
 
Daarom roepen wij (een groep vrijwillige directeuren) nogmaals alle directeuren van het katholiek basisonderwijs op om aanwezig te zijn tijdens ons groot onderwijsdebat op 24 april om 10 uur in de AB in Brussel. Er zijn nog enkele tientallen zitjes vrij en die willen we ook ‘bezet’ zien.
 
Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
Commissie Onderwijs
 
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 27 maart 2019 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacatures Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De expertise en inspiratie van onze medewerkers en teams zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit?
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zoekt een:
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures selectie- en bevorderingsambten bij onze scholen en internaten
 
 
► 
 
Sportschool Meulebeke vzw zoekt een internaatbeheerder.
 
► 
 
Scholengemeenschap Maaseik-Kinrooi zoekt een coördinator centrum leren en werken.
 
► 
 
Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zoekt een technisch-logistiek directeur.
 
► 
 
Vzw Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid zoekt een technisch adviseur coördinator.
 
► 
 
De raad van bestuur van de VLOT!-vzw zoekt een directeur.
 
► 
 
Vzw OZCS Midden-Kempen zoekt een directeur.
 
Heeft jouw onderwijsinstelling ook een vacature voor een selectie- of bevorderingsambt? Mail dan naar dienst_personeel@katholiekonderwijs.vlaanderen en we plaatsen je vacature online.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Vacatures hoger onderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van kantoorpapier
 
Kantoorpapier   Vzw DOKO sloot een raamovereenkomst af met de firma Inapa Belgium voor de aankoop van kantoorpapier. Inapa Belgium verzorgt ook de lopende raamovereenkomst voor aankoop van kantoorpapier.
 
Alle inhoudelijke informatie kun je terugvinden op onze DOKO-website onder de themafiche Kantoorpapier.
 
Het is een open raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar. Elk katholiek schoolbestuur kan op elk moment in de looptijd van de overeenkomst intekenen op het aanbod. Inschrijven doe je door het mandaatformulier ondertekend digitaal terug te bezorgen aan vzw DOKO via info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Zodra we je ondertekende mandaat ontvangen hebben, brengen we Inapa Belgium op de hoogte en kan je bestellen binnen de raamovereenkomst.
 
Besturen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Informatiesessie over scholengemeenschappen vanaf 2020
 
In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen, waarbij alle scholengemeenschappen voor 30 november 2019 een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 
Heel wat directies, leidinggevenden en bestuurders waren nog niet in functie bij de start van de vorige periode scholengemeenschappen in 2014 en vragen zich af hoe daaraan te beginnen.
 
Wat is het het doel van de scholengemeenschappen? Hoe kun je er een inhoudelijke invulling aan geven? Aan welke criteria en voorwaarden moeten ze voldoen? ...
 
Op al die vragen proberen wij een antwoord te geven tijdens de informatiesessies die we organiseren voor leidinggevenden en bestuurders.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Informatiecampagne ondersteuning type 2, 4, 6 en 7
 
Scholen, CLB en ouders vragen transparantie over de manier waarop leerlingen met een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 regionaal ondersteund worden. Ze hebben daarnaast vragen over hoe die leerlingen in Discimus geregistreerd dienen te worden. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zetten we daarvoor een informatiecampagne op. 
 
In de week na de paasvakantie sturen we een brief naar de scholen voor gewoon onderwijs. In functie van de standaardprocedure vinden ze daarin de contactgegevens van hun zorgloket. Voor wie toch rechtstreeks wil of kan aanmelden, vermelden we daarnaast de contactgegevens van de scholen type 2, 4, 6 en 7. Via een stroomschema – en in een latere fase een filmpje – verduidelijken we de procedure in Discimus.
 
Ook de scholen voor buitengewoon onderwijs, de zorgloketten en de voorzitters van de beheerscomités krijgen in dezelfde periode een informatieve brief.
 
Let wel: scholen van een ander net die ondersteuning wensen van een buo-school type 2, 4, 6 of 7 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, melden in principe rechtstreeks aan bij de buo-school.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school
 
Sinds 1 september 2018 geldt het decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het decreet wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding optimaliseren.
 
Zo is het de ambitie van het decreet om de rol- en taakverdeling op vlak van het ondersteunen van de school te verscherpen. Pedagogische begeleiding (PBD) en CLB hebben daarin beide een rol te spelen. Een goede samenwerking tussen school, PBD en CLB komt een betere begeleiding van leerlingen ten goede. In de mededeling "Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school" ligt de focus op dat onderdeel van het decreet. We verduidelijken wat scholen kunnen verwachten op vlak van ondersteuning door PBD en CLB en hoe beide kunnen samenwerken.
 
