Dit is Nieuwsbrief 104 van 7 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Nieuwsbrief 

Beste
 
Dit is Nieuwsbrief 104 van 7 december 2017 waarmee we jou informeren vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

   Inhoud

    
 
Algemeen
►  Aangepaste statuten en nieuw organiek reglement Katholiek Onderwijs Vlaanderen
►  Modernisering so - Programmatie en aangepaste concordantie
►  Leerlingen zorgen voor kerstversiering in de Guimardstraat
►  Parlementaire activiteiten
Vacatures
►  Vacature voltijds analist-ontwikkelaar
Bestuur & organisatie
►  Scholenbouwdossiers tot en met 2005 goed te keuren bij AGION
►  Ondersteuning bij subsidieaanvragen voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur
►  Nieuwe data voor de vorming BOS & fusies van vzw's: financiële en boekhoudkundige aspecten
►  Attendering gedoogjaar voor internaten
►  Opleiding fiscaliteit
Personeel
►  Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
Lerenden
►  Aangevulde FAQ over het ondersteuningsnetwerk
Curriculum & vorming
►  Aandacht CLIL: Nieuwe aanvraagformulieren voor aanvraag CLIL-traject
►  Save the date voor studiedag ‘CLIL: een leven zoals het is’ - 20 februari 2018
►  ‘Best Research & Practice Project Award’ voor STEM@school
►  www.nt2020.be
Identiteit & kwaliteit
►  Oproep voor het nieuwe Erasmus+ KA1 project 2018-2020: geïntegreerd leiderschap
Initiatieven van externen
►  We ontvingen deze initiatieven
►  We ontvingen deze vacatures
►  Nascholingsinitiatieven PEDIC
►  Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
 
 

   Algemeen

 
 
Aangepaste statuten en nieuw organiek reglement Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 
Op 30 november 2017 keurde de algemene vergadering de aangepaste statuten en het nieuwe organiek reglement van Katholiek Onderwijs Vlaanderen goed. Daarmee heet onze vzw nu ook officieel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De statuten werden aangepast en conform de vzw-wetgeving afgeslankt. Het organiek reglement concretiseert de statuten en vervangt de diverse huishoudelijke reglementen van onder andere onze algemene vergadering en raad van bestuur. Als bijlage bij het organiek reglement werd het administratief organigram van onze organisatie goedgekeurd. De verkiezingsprocedures voor de vertegenwoordiging van (school)bestuurders in onze besluitvormingsorganen werden over de regio’s heen geharmoniseerd. Dat alles met het oog op de komende verkiezingen voor de regionale comités besturen en de algemene vergadering/raad van bestuur die in het voorjaar georganiseerd zullen worden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Modernisering so - Programmatie en aangepaste concordantie
 
Vorige vrijdag heeft de Vlaamse Regering beslist om de modernisering so van start te laten gaan in september 2019. Ondanks die aangepaste timing willen we benadrukken dat het opportuun is en blijft om de opgestarte gesprekken binnen de scholengemeenschap onverminderd verder te zetten. De gewijzigde startdatum brengt ons er wel toe om de timing voor de programmatie eerste graad zoals vermeld in nieuwsbrief 95 aan te passen. We raden scholengemeenschappen aan om de afspraken die ze maken over de programmatie eerste graad aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aan de DPCC te melden tegen het begin van het schooljaar 2018-2019.
 
Intussen bekijkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook de modaliteiten voor programmaties in de 2e en 3e graad. Scholengemeenschappen die bij gesprekken over de eerste graad de mogelijkheden voor de tweede en derde graad verkennen, kunnen op basis van de geactualiseerde concordantietabellen nagaan welke nieuwe studierichtingen op basis van hun huidige aanbod een recht zijn. Het is belangrijk om daarbij enige reserve in te bouwen: de tabellen zijn opgesteld in functie van programmatie en geven niet altijd een indicatie over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen.
 
Besturen, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Leerlingen zorgen voor kerstversiering in de Guimardstraat
 
Kerstversiering   Op vrijdag 1 december 2017 werden negen verdiepingen van het gebouw in de Guimardstraat in Brussel opgevrolijkt met verschillende kerstcreaties. Daarvoor zorgden de leerlingen uit de basisscholen de Bladwijzer, de Broederschool en Oud-Waterschei 't Schoolke uit Genk.
 
Het waren de leerlingen uit basisschool de Bladwijzer die alle creaties kwamen opstellen. Ze zorgden voor een heuse kerstsfeer. Bedankt aan alle scholen voor jullie mooie creaties!
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Parlementaire activiteiten
 
Vlaams Parlement  
Schriftelijke vragen
 
We bezorgen je de schriftelijke vragen met betrekking tot onderwijs die deze week beantwoord werden.
 