Deze mededeling werd goedgekeurd op de raden van bestuur van Vrij CLB Netwerk (20 februari 2019) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen (21 maart 2019). Je kunt de mededeling ook raadplegen op onze website bij de thema’s Zorgbeleid en Gelijke onderwijskansen.
 
Besturen, Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Enkele tips & tricks voor LLinkid
 
LLinkid  
 
Naar aanleiding van de lancering van LLinkid, de digitale leerplantool secundair onderwijs, op 21 maart geven we graag nog enkele tips & tricks mee.
 
 
► 
 
Om vlot te kunnen werken met de nieuwe leerplantoepassing is het van belang om je schoolteam te registreren.  In functie van toekomstige toepassingen raden we aan dit te doen voor het hele schoolteam en niet enkel voor de leraren van de eerste graad.
 
► 
 
Opgelet: Vanaf heden willen we de schoolteams registreren van reële scholen. Daarmee bedoelen we de school zoals ze door ouders en leerlingen is gekend en zoals ze zich intern heeft georganiseerd als pedagogische entiteit waarin door een team van personeelsleden wordt samengewerkt onder leiding van een directeur. Dat kan afwijken van de officiële school die onder een bepaald instellingsnummer bekend is bij de overheid.
 
 
► 
 
Je maakt het best gebruik van de laatste versie van Chrome of Firefox.
 
► 
 
Om de tool in een kwartier tijd te verkennen en te leren gebruiken, kun je gebruikmaken van dit opdrachtenblad.
 
► 
 
Je voert beter eerst het gesprek in de vakgroep en het lerarenteam vooraleer keuzes in te geven in LLinkid.
 
► 
 
Met alle vragen kun je steeds terecht bij de helpdesk.
 
► 
 
Op basis van de meest voorkomende vragen ontwikkelen we binnenkort een FAQ zodat we je nog sneller van dienst kunnen zijn.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Gezocht: 20 basisscholen die hun school tot een inspirerende leesomgeving willen maken
 
Het voorbije jaar was er veel te doen over het dalende niveau van leerlingen voor begrijpend lezen. Aanleiding was het PIRLS-onderzoek in 2016. Een van de bevindingen van de onderzoekers is dat de leesmotivatie van de leerlingen sterk is gedaald. Dat is verontrustend, want wie graag leest, leest meer! Leesmotivatie is dan ook een belangrijk generiek doel in Zin in leren! Zin in leven!.
 
Om een krachtige leesomgeving te creëren, is een positief, veilig en rijk leesklimaat onmisbaar, maar hoe begin je eraan?
 
Basisscholen die de uitdaging willen aangaan, kunnen intekenen op een starterspakket dat Iedereen Leest in opdracht van en met de steun van de minister van Onderwijs uitgewerkt heeft. Wil jouw school erbij zijn? Dien dan snel je aanvraag in!
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kick-off duaal leren – 26 april, 7 mei of 16 mei 2019
 
De ‘Kick-off duaal leren’ is er speciaal voor beginnende en ervaren trajectbegeleiders in duaal leren en leren en werken. Wil je weten hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt? Ben je op zoek naar gedetailleerde info over het afsluiten van Overeenkomsten Alternerende Opleiding? Wil jij helemaal mee zijn met het decreet duaal leren? Dan ben je op de kick-off duaal leren aan het juiste adres! Je krijgt er alle info die je nodig hebt om optimaal voorbereid aan het schooljaar 2019-2020 te starten.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
VALIES – Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor basis- en secundaire scholen
 
VALIES  
 
Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) in de eigen school een succesverhaal te maken. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.
 
Elke Vlaamse school kan volgend schooljaar gratis deelnemen!
 
Het professionaliseringstraject bestaat uit vier schooloverstijgende VALIES-dagen. Om verder kennis te maken met het project VALIES, ben je op 4 april 2019 welkom op het centrale infomoment.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Vasten weekbezinning 4
 
Pasen   Met de slogan Ga ervoor! op de affiche trekt Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de vasten naar de scholen. Naast het aanbod op de website willen we jou iedere week van de vasten een weekbezinning aanbieden om stil te staan bij deze sterke tijd.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht april 2019: veerkracht
 
Leeftocht  
 
Ten voeten uit
 
Ondanks tegenslag toch geloven in de toekomst.
Download het aprilnummer en de bladwijzer van Leeftocht.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leeftocht jaarthema schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop
 
Handen vol hoop  
 
In het verlengde van de onlangs verschenen publicatie Hoop doet leren werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen volop aan de concretisering van het nieuwe jaarthema voor het schooljaar 2019-2020: Handen vol hoop.
 
Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.
 
In het jaaroverzicht lees je wat je elke maand mag verwachten. Leeftocht brengt je volgend schooljaar inspiratie om de hoop uit te zaaien in het onderwijs, met handen vol.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date: Inspiratiedag internationalisering
 
Internationalisering   Op woensdag 18 september 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een heuse inspiratiedag internationalisering Internationalisation: Changing lives, opening minds?. Reserveer de datum alvast in je agenda.
 
In aanloop naar deze dag voorzien we een korte bevraging (5 minuten). Zo willen we zicht krijgen op de interesse voor het initiatief en op de ervaring van de aanwezige onderwijsinstellingen met Europese projecten. Op basis van het aantal geïnteresseerden kiezen wij een geschikte centrale locatie. Met de in kaart gebrachte ervaringen/expertises gaan we verder aan de slag om een boeiend programma samen te stellen voor deze dag. 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Duaal Leren of Leren en Werken via een Europese ervaring: het kan!
 
Erasdu  
 
Ben je aan de slag met het systeem van duaal leren of leren en werken binnen jouw school en wil je ook een Europese dimensie binnenbrengen? Dan is ERASDU beslist iets voor jou.
 
Kom naar het ERASDU-event en laat je inspireren door leraren, maar vooral door de leerlingen zelf. Dit boeiende event vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019 van 10 tot 13 uur in Brussel. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
 
Via het ErasDu-project (voluit Erasmus Duaal) beleefden meer dan 90 leerlingen uit duaal leren en leren en werken een buitenlandse stage in de loop van 2018 en 2019.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Kwaliteitsvol professionaliseren van schoolteams - seminarie Helen Timperley
 
Helen Timperley   Zin om een internationale autoriteit op het vlak van het kwaliteitsvol professionaliseren van schoolteams te ontmoeten? Katholiek Onderwijs Vlaanderen haalt samen met de lerarenopleidingen van UCLL en Thomas More prof. Helen Timperley naar Vlaanderen. Tijdens de voormiddagen van dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 zal ze interactieve workshops verzorgen met als titel ‘Professional conversations to develop adaptive expertise’ en ‘Feedback conversations with impact’.
 
Vanaf vandaag kun je inschrijven voor de workshops. Wacht niet te lang, want de interesse is groot en het aantal plaatsen beperkt. Op 28 mei 2019 zal de workshop doorgaan bij UCLL in Heverlee, op 29 mei bij Thomas More in Mechelen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
KA1 Erasmus+ Jobshadowing Portugese school Esprominho
 
Esprominho   Voor een Europese Partner zijn we op zoek naar een onderwijsinstelling die bereid is om op te treden als host voor een jobshadowing van 1 week in de maand mei in het kader van een KA1 ERASMUS-plus project. Bij voorkeur een onderwijsinstelling uit Limburg, omgeving Hasselt.
 
Het gaat over een jobshadowing voor iemand die in Portugal onder andere instaat voor de leerlingenbegeleiding van leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs. De persoon is een medewerker van Esprominho, een school gelegen in Braga, Portugal. Is jouw school bereid die persoon te ontvangen? Neem dan contact op met Tim Van Aken: tim.vanaken@katholiekonderwijs.vlaanderen.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Nascholingen

 
 
In de kijker
 
 
► 
 
Certificering taalniveau Engels met APTIS-test- nog 1 plaats vrij in Gent - niveauoverstijgend
 
► 
 
Samenvatting van de wijzigingen in de vzw-wetgeving in Mechelen – besturen
 
► 
 
G Suite voor beheerders in Kortrijk – ICT-nascholing
 
► 
 
Een aantrekkelijke digitale les voor wiskunde uitwerken (2e graad) in Antwerpen en Limburg – ICT-nascholing
 
► 
 
Programmeer-club PHP in Antwerpen – ICT-nascholing
 
► 
 
Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur in Gent – Preventieadviseurs PA3
 
► 
 
Zill-spiratiedagen: Zill en GOK- en zorgbeleid  in Hasselt - basisonderwijs
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven van externen
 
 
► 
 
De vrijheid van onderwijs is actueler dan ooit. In Vlaanderen kreunen scholen onder de verplichtingen van het M-decreet over inclusief onderwijs. In Amsterdam ziet de overheid het Islamitisch Haga Lyceum liever de deuren sluiten wegens vermeende banden met een terroristische organisatie. En in het Verenigd Koninkrijk beroert de opschorting van lessen over LGBT-relaties de gemoederen. Hoe vrij zijn scholen? Zijn ouders het best geplaatst om het schooltraject van hun kinderen uit te stippelen? Welke rol kan of moet de overheid opnemen in onderwijs? Deze en andere vragen liggen aan de basis van de studiedag over de vrijheid van onderwijs van Intersentia op 25 april in Leuven.
 