 
 
Commissie Onderwijs
 
We bezorgen je de vragen om uitleg die op 30 november 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
 
► 
 
ICT-coördinatoren
 
► 
 
Welzijn en genderbalans bij Belgische academici
 
► 
 
Geweldincident Brugse stationsplein
 
► 
 
Uitwijzing van Gentse scholier naar Congo
 
► 
 
Erkenning van buitenlandse diploma’s en competenties
 
► 
 
Eindtermen
 
Plenaire vergadering
 
We bezorgen je de actuele vragen die op 6 december 2017 door Hilde Crevits, minister van Onderwijs, beantwoord werden.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Vacatures

 
 
Vacature voltijds analist-ontwikkelaar
 
Heb je interesse voor softwareontwikkeling en voeling met het onderwijs in Vlaanderen? Bouw je graag mee aan webtoepassingen die essentieel zijn voor de ondersteuning van onze begeleiders en onze scholen? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou! We zoeken een gedreven collega om in het team ICT van de Dienst Ondersteuning aan de slag te gaan als voltijds analist-ontwikkelaar.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Bestuur & organisatie

 
 
Scholenbouwdossiers tot en met 2005 goed te keuren bij AGION
 
AGION   Op 1 juli 2016 startte bij AGION een nieuw tijdperk. De afwijkingen chronologie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werden ingrijpend gewijzigd. We zien nu het effect op de goedkeuring van wachtlijstdossiers. Binnenkort worden alle projecten op de AGION-wachtlijst tot einde 2005 goedkeuringsvatbaar verklaard. Snel zijn is de boodschap. 
 
We lanceren hier een oproep om de wachtlijstdossiers tot eind 2005 te actualiseren, af te werken en in te dienen. Voor die actualisatie volstaat het dat je ons een geactualiseerd aanvraagdocument bezorgt. De meest recente versie van de aanvraagdocumenten vind je op de website van AGION.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Ondersteuning bij subsidieaanvragen voor het openstellen van schoolsportinfrastructuur
 
Schoolsportinfrastructuur   Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een aanvraag tot ondersteuning van hun project indienen. De procedure vind je terug op de website van Sport Vlaanderen onder de hoofding 'Projectsubsidie Schoolsportinfrastructuur – Tweede Oproep'. Je kan je aanvraag indienen tot 27 februari 2018.
 
Voor de praktische ondersteuning van scholen zorgt het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en -recreatiebeleid (ISB). ISB ondersteunt je om een kwalitatief project in te dienen. Op de website van ISB vzw vind je informatie over de ondersteuningsmaatregelen. ISB vzw is onder meer van plan om regionale workshops te organiseren. Over die regionale workshops zal ISB vzw binnenkort communiceren op haar website.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nieuwe data voor de vorming BOS & fusies van vzw's: financiële en boekhoudkundige aspecten
 
Wegens familiale omstandigheden van de lesgever voor BOS & fusies van vzw’s: financiële en boekhoudkundige aspecten, konden de sessies niet doorgaan. Er zijn nu nieuwe data vastgelegd in februari, op dezelfde avond als BOS & Personeel. Wie ingeschreven was, is automatisch ingeschreven voor de nieuwe datum in dezelfde regio als waarvoor hij ingeschreven was.
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Attendering gedoogjaar voor internaten
 
Recent werd Omzendbrief SO 17 aangepast met de opname van een gedoogjaar voor internaten. Internaten die niet aan de behoudsnorm voldoen, blijven gesubsidieerd als het internaat op de vorige teldag wel aan de geldende norm voldeed. Een bestaand internaat kan met andere woorden één jaar onder de behoudsnorm blijven en aldus voor één jaar verder gesubsidieerd/gefinancierd worden. Blijft een internaat twee schooljaren op rij onder de behoudsnorm, dan wordt het niet langer gesubsidieerd/gefinancierd.
 
Internaten, Vlaanderenbreed
 
 
 
Opleiding fiscaliteit
fiscaliteit  
Op dinsdag 9 januari 2018 is er een opleiding Fiscaliteit voor schoolbesturen voorzien. Wil je weten:
 
► 
 
wat de onderwijsvrijstelling precies inhoudt;
 
► 
 
welke fiscale regels van toepassing zijn op het openstellen van schoolinfrastructuur, schoolfeesten, schoolfotografie, didactische uitbatingen …?
 
Besturen, Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Personeel

 
 
Vervangingen in het secundair en het volwassenenonderwijs
 
We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs. Als de afwezigheid van een gesubsidieerd personeelslid start binnen de periode van 14 kalenderdagen voor (of tijdens) de herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie, dan kan een tijdelijke vervanger pas aangesteld en gesubsidieerd worden vanaf de eerste dag na die korte vakantie.
 
Wat betekent dat concreet?
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Lerenden

 
 
Aangevulde FAQ over het ondersteuningsnetwerk
 
Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen. Ook de komende weken zal de FAQ regelmatig worden aangepast op basis van nieuwe nota’s die momenteel op de externe stuurgroep van het kabinet voorbereid worden.
 
We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief. Ondertussen kunnen jullie een beroep blijven doen op het steunteam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor al jullie andere vragen.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Curriculum & vorming

 
 
Aandacht CLIL: Nieuwe aanvraagformulieren voor aanvraag CLIL-traject
 
Wie tegen 15 december 2017 een eerste aanvraag of een heraanvraag van een traject CLIL vanaf het schooljaar 2018-2019 wil indienen, kijkt best na of hij de aanvraagformulieren gebruikt die gelden voor 2018-2019 en niet die voor 2017-2018. Je vindt die formulieren op de website van Onderwijs Vlaanderen: Starten met CLIL en op onze themapagina CLIL.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
Save the date voor studiedag ‘CLIL: een leven zoals het is’ - 20 februari 2018
 
CLIL   Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts de studiedag ‘CLIL: een leven zoals het is’. De studiedag vindt plaats op 20 februari 2018 van 8.30 tot 17 uur in Gent. Deze derde editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning (CLIL) beoogt leraren en directies van ervaren, beginnende of belangstellende CLIL-scholen te steunen en te prikkelen. 
 
Keynote-spreker die dag is internationaal expert Peeter Mehisto. Nadien volgen workshops, netwerksessies en een debat. Meer info, het volledige programma en de inschrijvingsmogelijkheid vind je binnenkort op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.
 
Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
‘Best Research & Practice Project Award’ voor STEM@school
 
STEM@school is een onderzoeksproject dat leermateriaal ontwikkelt voor geïntegreerd en doorstroomgericht STEM-onderwijs in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Dat gebeurt met de hulp van directies, leraren en pedagogisch begeleiders. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen is partner van het project.
 
Op vrijdag 1 december 2017 won het projectteam de ‘Best Research & Practice Award EAPRIL 2017’ in Finland. Gefeliciteerd aan alle leraren, directies, onderzoekers, pedagogische begeleiders die bij het project betrokken zijn. Meer informatie over de prijs vind je op de nieuwspagina van de website van STEM@school.
 
Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 
www.nt2020.be
 
www.nt2020.be is dé portaalsite van de pedagogische begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, GO! en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) voor de professionalisering op het vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) in Vlaanderen. Leraren en coördinatoren NT2 kunnen zich via die website inschrijven om deel te nemen aan workshops en lerende netwerken op maat.
 
Graag brengen we een aantal inter-netteninitiatieven onder de aandacht.
 
Postinitieel onderwijs, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Identiteit & kwaliteit

 
 
Oproep voor het nieuwe Erasmus+ KA1 project 2018-2020: geïntegreerd leiderschap
 
Erasmus+ KA1   Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 een Erasmus+ KA1 project (schooleducation) indienen en coördineren rond geïntegreerd leiderschap. Het project is een consortium van verschillende scholen(gemeenschappen) uit onze netwerkorganisatie.
 
Bij goedkeuring van het project kunnen teamleden van de deelnemende scholen(gemeenschappen) – gefinancierd door Europa - deelnemen aan verschillende internationale leeractiviteiten, -mobiliteiten rond het thema. 
 
Zin om deel uit maken van het project?
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 

   Initiatieven van externen

 
 
We ontvingen deze initiatieven
 
 
► 
 
Via de website www.nupraatikerover.be (initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling) kunnen minderjarigen chatten met gespecialiseerde medewerkers rond thema’s gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag.
 
► 
 
Wie besmet jou met zijn of haar passie voor (voor)lezen? Wie vult de boekenhoeken op school met een rijk en recent aanbod? En wie wakkert in jouw team het leesvuur aan? Kortom, welke juf of meester heeft op jouw school het grootste hart voor boeken? CANON Cultuurcel en de Groep Kinderboekenuitgevers (GroKi) zoeken een juf of meester, zorgleraar of -coördinator uit het basisonderwijs die zich inzet voor leesbevordering én werken met kinderboeken aanmoedigt. Aan de hand van het formulier ‘Beste Boekenjuf/meester’ nomineer jij je favoriet voor de ‘Beste Boekenjuf/meester 2018’. Overtuig de jury met duidelijke voorbeelden van hoe zij/hij iedereen aan het lezen krijgt. Nomineren kan tot en met 20 december 2017.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
We ontvingen deze vacatures
 
 
► 
 
Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) van de Universiteit Antwerpen is op zoek naar een Domeincoördinator Schoolbeleid (ad interim).
 
► 
 
Epos zoekt een voorzitter voor het Europese Dag van de Talen-platform.
 
► 
 
Vacatures bij onze leden vind je op onze jobsite.
 
Voor iedereen, Vlaanderenbreed
 
 
 
Nascholingsinitiatieven PEDIC
 
PEDIC   Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), plaatst een aantal vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio Oost-Vlaanderen
 
 
 
Nascholingsinitiatieven Eekhout Academy
 
Eekhout Acadamy   Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.
 
Buitengewoon onderwijs, Gewoon basisonderwijs, Gewoon secundair onderwijs, Regio West-Vlaanderen
 
 
website
 
 
e-mail
 
 
publicaties
 
 
twitter
 
 
facebook