► 
 
Hoe krijgt teamteaching vorm in het basisonderwijs? Waarom starten scholen ermee? Ontdek tijdens de studiedag Teamteaching in het basisonderwijs van het Departement Onderwijs & vorming hoe je van teamteaching een succesvol verhaal maakt voor je leerlingen en maak kennis met goede praktijken van teamteaching.
 
► 
 
Op 30 april 2019 vindt van 9 tot 14 uur in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel de ‘Inspiratiedag Ondernemersvorming’ plaats. Enkele onderzoekers proberen die dag een antwoord te formuleren op deze en andere vragen: welke trends zien we in ondernemersvorming, hoe effectief zijn ondernemerschapstrajecten, welke werknemers- en ondernemerscompetenties maken een onderneming future-proof …? Daarna volgt een netwerklunch. Meer informatie en een inschrijvingsformulier volgen binnenkort, maar hou 30 april 2019 dus alvast vrij in je agenda!
 
► 
 
Vragen over het klimaat en energie zijn niet langer uit de media en het maatschappelijke debat weg te slaan. En toch komt in die discussies de stem van de wetenschap, zeker in de vorm van uitleg voor het brede publiek, nog relatief weinig aan bod. Op donderdag 2 en woensdag 8 mei 2019 organiseert EnergyVille Energy Unplugged: Energiedagen voor leerlingen (16-18 jarigen) en leraren. EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.
 
► 
 
Op maandag 6 mei 2019 vindt in Leuven de veertiende LOGOS-studiedag plaats. Zoals in de voorgaande jaren wordt het thema van de studiedag ontleend aan een artikel uit de christelijke geloofsbelijdenis. Volgens de geloofsbelijdenis is de kerk ‘apostolisch’. Via drie hoofdlezingen en acht werkwinkels wordt vanuit verschillende uitgangspunten, perspectieven en ervaringen stilgestaan bij de vraag hoe deze beweging van apostolisch discipelschap er vandaag zou kunnen uitzien.
 
► 
 
Op woensdag 22 mei 2019 organiseert Jeugddienst Don Bosco een Trefdag speelplaatsanimatie voor leraren en directies. 
 
► 
 
Op donderdag 6 juni 2019 vindt de ‘studie- en ontmoetingsdag voor Vlaamse onderzoekers, opleiders en begeleiders van het wiskundeonderwijs aan 3- tot 14-jarigen’ plaats in Leuven. De dialoog tussen onderzoek en inspirerende onderwijspraktijken staat centraal. Registreer je tot vrijdag 17 mei 2019.
 
► 
 
De netoverstijgende Stuurgroep HGW/HGD organiseert ook dit jaar op donderdag 12 september 2019 een nieuwe Ontmoetingsdag Handelingsgericht Samenwerken in Antwerpen. 
 
► 
 
Met Techclass wil Unizo Onderwijs & Ondernemen bedrijven dichter bij de scholen brengen. Om de kwaliteit van de bedrijfsbezoeken te verbeteren, heeft Unizo een enquête opgesteld. Het invullen van die bevraging neemt slechts vijf minuten in beslag.
 
► 
 
Ken je jongeren tussen 12 en 16 jaar die soms met zichzelf worstelen? Help hen om die gedachten de wereld uit te sturen! Hoe? Met het gloednieuwe interactieve coaching platform op www.noknok.be van het Vlaams Instituut Gezond Leven geef je jongeren zelf de nodige tools in handen.
 
► 
 
Net aan de slag als leraar in OKAN of NT2 en op zoek naar theoretische fundering en praktische ondersteuning? Kijk je na de eerste jaren als NT2- of OKAN-leraar uit naar nieuwe inspiratie en wil je graag met collega's samen onderzoekend en praktijkgericht aan je professionalisering werken? Dan is het postgraduaat 'Nederlands voor anderstaligen' dat in september start in Thomas More Mechelen iets voor jou! Wij bieden een sterk praktijkgericht programma aan, met veel aandacht voor specifieke vakdidactiek en interculturele competenties.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures van externen
 
 
► 
 
De Prins van Luik in Kinshasa (Democratische Republiek Congo) zoekt een
 
► 
 
leraar lager onderwijs
 
► 
 
pedagogisch coördinator
 
► 
 
 
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook